عضو اندیشکده آب و محیط زیست و منابع طبیعی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: از نظر سند الگو ثروت و توسعه‌ای با ارزش است که با اخلاق، انسانیت، عدالت و خوب زیستن همه انسان‌ها در کنار یکدیگر همراه باشد، یعنی کسب ثروت در جهت این باشد که به طبیعت و سایر انسان‌ها لطمه وارد نشود.
کد خبر: ۱۴۹۲۰۷
تاریخ انتشار: ۳۸ : ۰۹ - ۰۹ بهمن ۱۴۰۰
دکتر محمد شاهدی عضو اندیشکده آب و محیط زیست الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به نقد و ارزیابی عملکرد مرکز الگوی پیشرفت طی یک دهه گذشته پرداخت و گفت: برای اجرایی شدن سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ساز و کار‌های خاص و تمهیدات لازم، نیاز است در غیر این صورت سیاست‌ها و تدابیر مندرج در این سند در عمل اجرا نخواهد شد.

* با توجه به اینکه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در شعار «جمهوری اسلامی» از نظر تقدم و تأخر، جمهوری را بر اسلامی مقدم می‌دانستند، چرا در نامگذاری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اسلامی بر ایرانی مقدم نوشته شده است. آیا دوگانه‌ای در این زمینه وجود دارد و اسلام و ایران به عنوان ظرف و مظروف در هر دو نامگذاری ملاک بوده است؟

معیار‌های اسلامی دقیق تر، عمیق‌تر و اصیل‌تر است و معیار‌های ایرانی هم اصیل و مطلوب هستند، ولی در برخی مراحل تاریخی شاهد این هستیم که معیار‌ها بر اساس معیار‌های اصیل یک جامعه فرهیخته مورد نظر نبوده است. برای مثال در دوران‌هایی از تاریخ ایران اشرافیت حاکم بوده است. اشرافیت، خود را برتر و رعیت را ضعیف می‌دانسته و حتی در زمان‌هایی حق تحصیل برای رعیت قائل نبوده اند.

وقتی در عنوان الگو می‌گوییم ایرانی، منظور معیار‌های اصیل ایرانی است، اگرچه معیار‌های اسلامی دقیق‌تر و عمیق‌تر هستند.

* الگوی اسلامی ایرانی یا ایرانی اسلامی؟ تفاوت در چیست؟

اسلامی یعنی مبنا و معیار‌های سند الگو از اسلام نشأت می‌گیرد، ایرانی هم یعنی سند الگو برای جامعه ایران و بر اساس اقتضائات و معیار‌های اصیل ایرانی و آنچه برای جامعه ایران مناسب است. توجه کنیم که این دو هیچ مغایرتی با هم ندارند. در نامگذاری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، واژه اسلامی از این جهت پیش از ایرانی قرار گرفت که معیار‌های اسلامی دقیق‌تر است. اگرچه معیار اصیل ایرانی هم با این حوزه مغایرتی ندارد. معیار اصیل ایرانی مباحثی، چون صداقت و عدالت را مورد توجه قرار می‌دهد.

* مبانی معرفت شناختی در سند چگونه تبیین شده است؟

اصلی‌ترین موضوعی که سند الگو بر مبنای آن شکل گرفت، شعار اصلی اسلام یعنی لا اله الا الله است.

این شعار می‌گوید معیار‌ها بر اساس معیار‌های الهی است، یعنی باید از الهه‌هایی همچون خودخواهی و تکبر عبور کنیم تا به الله برسیم. جوامع توسعه یافته و صنعتی که منشاء و مبداء توسعه هستند، فاقد این اسم و آثار مترتب بر آن هستند. اما آنچه ما بر آن معتقدیم این است که تمام فعالیت‌ها باید بر مبنای رضای خدا باشد و رضای خدا هم از رضایت مردم و خلق نشات می‌گیرد.

