به گزارش تیترشهر؛ سالینا توردا (Salina Turda) به‌عنوان یک معدن نمک تاریخی بزرگ در زیرزمین، در توردا، شهر بزرگی در رومانی قرار دارد. دوستداران تاریخ و گردشگران، مسحور زیبایی این بنا می‌شوند و این جای تردید باقی نمی‌گذارد که این بنا به حق به‌عنوان یکی از زیباترین سازه‌های زیر زمینی دنیا شناخته می‌شود.