تیتر شهر وضعیت نظارت بر سرویس مدارس شهر تهران را بررسی می کند؛
تصادف سرویس مدرسه دانش آموزان در منطقه 16 تهران که باعث زخمی شدن 8 دانش آموز شد، این واقعیت تکان دهنده را در مقابل والدین قرار داد که سازمان های متولی در حوزه نظارت بر عملکرد رانندگان و کیفیت خودروهای حوزه حمل و نقل دانش آموزی به وظایف قانونی خود به درستی عمل نمی کنند.
کد خبر: ۸۸۹۹۲
تاریخ انتشار: ۳۶ : ۱۶ - ۱۶ دی ۱۳۹۷

به گزارش تیتر شهر: بررسی های ابتدای نشان می دهد که به همان اندازه که سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران وظیفه ارائه پروانه فعالیت ناوگان سرویس مدارس را برعهده دارد، به همان اندازه نیز سازمان آموزش و پرورش به عنوان متولی نظارت و عقد قرارداد با پیمانکاران فعال در این بخش؛ وظایفی را بر اساس دستورالعمل وزارت کشور برعهده دارد که عمده ترین این وظایف رصد کامل فعالیت ناوگان حمل و نقل دانش آموزی در مدارس شهر تهران است.


روز گذشته بود که خبر تصادف سرویس مدرسه ای واقع در منطقه 16 در تهران نگرانی والدین دانش آموزان را نسبت به تردد روزانه فرزندانشان از خانه به مدرسه و بلعکس زیاد کرد.

 

عدم نظارت  سازمان های متولی سرویس مدارس؛ نگران کننده است/ حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات هشداری که مسئولان به آن بی توجه هستند!


هر چند این تصادف خسارت جانی به همراه نداشت و تنها باعث شد تا 8 نفر از دانش آموزان دچار آسیب های سطحی شده و به بیمارستان های بهارلو و هفتم تیر منتقل شده اند، اما بروز این واقع درست یک هفته بعد از حادثه دلخراش سرویس دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد که خاطره تلخی را برای تهرانی ها به یادگار گذاشت، باعث شد تا والدین نسبت به ایمنی خودروهای تحت پوشش سرویس مدارس و مهارت رانندگانی که در این وادی وظیفه نقل و انتقال دانش آموزان را بر عهده دارند، نگران شوند.


طبق گزارشی که رئیس اداره توسعه انجمن های اولیا و مربیان در خصوص این حادثه داده است، سه نکته وجود دارد نخست آنکه در روز حادثه به جای راننده اصلی، راننده کمکی در خودرو سرویس مدرسه حضور داشته است، دوم آنکه این سرویس زیر مجموعه پیمانکارانی بوده که با آموزش و پرورش کار می کرده است و سومین نکته این است که این خودرو فاقد برچسب سرویس مدرسه بوده است.

 

عدم نظارت  سازمان های متولی سرویس مدارس؛ نگران کننده است/ حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات هشداری که مسئولان به آن بی توجه هستند!


همین سه نکته کافی است تا مشخص کند پیمانکار، اولیای مدرسه ، سازمان آموزش و پرورش وهمچین سازمان تاکسیرانی شهر تهران در نظارت های دوره ای خود به موضوع ایمنی سرویس مدارس دقت لازم را نداشته اند.


طبق توافقاتی که بین معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، پلیس راهور، آموزش و پروش و تاکسیرانی تحت نظارت وزارت کشور منعقد می شود نظارت دقیق بر نحوی انتخاب رانندگان، کیفیت خودروهایی که به عنوان سرویس مدرسه استفاده می شود، داشتن برچسب معاینه فنی و همچنین برچسب سرویس مدرسه ضروریاتی است که نظارت بر این موضوعات بر عهده دو سازمان آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران به نمایندگی از شهرداری و معاونت حمل و نقل و ترافیک گذاشته شده است.

