رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر مبحث شفافیت اقتصادی و همچنین فسادستیزی در عرصه های مختلف اقتصادی و ازجمله حوزه سلامت، بر لزوم استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان برای برون رفت از شرایط موجود تاکید کرد.
کد خبر: ۱۴۲۵۹۵
تاریخ انتشار: ۰۰ : ۱۳ - ۲۱ تير ۱۴۰۰

 دکتر علیرضا زالی در نخستین جشنواره انضباط مالی و اقتصاد مقاومتی در نظام سلامت که در محل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، گفت: اولین موضوع جدی ما بحث فربه شدن نهادهای دولتی و افزایش روزافزون دخالت دولت‌ها در اقتصاد کشور است. در سال‌های اخیر شاهد شکل عجیب دخالت دولت‌ها در اقتصاد هستیم که این موضوع همواره نشان داده است دخالت دولت در اقتصاد بویژه اقتصاد مولد همواره باعث نتایج مطلوب نمی‌شود و حتی می‌تواند آثار زیانبار داشته باشد. مهم ترین مسئله سال‌های اخیر توجه به سایز دولت، تعدیل مداخلات دولت و شیفت کردن دولت از نهاد تصدی گرایانه به سمت یک نهاد نظارتی و سیاست گذارانه باشد. هرچه دولت‌ها در این زمینه فربه تر عمل کنند و ساختار غیرچابک‌تر داشته باشند، طبیعتا آثار مخرب اقتصادی خواهد داشت.

وی افزود: دخالت دولت در بازارها و شکست بازار شکست دولت ‌و شکست‌های نهادی در سال‌های اخیر را تجربه کردیم که بخشی از این شکست‌ها می‌تواند ناشی از  عدم تبدیل درست دخالت‌ها باشد. مثلا در حوزه سلامت دولت باید مداخله موثرتری کند و تجلی آن در نقش حاکمیتی دولت است. ما در سال‌های اخیر می‌بینیم هرچه می‌گذرد، دولت ها نقش حاکمیتی کمتری به خود می‌گیرند مثلا در حوزه رفاه اجتماعی کارنامه چندان درخشانی از میزان تسهیل به نسبت منابع بودجه عمومی کمتر شاهد هستیم و هر سال بر میزان این مطالبات افزوده می‌شود و به صورت عملیاتی کمتر آثار آن را در جامعه می‌بینیم. در جاهایی مثل سلامت و رفاه اجتماعی دولت باید در شکست بازار مداخله موثر داشته باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: بحث شفافیت اقتصادی و فساد ستیزی نکته مهم دیگر است. این موضوع ذکر شده و شفافیت زدایی و فساد دو روری یک سکه است و انضباط مالی راه خروج از این مشکل است. در شفافیت اقتصادی کمتر کار کردیم یا اقدامات ما موثر نبوده است و در رتبه‌بندی های بین‌المللی شفافیت جایگاه خوبی نداریم و این نشان می‌دهد در حوزه شفافیت اقتصادی باید اقدامات موثرتری انجام دهیم. بروز پدیده ویژه خواری اقتصادی، رانت خواری اقتصادی_سیاسی و... آثار تخریبی در اقتصاد کشور داشته است و باید به سمت شفافیت حرکت کرد.

 وی افزود: موضوع مهم بعدی «اقتصاد در سایه» است که متاسفانه شاهد شکل گیری رگه‌های متنوع تر برنامه اقتصاد سایه در فرایند اقتصاد ملی هستیم که اتفاقا با بحث شفافیت مالی در تباین است و باید رفع شود. باید بپذیریم در سال‌های اخیر شرایط مختلف جامعه ما از قبیل تکانه‌های ارزی، عدم شفافیت نظام مالیاتی، عدم تحقق عدالت اجتماعی، نابرابری درآمدی، تحریم‌ها و.... ما را به سمت اقتصاد در سایه برده است. اولین اثر اقتصاد درسایه ، اختلال در درآمد ناخالص داخلی است‌. با شکل گیری اقتصاد درسایه، برون داد اقتصادی و منفعتی وارد سبد در آمد ناخالص داخلی نمی‌شود و این به نوعی سبب می‌شود منابع عمومی در حوزه تحصیل درآمد ناخالص داخلی با چالش مواجه شود.

وی در ادامه به انچه رشد  " ۳۵۰ تا ۴۰۰ درصد در حوزه غیرقانونی و زیرزمینی اقتصاد مواد مخدر " خواند اشاره کرد و افزود: اقتصادهای زیرزمینی هیچ کمکی به اقتصاد داخلی نمی کنند و به نوعی مثل موریانه ما را دچار مشکل کرده اند.

