کرونا ویروس ۲۰۱۹ اغلب با تب و سرفه و سایر علائم تنفسی بروز می کند. آبریزش بینی و عطسه کمتر از سایر ویروس های تنفسی بروز می کند. در موارد شدید بیماری تنگی نفس ایجاد می شود.
کد خبر: ۱۱۹۲۸۰
تاریخ انتشار: ۴۴ : ۱۱ - ۱۹ بهمن ۱۳۹۸

به گزارش تیترشهروجه‌تسمیه corona virus به این دلیل است که زیر میکروسکوپ، سطح خارجی ویروس شبیه تاج دیده می شود.

کرونا ویروس های بیماری زای انسانی با احتساب نوع اخیر، تعدادشان به ۷ نوع رسیده است. این خانواده از ویروس ها، واجد RNA و پوشش‌دارند؛ مانند سایر ویروس های پوشش‌دار، ماندگاری این خانواده از ویروس ها در محیط زیاد نیست (حداکثر یکی دو روز). به دلیل اینکه در پوست آنزیم وجود دارد، روی دست انسان زود از بین می‌روند؛ روی لباس می توانند مدت بیشتری (۱۰ تا ۱۲ ساعت) در مقایسه با دست باقی بمانند.

کرونا ویروس ها ژنوم بزرگ و یک‌تکه و اسید نوکلئیک طویلی دارند، لذا احتمال در هم پیچیدن آن با ژنوم ویروس های دیگر و برداشتن تکه‌های ژنوم ویروس های دیگر و در نتیجه بروز تغییرات ژنی وجود دارد که خود سبب تغییر میزبان هایی می شود که این ویروس ها جهت تکثیر یا بیماری زایی انتخاب میکنند و در نهایت این قابلیت در ویروس ایجاد می شود که از حیوان به انسان انتقال پیدا کند و به‌صورت زئونوز درآید.

بیماری‌زایی ویروس

از اجزای این ویروس ها که در بیماری زایی در میزبان نقش مهمی دارند، پروتئین های ساختاری و غیر ساختاری است. پروتئین های غیر ساختاری مانع از ترشح اینترلوکینها میشوند و با کمک پروتئینهای ساختاری، به سلولهای میزبان میچسبند و با تشکیل تودهای از سلولهای میزبان اطراف ویروس، از سیستم ایمنی فرار می‌کند.

اغلب کرونا ویروس ها بیماری های خفیف و خود محدود شونده مجاری تنفسی ایجاد می‌کنند (۴ نوع شناخته‌شده آنها عامل ۱۵ تا ۳۰ درصد موارد سرماخوردگی محسوب میشوند). با ظهور کرونا ویروس های SARS و MERS به ترتیب در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۳ مشخص شد که این خانواده از ویروس ها چندان هم بی‌خطر نیستند و با ظهور کرونا ویروس اخیر از ووهان چین، بار دیگر این دسته از ویروس ها موجب نگرانی بین‌المللی شده اند.

ژنوم کرونای جدید، ۸۰ درصد شبیه ویروس مولد سارس و ۹۶ درصد شبیه ویروس خفاش است و همین امر موجب طرح این تئوری شده که خاستگاه ویروس از خفاش بوده است.

اپیدمیولوژی کرونا ویروس ها

در مورد سارس با انتقال از خفاش به گربه چینی و انسان، کشندگی ۱۰ درصد و درگیری ۲۷ کشور دنیا، طی مدت چند هفته ژنوم آن شناسایی و به‌سرعت -طی چند ماه- انتشار بیماری ناشی از آن کنترل شد؛ در مورد مرس، با انتقال از خفاش به شتر و انسان، کشندگی ۳۵ درصد، هنوز انتشار آن به‌خوبی کنترل نشده و موارد انگشت‌شماری نیز از ایران گزارش‌شده است.