* ماهیت سند الگو چیست؟ آیا یک کلان نظریه، یک سند راهبردی یا یک گفتمان فراگیر اجتماعی است؟

الگو یک نقشه راه برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی است. برای رسیدن به این هدف و برای اجرای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به یک گفتمان‌سازی و بحث و بررسی نیاز است، تا همگان بپذیرند این الگو در جهت تحقق یک جامعه سعادتمند است. در حقیقت سند الگو یک سند راهبردی برای رسیدن به اهداف مشخص و تدوین شده به اسم تمدن نوین اسلامی است.

* نسبت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تمدن اسلامی چیست؟

سند الگو مبانی و معیار‌هایی را مشخص می‌کند که اگر بر اساس آن‌ها عمل شود در بلندمدت به تمدن نوین اسلامی دست خواهیم یافت. تمدن نوین اسلامی دارای جامعه‌ای است که در آن مردم دارای اعتقادند، با یکدیگر و با طبیعت مهربان هستند، عدالت بر آن جامعه حکومت می‌کند و آن جامعه، جامعه‌ای است که تمام معیار‌های خوب زیستن و سبک زندگی صحیح و سالم در آن مشاهده می‌شود. در این جامعه افراد در کنار اینکه دارای رفاه و امنیت هستند در جهت تعالی و پیشرفت حرکت می‌کنند.

تمدن نوین اسلامی دارای جامعه‌ای است که همه خصوصیات خوب زیستن انسان‌ها را در کنار دارد. در چنین جامعه‌ای انسان‌ها می‌پذیرند که مخلوق خداوند هستند و باید تسلیم خواسته‌های پروردگار باشند و برده و تسلیم هیج موجود دیگری نباشند.

* به نظر شما «پیشرفت» در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، چه تفاوتی با مفاهیم بدیلی مثل توسعه دارد؟

معمولا منظور از توسعه، توسعه اقتصادی است هر چند که معیار‌های اجتماعی و فرهنگی هم گا‌ها در آن مطرح می‌شود. مرکز الگو برای توسعه قصد داشت از واژه‌ای استفاده کند که در چارچوب معیار‌های اسلامی ایرانی باشد، به همین دلیل واژه پیشرفت را که حاوی خصوصیت استمرار است را انتخاب کرد. اگرچه واژه پیشرفت حاوی مفاهیم مندرج در توسعه هم هست، اما وجه تمایز آن اخلاق، سلامت نفس و معنویت است. گذشته از آن مرکز الگو تلاش کرد از واژه‌ای استفاده کند که از مفهوم توسعه متمایز باشد.

*نسبت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و الگوی توسعۀ پایدار چیست؟

الگوی توسعه پایدار به آن معنی است که ما در مصرف منابع، به گونه‌ای عمل کنیم تا این منابع برای آیندگان هم باقی بماند. یکی از خصوصیاتی که در واژه پیشرفت وجود دارد، مفهوم توسعه پایدار است. اسلام بر این موضوع تاکید دارد که نباید از امکانات، طبیعت، ثروت و نعمت‌ها خودخواهانه استفاده کرد و باید مصرف به گونه‌ای باشد که منابع برای آیندگان هم باقی بماند. با این توضیح باید گفت در دل مفهوم پیشرفت، مسئله توسعه پایدار هم نهفته است.

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت الگویی است که در جای جای آن عدالت و انسانیت مورد تاکید است و هرگز این طور نیست که همه اهداف آن معطوف به ثروت‌اندوزی شود، به بیان روشن‌تر، از نظر سند الگو ثروت و توسعه‌ای با ارزش است که با اخلاق، انسانیت، عدالت و خوب زیستن همه انسان‌ها در کنار یکدیگر همراه باشد، یعنی کسب ثروت در جهت این نباشد که به دیگر افراد، جوامع و کشور‌ها ضرر وارد شود. اگر ثروت در جهت خوب زیستن رفاه و تعالی همه افراد جامعه نباشد یک ارزش اقتصادی بدون توجه به اخلاق اسلامی است.

