«تیتر شهر» مصوبات جلسه «یکصد و بیست چهارمین» شورای شهر تهران را در گفت و گو با «عابدین سالاری اسکر»، کارشناس اقتصادی بررسی می کند؛
یک صدو بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهران در حالی امروز برگزارشدکه از دستور جلسه 15 بندی ای که قراربود مورد بررسی اعضا قرار بگیرد، اما تنها 8 بند از این دستور جلسه مورد نقد و بررسی قرارگرفت. اما آنچه که می توان به عنوان خروجی جلسه امروز شورا می توان از آن یاد کرد، این است که همچنان ضعف مدیریت زمان و در اولویت قرار دادن موضوعات مهم شهر و شهرداری تهران در مدیریت جلسات شورا وجود دارد.
کد خبر: ۹۱۰۳۸
تاریخ انتشار: ۵۰ : ۱۸ - ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

به گزارش تیتر شهر: کارشناسان بر این باورند، جلسه امروزشورا هیچ دستاورد ملموس و روشنی برای شهر تهران نداشت. دلیل این ادعا را می توان در تنظیم دستور جلسه امروز که شامل بررسی 5 پرونده مربوط به کمیسیون ماده 7 در رابطه با رای به باغ بودن یا نبودن زمین های بزرگ شهر تهران، ارائه لایحه مربوط به « بخشودگی خسارات و تاخیر تأدیه مودیان بدهکار به شهرداری تهران» و البته رد آن از سوی اعضا، بررسی لایحه « الحاق دو تبصره به ماده 2 و اصلاح کد تخلف 7/3 مصوبه دستور العمل انضباطی بهره برداران از اماکن، میادین میوه و تره بار شهرداری تهران»، انتخاب یک نفر کارشناس متخصص به عنوان نماینده شورای شهر تهران در « کمیته فنی نور پردازی شهری» و در نهایت بررسی لایحه « تعیین بهای بلیت بازدید از خانه موزه سمین و جلال» بود را دید. به همین دلیل است که منتقدان بر این باورند جلسه یکصد و بیست و چهارم شورای شهر تهران دستاورد قابل توجهی نه برای شهر و نه برای شهرداری تهران داشت.

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


یک کارشناس اقتصادی درباره خروجی نهایی و دستاورد جلسه امروز شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار تیتر شهر گفت: موضوع مهم دیگری که در خصوص مدیریت جلسات علنی شورای شهر تهران وجود دارد این است که از منظر تخصیص بهینه زمان برای بررسی اولویت های شهر تهران رویکرد مشخص وجود ندارد.

شاید بتوان به این بخش از صحبت های یکی از اعضای هیات رئیسه شورا در یکی از جلسات غیر رسمی عنوان کرده بود : «بررسی این موضوعات برای رفع بیکاری خوب است!» به همین دلیل به نظر می رسد که می توان ای نادعا را مصداق بارز بی نتیجه بودن برخی ازجلسات شورای شهر تهران برای حل مشکلات شهروندان و شهرداری پایتخت دانست.

 

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


بازار داغ تذکرات اعضای شورای شهر تهران از سیاست تا عدم تحقق بودجه


در جلسه امروز شورای شهر برخی از اعضا فرصت بیان تذکرات خود را پیدا کردند. تذکراتی که طیفی از مسائل سیاسی که شامل درگیری شهردار سابق تهران در دوره گذشته مدیریت شهری با برخی از اعضای شورای پنجم شهر تهران تا موضوعات مربوط به عدم تحقق بخشی از بودجه شهرداری تهران در سال جاری را شامل می شد.


عابدین سالاری اِسکر در باره تذکرات اعضای شورای شهر در ابتدای جلسه امروز شورای شهر تهران نیز یادآور شد: بخشی از جلسه امروز شورای شهر به تذکرات اعضا اختصاص داده شد. از مجموع تذکراتی که اعضا فرصت بیان آن را پیدا کردند، دو تذکر غیر موثر بود و به نوعی می توان گفت که ارتباطی به وظایف نمایندگی اعضای شورای شهر نداشت و نمی توانست مشکلی از شهر تهران را حل کند. همچنین دو تذکر در حوزه بودجه نیز توسط دو عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران مطرح شد که حائز اهمیت بود.

