طرح اصلاحات اقتصادی ۲۴ بندی سعد حریری نخست وزیر لبنان که چند روز پس از آغاز اعتراض های مدنی و جنبش اعتراضی و اصلاحی مردم این کشور در ۲۵ مهر ۹۸ ، در هیات دولت تصویب شد معترضان را قانع نکرد. از این رو حریری در هفتم آبان استعفا کرد.از آن تاریخ تاکنون برغم کوشش ها، هنوز دولت جدید تشکیل نشده است و نخست‌وزیر مستعفی روز سه شنبه پنجم آبان اعلام کرد که قصد ندارد کابینه‌ای جدید تشکیل دهد.
کد خبر: ۱۱۳۶۵۷
تاریخ انتشار: ۵۹ : ۰۹ - ۱۱ آذر ۱۳۹۸

راه ناهموار تشکیل دولت پایدار در لبنان


به گزارش تیترشهراگر از زاویه جامعه شناسی سیاسی به تحولات چهل و پنج روزه ی لبنان بنگریم سه "نقطه کانونی" دیده می شود که در صورت رصد و تمرکز بر این سه نقطه می توان به ریشه ی این تحولات از جمله دلایل تشکیل نشدن دولت مورد نظر و خواست اکثریت مردم معترض و رهبران آن ها، پی برد:

الف – ساختار نااستوار سیاسی

ب –  نابرابری اجتماعی به دلیل عملکرد مسئولان سنتی به ویژه در حوزه اقتصادی و مالی

ج – دخالت دراز دامن کشورهای حامی مسئولان

الف - ساختار سیاسی حاکم بر جامعه ی لبنان که میراث و محصول قانون اساسی ۱۹۲۲ و میثاق ملی یا وطنی ۱۹۴۳ و پیمان طائف ۱۹۸۹ میلادی است البته دستاورد بزرگی بود که به تشکیل کشور لبنان و استقلال آن منجر شد و جنگ داخلی ۱۵ ساله (۱۹۹۰-۱۹۷۵) را پایان بخشید. اما این ساختار ابهام ها و نااستواری های زیادی از دیدگاه رابطه دین و دولت داشته و دارد.

تقسیم قدرت ۵۰-۵۰ میان مسلمانان و مسیحیان و طایفه ای بودن این ساختار از جمله مهم ترین دلایل فقدان دولت پایدار و توسعه نیافتگی لبنان و نیز مهم ترین علل خیزش تازه ی عمومی و جنبش اصلاحی مردم این کشور بوده و هست. شاید این جنبش اصلاحی موجب فراهم کردن مقدمات نوگرایی در ساختار باشد.

هر نظام سیاسی از جمله نظام سیاسی لبنان مراحلی چون تاسیس، کودکی، رشد، بلوغ، فرسودگی و فروپاشی دارد. در سال ۱۹۲۳ و پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی مقدمات تاسیس نظام سیاسی در لبنان با کمک فرانسه و تحت قیمومیت آن فراهم شد. اما این نظام در عمل در ۱۹۴۳ تاسیس شد و لبنان به استقلال رسید و دوران کودکی خود را تا آغاز جنگ داخلی پشت سر گذاشت.

پس از جنگ ۱۵ ساله، نظام سیاسی لبنان دوره ی رشد خود را آغاز کرد اما در مرحله ی رشد به مرحله ی بلوغ، نتوانست از وابستگی خارجی و وابستگی به بنیانگذاران و رهبرانش و وابستگی به ذهنیت سنتی آنان رهایی یابد و به مرحله بلوغ برسد. منظور از بلوغ در ادبیات و جامعه شناسی سیاسی، مرحله ای است که نظام سیاسی باید خودگردان باشد و مستقل از خارجی ها و نیز بنیانگذارانش به حیات خود ادامه دهد، مانند فرزند یک خانواده که ناگزیر روزی باید به زندگی مستقل از پدر و مادرش دست یابد.

