دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه با تلاش های این معاونت، درج شرایط ضمن عقد در سند نکاحیه تسهیل شد، گفت: با بخشنامه جدید و هماهنگی‌های صورت گرفته میان قوه قضاییه، سازمان ثبت، دفاتر ازدواج و محاکم، زوجه هر وقت خواست می‌تواند از شروط ضمن عقد که در سند نکاحیه قید شده، استفاده کند.
کد خبر: ۱۳۰۳۷۳
تاریخ انتشار: ۳۱ : ۱۵ - ۱۸ تير ۱۳۹۹

به گزارش تیترشهرروز گذشته(سه شنبه) خبری مبنی بر ملزم شدن دفاتر ازدواج به ثبت شروط ضمن عقد همزمان با واقعه ازدواج در سند نکاحیه منتشر شد که در پی مکاتبه و پیگیری معاونت امور زنان و خانواده با قوه قضاییه صورت گرفت.

بر اساس این خبر که در تارنمای معاونت امور زنان و خانواده به آن اشاره شد، با تلاش این معاونت و با هدف تسهیل و پایداری ازدواج، قوه قضاییه با صدور بخشنامه ای اعلام کرد که هنگام تنظیم و ثبت واقعه ازدواج در صورت درخواست زوجین، نسبت به درج سایر شروط مورد توافق در سند ازدواج اقدام و از ارجاع آنان به دفاتر اسناد رسمی خودداری شود.

در متن بخشنامه قوه قضاییه به امضای «ذبیح الله خداییان» معاون رییس قوه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمده است: نظر به اینکه طبق مقررات، همزمان با ثبت واقعه ازدواج شروط مورد توافق زوجین باید در سند ازدواج درج و به امضا و تایید زوجین برسد حسب اطلاع واصله برخی از سران دفاتر ازدواج هنگام ثبت واقعه ازدواج صرفا به شرایط چاپی مندرج در سند ازدواج اکتفاء نموده و از درج و ثبت سایر شروط و توافقات ضمن عقد مورد نظر زوجین از قبیل حق تحصیل، حق سکونت، حق اشتغال، حق خروج از کشور در صفحه مربوط به سایر شروط خودداری نموده و آنان را به دفاتر اسناد رسمی هدایت می نمایند. این امر نه تنها موجبات سرگردانی زوجین را فراهم می کند بلکه در مواردی اختلاف بین آنها را به دنبال داشته است.

بنابر این بخشنامه، لذا مقتضی است مراتب به سران دفاتر رسمی ازدواج ابلاغ تا در هنگام تنظیم و ثبت واقعه ازدواج در صورت درخواست زوجین، نسبت به درج سایر شروط مورد توافق در سند ازدواج اقدام گردد و از ارجاع آنان به دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان ها مکلفند بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت کنند.

پیشتر، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با اعلام مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد از قوه قضاییه درخواست رسیدگی کرده بود.

این معاونت یادآور شده بود که در سال ۱۳۶۳ به موجب مستند قانونی ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، شرایط طلاق زوجه در اسناد رسمی نکاحیه (قباله) به عنوان شرایط ضمن العقد درج شد تا در صورت امضا و تخلف زوج از یکی از شرایط مزبور زوجه بتواند با مراجعه به محکمه خانواده ها درخواست طلاق نماید.

 این بخش از اسناد مذکور (شرایط طلاق زوجه) پس از طی سال ها اجرا در میان خانواده ها و سر دفتران ازدواج و محاکم خانواده و بعضا در مواردی با رویه های قضایی دیوان عالی کشور از روند قابل قبولی برخوردار است. اما چالش مهم عدم توجه بسیاری از سردفتران ازدواج به پیش بینی سایر توافقات طرفین عقد در ستونی با عنوان «سایر شرایط» درج در اوراقی پایانی اسناد نکاحیه است.

بنا به گزارش های رسیده از سوی دختران یا خانواده هایشان به معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، مشاهده شده که بعضا خانواده ها در مقابل مهریه را جزیی از حقوق دختر خود در نظر گرفته اند که توافقات دو طرف نیز حاصل شده، ولی بعضی سردفتران ازدواج، طرفین عقد نکاح را جهت ثبت سایر توافقات و شرایط ضمن عقد از جمله حق تحصیل، حق سکونت، حق اشتغال، حق خروج از کشور، به دفاتر اسناد رسمی هدایت کرده و از درج حقوق توافق شده برای دختران و زنان در صفحه مربوطه مذکور در سند نکاحیه امتناع کرده اند.

