علی اکبری در سمینار بررسی تجارب موفق بازآفرینی شهری عنوان کرد:
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در سمینار بررسی تجارب موفق بازآفرینی شهری در کشورهای حوزه دریای مدیترانه و ایران تصریح کرد: رویکرد اصلی مجموعه مدیریت شهری برای مداخله در بافت های فرسوده و ناکارآمد پایتخت، رویکرد توسعه محله ای است که رهیافتی فراگیر را مبتنی بر مشارکت همه دخیلان در فرآیند نوسازی به منظور بهبود و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان دنبال می کند.
کد خبر: ۹۷۴۴۲
تاریخ انتشار: ۴۶ : ۱۷ - ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

توسعه محله ای، رویکرد اصلی مدیریت شهری برای مداخله در بافت های فرسوده استبه گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، کاوه حاجی علی اکبری ضمن حضور در سمینار بررسی تجارب موفق بازآفرینی شهری در کشورهای حوزه دریای مدیترانه و ایران که در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، به تشریح برنامه ها و رویکردهای مدیریت شهری در موضوع نوسازی و بازآفرینی شهر تهران پرداخت.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در ابتدای سخنان خود به گونه بندی های مختلف بافت های ناکارآمد در شهر تهران اشاره کرد و گفت: بافت تاریخی، بافت میانی، بافت هایی با هسته روستایی، سکونت گاه های غیر رسمی و محدوده های ناکارآمد غیر سکونت گاهی از جمله گونه بندی های مختلف و متنوع بافت های ناکارآمد در شهر تهران هستند که وقتی صحبت از نوسازی و بازآفرینی شهری پیش می آید، منظور مداخله و ایجاد تغییرات در این محدوده هاست.
علی اکبری با بیان این که رویکرد اصلی مجموعه مدیریت شهری برای مداخله در بافت های فرسوده و ناکارآمد پایتخت، رویکرد توسعه محله ای است، خاطرنشان کرد: بعد از گذشت 5 دهه از شکل گیری ساز و کاری برای مداخله در این محدوده ها و بررسی تجارب و رویکردهای مختلف گذشته، شهرداری تهران مجموعه اصولی را سرلوحه برنامه ها و اقدامات نوسازی و بازآفرینی شهری قرار داده است.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران اولین اصل در رویکرد توسعه محله ای را زمینه محوری دانست و اظهار داشت: نقطه شروع تشخیص مسئله، برنامه ریزی و اقدام توجه به زمینه است، چرا که زمینه ویژگی های منحصر به فرد بستر محلی نظیر ظرفیت ها، مشکلات اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، مدیریتی، کالبدی، محیط زیستی و ... را نشان می دهد و منتقل می کند که چه اقداماتی می بایست برای مداخله در محدوده های ناکارآمد و فرسوده شهری صورت گیرد.
علی اکبری با تأکید بر اهمیت حضور تمامی دخیلان از جمله اجتماعات محلی، بخش های غیر انتفاعی، اجزای مختلف بخش عمومی و ... در کلیه فرآیندهای نوسازی و بازآفرینی خاطرنشان کرد: اصل دربرگیرندگی دومین اصل در رویکرد توسعه محله ای است که باعث ایجاد هم رأیی و اتفاق نظر در برنامه ریزی و اقدام برای مداخله در محدوده های هدف خواهد شد.
وی با بیان این که نوسازی امری بین بخشی و بین دستگاهی است، ضرورت همکاری را سومین اصل در برنامه توسعه محله ای عنوان کرد و گفت: نمی توان از یک دستگاه مشخص انتظار داشت که فرآیند بازآفرینی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری را به تنهایی پیش برد بلکه برای پیشبرد این مهم، نیاز به همکاری مستمر و نظام مند همه دستگاه های دخیل وجود دارد.
به گفته علی اکبری کلیت باوری چهارمین اصل در رویکرد توسعه محله ای است چرا که سیاست بازآفرینی نمی تواند بصورت منفرد و بدون توجه به سایر سیاست های موجود در کشور محقق شود.
علی اکبری در ادامه سخنان خود در این سمینار علمی، توسعه محله ای و بازآفرینی عرصه های رها شده در سطح شهر را به عنوان دو رویکرد فعلی سازمان نوسازی شهر تهران برای بهبود کیفیت زندگی در محدوده های ناکارآمد عنوان کرد و یادآور شد: توسعه محله ای شامل برنامه ریزی و اجرای پاره ای از اقدامات با هدف تحریک توسعه در محله های فرسوده و ناکارآمد به منظور بهبود و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان است که رهیافتی فراگیر را مبتنی بر مشارکت همه دخیلان در فرآیند نوسازی دنبال می کند.
وی با اشاره به این که در حال حاضر نزدیک به 60 دفتر توسعه محله ای به منظور ارتباط مستقیم و مستمر با ساکنان بافت های فرسوده و سایر دخیلان در فرآیند نوسازی مشغول فعالیت هستند، تصریح کرد: این دفاتر 180 محله شهر تهران یعنی بیش از 50% محله های ناکارآمد و فرسوده را تحت پوشش قرار داده اند.
به گفته مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، اصالت و اهمیت ویژه به توسعه اجتماعی و پرداختن به مسائل اجتماعی که جنبه مغفول توسعه در محله های فرسوده و ناکارآمد است، بکارگیری مجموعه ای از ابزارهای تشویقی برای ترغیب و توانمندسازی ساکنان مبتنی بر کیفیت و عدالت، ایجاد فضاهای شهری تجهیز شده جهت استفاده همه گروه های اجتماعی در تمام ایام و ساعات و تأمین خدمات پشتیبان سکونت از جمله مهمترین اقدامات و برنامه هایی است که از طریق دفاتر توسعه محله ای در حال انجام است.