 

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


وی با اشاره به تذکر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران مبنی بر عدم تحقق منابع درآمدی حاصل از ساماندهی پارک حاشیه ای که در قانون بودجه امسال شهرداری تهران در نظر گرفته شده بود؛ ادامه داد: طبق قانون بودجه امسال مقرر شده بود معاونت حمل و نقلو ترافیک شهرداری تهران با اجرای طرح ساماندهی پارک حاشیه ای در پایتخت 950 میلیارد تومان درآمد کسب کند که با توجه به اینکه در ماه اخر سال 97 قرار داریم، این منبع درآمدی محقق نشده است. به نوعی می توان گفت که بخشی از کسری بودجه شهرداری در سال جاری مربوط به بی توجهی مدیران شهری به بندهای قانون بودجه است.

 

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


سالاری اِسکر در رابطه با تذکر رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران مبنی بر لزوم ارائه جدول بهای خدمات نیز توضیح داد: تذکر دکتر فراهانی نیز به این موضوع تاکید داشت که لیست تمامی عوارض مربوط به بهای خدمات باید قبل از تصویب لایحه بودجه سال آینده به شورای شهر ارائه شود. این در حالی است که طبق روال سنوات گذشته شهرداری در طول سال به صورت موردی قیمت بهای خدمات خود را برای تصویب در اختیار شورای شهر تهران قرار می داد.


لزوم راستی آزمایی آرای مربوط به پرونده های کمیسیون ماده 7 توسط اعضای شورا


رسیدگی به وضعیت پرونده پلاک های ثبتی در خصوص رای به باغ بودن و یا نبودن این زمین های بزرگ از جمله موضوعاتی است که هر چند وقت یک بار در دستور کار جلسه علنی شورای شهر تهران قرار می گیرد این در حالی است که کارشناسان شهری بر این باورند که نحوی راستی آزمایی در خصوص ماهیت اصلی این زمین ها باید از سوی اعضای شورای شهر به درستی مشخص و اعلام شود.


عابدین سالاری در این باره به خیرنگار تیتر شهر بیان کرد: با توجه به اینکه قانون وضعیت باغ بودن و یا نبودن برخی از پرونده های زمین های بزرگ را به شورای شهر سپرده است، اما در برخی از موارد جلسات علنی شورا به جلسات داخلی کمیسیون ماده 7 تبدیل می شود که زمان زیادی از وقت شورا را به خود اختصاص می دهد. این در حالی است که از نظر محتوایی می توان ایراداتی نسبت به شیوه رسیدگی به پرونده های کمیسیون ماده 7 را در جلسه علنی شورای شهر مطرح کرد.

 

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همانطور که می دانید، هر کدام از آراء اعضای شورای شهر مبنی بر باغ بودن و یا نبودن زمین های مذکور می تواند در نهایت منجر به یک ارزش افزوده و یا رانت در شهر تهران شود. از سوی دیگر به نظر می رسد بخش قابل توجهی از اعضا اطلاعات کافی، جامع، مستند و قابل راستی آزمایی ای در این زمینه ندارند در نتیجه تصمیمی که در این رابطه اعلام می کنند در قابل رای ابهام دارد. این در حالی است که ارائه رای در مورد این پرونده ها نیازمند کارشناسی میدانی از زمین های مذکور است تا راستی آزمایی آن در آینده قابل انجام و دفاع باشد.


به اعتقاد وی؛ دومین موضوع مهمی که در این میان وجود دارد، این است که به نظر می رسد در قرار دادن برخی از این پرونده ها در دستور جلسات علنی شورا تبعیض وجود دارد. به عنوان مثال امروز یکی از اعضای هیات رئیسه در جریان بررسی این پرونده ها عنوان کرد:« رسیدگی به چند پرونده غیر باغ در دستور جلسه شورا قرار گیرد.» داده شود. این موضوع نشان می دهد که برای قرار دادن رودنه های این چنینی در دستور کار شورا به نوعی یک نظام گزینشی وجود دارد که باید مشخص شود که بر چه مبنایی این کار انجام می شود.