نظام سیاسی و طایفه ای لبنان نتوانست توانمند و بالغ شود زیرا بنیانگذاران و رهبرانش و حامیان خارجی آن ها نخواستند یا نتوانستند در عمل و به طور موثر به خودگردانی و استقلال این کشور رضایت دهند و از کنترل مستقیم و متمرکز خود کاسته یا حتی آن را حذف کنند.

این که در بند بالا « نتوانستند» برجسته شده به این دلیل است که همیشه خواستن توانستن نیست. گاهی اوقات محدودیت هایی در مورد توانستن وجود دارد که یکی از آن ها ذهنیت ها ، دخالت ها و منافع محلی و منطقه ای قدرت های خارجی است. این امر موجب اتلاف بیش از حد انرژی در نظام (سیستم) سیاسی لبنان و ناامیدی حامیان آن و نیز افراد جامعه شده و نظام طایفه ای این کشور را در سراشیب فرسودگی و فروپاشی قرار داده است.

ب - افزون بر فرسودگی و ناکارآمدی ساختار سیاسی لبنان، نابرابری اجتماعی و اقتصادی علت وجودی اعتراض های مشروع مردم و جنبش اصلاحی آن ها محسوب می شود که این نابرابری فزاینده، خود محصول همان ساختار و نیز عملکرد مسئولان و رهبران سیاسی این کشور است. به همین دلیل نوک پیکان حمله ی معترضان متوجه این رهبران بوده و با عبارت معنادار «کل یعنی کل – همه یعنی همه» خود را نشان داده است.

لبنان آزادی دارد اما برابری نه . اندیشیدن و یافتن نسبت درستی میان برابری و آزادی در دوره اعتراض های جدید می تواند یکی از رسالت ها و نوآوری های روشنفکران، نخبگان و گروه های این کشور باشد. زیرا برخی جریان ها ی فکری و فرهنگی و سیاسی در جامعه و حکومت لبنان، با نفی اهمیت "برابری" در زندگی اجتماعی صرفا به دفاع از «آزادی» و دستاوردهای آن می پردازند.

برخی دیگر از آن ها ، به نام "برابری" آزادی های فردی را پایمال می کنند، دنبال نظام برنامه ریزی اقتصادی دولتی بدون نظارت مردمی هستند، آزادی های گسترده و اساسی جامعه ی لبنان مانند آزادی بیان، قلم ، گردهمایی ها، سازمان یابی ها، و آزادی اصناف، انجمن ها و سندیکاها را زاید تلقی می کنند.

از این رو امید می رود نخبگان و کارشناسان لبنان در دوره ی جدید و پس از فروکش کردن اعتراض ها، به فرمول هایی بیندیشند و اجرا کنند تا نسبت خردمندانه ای میان برابری و آزادی در این کشور ممکن شود و دولت پایدار شکل بگیرد.

خیلی از احزاب و گروه ها و جریان ها و پیش برندگان اعتراض های لبنان، معتقدند که می توانند با اعتراض مدنی و وادارکردن رهبران به گفت و گوی ملی برای تغییر نظام سیاسی و تشکیل دولت نجات ملی متشکل از سیاست مداران و فن سالاران (تکنوکراتها) ، میزان نابرابری اجتماعی و ناامنی اقتصادی را کاهش دهند.

آنان باور دارند که رهبران جناح های مختلف سیاسی و مذهبی لبنان در جنگ داخلی با یکدیگر بر سر قدرت جنگیدند و پس از جنگ نیز تاکنون بر سر قدرت در رقابت بوده و هستند. آن جنگ و این رقابت نتوانست ضامن رشد اقتصادی و حفظ جامعه در برابر پیامدهای خطرناک بی عدالتی شود و جلو آشفتگی اقتصادی را بگیرد. مسئولان و رهبران قادرنبوده اند راهبردها و سیاست هایی اتخاذ کنند تا رضایت جامعه به دست آید و سبب شکوفایی اجتماعی و دموکراسی شود.

