کد خبر: ۱۳۴۳۳۱
تاریخ انتشار: ۴۲ : ۱۰ - ۲۵ آذر ۱۳۹۹

 

 
امروز در این مطلب، یکی دیگر از دلایل فروپاشی رابطه، که منجر به طلاق می‌شود را بررسی خواهیم کرد. باور غلطی مبنی بر اینکه ازدواج مدرن، باید شراکتی پنجاه - پنجاه باشد.

 

بعضی از مردم تصور می‌کنند اگر همه چیز به صورت مساوی تقسیم نشود به نوعی مورد سوءاستفاده قرار گرفتند. حقوق یکسان، موقعیت‌های یکسان، درآمد یکسان ... این‌ها دیگر کلماتی کلیدی و تکراری شده اند، بسیاری از مردم دموکراسی را با برابری هم معنا می‌دانند.

ازدواج مدرن چیست؟ ازدواج شراکت پنجاه_پنحاه نیست

ازدواج مدرن چیست؟

ازدواج مدرن به معنای برابری زن و مرد از لحاظ حقوقی و مدنی است، برابری انسان‌ها با یکدیگر به معنی آزادی است. نقش‌ها‌ی گذشته تضعیف شده است، در گذشته زن‌ها در آشپزخانه بودند و مردان در نشیمن مشغول مدیریت بودند. اما امروز می‌تواند این نقش عوض شود. ممکن است که خانمی مدیر باشد و شوهرش در آشپزخانه در حال آشپزی باشد.

دیگر در ازدواج مدرن نقش‌های جدی و تکراری ثابت در مورد زن‌ها و مرد‌ها ضعیف شده است و به همین دلیل این باور به وجود آمده است که ازدواج مدرن هم شراکتی پنجاه - پنجاه است. این باور غلط، باعث تخریب بسیاری از ازدواج‌ها و چه بسا منجر به طلاق و جدایی شده است.

نکته بسیار مهم این است که اگرچه که مردم با هم برابر هستند، اما با یکدیگر فرق دارند و برابری به معنی این نیست که تفاوتی بین زن ومرد وجود نداشته باشد. یکی از مراجعین من مردی به نام علی بود، او طرفدار حقوق زن‌ها بود.

ازدواج مدرن چیست؟ ازدواج شراکت پنجاه_پنحاه نیست

وقتی که با مریم ازدواج کرد معتقد بود که همه کار‌ها باید باهم تقسیم شود، او می‌گفت هر دوی ما کار می‌کنیم، هر دوی ما درآمد یکسان داریم، هر دو خسته به خانه می‌آییم، بنابراین یک روز مریم غذا درست می‌کند و یک روز هم من. ظاهراً پیشنهاد علی مشکلی نداشت، اما او یک واقعیت مهم را فراموش کرده بود، واقعیت این بود که آشپزی او به اندازه آشپزی مریم عالی نبود و به همین دلیل در آشپزخانه وقت و انرژی بسیار بیشتری می‌گذاشت. در عوض، مریم هم غذا پختن را دوست داشت.

آن‌ها می‌توانستند تقسیم کار را به گونه دیگری انجام بدهند، مثلاً بعضی از کار‌های دیگر در خانه را که علی در آن توانمندی بیشتری داشت مانند جابجایی وسایل خانه، بردن آشغال بیرون از خانه و سایر کار‌ها را انجام بدهد.

لازم نیست که در همه کار‌ها حتماً یک خط کش وجود داشته باشد به همین ترتیب نمی‌شد که علی انتظار داشته باشد مریم کار تعمیرات خانه و جابجایی اجسام سنگین را به عهده بگیرد.

محمد و نیلوفر هم زوج دیگری بودند که نوزاد چهار ماهه داشتند، به همین دلیل نیلوفر شب‌ها خوب نمی‌خوابید، نوزاد ۴ ماهه در طول شب چندین بار باید شیر بخورد و جایش عوض شود.

نیلوفر معتقد بود که باید وظیفه نگهداری از نوزاد حتماً منصفانه تقسیم شود، به همین دلیل نیلوفر می‌گفت یک شب من در کنار نوزادم بیدار می‌مانم و یک شب هم باید محمد بیدار بماند.

البته محمد می‌توانست با بطری خوب به نوزاد شیر بدهد و پوشک بچه را هم عوض کند. اما محمد پزشک جراح بود و می‌گفت اگر من خوب استراحت نکنم در هنگام جراحی ممکن است که گیج بزنم و تعادل نداشته باشم (در آن لحظه من با خودم فکر کردم اگر من قرار باشد مورد جراحی قرار بگیرم حتما باید مطمئن باشم که پزشک من تعادل کامل و تمرکز کامل دارد).