عابدین سالاری در ادامه با اشاره به نحوی رای دادن اعضا به پرونده های ارائه شده از سوی کمیسیون ماده 7 تاکید کرد: نکته قابل توجه دیگری که در این میان وجود دارد، این است که برخی از اعضای شورا با توجه به اینکه در تمام زمان جلسه علنی مخالفت و یا موافقت خود را با موضوعات مطرح شده بیان نمی کنند، اما گاهی اوقات در زمان رسیدگی به پرونده باغات نظرات موافق و یامخالف خود را به صراحت مطرح می کنند که باید مشخص شود دلیل مشارکت همه جانبه این دسته از اعضای شورا تنها در پرونده باغات بدون اینکه مطالعه قبلی در رابطه با وضعیت زمین مذکور داشته باشند، چیست؟


بالا بودن هزینه کرد شهرداری تهران در مراکز فرهنگی


قیمت گذاری برای استفاده از مراکز فرهنگی زیر مجموعه شهرداری تهران یکی دیگر از موضوعاتی است که امروز با تعیین ورودی برای بازدید از خانه موزه جلال و سیمین مورد بررسی شورای شهر قرار گرفت. هر چند در دوره گذشته مدیریت شهری امکان استفاده از این فضاهای فرهنگی برای شهروندان رایگان در نظر گرفته شده بود، اما به نظر می رسد که در دوره جدید به دلیل مشکلات اقتصادی ای که شهرداری تهران در گیر آن است، نمی تواند این رویکرد را ادامه دهد.


عابدین سالاری اِسکر در این باره نیز به خبرنگار تیتر شهر گفت: باید قبول کرد که در یک دهه اخیر شهرداری تهران به دلیل دسترسی آسان وراحت به منابع مالی توانسته بود به تمامی حوزه ها اعم از میراث فرهنگی، اجتماعی، فرهنگی و... ورود کند. دسترسی به منابع مالی این امکان را فراهم کرده بود تا در زمینه هایی که به صورت کامل وظایفی برای این مجموعه مصوب نشده بود، ورود کرده و منابع مالی خود را هزینه کرد. اما اکنون شهرداری تهران به مرحله ای رسیده است که از نظر اقتصادی به هیچ عنوان توان ورود به تمامی این حوزه ها را ندارد.

 

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مدیریت شهری به دنبال راهکاری برای تحت پوشش قرار دادن تمامی هزینه های خود در حوزه های مختلف شهری است، افزود: به همین دلیل طرح تعیین حق ورود برای بازدید از خانه جلال و سیمین توسط کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران مطرح شد .

اما نکته قابل تاملی که در این میان وجود دارد، این است که پیشنهاداتی که در قالب این طرح از سوی برخی از اعضای شورا مطرح و حتی برخی از آنها نیز مصوب شد، پیشنهادات کارشناسی و مطالعاتی نبود بلکه برخی از اعضا بر اساس تجارب محدود و غیر موثر شخصی خود موضوعاتی را مطرح کردند که این شیوه ورود به مسائل نمی تواند خروجی قابل توجهی را برای شهرداری تهران به همراه داشته باشد.

 

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


وی ادامه داد: بر اساس آنچه امروز مطرح شد شهرداری تهران برای نگهداشت این کونه از فضاهای فرهنگی چیزی در حدود 500 میلیون تومان در سال هزینه می کند این در حالی است میزان درآمدی که از این حوزه به دست می آورد تنها رقمی معادل 10 تا 15 میلیارد تومان در سال را شامل می شود. این موضوع نشان می دهد مدیریت شهری در حالی سوبسیدهایی را برای استفاده از این فضاهای شهری به شهروندان می پردازند که بخش قابل توجهی از مردم از این فضا و یا اماکن ایجاد شده از شهرداری تهران بهره مند نمی شوند.

 

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


به همین دلیل به نظر می رسد در رابطه با دو موضوع باید مجموعه مدیریت شهری دقت کافی را داشته باشند نخست آنکه از نظر اقتصادی مجموعه هایی که شهرداری زیر مجموعه خود دارد از نظر میزان انتفاع و بهره مندی آیا جمعیت قابل توجهی از مردم از این امکانات استفاده می کنند یا خیر؟ دوم اینکه بین بودجه ای که در این فضاها از سوی شهرداری تهران هزینه می شود با میزان درآمدی که از این محل به دست می آورند، چه تعادلی وجود دارد. به نظر می رسد که در این رابطه شورا باید به یک راهکار منطقی دراداره این فضاها برسد که اکنون متاسفانه این رویکرد منطقی در شورای شهر تهران وجود ندارد.

