به گزارش تیترشهر؛ امروزه وقتی گردشگران مقصد بعدی سفرشان را انتخاب می‌کنند، اهمیت زیادی به مقوله پایداری و آگاهی از محیط زیست می‌دهند. به همین دلیل یک شاخص جدید می‌تواند ابزار مفیدی باشد تا ببینند کدام شهرهای دنیا، بیشترین سازگاری را با محیط زیست دارند. موسسه هلندی تراول‌برد (TravelBird) با تجزیه و تحلیل نقشه ۵۰ شهر عضو سازمان همکاری‌ اقتصادی و توسعه، شاخص شهرهای سبز را تهیه کرده است با این امید که یک راهنمای متعالی برای افراد عاشق طبیعت و مسافرانی که به محیط زیست اهمیت می‌دهند، باشد. تراول‌برد می‌گوید: