زمان برگزاری کنسرت بهنام بانی انزلی در محل سالن همایشهای {منطقه آزاد انزلی} - در تاریخ 19 تیر ماه 97 میباشد .
قبلی۵بعدی