کرونا ویروس ۲۰۱۹ اولین بار وقتی مورد توجه قرار گرفت که در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۹ مقامات چین اعلام کردند که از منطقه ووهان چین، ۲۷ مورد پنومونی با علت نامشخص که ۷ مورد آن شدید بوده، گزارش‌شده است. دهم ژانویه ۲۰۲۰، سکانس ژنی این ویروس شناسایی شد و مشخص شد که ۱۵ مورد از این پنومونی ها به علت کرونا ویروس جدید بوده است. این ویروس از اواسط آذر شروع به گسترش کرد و استانهای دیگری از چین و کشورهای دیگری را در نوردید.

در اولین نشست ویژه سازمان بهداشت جهانی دلایل کافی پیدا نشد که این ویروس تهدیدی بین‌المللی است؛ ولی زمانی که با گسترش بیشتر بیماری، ۱۵ کشور و بالغ‌بر ۶۰۰۰ نفر از کشورهای مختلف مبتلا شدند، درنهایت WHO در ۱۰ بهمن، مصادف با ۳۰ ژانویه، اعلام فوریت بهداشتی با دغدغه بین‌المللی (PHEIC: Public Health Emergencies of International Concern) نمود. این ویروس توانسته طی فقط چند هفته در بیش از ۲۵ کشور دنیا به‌ویژه کشورهایی از قاره آسیا و نیز اقیانوسیه، اروپا و آمریکا گسترش یابد.

تاکنون ۲۴۵۵۴ نفر را مبتلا کرده که ۲۴۳۶۳ نفر (۹۹ درصد) مبتلایان از چین گزارش‌شده و ۳۲۱۹ مورد آن شدید بوده، با مرگ‌ومیر تقریبی ۲ درصد (۴۹۱ نفر). پیش‌بینی‌شده که به‌زودی موارد بیماری بالغ‌بر ۱۰۰ هزار نفر خواهد شد.

با توجه به اینکه هر فرد مبتلابه این ویروس می‌تواند ۴ نفر را درگیر کند (این رقم بیشتر از سارس و آنفلوانزاست)، بیماری قابلیت پاندمیک شدن را دارد؛ ولی هنوز بیماری به‌عنوان پاندمی معرفی نشده است.

اصطلاح Super Spreader در مورد پزشکان و پرستاران در تماس با بیماران آلوده/مبتلا به این نوع ویروس به کار میرود که میتوانند به‌راحتی و در سطح وسیعی ویروس را پخش کنند.

دوره کمون، علائم بالینی و پیش آگهی

دوره نهفتگی بیماری ناشی از کرونای جدید، ۲ تا ۱۴ روز (به‌طورمعمول یک هفته) است.

بیماری اغلب با تب و سرفه و سایر علائم تنفسی بروز می کند. آبریزش بینی و عطسه کمتر از سایر ویروس های تنفسی بروز می کند. در موارد شدید بیماری تنگی نفس ایجاد می شود. تاکنون به طور متوسط ۴ روز تا بستری شدن بیماران طول کشیده است.

این ویروس در اکثر موارد علائم بالینی خفیف ایجاد می‌کند که این امر سبب نشر بیشتر ویروس از طریق افراد با علائم خفیف می شود. در بین بیماران علامتدار، ۸۷ درصد علائم شبه آنفلوانزا و ۱۳ درصد علائم به‌ صورت SARI بوده است که ۸۷ درصد آن، پنومونی شدید و ۱۳ درصد آن منجر به بستری در بخش مراقبت ویژه شده است، با کشندگی حدود ۲ درصد؛ البته این نکته را باید در نظر داشت تاکنون فقط حدود ۵ درصد بیماران شناسایی‌شده‌اند؛ بنابراین اگر افراد با علائم خفیف که شناسایی نشدهاند به مخرج کسر اضافه شوند، میزان کشندگی بسیار کمتر خواهد بود. از طرف دیگر میزان کشندگی در بین موارد شدید و منجر به بستری، میتواند به بیش از ۱۰ درصد برسد.

تاکنون سن مبتلایان ۱۰ تا ۹۰ سال و از نظر جنس، ۶۷ درصد آنان مرد بودهاند. اغلب موارد مرگ در بین بیماران بالای ۶۵ سال و دارای بیماری زمینه‌ای رخ‌داده است.