ج – دخالت درازدامن بیگانگان در لبنان به ویژه آمریکا و عربستان موجب پدیده ای شده که می توان آن را "بحران اقتدار" نامید. معنای این سخن آن است که دولت در لبنان همانند هر دولت دیگری به اقتدار نیاز دارد. منشا اقتدار، تکیه بر نیروهای نخبه و کارشناس و شایسته ی داخلی است نه اتکای صِرف به ساختار مذهبی و طایفه ای یا اتکای صرف به کشورهای بزرگ خارجی و منطقه ای.

سال ها است سه خطر بزرگِ جان سوز و عقل کُش جامعه ی لبنان را تهدید و آن را تضعیف کرده و از توسعه بازداشته است. یکی ساختار سنتی و طایفه ای ، دیگری زوال اقتدار دولت و ملت و سومی تبعیت و فرمانبرداری از دیگران و دخالت بیگانگان.

از درون ساختار سنتی و طایفه ای ، نه شایسته سالاری که نابرابری اجتماعی بیرون می آید و از درون این نابرابری، توسعه نیافتگی و بحران اقتدار. این امر به نوبه ی خود به بیگانگان اجازه می دهد در امور داخلی لبنان دخالت کنند و بدین ترتیب تشکیل دولت در این کشور به درازا بکشد یا دولت بی ثبات و ناپایدار شکل بگیرد.

منبع:
ایرنا
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار خودرو
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی

جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی

برخلاف خودروهای داخلی که در هفته اخیر و تا به امروز شاهد افزایش چشمگیر قیمت آنان بوده ایم، بازار خودروهای وارداتی دوران آرامی را سپری می کنند و با مروری بر جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در 13 آبان ماه، می توانیم به ثبات قیمت آنان در بازار برسیم و نسبت به هفته گذشته تغییری در قیمت آنان احساس نشده است.
دستور عجیب برای ترخیصِ بدون مجوز ۱۰۰۰ خودرو

دستور عجیب برای ترخیصِ بدون مجوز ۱۰۰۰ خودرو

درحالی که وزارت صمت با پایان‌یافتن مهلت قانونی دولت برای ترخیص خودرو، دستور واردات قطعی ۱۰۴۸خودرو را صادر کرده، ظاهراً ۱۰۰۰دستگاه از این خودروها متعلق به یک شرکت است، ازطرفی هیئت دولت ترخیص را ممنوع کرده بود، آیا یک وزیر می‌تواند منع دولت را نقض کند؟
قیمت محصولات ایران خودرو

قیمت محصولات ایران خودرو

بازار خودروی کشور در هفته ای که گذشت، افزایش قیمت برخی از خودروهای فعال در بازار کشور را به همراه داشته است و علاوه بر خودروهای وارداتی، محصولات تولید داخل نیز در هفته گذشته عمدتا با افزایش قیمت همراه بوده اند.
عملکرد مزدا CX-30 و تسلا مدل ۳ در تست گوزن

عملکرد مزدا CX-30 و تسلا مدل ۳ در تست گوزن

به تازگی گروه km77.com یک تست گوزن جدیدی با حضور مزدا CX-30 و تسلا مدل ۳ ترتیب داده‌اند. این تست یکی از سخت‌ترین آزمون‌های ایمنی جاده برای خودروها است. در این تست که حضور ناگهانی یک شی، شخص یا حیوان را جلوی خودرو شبیه سازی می‌کند، راننده باید به سرعت از برخورد با آن مانع جلوگیری کند، در حالی که کنترل خودرو را هم از دست نمی‌دهد. خودروهای زیادی از این تست سربلند بیرون نیامده‌اند که از آن‌ها می‌توان به جگوارi-Pace اشاره کرد.
سهم هزینه نیروی انسانی در قیمت خودرو چقدر است؟

سهم هزینه نیروی انسانی در قیمت خودرو چقدر است؟

یکی از شرکت های قطعه سازی ادعا می کند که بیش از 800 هزار نفر در صنعت خودرو سازی و مجموعه‌های قطعه سازی مشغول به فعالیت هستند. با در نظر گرفتن پایه حقوق وزارت کار در سال چیزی حدود 30 هزار میلیارد تومان فقط حقوق و دستمزد این می شود که این موضوع کاملا غیر ممکن است.
پیش فروش خودروهای پژو 207 و پژو 206

