«تیتر شهر» مصوبات جلسه «یکصد و سی » شورای شهر تهران را در گفت و گو با «عابدین سالاری اِسکر» بررسی می کند:
هر چند اعضا در جلسه «یکصد و سی » شورای شهر تهران تصمیم گرفتند تا جواب استفساریه شهرداری پایتخت را مبنی بر تعیین تکلیف وضعیت 473 باغی که تا قبل و حینِ لغو مصوبه برج باغ بخشی یا تمامی عوارض شهری خود را برای دریافت مجوز ساخت و ساز پرداخت کرده اند، بدهند؛ اما به نظر می رسد، آنچه به عنوان خروجی در جلسه شورا مصوب شد؛ موضوع عدالت اجتماعی را در در این حوزه به زیر سوال برد.
کد خبر: ۹۲۰۵۷
تاریخ انتشار: ۴۶ : ۱۵ - ۱۸ اسفند ۱۳۹۷

به گزارش «تیتر شهر»: فرآیند تصمیم گیری در خصوص ِ تعیین تکلیف املاک موسوم به باغ (نوعیت آنها باغ است) در قالب جواب به دومین استفساریه شهرداری در این زمینه باعث شد تا منتقدان به این نتیجه برسند؛ اعضای شورا در شرایط کاملا «نااطمینانی» و «ابهام زا» تصمیم گیری مهمی را انجام دهند.

 

عدم رعایت عدالت اجتماعی در «استثنا سازی» شورا برای 62 باغ / مصوبه جدید «خانه باغ» شبیه به یک شوخی است!/ تصمیم گیری و آراء متناقض در شرایط «نااطمینانی و ابهام»/ ایجاد رانت حداقل « 1000 میلیارد تومانی» با یک مصوبه تبعیض آمیز

«عابدین سالاری اِسکر» در این باره به خبرنگار «تیتر شهر» گفت: بر اساس درخواست و طبق اطلاعاتی که معاونت شهرسازی و معماری شهرداری به شورای شهر تهران ارائه داده بود، اعضای شورا باید نسبت به تعیین تکلیف 473 قطعه ملک که اصطلاعا نوعیت آنها «باغ » است، نظر نهایی خود را اعلام می کردند. طبق استفساریه شهرداری تهران در این زمینه؛ از شورای شهر سوال شده بود که بعد از لغو مصوبه موسوم به «برج باغ » در 22 اسفند ماه سال گذشته تکلیف املاکی که از قبل مراحل دریافت پروانه ساخت وساز را طی کرده و گاها برخی از آنها تمام و یا بخشی از عوارض مربوط به این موضوع را پرداخت کرده تا بتوانند مجوز ساخت برج باغ را از شهرداری تهران دریافت کنند، چه خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی افزود:« همانطور که می دانید شهرداری تهران بعد از لغو مصوبه «برج باغ » یک بار دیگر این استفساریه را به شورای شهر تهران آورده بود. در آن زمان، اعضای شورا با این استدلال که اطلاعات کافی از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص پرونده این زمینه ها ارائه نشده است، نتوانستند تصمیم گیری و جواب قابل قبولی به این پرسش بدهند و از شهرداری تهران خواستند تا اطلاعات کافی در این خصوص به شورای شهر تهران ارائه دهد.»

 

عدم رعایت عدالت اجتماعی در «استثنا سازی» شورا برای 62 باغ / مصوبه جدید «خانه باغ» شبیه به یک شوخی است!/ تصمیم گیری و آراء متناقض در شرایط «نااطمینانی و ابهام»/ ایجاد رانت حداقل « 1000 میلیارد تومانی» با یک مصوبه تبعیض آمیز

وی با اشاره به مصوبه شورا با هدف پاسخ دادن به استفساریه شهرداری درخصوص تعیین تکیف تعدادی از باغ ها برای دریافت پروانه ساخت؛ ادامه داد: «در اواخر هفته گذشته و در جریان جلسات فوق العاده ای که شورا برای بررسی کلیات بودجه تشکیل داد، مصوب شد تعداد 62 ملک با نوعیت باغ که به صورت سیستمی و قطعی ، مبتنی بر تاییدیه سیستمی اداره درآمد را تا تاریخ 97.1.7 داشته اند، مشمول مجوز قبلی برج باغ می شوند. به زبان ساده تر، این تعداد باغ می توانند بر اساس مصوبه لغو شده برج باغ ها، مجوز ساخت 7 تا 9 طبقه را از شهرداری تهران دریافت کنند.»