تشخیص

ظن بالینی به کرونا ویروس جدید بر مبنای مجموعه ای از علائم بالینی و سابقه مسافرت و یا تماس با مورد محتمل/قطعی بیماری، ایجاد و بر اساس نمونه گیری از بیماران و تأیید آزمایشگاهی قطعی می شود. گرچه ممکن است ویروس در خون و ادرار باشد، بهترین نمونه جهت آزمایش، نمونه تنفسی فوقانی یا تحتانی است. نمونه از طریق سواب غیر پنبه ای (سنتتیک یا از جنس داکرون) گرفته می شود و جهت انجام PCR به آزمایشگاه مرجع معرفی شده، ارسال می شود.

توجه

قبل از ترخیص بیمار مبتلا، لازم است دو نمونه آزمایش وی منفی شود.

درمان

درمان شامل اقدامات حمایتی، اصلاح اختلالات آب و الکترولیت، تجویز داروهای ضدویروسی و ضدباکتریایی با طیف وسیع (در موارد شوک سپتیک یا عفونت ثانویه باکتریایی) است. از جمله داروهای مؤثر بر این ویروس kaletra (ترکیب لوپیناویر و ریتوناویر) به همراه تامیفلو یا ریباویرین است.تحقیقات بر روی میزان اثر remdesivir ادامه دارد.

پیشگیری

خوشبختانه حدود ۷۵ درصد موارد بیماری با اقدامات کنترلی قابل‌پیشگیری است.

توصیه‌های مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر، برنامه تخفیف است یعنی اقدامات کنترلی انجام شود که مردم کمتر مبتلا شوند.

۱) اطلاع‌رسانی و آموزش تمامی مردم

این کار از طریق رسانه ملی، نظام پزشکی و هلال‌احمر (با ارسال پیامک لینک آموزش همگانی) و از طریق شبکه های مجازی انجام شده یا در دست انجام است.

اطلاع‌رسانی صحیح سبب می شود تا عامه مردم با راه های انتقال و روش های پیشگیری از این بیماری، بیشتر آشنا شوند و با رعایت موارد، از انتشار بیماری کاسته شود؛ همچنین با شناخت علائم شدید بیماری، به‌موقع به مراکز درمانی مراجعه کنند و از میزان کشندگی بیماری کاسته شود.

۲) آموزش و بیماریابی مسافران

در حال حاضر هشدار مسافرتی برای مسافران چینی در حد نارنجی است، به این معنی که از سفرهای غیرضروری به دیگر کشورها اجتناب کنند.

قرنطینه نمودن مسافران بدون علامت که از چین به ایران آمده اند، لازم نیست؛ ولی به آنان آموزش داده می شود که در صورت علامت‌دار شدن، توسط پزشکان ایرانی معاینه شده و در صورت لزوم بستری شوند.

تاکنون از ۸۰ نفر دانشجوی ایرانی در چین، ۵۷ نفر وارد ایران شده‌اند و توسط تیم پزشکی معاینه و تا دو هفته قرنطینه شده اند.

محدود شدن مسافرت به چین، تشکیل جلسات تیم پاسخ سریع مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر و انستیتو پاستور، از دیگر اقدامات کنترلی بوده است.

۳) هوشیاری کارکنان خدمات درمانی نسبت به مسافران چینی یا سابقه مسافرت به چین

از آنجاکه یکی از معیارهای ظن بالینی در این بیماری، سابقه مسافرت به چین طی دو هفته گذشته است، آموزش کارکنان خدمات سلامت در این زمینه به بیماریابی کمک قابل توجهی می نماید.

۴) رعایت دقیق موازین کنترل عفونت توسط کارکنان خدمات درمانی

لازم است کارکنان خدمات سلامت با استفادهی به‌جا از وسایل محافظت فردی و ترتیب صحیح پوشیدن و درآوردن این وسایل، آشنایی کامل داشته باشند.
در کرونا ویروس جدید، استفاده از ماسک جراحی در فاصله کمتر از یکی دو متری از بیمار لازم است؛ اگر اقدامی که مولد آئروسل است انجام شود (مانند ساکشن ترشحات) ماسک N۹۵ توصیه می شود.