پیش فروش خودروهای پژو 207 و پژو 206

به اطلاع کلیه مشتریان محترم و نمایندگیهای مجاز می رساند شرایط پیش فروش عادی شرکت ایران خودرو از ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 98/08/14 آغاز و تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جداول پیوست و با توضیحات ذیل ارائه می گردد.
با صاحبان کارت سوخت مفقودی برخورد قضایی می شود

با صاحبان کارت سوخت مفقودی برخورد قضایی می شود

شهرام رضایی مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اظهار داشت: استفاده از کارت های سوخت به صورت دائم به ویژه در شهرها و استان های مرزی پایش می شود و اگر همکاران ما متوجه استفاده از کارت سوخت در شهری به جز شهر محل سکونت مالک شوند و یا فردی به جز مالک در حال استفاده از آن است، این کارت به عنوان کارت مهاجر تلقی شده و باطل می شود.
سلامت
چند توصیه به دانش‌آموزان برای پیشگیری از آنفلوآنزا

چند توصیه به دانش‌آموزان برای پیشگیری از آنفلوآنزا

شیوع موج آنفلوآنزا امسال زودتر از سال‌های قبل در کشور آغاز شد؛ بیماری‌ای که بر اساس اعلام مسئولان وزارت بهداشت تاکنون جان تعدادی از مبتلایان را گرفته و رعایت نکردن نکات بهداشتی خطر ابتلا به این بیماری را افزایش می‌دهد. با توجه به گزارش‌های رسیده مبنی بر ابتلای برخی از دانش‌آموزان به این بیماری، برخی مناطق آموزش و پرورش نیز به منظور جلوگیری از شیوع بیماری، تصمیم به تعطیلی مدارس خود گرفتند.
عوارض فشارخون بالا چیست؟

عوارض فشارخون بالا چیست؟

فشارخون بالا معمولا علامت ندارد، اما ممکن است افراد مبتلا به فشار خون بالا، علائمی داشته باشند که بتوان با مشاهده این علائم فشار خون را در آنها تشخیص داد.
سودِ سیگار در جیب مافیا

سودِ سیگار در جیب مافیا

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران با اشاره به بی اهمیت شمردن درآمد سالیانه ۲۰هزار میلیارد تومانی از اخذ مالیات بر سیگار، از نمایندگان مجلس خواست که بر اساس قانون مبارزه با دخانیات مصوب سال ۸۵ مبنی بر افزایش سالانه ۱۰ درصد مالیات بر دخانیات، اقدام کنند.
دارو،‌ صدرنشین افزایش تولید شد

دارو،‌ صدرنشین افزایش تولید شد

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که در هفت ماهه امسال تولید داروی انسانی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۳۰.۱ درصد افزایش داشته و به ۲۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون عدد رسیده است.
ورزشی
مثلث تاج، ویلموتس و برانکو

مثلث تاج، ویلموتس و برانکو

در سکوت خبری فدراسیون فوتبال درباره مارک ویلموتس، رسانه‌ها و به خصوص اهالی فوتبال اطلاعات پیوسته و نسبتا دقیقی از روند مذاکرات برانکو و قطعی شدن همکاری ایران با این مربی ارائه می‌کنند.
می‌دانستم شرایط تیم برای قهرمانی دشوار است

می‌دانستم شرایط تیم برای قهرمانی دشوار است

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از عملکرد مدافعان تیمش در فصل جاری ابراز رضایت کرد و گفت: دوست دارم در پست‌های دیگر هم به مانند خط دفاع دغدغه این را داشته باشم که کدام بازیکن به میدان برود.
میزبانی به سود استقلال است

میزبانی به سود استقلال است

پیشکسوت استقلال گفت: با توجه به اینکه استقلال میزبان سپاهان شده است، این موضوع می تواند به سود آبی پوشان تمام شود.
پرونده ویژه
ساخت و ساز‌های غیرکارشناسی بیمارستان‌ها صدای شهروندان را در آورد

