شهردار منطقه ۲۲ با اشاره به تصویب لایحه چارچوب اختیارات وظایف کمیسیون های داخلی مناطق آن را تحقق نظم بخشی و وحدت رویه برای رسیدگی به تخلفات جزیی ساخت و ساز در تهران خواند و افزود: با تعیین حدود و ثغور چارچوب اختیارات وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق، بسیاری از تخلفات و مشکلات و حجم سنگین پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ در گذشته کاهش می‌یابد.
کد خبر: ۱۲۸۹۰۲
تاریخ انتشار: ۴۹ : ۱۵ - ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

به گزارش تیترشهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 22 : علی نوذرپور در تشریح لایحه چارچوب اختیارات وظایف کمیسیون های داخلی مناطق که به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده است گفت: با تصویب این لایحه در حقیقت از این پس شاهد نظم بخشی و وحدت رویه در رسیدگی به تخلفات جزئی ساخت و ساز در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران خواهیم بود.  

وی افزود: بحث اصلی در مورد ساخت و سازها ، رعایت مقررات ساختمانی از جهت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی موضوعی است که در قانون شهرداری‌ها پیش بینی شده اما در ابتدای امر نظر قانونگذار عمدتا این بود که اگر ساخت و ساز در شهر انجام می شود باید پروانه ساختمانی داشته باشد و فرد از مرجعی که شهرداری معرفی شده حتما پروانه دریافت کند و این پروانه را بر اساس طرح تفصیلی دریافت می کنند. به این ترتیب طرح جامع سندی برای توسعه کالبدی شهر و التزام بخشی به کالبد شهر و طرح تفصیلی هم برای تدقیق طرح جامع است به گونه‌ای که بر اساس آن بتوان برای ساختمان پروانه صادر کرد.

هیچ فرد، دستگاه و نهادی در اخذ پروانه ساختمانی مستثنی نیست
وی ادامه داد: در قانون عنوان شده پروانه ساختمانی برای همه صادر شود؛ در حقیقت هرآنچه در محدوده شهر عمل می شود نیازمند پروانه ساختمانی است و در اینجا مسئله مهم این است که هیچ استثنایی وجود ندارد، به عبارت دیگر هیچ فردی نمی تواند خود را در این قانون مستثنی کند و برای مثال فرد یا وزارتخانه یا نهادی نظامی اعلام کند می خواهم ساختمانی در شهر بسازم ولی برای اخذ پروانه مستثنی هستم؛ این امر حتی نهادهای علمی و فرهنگی کشور و حتی شهرداری را هم شامل می شود و باید پروانه ساختمانی دریافت شود، البته متناسب با شرایط درون دستگاه‌ها و سازمان‌ها حسب ضرورت فعالیت آنها بعدها مصوباتی در مجلس شورای اسلامی آمد که تسهیلاتی برای برخی قائل شد اما کسی مستثنی از اخذ پروانه ساختمانی نیست.  وی تاکید کرد: این موضوع هنوز برای برخی سازمانهای دولتی و غیردولتی و نهادهای نظامی و غیرنظامی روشن نشده و گمان می کنند برای ساخت نیازی به اخذ پروانه ندارند در حالی که حتی خود شهرداری برای ساخت و ساز الزام به دریافت پروانه ساختمانی دارد.
شهردار منطقه ۲۲ در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و آنچه که باید با تصویب لایحه چارچوب اختیارات وظایف کمیسیون های داخلی مناطق اجرایی شود گفت: از ماده ۱۰۰ و تبصره‌هایی که پس از انقلاب به آن اضافه شد این است که شهرداری ابتدا باید مغایرت را در ساخت احراز کند و در مرحله بعد پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کند؛ در حقیقت از ماده ۱۰۰ اینطور استنباط می شود که ابتدا بررسی شود که تخلف انجام شده مغایرت اساسی با اصول سه گانه داشته و ضرورت تخریب احراز شود و بعد پرونده برای رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شود.
وی افزود: در متن این ماده تاکید شده مالکین اراضی واقع در محدوده شهری و حریم قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساخت باید از شهرداری پروانه اخذ کنند و شهرداری می تواند از عملیات بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری کند. همچنین در تبصره یک این ماده آمده در موارد فوق اگر با لحاظ اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی قلع تاسیسات و بنا مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد و یا ساختمانی بدون پروانه شهرداری احداث و شروع به ساخت کرده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح خواهد شد.
وی ادامه داد: همین قانون مبنا شده بود در سنوات گذشته شورای معماری مناطق برای زمان صدور پروانه و کمیسیون داخلی مناطق برای رسیدگی به تخلفات پس از اقدام و احداث بنا شکل بگیرند و این قانون هم مربوط به دوره فعلی نیست و در زمانی که وزارت کشور قائم مقام شورای شهر بود حکم برای تشکیل کمیسیون های داخلی مناطق داده شد تا در مواردی که ضرورت قلع احراز نمی شود این کمیسیونها بررسی انجام دهند اما در هیچ کجا حدود و ثغور آن روشن و دقیق نشده است به همین دلیل مشکلات زیادی داشتند. وی تاکید کرد: بر همین اساس کمیسیون های داخلی مناطق در سنوات گذشته مواردی که قلع ضروری بود یا نبود را خود بررسی می کردند و در قالب تفاهم ها اقداماتی همچون تراکم مازاد، امضای طلایی، تراکم بیشتر از پهنه و... انجام می شد مگر مواردی که فرد عوارض پرداخت نمی کرد و برای اذیت پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال می کردند در آنجا هم روال می دانستند حکم تخریب را صادر می کردند تا شهرداری با این حکم فرد را برای پرداخت عوارض متقاعد کند.
نوذرپور با تاکید بر اینکه خود ماده ۱۰۰ شهرداریها این اجازه را داده که اگر شهرداری ضرورت قلع را احراز نکرد می تواند بررسی کند و اگر ضرورت قلع احراز شد باید به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کند و در آنجا نیز یا رای شهرداری مبنی بر قلع تایید و یا در تبصره های بعدی این ماده جریمه مشخص می شود افزود: در مصوبه اخیر شورا برای لایحه چارچوب اختیارات وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق حدود و ثغور کمیسیونهای داخلی با رعایت اصول سه گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی مشخص شده است لذا اینکه برخی عنوان می کنند شورا و شهرداری از آرمان ها و شعارهای خود برگشته است و رو به شهرسازی آورده صحیح نیست.