نکات

در ماسک های جراحی دو رنگ، بخش جاذب سفیدرنگ بوده، لازم است در قسمت داخل (روی دهان و بینی) قرار گیرد و بخش ضد آب، آبی یا سبز است و لازم است در قسمت خارج قرار گیرد.

بعد از دفع وسایل محافظت شخصی در سطل زباله، نباید وسایل فشرده شوند، چون احتمال دارد که ذرات آلوده‌ کننده، به‌ صورت آئروسل در آیند.

تریاژ بیماران با عفونت تنفسی

یکی دیگر از اقدامات مؤثر جهت کنترل این بیماری، تریاژ صحیح بیماران تنفسی است.

از نظر ساختار واحدهای تریاژ، بعد اتاق تریاژ لازم است سه فضا وجود داشته باشد. معاینه و انتظار و ایزوله (دارای حداقل دو بخش ایزوله تنفسی و ایزوله تماسی).
از اتاق تریاژ تا معاینه و ایزوله با خط خاکستری مشخص شود.

- در مراکزی که بیش از ۳۰۰۰۰ مراجعه‌ کننده در ماه دارند، لازم است دو اتاق معاینه وجود داشته باشد و یکی از آن‌ها به تریاژ بیماران تنفسی اختصاص یابد.

- اتاق انتظار تریاژ باید تهویه مناسب (۱۲ بار در ساعت) و ترجیحاً تهویه طبیعی داشته باشد، با دسترسی سریع به اتاق احیا و حمام آلودگی‌زدایی.

- اتاق ایزوله باید تجهیز شود تا بیمار مشکوک به عفونت کرونا ویروس در همان محل احیا شود.

بعد از تریاژ بیمارانی که با علائم تنفسی مراجعه کرده اند، باید ماسک در اختیار این بیماران گذاشته شود و در اتاق انتظار با حفظ فاصله حداقل یک متری از بیمار مجاور، منتظر ویزیت بمانند.

طبق استانداردهای جدید تریاژ، بیمارانی که در اتاق انتظار هستند باید هر ۱۵ دقیقه، re triage شوند (چون ممکن است با گذشت زمان تغییر سطح تریاژ ایجاد شود).
در اتاق معاینه، در مورد بیماران با علائم خفیف و بدون عارضه، باید آموزش های لازم به بیمار و یا همراه او ارائه شود و شماره تماس از بیمار اخذ شود.

در بیمارانی که اندیکاسیون بستری دارند، لازم است طی نیم ساعت مشاوره عفونی شوند (اگر موارد بیماری زیاد شود، لازم است برنامه ریزی مناسب برای آنکال مقیم عفونی حداقل در ساعات اوج مراجعه بیماران، انجام گیرد).

در صورت نیاز به بستری در بخش مراقبت ویژه، در اسرع وقت هماهنگی با متخصص بیهوشی به عمل آید. اگر تخت خالی جهت بستری بیمار وجود ندارد، از طریق هماهنگی با ستاد هدایت بحران، پذیرش از مرکز دیگری گرفته شود.

منبع:
مهر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار خودرو
جادوی مهندسی وزن در ابرخودروی تواتارا

جادوی مهندسی وزن در ابرخودروی تواتارا

محصولی که به رغم قدرت و بازده بالا، تنها 1274 کیلوگرم وزن دارد و جالب آنکه ضریب درگ بدنه آن فقط 0.279 است. عدد مذکور همچنین اشاره مستقیم به موفقیت مهندسان اس اس سی نورث آمریکا در طراحی ائروداینامیک بدنه این محصول دارد.
معرفی 15 خودروی جان سخت

معرفی 15 خودروی جان سخت

از آنجایی که کمتر شاهد شرایط سخت و دشوار هستیم خودروهای جا‌ن‌سخت و مقاوم نیز نسبت به خودروهای معمولی کمتر ساخته می‌شوند. در این بین باز هم خودروهایی وجود دارند که در شرایط سخت‌ و دشوار خم به ابرو نمی‌آورند و به قول معروف برای آخرالزمان ساخته شده‌اند. از آنجایی که مشاهده این خودروها و بررسی اطلاعات فنی آنها خالی از لطف نیست در ادامه با هم به خودروهایی که برای آخرالزمان ساخته شده‌اند نگاهی خواهیم داشت.
تولید جگوار متوقف شد