ساخت و ساز‌های غیرکارشناسی بیمارستان‌ها صدای شهروندان را در آورد

کافی است سری به یکی از بیمارستان‌های تهران بزنید تا به وضوح شاهد پارک تعداد بسیاری از خودرو‌های متعلق به این بیمارستان‌ها در مقابل پارکینگ اهالی همجوار آن‌ها باشید، موضوعی که این روز‌ها صدای شهروندان این منطقه را درآورده است.
ادعای عجیب برای نجات دروازه غار به دست کودکان

ادعای عجیب برای نجات دروازه غار به دست کودکان

اینجا معتادان در کنار خیابان به خود سرنگ می‌زنند و در جلوی چشم زنان و کودکان بر کف خیابان در حالت منزجر کننده ای به سر می‌برند؛ آری اینجا منطقه هرندی یا همان دروازه غار است محله‌ای که سالهاست در آتش اعتیاد و انواع آسیب‌های اجتماعی می‌سوزد.
به فکر جیب خود هستید یا رفاه حال شهروندان/ تاکسی‌های اینترنتی ۲ درصد از کرایه خود را به شهرداری می‌پردازند

به فکر جیب خود هستید یا رفاه حال شهروندان/ تاکسی‌های اینترنتی ۲ درصد از کرایه خود را به شهرداری می‌پردازند

چند سالی است که تاکسی اینترنتی به عنوان یکی از طرح‌ها و امکانات پرمخاطب در کلانشهر‌ها و به ویژه پایتخت کشور اجرایی شده و در این میان نظارت بر تاکسیرانی و هم تنظیم بازار تاکسیرانی و تاکسی‌های اینترنتی بر عهده شورای شهر و شهرداری است اما باید دید با توجه به اختلاف ها و کشمکش ها هدف نظارت است یا پر شدن جیب خود.
بررسی طرح تأمین مسکن اجتماعی برای اقشار کم درآمد در پایتخت

بررسی طرح تأمین مسکن اجتماعی برای اقشار کم درآمد در پایتخت

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در جلسه ای که به منظور بررسی طرح تأمین مسکن اجتماعی در پایتخت برگزار شد، از افزایش نرخ حاشیه نشینی در پایتخت و انتقال ناگزیر برخی از گروه های اجتماعی و اقتصادی شاغل در تهران به سکونتگاه های پیرامون شهر خبر داد.
تمامی امور عمرانی و زیربنایی شهرها و روستاها مرتبط با معاونت عمرانی است

تمامی امور عمرانی و زیربنایی شهرها و روستاها مرتبط با معاونت عمرانی است

نشست رئیس، معاونین و مدیران کل سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور، به مناسبت هفته دولت و به منظور ارائه گزارش عملکرد و برنامه های این سازمان، ظهر امروز شنبه 2 شهریور ماه در محل وزارت کشور برگزار شد.
آرشیو
آخرین اخبار
ورزشی
سلامت
خودرو
استان ها
پربازدید
پربحث
پرطرفداترین اخبار
تازه‌های شبکه‌های اجتماعی
مداحی میثم مطیعی در سال ۷۶

مداحی میثم مطیعی در سال ۷۶

عکسی که در صفحه اینستاگرامی میثم مطیعی به مناسبت روز دانش آموز از وی در حال نوحه‌خوانی در میان دانش آموزان مدرسه راهنمایی جهاد منتشر شده را مشاهده می‌کنید.
آرشیو
معرفی‌نرم افزارهای‌کاربردی
موتور هواپیما ساخته شد

موتور هواپیما ساخته شد

محققان کشور موفق به طراحی و ساخت موتور هواپیما شدند که مناسب هواپیماهای دو تا چهار نفره و پهپادها است.
کشف

کشف "سیاه‌چاله غیرممکن" در راه شیری!