متاسفانه این امر که موید برخورد سلیقه ای دفاتر مذکور است بعضا موجب سردرگمی خانواده ها و یا تضییع حق زنان و دختران می شود. زیرا از آن سو هم، دفاتر اسناد رسمی امکان قانونی در ثبت این گونه توافقات حقوقی ناشی از زوجیت را قبل از زمان ثبت عقد نکاح ندارند و موکول به بعد از ثبت عقد نکاح می نمایند. فلذا موکول شدن ثبت شرایط توافق شده دختران و زنان به بعد از ازدواج، در مواردی از سوی زوج مورد بد قولی و بد عهدی قرار گرفته و از ثبت توافقات قبلی در دفتر اسناد رسمی خودداری می نماید.

همین تضییع حق که عامل اصلی آن دفتر رسمی ازدواج مربوطه بوده منشا اختلاف بین زوجین می شود. علیهذا با عنایت به این مراتب که به کرات در حال رخداد است انتظار می رود جنابعالی تدبیری فرمایید تا طرفین عقد نکاح جهت ثبت شرایط و توافقات ضمن العقد نکاح خود دچار سردرگمی بین دفاتر مربوطه نشوند و با «ثبت هم زمان» عقد نکاح و شرایط و توافقات ضمن العقد، حقوقی از زنان و دختران جامعه اسلامی تضییع نگردد.

اینک با توجه به بخشنامه معاون قوه قضاییه سران دفاتر رسمی ازدواج موظف به ثبت کامل شروط مورد توافق زوجین شده و مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان ها مکلف هستند بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت کنند.

موضوعی که شهناز سجادی دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا، آن را جانشین قید مهریه های سنگین در هنگام عقد دانست و گفت: شروط ضمن عقد موضوع جدیدی نیست و در ماده 1119 قانون مدنی از سال 1313 تصویب شده که زوجین می توانند هر شرطی را که خلاف مقتضای عقد نکاح نباشد شرط کنند.

شروط ضمن عقد موضوع جدیدی نیست و در ماده 1119 قانون مدنی از سال 1313 تصویب شده است که زوجین می توانند هر شرطی را که خلاف مقتضای عقد نکاح نباشد شرط کنند.وی ادامه داد: بنابراین موضوع تازه ای نیست اما چالش ماجرا در این بود که دفاتر ازدواج نمی توانستند این شرایط را در سند ازدواج درج کند و در صورت درج هم ارزش حقوقی و قضایی نداشت و زوجین اگر به توافقی همانند حق خروج از کشور یا حق طلاق می رسیدند باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کردند و زوج به زوجه وکالت می داد.

سجادی یادآور شد: دفاتر اسناد رسمی هم تا عقد نکاح صورت نمی گرفت حاضر نبود این وکالت نامه را تنظیم کند و آن را مشروط به برقراری رابطه زوجیت می گذاشت و سپس زوج و زوجه می توانستند در دفاتر اصلی حاضر شوند و این وکالت شکل قانونی می گرفت.

دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه این مراحل در حالی در کشور رخ می داد که می شد در همان دفتر ازدواج به عنوان سند رسمی این شروط قید شود و ارزش قضایی و پشتوانه اجرایی قضایی داشته باشد، خاطرنشان کرد: این کار مستلزم این بود که قوه قضاییه از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر ازدواج هم بخشنامه کنند و هم دفاتر نکاحیه تغییر پیدا کند یعنی باید هماهنگی میان قوه قضاییه، سازمان ثبت، دفاتر ازدواج و محاکم شکل می گرفت تا زوجه هر وقت خواست از این شروط استفاده کند.

سجادی با بیان اینکه در حال حاضر اگر مرد در دفتر نکاحیه بنویسد که اجازه خروج به زوجه می دهد، اداره گذرنامه این را نمی پذیرد و آنان را ملزم به مراجعه به دفتر اسناد رسمی می کرد، اظهار داشت: با بخشنامه جدید و هماهنگی های صورت گرفته، اداره گذرنامه هم اذن و اجازه شوهر را می پذیرد و نیازی به وکالتنامه یا اقرارنامه نیست. همه این ها در دل سند نکاحیه در هنگام عقد ازدواج صورت می گیرد.

تنظیم لایحه ای با محوریت جایگزینی حقوق زوجه به جای مهریه های سنگین

وی با اشاره به تلاش های معاونت امور زنان و خانواده در تحقق این امر خاطرنشان کرد: در قالب یک لایحه این موضوع را تدوین کردیم تا این حقوق جایگزین مهریه های سنگین شود. این لایحه به محض آماده شدن به کمیسیون لوایح دولت ارسال می شود.

سجادی توضیح داد: از زمانی که زوجه به عقد زوج درمی آید یکسری حقوق شهروندی و اساسی او محدود می شود که با تعیین مهریه های سنگین تلاش می کند برای رسیدن به این حقوق از اهرم مهریه استفاده کند. در این لایحه زوجین توافق می کنند به مهریه سنگین منهای آن حقوق یا توافق به تمامی حقوق منهای مهریه های سنگین.

از زمانی که زوجه به عقد زوج درمی آید یکسری حقوق شهروندی و اساسی او محدود می شود که با تعیین مهریه های سنگین تلاش می کند برای رسیدن به این حقوق از اهرم مهریه استفاده کند. در این لایحه زوجین توافق می کنند به مهریه سنگین منهای آن حقوق یا توافق به تمامی حقوق منهای مهریه های سنگین.وی افزود: در واقع زوجه باید بتواند بدون دویدن در راهروهای دادگاه و استفاده از اهرم فشار طلاق برای رسیدن به حق خود، از قبل این حق را شرط کند و به عنوان شرط ضمن عقد در قالب ماده 1119 قانون مدنی به آن برسد که این امر نیاز به ابزارهایی داشت یعنی تسهیل درج شرایط در سند نکاحیه که معاونت هم تلاش کرده این امر صورت گیرد و هم این لایحه در آینده ای نزدیک تقدیم می شود.   

منبع:
ایرنا
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار خودرو
مشخصات 6 ماشین بین 100 تا 250 میلیون

مشخصات 6 ماشین بین 100 تا 250 میلیون

نگاهی به ویژگی‌های شش محصول مختلف و مهیج بازار هاچ‌بک کراس‌های ایران در بخش میانی که در بازه قیمتی ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان قیمت دارند و اغلب‌شان آپشن‌های معمول یک خودرو مدرن را به شما می‌دهند.
جادوی مهندسی وزن در ابرخودروی تواتارا

جادوی مهندسی وزن در ابرخودروی تواتارا

محصولی که به رغم قدرت و بازده بالا، تنها 1274 کیلوگرم وزن دارد و جالب آنکه ضریب درگ بدنه آن فقط 0.279 است. عدد مذکور همچنین اشاره مستقیم به موفقیت مهندسان اس اس سی نورث آمریکا در طراحی ائروداینامیک بدنه این محصول دارد.
معرفی 15 خودروی جان سخت

معرفی 15 خودروی جان سخت

از آنجایی که کمتر شاهد شرایط سخت و دشوار هستیم خودروهای جا‌ن‌سخت و مقاوم نیز نسبت به خودروهای معمولی کمتر ساخته می‌شوند. در این بین باز هم خودروهایی وجود دارند که در شرایط سخت‌ و دشوار خم به ابرو نمی‌آورند و به قول معروف برای آخرالزمان ساخته شده‌اند. از آنجایی که مشاهده این خودروها و بررسی اطلاعات فنی آنها خالی از لطف نیست در ادامه با هم به خودروهایی که برای آخرالزمان ساخته شده‌اند نگاهی خواهیم داشت.
تولید جگوار متوقف شد

تولید جگوار متوقف شد

کمبود باتری ال جی، تولید خودروهای برقی جگوار را متوقف کرد.برای سومین‌بار در چهار سال اخیر، ناتوانی ال‌جی در تأمین باتری مورد نیاز خودروسازان مشکل‌ساز شده است. باتری‌های لیتیوم مورد نیاز جگوار برای مدل آی‌پیس توسط کارخانه ال‌جی در لهستان تأمین می‌شود.
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی

جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی

برخلاف خودروهای داخلی که در هفته اخیر و تا به امروز شاهد افزایش چشمگیر قیمت آنان بوده ایم، بازار خودروهای وارداتی دوران آرامی را سپری می کنند و با مروری بر جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در 13 آبان ماه، می توانیم به ثبات قیمت آنان در بازار برسیم و نسبت به هفته گذشته تغییری در قیمت آنان احساس نشده است.
سلامت
عامل کشندگی ویروس کرونا

عامل کشندگی ویروس کرونا

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به اوج گیری مجدد کرونا، گفت: این ویروس از چنگ آنتی بادی هم جان سالم به در می برد.
آمار ریزش بیمه شدگان در پی شیوع کرونا