تولید جگوار متوقف شد

کمبود باتری ال جی، تولید خودروهای برقی جگوار را متوقف کرد.برای سومین‌بار در چهار سال اخیر، ناتوانی ال‌جی در تأمین باتری مورد نیاز خودروسازان مشکل‌ساز شده است. باتری‌های لیتیوم مورد نیاز جگوار برای مدل آی‌پیس توسط کارخانه ال‌جی در لهستان تأمین می‌شود.
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی

جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی

برخلاف خودروهای داخلی که در هفته اخیر و تا به امروز شاهد افزایش چشمگیر قیمت آنان بوده ایم، بازار خودروهای وارداتی دوران آرامی را سپری می کنند و با مروری بر جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در 13 آبان ماه، می توانیم به ثبات قیمت آنان در بازار برسیم و نسبت به هفته گذشته تغییری در قیمت آنان احساس نشده است.
دستور عجیب برای ترخیصِ بدون مجوز ۱۰۰۰ خودرو

دستور عجیب برای ترخیصِ بدون مجوز ۱۰۰۰ خودرو

درحالی که وزارت صمت با پایان‌یافتن مهلت قانونی دولت برای ترخیص خودرو، دستور واردات قطعی ۱۰۴۸خودرو را صادر کرده، ظاهراً ۱۰۰۰دستگاه از این خودروها متعلق به یک شرکت است، ازطرفی هیئت دولت ترخیص را ممنوع کرده بود، آیا یک وزیر می‌تواند منع دولت را نقض کند؟
قیمت محصولات ایران خودرو

قیمت محصولات ایران خودرو

بازار خودروی کشور در هفته ای که گذشت، افزایش قیمت برخی از خودروهای فعال در بازار کشور را به همراه داشته است و علاوه بر خودروهای وارداتی، محصولات تولید داخل نیز در هفته گذشته عمدتا با افزایش قیمت همراه بوده اند.
عملکرد مزدا CX-30 و تسلا مدل ۳ در تست گوزن

عملکرد مزدا CX-30 و تسلا مدل ۳ در تست گوزن

به تازگی گروه km77.com یک تست گوزن جدیدی با حضور مزدا CX-30 و تسلا مدل ۳ ترتیب داده‌اند. این تست یکی از سخت‌ترین آزمون‌های ایمنی جاده برای خودروها است. در این تست که حضور ناگهانی یک شی، شخص یا حیوان را جلوی خودرو شبیه سازی می‌کند، راننده باید به سرعت از برخورد با آن مانع جلوگیری کند، در حالی که کنترل خودرو را هم از دست نمی‌دهد. خودروهای زیادی از این تست سربلند بیرون نیامده‌اند که از آن‌ها می‌توان به جگوارi-Pace اشاره کرد.
سهم هزینه نیروی انسانی در قیمت خودرو چقدر است؟

سهم هزینه نیروی انسانی در قیمت خودرو چقدر است؟

یکی از شرکت های قطعه سازی ادعا می کند که بیش از 800 هزار نفر در صنعت خودرو سازی و مجموعه‌های قطعه سازی مشغول به فعالیت هستند. با در نظر گرفتن پایه حقوق وزارت کار در سال چیزی حدود 30 هزار میلیارد تومان فقط حقوق و دستمزد این می شود که این موضوع کاملا غیر ممکن است.
سلامت
خودکفایی دارویی در فشارهای بین‌المللی

خودکفایی دارویی در فشارهای بین‌المللی

رییس سازمان غذا و دارو ضمن تشریح اقدامات انجام شده جهت تولید دارو و ماشین آلات به روز دنیا در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، در عین حال از صرفه‌جویی ۲۴ درصدی در ارز دارو و تجهیزات پزشکی طی سال ۹۸ خبر داد.
کرونا ویروس چگونه تشخیص داده می‌شود؟