*به نظر جنابعالی جایگاه مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در ساختار مدیریتی کشور کجاست؟

سند الگو در بالاترین جایگاه نسبت به دیگر سند‌های کشور قرار خواهد گرفت. مرکز الگو نیز به عنوان ستادی که نسبت به الگو شناخت خوبی دارد، باید برای خوب اجرا شدن آن همچنان در این روند حضور فعال داشته باشد و حتی ممکن است در مقاطع و دوره‌هایی نیاز به اصلاح سند الگو باشد، پس طبیعی است که باید مرکز الگو وجود داشته باشد که بتواند این وظیفه را هم به درستی انجام دهد. معتقدم اگر یک ستاد حامی و ناظر نداشته باشیم، اجرا نشدن و انحراف در اجرای سند الگو نیز زیاد خواهد بود.

متاسفانه امروز با چالشی به اسم خوب حرف زدن و بد عمل کردن روبرو هستیم، چون دچار تعارض منافع شده ایم. قرار است سند الگو بر اساس معیار‌های اسلامی ایرانی اجرایی شود پس ممکن است برخی به معیار‌های آن بی‌اعتقاد باشند. شرط عقل این است که برای اجرای این سند پشتوانه در نظر گرفته شود و از نیرو‌های معتقد و سالم برای بهتر اجرا شدن بهره گرفته شود.

شرایط و ساز و کار‌هایی که برای خوب اجرا شدن سند الگو نیاز است، باید به درستی فراهم شود. به طور مثال مجلس شورای اسلامی باید قوانینی تصویب کند که مغایر با سند الگو نباشد، یا قوه مجریه باید بر اساس تدابیر مندرج در سند الگو عمل کند تا چالش‌های ساختاری کشور به تدریج به سمت بهبود حرکت کند، یا قوه قضاییه باید در بعد نظارت بر اجرای تدابیر و سیاست‌های سند الگو خوب عمل کند. در حقیقت همه اجزا و دستگاه‌های متولی باید برای اجرای مطلوب سند الگو دست به دست هم دهند.

همچنین نهادی برای نظارت، حمایت و اصلاح احتمالی الگو لازم است که مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می‌تواند به عنوان چنین نهادی مورد نظر قرار بگیرد

* قوانین جاری اجازه این مهم را به مرکز الگو می‌دهد؟

باید مقداری روی این موضوع کار شود. هنگامی‌که سخن از گفتمان‌سازی می‌شود به این معناست که مرکز باید در جهت شناساندن الگو به مسئولین و اقشار مختلف مردم کار کند و این الگو را به عنوان الگویی معرفی کند که هدف آن تحقق یک جامعه سعادتمند و متعالی است. در ضمن شرایطی را فراهم کند که هم مردم و هم مسؤولان خود پشتوانه اجرایی سند الگو باشند.

برای اجرایی شدن سند الگو، باید افرادی بر مسند مدیریت قرار داده شوند که منافع جامعه را بر منافع شخصی خود ترجیح دهند و بپذیرند، برای الهی بودن باید رضایت مردم را کسب کنند.

یکی از مشکلات کشور این است که خیلی از مدیران بدون توجه به منافع جامعه صرفا در پی تامین و تضمین منافع خود، خانواده و اطرافیان خود هستند. برای مثال به جای سرمایه‌گذاری در حوزه اشتغال منافع شخصی خود را دنبال می‌کنند. مسؤولیت داشتن چنین افرادی در جایگاه اجرای سند الگو باعث می‌شود این سند به انحراف کشیده شود.

تحول در نظام آموزش و مدیریت کشور در گرو تحول در مدارس و دانشگاه‌هاست، پس لازم است مفاهیم و معیار‌های مندرج در سند الگو ابتدا در مراکز آموزشی تببین و تبلیغ و پیاده شود تا شرایطی به وجود آید که جامعه، مطالبه‌گر اجرای الگو باشد.