زالی تاکید کرد: مشکل دیگر ما بحث‌های توسعه‌ای و تولیدی است. بحث تورم و نقدینگی سرگردان در هم تنیده‌اند و آثار تورمی خواهد داشت. در هر کشوری که می‌خواهد از توسعه اقتصادی دور شود، رشد نقدینگی سرگردان دارد. در سال‌های اخیر شاهد این بودیم که به صورت فزاینده نقدینگی سیال افزایش یافته است. این موضوع مثل یک بهمن است که می‌تواند تمام نهادهای اقتصادی اصیل را دچار اختلا کند. در کشوری مثل چین که اقتصاد خوبی دارد، درصد رشد نقدینگی سرگردان کمتر از هفت درصد است؛ درحالی که اعداد در کشور ما بیش از این است. اشکال نقدینگی سرگردان این است که بازارهای کاذب بدون آثار بلندمدت در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.

وی افرود: سرمایه اجتماعی حاکمیت مهم است و باید بپذیریم در سال‌های اخیر سرمایه اجتماعی دولت در حوزه جلب اعتماد عمومی برای سرمایه گذاری در بازارهای متعارف کاهش یافته است‌. نمونه آن را در بورس دیدیم که موجب اضمحلال آسیب رسان به سرمایه اجتماعی شد. بنابراین آشفتگی بازار بورس توانست افراد با سرمایه‌های اندک را در آسیب قرار دهد. بورس نماد اعتماد زدایی از سرمایه اجتماعی بود که در نقدینگی سرگردان هم آثار زیانباری داشته است.

وی با تاکید بر لزوم سامان دهی بر نقدینگی سرگردان، اظهار کرد: حرکت به سمت شرکت‌های دانش بنیان راه چاره مناسبی است. این شرکت‌ها نماد خوبی برای اقتصاد خرد محور است که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز است‌. یک راهکار و میانبر برای برون رفت از شرایط موجود ترویج و تسهیل شرکت‌های دانش بنیان است‌ که از سیاست‌های دولت، مجلس و مقام معظم رهبری است و می‌توانیم بخشی از نقدینگی سرگردان را با اعتماد مردم به این شرکت‌ها به سمت این شرکت‌ها سوق دهیم. تبلور نقش ارزنده شرکت‌های دانش بنیان، در بحران کرونا بود. تولید ماسک، مواد ضدعفونی، تکنولوژی نوین پایش کرونا و... توسط این شرکت‌ها اتفاق افتاد.

زالی تاکید کرد: فصل مشترک گلایه شرکت‌های دانش بنیان عدم اعتماد دستگاه‌ها بود و بروکراسی سیستم دولتی را عاملی برای کاهش چابکی کار می‌دانستند.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد سرمایه اجتماعی جدید، گفت: باید با مردم صادقانه گفت و گو کرد و دولت به عنوان یک نهاد مهم در این موضوع باید عمل کند و به خطای خود اعتراف کنیم. بدون سرمایه اجتماعی مدون کار شدنی نیست. بحث خوداتکایی و خودکفایی عامل دیگر برون رفت از شرایط موجود است. ما در شرایط تحریم بیش از هر زمان دیگر باید خودکفا شویم و خودباوری ملی تبدیل به یک پارادایم و گفتمان اجتماعی شود.

وی افزود: ما در حوزه اقتصاد صادراتی بسیاری از دستاوردهایمان مغفول مانده است. مثلا سهم ما درحوزه بسته‌های آموزشی و محصولات دانشی کم است و این در حالی است که در حوزه صادرات دارو هم اندک عمل کردیم و باید به شناسایی مبانی صادرات غیر نفتی فکر کنیم.

زالی افزود: امروز دیگر صادرات باید صادرات نرم افزاری باشد. ایجاد فرایند به سمت پراسِسینگ محصولات داخل کشور است، سالیان متمادی است که ما با خام فروشی نفت آسیب دیدیم و این امر در خام فروشی همه بحث‌های اقتصادی وجود دارد. حرکت به سمت نیازهای وارداتی برای مواد اولیه موضوع مهمی است که در سال های اخیر علی رغم مشکلات تحریم هنوز وابستگی ارزی به واردات داریم که نمونه آن دارو است که با اینکه ۹۷ درصد داروها در کشور تولید می‌شود اما از نظر تامین مواد اولیه از برخی کشورها عقب‌تر هستیم در حالی که خوشبختانه داروسازی در قله خوداتکایی نشسته است.