لایحه چارچوب اختیارات وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق، شهر فروشی نیست بلکه نظم بخش است
وی ادامه داد: بی تردید لایحه چارچوب اختیارات وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق شهر فروشی نیست بلکه نظم بخشی است. بی تردید برخی تخلفات ساخت و ساز با پروانه ساختمانی با اصول سه گانه مغایرت ندارد و قابل رسیدگی در کمیسیونهای داخلی هستند و جرایمی که در این کمیسیون ها نیز دیده شده همانند ماده ۱۰۰ است به این ترتیب عملا رانتی هم که در گذشته بوده و جرایم کمتر از ماده ۱۰۰ دریافت می شده با این مصوبه از بین می‌رود.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر برخی پرونده ها در ماده ۱۰۰ مربوط به قبل از تصویب طرح تفصیلی کنونی شهرداری و در دوره‌هایی که طرح جامع قبلی حاکم بوده، می شود که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رای صادر شده اما به دلایل مختلف اجرا نشده و پرونده باز مانده که در این بخش مردم مشکلات زیادی دارند و شهرداری نیز به دلایلی امکان تخریب نداشته که شامل ملاحضات اجتماعی، امنیتی و... می شود و این تخلف امروز با ضوابط و مقررات روز و با توجه به طرح تفصیلی فعلی دیگر تخلف نیست و اگر همان فرد بخواهد پروانه بگیرد می تواند پروانه را دریافت کند؛ در اینجا شهرداری می تواند با اخذ عوارض رفع تعرض کند؛ چنین مواردی در مصوبه اخیر با هدف رضایتمندی شهروندان مدنظر قرار گرفته است و پرونده‌هایی که سالهای سال شکل گرفته و بلاتکلیف مانده حل و فصل خواهند شد.
این کارشناس مسائل شهری تاکید کرد: در لایحه چارچوب اختیارات وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق، هدف درآمدزایی نیست هرچند که با اجرای طرح اگر فردی اقدام مغایر پروانه انجام دهد باید تبعات آن را بپذیرد. اگر عوارض و جریمه از فردی که ضوابط را رعایت نکرده اما اقدام وی منجر به اتفاق بسیار نامیمونی نشده است قطعا این به معنای ترویج تخلف نیست و به اندازه تخلفی که مرتکب شده مجازات می شود، همانند آنچه در جرایم راهنمایی و رانندگی انجام می شود.
وی ادامه داد: لذا برخی که عنوان می کنند کمیسیونهای داخلی مناطق ماده ۱۰۰ را به منبع درآمد تبدیل کرده اند صحیح نیست هرچند که به طبع این اقدام درآمدی حاصل می شود اما هدف تامین درآمد نبوده بلکه نظم‌بخشی به امور شهر بوده است. در حقیقت در ساخت و سازها شما پروانه و نقشه می دهید اما در اجرا افراد غیرعمدی مرتکب اشتباه و تخلف می شوند، در اینجا گاهی این تخلف جزیی است و اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی را بهم نمی‌ریزد لذا می توان در کمیسیونهای داخلی بدون ارسال به ماده ۱۰۰ پرونده را بررسی کرد.
وی افزود: البته باید در این مسیر مواردی به دقت مدنظر قرار گیرد از جمله اینکه افزایش مساحت نباید منجر به افزایش طبقه شود و حقوق مجاورین رعایت شود. برای مثال در پروانه ابعادی برای راه پله و آسانسور در نظر گرفته شده است اگر این ابعاد رعایت نشود ولی با مقررات ملی ساختمان و ضوابطی که رعایت آن برای همه ذینفعان شهرداری الزامی است، مغایرت نداشته باشد و تنها از پروانه عدول کرده باشد، مصوبه شورای شهر تهران اجازه رسیدگی در این شرایط را داده که رفع تعارض انجام شود.
شهردار منطقه ۲۲ با اشاره به اینکه چنین مواردی ناخواسته در برخی ساختمان ها به واسطه سهل انگاری و یا اشتباه محاسباتی اتفاق می افتد افزود: اگر همه این موارد به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شود با حجم انبوهی از پرونده‌ها مواجه می شویم درحالی که الان نیز سالانه ۱۲ هزار پرونده در این کمیسیون رسیدگی می شود که برخی از پرونده ها به ماه ها و سال کشیده می شود که این تبعات حقوقی و اجتماعی بسیاری برای ذینفعان و شهرداری در بر دارد و همین طولانی شدن روند شکل‌گیری فسادها را ایجاد می‌کند.