آمار ریزش بیمه شدگان در پی شیوع کرونا

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی درباره ریزش تعداد بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در ماه های اخیر به علت تعطیلی های برخی مشاغل بدنبال شیوع بیماری کرونا اظهار کرد: کاهش افراد تحت پوشش، خیلی نگران کننده نیست. طبق پیش بینی ها، کاهشی که در خرداد ماه داشتیم حدود ۱۰۰ هزار نفر بود.
تاثیر داروی روماتیسم در مقابله با کرونا

تاثیر داروی روماتیسم در مقابله با کرونا

محققان در مطالعه ای کوچک دریافتند داروی تقویت کننده سیستم ایمنی بدن مورداستفاده برای بیماران مبتلا به روماتیسم مفصلی برای بهبود بیماران مبتلا به کووید۱۹ بستری در بیمارستان امیدبخش بوده است.
متریال
دکوراسیون داخلی به سبک اسپانیایی

دکوراسیون داخلی به سبک اسپانیایی

سبک اسپانیایی در هسته خود، همزمان زمینی، خودمانی و با شکوه است. خاکی ترین مواد طبیعی با رنگ های غنی و گرم همراه می شوند؛ تا فضایی اصیل و دنج در بزرگترین خانه ها ایجاد کنند. سبک اسپانیایی بر رابطه بین دنیای طبیعی و جهان انسان تأکید دارد و ادغام زیبایی هر دو. آراستن سقف های سفالی سرزنده با طاقی های گچی. طاقی سقف با تیرک های تیره روستایی تنظیم می شوند. همچنین سرمای بیرون به سبب صمیمی بودن این سبک، گرم می شود.
هویتی که خاکسترشد

هویتی که خاکسترشد

هفته ای که گذشت برای جامعه فرهنگ و معماری بی نهایت دشوار بود. آتش سوزی موزه ملی برزیل، مرکز فرهنگ و هنر 200 ساله ای که روز دوشنبه هفته گذشته در آتش سوخت، نه تنها مصنوعات تاریخی ارزشمند را نابود کرد،
مدرسه یا دهکده: مساله این است

مدرسه یا دهکده: مساله این است

طراحی ساختمان پیش دبستانی سن خوزه به دلیل برخی تفاوت های عمده نسبت به سایر ساختمان های آموزشی، مختص به کودکان بین 4 الی 6 سال بوده و از کالبد و شکل منحصربه فردی بهره می برد.
تاثیر استفاده از لوگو شرکت در طراحی داخلی فضای اداری

تاثیر استفاده از لوگو شرکت در طراحی داخلی فضای اداری

سبک های طراحی داخلی جدید و خلاقانه متنوعی ظهور کرده و طراحی منازل را دستخوش تغییر و تحول می کنند و اما دفاتر، شرکت ها و فضاهای اداری نیز از این تغییرات بی بهره نمانده اند؛ تغییراتی که صد البته مثبت و کاربردی هستند و بر اساس روانشناسی محیط کاری بدست آمده اند.
ورزشی
هفت شاکی پرسپولیس مشخص شدند

هفت شاکی پرسپولیس مشخص شدند

سرپرست باشگاه پرسپولیس تصمیم به پرداخت تمام مطالبات فصل گذشته بازیکنان فعلی این تیم گرفت و برای رسیدگی به این موضوع پرونده‌ها را دوباره به جریان انداخت.
پرونده ویژه
قیمت‌ها در بازارها ریزشی می‌شوند؟

قیمت‌ها در بازارها ریزشی می‌شوند؟

بررسی بازارهای مختلف نشان می‌دهد در میان بازارهای اصلی ایران هر بازار رفتار منحصر به فردی داشته: از یکسو بازار مسکن در سکوت و بدون کاهش قیمت روزهای خود را سپری می‌کند و در سویی دیگر نرخ ارز و خودرو که در روزهای اول اسفندماه شتاب فزاینده‌ای را تجربه می‌کردند حالا روند کاهشی را از سرگرفتند.
شهرداری تهران از زباله های کرونایی غافل است

شهرداری تهران از زباله های کرونایی غافل است

دستکش های یک بار مصرف پس از استفاده از سطل های زباله شهری سر در می آورد که در پی آن کودکان زباله گرد از آن به عنوان مواد پلاستیکی قابل بازیافت استفاده و در کیسه های خود می ریزند. از سوی دیگر به نظر می رسد مدیریت شهری تدبیری برای تفکیک این زباله های کرونایی نداشته باشد و خود نمی داند با این منابع آلوده باید چه کند و بدین ترتیب این زباله های خطرناک همانند سایر زباله ها در کهریزک دفن می شود؛ بدین ترتیب مدیریت شهری با عدم درایت خود به انتشار این ویروس در سطح جامعه دامن می زند
نجات باغ آذری شاید وقتی دیگر