اما نیلوفر می‌گفت محمد برای فرار از مسئولیت این حرف‌ها را می‌زند، او می‌خواهد از من سوء استفاده کند، او فکر می‌کند که زن باید وظیفه نگهداری از نوزاد را به عهده بگیرد، اما در ازدواج مدرن زن و مرد کاملا با هم برابر هستند و نباید تبعیضی بین آن‌ها باشد.

من به او گفتم واقعیت این است که کار پزشک جراح بسیار دقیق است و مرگ و زندگی افراد در دستان اوست و اگر که به دلیل مراقبت از نوزادش هنگام کار احساس گیجی و عدم تعادل کند، ممکن است که دستانش بلرزد. دموکراسی به معنی پنجاه - پنجاه نیست، به معنی منصف بودن و حقوق یکسان را در نظر گرفتن است.

من به محمد پیشنهاد دادم که بعضی از مسئولیت‌های دیگر را به عهده بگیرد مثلاً آشپزی را به عهده بگیرد، و یا روز‌هایی که فردای آن روز جراحی ندارد مثلاً آخر هفته‌ها مراقبت از نوزاد را در طول شب به عهده بگیرد.

ازدواج مدرن چیست؟ ازدواج شراکت پنجاه_پنحاه نیست

استفاده از جایگزینی نابرابر مسئولیت‌ها

به جای مشارکت پنجاه پنجاه می‌توانید از جایگزینی نابرابر مسئولیت‌ها استفاده کنید. بسیاری از زوج‌ها وظایف نابرابر را ترجیح می‌دهند، بعضی از آقایان ممکن است که در آشپزی توانمندی و استعداد بیشتری داشته باشند بنابراین در این زمینه مسئولیت بیشتری به عهده می‌گیرند و همسر آن‌ها مسئولیت‌های دیگر را به عهده می‌گیرد.

ازدواج یک پیوند قلبی است و یک مشارکت تجاری نیست و لازم نیست همه چیز با خط کش تقسیم بر دو شود. لازم است که هر دو با یکدیگر منصفانه برخورد کنند و دید مثبتی داشته باشند و این طور تصور نکنند که اگر کار‌ها تقسیم بر دو نشود به معنی آن است که دموکراسی برقرار نمی‌شود و این در تناقض با ازدواج مدرن است.

به عقیده من این یک خطای هست که بسیاری از افراد فمنیست در آن افتاده‌اند، البته فمینیست‌های افراطی اینطور هستند. دریک رابطه و ازدواج مدرن قطعا زن و مرد به لحاظ حقوقی با یکدیگر برابر هستند، اما به این معنا نیست که جسم زن و جسم مرد شبیه هم است تفاوت‌های فیزیکی و روانی در آن‌ها وجود دارد.

ازدواج، مشارکت پنجاه - پنجاه نیست

زوجین نباید اینطور فکر کنند که ازدواج ما مشارکت پنجاه - پنجاه است. یکی از مراجعین من خانمی بود که خانه داری را دوست داشت، شوهرش بیرون کار میکرد و خانم هم به کار‌های خانه رسیدگی می‌کرد، آشپزی می‌کرد و نظافت منزل را به عهده داشت. دوستانش به او می‌گفتند تو بسیار زن سنتی هستی، بایدبه یک روانشناس مراجعه کنی تا به بلوغ فکری برسی.

ازدواج مدرن چیست؟ ازدواج شراکت پنجاه_پنحاه نیست

اما من به او گفتم فرد بالغ کسی است که خودش تصمیم هایش را می‌گیرد و این هم تصمیم با تو است حداقل برای امروز. متاسفانه بسیاری از مردم خیال می‌کنند که همه باید از زاویه آن‌ها به جهان نگاه کنند. زوج‌های زیادی رادیده ام که نوبتی کار‌های خانه را انجام می‌دهند:

من پنج بار غذا پختم و تو دو بار

من چهار بار آشغال‌ها را بیرون بردم و توسه بار

من دوبار لباس‌های کثیف را شستم و تو یک بار

من دوبار خانه را جارو کردم و تو سه بار

من گاهی از مراجعان می‌خواهم به این نکته توجه کنند که؛ گفتن اینکه من از تو چقدر بیشتر کار می‌کنم، نشان دهنده عدم عشق در رابطه است. وقتی که شخصی، دیگری را دوست داشته باشد، از انجام دادن کار برای او لذت می‌برد و برایش خوشایند است که بتواند زندگی را برای او آسان‌تر و خوشایندتر کند.