وی افزود: کم کردن سایز دولت و حرکت دولت به سمت سرمایه گذاری به جای تصدی گری می‌تواند به رفع مشکلات اقتصادی کمک کند. اگر جامعه ای از رفاه اجتماعی بیشتری برخوردار باشد، افراد سالم تری دارد و مولدتر خواهد بود. اگر در حوزه پیشگیری از بیماری‌ها هزینه کنیم دور ریختن پول نیست بلکه سرمایه گذاری نیک فرجام است.

زالی گفت: از طرفی نهادهای نظارتی باید به گونه ای عمل کنند که مانع از شکل گیری جسارت مدیران نشوند و اعتماد به نفس مدیریتی دچار اختلال نشود و با نگاهی علاج جویانه نقش مربیگری داشته باشند. با حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم و چهارم حتی دانشگاه نیز می‌تواند در ایجاد گشایش نقش داشته باشد. 

منبع:
ایسنا
نام:
ایمیل:
* نظر:
(اخبار خودرو)
مشخصات 6 ماشین بین 100 تا 250 میلیون

مشخصات 6 ماشین بین 100 تا 250 میلیون

نگاهی به ویژگی‌های شش محصول مختلف و مهیج بازار هاچ‌بک کراس‌های ایران در بخش میانی که در بازه قیمتی ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان قیمت دارند و اغلب‌شان آپشن‌های معمول یک خودرو مدرن را به شما می‌دهند.
جادوی مهندسی وزن در ابرخودروی تواتارا

جادوی مهندسی وزن در ابرخودروی تواتارا

محصولی که به رغم قدرت و بازده بالا، تنها 1274 کیلوگرم وزن دارد و جالب آنکه ضریب درگ بدنه آن فقط 0.279 است. عدد مذکور همچنین اشاره مستقیم به موفقیت مهندسان اس اس سی نورث آمریکا در طراحی ائروداینامیک بدنه این محصول دارد.
معرفی 15 خودروی جان سخت

معرفی 15 خودروی جان سخت

از آنجایی که کمتر شاهد شرایط سخت و دشوار هستیم خودروهای جا‌ن‌سخت و مقاوم نیز نسبت به خودروهای معمولی کمتر ساخته می‌شوند. در این بین باز هم خودروهایی وجود دارند که در شرایط سخت‌ و دشوار خم به ابرو نمی‌آورند و به قول معروف برای آخرالزمان ساخته شده‌اند. از آنجایی که مشاهده این خودروها و بررسی اطلاعات فنی آنها خالی از لطف نیست در ادامه با هم به خودروهایی که برای آخرالزمان ساخته شده‌اند نگاهی خواهیم داشت.
تولید جگوار متوقف شد

تولید جگوار متوقف شد

کمبود باتری ال جی، تولید خودروهای برقی جگوار را متوقف کرد.برای سومین‌بار در چهار سال اخیر، ناتوانی ال‌جی در تأمین باتری مورد نیاز خودروسازان مشکل‌ساز شده است. باتری‌های لیتیوم مورد نیاز جگوار برای مدل آی‌پیس توسط کارخانه ال‌جی در لهستان تأمین می‌شود.
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی

جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی

برخلاف خودروهای داخلی که در هفته اخیر و تا به امروز شاهد افزایش چشمگیر قیمت آنان بوده ایم، بازار خودروهای وارداتی دوران آرامی را سپری می کنند و با مروری بر جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در 13 آبان ماه، می توانیم به ثبات قیمت آنان در بازار برسیم و نسبت به هفته گذشته تغییری در قیمت آنان احساس نشده است.
(سلامت)
عامل کشندگی ویروس کرونا

عامل کشندگی ویروس کرونا

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به اوج گیری مجدد کرونا، گفت: این ویروس از چنگ آنتی بادی هم جان سالم به در می برد.
آمار ریزش بیمه شدگان در پی شیوع کرونا

آمار ریزش بیمه شدگان در پی شیوع کرونا

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی درباره ریزش تعداد بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در ماه های اخیر به علت تعطیلی های برخی مشاغل بدنبال شیوع بیماری کرونا اظهار کرد: کاهش افراد تحت پوشش، خیلی نگران کننده نیست. طبق پیش بینی ها، کاهشی که در خرداد ماه داشتیم حدود ۱۰۰ هزار نفر بود.
تاثیر داروی روماتیسم در مقابله با کرونا

