به گزارش تیترشهر؛ اغلب کسانی که دائم در حال پرواز هستند و سفر هوایی را تجربه می‌کنند، با چنین وضعیتی روبه رو شده‌اند که خلبان یا مهمانداران در طول پرواز از مسافران می‌خواهند فورا به صندلی خود بازگشته و کمربندها را در حالت بسته نگه‌ دارند. در چنین وضعیتی تکان‌های ناگهانی هواپیما علاوه بر ترس و وحشت، ممکن است باعث وارد شدن آسیب‌های جدی به افرادی شود که در موقعیت امن و ثابتی قرار ندارند.