ازدواج مدرن چیست؟ ازدواج شراکت پنجاه_پنحاه نیست

بنابراین برابری به معنی پنجاه پنجاه نیست و زوجینی که اینگونه به رابطه‌شان نگاه می‌کنند دیر و زود به سمت طلاق می‌روند. قطعاً احترام متقابل و رابطه متقابل و مساوات در ازدواج اهمیت دارد و انکار ناپذیر است، اما این به معنی آن نیست که خط کشی در دست داشته باشید. بلکه رابطه مانند سینی است که هر کسی باید آنچه را که دارد در طبق اخلاص بریزد.

نظر شما در رابطه با این موضوع چیست؟

منبع: برگرفته از نوشته‌های ارسطو رضایی، در شبکه اجتماعی ویرگول

منبع:
فارس
نام:
ایمیل:
* نظر:
(اخبار خودرو)
مشخصات 6 ماشین بین 100 تا 250 میلیون

مشخصات 6 ماشین بین 100 تا 250 میلیون

نگاهی به ویژگی‌های شش محصول مختلف و مهیج بازار هاچ‌بک کراس‌های ایران در بخش میانی که در بازه قیمتی ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان قیمت دارند و اغلب‌شان آپشن‌های معمول یک خودرو مدرن را به شما می‌دهند.
جادوی مهندسی وزن در ابرخودروی تواتارا

جادوی مهندسی وزن در ابرخودروی تواتارا

محصولی که به رغم قدرت و بازده بالا، تنها 1274 کیلوگرم وزن دارد و جالب آنکه ضریب درگ بدنه آن فقط 0.279 است. عدد مذکور همچنین اشاره مستقیم به موفقیت مهندسان اس اس سی نورث آمریکا در طراحی ائروداینامیک بدنه این محصول دارد.
معرفی 15 خودروی جان سخت

معرفی 15 خودروی جان سخت

از آنجایی که کمتر شاهد شرایط سخت و دشوار هستیم خودروهای جا‌ن‌سخت و مقاوم نیز نسبت به خودروهای معمولی کمتر ساخته می‌شوند. در این بین باز هم خودروهایی وجود دارند که در شرایط سخت‌ و دشوار خم به ابرو نمی‌آورند و به قول معروف برای آخرالزمان ساخته شده‌اند. از آنجایی که مشاهده این خودروها و بررسی اطلاعات فنی آنها خالی از لطف نیست در ادامه با هم به خودروهایی که برای آخرالزمان ساخته شده‌اند نگاهی خواهیم داشت.
تولید جگوار متوقف شد

تولید جگوار متوقف شد

کمبود باتری ال جی، تولید خودروهای برقی جگوار را متوقف کرد.برای سومین‌بار در چهار سال اخیر، ناتوانی ال‌جی در تأمین باتری مورد نیاز خودروسازان مشکل‌ساز شده است. باتری‌های لیتیوم مورد نیاز جگوار برای مدل آی‌پیس توسط کارخانه ال‌جی در لهستان تأمین می‌شود.
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی

جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی

برخلاف خودروهای داخلی که در هفته اخیر و تا به امروز شاهد افزایش چشمگیر قیمت آنان بوده ایم، بازار خودروهای وارداتی دوران آرامی را سپری می کنند و با مروری بر جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در 13 آبان ماه، می توانیم به ثبات قیمت آنان در بازار برسیم و نسبت به هفته گذشته تغییری در قیمت آنان احساس نشده است.
(سلامت)
عامل کشندگی ویروس کرونا

عامل کشندگی ویروس کرونا

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به اوج گیری مجدد کرونا، گفت: این ویروس از چنگ آنتی بادی هم جان سالم به در می برد.
آمار ریزش بیمه شدگان در پی شیوع کرونا

آمار ریزش بیمه شدگان در پی شیوع کرونا

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی درباره ریزش تعداد بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در ماه های اخیر به علت تعطیلی های برخی مشاغل بدنبال شیوع بیماری کرونا اظهار کرد: کاهش افراد تحت پوشش، خیلی نگران کننده نیست. طبق پیش بینی ها، کاهشی که در خرداد ماه داشتیم حدود ۱۰۰ هزار نفر بود.
تاثیر داروی روماتیسم در مقابله با کرونا