علی اکبری با اشاره به تهیه برنامه توسعه محله ای برای 180 محله تحت پوشش دفاتر، عنوان کرد: انتظار می رود تمامی دخیلان در فرآیند تدوین برنامه توسعه محله مشارکت داشته باشند تا زمینه حرکت محلات به سمت توسعه پایدار با مشارکت و همراهی اجتماع محلی فراهم شود.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به راه اندازی پیشخوان توسعه محله به عنوان ابزاری جهت پایش برنامه توسعه محله، متذکر شد: یکی از مهمترین ملزومات برنامه ریزی، موضوع ارزیابی است به نحوی که برنامه ریزان، سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان بتوانند امکان ارزیابی برنامه ها را در مراحل مختلف پیش، حین و پس از برنامه ریزی داشته باشند تا ضمن ارزش گذاری بروندادها، پیامدها و آثار کلی سیاست های بکارگرفته شده، از تکرار اشتباهات در آینده جلوگیری کنند.
وی خاطرنشان کرد: با استفاده از پیشخوان توسعه محلات می توان وضعیت محلات را در ارتباط با جنبه ها و معیارهای مختلف تعریف شده که از طریق 100 سنجه ای که توسط دفاتر توسعه محله ای برداشت و وارد این سامانه شده است، پایش و رصد کرد و با بروز رسانی دوره ای سنجه ها از بروز تغییرات در شاخص ها و معیارهای هر محله در طول زمان آگاهی حاصل نمود.
علی اکبری در جمع بندی سخنان خود در این سمینار عنوان کرد: در رویکرد توسعه محله ای تلاش شده با نگاه برنامه محور، برنامه توسعه محله برای 180 محله فرسوده و ناکارآمد شهر تهران تهیه شود و پیشخوان توسعه محله نیز به عنوان ابزاری برای ارزیابی برنامه ها در فرآیند برنامه ریزی مورد استفاده قرار گیرد.
گفتنی است خاویر کاسانواس استاد دانشگاه پلی تکنیک بارسلونا و مدیر انجمن RehabiMed (بزرگترین و شناخته شده ترین شبکه میان رشته ای در حوزه دریای مدیترانه با هدف بازآفرینی، تجدید حیات و بازسازی میراث شهری)، زهرا نژاد بهرام عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران، عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و مصطفی بهزادفر ریاست دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت از دیگر سخنرانان این سمینار علمی بودند.
در خاتمه بخش ابتدایی این سمینار علمی، پرسش هایی از سوی حاضرین مطرح شد که توسط سخنرانان حاضر در سمینار پاسخ داده شد.
شایان ذکر است سمینار بررسی تجارب موفق بازآفرینی شهری در کشورهای حوزه دریای مدیترانه و ایران با همکاری مشترک دانشگاه علم و صنعت ایران و انجمن RehabiMedو با حمایت سازمان نوسازی شهر تهران در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار خودرو'
صدور بیمه نامه خودروهای سایپا متوقف شد

صدور بیمه نامه خودروهای سایپا متوقف شد

براساس قانون، خودروهای صفر کیلومتر برای فروش و خروج از کارخانه باید دارای بیمه نامه شخص ثالث باشند و نیروی انتظامی اجازه پلاک گذاری خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث را نمی دهد.
دستور رئیس قوه قضاییه به برخورد با خودروسازها

دستور رئیس قوه قضاییه به برخورد با خودروسازها

رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی در خصوص ضرورت پایبندی شرکت ها به تعهدات خود و حقوق مردم عنوان کرد که شرکت های خودروسازی اجازه ندارند تعهد خود نسبت به مشتری را به صورت یکطرفه نقص کنند و در صورت اجرای این امر مرتکب نقص حقوق عامه شده اند.
جزییات طرح تبدیل محصولات ایران خودرو برای نیمه دوم تیرماه

