به گزارش تیترشهر؛ اولین چیزی که قبل از سفر باید بررسی کنید، نه مسیرهای هایکینگ، نه غذا و نه هیچ چیز دیگری است؛ بلکه واکسن‌های مورد نیاز سفر است. به طور حتم این کار به اندازه برنامه‌ریزی برای سفر خوشایند نیست، اما این مسئله‌ای نیست که به لحظه آخر موکول کنید. برای اینکه مطمئن شویم سفر شما در مراجعه مکرر شما به بیمارستان خلاصه نمی‌شود، در این مقاله به نکات مهم درباره سلامت در سفر و واکسن می‌پردازیم.