جلسه شورای اقتصاد

به گزارش تیترشهر : جلسه شورای اقتصاد امروز دوشنبه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد.