محمدعلی نجفی با ارائه برنامه های خود در حوزه شهری در دفاع از این برنامه ها بر سلامت مالی شهرداری آینده و شفافیت در عقد قراردادهای بالای یک میلیارد تومان تاکید کرد.
کد خبر: ۴۹۰۰۵
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۴۷ : ۱۱ - ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
نجفی برنامه خود را به منتخبات شورای شهر ارائه کرد/ تاکید بر سلامت مالی شهرداری آینده+ متن برنامهبه گزارش تیترشهر: محمد علی نجفی کاندید شهرداری تهران با اشاره به ارائه برنامه‌های خود در حوزه مدیریت شهری اظهار داشت: در موضوعات راهبردی شهر تهران تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت عمومی، توسعه فرهنگی و اجتماعی، عدالت در تامین تسهیلات و خدمات شهری، محیط زیست، آب و فاضلاب، ایمنی تاب‌آوری مقابله با مخاطرات، معماری و شهرسازی و بازآفرینی شهری پایدار، حمل و نقل و ترافیک و همچنین اقتصاد شهری در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی به مناسبات مدیریت شهری و حاکمیت اشاره کرد و افزود: تقسیم‌بندی وظایف محلی و ملی ،هماهنگی و همگرایی سیاستی برنامه‌ مدیریت شهری با سطوح شهر، استان،منطقه، کلانشهر و دولت ،جایگاه مدیریت شهری در حاکمیت و حضور شهرداری تهران در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مدیریت هماهنگ شهری و ایفای نقش به عنوان محور هماهنگی مدیریت در شهر از مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل شهری است.

کاندید شهرداری تهران ادامه داد: ارتقا و تقویت جایگاه و نقش مدیریت شهری در حاکمیت از مهمترین هدف راهبردی برای حل این چالش‌ها است.

نجفی با بیان اینکه شهرداری تهران چهار برابر حجم نیاز خود پرسنل دارد، گفت: شهری مانند لندن که جمعیت آن برابر با شهر تهران است تنها 15 هزار پرسنل دارد اما شهرداری تهران 63 هزار و 600 پرسنل دارد در حالی که آمایش منابع انسانی در شهرداری وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه در محله‌ها و مناطق مختلف شهر تهران در حوزه منابع انسانی آمایشی وجود ندارد، تصریح کرد: در منطقه‌ای مانند منطقه 18 با کمبود شدید نیروی شهرداری مواجه هستیم در حالی که در بعضی از مناطق با انبوهی از پرسنل مواجه ایم که این خود نیاز به تغییرهای اساسی دارد.

کاندید شهرداری تهران با اشاره به موضوع سلامت اداری در شهرداری تهران افزود: نبود سلامت اداری به شدت زیرسوال است و همین امر باعث شده که عده‌ای از شهروندان به دلیل تخلف‌های موجود در شهرداری اعتماد خود را نسبت به شهرداری از دست بدهند.

نجفی به نبود برنامه‌ریزی در شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: برخی از مشکلات موجود در شهرداری به دلیل نبود برنامه‌ریزی و اجرای درست آن است چرا که در طی سال‌های گذشته شهرداری در این بخش بسیار ضعیف عمل کرده و برنامه‌های مختلف خود را به صورت مناسب ارائه نکرده به همین منظور معتقدم هم اکنون 30 الی 50 درصد از برنامه 5 ساله دوم عقب هستیم.

وی با بیان اینکه در تدوین برنامه‌های آتی خود برای شهرداری تهران از نظر کارشناسان مختلف در حوزه مدیریت شهری استفاده کرده‌ام تاکید کرد: این برنامه‌ها را با هدف خاص و خطوط اصلی در هشت سال آینده تهیه کرده‌ام اگرچه ضعف‌هایی هم دارد که باید آن را اصلاح کنم.

کاندید شهرداری تهران ادامه داد: شعارم در شهرداری تهران شهر امید مشارکت و شکوفایی است چرا که معتقدم با امید می‌توانیم نشاط و آرامش را در جامعه حاکم کنیم.

