«تیتر شهر» مصوبات جلسه «یکصد و بیست چهارمین» شورای شهر تهران را در گفت و گو با «عابدین سالاری اسکر»، کارشناس اقتصادی بررسی می کند؛
یک صدو بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهران در حالی امروز برگزارشدکه از دستور جلسه 15 بندی ای که قراربود مورد بررسی اعضا قرار بگیرد، اما تنها 8 بند از این دستور جلسه مورد نقد و بررسی قرارگرفت. اما آنچه که می توان به عنوان خروجی جلسه امروز شورا می توان از آن یاد کرد، این است که همچنان ضعف مدیریت زمان و در اولویت قرار دادن موضوعات مهم شهر و شهرداری تهران در مدیریت جلسات شورا وجود دارد.
کد خبر: ۹۱۰۳۸
تاریخ انتشار: ۵۰ : ۱۸ - ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

به گزارش تیتر شهر: کارشناسان بر این باورند، جلسه امروزشورا هیچ دستاورد ملموس و روشنی برای شهر تهران نداشت. دلیل این ادعا را می توان در تنظیم دستور جلسه امروز که شامل بررسی 5 پرونده مربوط به کمیسیون ماده 7 در رابطه با رای به باغ بودن یا نبودن زمین های بزرگ شهر تهران، ارائه لایحه مربوط به « بخشودگی خسارات و تاخیر تأدیه مودیان بدهکار به شهرداری تهران» و البته رد آن از سوی اعضا، بررسی لایحه « الحاق دو تبصره به ماده 2 و اصلاح کد تخلف 7/3 مصوبه دستور العمل انضباطی بهره برداران از اماکن، میادین میوه و تره بار شهرداری تهران»، انتخاب یک نفر کارشناس متخصص به عنوان نماینده شورای شهر تهران در « کمیته فنی نور پردازی شهری» و در نهایت بررسی لایحه « تعیین بهای بلیت بازدید از خانه موزه سمین و جلال» بود را دید. به همین دلیل است که منتقدان بر این باورند جلسه یکصد و بیست و چهارم شورای شهر تهران دستاورد قابل توجهی نه برای شهر و نه برای شهرداری تهران داشت.

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


یک کارشناس اقتصادی درباره خروجی نهایی و دستاورد جلسه امروز شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار تیتر شهر گفت: موضوع مهم دیگری که در خصوص مدیریت جلسات علنی شورای شهر تهران وجود دارد این است که از منظر تخصیص بهینه زمان برای بررسی اولویت های شهر تهران رویکرد مشخص وجود ندارد.

شاید بتوان به این بخش از صحبت های یکی از اعضای هیات رئیسه شورا در یکی از جلسات غیر رسمی عنوان کرده بود : «بررسی این موضوعات برای رفع بیکاری خوب است!» به همین دلیل به نظر می رسد که می توان ای نادعا را مصداق بارز بی نتیجه بودن برخی ازجلسات شورای شهر تهران برای حل مشکلات شهروندان و شهرداری پایتخت دانست.

 

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


بازار داغ تذکرات اعضای شورای شهر تهران از سیاست تا عدم تحقق بودجه


در جلسه امروز شورای شهر برخی از اعضا فرصت بیان تذکرات خود را پیدا کردند. تذکراتی که طیفی از مسائل سیاسی که شامل درگیری شهردار سابق تهران در دوره گذشته مدیریت شهری با برخی از اعضای شورای پنجم شهر تهران تا موضوعات مربوط به عدم تحقق بخشی از بودجه شهرداری تهران در سال جاری را شامل می شد.


عابدین سالاری اِسکر در باره تذکرات اعضای شورای شهر در ابتدای جلسه امروز شورای شهر تهران نیز یادآور شد: بخشی از جلسه امروز شورای شهر به تذکرات اعضا اختصاص داده شد. از مجموع تذکراتی که اعضا فرصت بیان آن را پیدا کردند، دو تذکر غیر موثر بود و به نوعی می توان گفت که ارتباطی به وظایف نمایندگی اعضای شورای شهر نداشت و نمی توانست مشکلی از شهر تهران را حل کند. همچنین دو تذکر در حوزه بودجه نیز توسط دو عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران مطرح شد که حائز اهمیت بود.