کرونا ویروس چگونه تشخیص داده می‌شود؟

کرونا ویروس، بیماری که با ظهور نوع جدید آن از ووهان چین، بار دیگر موجب نگرانی بین‌المللی شده‌­ است و بر همین اساس سازمان بهداشت جهانی وضعیت اضطرار جهانی برای این بیماری اعلام کرد.
مجلس به توزیع سنتی تجهیزات پزشکی توجه کند

مجلس به توزیع سنتی تجهیزات پزشکی توجه کند

مدیرکل تجهیزات پزشکی، گفت: در قانون بودجه۹۹، مجلس این اختیارات قانونی را در اختیار ما قرار دهد که شبکه های توزیع سنتی تجهیزات پزشکی که از سال های قبل فعالیت می کردند، ساماندهی کنیم.
متریال
دکوراسیون داخلی به سبک اسپانیایی

دکوراسیون داخلی به سبک اسپانیایی

سبک اسپانیایی در هسته خود، همزمان زمینی، خودمانی و با شکوه است. خاکی ترین مواد طبیعی با رنگ های غنی و گرم همراه می شوند؛ تا فضایی اصیل و دنج در بزرگترین خانه ها ایجاد کنند. سبک اسپانیایی بر رابطه بین دنیای طبیعی و جهان انسان تأکید دارد و ادغام زیبایی هر دو. آراستن سقف های سفالی سرزنده با طاقی های گچی. طاقی سقف با تیرک های تیره روستایی تنظیم می شوند. همچنین سرمای بیرون به سبب صمیمی بودن این سبک، گرم می شود.
هویتی که خاکسترشد

هویتی که خاکسترشد

هفته ای که گذشت برای جامعه فرهنگ و معماری بی نهایت دشوار بود. آتش سوزی موزه ملی برزیل، مرکز فرهنگ و هنر 200 ساله ای که روز دوشنبه هفته گذشته در آتش سوخت، نه تنها مصنوعات تاریخی ارزشمند را نابود کرد،
مدرسه یا دهکده: مساله این است

مدرسه یا دهکده: مساله این است

طراحی ساختمان پیش دبستانی سن خوزه به دلیل برخی تفاوت های عمده نسبت به سایر ساختمان های آموزشی، مختص به کودکان بین 4 الی 6 سال بوده و از کالبد و شکل منحصربه فردی بهره می برد.
تاثیر استفاده از لوگو شرکت در طراحی داخلی فضای اداری

تاثیر استفاده از لوگو شرکت در طراحی داخلی فضای اداری

سبک های طراحی داخلی جدید و خلاقانه متنوعی ظهور کرده و طراحی منازل را دستخوش تغییر و تحول می کنند و اما دفاتر، شرکت ها و فضاهای اداری نیز از این تغییرات بی بهره نمانده اند؛ تغییراتی که صد البته مثبت و کاربردی هستند و بر اساس روانشناسی محیط کاری بدست آمده اند.
طراحی شهری نابرابر، تغییرات مدرن : بمبئی

طراحی شهری نابرابر، تغییرات مدرن : بمبئی

شهر بمبئی یکی از عجیب ترین شهرهای دنیا با جذاب ترین پلان های جامع شهری به شمار می رود. این شبه جزیره باریک و بلند به طور غیرممکنی از سه طرف توسط آب محصور شده است. شاید در گذشته دیدن زاغه های بمبئی یک امر طبیعی محسوب می شد.
ورزشی
برانکو و دستیارانش چقدر از پرسپولیس طلب دارند؟

برانکو و دستیارانش چقدر از پرسپولیس طلب دارند؟

مربیان کروات فصل گذشته پرسپولیس به خاطر دریافت نکردن مطالباتشان مبلغ قابل توجهی طلبکار هستند که در صورت عدم توافق و صدور حکم از سوی فیفا، پرسپولیسی‌ها باید علاوه بر این مبالغ جریمه و تاخیر آن را نیز را پرداخت کنند.
هافبک‌ها برگ برنده دیدار با الاهلی هستند