نجات باغ آذری شاید وقتی دیگر

بافت فرسوده و اعتیاد دو غده چرکین محله باغ آذری است. خانه های 30 تا 40 متری ای که در هر کدام از آنها دو تا سه خانوار زندگی می کنند. خانه هایی که از شدت فرسودگی هر لحظه امکان ریزش آن وجود دارد يا اگر کوچکترین زلزله ای در تهران بیاید؛ تمامی این خانه هاخراب می شود و امکان امداد رسانی هم به اهالی این گود وجود ندارد،کوچه ها آنقدر باریک اند که یک خودرو امدادی نمی تواند داخل آن برود....
سامانه 137، از حرف تا عمل

سامانه 137، از حرف تا عمل

آنچه می‌تواند سبب آسیب شود این است که افرادی تماس می‌گیرند اما به نتیجه نمی‌رسند؛ امروز ه به مواردی برخورد می کنیم که گفتند بارها تماس گرفتیم. تماس‌های مکرری که نتیجه‌ای در پی ندارد. این اتفاق به سیستم مدیریت شهری، رضایت مردم و شهرداری به عنوان مجموعه خدماتی آسیب می‌زند که در این زمینه باید دقت کافی داشته باشیم و اعتماد عمومی را نشانه گرفته است.
مسکن ویژه در تمام شهر تهران ساخته می‌شود/شهرداری تسهیلگر ساخت مسکن برای همه اقشار جامعه است

مسکن ویژه در تمام شهر تهران ساخته می‌شود/شهرداری تسهیلگر ساخت مسکن برای همه اقشار جامعه است

قرار است مسکن ویژه در تمام شهر ساخته شود، این مسکن بیشتر برای افرادی که می خواهند به محل کار خود در یک منطقه از شهر نزدیک باشند، دانشجویان یا افراد تازه ازدواج کرده در نظر گرفته شده و برای تسهیل در ساخت آن کمک می کنیم سازندگان خوشنام تقویت شوند تا بازار کسب و کار درست تقویت شود، در نتیجه چنین کاری است که مردم هم به ما اعتماد می کنند.
ساخت و ساز‌های غیرکارشناسی بیمارستان‌ها صدای شهروندان را در آورد

ساخت و ساز‌های غیرکارشناسی بیمارستان‌ها صدای شهروندان را در آورد

کافی است سری به یکی از بیمارستان‌های تهران بزنید تا به وضوح شاهد پارک تعداد بسیاری از خودرو‌های متعلق به این بیمارستان‌ها در مقابل پارکینگ اهالی همجوار آن‌ها باشید، موضوعی که این روز‌ها صدای شهروندان این منطقه را درآورده است.
آرشیو
آخرین اخبار
ورزشی
سلامت
خودرو
استان ها
پربازدید
پربحث
تازه‌های شبکه‌های اجتماعی
آرشیو
معرفی‌نرم افزارهای‌کاربردی
آرشیو
تیتریاب
فیلم
۱
فیلم های دیگر
بین‌الملل
جانسون خواستار شکست ترامپ در انتخابات

جانسون خواستار شکست ترامپ در انتخابات

یک نشریه انگلیسی گزارش داد، نخست وزیر این کشور به شدت مایل به باختن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آمریکا و پیروزی جو بایدن در این انتخابات است.
تراکم حملات ضد آمریکایی در عراق

تراکم حملات ضد آمریکایی در عراق

تراکم حملات ضد آمریکایی در نقاط مختلف عراق حاکی از آن است که تروریست های آمریکایی گزینه‌ای جز خروج از این کشور را در مقابل خود نمی بینند.
پوتین همیشه سر حرفش می‌ماند

پوتین همیشه سر حرفش می‌ماند

در شرح خاطرات رئیس جمهور سابق فرانسه که روز جمعه در پاریس منتشر شد، نیکولا سارکوزی – که در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ بر سرکار بود- ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را مردی می‌داند که بر سر حرفش می‌ماند.
ترکیه درباره لیبی به مصر هشدار داد

ترکیه درباره لیبی به مصر هشدار داد

آنکارا روز چهارشنبه با بیان اینکه با مسکو برای تداوم فشار جهت آتش بس در لیبی به توافق رسیده اما خواستار خروج نیروهای "ارتش ملی" از پایگاه های اصلی است، در خصوص هرگونه استقرار نیروهای مصری در لیبی هشدار داد.
آرشیو
جدیدترین اخبار شهرداری تهران
آرشیو