به گزارش تیترشهر؛ مسافرت با کودکان نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و منظمی دارد. توصیه می‌شود حداقل ۶ تا ۸ هفته قبل از سفر با پزشک خود مشورت کنید و به مسائل مختلفی از جمله مقصد و مدت زمان سفر، فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده، سن و سلامت عمومی کودکان توجه کنید.