تضمین شفافیت در اجرای لایحه چارچوب اختیارات وظایف کمیسیون های داخلی مناطق
وی ادامه داد: از سوی دیگر جهت اطمینان و ایجاد شفافیت تمامی مفاد کمیسیون های داخلی صرفا سیستمی و پس از امضا شهردار منطقه معتبر است البته مسئولیت صورتجلسه کمیسیون ها بر عهده تمام اعضای کمیسیون است. همچنین حدود اختیارات کمیسیونها هم بر اساس ضوابط مقررات طرح تفصیلی شهر تهران و خارج آن قبول نیست علاوه بر اینها اعضای کمیسیون از زمان ثبت درخواست در ۷ روز نتیجه بررسی پرونده را باید اعلام کنند و از طریق سامانه شهرسازی و شهروندی به مالک و مهندس ناظر ابلاغ کنند و تمامی تصمیمات باید در کمیسیون به بندهای قانون اشاره کند و قانون ملاک عمل رای صادره باشد و در سیستم ثبت شود و نتیجه در سامانه شفافیت شهرداری به صورت برخط ثبت شود. قطعا این شفافیت باعث خواهد شد تخلف کاهش پیدا کند و در حقیقت ضمانت اجرایی آن نیز تدبیر شده است و به شکلی شفافیت تضمین شده است.
نوذرپور تصریح کرد: به این ترتیب حجم پرونده های ماده ۱۰۰ نیز کاهش پیدا می کند و شهروندان به واسطه یک اشتباه و سهل انگاری محاسباتی معطل زمان رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ نخواهند شد و در شهرداریها و کمیسیونهای داخلی پرونده آنها بررسی خواهد شد و اگر مغایرتی احراز شد، کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد که با حجم کمتری از پرونده ها امکان رسیدگی در زمان کمتر را دارد.
وی ادامه داد: در این دوره مدیریت شهری شخص شهردار تهران سالها در بخش شهرسازی و معماری کشور حضور داشته و در هیچ دورهای شهرداری همچون حناچی نبوده که دغدغه معماری و شهرسازی تا این حد داشته باشد. وی متولی ضوابط شهرسازی کشور در سه دولت بوده و اجرا و نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی برایش اولویت است و از سوی دیگر معاونت شهرسازی فعلی نیز با پیشینهای مشخص در مدت کاری خود سعی کرده هیچ عدولی به واسطه تنگناهای مالی از ضوابط و مقررات شهرسازی نداشته باشد و شورای شهر نیز شعارش این بوده که جلوی شهر فروشی را می گیرد و کمیسیون شهرسازی شورا هم مراقبت کرده و تلاش کرده مسیر به جایگاه درست و صحیح برسد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
(اخبار خودرو)
مشخصات 6 ماشین بین 100 تا 250 میلیون

