بزرگراه رسالت- خيابان هنگام- بلوار دلاوران- بلوار آزادگان
ميدان پونك- ضلع غربي مجتمع تجاري بوستان- ابتداي خيابان شهيد ميرزابابايي
ميدان سرو- شهرك مخابرات- انتهاي بلوار پيام
ابتداي جاده ساوه- ميدان ابوذر - انتهاي سجاد جنوبي -ميدان بهاران
تهران - ميدان آرژانتين - جنب پارك سوار بيهقي
قبلی۲