هافبک‌ها برگ برنده دیدار با الاهلی هستند

پیشکسوت استقلال گفت: خط هافبک استقلال می‌تواند در دیدار با الاهلی عربستان برگ برنده تیم باشند و با انتقال توپ از دفاع به حمله و بستن راه‌های نفوذ حریف نقش مهمی را در بازی ایفا کنند.
مجیدی نشان داد پتانسیل مربیگری دارد

مجیدی نشان داد پتانسیل مربیگری دارد

پیشکسوت فوتبال کشورمان گفت: فرهاد مجیدی مربی کم‌تجربه‌ای است اما تجربه زمان بازیگری‌اش و همچنین اطرافیانش مثل مجید نامجومطلق می‌تواند کمک‌کننده باشد؛ مجیدی در این مدت نشان داده پتانسیل مربیگری و موفقیت را دارد.
دلایل شکست پرسپولیس مقابل الدحیل

دلایل شکست پرسپولیس مقابل الدحیل

سرمربی پیشین پرسپولیس گفت: پرسپولیس در ابتدای بازی با الدحیل قطر غافلگیر شد و گل زودهنگام خورد؛ با این حال توان جبران این شکست را دارد تا به مرحله بعدی راه پیدا کند.
پرونده ویژه
نجات باغ آذری شاید وقتی دیگر

نجات باغ آذری شاید وقتی دیگر

بافت فرسوده و اعتیاد دو غده چرکین محله باغ آذری است. خانه های 30 تا 40 متری ای که در هر کدام از آنها دو تا سه خانوار زندگی می کنند. خانه هایی که از شدت فرسودگی هر لحظه امکان ریزش آن وجود دارد يا اگر کوچکترین زلزله ای در تهران بیاید؛ تمامی این خانه هاخراب می شود و امکان امداد رسانی هم به اهالی این گود وجود ندارد،کوچه ها آنقدر باریک اند که یک خودرو امدادی نمی تواند داخل آن برود....
سامانه 137، از حرف تا عمل

سامانه 137، از حرف تا عمل

آنچه می‌تواند سبب آسیب شود این است که افرادی تماس می‌گیرند اما به نتیجه نمی‌رسند؛ امروز ه به مواردی برخورد می کنیم که گفتند بارها تماس گرفتیم. تماس‌های مکرری که نتیجه‌ای در پی ندارد. این اتفاق به سیستم مدیریت شهری، رضایت مردم و شهرداری به عنوان مجموعه خدماتی آسیب می‌زند که در این زمینه باید دقت کافی داشته باشیم و اعتماد عمومی را نشانه گرفته است.
مسکن ویژه در تمام شهر تهران ساخته می‌شود/شهرداری تسهیلگر ساخت مسکن برای همه اقشار جامعه است

مسکن ویژه در تمام شهر تهران ساخته می‌شود/شهرداری تسهیلگر ساخت مسکن برای همه اقشار جامعه است

قرار است مسکن ویژه در تمام شهر ساخته شود، این مسکن بیشتر برای افرادی که می خواهند به محل کار خود در یک منطقه از شهر نزدیک باشند، دانشجویان یا افراد تازه ازدواج کرده در نظر گرفته شده و برای تسهیل در ساخت آن کمک می کنیم سازندگان خوشنام تقویت شوند تا بازار کسب و کار درست تقویت شود، در نتیجه چنین کاری است که مردم هم به ما اعتماد می کنند.
ساخت و ساز‌های غیرکارشناسی بیمارستان‌ها صدای شهروندان را در آورد

ساخت و ساز‌های غیرکارشناسی بیمارستان‌ها صدای شهروندان را در آورد

کافی است سری به یکی از بیمارستان‌های تهران بزنید تا به وضوح شاهد پارک تعداد بسیاری از خودرو‌های متعلق به این بیمارستان‌ها در مقابل پارکینگ اهالی همجوار آن‌ها باشید، موضوعی که این روز‌ها صدای شهروندان این منطقه را درآورده است.
ادعای عجیب برای نجات دروازه غار به دست کودکان