جزییات طرح تبدیل محصولات ایران خودرو برای نیمه دوم تیرماه

گروه صنعتی ایران خودرو ویژه نیمه دوم تیرماه 98، شرایط تبدیل متمرکز و پیوسته محصولات خود را اعلام کرده است و مطابق با شرایط و جدول ارائه شده از سوی این خودروساز بزرگ داخلی، مشتریان از تاریخ 25 تیرماه لغایت 31 تیرماه امکان تبدیل محصولات سفارشی خود را خواهند داشت. هرچند نمایندگی های مجاز گروه صنعتی ایران خودرو در سراسر کشور موظف به اطلاع رسانی مربوطه به مشتریان خود شده اند.
سهام

سهام "ایران‌خودرو" و "سایپا" در وثیقه‌ است

در حالی که قرار بود سهم دولتی دو شرکت "ایران خودرو" و "سایپا" از طریق سازمان خصوصی‌سازی واگذار شود، رئیس این سازمان اعلام کرده که سهام دولتی این دو شرکت در وثیقه است و باید قبل از پروسه واگذاری از وثیقه خارج شود.
سلامت'
علایم آرتروز گردن را بشناسید

علایم آرتروز گردن را بشناسید

یکی از بیماری‌های شایعی که در بعضی از شغل‌ها بیشتر دیده می‌شود، آرتروز گردن است. در شغل‌هایی همچون دندان‌پزشکی یا رانندگی که در آن‌ها گردن به مدت طولانی، ثابت می‌ماند، خطر آرتروز گردن وجود دارد. در این مطلب علایم و راه‌های درمان آرتروز گردن را می‌خوانید.
گرمازدگی کودکان؛ چه بنوشند و چه بپوشند؟

گرمازدگی کودکان؛ چه بنوشند و چه بپوشند؟

مشکل گرمازدگی در همه افراد می‌تواند اتفاق بیفتد؛ اما کودکان و ‏سالمندان به دلیل ضعف قوای دفاعی بدن بیشتر در معرض بروز گرمازدگی هستند. در این مطلب نکات مهم مربوط به علایم گرمازدگی در کودکان و نحوه مراقبت از آن‌ها در مقابل گرما را از زبان دکتر غلامرضا ‏عنایت می‌توانید بخوانید.
میکروب معده چیست؟

میکروب معده چیست؟

هلیوباکتری یا میکروب معده، نوعی باکتری معده است. این موجودات ذره بینی می‌توانند وارد بدن شما شده و در دستگاه گوارش زندگی کنند. پس از چندین سال، باعث به وجود آمدن زخم معده یا زخم بخش بالایی روده کوچک می‌شوند.
بیمه سلامت چقدر از هزینه داروهای «ام. اس» را می‌پردازد؟

بیمه سلامت چقدر از هزینه داروهای «ام. اس» را می‌پردازد؟

رئیس گروه دارو دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ضمن اشاره به خدمات دارویی این سازمان بیمه‌گر به مبتلایان ام. اس گفت:۲۱ هزار و ۶۷۹ بیمار ام اس در سال ۹۷ داروی تخصصی دریافت کرده‌اند که از این تعداد هفت درصد مربوط به داروهای وارداتی بوده است.

"راهنمای تقویت سیستم ایمنی بدن"

برخی افراد به طور دائم به انواع عفونت‌ها و بیماری‌ها مبتلا شده و برخی دیگر نیز به ندرت درگیر بیماری می‌شوند و علت این تفاوت را باید در توانِ سیستم ایمنی افراد جست‌وجو کرد.
ورزشی'
پرونده ویژه
در بافتهای تاریخی هم حساسیت ها بیشتر است و هم تعدد مدیر مراجع چندگانه افزایش پیدا می‌کند

در بافتهای تاریخی هم حساسیت ها بیشتر است و هم تعدد مدیر مراجع چندگانه افزایش پیدا می‌کند

وقتی صحبت از تهران قدیم و محله هایی که رنگ و بوی آن زمان را در ذهن ها تداعی می کند می شود ،قطعاً یکی از آن محله ها عودلاجان است .محله ای که متاسفانه در حال نابودی است و هیچ طرحی برای رفع این خسران از سوی هیچ ارگانی مصوب نشده است
بانک سامان پاسخگوی اعتراض پرسنل پروژه البرز مال نیست