 

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


وی با اشاره به تذکر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران مبنی بر عدم تحقق منابع درآمدی حاصل از ساماندهی پارک حاشیه ای که در قانون بودجه امسال شهرداری تهران در نظر گرفته شده بود؛ ادامه داد: طبق قانون بودجه امسال مقرر شده بود معاونت حمل و نقلو ترافیک شهرداری تهران با اجرای طرح ساماندهی پارک حاشیه ای در پایتخت 950 میلیارد تومان درآمد کسب کند که با توجه به اینکه در ماه اخر سال 97 قرار داریم، این منبع درآمدی محقق نشده است. به نوعی می توان گفت که بخشی از کسری بودجه شهرداری در سال جاری مربوط به بی توجهی مدیران شهری به بندهای قانون بودجه است.

 

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


سالاری اِسکر در رابطه با تذکر رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران مبنی بر لزوم ارائه جدول بهای خدمات نیز توضیح داد: تذکر دکتر فراهانی نیز به این موضوع تاکید داشت که لیست تمامی عوارض مربوط به بهای خدمات باید قبل از تصویب لایحه بودجه سال آینده به شورای شهر ارائه شود. این در حالی است که طبق روال سنوات گذشته شهرداری در طول سال به صورت موردی قیمت بهای خدمات خود را برای تصویب در اختیار شورای شهر تهران قرار می داد.


لزوم راستی آزمایی آرای مربوط به پرونده های کمیسیون ماده 7 توسط اعضای شورا


رسیدگی به وضعیت پرونده پلاک های ثبتی در خصوص رای به باغ بودن و یا نبودن این زمین های بزرگ از جمله موضوعاتی است که هر چند وقت یک بار در دستور کار جلسه علنی شورای شهر تهران قرار می گیرد این در حالی است که کارشناسان شهری بر این باورند که نحوی راستی آزمایی در خصوص ماهیت اصلی این زمین ها باید از سوی اعضای شورای شهر به درستی مشخص و اعلام شود.


عابدین سالاری در این باره به خیرنگار تیتر شهر بیان کرد: با توجه به اینکه قانون وضعیت باغ بودن و یا نبودن برخی از پرونده های زمین های بزرگ را به شورای شهر سپرده است، اما در برخی از موارد جلسات علنی شورا به جلسات داخلی کمیسیون ماده 7 تبدیل می شود که زمان زیادی از وقت شورا را به خود اختصاص می دهد. این در حالی است که از نظر محتوایی می توان ایراداتی نسبت به شیوه رسیدگی به پرونده های کمیسیون ماده 7 را در جلسه علنی شورای شهر مطرح کرد.

 

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همانطور که می دانید، هر کدام از آراء اعضای شورای شهر مبنی بر باغ بودن و یا نبودن زمین های مذکور می تواند در نهایت منجر به یک ارزش افزوده و یا رانت در شهر تهران شود. از سوی دیگر به نظر می رسد بخش قابل توجهی از اعضا اطلاعات کافی، جامع، مستند و قابل راستی آزمایی ای در این زمینه ندارند در نتیجه تصمیمی که در این رابطه اعلام می کنند در قابل رای ابهام دارد. این در حالی است که ارائه رای در مورد این پرونده ها نیازمند کارشناسی میدانی از زمین های مذکور است تا راستی آزمایی آن در آینده قابل انجام و دفاع باشد.


به اعتقاد وی؛ دومین موضوع مهمی که در این میان وجود دارد، این است که به نظر می رسد در قرار دادن برخی از این پرونده ها در دستور جلسات علنی شورا تبعیض وجود دارد. به عنوان مثال امروز یکی از اعضای هیات رئیسه در جریان بررسی این پرونده ها عنوان کرد:« رسیدگی به چند پرونده غیر باغ در دستور جلسه شورا قرار گیرد.» داده شود. این موضوع نشان می دهد که برای قرار دادن رودنه های این چنینی در دستور کار شورا به نوعی یک نظام گزینشی وجود دارد که باید مشخص شود که بر چه مبنایی این کار انجام می شود.