* ضمانت اجرای الگو چیست؟ چه اقداماتی پیش بینی شده تا سند الگو به سرنوشت دیگر اسناد برنامه‌ای کشور دچار نشود؟

بالاترین و مهمترین جایگاهی که می‌تواند اجرای سند الگو را ضمانت کند، مقام معظم رهبری است. اما رهبر معظم انقلاب هم به یک تشکیلات نیاز دارند که عملکرد سند الگو در دستگاه‌های متولی را رصد کند، مطالعات لازم را انجام دهد، از اجرای سند الگو پشتیبانی و ایرادات اجرایی را شناسایی سازد. در حقیقت برای صحیح اجرایی شدن سند الگو لازم است یک تشکیلات به مقام معظم رهبری کمک کند.

اگر بخواهیم سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اجرایی شود، باید در ابتدا سیاست‌ها، تدابیر، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های آن و حتی اعتبارات لازم برای عملیاتی شدن سند مورد توجه متولیان سند قرار گیرد. در ضمن باید به این مهم توجه کنیم که مسؤولان اجرای سند الگو به اجرای آن متعهد باشند. قوه مجریه باید سند الگو را بپذیرد و اجرای سیاست‌ها و تدابیر مندرج در آن را اصلی‌ترین معیار خود قرار دهد. مجلس هم باید تنقیح و اصلاح قوانین کشور را بر اساس سند الگو در دستورکار قرار دهد. قوه قضائیه هم باید جنبه نظارتی خود را در راستای سند الگو اصلاح و تقویت کند و از ایجاد انحراف در اجرای الگو جلوگیری کند.

اصلی‌ترین کاری که باید انجام شود این است که مدیرانی بر مسند اجرای الگو بنشینند که سند الگو و معیار‌های انقلاب اسلامی را قبول داشته باشند. مدیری که ادعا می‌کند پیرو اسلام و دین حضرت محمد (ص) و شیعه و پیرو مولای متقیان علی (ع) است، باید به شیوه مدیریتی این عزیزان نیز پایبندی عملی داشته باشد. منافع مدیر نباید با منافع جمعی جامعه تضاد داشته باشد در غیر این صورت در اجرای سند الگو دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شویم.

کشوری مثل سنگاپور را مشاهده کنید، آنان آموزش و فرهنگ را مورد توجه قرار دادند و مدیریت را بر مبنای مدیریت مردمی پایه‌گذاری کردند و اکنون به پیشرفت‌های خوبی رسیده‌اند.

*جایگاه محیط زیست، آب، خاک، کشاورزی و آلودگی‌های زیست محیطی در تدابیر سند الگو کجاست؟ اعتبارات مالی و بستر‌های قانونی و اجرایی این تدابیر با توجه به شرایط جاری کشور چقدر فراهم است؟

بایستی بودجه و اعتبارات لازم برای اجرای مفاد سند الگو پیش‌بینی شود. خوشبختانه کشورمان از منابع نفت، گاز و معادن نسبت به بسیاری از کشور‌ها غنی‌تر است و از این نظر دچار مشکل نیست، اما در حوزه مصرف اعتبارات، نیاز به کار و توجه دارد و لازم است اعتبارات با توجه به تاکیدات سند الگو هزینه شود.

نه سند الگو و نه شریعت اسلام این حق را نمی‌دهند که طبیعت را تخریب کنیم. اینکه برخی افراد با منافع اقتصادی دست به مراتع‌خواری، جنگل‌خواری، بیابان‌خواری و دریاخواری و خواری‌های دیگر می‌زنند یا به نحوی زندگی می‌کنند که با عموم مردم متفاوت است، مطابق سند الگوی پیشرفت و مُر احکام و دستورات اسلام نیست.

سند الگو تاکید دارد باید همراه با طبیعت زندگی کنیم، نه اینکه برخلاف منافع طبیعت، دست به تخریب برای منافع خویش بزنیم. باید با طبیعت و مراتع مهربان باشیم و استفاده از منابع طبیعی برای خوب زیستن جمعی مورد توجه قرار گیرد نه اینکه منافع شخصی و گروهی موجب تخریب محیط زیست شود.