تاثیر داروی روماتیسم در مقابله با کرونا

محققان در مطالعه ای کوچک دریافتند داروی تقویت کننده سیستم ایمنی بدن مورداستفاده برای بیماران مبتلا به روماتیسم مفصلی برای بهبود بیماران مبتلا به کووید۱۹ بستری در بیمارستان امیدبخش بوده است.
(متریال)
دکوراسیون داخلی به سبک اسپانیایی

دکوراسیون داخلی به سبک اسپانیایی

سبک اسپانیایی در هسته خود، همزمان زمینی، خودمانی و با شکوه است. خاکی ترین مواد طبیعی با رنگ های غنی و گرم همراه می شوند؛ تا فضایی اصیل و دنج در بزرگترین خانه ها ایجاد کنند. سبک اسپانیایی بر رابطه بین دنیای طبیعی و جهان انسان تأکید دارد و ادغام زیبایی هر دو. آراستن سقف های سفالی سرزنده با طاقی های گچی. طاقی سقف با تیرک های تیره روستایی تنظیم می شوند. همچنین سرمای بیرون به سبب صمیمی بودن این سبک، گرم می شود.
هویتی که خاکسترشد

هویتی که خاکسترشد

هفته ای که گذشت برای جامعه فرهنگ و معماری بی نهایت دشوار بود. آتش سوزی موزه ملی برزیل، مرکز فرهنگ و هنر 200 ساله ای که روز دوشنبه هفته گذشته در آتش سوخت، نه تنها مصنوعات تاریخی ارزشمند را نابود کرد،
مدرسه یا دهکده: مساله این است

مدرسه یا دهکده: مساله این است

طراحی ساختمان پیش دبستانی سن خوزه به دلیل برخی تفاوت های عمده نسبت به سایر ساختمان های آموزشی، مختص به کودکان بین 4 الی 6 سال بوده و از کالبد و شکل منحصربه فردی بهره می برد.
تاثیر استفاده از لوگو شرکت در طراحی داخلی فضای اداری

تاثیر استفاده از لوگو شرکت در طراحی داخلی فضای اداری

سبک های طراحی داخلی جدید و خلاقانه متنوعی ظهور کرده و طراحی منازل را دستخوش تغییر و تحول می کنند و اما دفاتر، شرکت ها و فضاهای اداری نیز از این تغییرات بی بهره نمانده اند؛ تغییراتی که صد البته مثبت و کاربردی هستند و بر اساس روانشناسی محیط کاری بدست آمده اند.
(ورزشی)
حمله تند آذری به محمود فکری

حمله تند آذری به محمود فکری

سعید آذری مدیرعامل باشگاه فولاد به ویدئوی منتشره انتهای بازی که در آن الفاظی از سوی سرمربی استقلال به کار برده می‌شود واکنش نشان داد.
هفت شاکی پرسپولیس مشخص شدند

هفت شاکی پرسپولیس مشخص شدند

سرپرست باشگاه پرسپولیس تصمیم به پرداخت تمام مطالبات فصل گذشته بازیکنان فعلی این تیم گرفت و برای رسیدگی به این موضوع پرونده‌ها را دوباره به جریان انداخت.
پرونده ویژه
قیمت‌ها در بازارها ریزشی می‌شوند؟

قیمت‌ها در بازارها ریزشی می‌شوند؟

بررسی بازارهای مختلف نشان می‌دهد در میان بازارهای اصلی ایران هر بازار رفتار منحصر به فردی داشته: از یکسو بازار مسکن در سکوت و بدون کاهش قیمت روزهای خود را سپری می‌کند و در سویی دیگر نرخ ارز و خودرو که در روزهای اول اسفندماه شتاب فزاینده‌ای را تجربه می‌کردند حالا روند کاهشی را از سرگرفتند.
شهرداری تهران از زباله های کرونایی غافل است

شهرداری تهران از زباله های کرونایی غافل است

دستکش های یک بار مصرف پس از استفاده از سطل های زباله شهری سر در می آورد که در پی آن کودکان زباله گرد از آن به عنوان مواد پلاستیکی قابل بازیافت استفاده و در کیسه های خود می ریزند. از سوی دیگر به نظر می رسد مدیریت شهری تدبیری برای تفکیک این زباله های کرونایی نداشته باشد و خود نمی داند با این منابع آلوده باید چه کند و بدین ترتیب این زباله های خطرناک همانند سایر زباله ها در کهریزک دفن می شود؛ بدین ترتیب مدیریت شهری با عدم درایت خود به انتشار این ویروس در سطح جامعه دامن می زند
نجات باغ آذری شاید وقتی دیگر