عابدین سالاری در ادامه با اشاره به نحوی رای دادن اعضا به پرونده های ارائه شده از سوی کمیسیون ماده 7 تاکید کرد: نکته قابل توجه دیگری که در این میان وجود دارد، این است که برخی از اعضای شورا با توجه به اینکه در تمام زمان جلسه علنی مخالفت و یا موافقت خود را با موضوعات مطرح شده بیان نمی کنند، اما گاهی اوقات در زمان رسیدگی به پرونده باغات نظرات موافق و یامخالف خود را به صراحت مطرح می کنند که باید مشخص شود دلیل مشارکت همه جانبه این دسته از اعضای شورا تنها در پرونده باغات بدون اینکه مطالعه قبلی در رابطه با وضعیت زمین مذکور داشته باشند، چیست؟


بالا بودن هزینه کرد شهرداری تهران در مراکز فرهنگی


قیمت گذاری برای استفاده از مراکز فرهنگی زیر مجموعه شهرداری تهران یکی دیگر از موضوعاتی است که امروز با تعیین ورودی برای بازدید از خانه موزه جلال و سیمین مورد بررسی شورای شهر قرار گرفت. هر چند در دوره گذشته مدیریت شهری امکان استفاده از این فضاهای فرهنگی برای شهروندان رایگان در نظر گرفته شده بود، اما به نظر می رسد که در دوره جدید به دلیل مشکلات اقتصادی ای که شهرداری تهران در گیر آن است، نمی تواند این رویکرد را ادامه دهد.


عابدین سالاری اِسکر در این باره نیز به خبرنگار تیتر شهر گفت: باید قبول کرد که در یک دهه اخیر شهرداری تهران به دلیل دسترسی آسان وراحت به منابع مالی توانسته بود به تمامی حوزه ها اعم از میراث فرهنگی، اجتماعی، فرهنگی و... ورود کند. دسترسی به منابع مالی این امکان را فراهم کرده بود تا در زمینه هایی که به صورت کامل وظایفی برای این مجموعه مصوب نشده بود، ورود کرده و منابع مالی خود را هزینه کرد. اما اکنون شهرداری تهران به مرحله ای رسیده است که از نظر اقتصادی به هیچ عنوان توان ورود به تمامی این حوزه ها را ندارد.

 

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مدیریت شهری به دنبال راهکاری برای تحت پوشش قرار دادن تمامی هزینه های خود در حوزه های مختلف شهری است، افزود: به همین دلیل طرح تعیین حق ورود برای بازدید از خانه جلال و سیمین توسط کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران مطرح شد .

اما نکته قابل تاملی که در این میان وجود دارد، این است که پیشنهاداتی که در قالب این طرح از سوی برخی از اعضای شورا مطرح و حتی برخی از آنها نیز مصوب شد، پیشنهادات کارشناسی و مطالعاتی نبود بلکه برخی از اعضا بر اساس تجارب محدود و غیر موثر شخصی خود موضوعاتی را مطرح کردند که این شیوه ورود به مسائل نمی تواند خروجی قابل توجهی را برای شهرداری تهران به همراه داشته باشد.

 

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


وی ادامه داد: بر اساس آنچه امروز مطرح شد شهرداری تهران برای نگهداشت این کونه از فضاهای فرهنگی چیزی در حدود 500 میلیون تومان در سال هزینه می کند این در حالی است میزان درآمدی که از این حوزه به دست می آورد تنها رقمی معادل 10 تا 15 میلیارد تومان در سال را شامل می شود. این موضوع نشان می دهد مدیریت شهری در حالی سوبسیدهایی را برای استفاده از این فضاهای شهری به شهروندان می پردازند که بخش قابل توجهی از مردم از این فضا و یا اماکن ایجاد شده از شهرداری تهران بهره مند نمی شوند.

 

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


به همین دلیل به نظر می رسد در رابطه با دو موضوع باید مجموعه مدیریت شهری دقت کافی را داشته باشند نخست آنکه از نظر اقتصادی مجموعه هایی که شهرداری زیر مجموعه خود دارد از نظر میزان انتفاع و بهره مندی آیا جمعیت قابل توجهی از مردم از این امکانات استفاده می کنند یا خیر؟ دوم اینکه بین بودجه ای که در این فضاها از سوی شهرداری تهران هزینه می شود با میزان درآمدی که از این محل به دست می آورند، چه تعادلی وجود دارد. به نظر می رسد که در این رابطه شورا باید به یک راهکار منطقی دراداره این فضاها برسد که اکنون متاسفانه این رویکرد منطقی در شورای شهر تهران وجود ندارد.