ستاره‌شناسان چینی، سیاه‌چاله‌ای ۷۰ برابر بزرگتر از خورشید را کشف کرده‌اند، این در حالی‌است که وجود چنین سیاه‌جاله‌ای در راه شیری غیرممکن به نظر می‌رسد.
تشخیص سکته قلبی با اپل واچ ممکن است

تشخیص سکته قلبی با اپل واچ ممکن است

اخیرا پژوهشگران اظهار کرده‌اند ساعت هوشمند اپل علاوه بر قابلیت‌های فراوان یک قابلیت منحصر به فرد دارد و آن این است که قادر به تشخیص سکته قلبی در کاربران است.
دیوار تحریم

دیوار تحریم "هواوی" ترک برداشت

وزارت بازرگانی آمریکا با صدور یک مجوز به شرکت مایکروسافت اجازه داد که به فروش نرم‌افزارهای خود به شرکت چینی هواوی که مورد تحریم آمریکا است، ادامه دهد.
آرشیو
تیتریاب
فیلم
۱
فیلم های دیگر
نقد راهبردی
مدیریت شهری و شوراها از لحاظ قانونی موجودی فاقدبال براى پرواز است

مدیریت شهری و شوراها از لحاظ قانونی موجودی فاقدبال براى پرواز است

در یک قیاس کلی شاید بتوان ارتباط میان شورای شهر و شهرداری را به ارتباط میان مجلس و دولت تشبیه کرد هر چند که وجوه افتراقی میان این ارکان زیاد است. مثلا نمایدگان مجلس باید به اعضای هیات دولت رای اعتماد دهند و از ابزارهای گوناگونی چون تذکر، سوال، استیضاح و ... برای اعمال نظارت بر عملکرد دولت برخوردار هستند. اما شورای شهر فقط می‌تواند به شهردار رای دهد.
مسعود سریع‌القلم

مسعود سریع‌القلم

توسعه پایدار شهری ضامن توسعه کشور
بین‌الملل
میشل عون به قانون اساسی احترام بگذارد

میشل عون به قانون اساسی احترام بگذارد

نخست‌وزیران پیشین لبنان تأکید کردند: کسی که نامزد پست نخست‌وزیری می‌شود نباید قبل از مکلف شدن وارد مذاکرات درباره ساختار و اعضای دولت شود و این کار نقض قانون و بی‌حرمتی به جایگاه نخست وزیری است.
ترکیه تکلیفش را با داعش مشخص کند

ترکیه تکلیفش را با داعش مشخص کند

رئیس جمهور آمریکا و همتای فرانسوی وی نشستی پر تنش در حاشیه اجلاس سران ناتو در انگلیس داشتند به نحوی که ترامپ در مقطعی از این نشست به امانوئل ماکرون به طعنه هشدار داد، می‌تواند اگر او دلش می‌خواهد تعدادی از شبه نظامیان داعش را به کشور او بفرستد.
بررسی مواضع ضدایرانی موگرینی

بررسی مواضع ضدایرانی موگرینی

روایت توئیتری سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه از فدریکا موگرینی با مواضع و اقدامات مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا مغایرت دارد.
فاصله چند قدمی ناتو تا فروپاشی

فاصله چند قدمی ناتو تا فروپاشی

نشست سران ناتو که در لندن به مناسبت هفتادمین سالروز تاسیس این پیمان برگزار می‌شود شاهد اختلافات روزافزونی است که وحدت این پیمان را تهدید می‌کند.
کیم

کیم "عاشق" پرتاب موشک است

اگرچه رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده همچنان به رهبر کره شمالی اعتماد دارد اما اذعان داشت که رهبر کره شمالی عاشق پرتاب راکت به هوا است.
نفت سوریه در دست ماست هرچه بخواهیم می‌کنیم!

نفت سوریه در دست ماست هرچه بخواهیم می‌کنیم!

رئیس جمهور آمریکا در دیدار با دبیرکل ناتو اعلام کرد در اقدامی بی‌سابقه عربستان هزینه‌های اعزام نظامیان جدید به این کشور پس از حمله آرامکو را به طور کامل پرداخت می‌کند. وی همچنین درباره نفت سوریه گفت: نفت سوریه اکنون در کنترل ما است و می‌توانیم هر کاری بخواهیم با آن انجام دهیم.
آرشیو
جدیدترین اخبار شهرداری تهران
آرشیو