نجفی با تاکید بر اینکه شکوفایی شهروندان هدف اصلی برنامه‌های آتی بنده است گفت: معتقدم در طول برنامه 5 ساله برنامه شهرداری باید توجه ویژه‌ای به شاخصه‌های شکوفایی شهروندان داشته باشیم چرا که این شکوفایی می‌تواند ما را به سمت بالندگی سوق دهد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی برنامه ‌ام که افزایش کیفیت زندگی شهروندان در تمام جوانب و حوزه‌ها در نظر گرفتم تصریح کرد: بدون تردید در شهرداری تهران بر اساس برنامه 5 ساله طرح جامع و تفصیلی و همچنین سند چشم‌انداز حرکت خواهیم کرد.محمد علی نجفی کاندید شهرداری تهران با اشاره به ارائه برنامه‌های خود در حوزه مدیریت شهری اظهار داشت: در موضوعات راهبردی شهر تهران تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت عمومی، توسعه فرهنگی و اجتماعی، عدالت در تامین تسهیلات و خدمات شهری، محیط زیست، آب و فاضلاب، ایمنی تاب‌آوری مقابله با مخاطرات، معماری و شهرسازی و بازآفرینی شهری پایدار، حمل و نقل و ترافیک و همچنین اقتصاد شهری در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی به مناسبات مدیریت شهری و حاکمیت اشاره کرد و افزود: تقسیم‌بندی وظایف محلی و ملی ،هماهنگی و همگرایی سیاستی برنامه‌ مدیریت شهری با سطوح شهر، استان،منطقه، کلانشهر و دولت ،جایگاه مدیریت شهری در حاکمیت و حضور شهرداری تهران در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مدیریت هماهنگ شهری و ایفای نقش به عنوان محور هماهنگی مدیریت در شهر از مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل شهری است.

کاندید شهرداری تهران ادامه داد: ارتقا و تقویت جایگاه و نقش مدیریت شهری در حاکمیت از مهمترین هدف راهبردی برای حل این چالش‌ها است.

نجفی با بیان اینکه شهرداری تهران چهار برابر حجم نیاز خود پرسنل دارد، گفت: شهری مانند لندن که جمعیت آن برابر با شهر تهران است تنها 15 هزار پرسنل دارد اما شهرداری تهران 63 هزار و 600 پرسنل دارد در حالی که آمایش منابع انسانی در شهرداری وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه در محله‌ها و مناطق مختلف شهر تهران در حوزه منابع انسانی آمایشی وجود ندارد، تصریح کرد: در منطقه‌ای مانند منطقه 18 با کمبود شدید نیروی شهرداری مواجه هستیم در حالی که در بعضی از مناطق با انبوهی از پرسنل مواجه ایم که این خود نیاز به تغییرهای اساسی دارد.

کاندید شهرداری تهران با اشاره به موضوع سلامت اداری در شهرداری تهران افزود: نبود سلامت اداری به شدت زیرسوال است و همین امر باعث شده که عده‌ای از شهروندان به دلیل تخلف‌های موجود در شهرداری اعتماد خود را نسبت به شهرداری از دست بدهند.

نجفی به نبود برنامه‌ریزی در شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: برخی از مشکلات موجود در شهرداری به دلیل نبود برنامه‌ریزی و اجرای درست آن است چرا که در طی سال‌های گذشته شهرداری در این بخش بسیار ضعیف عمل کرده و برنامه‌های مختلف خود را به صورت مناسب ارائه نکرده به همین منظور معتقدم هم اکنون 30 الی 50 درصد از برنامه 5 ساله دوم عقب هستیم.

وی با بیان اینکه در تدوین برنامه‌های آتی خود برای شهرداری تهران از نظر کارشناسان مختلف در حوزه مدیریت شهری استفاده کرده‌ام تاکید کرد: این برنامه‌ها را با هدف خاص و خطوط اصلی در هشت سال آینده تهیه کرده‌ام اگرچه ضعف‌هایی هم دارد که باید آن را اصلاح کنم.

کاندید شهرداری تهران ادامه داد: شعارم در شهرداری تهران شهر امید مشارکت و شکوفایی است چرا که معتقدم با امید می‌توانیم نشاط و آرامش را در جامعه حاکم کنیم.

نجفی با تاکید بر اینکه شکوفایی شهروندان هدف اصلی برنامه‌های آتی بنده است گفت: معتقدم در طول برنامه 5 ساله برنامه شهرداری باید توجه ویژه‌ای به شاخصه‌های شکوفایی شهروندان داشته باشیم چرا که این شکوفایی می‌تواند ما را به سمت بالندگی سوق دهد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی برنامه ‌ام که افزایش کیفیت زندگی شهروندان در تمام جوانب و حوزه‌ها در نظر گرفتم تصریح کرد: بدون تردید در شهرداری تهران بر اساس برنامه 5 ساله طرح جامع و تفصیلی و همچنین سند چشم‌انداز حرکت خواهیم کرد.