ادعای عجیب برای نجات دروازه غار به دست کودکان

اینجا معتادان در کنار خیابان به خود سرنگ می‌زنند و در جلوی چشم زنان و کودکان بر کف خیابان در حالت منزجر کننده ای به سر می‌برند؛ آری اینجا منطقه هرندی یا همان دروازه غار است محله‌ای که سالهاست در آتش اعتیاد و انواع آسیب‌های اجتماعی می‌سوزد.
به فکر جیب خود هستید یا رفاه حال شهروندان/ تاکسی‌های اینترنتی ۲ درصد از کرایه خود را به شهرداری می‌پردازند

به فکر جیب خود هستید یا رفاه حال شهروندان/ تاکسی‌های اینترنتی ۲ درصد از کرایه خود را به شهرداری می‌پردازند

چند سالی است که تاکسی اینترنتی به عنوان یکی از طرح‌ها و امکانات پرمخاطب در کلانشهر‌ها و به ویژه پایتخت کشور اجرایی شده و در این میان نظارت بر تاکسیرانی و هم تنظیم بازار تاکسیرانی و تاکسی‌های اینترنتی بر عهده شورای شهر و شهرداری است اما باید دید با توجه به اختلاف ها و کشمکش ها هدف نظارت است یا پر شدن جیب خود.
بررسی طرح تأمین مسکن اجتماعی برای اقشار کم درآمد در پایتخت

بررسی طرح تأمین مسکن اجتماعی برای اقشار کم درآمد در پایتخت

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در جلسه ای که به منظور بررسی طرح تأمین مسکن اجتماعی در پایتخت برگزار شد، از افزایش نرخ حاشیه نشینی در پایتخت و انتقال ناگزیر برخی از گروه های اجتماعی و اقتصادی شاغل در تهران به سکونتگاه های پیرامون شهر خبر داد.
آرشیو
آخرین اخبار
ورزشی
سلامت
خودرو
استان ها
پربازدید
پربحث
تازه‌های شبکه‌های اجتماعی
آرشیو
معرفی‌نرم افزارهای‌کاربردی
آرشیو
تیتریاب
فیلم
۱
فیلم های دیگر
نقد راهبردی
نقدی خارج از اسطوره سازندگی برای گردشگری ایران

نقدی خارج از اسطوره سازندگی برای گردشگری ایران

نشستی در مورد رویکردشناسی نقد ویرانگر در گالری نظرگاهِ پژوهشکدۀ نظر
مدیریت شهری و شوراها از لحاظ قانونی موجودی فاقدبال براى پرواز است

مدیریت شهری و شوراها از لحاظ قانونی موجودی فاقدبال براى پرواز است

در یک قیاس کلی شاید بتوان ارتباط میان شورای شهر و شهرداری را به ارتباط میان مجلس و دولت تشبیه کرد هر چند که وجوه افتراقی میان این ارکان زیاد است. مثلا نمایدگان مجلس باید به اعضای هیات دولت رای اعتماد دهند و از ابزارهای گوناگونی چون تذکر، سوال، استیضاح و ... برای اعمال نظارت بر عملکرد دولت برخوردار هستند. اما شورای شهر فقط می‌تواند به شهردار رای دهد.
مسعود سریع‌القلم

مسعود سریع‌القلم

توسعه پایدار شهری ضامن توسعه کشور
بین‌الملل
شادی سوری‌ها بعد از تامین امنیت کامل حلب

شادی سوری‌ها بعد از تامین امنیت کامل حلب

میادین شهر حلب و محله‌های آن شب گذشته شاهد حضور گسترده مردمی و جشن‌های مربوط به پیروزی‌های ارتش سوریه و آزادسازی روستاها و شهرک‌های غرب و شمال حلب از لوث وجود تروریست‌ها بود.
اظهارات ضد و نقیض آمریکا درباره آتش‌بس با طالبان

اظهارات ضد و نقیض آمریکا درباره آتش‌بس با طالبان

همزمان با اظهارات یک مقام طالبان و وزیر دفاع آمریکا درباره توافق برای آتش بس یک هفته‌ای که از امروز جمعه آغاز می‌شود، رییس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای اعلام کرد توافق صلح با طالبان افغانستان «بسیار نزدیک» است.
آرشیو
جدیدترین اخبار شهرداری تهران
آرشیو