نقش حیاتی روابط عمومی در اعتماد‌آفرینی به سازمان‌ها

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۴ تهران در ابتدای این مراسم رضا عباسی شهردار منطقه با اشاره به نقش غیرقابل انکار روابط عمومی در افزایش اعتماد به سازمان‌ها، از فعالان عرصه روابط عمومی در شهرداری منطقه۱۴ درخواست کرد در زمینه بازسازی فضای اعتماد میان شهروندان و مدیریت شهری راهکارهای علمی ارائه کنند چرا که روابط عمومی‌ها نقشی حیاتی در اعتماد آفرینی دارند.

شهردار منطقه۱۴ تهران افزود: امروزه نقش بنیانی روابط عمومی و ارتباطات اجتماعی در میزان توفیق نیل به اهداف سازمانی و موفقیت مدیریت، به صورت حقیقتی انکار ناپذیر درآمده است.

‫وی افزود : ارتباطات به منظور دستیابی به اهداف، به عنوان یک اصل اساسی مدیریت پذیرفته شده است از همین جهت در دنیای امروز روابط عمومی‌ها به عنوان عناصر قوی در ارزیابی و تقویت برنامه ها و پیشبرد اهداف هر سازمانی تلقی می شوند.در حقیقت ارتقای عملکرد هر سازمان باید از روابط عمومی شروع و مطالبات مردم به گوش مسئولان ارشد سازمان رسانده شود.

عباسی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت تعامل مطلوب با رسانه ها افزود: رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی که رسالت اصلی آگاهی دهی به جامعه را بر دوش می کشند از نقش و جایگاه مهمی در پیشبرد اهداف و سیاست‌های مدیریت شهری برخور دارند، تعامل مطلوب و سازنده شهرداری و رسانه‌ها می تواند زمینه و بستر لازم برای تحقق سیاست‌های مدیریت شهری را فراهم سازد.