 

عدم نظارت  سازمان های متولی سرویس مدارس؛ نگران کننده است/ حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات هشداری که مسئولان به آن بی توجه هستند!


هر چند فعالیت جداگانه پیمانکاران قدیمی سرویس مدارس که طرف حساب آنها اولیای مدارس هستند، یکی از موضوعات چالش بر انگیز در طول 5 سال اخیر در این حوزه محسوب می شود اما در طول این سال ها طبق دستورالعمل وزارت کشور مقرر شد تا نظارت بر روی خودروهای مجاز تاکسیرانی وهمچنین پیمانکاران قدیمی این حوزه برعهده سازمان آموزش و پرورش باشد و سازمان تاکسیرانی تنها وظیفه اعطای پروانه کار و برچسب ویژه سرویس مدارس را برعهده دارد که همین مساله نیز خود جای بررسی دارد.


امسال شیوه کاردر حوزه سرویس مدارس بهاین شکل است که رانندگان اعم از تاکسی و خودروهای شخصی در ابتدا باید در سامانه ای که در این خصوص توسط سازمان تاکسیرانی طراحی شده است، ثبت نام کنند تا احراز هویت و شایستگی آنها برای انجام این کار حساس، با نظارت این سازمان انجام شود. اما آمار اعتراضات والدین نسبت به عملکرد سرویس مدارس نشان می دهد که بخشی از خودروهای فعال در این حوزه نه تنها ثبت نام اولیه در سامانه مذکور را انجام نداده اند،بلکه به صورت خودسرانه از سوی مدیران مدارس انتخاب و مشغول به کار می شوند.

 

عدم نظارت  سازمان های متولی سرویس مدارس؛ نگران کننده است/ حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات هشداری که مسئولان به آن بی توجه هستند!


با توجه به حادثه پیش آمده در خصوص سرویس مدرسه ای واقع در منطقه16  تهران، اکنون سوال این است در روز حادثه هر چند به نظر می رسد که راننده اصلی شرایط لازم را برای خدمات رسانی به دانش اموزان نداشته و خودرو خود را در اختیار یک راننده کمکی جوان داده است تا این کار انجام شود؛ چرا گزارش این جابه جایی به پیمانکار مربوطه و یا مدرسه داده نشده است؟


همچنین پیمانکار برای جلوگیری از وقوع هر حادثه ای چرا نظارت کافی در خصوص این جابه جایی انجام نداده است؟


موضوع دیگری که در این میان جای سوال دارد، این است که بارها رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ابتدای شروع سال تحصیلی به رانندگان سرویس مدارس هشدار داده بودکه از فعالیت خودروهای فاقد برگه معاینه فنی و برچسب مربوطه جلوگیری می کند و چگونه ممکن است که یک خودرو مینی بوس به فعالیت خود در 5 ماه اخیرادامه داده است بدون اینکه برچسب سرویس مدرسه داشته باشد؟


نکته دیگری که در این میان حائز اهمیت است، این است که چگونه سازمان آموزش و پرورش از طریق گشت های نظارتی اقدام به توقف این خودرو و بررسی مدارک راننده مبنی بر صلاحیت وی بر ادامه این کار نکرده اند به ویژه اینکه این خودرو فاقد برچسب سرویس مدرسه بوده است؟

 

عدم نظارت  سازمان های متولی سرویس مدارس؛ نگران کننده است/ حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات هشداری که مسئولان به آن بی توجه هستند!


حال اگر فرض را بر این موضوع بگیریم که در روز حادثه خودرو حامل دانش آموزان به دلیل عدم حضور راننده اصلی نیز تغییر کرده و به همین دلیل این خودرو فاقد برچسب معاینه فنی و یا سرویس مدارس بوده است، اما اولیای مدارس موظف هستند تا مانع از خدمات رسانی خودروهای فاقد این برچسب شوند.


مهمتر اینکه ماموران پلیس راهور نیز می توانستند این ممانعت را در خصوص حمل و نقل دانش آموزان در آن روز انجام دهند.