 

نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار خودرو
مشخصات 6 ماشین بین 100 تا 250 میلیون

مشخصات 6 ماشین بین 100 تا 250 میلیون

نگاهی به ویژگی‌های شش محصول مختلف و مهیج بازار هاچ‌بک کراس‌های ایران در بخش میانی که در بازه قیمتی ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان قیمت دارند و اغلب‌شان آپشن‌های معمول یک خودرو مدرن را به شما می‌دهند.
جادوی مهندسی وزن در ابرخودروی تواتارا

جادوی مهندسی وزن در ابرخودروی تواتارا

محصولی که به رغم قدرت و بازده بالا، تنها 1274 کیلوگرم وزن دارد و جالب آنکه ضریب درگ بدنه آن فقط 0.279 است. عدد مذکور همچنین اشاره مستقیم به موفقیت مهندسان اس اس سی نورث آمریکا در طراحی ائروداینامیک بدنه این محصول دارد.
معرفی 15 خودروی جان سخت

معرفی 15 خودروی جان سخت

از آنجایی که کمتر شاهد شرایط سخت و دشوار هستیم خودروهای جا‌ن‌سخت و مقاوم نیز نسبت به خودروهای معمولی کمتر ساخته می‌شوند. در این بین باز هم خودروهایی وجود دارند که در شرایط سخت‌ و دشوار خم به ابرو نمی‌آورند و به قول معروف برای آخرالزمان ساخته شده‌اند. از آنجایی که مشاهده این خودروها و بررسی اطلاعات فنی آنها خالی از لطف نیست در ادامه با هم به خودروهایی که برای آخرالزمان ساخته شده‌اند نگاهی خواهیم داشت.
تولید جگوار متوقف شد

تولید جگوار متوقف شد

کمبود باتری ال جی، تولید خودروهای برقی جگوار را متوقف کرد.برای سومین‌بار در چهار سال اخیر، ناتوانی ال‌جی در تأمین باتری مورد نیاز خودروسازان مشکل‌ساز شده است. باتری‌های لیتیوم مورد نیاز جگوار برای مدل آی‌پیس توسط کارخانه ال‌جی در لهستان تأمین می‌شود.
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی

جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی

برخلاف خودروهای داخلی که در هفته اخیر و تا به امروز شاهد افزایش چشمگیر قیمت آنان بوده ایم، بازار خودروهای وارداتی دوران آرامی را سپری می کنند و با مروری بر جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در 13 آبان ماه، می توانیم به ثبات قیمت آنان در بازار برسیم و نسبت به هفته گذشته تغییری در قیمت آنان احساس نشده است.
سلامت
عامل کشندگی ویروس کرونا

عامل کشندگی ویروس کرونا

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به اوج گیری مجدد کرونا، گفت: این ویروس از چنگ آنتی بادی هم جان سالم به در می برد.
آمار ریزش بیمه شدگان در پی شیوع کرونا

آمار ریزش بیمه شدگان در پی شیوع کرونا

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی درباره ریزش تعداد بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در ماه های اخیر به علت تعطیلی های برخی مشاغل بدنبال شیوع بیماری کرونا اظهار کرد: کاهش افراد تحت پوشش، خیلی نگران کننده نیست. طبق پیش بینی ها، کاهشی که در خرداد ماه داشتیم حدود ۱۰۰ هزار نفر بود.
تاثیر داروی روماتیسم در مقابله با کرونا

تاثیر داروی روماتیسم در مقابله با کرونا

محققان در مطالعه ای کوچک دریافتند داروی تقویت کننده سیستم ایمنی بدن مورداستفاده برای بیماران مبتلا به روماتیسم مفصلی برای بهبود بیماران مبتلا به کووید۱۹ بستری در بیمارستان امیدبخش بوده است.
متریال
دکوراسیون داخلی به سبک اسپانیایی

