پست اینستاگرامی زیدان آسیا برای خسرو

به گزارش تیترشهر؛ مجتبی جباری در واکنش به خداحافظی خسرو حیدری پیامی را در اینستاگرام منتشر کرد.

پست اینستاگرامی زیدان آسیا برای خسرو