 

سوال دیگری که در این میان مطرح می شود، این است که وظیفه سازمان تاکسیرانی شهر تهران در حوزه سرویس مدارس به صورت شفاف چیست؟


این حادثه هر چند خوشبختانه تبدیل به اتفاق ناگواری در شهر تهران نشد، اما حوادثی که در طول 3 دهه اخیر پیرامون سرویس مدارس در شهر تهران روی داده است، خاطراتی است که به سرعت از ذهن تهرانی ها پاک نمی شود. مهمتر اینکه حادثه سرویس دانشجویان واحد علوم تحقیقات نیز به دلیل فرسوده بودن اتوبوس که در هفته گذشته در شمال غربی تهران روی داد نیز حساسیت افکار عمومی را نسبت به این موضوع بیشتر کرده است.


موضوع دیگری که در این میان اهمیت دارد، فرسودگی ناوگان تحت پوشش سرویس مدارس شهر تهران است. بسیاری از خودروهای مینی بوس و یا شخصی ای که توسط پیمانکاران به عنوان سرویس مدرسه دانش آموزان مشغول به فعالیت هستند، خودروهای فرسوده ای هستند که توانسته اند برگه معاینه فنی را دریافت کنند. اما فرسودگی یک خودرو به رغم داشتن معاینه فنی نمی تواند تضمینی بر تامین ایمنی و سلامت جان دانش آموزان باشد.


حادثه واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد یک پیام برای مردم و تصمیم گیران اداره شهر تهران داشت مبنی بر اینکه برای حفظ جان شهروندان باید به ایمنی خودروهایی که کار آنها ارائه سرویس به قشر خاصی است؛ توجه بیشتری نشان داد و در این میان فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از تاکسی، اتوبوس و مترو نیز زنگ خطری است که هر لحظه می تواند به صدا در آید و جان عده ای را بگیرد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار خودرو
تعمیر خودروهای لوکس در کشورهای همسایه

تعمیر خودروهای لوکس در کشورهای همسایه

فعالان بازار لوازم یدکی خودرو از مدت ها پیش درباره کمبود لوازم یدکی خودروهای خارجی بعد از تحریم ها هشدار داده بودند. اکنون که موجودی انبارهای لوازم یدکی روبه اتمام است، صحبت از تعمیر خودروها در خارج از کشور به میان آمده است.
میزان مصرف بنزین در چند خودروی پرمصرف داخلی

میزان مصرف بنزین در چند خودروی پرمصرف داخلی

دولت در سال ۱۳۹۴ تصمیم گرفت کارت سوخت را از چرخه سوختگیری کشور حذف کند اما با کاهش ارزش پول ملی میزان قاچاق سوخت افزایش پیدا کرده و همین موضوع سبب شد که از ۲۲ مرداد ماه امسال عرضه بنزین در جایگاه های سوخت فقط از طریق کارت سوخت صورت پذیرد.
فروش اعتباری محصولات سایپا ویژه 23 مهرماه

فروش اعتباری محصولات سایپا ویژه 23 مهرماه

گروه خودروسازی سایپا برای روز سه شنبه 23 مهرماه سال جاری، فروش اعتباری برخی از محصولات خود را آغاز خواهد کرد و متقاضیان می توانند با مراجعه به وبسایت این گروه خودروسازی، خودروی مورد نظر خود را از ساعت 10 صبح روز سه شنبه ثبت نام کنند.
سلامت
تشخیص سرطان مغز با ذرات درخشان خون

تشخیص سرطان مغز با ذرات درخشان خون

محققان بیمارستان عمومی ماساچوست آمریکا دریافتند با استفاده از یک ماده شیمیایی که موجب درخشش سلول‌های تومور می‌شود و تاکنون برای جراحی مغز کاربرد داشته است، امکان تشخیص ایمن سرطان مغز و نظارت بر واکنش آن نسبت به درمان فراهم می‌شود.
با ستون بدن مهربان باشیم

