به گزارش تیترشهر؛ ازبکستان کشوری است با ۴۴۷٬۴۰۰ کیلومتر مربع مساحت و نزدیک به ۲۶ میلیون نفرجمعیت. با این حساب از لحاظ وسعت پنجاه‌و‌ششمین کشور بزرگ جهان و از لحاظ جمعیت چهل‌و‌دومین کشور پرجمعیت جهان به حساب می‌آید. در میان کشورهای تازه استقلال یافته، کشور ازبکستان از نظر وسعت پنجمین و از لحاظ جمعیت سومین کشور است. پایتخت آن تاشکند و از شهرهای مهم آن می‌توان به سمرقند و بخارا اشاره کرد. غرب ازبکستان دشت‌های سرسبز زیادی دارد ولی شرق این کشور بیشتر بیابانی است.