بانک سامان پاسخگوی اعتراض پرسنل پروژه البرز مال نیست

ظهر امروز پرسنل پروژه البرز مال کرج برای پیگیری مطالبات و معوقات خود از بانک سامان، مقابل ساختمان مرکزی این بانک در تهران تجمع کردند تا صدای اعتراض چند ماهه خود را به گوش مسئولان و مدیران این بانک برسانند. اما به گفته یکی از حاضرین در این تجمع، بازهم به در بسته خوردند و پاسخ روشنی دریافت نکردند.
چابک‌سازی؛ ادغام، خصوصی‌سازی یا موثرسازی

چابک‌سازی؛ ادغام، خصوصی‌سازی یا موثرسازی

ادغام معاونت‌ها در شهرداری تهران امری است که مدت‌هاست در سرفصل تصمیمات شورای شهر تهران قرار دارد. دلیل آن، کوچک‌سازی شهرداری و تخصیص بهینه بودجه ذکر می‌شود. اما اجرای ناصحیح، بدون برنامه و با هدف‌گذاری غلط آن، خود به معضلات شهر و شهرداری خواهد افزود.
«شفافیت»، از پشت شیشه‌های کدر

«شفافیت»، از پشت شیشه‌های کدر

سایت شفافیت شهرداری تهران با شعار مقابله با فساد و «شهرداری تمام شیشه‌ای» تاسیس گردید؛ اما در عمل چندان کمکی به شفافیت در شهرداری ننموده است و همچنان با صفحه‌ای کدر و تیره و تار مواجهیم؛ مساله‌ای که ناشی از مسیر غلطی است که شهرداری وشورای شهر در این زمینه در پیش گرفته‌اند.
آرشیو
آخرین اخبار
ورزشی
سلامت
خودرو
استان ها
پربازدید
پربحث
پرطرفداترین اخبار
معرفی‌نرم افزارهای‌کاربردی
جاسوسی خاموش گوشی‌های اندروید

جاسوسی خاموش گوشی‌های اندروید

به تازگی محققان با مطالعه ۸۸۰۰۰ برنامه مختلف در گوگل پلی، توانستند بیش از ۱۰۰۰ نر‌م‌افزار که بخش صدور مجوز برای دسترسی به اطلاعات را دور می‌زنند، کشف کنند.
آرشیو
فیلم
۱
فیلم های دیگر
نقد راهبردی
چند درصد‌بودجه‌شهرداری صرف‌ضروریات‌شهر‌خواهد شد؟

چند درصد‌بودجه‌شهرداری صرف‌ضروریات‌شهر‌خواهد شد؟

بودجه ای که شهرداری برای سال ۹۸ بسته با برنامه و شعارهای مطرح شده تطبیق دارد اما نسبت به لایه های بعدی مانند بافت فرسوده و ایمن‌سازی و ....مفقود است . یعنی این سیاست که ما وزن اصلی بودجه را بر یک بند قرارداد دهیم و برای بندهای دیگر در حد نگهداشت تخصیص داشته باشیم نیاز به استدلال و توجیه دارد
تصاویر منتخب
ییلاقات گلستان

ییلاقات گلستان

مناطق طبیعی استان گلستان به دلیل دارا بودن جنگلها و آبگیرهای و رودخانه های فراوان در فصل تابستان پذیرای بسیاری از مسافران و حتی افراد بومی برای تفریحات تابستانی و ییلاقی میباشد و مردم در تعطیلات اخر هفته به مناطق جنگلی بکری همچون توسکستان و جاده زیارت و دراز نو و دریای بندرگز میروند و گاهاً چند شب هم اطراق کرده و چادر میزنند و از این فضاهای ییلاقی استفاده میکنند.
آرشیو
بین‌الملل
موگرینی: در تلاش برای حفظ برجام هستیم

موگرینی: در تلاش برای حفظ برجام هستیم

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از حضور در نشست شورای اروپا گفت این اتحادیه در تلاش است به همراه شرکای بین‌المللی خود توافق هسته‌ای ایران را حفظ کند.
دولت فعلی آمریکا یک فاجعه کامل است

دولت فعلی آمریکا یک فاجعه کامل است

هیلاری کلینتون در واکنش به توییت‌های اخیر دونالد ترامپ که در آن‌ها از گروهی از زنان عضو کنگره خواسته به کشورهایی که اصالتاً به آن تعلق دارند بازگردند، تاکید کرد که آن‌ها اهل آمریکا هستند و دولت فعلی واشنگتن "یک فاجعه کامل" است.
جزئیات سفر «موگرینی» به عراق

جزئیات سفر «موگرینی» به عراق

دولتمردان عراقی در جریان دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیام های واضحی را درباره ایران به طرف غربی منتقل کردند.
آرشیو
جدیدترین اخبار شهرداری تهران
آرشیو