با ستون بدن مهربان باشیم

شانزدهم اکتبر (بیست و پنجم مهرماه) به منظور افزایش آگاهی در مورد سلامت و اختلالات ستون فقرات، روز جهانی ستون فقرات نامیده شده است.
نوشیدنی‌های قندی، عامل اصلی افزایش وزن

نوشیدنی‌های قندی، عامل اصلی افزایش وزن

نتایج یک تحقیق جدید نشان داده است که جامد یا مایع بودن خوردنی‌های شیرین در اثرگذاریِ آنها بر افزایش وزن نقش دارد به گونه‌ای که به گفته متخصصان، نوشیدنی‌های قندی و شیرین به مراتب بیشتر از خوراکی‌های "جامدِ" شیرین موجب افزایش وزن می‌شوند.
وضعیت شیوع روماتیسم مفصلی در زنان و مردان

وضعیت شیوع روماتیسم مفصلی در زنان و مردان

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به شیوع بالای روماتیسم مفصلی در زنان نسبت به مردان، گفت: آنچه مسلم است، این بیماری درمان قطعی ندارد که بخواهیم داروها را کنار بگذاریم.
استعمال دخانیات در قهوه‌خانه‌ها و فرودگاه‌ها همچنان ممنوع است

استعمال دخانیات در قهوه‌خانه‌ها و فرودگاه‌ها همچنان ممنوع است

با پیگیری‌های وزیر بهداشت و معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، طرح استفساریه تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات که در جلسه مورخ ۱۳۹۸.۷.۲ مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی شناخته شد.
ورزشی
کاش کامبوج را یک هیچ می‌بردیم

کاش کامبوج را یک هیچ می‌بردیم

پیشکسوت فوتبال ایران معتقد است تیم ملی برنامه خاصی در دیدار با بحرین نداشت و ویلموتس باید برای دیدار با عراق از اشتباهاتش درس بگیرد.
وزنه‌هایی که روی اشک‌ها لغزید

وزنه‌هایی که روی اشک‌ها لغزید

لغو اعزام وزنه برداران جوان و نوجوان در روز‌هایی که نیاز به خون تازه در رگ‌های وزنه برداری کشور موج می‌زند از عجایب ورزش کشورمان است.
پرونده ویژه
ادعای عجیب برای نجات دروازه غار به دست کودکان

ادعای عجیب برای نجات دروازه غار به دست کودکان

اینجا معتادان در کنار خیابان به خود سرنگ می‌زنند و در جلوی چشم زنان و کودکان بر کف خیابان در حالت منزجر کننده ای به سر می‌برند؛ آری اینجا منطقه هرندی یا همان دروازه غار است محله‌ای که سالهاست در آتش اعتیاد و انواع آسیب‌های اجتماعی می‌سوزد.
به فکر جیب خود هستید یا رفاه حال شهروندان/ تاکسی‌های اینترنتی ۲ درصد از کرایه خود را به شهرداری می‌پردازند

به فکر جیب خود هستید یا رفاه حال شهروندان/ تاکسی‌های اینترنتی ۲ درصد از کرایه خود را به شهرداری می‌پردازند

چند سالی است که تاکسی اینترنتی به عنوان یکی از طرح‌ها و امکانات پرمخاطب در کلانشهر‌ها و به ویژه پایتخت کشور اجرایی شده و در این میان نظارت بر تاکسیرانی و هم تنظیم بازار تاکسیرانی و تاکسی‌های اینترنتی بر عهده شورای شهر و شهرداری است اما باید دید با توجه به اختلاف ها و کشمکش ها هدف نظارت است یا پر شدن جیب خود.
بررسی طرح تأمین مسکن اجتماعی برای اقشار کم درآمد در پایتخت