دکوراسیون داخلی به سبک اسپانیایی

سبک اسپانیایی در هسته خود، همزمان زمینی، خودمانی و با شکوه است. خاکی ترین مواد طبیعی با رنگ های غنی و گرم همراه می شوند؛ تا فضایی اصیل و دنج در بزرگترین خانه ها ایجاد کنند. سبک اسپانیایی بر رابطه بین دنیای طبیعی و جهان انسان تأکید دارد و ادغام زیبایی هر دو. آراستن سقف های سفالی سرزنده با طاقی های گچی. طاقی سقف با تیرک های تیره روستایی تنظیم می شوند. همچنین سرمای بیرون به سبب صمیمی بودن این سبک، گرم می شود.
هویتی که خاکسترشد

هویتی که خاکسترشد

هفته ای که گذشت برای جامعه فرهنگ و معماری بی نهایت دشوار بود. آتش سوزی موزه ملی برزیل، مرکز فرهنگ و هنر 200 ساله ای که روز دوشنبه هفته گذشته در آتش سوخت، نه تنها مصنوعات تاریخی ارزشمند را نابود کرد،
مدرسه یا دهکده: مساله این است

مدرسه یا دهکده: مساله این است

طراحی ساختمان پیش دبستانی سن خوزه به دلیل برخی تفاوت های عمده نسبت به سایر ساختمان های آموزشی، مختص به کودکان بین 4 الی 6 سال بوده و از کالبد و شکل منحصربه فردی بهره می برد.
تاثیر استفاده از لوگو شرکت در طراحی داخلی فضای اداری

تاثیر استفاده از لوگو شرکت در طراحی داخلی فضای اداری

سبک های طراحی داخلی جدید و خلاقانه متنوعی ظهور کرده و طراحی منازل را دستخوش تغییر و تحول می کنند و اما دفاتر، شرکت ها و فضاهای اداری نیز از این تغییرات بی بهره نمانده اند؛ تغییراتی که صد البته مثبت و کاربردی هستند و بر اساس روانشناسی محیط کاری بدست آمده اند.
ورزشی
هفت شاکی پرسپولیس مشخص شدند

هفت شاکی پرسپولیس مشخص شدند

سرپرست باشگاه پرسپولیس تصمیم به پرداخت تمام مطالبات فصل گذشته بازیکنان فعلی این تیم گرفت و برای رسیدگی به این موضوع پرونده‌ها را دوباره به جریان انداخت.
پرونده ویژه
قیمت‌ها در بازارها ریزشی می‌شوند؟

قیمت‌ها در بازارها ریزشی می‌شوند؟

بررسی بازارهای مختلف نشان می‌دهد در میان بازارهای اصلی ایران هر بازار رفتار منحصر به فردی داشته: از یکسو بازار مسکن در سکوت و بدون کاهش قیمت روزهای خود را سپری می‌کند و در سویی دیگر نرخ ارز و خودرو که در روزهای اول اسفندماه شتاب فزاینده‌ای را تجربه می‌کردند حالا روند کاهشی را از سرگرفتند.
شهرداری تهران از زباله های کرونایی غافل است

شهرداری تهران از زباله های کرونایی غافل است

دستکش های یک بار مصرف پس از استفاده از سطل های زباله شهری سر در می آورد که در پی آن کودکان زباله گرد از آن به عنوان مواد پلاستیکی قابل بازیافت استفاده و در کیسه های خود می ریزند. از سوی دیگر به نظر می رسد مدیریت شهری تدبیری برای تفکیک این زباله های کرونایی نداشته باشد و خود نمی داند با این منابع آلوده باید چه کند و بدین ترتیب این زباله های خطرناک همانند سایر زباله ها در کهریزک دفن می شود؛ بدین ترتیب مدیریت شهری با عدم درایت خود به انتشار این ویروس در سطح جامعه دامن می زند
نجات باغ آذری شاید وقتی دیگر

