در هفته گذشته در تبریز استان آذربایجان شرقی زلزله ۴.۴ ریشتری به ثبت رسید ضمن آنکه رودهن استان تهران نیز زلزله ۳.۶ ریشتری را تجربه کرد.
کد خبر: ۱۴۹۱۶۷
تاریخ انتشار: ۰۹ : ۰۷ - ۰۹ بهمن ۱۴۰۰

 در روز ۳ بهمن ماه زلزله‌ای به بزرگای ۴.۴ ریشتر تبریز استان آذربایجان‌شرقی را لرزاند و به گفته دکتر علی بیت اللهی رییس مرکز زلزله و خطر پذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی این زلزله در جنوب شرقی حاشیه شهر تبریز بین شهر تبریز و شهر باسمنج در عمق ۱۵ کیلومتری و با فاصله ۱۱ کیلومتری از شهر باسمنج در حاشیه شهر رخ داده است.

وی با بیان اینکه احتمالا فعالیت گسل شمال تبریز سبب رخداد زلزله با بزرگی ۴.۴ ریشتر بوده است، یادآور شد: سابقه لرزه‌خیزی گسل شمال تبریز بسیار زیاد و سبب زلزله‌های ویرانگری در این منطقه شده است؛ به طوری که شهر تبریز در طول تاریخ بر اثر فعالیت این گسل چندین بار ویران شده است.

بیت‌اللهی ادامه داد: از نظر لرزه خیزی در ۱۵ سال گذشته در اطراف این رومرکز نزدیک به ۱۴۶۰ زمین لرزه به بزرگی ۲.۵ ریشتر به بالا رخ داده است که نشان دهنده لرزه خیزی بالای منطقه است.

همچنین هفته گذشته در باسمنج استان آذربایجان شرقی زلزله‌ای به بزرگای ۴.۳ ریشتر نیز رخ داد.

در هفته گذشته همچنین رودهن استان تهران زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۶ را تجربه کرد که این زلزله در ۳ کیلومتری آبعلی، ۱۰کیلومتری دماوند و ۱۰ کیلومتری رودهن استان تهران رخ داده است.

گسل احتمالی مسبب این زلزله سگمنت هائی از گسل مشاء در سمت شرقی محل اتصال با گسل شمال تهران گزارش شده است.

زلزله ۳.۱ ریشتری در آلاشت استان مازندران از دیگر رخدادهای لرزه ای مهم در هفته گذشته بوده است. جزئیات زلزله های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۲ بهمن

در "پَره‌سر" استان گیلان زلزله ۲.۶ ریشتری به ثبت رسید.

در "آران و بیدگل" استان اصفهان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۷ ریشتری در عمق ۹ کیلومتری زمین رخ ۲۵ کیلومتری آران و بیدگل، ۲۶ کیلومتری نوش آباد و ۳۰ کیلومتری سفید دشت این استان بوده است.

یکشنبه ۳ بهمن

در "فین" استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ ریشتر در عمق ۲۰ کیلومتری زمین به ثبت رسید و کانون آن در ۲۶ کیلومتری فین، ۳۴ کیلومتری رویدر و ۵۶ کیلومتری بندر خمیر این استان گزارش شد.

"تبریز" استان آذربایجان شرقی با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴.۴ ریشتری در عمق ۱۵ کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در ۸ کیلومتری تبریز، ۱۱ کیلومتری باسمنج و ۱۷ کیلومتری سرد رود این استان بوده است.

"باسمنج" استان آذربایجان شرقی زلزله‌ای به بزرگای ۳.۵ ریشتر در عمق ۶ کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در ۹ کیلومتری باسمنج، ۱۰ کیلومتری تبریز و ۲۰ کیلومتری سرد رود این استان بوده است.

در "میبد" استان یزد زلزله ۲ ریشتری، در کلور استان اردبیل زلزله ۲.۷ ریشتری رخ داد.

"نیر" استان اردبیل زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در ۲ کیلومتری نیر، ۱۴ کیلومتری سرعین و ۲۲ کیلومتری اردیموسی این استان بوده است.

در "دیهوک" استان خراسان جنوبی نیز زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری به ثبت رسید و رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۱۶ کیلومتری دیهوک، ۴۲ کیلومتری ارسک و ۵۶ کیلومتری بشرویه این استان گزارش شد.