کاندید شهرداری تهران با بیان اینکه چالش‌ها و مشکلات شهر تهران را شناسایی کرده‌ام، افزود: بدون تردید در راستای رفع تمام  چالش ها و مشکلات اقداماتی انجام خواهد گرفت.

نجفی با تاکید بر اینکه چشم‌اندازی که برای شهر تهران در نظر گرفته به دو قسمت افق شهر 1404 و چشم‌انداز شهرداری تقسیم شده است یادآور شد: چشم اندازی که برای شهرداری پیش‌بینی شده به شش بخش تقسیم شده که ممکن است برای افراد مختلف متفاوت باشد اما بدون تردید سعی کرده‌ایم همه مسائل در تقسیم‌بندی شهرداری پوشش داده شود.

وی با بیان اینکه به مدیریت یکپارچه شهری باید توجهی ویژه‌ای شود، گفت: اگرچه در سال‌های گذشته به موضوع مدیریت یکپارچه شهری اشاره شده اما به دلایل مختلف هیچ گاه این امر تحقق نیافته به همین منظور باید با یک برنامه‌ریزی درست به سمت عملیاتی شدن مدیریت یکپارچه شهری گام برداریم چرا که در حال حاضر در شهرداری تهران فاقد مدیریت یکپارچه شهری هستیم.

کاندید شهرداری تهران اضافه کرد: باید به سمت مدیریت هماهنگ در شهرداری تهران گام برداریم اگرچه این موضوع نیاز به هماهنگی و همکاری ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف دارد.

نجفی با تاکید بر اینکه تقویت شورایاری‌ها یکی از مهمترین برنامه‌های مدیریت شهری آینده خواهد بود، گفت: طراحی را باید تحت عنوان شورایاری‌های مناطق در نظر بگیریم اگرچه در این خصوص پیش‌بینی‌هایی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه بهره‌وری در شهرداری تهران بسیار پایین است، تصریح کرد: قطعا باید در نیروهای انسانی شهرداری تهران بازنگری صورت گیرد و به سمت برون‌سپاری بسیاری از فعالیت‌های شهرداری تهران گام برداریم چرا که امروزه چارت سازمانی شهرداری بسیار تعجب‌آور است.

کاندید شهرداری تهران به موضوع حضور زنان در بسیاری از حوزه های مدیریت شهری اشاره کرد و افزود: بدون تردید باید به سمت توانمند سازی و ایجاد فرصت مناسب برای جوانان و همچنین زنان در شهرداری اقدام کنیم به گونه‌ای که بعد از دوره چهارساله مدیریت شهری 30 درصد از سطوح مدیریت شهری در اختیار زنان و جوانان قرار گیرد.

نجفی با بیان اینکه امروزه 1500 مدیر در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف شهرداری تهران اعم از سازمان‌ها و شرکت‌ها معاونت‌ها مناطق و غیره فعالیت می‌کنند یادآور شد: این حجم از حوزه‌ها بسیار بزرگ است به همین منظور کوچک‌ کردن و کاهش آن را در دستور کار خود خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه طرح سیستم بازرسی تخلف در شهرداری تهران یکی از برنامه‌های اصلی در حوزه مدیریت شهری خواهد بود، گفت: با ساماندهی این امر می‌توانیم فساد اداری در شهرداری را کاهش بدهیم.

کاندید شهرداری تهران با بیان اینکه مدیریت منابع و مصارف در شهرداری تهران باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: امروز شاهد گزارش‌های متناوب در این حوزه هستیم به گونه‌ای که گزارش اداره کل برنامه و بودجه شهرداری با سایر گزارش های ارائه شده متفاوت است.

نجفی اضافه کرد: بر اساس گزارش ارائه شده از سوی اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران در حال حاضر حدود 20 درصد از بودجه شهرداری از محل درآمدهای پایدار و حدود 80 درصد آن نیز از محل درآمدهای ناپایدار حاصل می‌شود در حالی که این گزارش با گزارش سایر حوزه های دیگر متفاوت است.

وی به میزان هولوگرام‌های شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: شهرداری تهران از مردم طلب‌های زیادی دارد در حالی که در این خصوص هیچ بارگیری وجود ندارد و چک‌هایی که از مردم گرفته شده حتی از زمان آنها گذشته است.

 کاندیدای شهرداری تهران با بیان اینکه گزارش دقیقی از طلب شهرداری تهران از دولت وجود ندارد گفت: وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرده که نه تنها به شهرداری تهران بدهی ندارند بلکه 3230 میلیارد تومان هم از شهرداری طلب دارند.

