مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور افزود: پیرو این مصوبه، تاکسی‌های فاقد پروانه تا ۳۰ بهمن فرصت دارند تا نسبت به دریافت و یا تمدید پروانه خود اقدام نمایند، در غیر اینصورت در گام نخست از اول اسفند سهمیه سوخت عمومی این گروه از ناوگان حذف می‌شود.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مجری حذف سهمیه سوخت خودروها نیست

فاطمه کاهی مدیرکل روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی گفت: در این باره شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی تصمیم گیرنده نیست.

او در پایان گفت: حذف سوخت تاکسی های فاقد پروانه با دستور وزارت کشور است و شرکت پخش فراوردهای نفتی فقط مجری است اگر وزارت کشور نامه ای در این خصوص بزند ما هم ملزم به اجرای آن هستیم.