بی اعتمادی اعضای شورای شهر به اطلاعات شهرداری تهران


به رغم آنکه اعضای شورای شهر تصمیم گرفتند تا اجازه استفاده از مصوبه قبلی را برای مالکان باغ هایی که مراحل قانونی دریافت پروانه برج باغ را طی کنند، بدهند؛ اما سوال این است که آیا اطلاعات داده شده توسط شهرداری در قالب استفساریه مطرح شده؛ توانست نگرانی پیشین اعضای شورا را در خصوص ارائه اطلاعات جامع، کافی، دقیق و قابل راستی آزمایی در خصوص وضعیت این املاک را برطرف کند، یا خیر؟ و مهمتر از همه اینکه آیا بر اساس اطلاعات داده شده شورا می توانست تصمیم بگیرد ،یا خیر؟

 

عدم رعایت عدالت اجتماعی در «استثنا سازی» شورا برای 62 باغ / مصوبه جدید «خانه باغ» شبیه به یک شوخی است!/ تصمیم گیری و آراء متناقض در شرایط «نااطمینانی و ابهام»/ ایجاد رانت حداقل « 1000 میلیارد تومانی» با یک مصوبه تبعیض آمیز

«عابدین سالاری اِسکر» در پاسخ به این سوال به خبرنگار «تیتر شهر» بیان کرد:« برای جواب به این سوال بهتر است تا به مطالب مطرح شده توسط برخی اعضای شورای شهر استناد کرد. به عنوان مثال، رئیس کمیسیون «شهرسازی و معماری شورای شهر» در بخشی از صحبت های خود عنوان کرد: «ممکن است بیش از 62 پرونده و ملک دارای چنین شرایطی باشند. » یا همین عضو شورا در بخش دیگری از جلسه به این موضوع اشاره کرد که:« ممکن است همین تعداد 62 ملک نیز عوارض خود را به طور کامل پرداخت نکرده باشند!» همچنین ، در بخش دیگری از جلسه، یکی از اعضای کمیسیون «سلامت و محیط زیست » به این مساله تاکید کرد:« نسبت به اطلاعات ارائه شده توسط معاونت شهرسازی و معماری اطمینانی وجود ندارد. » به عبارتی می توان گفت همین سه نقل قول مستقیم که به آنها اشاره شد، می توانست به خوبی فضای کلی حاکم بر ذهنیت اکثر اعضای شورای شهر را در این رابطه نشان دهد. در واقع، اظهار نظر برخی از اعضای شورای شهر تهران مبین این مساله بود که در خصوصی درستی و دقت، قابلیت راستی آزمایی اطلاعات داده شده از سوی شهرداری تهران اطمینان کافی در بین اعضا وجود ندارد. در نتیجه اینگونه می توان نتیجه گرفت که تصمیم شورا در شرایط نااطمینانی و ابهام شکل گرفت. »

این کارشناس اقتصادی در ادامه یادآور شد: « نقد دوم پیرامون تصمیم شورای شهر در خصوص تعیین تکلیف 62 باغ این است که بررسی آرای تک تک اعضا چه موافق و چه مخالف در قبال کلیات پیشنهادی و تبصره ها و موضوعات مطرح شده نشان می دهد، برخی از اعضا به این پیشنهاد که به املاکی که قبل از 96.11.22 ؛ (یعنی روز ملغی شدن مصوبه قبلی موسوم برج باغ در شورای پنجم) همه عوارض مربوطه را پرداخت کرده اند، مجوز «برج باغ» داده شود، رای مثبت ندادند!

 

عدم رعایت عدالت اجتماعی در «استثنا سازی» شورا برای 62 باغ / مصوبه جدید «خانه باغ» شبیه به یک شوخی است!/ تصمیم گیری و آراء متناقض در شرایط «نااطمینانی و ابهام»/ ایجاد رانت حداقل « 1000 میلیارد تومانی» با یک مصوبه تبعیض آمیز

به عبارت دیگر، در صورتی که اعضا تاریخ فوق را مبدا و معیار تصمیم گیری خود قرار می دادند، تعداد کمتری باغ از بین می رفت! این در حالی است که اکثریت اعضا به اینکه، تاریخ 97.7.1 ( یعنی زمان تایید مصوبه توسط فرمانداری) ملاک تعیین تکلیف سرنوشت باغات مذکور قرار گیرد، رای مثبت دادند که در نتیجه این رای، تعداد 62 باغ مشمول این استفساریه شدند.