نجات باغ آذری شاید وقتی دیگر

بافت فرسوده و اعتیاد دو غده چرکین محله باغ آذری است. خانه های 30 تا 40 متری ای که در هر کدام از آنها دو تا سه خانوار زندگی می کنند. خانه هایی که از شدت فرسودگی هر لحظه امکان ریزش آن وجود دارد يا اگر کوچکترین زلزله ای در تهران بیاید؛ تمامی این خانه هاخراب می شود و امکان امداد رسانی هم به اهالی این گود وجود ندارد،کوچه ها آنقدر باریک اند که یک خودرو امدادی نمی تواند داخل آن برود....
سامانه 137، از حرف تا عمل

سامانه 137، از حرف تا عمل

آنچه می‌تواند سبب آسیب شود این است که افرادی تماس می‌گیرند اما به نتیجه نمی‌رسند؛ امروز ه به مواردی برخورد می کنیم که گفتند بارها تماس گرفتیم. تماس‌های مکرری که نتیجه‌ای در پی ندارد. این اتفاق به سیستم مدیریت شهری، رضایت مردم و شهرداری به عنوان مجموعه خدماتی آسیب می‌زند که در این زمینه باید دقت کافی داشته باشیم و اعتماد عمومی را نشانه گرفته است.
مسکن ویژه در تمام شهر تهران ساخته می‌شود/شهرداری تسهیلگر ساخت مسکن برای همه اقشار جامعه است

مسکن ویژه در تمام شهر تهران ساخته می‌شود/شهرداری تسهیلگر ساخت مسکن برای همه اقشار جامعه است

قرار است مسکن ویژه در تمام شهر ساخته شود، این مسکن بیشتر برای افرادی که می خواهند به محل کار خود در یک منطقه از شهر نزدیک باشند، دانشجویان یا افراد تازه ازدواج کرده در نظر گرفته شده و برای تسهیل در ساخت آن کمک می کنیم سازندگان خوشنام تقویت شوند تا بازار کسب و کار درست تقویت شود، در نتیجه چنین کاری است که مردم هم به ما اعتماد می کنند.
ساخت و ساز‌های غیرکارشناسی بیمارستان‌ها صدای شهروندان را در آورد

ساخت و ساز‌های غیرکارشناسی بیمارستان‌ها صدای شهروندان را در آورد

کافی است سری به یکی از بیمارستان‌های تهران بزنید تا به وضوح شاهد پارک تعداد بسیاری از خودرو‌های متعلق به این بیمارستان‌ها در مقابل پارکینگ اهالی همجوار آن‌ها باشید، موضوعی که این روز‌ها صدای شهروندان این منطقه را درآورده است.
آرشیو
آخرین اخبار
ورزشی
سلامت
خودرو
استان ها
پربازدید
پربحث
پرطرفداترین اخبار
تازه‌های شبکه‌های اجتماعی
آرشیو
معرفی‌نرم افزارهای‌کاربردی
آرشیو
تیتریاب
فیلم
۱
فیلم های دیگر
بین‌الملل
جانسون خواستار شکست ترامپ در انتخابات

جانسون خواستار شکست ترامپ در انتخابات

یک نشریه انگلیسی گزارش داد، نخست وزیر این کشور به شدت مایل به باختن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آمریکا و پیروزی جو بایدن در این انتخابات است.
تراکم حملات ضد آمریکایی در عراق

تراکم حملات ضد آمریکایی در عراق

تراکم حملات ضد آمریکایی در نقاط مختلف عراق حاکی از آن است که تروریست های آمریکایی گزینه‌ای جز خروج از این کشور را در مقابل خود نمی بینند.
پوتین همیشه سر حرفش می‌ماند

پوتین همیشه سر حرفش می‌ماند

در شرح خاطرات رئیس جمهور سابق فرانسه که روز جمعه در پاریس منتشر شد، نیکولا سارکوزی – که در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ بر سرکار بود- ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را مردی می‌داند که بر سر حرفش می‌ماند.
ترکیه درباره لیبی به مصر هشدار داد

ترکیه درباره لیبی به مصر هشدار داد

آنکارا روز چهارشنبه با بیان اینکه با مسکو برای تداوم فشار جهت آتش بس در لیبی به توافق رسیده اما خواستار خروج نیروهای "ارتش ملی" از پایگاه های اصلی است، در خصوص هرگونه استقرار نیروهای مصری در لیبی هشدار داد.
آرشیو
جدیدترین اخبار شهرداری تهران
آرشیو