تاثیر داروی روماتیسم در مقابله با کرونا

محققان در مطالعه ای کوچک دریافتند داروی تقویت کننده سیستم ایمنی بدن مورداستفاده برای بیماران مبتلا به روماتیسم مفصلی برای بهبود بیماران مبتلا به کووید۱۹ بستری در بیمارستان امیدبخش بوده است.
(متریال)
دکوراسیون داخلی به سبک اسپانیایی

دکوراسیون داخلی به سبک اسپانیایی

سبک اسپانیایی در هسته خود، همزمان زمینی، خودمانی و با شکوه است. خاکی ترین مواد طبیعی با رنگ های غنی و گرم همراه می شوند؛ تا فضایی اصیل و دنج در بزرگترین خانه ها ایجاد کنند. سبک اسپانیایی بر رابطه بین دنیای طبیعی و جهان انسان تأکید دارد و ادغام زیبایی هر دو. آراستن سقف های سفالی سرزنده با طاقی های گچی. طاقی سقف با تیرک های تیره روستایی تنظیم می شوند. همچنین سرمای بیرون به سبب صمیمی بودن این سبک، گرم می شود.
هویتی که خاکسترشد

هویتی که خاکسترشد

هفته ای که گذشت برای جامعه فرهنگ و معماری بی نهایت دشوار بود. آتش سوزی موزه ملی برزیل، مرکز فرهنگ و هنر 200 ساله ای که روز دوشنبه هفته گذشته در آتش سوخت، نه تنها مصنوعات تاریخی ارزشمند را نابود کرد،
مدرسه یا دهکده: مساله این است

مدرسه یا دهکده: مساله این است

طراحی ساختمان پیش دبستانی سن خوزه به دلیل برخی تفاوت های عمده نسبت به سایر ساختمان های آموزشی، مختص به کودکان بین 4 الی 6 سال بوده و از کالبد و شکل منحصربه فردی بهره می برد.
تاثیر استفاده از لوگو شرکت در طراحی داخلی فضای اداری

تاثیر استفاده از لوگو شرکت در طراحی داخلی فضای اداری

سبک های طراحی داخلی جدید و خلاقانه متنوعی ظهور کرده و طراحی منازل را دستخوش تغییر و تحول می کنند و اما دفاتر، شرکت ها و فضاهای اداری نیز از این تغییرات بی بهره نمانده اند؛ تغییراتی که صد البته مثبت و کاربردی هستند و بر اساس روانشناسی محیط کاری بدست آمده اند.
(ورزشی)
حمله تند آذری به محمود فکری

حمله تند آذری به محمود فکری

سعید آذری مدیرعامل باشگاه فولاد به ویدئوی منتشره انتهای بازی که در آن الفاظی از سوی سرمربی استقلال به کار برده می‌شود واکنش نشان داد.
هفت شاکی پرسپولیس مشخص شدند

هفت شاکی پرسپولیس مشخص شدند

سرپرست باشگاه پرسپولیس تصمیم به پرداخت تمام مطالبات فصل گذشته بازیکنان فعلی این تیم گرفت و برای رسیدگی به این موضوع پرونده‌ها را دوباره به جریان انداخت.
پرونده ویژه
قیمت‌ها در بازارها ریزشی می‌شوند؟

قیمت‌ها در بازارها ریزشی می‌شوند؟

بررسی بازارهای مختلف نشان می‌دهد در میان بازارهای اصلی ایران هر بازار رفتار منحصر به فردی داشته: از یکسو بازار مسکن در سکوت و بدون کاهش قیمت روزهای خود را سپری می‌کند و در سویی دیگر نرخ ارز و خودرو که در روزهای اول اسفندماه شتاب فزاینده‌ای را تجربه می‌کردند حالا روند کاهشی را از سرگرفتند.
شهرداری تهران از زباله های کرونایی غافل است

شهرداری تهران از زباله های کرونایی غافل است

دستکش های یک بار مصرف پس از استفاده از سطل های زباله شهری سر در می آورد که در پی آن کودکان زباله گرد از آن به عنوان مواد پلاستیکی قابل بازیافت استفاده و در کیسه های خود می ریزند. از سوی دیگر به نظر می رسد مدیریت شهری تدبیری برای تفکیک این زباله های کرونایی نداشته باشد و خود نمی داند با این منابع آلوده باید چه کند و بدین ترتیب این زباله های خطرناک همانند سایر زباله ها در کهریزک دفن می شود؛ بدین ترتیب مدیریت شهری با عدم درایت خود به انتشار این ویروس در سطح جامعه دامن می زند
نجات باغ آذری شاید وقتی دیگر