وی در ادامه تاکید کرد: « نکته شگفت آورتر این است که برخی از اعضا بر خلاف ژست های شیک و رسانه ای دفاع از باغ پیشنهاداتی را در جلسه مطرح کردند که افکار عمومی را دچار چالش اساسی در پذیرش درستی و صحت این شعارها می کند! به عنوان مثال، برخی اعضا این پیشنهاد را مطرح کردند «کسانی که به صورت علی الحساب نیز عوارض خود را پرداخت کرده اند، بتوانند مشمول دریافت جواز ساخت و ساز بر اساس ضابطه قبلی «برج باغ» شوند! به عبارتی اگر این پیشنهاد مصوب می شد تعداد ملک بیشتری مشمول این استفساریه شده و تعداد باغ بیشتری از بین می رفت!

 

عدم رعایت عدالت اجتماعی در «استثنا سازی» شورا برای 62 باغ / مصوبه جدید «خانه باغ» شبیه به یک شوخی است!/ تصمیم گیری و آراء متناقض در شرایط «نااطمینانی و ابهام»/ ایجاد رانت حداقل « 1000 میلیارد تومانی» با یک مصوبه تبعیض آمیز

حتی برخی بر این باورند که اگر نگرانی و ترس از فشار رسانه ای و افکار عمومی نبود، شاید پیشنهاد شمول هر 473 ملک پیشنهادی شهرداری نیز در صحن مطرح میشد! البته معدودی از اعضا با دادن جواز ساخت، حتی به یک ملک نیز موافق نبودند و استثنا کردن همین 62 باغ را نیز رد کردند.

این کارشناس اقتصادی به تکثر نظرات اعضا اشاره کرده و گفت: «بدون انگیزه خوانی در خصوص این تکثر نظرات و آرا دو سوال کلیدی مطرح است. سوال اول این است که آیا مصوبه جدید شورا موسوم به «خانه باغ» به جای «برج باغ» مساله تخریب تتمه باغات تهران را متوقف و جلوی آنرا خواهد گرفت؟ و دوم اینکه تبعیض صورت گرفته در نتیجهِ استثنا کردن این 62 باغ چه میزان جابجایی ارزش افزوده ( یا رانت ) در بر داشته است؟ و تا چه حد مساله «عدالت» در اتخاذ این رویه ها رعایت شده است؟»

 

عدم رعایت عدالت اجتماعی در «استثنا سازی» شورا برای 62 باغ / مصوبه جدید «خانه باغ» شبیه به یک شوخی است!/ تصمیم گیری و آراء متناقض در شرایط «نااطمینانی و ابهام»/ ایجاد رانت حداقل « 1000 میلیارد تومانی» با یک مصوبه تبعیض آمیز


جای خالی عدالت در مصوبه جدید برج باغ ها


به نظر می رسد که اعضای شورای شهر باید نسبت به ادعاهایی که در خصوص حفظ فضای سبز و باغ های شهر تهران در مصاحبه های رسانه ای خود مطرح می کنند با آنچه که به عنوان پیشنهاد در صحن علنی شورا ارائه می دهد، باید شفاف سازی کنند.

«عابدین سالاری اِسکر» با بیان اینکه به نظر می رسد انتشار آرای مخالف و موافق در ملاک قرار دادن تاریخ هایی که در ابتدا مطرح شد، می تواند پاسخ تمام این ابهامات را به افکار عمومی بدهد، گفت:« تصمیم اخیر شورای شهر در خصوص کلیت مصوبه «خانه باغ» و نیز استثنا کردن این 62 باغ از زاویه عدالت اجتماعی قابل بررسی است. فرض کنید دو شخص با شرایط مشابه یکی قبل از تاریخ مورد نظر شورا، مبالغ مربوط به عوارض دریافت پروانه ساخت برج باغ را پرداخت کرده است و یکی دیگر این کار را تا تاریخ عنوان شده یعنی 97.1.7 انجام نداده است. بر این اساس، اگر فرض کنیم که این دو نفر دارای یک زمین 2000 متری در یکی از مناطق برخوردار شهر تهران یعنی منطقه 2 و یا 3 هستند، به مالک نخست بر اساس تصمیم شورا مجوز ساخت برج باغ 7تا 9 طبقه داده می شود و به نفر دوم تنها مجوز ساخت 2 طبقه (بر اساس ضابطه جدید «خانه باغ») را در زمین مذکور می دهند.