مشخصات 6 ماشین بین 100 تا 250 میلیون

نگاهی به ویژگی‌های شش محصول مختلف و مهیج بازار هاچ‌بک کراس‌های ایران در بخش میانی که در بازه قیمتی ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان قیمت دارند و اغلب‌شان آپشن‌های معمول یک خودرو مدرن را به شما می‌دهند.
جادوی مهندسی وزن در ابرخودروی تواتارا

جادوی مهندسی وزن در ابرخودروی تواتارا

محصولی که به رغم قدرت و بازده بالا، تنها 1274 کیلوگرم وزن دارد و جالب آنکه ضریب درگ بدنه آن فقط 0.279 است. عدد مذکور همچنین اشاره مستقیم به موفقیت مهندسان اس اس سی نورث آمریکا در طراحی ائروداینامیک بدنه این محصول دارد.
معرفی 15 خودروی جان سخت

معرفی 15 خودروی جان سخت

از آنجایی که کمتر شاهد شرایط سخت و دشوار هستیم خودروهای جا‌ن‌سخت و مقاوم نیز نسبت به خودروهای معمولی کمتر ساخته می‌شوند. در این بین باز هم خودروهایی وجود دارند که در شرایط سخت‌ و دشوار خم به ابرو نمی‌آورند و به قول معروف برای آخرالزمان ساخته شده‌اند. از آنجایی که مشاهده این خودروها و بررسی اطلاعات فنی آنها خالی از لطف نیست در ادامه با هم به خودروهایی که برای آخرالزمان ساخته شده‌اند نگاهی خواهیم داشت.
تولید جگوار متوقف شد

تولید جگوار متوقف شد

کمبود باتری ال جی، تولید خودروهای برقی جگوار را متوقف کرد.برای سومین‌بار در چهار سال اخیر، ناتوانی ال‌جی در تأمین باتری مورد نیاز خودروسازان مشکل‌ساز شده است. باتری‌های لیتیوم مورد نیاز جگوار برای مدل آی‌پیس توسط کارخانه ال‌جی در لهستان تأمین می‌شود.
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی

جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی

برخلاف خودروهای داخلی که در هفته اخیر و تا به امروز شاهد افزایش چشمگیر قیمت آنان بوده ایم، بازار خودروهای وارداتی دوران آرامی را سپری می کنند و با مروری بر جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در 13 آبان ماه، می توانیم به ثبات قیمت آنان در بازار برسیم و نسبت به هفته گذشته تغییری در قیمت آنان احساس نشده است.
(سلامت)
عامل کشندگی ویروس کرونا

عامل کشندگی ویروس کرونا

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به اوج گیری مجدد کرونا، گفت: این ویروس از چنگ آنتی بادی هم جان سالم به در می برد.
آمار ریزش بیمه شدگان در پی شیوع کرونا

آمار ریزش بیمه شدگان در پی شیوع کرونا

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی درباره ریزش تعداد بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در ماه های اخیر به علت تعطیلی های برخی مشاغل بدنبال شیوع بیماری کرونا اظهار کرد: کاهش افراد تحت پوشش، خیلی نگران کننده نیست. طبق پیش بینی ها، کاهشی که در خرداد ماه داشتیم حدود ۱۰۰ هزار نفر بود.
تاثیر داروی روماتیسم در مقابله با کرونا

تاثیر داروی روماتیسم در مقابله با کرونا

محققان در مطالعه ای کوچک دریافتند داروی تقویت کننده سیستم ایمنی بدن مورداستفاده برای بیماران مبتلا به روماتیسم مفصلی برای بهبود بیماران مبتلا به کووید۱۹ بستری در بیمارستان امیدبخش بوده است.
(متریال)
دکوراسیون داخلی به سبک اسپانیایی