 

نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار خودرو
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی

جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی

برخلاف خودروهای داخلی که در هفته اخیر و تا به امروز شاهد افزایش چشمگیر قیمت آنان بوده ایم، بازار خودروهای وارداتی دوران آرامی را سپری می کنند و با مروری بر جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در 13 آبان ماه، می توانیم به ثبات قیمت آنان در بازار برسیم و نسبت به هفته گذشته تغییری در قیمت آنان احساس نشده است.
دستور عجیب برای ترخیصِ بدون مجوز ۱۰۰۰ خودرو

دستور عجیب برای ترخیصِ بدون مجوز ۱۰۰۰ خودرو

درحالی که وزارت صمت با پایان‌یافتن مهلت قانونی دولت برای ترخیص خودرو، دستور واردات قطعی ۱۰۴۸خودرو را صادر کرده، ظاهراً ۱۰۰۰دستگاه از این خودروها متعلق به یک شرکت است، ازطرفی هیئت دولت ترخیص را ممنوع کرده بود، آیا یک وزیر می‌تواند منع دولت را نقض کند؟
قیمت محصولات ایران خودرو

قیمت محصولات ایران خودرو

بازار خودروی کشور در هفته ای که گذشت، افزایش قیمت برخی از خودروهای فعال در بازار کشور را به همراه داشته است و علاوه بر خودروهای وارداتی، محصولات تولید داخل نیز در هفته گذشته عمدتا با افزایش قیمت همراه بوده اند.
عملکرد مزدا CX-30 و تسلا مدل ۳ در تست گوزن

عملکرد مزدا CX-30 و تسلا مدل ۳ در تست گوزن

به تازگی گروه km77.com یک تست گوزن جدیدی با حضور مزدا CX-30 و تسلا مدل ۳ ترتیب داده‌اند. این تست یکی از سخت‌ترین آزمون‌های ایمنی جاده برای خودروها است. در این تست که حضور ناگهانی یک شی، شخص یا حیوان را جلوی خودرو شبیه سازی می‌کند، راننده باید به سرعت از برخورد با آن مانع جلوگیری کند، در حالی که کنترل خودرو را هم از دست نمی‌دهد. خودروهای زیادی از این تست سربلند بیرون نیامده‌اند که از آن‌ها می‌توان به جگوارi-Pace اشاره کرد.
سهم هزینه نیروی انسانی در قیمت خودرو چقدر است؟

سهم هزینه نیروی انسانی در قیمت خودرو چقدر است؟

یکی از شرکت های قطعه سازی ادعا می کند که بیش از 800 هزار نفر در صنعت خودرو سازی و مجموعه‌های قطعه سازی مشغول به فعالیت هستند. با در نظر گرفتن پایه حقوق وزارت کار در سال چیزی حدود 30 هزار میلیارد تومان فقط حقوق و دستمزد این می شود که این موضوع کاملا غیر ممکن است.
پیش فروش خودروهای پژو 207 و پژو 206

پیش فروش خودروهای پژو 207 و پژو 206

به اطلاع کلیه مشتریان محترم و نمایندگیهای مجاز می رساند شرایط پیش فروش عادی شرکت ایران خودرو از ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 98/08/14 آغاز و تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جداول پیوست و با توضیحات ذیل ارائه می گردد.
با صاحبان کارت سوخت مفقودی برخورد قضایی می شود

با صاحبان کارت سوخت مفقودی برخورد قضایی می شود

شهرام رضایی مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اظهار داشت: استفاده از کارت های سوخت به صورت دائم به ویژه در شهرها و استان های مرزی پایش می شود و اگر همکاران ما متوجه استفاده از کارت سوخت در شهری به جز شهر محل سکونت مالک شوند و یا فردی به جز مالک در حال استفاده از آن است، این کارت به عنوان کارت مهاجر تلقی شده و باطل می شود.
سلامت
چرا کودکان چاق می‌شوند؟

چرا کودکان چاق می‌شوند؟

افزایش تصاعدی اضافه وزن و چاقی، کودکان و نوجوانان را نیز مانند بزرگسالان در معرض ابتلا به چربی خون، پرفشاری خون و گرفتگی سرخرگهای خون‌رسان به ارگان‌ها و اندام‌های حساس بدن قرار می‌دهد.
چرا کودکان چاق می‌شوند؟

چرا کودکان چاق می‌شوند؟

اضافه وزن و چاقی یکی از مشکلات بهداشتی - تغذیه‌ای در جهان و ایران بوده و تعداد افراد مبتلا به اضافه وزن و چاقی هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما در حال افزایش است.
ورزشی
نگران تهدید پرسپولیس نیستم

