titreshahr | وب سایت تیتر شهر

امام حسین (ع) : نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت. 

      

امام حسین (ع) :کسی از اهوال و شدائد قیامت در أمان نمی باشد، مگر آن که در دنیا ترس از خدا داشته باشد. 

      
برچسب ها - ضوابط توســعه شــهری
بلند مرتبه های بی ضابطه
بی برنامگی در ضوابط توس عه ش هری از جمله... ضوابط مربوط به بلند مرتبه سازی در شهر تهران در... بوده است و امکان پیش بینی برای ضوابط مربوط و... قانون و ضوابط وضع ش ده است بدون اینکه آثار...
کد خبر: ۴۳۲۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸


پرطرفداترین اخبار