نجات باغ آذری شاید وقتی دیگر

بافت فرسوده و اعتیاد دو غده چرکین محله باغ آذری است. خانه های 30 تا 40 متری ای که در هر کدام از آنها دو تا سه خانوار زندگی می کنند. خانه هایی که از شدت فرسودگی هر لحظه امکان ریزش آن وجود دارد يا اگر کوچکترین زلزله ای در تهران بیاید؛ تمامی این خانه هاخراب می شود و امکان امداد رسانی هم به اهالی این گود وجود ندارد،کوچه ها آنقدر باریک اند که یک خودرو امدادی نمی تواند داخل آن برود....
سامانه 137، از حرف تا عمل

سامانه 137، از حرف تا عمل

آنچه می‌تواند سبب آسیب شود این است که افرادی تماس می‌گیرند اما به نتیجه نمی‌رسند؛ امروز ه به مواردی برخورد می کنیم که گفتند بارها تماس گرفتیم. تماس‌های مکرری که نتیجه‌ای در پی ندارد. این اتفاق به سیستم مدیریت شهری، رضایت مردم و شهرداری به عنوان مجموعه خدماتی آسیب می‌زند که در این زمینه باید دقت کافی داشته باشیم و اعتماد عمومی را نشانه گرفته است.
مسکن ویژه در تمام شهر تهران ساخته می‌شود/شهرداری تسهیلگر ساخت مسکن برای همه اقشار جامعه است

مسکن ویژه در تمام شهر تهران ساخته می‌شود/شهرداری تسهیلگر ساخت مسکن برای همه اقشار جامعه است

قرار است مسکن ویژه در تمام شهر ساخته شود، این مسکن بیشتر برای افرادی که می خواهند به محل کار خود در یک منطقه از شهر نزدیک باشند، دانشجویان یا افراد تازه ازدواج کرده در نظر گرفته شده و برای تسهیل در ساخت آن کمک می کنیم سازندگان خوشنام تقویت شوند تا بازار کسب و کار درست تقویت شود، در نتیجه چنین کاری است که مردم هم به ما اعتماد می کنند.
ساخت و ساز‌های غیرکارشناسی بیمارستان‌ها صدای شهروندان را در آورد

ساخت و ساز‌های غیرکارشناسی بیمارستان‌ها صدای شهروندان را در آورد

کافی است سری به یکی از بیمارستان‌های تهران بزنید تا به وضوح شاهد پارک تعداد بسیاری از خودرو‌های متعلق به این بیمارستان‌ها در مقابل پارکینگ اهالی همجوار آن‌ها باشید، موضوعی که این روز‌ها صدای شهروندان این منطقه را درآورده است.
آرشیو
آخرین اخبار
ورزشی
سلامت
خودرو
استان ها
پربازدید
پربحث
تازه‌های شبکه‌های اجتماعی
آرشیو
معرفی‌نرم افزارهای‌کاربردی
آرشیو
تیتریاب
فیلم
۱
فیلم های دیگر
بین‌الملل
جانسون خواستار شکست ترامپ در انتخابات

جانسون خواستار شکست ترامپ در انتخابات

یک نشریه انگلیسی گزارش داد، نخست وزیر این کشور به شدت مایل به باختن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آمریکا و پیروزی جو بایدن در این انتخابات است.
تراکم حملات ضد آمریکایی در عراق

تراکم حملات ضد آمریکایی در عراق

تراکم حملات ضد آمریکایی در نقاط مختلف عراق حاکی از آن است که تروریست های آمریکایی گزینه‌ای جز خروج از این کشور را در مقابل خود نمی بینند.
پوتین همیشه سر حرفش می‌ماند

پوتین همیشه سر حرفش می‌ماند

در شرح خاطرات رئیس جمهور سابق فرانسه که روز جمعه در پاریس منتشر شد، نیکولا سارکوزی – که در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ بر سرکار بود- ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را مردی می‌داند که بر سر حرفش می‌ماند.
ترکیه درباره لیبی به مصر هشدار داد

ترکیه درباره لیبی به مصر هشدار داد

آنکارا روز چهارشنبه با بیان اینکه با مسکو برای تداوم فشار جهت آتش بس در لیبی به توافق رسیده اما خواستار خروج نیروهای "ارتش ملی" از پایگاه های اصلی است، در خصوص هرگونه استقرار نیروهای مصری در لیبی هشدار داد.
آرشیو
جدیدترین اخبار شهرداری تهران
آرشیو