titreshahr | وب سایت تیتر شهر

برچسب ها - سد معبر ساختمان سازها
شهرداری و مماشات با انبوه سازان/ سد معبر ساختمان سازها و پیاده روهایی که دیگر وجود ندارند
همراه با دریافت مجوز ساخت از شهرداری مجوز مسدود کردن... و مصالح ساختمانی تلمبار شده بر روی آن ها بالا... دهد ریخته شدن مصالح ساختمانی در پیاده رو ها سر... کار ساختمان سازی برای مدت زمان طولانی موجبات آزار و...
کد خبر: ۱۹۰۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