 

عدم رعایت عدالت اجتماعی در «استثنا سازی» شورا برای 62 باغ / مصوبه جدید «خانه باغ» شبیه به یک شوخی است!/ تصمیم گیری و آراء متناقض در شرایط «نااطمینانی و ابهام»/ ایجاد رانت حداقل « 1000 میلیارد تومانی» با یک مصوبه تبعیض آمیز

در همین گام نخست تفاوت این دو مالک در ساخت و ساز در زمین هایشان 5 طبقه است. به این معنا که مالک اول می تواند در زمین خود 5 آپارتمان با متراژ هر کدام 120 متر را بسازد که براساس قیمت هر متر آپارتمان در منطقه 2 یا 3 ارزش افزوده ای که این مالک به دست می آورد، نزدیک به 12.5 میلیارد تومان بیشتر از مالکی است که تنها امکان ساخت دو طبقه را در سطح اشغال 30 درصدی زمین خود دارد. براساس شرایط فوق مالک دوم از نقطه نظر عقلانی و اقتصادی ،تن به چنین معامله ای نخواهد داد. به همین دلیل است که احتمالات دیگری در برخور مالکان با مصوبه جدید شورای شهردر خصوص برج باغ ها قابل پیش بینی است. »

این کارشناس اقتصادی افزود:« به بیان ساده می توان گفت مصوبه جدید موسوم به «برج باغ» یا به تعبیرِ جدید آن «خانه باغ» این است که در مصوبه قبلی (بر اساس پهنه بندی و عرض گذر) به املاک و اراضی که کاربری آنها «فضای سبز» نیست، اما نوعیت آنها «باغ» است؛ به ترتیب 7، 9 و 11 طبقه جواز ساخت داده می‌شد و در مصوبه جدید (شورای پنجم) بر اساس مساحت ملک، 2 و حداکثر 3 طبقه اجازه ساخت و ساز با عملکردهای خاص و محدود داده می‌شود. هر چند فرضیه و مبانی ادعایی مصوبه جدید بر مواردی همچون؛ «حفظ باغات باقی مانده در شهر تهران»، «ایجاد همراستایی بین منافع خصوصی و عمومی»، « پیروی با تحکم، الزام و اقتدار قانون توسط مالک و صاحب ملک»، «عدم امکان دسترسی به راه حل جایگزین برای مالک و صاحب باغ» و در نهایت «به حداقل رساندن فساد و دور زدن قانون با تشکیل «کمیته فنی» باغ و صدور پروانه در معاونت معماری و شهرسازی » استوار است، اما باز این سوال کلیدی بدون پاسخ مانده است که این فرضیه و مبانی تا چه حد در عمل درست و واقع بینانه است؟»

 

عدم رعایت عدالت اجتماعی در «استثنا سازی» شورا برای 62 باغ / مصوبه جدید «خانه باغ» شبیه به یک شوخی است!/ تصمیم گیری و آراء متناقض در شرایط «نااطمینانی و ابهام»/ ایجاد رانت حداقل « 1000 میلیارد تومانی» با یک مصوبه تبعیض آمیز

وی ادامه داد:« به عنوان مثال، تعدادی از مالکان (مثلاً 3 تا 5 درصد) که املاک آنها قابلیت استفاده به صورت رستوران، تالار و عملکرد های گردشگری دارد (برخی از مناطق خاص تهران) یا مالکان متمولی که به دنبال ملک شخصی و ویلایی لوکس هستند، از این قاعده و مصوبه پیروی خواهند کرد.

همچنین پیش بینی می شود؛ حدود نیمی از مالکان این باغات، تعیین تکلیف ملک خود را به آینده موکول خواهند کرد( با توجه به شرایط رکود حاکم بر بخش مسکن (که ساخت و ساز توجیه بالایی ندارد) و یا ممکن است اینگونه تصور کنند که تیم مدیریت شهری و شورای شهری متفاوت با تیم کنونی در آینده بر سر کارخواهد آمد و شرایط تغییر کند). و در نهایت نیز بخش قابل توجهی از مالکین و صاحبان این املاک به سیستم قضایی و دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و رای «باغ» را می شکنند.»

با این توضیحات می توان درباره اثرات اجرایی مصوبه جدید برج باغ ها اینگونه پیش بینی کرد که:» در فاصله زمانی بین اسفند سال گذشته تا امروز، مالکان این املاک «بلاتکلیف» بودند، اما بعد از تصویب مصوبه جدید احتمالا بخش عمده آنها تکلیف خود را بر «نساختن» و «احاله مساله به آینده» می دانند. در نتیجه، ساخت و ساز در این املاک، قفل و متوقف خواهد شد و علاوه بر این، بخشی از جریان درآمدی شهرداری (که اکنون چالش مالی اصلی‌ترین چالش آن است) حذف خواهد شد.