حوزه آب هم موضوعی حائز اهمیت است و یکی از عوامل مهم پیشرفت کشور است. باید در برخورد با منابع آب اخلاق اسلامی رعایت شود. انسان‌ها در گذشته روابط بهتری با طبیعت و منابع آبی داشتند، اما با آمدن تکنولوژی‌های جدید، بدون توجه به معیار‌های اسلامی ایرانی نسبت به استفاده صحیح از منابع آبی بی‌توجهی شده است. برای مثال به صورت بی‌رویه چاه‌های عمیق حفر شد و سطح برداشت آب به حدی زیاد شد که موجب افت سطح سفره‌های زیرزمینی شد. در حالی که اسلام تاکید دارد برداشت آب از زمین باید به اندازه رفع نیاز برداشت کنندگان باشد و نمی‌توانند هرچه می‌توانند از آب‌های زیر زمینی که جزو انفال عمومی است برداشت کنند. اگر مقدار آب زیر زمینی زیاد باشد و لطمه‌ای به سفره‌های زیر زمینی زده نشود، می‌توانند برداشت کرده، ولی حق عمومی را درجای خود پرداخت نمایند. صمنا افراد حق ندارند منابع آبی را به گونه‌ای مصرف کنند که آیندگان دچار مشکل شوند.

بخش کشاورزی باید فعال و تولید کننده باشد. اگرچه کشاورزی باید تامین کننده نیاز‌های جامعه باشد، اما ضروری است که از تخریب محیط زیست و منابع طبیعی هم فاصله بگیرد. گاهی بیش از نیاز‌ها مصرف می‌کنیم با راندمان بالا استفاده نمی‌کنیم و گاهی الگوی کشت و کارمان با شرایط اقلیمی و منابع تولید، هماهنگ نیست.

در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تلاش می‌شود که آمایش سرزمینی رعایت شود. تلاش بر این است که برای هر منطقه الگوی کشت مناسب در نظر گرفته شود تا در عین استفاده صحیح از منابع خاکی و آبی این منابع تخریب نشوند. تولید باید به گونه‌ای باشد که منافع آیندگان دچار ضرر و زیان نشوند.

یکی از تاکیدات الگو در نظر گرفتن رژیم صحیح غذایی برای افراد است. الگو بر این تاکید دارد که مصرف انسان‌ها باید بر اساس سلامت و نیاز آن‌ها باشد. متاسفانه در شرایط فعلی در این حوزه دچار مشکل هستیم. عده‌ای بیش از حد نیاز مصرف می‌کنند و عده‌ای هم کمتر از حد نیاز در شرایط فعلی یک تعادل مصرف میان اقشار کم درآمد و پر درآمد وجود ندارد. همه این موارد در الگو مورد توجه است.

برای اجرایی شدن سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ساز و کار‌های خاص و تمهیدات لازم، نیاز است، در غیر اینصورت سیاست‌ها و تدابیر مندرج در این سند در عمل اجرا نخواهد شد. به این مسئله مهم توجه کنید که در بسیاری از نشست‌ها و سمینار‌ها قوانینی در حوزه مدیریت آب تدوین می‌شود که این قوانین یا با معیار‌های دقیق تدوین نشده‌اند یا در زمان اجرا دچار مشکل، تضاد و تعارض منافع می‌شوند و در عمل به اجرا نمی‌نشینند. الگو نیز می‌تواند دچار چنین سرنوشتی شود اگر زمینه‌های لازم برای اجرای آن فراهم نشود.

به عبارت دیگر این اتفاق بد می‌تواند سرنوشت سند الگو هم باشد. پس باید ساز و کار مناسب و دقیق اجرای سند به نحوی محکم گذاشته شود که مجریان متعهد متولی اجرای آن باشند و منافع اجتماعی را مغلوب منافع دیگر نسازند.
منبع:
ایسنا
نام:
ایمیل:
* نظر:
(اخبار خودرو)
مشخصات 6 ماشین بین 100 تا 250 میلیون

مشخصات 6 ماشین بین 100 تا 250 میلیون

نگاهی به ویژگی‌های شش محصول مختلف و مهیج بازار هاچ‌بک کراس‌های ایران در بخش میانی که در بازه قیمتی ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان قیمت دارند و اغلب‌شان آپشن‌های معمول یک خودرو مدرن را به شما می‌دهند.
جادوی مهندسی وزن در ابرخودروی تواتارا