دکوراسیون داخلی به سبک اسپانیایی

سبک اسپانیایی در هسته خود، همزمان زمینی، خودمانی و با شکوه است. خاکی ترین مواد طبیعی با رنگ های غنی و گرم همراه می شوند؛ تا فضایی اصیل و دنج در بزرگترین خانه ها ایجاد کنند. سبک اسپانیایی بر رابطه بین دنیای طبیعی و جهان انسان تأکید دارد و ادغام زیبایی هر دو. آراستن سقف های سفالی سرزنده با طاقی های گچی. طاقی سقف با تیرک های تیره روستایی تنظیم می شوند. همچنین سرمای بیرون به سبب صمیمی بودن این سبک، گرم می شود.
هویتی که خاکسترشد

هویتی که خاکسترشد

هفته ای که گذشت برای جامعه فرهنگ و معماری بی نهایت دشوار بود. آتش سوزی موزه ملی برزیل، مرکز فرهنگ و هنر 200 ساله ای که روز دوشنبه هفته گذشته در آتش سوخت، نه تنها مصنوعات تاریخی ارزشمند را نابود کرد،
مدرسه یا دهکده: مساله این است

مدرسه یا دهکده: مساله این است

طراحی ساختمان پیش دبستانی سن خوزه به دلیل برخی تفاوت های عمده نسبت به سایر ساختمان های آموزشی، مختص به کودکان بین 4 الی 6 سال بوده و از کالبد و شکل منحصربه فردی بهره می برد.
تاثیر استفاده از لوگو شرکت در طراحی داخلی فضای اداری

تاثیر استفاده از لوگو شرکت در طراحی داخلی فضای اداری

سبک های طراحی داخلی جدید و خلاقانه متنوعی ظهور کرده و طراحی منازل را دستخوش تغییر و تحول می کنند و اما دفاتر، شرکت ها و فضاهای اداری نیز از این تغییرات بی بهره نمانده اند؛ تغییراتی که صد البته مثبت و کاربردی هستند و بر اساس روانشناسی محیط کاری بدست آمده اند.
(ورزشی)
حمله تند آذری به محمود فکری

حمله تند آذری به محمود فکری

سعید آذری مدیرعامل باشگاه فولاد به ویدئوی منتشره انتهای بازی که در آن الفاظی از سوی سرمربی استقلال به کار برده می‌شود واکنش نشان داد.
هفت شاکی پرسپولیس مشخص شدند

هفت شاکی پرسپولیس مشخص شدند

سرپرست باشگاه پرسپولیس تصمیم به پرداخت تمام مطالبات فصل گذشته بازیکنان فعلی این تیم گرفت و برای رسیدگی به این موضوع پرونده‌ها را دوباره به جریان انداخت.
پرونده ویژه
قیمت‌ها در بازارها ریزشی می‌شوند؟

قیمت‌ها در بازارها ریزشی می‌شوند؟

بررسی بازارهای مختلف نشان می‌دهد در میان بازارهای اصلی ایران هر بازار رفتار منحصر به فردی داشته: از یکسو بازار مسکن در سکوت و بدون کاهش قیمت روزهای خود را سپری می‌کند و در سویی دیگر نرخ ارز و خودرو که در روزهای اول اسفندماه شتاب فزاینده‌ای را تجربه می‌کردند حالا روند کاهشی را از سرگرفتند.
شهرداری تهران از زباله های کرونایی غافل است

شهرداری تهران از زباله های کرونایی غافل است

دستکش های یک بار مصرف پس از استفاده از سطل های زباله شهری سر در می آورد که در پی آن کودکان زباله گرد از آن به عنوان مواد پلاستیکی قابل بازیافت استفاده و در کیسه های خود می ریزند. از سوی دیگر به نظر می رسد مدیریت شهری تدبیری برای تفکیک این زباله های کرونایی نداشته باشد و خود نمی داند با این منابع آلوده باید چه کند و بدین ترتیب این زباله های خطرناک همانند سایر زباله ها در کهریزک دفن می شود؛ بدین ترتیب مدیریت شهری با عدم درایت خود به انتشار این ویروس در سطح جامعه دامن می زند
نجات باغ آذری شاید وقتی دیگر

