به گزارش تیترشهر؛ تکنولوژی هر روزه زندگی ما را از هر جهتی تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ چه از جهت سفر و محلی که در آن سکونت داریم و چه از جهت فعالیت‌هایی که در سفر انجام می‌دهیم. در ادامه با تعدادی از تازه‌های دنیای تکنولوژی آشنا خواهید شد که از نظر محققان دیر یا زود شکل کلی سفر را تغییر خواهند داد.