نگران تهدید پرسپولیس نیستم

مدیرعامل باشگاه سپاهان ضمن ابراز خوشحالی از حضور محمدحسن انصاریفرد در باشگاه پرسپولیس گفت: از او انتظار دارم جلوی رفتار نادرست سرمربی تازه تیمش را بگیرد.
پرونده ویژه
ساخت و ساز‌های غیرکارشناسی بیمارستان‌ها صدای شهروندان را در آورد

ساخت و ساز‌های غیرکارشناسی بیمارستان‌ها صدای شهروندان را در آورد

کافی است سری به یکی از بیمارستان‌های تهران بزنید تا به وضوح شاهد پارک تعداد بسیاری از خودرو‌های متعلق به این بیمارستان‌ها در مقابل پارکینگ اهالی همجوار آن‌ها باشید، موضوعی که این روز‌ها صدای شهروندان این منطقه را درآورده است.
ادعای عجیب برای نجات دروازه غار به دست کودکان

ادعای عجیب برای نجات دروازه غار به دست کودکان

اینجا معتادان در کنار خیابان به خود سرنگ می‌زنند و در جلوی چشم زنان و کودکان بر کف خیابان در حالت منزجر کننده ای به سر می‌برند؛ آری اینجا منطقه هرندی یا همان دروازه غار است محله‌ای که سالهاست در آتش اعتیاد و انواع آسیب‌های اجتماعی می‌سوزد.
به فکر جیب خود هستید یا رفاه حال شهروندان/ تاکسی‌های اینترنتی ۲ درصد از کرایه خود را به شهرداری می‌پردازند

به فکر جیب خود هستید یا رفاه حال شهروندان/ تاکسی‌های اینترنتی ۲ درصد از کرایه خود را به شهرداری می‌پردازند

چند سالی است که تاکسی اینترنتی به عنوان یکی از طرح‌ها و امکانات پرمخاطب در کلانشهر‌ها و به ویژه پایتخت کشور اجرایی شده و در این میان نظارت بر تاکسیرانی و هم تنظیم بازار تاکسیرانی و تاکسی‌های اینترنتی بر عهده شورای شهر و شهرداری است اما باید دید با توجه به اختلاف ها و کشمکش ها هدف نظارت است یا پر شدن جیب خود.
بررسی طرح تأمین مسکن اجتماعی برای اقشار کم درآمد در پایتخت

بررسی طرح تأمین مسکن اجتماعی برای اقشار کم درآمد در پایتخت

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در جلسه ای که به منظور بررسی طرح تأمین مسکن اجتماعی در پایتخت برگزار شد، از افزایش نرخ حاشیه نشینی در پایتخت و انتقال ناگزیر برخی از گروه های اجتماعی و اقتصادی شاغل در تهران به سکونتگاه های پیرامون شهر خبر داد.
تمامی امور عمرانی و زیربنایی شهرها و روستاها مرتبط با معاونت عمرانی است

تمامی امور عمرانی و زیربنایی شهرها و روستاها مرتبط با معاونت عمرانی است

نشست رئیس، معاونین و مدیران کل سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور، به مناسبت هفته دولت و به منظور ارائه گزارش عملکرد و برنامه های این سازمان، ظهر امروز شنبه 2 شهریور ماه در محل وزارت کشور برگزار شد.
آرشیو
آخرین اخبار
ورزشی
سلامت
خودرو
استان ها
پربازدید
پربحث
پرطرفداترین اخبار
تازه‌های شبکه‌های اجتماعی
مداحی میثم مطیعی در سال ۷۶

مداحی میثم مطیعی در سال ۷۶

عکسی که در صفحه اینستاگرامی میثم مطیعی به مناسبت روز دانش آموز از وی در حال نوحه‌خوانی در میان دانش آموزان مدرسه راهنمایی جهاد منتشر شده را مشاهده می‌کنید.
آرشیو
معرفی‌نرم افزارهای‌کاربردی
جاسوسی در اینستاگرام ممنوع

جاسوسی در اینستاگرام ممنوع

چندی پیش بود که اینستاگرام تصمیم گرفت بخش فالووینگ را از برنامه خود حذف کند، زیرا عقیده داشت که این بخش اطلاعات زیادی از فعالیت‌های دوستان و خانواده افراد را در اختیار کاربران می‌گذاشت. همچنین بسیاری از افراد هم نمی‌دانستند که فعالیت‌های آن‌ها به این شکل در این بخش نمایش داده می‌شود.
آیا طراحی