وی با بیان اینکه کاهش تصدی‌گری‌ها و تسهیل‌گری‌ها باید در شهرداری تهران به صورت ویژه اجرایی شود، افزود: از مهمترین تصدی‌گری‌هایی که در شهرداری تهران وجود دارد، ورود شهرداری به امور ورزشی و همچنین ورود به نشر کتاب است که امروزه نارضایتی ناشران کتاب و بخش خصوصی را به دنبال داشته است.

نجفی ادامه داد: شهرداری وارد تصدی‌گری های غیرضروری شده که بیشتر آنها رویکرد همایش محور دارد.

کاندیدای شهرداری تهران با بیان اینکه شهرداری تهران یک روزنامه سراسری به نام همشهری دارد، افزود: شهرداری‌ها در هیچ کجای دنیا روزنامه سیاسی و خصوصی ندارند و به همین منظور برای ساماندهی این موضوع نیز آن را مورد توجه قرار خواهیم داد.

وی با اشاره به اینکه هوشمندسازی شهر و شهرداری یکی از برنامه‌های اصلی مدیریت شهری خواهد بود یادآور شد: در طول سال‌های گذشته در این حوزه اقدامات زیادی انجام شده اما معتقدم که باید یک گام موثر و اساسی در این حوزه برداشته شود و یکپارچه‌سازی سامانه‌های نرم‌افزاری و همچنین ارائه خدمات الکترونیک از طریق وب به شهروندان مهمترین برنامه آتی مدیریت شهری خواهد بود.

نجفی با بیان اینکه بازنگری در ارائه کار دفاتر خدمات الکترونیک مهمترین برنامه مدیریت شهری خواهد بود، تاکید کرد: در حال حاضر دفاتر خدمات الکترونیک از اهداف اولیه خود دچار انحراف شده‌اند و هم اکنون شاهد موازی‌کاری در این بخش هستیم به همین منظور بازنگری و اصلاح این موضوع نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

کاندیدای شهرداری تهران با بیان اینکه در حوزه سرمایه‌های اجتماعی از همه ظرفیت‌های شهر محروم هستیم، گفت: شهرداری تهران سازمان‌های خود را از 3600 به 15800 سازمان افزایش داده چرا که نمی‌توانسته کارهای خود را به درستی انجام دهد به همین منظور به شهرداری سازمان اضافه کرده است.

وی به موضوع احساس امنیت در شهر تهران اشاره کرد و گفت: مردم شهر تهران در بسیاری از محله ها احساس امنیت نمی‌کنند به همین منظور باید در راستای ایجاد امنیت و افزایش شهروندان اقدامات اساسی انجام شود.

نجفی با اشاره به استقرار همه جانبه نظام شایسته سالاری در مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: باید در راستای برخی از مشکلات موجود شهر اقداماتی انجام دهیم چرا که هدف راهبردی ما ایجاد تناسب میان خدمات شهری با سکونت و فعالیت در شهر تهران است.

کاندیدای شهرداری تهران با بیان اینکه توجه به موضوع محیط زیست در برنامه مدیریت شهری آتی بسیار حائز اهمیت است گفت: هم اکنون سمن‌های قوی در ارتباط با موضوع محیط زیست داریم که می‌توانیم برای رفع مشکلات محیط زیستی شهر تهران از آنها کمک بگیریم.

وی با بیان اینکه با فقر نمادهای معماری ایرانی و اسلامی در شهر تهران مواجه هستیم تاکید کرد: این معماری‌ها نه تنها در شان تهران بلکه در ایران هم رعایت نشده در حالی که ما نمادهای معماری زیادی داریم که می‌توانیم به همه آنها افتخار کنیم.

نجفی به موضوع بافت فرسوده در شهر تهران اشاره کرد: در حال حاضر 3600 هکتار بافت فرسوده و همچنین 188 هزار هکتار قطعه فرسوده داریم که باید در راستای نوسازی و ساماندهی آنها اقدام کنیم.

کاندیدای شهرداری تهران به برنامه‌های خود به توسعه حمل و نقل عمومی اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی شده تا سال 1404 ظرفیت استفاده از حمل و نقل عمومی به 75 درصد برسد به همین منظور باید در راستای توسعه حمل و نقل عمومی اقدام‌های خوبی صورت گیرد.

وی به موضوع شاخصه‌های مدیریتی در شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: با شروع شورای 21 نفره امید و همچنین شهرداری تهران تغییراتی در مدیریت شهری شکل خواهد گرفت اگرچه ضرورتی برای تغییرات سریع و عجولانه در شهرداری تهران وجود ندارد.