جادوی مهندسی وزن در ابرخودروی تواتارا

محصولی که به رغم قدرت و بازده بالا، تنها 1274 کیلوگرم وزن دارد و جالب آنکه ضریب درگ بدنه آن فقط 0.279 است. عدد مذکور همچنین اشاره مستقیم به موفقیت مهندسان اس اس سی نورث آمریکا در طراحی ائروداینامیک بدنه این محصول دارد.
معرفی 15 خودروی جان سخت

معرفی 15 خودروی جان سخت

از آنجایی که کمتر شاهد شرایط سخت و دشوار هستیم خودروهای جا‌ن‌سخت و مقاوم نیز نسبت به خودروهای معمولی کمتر ساخته می‌شوند. در این بین باز هم خودروهایی وجود دارند که در شرایط سخت‌ و دشوار خم به ابرو نمی‌آورند و به قول معروف برای آخرالزمان ساخته شده‌اند. از آنجایی که مشاهده این خودروها و بررسی اطلاعات فنی آنها خالی از لطف نیست در ادامه با هم به خودروهایی که برای آخرالزمان ساخته شده‌اند نگاهی خواهیم داشت.
تولید جگوار متوقف شد

تولید جگوار متوقف شد

کمبود باتری ال جی، تولید خودروهای برقی جگوار را متوقف کرد.برای سومین‌بار در چهار سال اخیر، ناتوانی ال‌جی در تأمین باتری مورد نیاز خودروسازان مشکل‌ساز شده است. باتری‌های لیتیوم مورد نیاز جگوار برای مدل آی‌پیس توسط کارخانه ال‌جی در لهستان تأمین می‌شود.
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی

جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی

برخلاف خودروهای داخلی که در هفته اخیر و تا به امروز شاهد افزایش چشمگیر قیمت آنان بوده ایم، بازار خودروهای وارداتی دوران آرامی را سپری می کنند و با مروری بر جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در 13 آبان ماه، می توانیم به ثبات قیمت آنان در بازار برسیم و نسبت به هفته گذشته تغییری در قیمت آنان احساس نشده است.
(سلامت)
عامل کشندگی ویروس کرونا

عامل کشندگی ویروس کرونا

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به اوج گیری مجدد کرونا، گفت: این ویروس از چنگ آنتی بادی هم جان سالم به در می برد.
آمار ریزش بیمه شدگان در پی شیوع کرونا

آمار ریزش بیمه شدگان در پی شیوع کرونا

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی درباره ریزش تعداد بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در ماه های اخیر به علت تعطیلی های برخی مشاغل بدنبال شیوع بیماری کرونا اظهار کرد: کاهش افراد تحت پوشش، خیلی نگران کننده نیست. طبق پیش بینی ها، کاهشی که در خرداد ماه داشتیم حدود ۱۰۰ هزار نفر بود.
تاثیر داروی روماتیسم در مقابله با کرونا

تاثیر داروی روماتیسم در مقابله با کرونا

محققان در مطالعه ای کوچک دریافتند داروی تقویت کننده سیستم ایمنی بدن مورداستفاده برای بیماران مبتلا به روماتیسم مفصلی برای بهبود بیماران مبتلا به کووید۱۹ بستری در بیمارستان امیدبخش بوده است.
(متریال)
دکوراسیون داخلی به سبک اسپانیایی

دکوراسیون داخلی به سبک اسپانیایی

سبک اسپانیایی در هسته خود، همزمان زمینی، خودمانی و با شکوه است. خاکی ترین مواد طبیعی با رنگ های غنی و گرم همراه می شوند؛ تا فضایی اصیل و دنج در بزرگترین خانه ها ایجاد کنند. سبک اسپانیایی بر رابطه بین دنیای طبیعی و جهان انسان تأکید دارد و ادغام زیبایی هر دو. آراستن سقف های سفالی سرزنده با طاقی های گچی. طاقی سقف با تیرک های تیره روستایی تنظیم می شوند. همچنین سرمای بیرون به سبب صمیمی بودن این سبک، گرم می شود.
هویتی که خاکسترشد