نجات باغ آذری شاید وقتی دیگر

بافت فرسوده و اعتیاد دو غده چرکین محله باغ آذری است. خانه های 30 تا 40 متری ای که در هر کدام از آنها دو تا سه خانوار زندگی می کنند. خانه هایی که از شدت فرسودگی هر لحظه امکان ریزش آن وجود دارد يا اگر کوچکترین زلزله ای در تهران بیاید؛ تمامی این خانه هاخراب می شود و امکان امداد رسانی هم به اهالی این گود وجود ندارد،کوچه ها آنقدر باریک اند که یک خودرو امدادی نمی تواند داخل آن برود....
سامانه 137، از حرف تا عمل

سامانه 137، از حرف تا عمل

آنچه می‌تواند سبب آسیب شود این است که افرادی تماس می‌گیرند اما به نتیجه نمی‌رسند؛ امروز ه به مواردی برخورد می کنیم که گفتند بارها تماس گرفتیم. تماس‌های مکرری که نتیجه‌ای در پی ندارد. این اتفاق به سیستم مدیریت شهری، رضایت مردم و شهرداری به عنوان مجموعه خدماتی آسیب می‌زند که در این زمینه باید دقت کافی داشته باشیم و اعتماد عمومی را نشانه گرفته است.
مسکن ویژه در تمام شهر تهران ساخته می‌شود/شهرداری تسهیلگر ساخت مسکن برای همه اقشار جامعه است

مسکن ویژه در تمام شهر تهران ساخته می‌شود/شهرداری تسهیلگر ساخت مسکن برای همه اقشار جامعه است

قرار است مسکن ویژه در تمام شهر ساخته شود، این مسکن بیشتر برای افرادی که می خواهند به محل کار خود در یک منطقه از شهر نزدیک باشند، دانشجویان یا افراد تازه ازدواج کرده در نظر گرفته شده و برای تسهیل در ساخت آن کمک می کنیم سازندگان خوشنام تقویت شوند تا بازار کسب و کار درست تقویت شود، در نتیجه چنین کاری است که مردم هم به ما اعتماد می کنند.
ساخت و ساز‌های غیرکارشناسی بیمارستان‌ها صدای شهروندان را در آورد

ساخت و ساز‌های غیرکارشناسی بیمارستان‌ها صدای شهروندان را در آورد

کافی است سری به یکی از بیمارستان‌های تهران بزنید تا به وضوح شاهد پارک تعداد بسیاری از خودرو‌های متعلق به این بیمارستان‌ها در مقابل پارکینگ اهالی همجوار آن‌ها باشید، موضوعی که این روز‌ها صدای شهروندان این منطقه را درآورده است.
آرشیو
آخرین اخبار
ورزشی
سلامت
خودرو
استان ها
پربازدید
پربحث
تازه‌های شبکه‌های اجتماعی
آرشیو
معرفی‌نرم افزارهای‌کاربردی
آرشیو
تیتریاب
فیلم
۱
فیلم های دیگر
بین‌الملل
جانسون خواستار شکست ترامپ در انتخابات

جانسون خواستار شکست ترامپ در انتخابات

یک نشریه انگلیسی گزارش داد، نخست وزیر این کشور به شدت مایل به باختن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آمریکا و پیروزی جو بایدن در این انتخابات است.
تراکم حملات ضد آمریکایی در عراق

تراکم حملات ضد آمریکایی در عراق

تراکم حملات ضد آمریکایی در نقاط مختلف عراق حاکی از آن است که تروریست های آمریکایی گزینه‌ای جز خروج از این کشور را در مقابل خود نمی بینند.
پوتین همیشه سر حرفش می‌ماند

پوتین همیشه سر حرفش می‌ماند

در شرح خاطرات رئیس جمهور سابق فرانسه که روز جمعه در پاریس منتشر شد، نیکولا سارکوزی – که در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ بر سرکار بود- ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را مردی می‌داند که بر سر حرفش می‌ماند.
ترکیه درباره لیبی به مصر هشدار داد

ترکیه درباره لیبی به مصر هشدار داد

آنکارا روز چهارشنبه با بیان اینکه با مسکو برای تداوم فشار جهت آتش بس در لیبی به توافق رسیده اما خواستار خروج نیروهای "ارتش ملی" از پایگاه های اصلی است، در خصوص هرگونه استقرار نیروهای مصری در لیبی هشدار داد.
آرشیو
جدیدترین اخبار شهرداری تهران
آرشیو