نجفی ادامه داد: نیروهای شایسته و خدوم در شهرداری تهران در تمام سطوح مختلفی که فعالیت می‌کنند باقی می‌مانند اگرچه شاید برخی از افراد سیاسی تندرو شایسته ماندن در جایگاه خود را نداشته باشند.

کاندیدای شهرداری تهران اضافه کرد: معتقدم اساس نیروها در بدنه شهرداری تهران افرادی شایسته و خدوم هستند به همین منظور باید بر اساس شایسته سالاری در مدیریت شهری آتی بالا بیایند اگرچه شاید شناسایی افراد شایسته زمان‌بر باشد ولی در مدیریت شهرداری فراجناحی رفتار خواهم کرد چرا که معتقدم صندلی‌های سیاسی از صندلی‌های حرفه ای در شهرداری تهران باید جدا شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون صندلی‌های سیاسی را به افراد غیر سیاسی و صندلی‌های حرفه‌ای به افراد سیاسی غیرحرفه ای داده‌اند، تاکید کرد: معتقدم باید عکس این قضیه صورت گیرد.

نجفی با بیان اینکه وابستگی سیاسی تعهدآوری به هیچ حزب و گروهی نداشته و همچنین با هیچ حزب و گروهی ارتباط تشکیلاتی ندارم، گفت: اگر شهردار تهران شوم خوشحال می‌شوم چرا که امکان خدمت‌دهی به شهروندانی که 65 سال با آنها زندگی کردم را پیدا خواهم کرد.

کاندیدای شهرداری تهران تاکید کرد: اگر شهردار شوم از روز اول کسوت سیاسی را از تن خارج خواهم کرد و کسوت خدمت بر تن می‌کنم چرا که معتقدم شهردار نباید سیاسی باشد بلکه باید فراجناحی باشد و با یک اخلاق و شخصیت حرفه ای به مردم خدمت کند.

وی با اشاره به انتخابات مدیران شایسته در شهرداری تهران گفت: ملاکم در انتخاب مدیران از همه بخش‌ها، دارا بودن دانش مدیریتی ،ملاک حرفه‌ای و اخلاقی  است.

نجفی با بیان اینکه رفع شائبه در خصوص مسائل مالی یکی از مهمترین ویژگی‌های مدیران است تاکید کرد: شهرداری تهران لغزشگاه های بزرگی برای مدیران و کارکنان است به همین دلیل هر فردی را که از این شائبه برخوردار باشد را انتخاب نخواهم کرد.

کاندیدای شهرداری تهران با بیان اینکه هم اکنون تصدی‌گری به جای مشارکت‌پذیری و تسهیل‌گری رویکرد شهرداری تهران شده است، یادآور شد: مدیران واقعی به این موضوع اعتقاد داشته باشند که قانون پذیری و روحیه کار جمعی با مشارکت پذیری و تسهیل در مدیریت شهر از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه توصیه‌پذیر نیستم تاکید کرد: بیش از 100 رزومه به من ارسال شده که همه آنها را مطالعه خواهم کرد اما می‌گویم در این حوزه توصیه‌پذیری نخواهم داشت.

نجفی به مصوبه برج‌باغ‌ها در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: بدون تردید اگر این مصوبه به درستی اجرا شده بود، مصوبه بدی نبود اما در حال حاضر تبدیل به مصوبه برج‌ها شده، در حالی که می‌توانست تهران را به یک باغ شهر تبدیل کند.

کاندیدای شهرداری تهران با بیان اینکه بحران آب یکی از مهمترین چالش‌های شهر تهران محسوب می‌شود افزود: در این خصوص پیشنهادهای برای استفاده بهینه از منابع آبی تنظیم و آن را ارائه کرده‌ام.

وی تاکید کرد: چه شهردار شوم و چه نشوم به عنوان عضو بیست و دوم شورا به موفقیت های شهر کمک خواهم کرد و همچنین رایزنی‌های اساسی برای تعامل بیشتر و برطرف کردن مشکلات فراهم خواهم کرد.

نجفی با بیان اینکه مردم شهر تهران به شورای بیست و یک نفره امید دارند، تاکید کرد: اداره شهر تهران باید به خوبی انجام شود به همین منظور امیدوارم این شورا و مدیریت شهری در راستای حل مشکلات شهر بتوانند اقدام‌های اساسی انجام بدهند.

درخواست منتخبان شورای پنجم از نجفی برای پایان دادن به قهر 14 ساله

محمد سالاری منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران پس از ارائه برنامه‌های نجفی کاندید شهرداری تهران با بیان اینکه مهمترین مقوله در شهرداری تهران ساختار سرمایه انسانی است،گفت: بدون ایجاد انگیزه در سرمایه‌های انسانی نمی‌توانیم اتفاقات خوبی را در شهر تهران رقم بزنیم.