در "رودهن" استان تهران زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ ریشتر در عمق ۱۲ کیلومتری زمین رخ داد و کانون آن در ۱۰ کیلومتری رودهن، ۱۱ کیلومتری دماوند و ۱۳ کیلومتری بومهن این استان بوده است.

دوشنبه ۴ بهمن

"چلگرد" استان چهارمحال و بختیاری زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ زمین در عمق ۸ کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در ۳۵ کیلومتری چلگرد استان چهارمحال وبختیاری و ۳۶  کیلومتری قلعه خواجه و ۶۲ کیلومتری ایذه استان خوزستان به ثبت رسید.

"سیرچ" استان کرمان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در ۱۸ کیلومتری سیرچ، ۲۸ کیلومتری ماهان و ۳۲ کیلومتری کرمان گزارش شد.

در "باسمنج" استان آذربایجان شرقی زلزله‌ای به بزرگای ۴.۳ ریشتر در عمق ۱۴ کیلومتری زمین رخ داد و کانون آن در ۹  کیلومتری باسمنج، ۱۰ کیلومتری تبریز و ۲۰ کیلومتری سرد رود این استان بوده است.

در این روز،‌ "مراوه تپه" استان گلستان با زلزله ۲.۹ ریشتر و "گیوی" استان اردبیل با زلزله‌های ۲.۸، ۲.۶ و ۲.۵ ریشتری لرزیدند.

سه‌شنبه ۵ بهمن

در "پَره سر" استان گیلان زلزله ۲.۷ ریشتری، در "فاریاب" استان کرمان زلزله ۲.۹ ریشتری، در "ارجمند" استان تهران زلزله ۲.۵ریشتری، در "خنج" استان فارس زلزله ۲.۸ ریشتری و  در "فین" استان هرمزگان زلزله‌های ۲.۵، ۲.۶ و ۲.۹ ریشتری به ثبت رسید.

در"جندق" استان اصفهان زلزله ۳.۹ ریشتری در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد و کانون آن در ۱۰۸ کیلومتری جندق، ۱۰۹ کیلومتری انارک و ۱۱۱ کیلومتری زواره این استان بوده است.

 چهارشنبه ۶ بهمن

در "بجنورد" استان خراسان شمالی زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۸ کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در ۵ کیلومتری بجنورد، ۱۹ کیلومتری حصارگرمخان و ۳۰ کیلومتری پیش قلعه این استان گزارش شد.

در "احمد آباد" استان یزد زلزله ۲.۶، در "ساغند" استان یزد زلزله ۲.۹، در "سندرک" استان هرمزگان زلزله ۲.۸، در "امیریه" استان سمنان زلزله ۲.۵، در "ریز " استان بوشهر زلزله ۲.۹، در "زیارتعلی" استان هرمزگان زلزله ۲.۶ ریشتری رخ داد.

پنجشنبه ۷ بهمن

در شوقان استان خراسان شمالی زلزله ۲.۵، انبارالوم استان گلستان زلزله ۲.۵، سرگز استان کرمان زلزله ۲.۸ به ثبت رسید.

سیرچ استان کرمان با زمینلرزه ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۸ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۳ کیلومتری سیرچ، ۱۹ کیلومتری اندوهجرد و ۲۶ کیلومتری گلباف این استان گزارش شد.

جمعه ۸ بهمن

در "سیرچ" استان کرمان بعد از زلزله ۳.۱ زمینلرزه دیگری به بزرگای ۳.۳ ریشتر در عمق ۹ کیلومتری به ثبت رسید.

در "سپیددشت" استان لرستان زلزله ۲.۶ ریشتری رخ داد.

"بهاباد" استان یزد زلزله ای به بزرگای ۳.۱ ریشر در عمق ۸ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۱۷ کیلومتری بهاباد استان یزد و ۴۶ کیلومتری کوهبنان و ۷۷ کیلومتری کیانشهر استان کرمان بوده است.

زلزله ۳.۱ ریشتری در آلاشت استان مازندران از دیگر رخدادهای لرزه ای مهم در روز ۸ بهمن بوده است که در عمق ۶ کیلومتری و در ۲۱ کیلومتری آلاشت، ۲۷ کیلومتری خوش رود پی و ۲۷ کیلومتری مرزی کلا این استان بوده است.