هویتی که خاکسترشد

هفته ای که گذشت برای جامعه فرهنگ و معماری بی نهایت دشوار بود. آتش سوزی موزه ملی برزیل، مرکز فرهنگ و هنر 200 ساله ای که روز دوشنبه هفته گذشته در آتش سوخت، نه تنها مصنوعات تاریخی ارزشمند را نابود کرد،
مدرسه یا دهکده: مساله این است

مدرسه یا دهکده: مساله این است

طراحی ساختمان پیش دبستانی سن خوزه به دلیل برخی تفاوت های عمده نسبت به سایر ساختمان های آموزشی، مختص به کودکان بین 4 الی 6 سال بوده و از کالبد و شکل منحصربه فردی بهره می برد.
تاثیر استفاده از لوگو شرکت در طراحی داخلی فضای اداری

تاثیر استفاده از لوگو شرکت در طراحی داخلی فضای اداری

سبک های طراحی داخلی جدید و خلاقانه متنوعی ظهور کرده و طراحی منازل را دستخوش تغییر و تحول می کنند و اما دفاتر، شرکت ها و فضاهای اداری نیز از این تغییرات بی بهره نمانده اند؛ تغییراتی که صد البته مثبت و کاربردی هستند و بر اساس روانشناسی محیط کاری بدست آمده اند.
(ورزشی)
حمله تند آذری به محمود فکری

حمله تند آذری به محمود فکری

سعید آذری مدیرعامل باشگاه فولاد به ویدئوی منتشره انتهای بازی که در آن الفاظی از سوی سرمربی استقلال به کار برده می‌شود واکنش نشان داد.
هفت شاکی پرسپولیس مشخص شدند

هفت شاکی پرسپولیس مشخص شدند

سرپرست باشگاه پرسپولیس تصمیم به پرداخت تمام مطالبات فصل گذشته بازیکنان فعلی این تیم گرفت و برای رسیدگی به این موضوع پرونده‌ها را دوباره به جریان انداخت.
پرونده ویژه
قیمت‌ها در بازارها ریزشی می‌شوند؟

قیمت‌ها در بازارها ریزشی می‌شوند؟

بررسی بازارهای مختلف نشان می‌دهد در میان بازارهای اصلی ایران هر بازار رفتار منحصر به فردی داشته: از یکسو بازار مسکن در سکوت و بدون کاهش قیمت روزهای خود را سپری می‌کند و در سویی دیگر نرخ ارز و خودرو که در روزهای اول اسفندماه شتاب فزاینده‌ای را تجربه می‌کردند حالا روند کاهشی را از سرگرفتند.
شهرداری تهران از زباله های کرونایی غافل است

شهرداری تهران از زباله های کرونایی غافل است

دستکش های یک بار مصرف پس از استفاده از سطل های زباله شهری سر در می آورد که در پی آن کودکان زباله گرد از آن به عنوان مواد پلاستیکی قابل بازیافت استفاده و در کیسه های خود می ریزند. از سوی دیگر به نظر می رسد مدیریت شهری تدبیری برای تفکیک این زباله های کرونایی نداشته باشد و خود نمی داند با این منابع آلوده باید چه کند و بدین ترتیب این زباله های خطرناک همانند سایر زباله ها در کهریزک دفن می شود؛ بدین ترتیب مدیریت شهری با عدم درایت خود به انتشار این ویروس در سطح جامعه دامن می زند
نجات باغ آذری شاید وقتی دیگر

نجات باغ آذری شاید وقتی دیگر

بافت فرسوده و اعتیاد دو غده چرکین محله باغ آذری است. خانه های 30 تا 40 متری ای که در هر کدام از آنها دو تا سه خانوار زندگی می کنند. خانه هایی که از شدت فرسودگی هر لحظه امکان ریزش آن وجود دارد يا اگر کوچکترین زلزله ای در تهران بیاید؛ تمامی این خانه هاخراب می شود و امکان امداد رسانی هم به اهالی این گود وجود ندارد،کوچه ها آنقدر باریک اند که یک خودرو امدادی نمی تواند داخل آن برود....
سامانه 137، از حرف تا عمل