وی با بیان اینکه نحوه تعامل با سایر سازمان‌ها و نهادها باید مورد توجه شهردار آینده قرار بگیرد، افزود: بحث لایحه مدیریت شهری و همچنین تعامل با دولت فعلی باید یکی از مهمترین ویژگی‌های شهردار آینده باشد.

منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران خطاب به نجفی گفت: می‌خواهم بدانم که آیا شما به عنوان کاندید شهرداری تهران با شخص رئیس جمهور و کابینه وی به عنوان هسته مرکزی ارتباط خواهید داشت یا خیر؟ و همچنین برای حضور در لیست کاندیدهای شهرداری تهران با رئیس جمهور مشورت کرده اید؟

سالاری با بیان اینکه بدون همکاری با دولت نمی‌توان مشکلات شهر تهران را برطرف کرد، افزود: انتظار ما از شهردار آینده این است که با دولت ارتباط نزدیکی داشته باشد تا بتواند مشکلات را به نحو مطلوبی برطرف کند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین دغدغه‌های مدیریت شهری موضوع نظارت‌پذیری شهرداران است، گفت: بدون تردید این موضوع خط قرمز شورای شهر تهران است به همین منظور از شهردار آینده تهران درخواست داریم که نسبت به مصوبات شورا بر اساس قانون عمل کنند.

رسولی دیگر منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه راه پاستور از بهشت نمی‌گذرد خطاب به نجفی گفت: 14 سال شهرداری و دولت با یکدیگر قهر بودند به همین منظور می‌خواهم بدانم آیا شما به این قهر 14 ساله پایان خواهید داد یا خیر؟

وی ادامه داد: بدون شک شورای شهر پنجم همکاری نزدیکی با دولت دوازدهم خواهد داشت به همین منظور امیدوارم که شهردار آینده تهران به این قهرهای 14 ساله تهران پایان دهد و به صورت مهمان در جلسات هیئت دولت شرکت کند.

رسولی یادآور شد: از آقای نجفی انتظار دارم به پزشکان خود توصیه کنند از شهرداری نروند و در شهرداری تهران باقی بمانند.
تقدیر منتخبان پنجمین دوره شورای شهر از 32 درصد خدمات قالیباف

منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ما به عنوان افراد اصلاح‌طلب از قالیباف برای 32 درصد از خدماتش تشکر می‌کنیم گفت: بدون تردید سبک و سیاق قالیباف را برای اداره شهر نمی‌پذیریم و آن را تغییرخواهیم داد.

علی عطا منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران در ادامه به برنامه های ارائه شده توسط نجفی کاندید شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: می‌خواهم بدانم که به صورت مشخص در حوزه شهرسازی ذیل چه برنامه‌هایی اقدام خواهید کرد.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر در حوزه شهرسازی به طرز عجیبی اقدام شده است، افزود: باید تغییری در حوزه شهرسازی و بحث درآمدهای آن ایجاد شود چرا که بر اساس مباحث مطرح شده هم اکنون هشتاد درصد از منابع درآمدی کلانشهرها از عوارض ساخت و ساز تامین می شود که این موضوع برای برخی از افراد محل کسب درآمد شده است.

امینی منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با بیان اینکه باید اقدامات اساسی در حوزه آسیب های اجتماعی کودکان کار و سایر آسیب‌ها انجام شود، تصریح کرد: توزیع ناعادلانه خدمات در شهر تهران باعث شده که عده ای از این نابرابری رنج ببرند به همین منظور باید یک راهکار اساسی در راستای این موضوع اندیشیده شود.

حجت نظری منتخب پنجمین دوره شهر تهران در ادامه با اشاره به اینکه باید از ظرفیت تشکل‌های غیردولتی در شهرداری استفاده شود، گفت: باید توانمندسازی معلولان در برنامه‌های شهرداری برنامه‌ریزی شود.

فخاری دیگر منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به عدم بکارگیری سرمایه‌های اجتماعی و جوانان در شهرداری تهران افزود: متاسفانه در 15 سال گذشته به صورت اجباری این سرمایه‌ها را کنار گذاشته اند به همین منظور امیدوارم شهردار آینده تهران از این سرمایه‌ها به نحو احسنت استفاده کند.