منبع:
ایسنا
نام:
ایمیل:
* نظر:
(اخبار خودرو)
مشخصات 6 ماشین بین 100 تا 250 میلیون

مشخصات 6 ماشین بین 100 تا 250 میلیون

نگاهی به ویژگی‌های شش محصول مختلف و مهیج بازار هاچ‌بک کراس‌های ایران در بخش میانی که در بازه قیمتی ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان قیمت دارند و اغلب‌شان آپشن‌های معمول یک خودرو مدرن را به شما می‌دهند.
جادوی مهندسی وزن در ابرخودروی تواتارا

جادوی مهندسی وزن در ابرخودروی تواتارا

محصولی که به رغم قدرت و بازده بالا، تنها 1274 کیلوگرم وزن دارد و جالب آنکه ضریب درگ بدنه آن فقط 0.279 است. عدد مذکور همچنین اشاره مستقیم به موفقیت مهندسان اس اس سی نورث آمریکا در طراحی ائروداینامیک بدنه این محصول دارد.
معرفی 15 خودروی جان سخت

معرفی 15 خودروی جان سخت

از آنجایی که کمتر شاهد شرایط سخت و دشوار هستیم خودروهای جا‌ن‌سخت و مقاوم نیز نسبت به خودروهای معمولی کمتر ساخته می‌شوند. در این بین باز هم خودروهایی وجود دارند که در شرایط سخت‌ و دشوار خم به ابرو نمی‌آورند و به قول معروف برای آخرالزمان ساخته شده‌اند. از آنجایی که مشاهده این خودروها و بررسی اطلاعات فنی آنها خالی از لطف نیست در ادامه با هم به خودروهایی که برای آخرالزمان ساخته شده‌اند نگاهی خواهیم داشت.
تولید جگوار متوقف شد

تولید جگوار متوقف شد

کمبود باتری ال جی، تولید خودروهای برقی جگوار را متوقف کرد.برای سومین‌بار در چهار سال اخیر، ناتوانی ال‌جی در تأمین باتری مورد نیاز خودروسازان مشکل‌ساز شده است. باتری‌های لیتیوم مورد نیاز جگوار برای مدل آی‌پیس توسط کارخانه ال‌جی در لهستان تأمین می‌شود.
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی

جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی

برخلاف خودروهای داخلی که در هفته اخیر و تا به امروز شاهد افزایش چشمگیر قیمت آنان بوده ایم، بازار خودروهای وارداتی دوران آرامی را سپری می کنند و با مروری بر جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در 13 آبان ماه، می توانیم به ثبات قیمت آنان در بازار برسیم و نسبت به هفته گذشته تغییری در قیمت آنان احساس نشده است.
(سلامت)
عامل کشندگی ویروس کرونا

عامل کشندگی ویروس کرونا

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به اوج گیری مجدد کرونا، گفت: این ویروس از چنگ آنتی بادی هم جان سالم به در می برد.
آمار ریزش بیمه شدگان در پی شیوع کرونا

آمار ریزش بیمه شدگان در پی شیوع کرونا

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی درباره ریزش تعداد بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در ماه های اخیر به علت تعطیلی های برخی مشاغل بدنبال شیوع بیماری کرونا اظهار کرد: کاهش افراد تحت پوشش، خیلی نگران کننده نیست. طبق پیش بینی ها، کاهشی که در خرداد ماه داشتیم حدود ۱۰۰ هزار نفر بود.
تاثیر داروی روماتیسم در مقابله با کرونا

تاثیر داروی روماتیسم در مقابله با کرونا

محققان در مطالعه ای کوچک دریافتند داروی تقویت کننده سیستم ایمنی بدن مورداستفاده برای بیماران مبتلا به روماتیسم مفصلی برای بهبود بیماران مبتلا به کووید۱۹ بستری در بیمارستان امیدبخش بوده است.
(متریال)
دکوراسیون داخلی به سبک اسپانیایی