بررسی طرح تأمین مسکن اجتماعی برای اقشار کم درآمد در پایتخت

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در جلسه ای که به منظور بررسی طرح تأمین مسکن اجتماعی در پایتخت برگزار شد، از افزایش نرخ حاشیه نشینی در پایتخت و انتقال ناگزیر برخی از گروه های اجتماعی و اقتصادی شاغل در تهران به سکونتگاه های پیرامون شهر خبر داد.
تمامی امور عمرانی و زیربنایی شهرها و روستاها مرتبط با معاونت عمرانی است

تمامی امور عمرانی و زیربنایی شهرها و روستاها مرتبط با معاونت عمرانی است

نشست رئیس، معاونین و مدیران کل سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور، به مناسبت هفته دولت و به منظور ارائه گزارش عملکرد و برنامه های این سازمان، ظهر امروز شنبه 2 شهریور ماه در محل وزارت کشور برگزار شد.
در بافتهای تاریخی هم حساسیت ها بیشتر است و هم تعدد مدیر مراجع چندگانه افزایش پیدا می‌کند

در بافتهای تاریخی هم حساسیت ها بیشتر است و هم تعدد مدیر مراجع چندگانه افزایش پیدا می‌کند

وقتی صحبت از تهران قدیم و محله هایی که رنگ و بوی آن زمان را در ذهن ها تداعی می کند می شود ،قطعاً یکی از آن محله ها عودلاجان است .محله ای که متاسفانه در حال نابودی است و هیچ طرحی برای رفع این خسران از سوی هیچ ارگانی مصوب نشده است
آرشیو
آخرین اخبار
ورزشی
سلامت
خودرو
استان ها
پربازدید
پربحث
پرطرفداترین اخبار
معرفی‌نرم افزارهای‌کاربردی
فرضیه امکان زندگی در ماه قوی‌تر شد

فرضیه امکان زندگی در ماه قوی‌تر شد

محققان می‌گویند زندگی بر روی کره ماه با توجه به استخراج اکسیژن از سنگ‌پوشه‌های ماه امکان‌پذیر است، هر چند که در حال حاضر هنوز خیلی قابل استفاده نیست.
آرشیو
فیلم
۱
فیلم های دیگر
بین‌الملل
ابعاد و پیامدهای عملیات بزرگ انصارالله یمن

ابعاد و پیامدهای عملیات بزرگ انصارالله یمن

عملیات «نصر من الله» انصار الله یمن ابعاد استراتژیک قابل توجهی داشته و ضربه محکمی به ارتش عربستان و مزدوران این کشور وارد کرده است و موازنه های استراتژیک و روحیه نیروهای مبارزاتی آنها و ابتکار عمل میدانی را از سعودی ها گرفت.
جنگ یمن کمر آل‌سعود را شکست

جنگ یمن کمر آل‌سعود را شکست

رأی الیوم در گزارشی با اشاره به عملیات «نصر من الله» نیروهای مقاومت یمنی در محور نجران، پیروزی را از آنِ جنبش انصارالله دانست.
ولیعهد سعودی: گوگل یا کامپیوتر پیشرفته نیستم که کارمندانم را کنترل کنم

ولیعهد سعودی: گوگل یا کامپیوتر پیشرفته نیستم که کارمندانم را کنترل کنم

شبکه تلویزیونی "پی بی اس" فیلم مستندی را تحت عنوان "ولیعهد سعودی" با محوریت به قدرت رسیدن او و حکومتش پس از گذشت یک سال از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار و منتقد سعودی در کنسولگری کشورش در استانبول پخش می‌کند.
تاکید پلوسی بر استیضاح ترامپ حتی به قیمت واگذاری کنگره

تاکید پلوسی بر استیضاح ترامپ حتی به قیمت واگذاری کنگره

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که پس از مخالفت‌های اولیه، آغاز تحقیقات درباره استیضاح «دونالد ترامپ» را اعلام کرده، گفت: استیضاح موفقیت آمیز ترامپ ارزش آن را دارد که دموکرات ها در انتخابات سال ۲۰۲۰ اکثریت مجلس نمایندگان را از دست بدهند.
آرشیو
جدیدترین اخبار شهرداری تهران
آرشیو