نجات باغ آذری شاید وقتی دیگر

بافت فرسوده و اعتیاد دو غده چرکین محله باغ آذری است. خانه های 30 تا 40 متری ای که در هر کدام از آنها دو تا سه خانوار زندگی می کنند. خانه هایی که از شدت فرسودگی هر لحظه امکان ریزش آن وجود دارد يا اگر کوچکترین زلزله ای در تهران بیاید؛ تمامی این خانه هاخراب می شود و امکان امداد رسانی هم به اهالی این گود وجود ندارد،کوچه ها آنقدر باریک اند که یک خودرو امدادی نمی تواند داخل آن برود....
سامانه 137، از حرف تا عمل

سامانه 137، از حرف تا عمل

آنچه می‌تواند سبب آسیب شود این است که افرادی تماس می‌گیرند اما به نتیجه نمی‌رسند؛ امروز ه به مواردی برخورد می کنیم که گفتند بارها تماس گرفتیم. تماس‌های مکرری که نتیجه‌ای در پی ندارد. این اتفاق به سیستم مدیریت شهری، رضایت مردم و شهرداری به عنوان مجموعه خدماتی آسیب می‌زند که در این زمینه باید دقت کافی داشته باشیم و اعتماد عمومی را نشانه گرفته است.
مسکن ویژه در تمام شهر تهران ساخته می‌شود/شهرداری تسهیلگر ساخت مسکن برای همه اقشار جامعه است

مسکن ویژه در تمام شهر تهران ساخته می‌شود/شهرداری تسهیلگر ساخت مسکن برای همه اقشار جامعه است

قرار است مسکن ویژه در تمام شهر ساخته شود، این مسکن بیشتر برای افرادی که می خواهند به محل کار خود در یک منطقه از شهر نزدیک باشند، دانشجویان یا افراد تازه ازدواج کرده در نظر گرفته شده و برای تسهیل در ساخت آن کمک می کنیم سازندگان خوشنام تقویت شوند تا بازار کسب و کار درست تقویت شود، در نتیجه چنین کاری است که مردم هم به ما اعتماد می کنند.
ساخت و ساز‌های غیرکارشناسی بیمارستان‌ها صدای شهروندان را در آورد

ساخت و ساز‌های غیرکارشناسی بیمارستان‌ها صدای شهروندان را در آورد

کافی است سری به یکی از بیمارستان‌های تهران بزنید تا به وضوح شاهد پارک تعداد بسیاری از خودرو‌های متعلق به این بیمارستان‌ها در مقابل پارکینگ اهالی همجوار آن‌ها باشید، موضوعی که این روز‌ها صدای شهروندان این منطقه را درآورده است.
آرشیو
آخرین اخبار
ورزشی
سلامت
خودرو
استان ها
پربازدید
پربحث
تازه‌های شبکه‌های اجتماعی
آرشیو
معرفی‌نرم افزارهای‌کاربردی
آرشیو
تیتریاب
فیلم
۱
فیلم های دیگر
بین‌الملل
جانسون خواستار شکست ترامپ در انتخابات

جانسون خواستار شکست ترامپ در انتخابات

یک نشریه انگلیسی گزارش داد، نخست وزیر این کشور به شدت مایل به باختن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آمریکا و پیروزی جو بایدن در این انتخابات است.
تراکم حملات ضد آمریکایی در عراق

تراکم حملات ضد آمریکایی در عراق

تراکم حملات ضد آمریکایی در نقاط مختلف عراق حاکی از آن است که تروریست های آمریکایی گزینه‌ای جز خروج از این کشور را در مقابل خود نمی بینند.
پوتین همیشه سر حرفش می‌ماند

پوتین همیشه سر حرفش می‌ماند

در شرح خاطرات رئیس جمهور سابق فرانسه که روز جمعه در پاریس منتشر شد، نیکولا سارکوزی – که در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ بر سرکار بود- ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را مردی می‌داند که بر سر حرفش می‌ماند.
ترکیه درباره لیبی به مصر هشدار داد

ترکیه درباره لیبی به مصر هشدار داد

آنکارا روز چهارشنبه با بیان اینکه با مسکو برای تداوم فشار جهت آتش بس در لیبی به توافق رسیده اما خواستار خروج نیروهای "ارتش ملی" از پایگاه های اصلی است، در خصوص هرگونه استقرار نیروهای مصری در لیبی هشدار داد.
آرشیو
جدیدترین اخبار شهرداری تهران
آرشیو