دکوراسیون داخلی به سبک اسپانیایی

سبک اسپانیایی در هسته خود، همزمان زمینی، خودمانی و با شکوه است. خاکی ترین مواد طبیعی با رنگ های غنی و گرم همراه می شوند؛ تا فضایی اصیل و دنج در بزرگترین خانه ها ایجاد کنند. سبک اسپانیایی بر رابطه بین دنیای طبیعی و جهان انسان تأکید دارد و ادغام زیبایی هر دو. آراستن سقف های سفالی سرزنده با طاقی های گچی. طاقی سقف با تیرک های تیره روستایی تنظیم می شوند. همچنین سرمای بیرون به سبب صمیمی بودن این سبک، گرم می شود.
هویتی که خاکسترشد

هویتی که خاکسترشد

هفته ای که گذشت برای جامعه فرهنگ و معماری بی نهایت دشوار بود. آتش سوزی موزه ملی برزیل، مرکز فرهنگ و هنر 200 ساله ای که روز دوشنبه هفته گذشته در آتش سوخت، نه تنها مصنوعات تاریخی ارزشمند را نابود کرد،
مدرسه یا دهکده: مساله این است

مدرسه یا دهکده: مساله این است

طراحی ساختمان پیش دبستانی سن خوزه به دلیل برخی تفاوت های عمده نسبت به سایر ساختمان های آموزشی، مختص به کودکان بین 4 الی 6 سال بوده و از کالبد و شکل منحصربه فردی بهره می برد.
تاثیر استفاده از لوگو شرکت در طراحی داخلی فضای اداری

تاثیر استفاده از لوگو شرکت در طراحی داخلی فضای اداری

سبک های طراحی داخلی جدید و خلاقانه متنوعی ظهور کرده و طراحی منازل را دستخوش تغییر و تحول می کنند و اما دفاتر، شرکت ها و فضاهای اداری نیز از این تغییرات بی بهره نمانده اند؛ تغییراتی که صد البته مثبت و کاربردی هستند و بر اساس روانشناسی محیط کاری بدست آمده اند.
(ورزشی)
حمله تند آذری به محمود فکری

حمله تند آذری به محمود فکری

سعید آذری مدیرعامل باشگاه فولاد به ویدئوی منتشره انتهای بازی که در آن الفاظی از سوی سرمربی استقلال به کار برده می‌شود واکنش نشان داد.
هفت شاکی پرسپولیس مشخص شدند

هفت شاکی پرسپولیس مشخص شدند

سرپرست باشگاه پرسپولیس تصمیم به پرداخت تمام مطالبات فصل گذشته بازیکنان فعلی این تیم گرفت و برای رسیدگی به این موضوع پرونده‌ها را دوباره به جریان انداخت.
پرونده ویژه
قیمت‌ها در بازارها ریزشی می‌شوند؟

قیمت‌ها در بازارها ریزشی می‌شوند؟

بررسی بازارهای مختلف نشان می‌دهد در میان بازارهای اصلی ایران هر بازار رفتار منحصر به فردی داشته: از یکسو بازار مسکن در سکوت و بدون کاهش قیمت روزهای خود را سپری می‌کند و در سویی دیگر نرخ ارز و خودرو که در روزهای اول اسفندماه شتاب فزاینده‌ای را تجربه می‌کردند حالا روند کاهشی را از سرگرفتند.
شهرداری تهران از زباله های کرونایی غافل است

شهرداری تهران از زباله های کرونایی غافل است

دستکش های یک بار مصرف پس از استفاده از سطل های زباله شهری سر در می آورد که در پی آن کودکان زباله گرد از آن به عنوان مواد پلاستیکی قابل بازیافت استفاده و در کیسه های خود می ریزند. از سوی دیگر به نظر می رسد مدیریت شهری تدبیری برای تفکیک این زباله های کرونایی نداشته باشد و خود نمی داند با این منابع آلوده باید چه کند و بدین ترتیب این زباله های خطرناک همانند سایر زباله ها در کهریزک دفن می شود؛ بدین ترتیب مدیریت شهری با عدم درایت خود به انتشار این ویروس در سطح جامعه دامن می زند
نجات باغ آذری شاید وقتی دیگر