سامانه 137، از حرف تا عمل

آنچه می‌تواند سبب آسیب شود این است که افرادی تماس می‌گیرند اما به نتیجه نمی‌رسند؛ امروز ه به مواردی برخورد می کنیم که گفتند بارها تماس گرفتیم. تماس‌های مکرری که نتیجه‌ای در پی ندارد. این اتفاق به سیستم مدیریت شهری، رضایت مردم و شهرداری به عنوان مجموعه خدماتی آسیب می‌زند که در این زمینه باید دقت کافی داشته باشیم و اعتماد عمومی را نشانه گرفته است.
مسکن ویژه در تمام شهر تهران ساخته می‌شود/شهرداری تسهیلگر ساخت مسکن برای همه اقشار جامعه است

مسکن ویژه در تمام شهر تهران ساخته می‌شود/شهرداری تسهیلگر ساخت مسکن برای همه اقشار جامعه است

قرار است مسکن ویژه در تمام شهر ساخته شود، این مسکن بیشتر برای افرادی که می خواهند به محل کار خود در یک منطقه از شهر نزدیک باشند، دانشجویان یا افراد تازه ازدواج کرده در نظر گرفته شده و برای تسهیل در ساخت آن کمک می کنیم سازندگان خوشنام تقویت شوند تا بازار کسب و کار درست تقویت شود، در نتیجه چنین کاری است که مردم هم به ما اعتماد می کنند.
ساخت و ساز‌های غیرکارشناسی بیمارستان‌ها صدای شهروندان را در آورد

ساخت و ساز‌های غیرکارشناسی بیمارستان‌ها صدای شهروندان را در آورد

کافی است سری به یکی از بیمارستان‌های تهران بزنید تا به وضوح شاهد پارک تعداد بسیاری از خودرو‌های متعلق به این بیمارستان‌ها در مقابل پارکینگ اهالی همجوار آن‌ها باشید، موضوعی که این روز‌ها صدای شهروندان این منطقه را درآورده است.
آرشیو
آخرین اخبار
ورزشی
سلامت
خودرو
استان ها
پربازدید
پربحث
تازه‌های شبکه‌های اجتماعی
آرشیو
معرفی‌نرم افزارهای‌کاربردی
آرشیو
تیتریاب
فیلم
۱
فیلم های دیگر
بین‌الملل
جانسون خواستار شکست ترامپ در انتخابات

جانسون خواستار شکست ترامپ در انتخابات

یک نشریه انگلیسی گزارش داد، نخست وزیر این کشور به شدت مایل به باختن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آمریکا و پیروزی جو بایدن در این انتخابات است.
تراکم حملات ضد آمریکایی در عراق

تراکم حملات ضد آمریکایی در عراق

تراکم حملات ضد آمریکایی در نقاط مختلف عراق حاکی از آن است که تروریست های آمریکایی گزینه‌ای جز خروج از این کشور را در مقابل خود نمی بینند.
پوتین همیشه سر حرفش می‌ماند

پوتین همیشه سر حرفش می‌ماند

در شرح خاطرات رئیس جمهور سابق فرانسه که روز جمعه در پاریس منتشر شد، نیکولا سارکوزی – که در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ بر سرکار بود- ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را مردی می‌داند که بر سر حرفش می‌ماند.
ترکیه درباره لیبی به مصر هشدار داد

ترکیه درباره لیبی به مصر هشدار داد

آنکارا روز چهارشنبه با بیان اینکه با مسکو برای تداوم فشار جهت آتش بس در لیبی به توافق رسیده اما خواستار خروج نیروهای "ارتش ملی" از پایگاه های اصلی است، در خصوص هرگونه استقرار نیروهای مصری در لیبی هشدار داد.
آرشیو
جدیدترین اخبار شهرداری تهران
آرشیو