ایمن سازی املاک مجاور خط 7 مترو واقع در منطقه 10
ایمن سازی املاک مجاور خط 7 مترو واقع در منطقه 10
به گزارش تیتر شهر: رضا زلفی معاون حمل و ترافیک منطقه با اشاره به همراهی مدیریت شهری در پیگیری مشکلات ساکنین مجاور خط 7 مترو گفت: با طرح شکایت برخی املاک دچار خسارت در محدوده خیابان گلبن و مکاتبات صورت گرفته با شرکت بهره برداری مترو، طرح مقاوم سازی برای املاک نیازمند پایدارسازی با اجرای سازه نگهبان توسط کارشناسان مترو صورت گرفت.

 وی افزود: در خواست های جدید نیز در حال بررسی و نامه نگاری با شرکت مترو برای ایمن سازی می باشد.