نجات باغ آذری شاید وقتی دیگر

بافت فرسوده و اعتیاد دو غده چرکین محله باغ آذری است. خانه های 30 تا 40 متری ای که در هر کدام از آنها دو تا سه خانوار زندگی می کنند. خانه هایی که از شدت فرسودگی هر لحظه امکان ریزش آن وجود دارد يا اگر کوچکترین زلزله ای در تهران بیاید؛ تمامی این خانه هاخراب می شود و امکان امداد رسانی هم به اهالی این گود وجود ندارد،کوچه ها آنقدر باریک اند که یک خودرو امدادی نمی تواند داخل آن برود....
سامانه 137، از حرف تا عمل

سامانه 137، از حرف تا عمل

آنچه می‌تواند سبب آسیب شود این است که افرادی تماس می‌گیرند اما به نتیجه نمی‌رسند؛ امروز ه به مواردی برخورد می کنیم که گفتند بارها تماس گرفتیم. تماس‌های مکرری که نتیجه‌ای در پی ندارد. این اتفاق به سیستم مدیریت شهری، رضایت مردم و شهرداری به عنوان مجموعه خدماتی آسیب می‌زند که در این زمینه باید دقت کافی داشته باشیم و اعتماد عمومی را نشانه گرفته است.
مسکن ویژه در تمام شهر تهران ساخته می‌شود/شهرداری تسهیلگر ساخت مسکن برای همه اقشار جامعه است

مسکن ویژه در تمام شهر تهران ساخته می‌شود/شهرداری تسهیلگر ساخت مسکن برای همه اقشار جامعه است

قرار است مسکن ویژه در تمام شهر ساخته شود، این مسکن بیشتر برای افرادی که می خواهند به محل کار خود در یک منطقه از شهر نزدیک باشند، دانشجویان یا افراد تازه ازدواج کرده در نظر گرفته شده و برای تسهیل در ساخت آن کمک می کنیم سازندگان خوشنام تقویت شوند تا بازار کسب و کار درست تقویت شود، در نتیجه چنین کاری است که مردم هم به ما اعتماد می کنند.
ساخت و ساز‌های غیرکارشناسی بیمارستان‌ها صدای شهروندان را در آورد

ساخت و ساز‌های غیرکارشناسی بیمارستان‌ها صدای شهروندان را در آورد

کافی است سری به یکی از بیمارستان‌های تهران بزنید تا به وضوح شاهد پارک تعداد بسیاری از خودرو‌های متعلق به این بیمارستان‌ها در مقابل پارکینگ اهالی همجوار آن‌ها باشید، موضوعی که این روز‌ها صدای شهروندان این منطقه را درآورده است.
آرشیو
آخرین اخبار
ورزشی
سلامت
خودرو
استان ها
پربازدید
پربحث
تازه‌های شبکه‌های اجتماعی
آرشیو
معرفی‌نرم افزارهای‌کاربردی
آرشیو
تیتریاب
فیلم
۱
فیلم های دیگر
بین‌الملل
جانسون خواستار شکست ترامپ در انتخابات

جانسون خواستار شکست ترامپ در انتخابات

یک نشریه انگلیسی گزارش داد، نخست وزیر این کشور به شدت مایل به باختن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آمریکا و پیروزی جو بایدن در این انتخابات است.
تراکم حملات ضد آمریکایی در عراق

تراکم حملات ضد آمریکایی در عراق

تراکم حملات ضد آمریکایی در نقاط مختلف عراق حاکی از آن است که تروریست های آمریکایی گزینه‌ای جز خروج از این کشور را در مقابل خود نمی بینند.
پوتین همیشه سر حرفش می‌ماند

پوتین همیشه سر حرفش می‌ماند

در شرح خاطرات رئیس جمهور سابق فرانسه که روز جمعه در پاریس منتشر شد، نیکولا سارکوزی – که در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ بر سرکار بود- ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را مردی می‌داند که بر سر حرفش می‌ماند.
ترکیه درباره لیبی به مصر هشدار داد

ترکیه درباره لیبی به مصر هشدار داد

آنکارا روز چهارشنبه با بیان اینکه با مسکو برای تداوم فشار جهت آتش بس در لیبی به توافق رسیده اما خواستار خروج نیروهای "ارتش ملی" از پایگاه های اصلی است، در خصوص هرگونه استقرار نیروهای مصری در لیبی هشدار داد.
آرشیو
جدیدترین اخبار شهرداری تهران
آرشیو