وی اضافه کرد: موضوعی که باید مشخص شود این است که اگر شما شهردار شوید تغییراتی در شهرداری ایجاد می‌کنید یا خیر؟

الویری دیگر منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه فساد در شهرداری تهران نهادینه شده است ،گفت: می خواهم بدانم که نجفی اگر شهردار شود چه برنامه‌ای برای مقابله با فساد در شهرداری تهران خواهد داشت؟

نوری دیگر منتخب پنجمین دوره شورای شهر تهران به مشکلات محیط زیستی در شهر تهران اشاره کرد و گفت: در 14 سال گذشته این موضوع به شدت افزایش یافته به گونه‌ای که کیفیت زندگی در شهر کاهش یافته و مطلوب شهروندان نیست.

 وی ادامه داد:شاهد مهاجرت‌های بی رویه به شهر تهران بوده‌ایم به همین منظور می‌خواهم بدانم که برنامه آتی شما برای رفع این مشکل چیست؟

 نوری با بیان اینکه در حال حاضر واحدهای خالی از سکنه در شهر تهران بسیار زیاد است، گفت: سوالی که مطرح می‌شود این است که برای کنترل جمعیت و مهاجرت در شهر تهران چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد؟

 علیخانی دیگر منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به موضوع حمل و نقل عمومی، گفت: نمی‌دانم چرا این موضوع در برنامه آقای نجفی مغفول مانده است.

 علیخانی اضافه کرد: موضوع آلودگی هوا و ترافیک شهر تهران صدای مردم را درآورده به همین منظور امیدوارم شهردار آینده برای رفع این موضوع یک تصمیم جدی اتخاذ کند.

 خلیل آبادی منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی نام شورای شهر باید «شورای شهر تهران ری و شمیرانات» باشد، گفت: امیدوارم شهردار آینده تهران به تمام مناطق تهران توجه ویژه داشته باشد.

 وی اضافه کرد: امیدوارم تعامل خوبی بین شورا و شهرداری به وجود بیاید چرا که مردم از این دوره مدیریت شهری و شورا انتظار ویژه‌ای دارند.

 خلیل آبادی با بیان اینکه از بهشت به پاستور رفتن مانعی ندارد، تاکید کرد: رفتن از مسیر بهشت به پاستور اگر با رای و اعتماد مردم باشد مانعی ندارد، اما رفتن از این مسیر با رانت خواری درست نیست.

محسن هاشمی دیگر منتخب پنجمین شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تهران به یک سیاه چاله تبدیل شده است، افزود: در حال حاضر شهر تهران وضعیت مناسبی برای حضور گردشگران به تهران ندارد به همین منظور امیدوارم شهردار بعدی تهران به بحث جهانی شدن تهران توجه ویژه‌ای داشته باشد و برای حضور گردشگران هتل و ترانزیت مناسبی فراهم کند.

 زهرا نژاد بهرام منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران به مصاحبه روز گذشته قالیباف شهردار تهران اشاره کرد و گفت: شهردار تهران اعلام کرده همه کارها در شهر تهران انجام شده و تنها موضوع آلودگی هوا باقی مانده که آن به دلیل کم کاری دولت مغفول مانده است.

 وی اضافه کرد: می‌خواهم بدانم که آیا آقای نجفی موضوعات مطرح شده را قبول دارد یا خیر؟ و اگر آن را باور ندارد برای رفع آلودگی هوا در شهر تهران چه برنامه‌ای خواهند داشت؟

 میر لوحی دیگر منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران به موضوع منابع ناپایدار و پایدار شهر تهران اشاره کرد و گفت: باید برنامه‌ها در خصوص این حوزه به صورت مشخص اعلام شود، چرا که در حال حاضر در بخشی از پروژه‌ها مناقصه برگزار نمی‌شود که امیدوارم شهردار بعدی تهران به واگذاری‌های انجام شده توجه ویژه‌ای داشته باشد.
نجفی:برای شهردار شدنم با رئیس جمهور مشورت کردم

نجفی در پاسخ به سوال منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه قبل از تدوین برنامه‌های خود برای کاندید شدنم در شهرداری و تدوین برنامه‌هایم با روحانی رئیس جمهور کشورمشورت و هماهنگی کردم،اظهار داشت: اگر شهردار تهران شوم به قهر 14 ساله دولت و شهرداری پایان خواهم داد.

وی با اشاره به موضوع نظارت پذیر بودن از شورا تاکید کرد: بدون تردید به نظارت پذیری هر مدیری در هر مکانی معتقد هستم و نظارت را اصلی ترین وظیفه شورای شهر می‌دانم.

کاندید شهرداری تهران با بیان اینکه باید در راستای فراهم کردن شرایط برای زندگی شهروندان اقدام کنیم، گفت: زمانی که دسترسی اطلاعات برای شهروندان آسان و آزاد شود، این به معنی نظارت پذیری است.

وی ادامه داد: بدون تردید شهروندان باید به اطلاعات شهر دسترسی داشته باشند، چرا که این موضوع خود یک نظارت از بخش عمومی شهر است.

نجفی تاکید کرد: اگر شهردار تهران شوم  ازسیستم فناوری رایزنی می‌کنم تا پس از انتخاب، ظرف 2 ماه تمام قراردادهای بالای یک میلیارد تومان در سایت شهرداری تهران قرار گیرد تا همه شهروندان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند

وی اضافه کرد: هر مناقصه و مزایده‌ای در سایت گذاشته خواهد شد، چرا که معتقدم این اتفاق می تواند بخش نظارت بر شهرداری تهران را حل و فصل کند.

کاندید شهرداری تهران با بیان اینکه بر اساس اظهارات اعضای شورای شهر چهارم هیچ کس نمی‌داند که در برخی از پروژه ها چه اتفاقاتی رخ داده است، یادآور شد: اگر رویکرد تازه‌ای در شهرداری اتخاذ شود و همه از جزئیات پروژه‌ها آگاه شوند، می‌توانیم برخی از موضوعات را اصلاح کنیم.

وی با تاکید بر اینکه قرار نیست تنها به شهرداری تهران نگاه 4 ساله داشته باشیم، افزود: نگاه ما باید نگاهی آینده نگر باشد.

نجفی با بیان اینکه باید بنیان گذار شفاف سازی در شهرداری تهران باشیم، تاکید کرد: اگر این موضوع نهادینه شود، هیچ کس نمی‌تواند آن را تغییر بدهد، چرا که مردم همیشه خواستار آن هستند.

وی با بیان اینکه بدون تردید به دنبال استفاده از همه ظرفیت‌های خالی برای کسب درآمد برای شهر تهران هستیم،گفت: بدون تردید نمی‌خواهیم از روش‌های سهل الوصولی مانند تراکم مازاد، تغییر کاربری و جرایم کمیسیون ماده 100 استفاده کنیم بلکه می‌خواهیم به دنبال راهکارهای سالم‌تری برای کسب درآمد شهر تهران باشیم.

وی ادامه داد: در دی ماه امسال که بودجه شهرداری تهران بسته می‌شود، درآمدهای پایدار و تغییر آنها را مد نظر قرار خواهیم داد.

نجفی با تاکید بر اینکه عده‌ای معتقدند شهر تهران گران اداره می‌شود، گفت: بدون تردید برخی از پروژه‌ ها می‌تواند با هزینه کمتری اجرا شود، به این منظور با این تغییر مدیریت، هزینه‌ها بسیار تغییر خواهد کرد.


متن برنامه نجفی را از اینجا دریافت کنید
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۸
0
0
آقاي قاليباف تهران را تبديل كرده يه يك بيابان بتوني اكثر فضاهاي سبز شهرتهران را تبديل كرده به مجتمع هاي مسكوني مانند باغهاي منطقه 14 شهرداري در خيابانهاي شهيد واضحي فرد وشهيد جعفري وپاسدار گمنام وجاهاي ديگر مانند طرشت آيا مي شود اين مناطق دوباره سبز شوند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قاسم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۴ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
0
0
فکری به حال کارکنان تمام وقت سرای محله از بیمه تامین اجتماعی و قرارداد واستخدام ومزایا شود تشکرفراوان
نام:
ایمیل:
* نظر:
سلامت
چرا اضافه کردن نمک به شامپو برای پوست و موی سرتان مفید است؟

چرا اضافه کردن نمک به شامپو برای پوست و موی سرتان مفید است؟

همه به نسبت از فواید نمک باخبر هستیم و بر کسی پوشیده نیست که همه ما نسبت به مصرف کردن یا نکردن نمک حساسیت داریم. نمک به غذاهای ما طعم می دهد، ما را به یاد اقیانوس می اندازد و از لغزیدن ما روی یخ در فصل زمستان جلوگیری می کند. در کنار آن، پزشکان مصرف بی رویه نمک را یکی از عوامل افزایش فشار و چربی خون و در نهایت مشکلات قلبی می دانند. اما استفاده های نمک بسیار فراوان بوده و تنها به آشپزخانه محدود نمی شود.
پرونده ویژه
آرشیو
آخرین اخبار
ورزشی
سلامت
خودرو
استان ها
پربازدید
پربحث
فیلم
۱
فیلم های دیگر
بین‌الملل
آرشیو
مناطق
آرشیو