آیا طراحی "آیفون ۱۲" انقلابی خواهد بود؟

حدود دو ماه پیش شرکت "اپل" از سری جدید گوشی‌های هوشمند خود به نام‌های آیفون ۱۱، ۱۱ پرو و ۱۱ پرو مکس رونمایی کرد اکنون تصاویری منتشر شده است که کاربران احتمال می‌دهند سال ۲۰۲۰ گوشی‌های جدید این شرکت یعنی "آیفون ۱۲" این گونه خواهند بود.
هوش مصنوعی برای تشخیص سرطان

هوش مصنوعی برای تشخیص سرطان

شرکت مایکروسافت قصد دارد با همکاری یک شرکت هندی، یک الگوریتم مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه دهد که از عهده تشخیص زودهنگام سرطان برمی‌آید.
اینترنت ملی روسیه اقدام دفاعی در برابر غرب

اینترنت ملی روسیه اقدام دفاعی در برابر غرب

روسیه از هفته گذشته قانون اینترنت ملی را اجرا کرد. این کشور اعلام کرده برای حفظ سرویس رسانی و امنیت سایبری، اینترنت ملی را اجرا می کند و احتمالا کشورهای دیگر از روسیه پیروی کنند.
بررسی درآمد دولت از اپراتورهای موبایل

بررسی درآمد دولت از اپراتورهای موبایل

باتوجه به اینکه بر اساس قانون اپراتورهای موبایل موظف هستند بخشی از درآمد خود را به دولت اختصاص دهند پیش بینی می شود که با پایان «وس»، سهم دولت نیز از این درآمد کاهش یابد.
آرشیو
تیتریاب
فیلم
۱
فیلم های دیگر
نقد راهبردی
مدیریت شهری و شوراها از لحاظ قانونی موجودی فاقدبال براى پرواز است

مدیریت شهری و شوراها از لحاظ قانونی موجودی فاقدبال براى پرواز است

در یک قیاس کلی شاید بتوان ارتباط میان شورای شهر و شهرداری را به ارتباط میان مجلس و دولت تشبیه کرد هر چند که وجوه افتراقی میان این ارکان زیاد است. مثلا نمایدگان مجلس باید به اعضای هیات دولت رای اعتماد دهند و از ابزارهای گوناگونی چون تذکر، سوال، استیضاح و ... برای اعمال نظارت بر عملکرد دولت برخوردار هستند. اما شورای شهر فقط می‌تواند به شهردار رای دهد.
مسعود سریع‌القلم

مسعود سریع‌القلم

توسعه پایدار شهری ضامن توسعه کشور
بین‌الملل
جنبش اعتراضی علیه نظام سرمایه‌داری در فرانسه یک ساله شد

جنبش اعتراضی علیه نظام سرمایه‌داری در فرانسه یک ساله شد

جنبش اعتراضی علیه نظام سرمایه‌داری در فرانسه و سیاست های دولت «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری این کشور امروز به یک سالگی خود رسید؛ جنبشی که با حدود ۲۸۲هزار نفر در ۱۷نوامبر سال میلادی گذشته آغاز شد و هنوز به حیات خود ادامه می دهد.
حمله جدید رژیم صهیونیستی به غزه

حمله جدید رژیم صهیونیستی به غزه

ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز (شنبه) حملات هوایی را به شمال غزه انجام داد و اعلام کرد، اهدافی وابسته به حماس را هدف گرفته است، در مقابل رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند، ۹ شهرک‌نشین در پی شلیک موشک‌هایی از غزه به بئر السبع مصدوم شدند.
مشکل راهبردی اتحادیه اروپا لو رفت!

مشکل راهبردی اتحادیه اروپا لو رفت!

رئیس شورای اروپا مدعی است روسیه چالش راهبردی اتحادیه اروپا است و نباید با طناب رئیس‌جمهوری فرانسه که خواستار تغییر رویکرد نسبت به مسکو است؛ به چاه افتاد.
کارشناس آمریکایی: ایران به دنبال بمب اتم نیست

کارشناس آمریکایی: ایران به دنبال بمب اتم نیست

مدیر بخش سیاست عدم اشاعه تسلیحات اتمی در انجمن کنترل تسلیحات آمریکا، گام چهارم کاهش محدودیت‌های ایران به موجب برجام را نقض این توافق بین المللی ندانست و گفت در حال حاضر ایران به دنبال دستیابی به بمب اتم نیست.
آرشیو
جدیدترین اخبار شهرداری تهران
آرشیو