titreshahr | وب سایت تیتر شهر

برچسب ها - پیدا کردن آدرس در تهران یک معضل است
پیدا کردن آدرس در تهران یک معضل است/ لزوم ورود شورای شهر تهران به شماره گذاری معابر پایتخت
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شهرداری تهران پیدا کردن... آدرس را یکی از معضلات تاریخی شهر تهران دانست ...
به گزارش تیتر شهر مجید فراهانی در تذکر خود در... جلسه یکصدو سی و یکم شورای شهر تهران با بیان... این مطلب افزود برای حل این مشکل لازم است شورای... پنجم شهر تهران ورود جدی داشته باشد وی ضمن تشکر...
کد خبر: ۹۲۱۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۹