مراسم تودیع سرپرست و معارفه رییس جدید فدراسیون دو و میدانی صبح فردا برگزار خواهد شد.

 مراسم تودیع و معارفه مهدی مبینی سرپرست و  هاشم صیامی، رییس جدید فدراسیون دو و میدانی از ساعت ۱۰صبح فردا چهار شنبه(۱۳۹۹/۷/۲۳)در محل فدراسیون برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است هاشم صیامی موفق شد با کسب اکثریت آراء مجمع انتخابی فدراسیون دو و میدانی به مدت ۴سال سکان هدایت این فدراسیون را به دست گیرد.

پیش از این مهدی مبینی به مدت ۶ماه سرپرست فدراسیون بود.