 

عدم رعایت عدالت اجتماعی در «استثنا سازی» شورا برای 62 باغ / مصوبه جدید «خانه باغ» شبیه به یک شوخی است!/ تصمیم گیری و آراء متناقض در شرایط «نااطمینانی و ابهام»/ ایجاد رانت حداقل « 1000 میلیارد تومانی» با یک مصوبه تبعیض آمیز

از سوی دیگر سیل مراجعه به سیستم شهرداری و تبعات ناشی از آن، به سمتِ سیستم قضایی تغییر مسیر خواهد داد.

و در نهایت اینکه این مصوبه (در میان مدت و بلندمدت) مسئله تخریب باغات باقی‌مانده را نه تنها حل نمی‌کند، بلکه این انگیزه را در صاحبان باغات تشدید خواهد نمود که اولا؛ درختان موجود را به مرور خشک کرده تا در آینده بتوانند مسیر مورد نظر را پیگیری کنند و ثانیا کسی درخت جدیدی در باغ خود نکارد. در نتیجه، عملا خروجی نهایی این مصوبه خیلی متفاوت از مصوبه خسارت بار قبلی (موسوم به برج باغ) نخواهد بود.»


تصمیم عجولانه شورای شهر برای لغو مصوبه «برج باغ ها»


بنابراین، می توان گفت همه فرضیه های مطرح شده از سوی اعضای شورای شهر تهران در اصلاح مصوبه برج باغ ها تنها ادعایی خیالی و موهوم بوده است اما سوال این است که آیا شورا نتایج این تصمیم را نمی دانسته است؟

 

عدم رعایت عدالت اجتماعی در «استثنا سازی» شورا برای 62 باغ / مصوبه جدید «خانه باغ» شبیه به یک شوخی است!/ تصمیم گیری و آراء متناقض در شرایط «نااطمینانی و ابهام»/ ایجاد رانت حداقل « 1000 میلیارد تومانی» با یک مصوبه تبعیض آمیز

«عابدین سالاری اِسکر» در پاسخ به این سوال به خبرنگار تیتر شهر توضیح داد:« در پاسخ به این سوال باید گفت که برخی از اعضای شورا نتایج این تصمیم را در عمل می دانند، اما از آنجایی که در سال گذشته تصمیم عجولانه ای گرفتند و در این یکسال هم نتوانستند بین منافع خصوصی مالکان و منافع عمومی همراستایی عملی ایجاد کنند، در عمل برای خوش نامی در تاریخ!، این مصوبه را گذراندند! و گرنه میدانند که مصوبه آن در عمل چه نتایجی دارد! »

به نظر می رسد که علاوه بر مسایل فوق، این مصوبه یک چالش(نابرابری) دیگر هم دارد: دو فرد نوعی B و C را در نظر بگیرید، فرد B کارگری است که ماهیانه بر اساس قانون 5/1 میلیون تومان دریافت کند و فرد C استاد دانشگاهی است که مثلا ماهیانه 10 میلیون دریافت می کند. در بالا محاسبه کردیم که تغییر یک ضابطه قانونی بیش از 12.5 میلیارد تومان ارزش افزوده را کاهش یا افزایش خواهد داد.

 

عدم رعایت عدالت اجتماعی در «استثنا سازی» شورا برای 62 باغ / مصوبه جدید «خانه باغ» شبیه به یک شوخی است!/ تصمیم گیری و آراء متناقض در شرایط «نااطمینانی و ابهام»/ ایجاد رانت حداقل « 1000 میلیارد تومانی» با یک مصوبه تبعیض آمیز

این کارشناس اقتصادی در این باره یادآور شد:« اگر نرخ تورم و نرخ افزایش دستمزد را در 30 سال آینده صفر فرض کرده و فرد B و C همه درآمد خود را پس انداز کنند ، کارگر مورد نظر 540 میلیون تومان و استاد مورد نظر نیز 6/3 میلیارد تومان خواهد شد. به عبارت دیگر، کارگر نوعی باید 23 تا «سی سال» و استاد دانشگاه باید 3.4 تا «سی سال» کار کند تا برابر با تفاوت رانت ناشی از تغییر مصوبه «برج باغ» از حالت قبلی به حالت فعلی شود.»

به اعتقاد وی؛ این اعداد و ارقام، علاوه بر اثبات نظریه تاثیر اصلی و اولیه( بالای 90 درصد) ملک و مسکن بر تعیین نوعِ طبقه اقتصادی و اجتماعی هر فرد در شهر تهران، سیاستگذار (یعنی شورای شهر) را به این اصل رهنمون می کند که باید قبل از لحاظ اولویت هایی مانند محیط زیست و ... متغیر پایداری اجتماعی ( که ریشه در نابرابری فضایی دارد) را به عنوان متغیر اصلی وارد مدل تصمیم گیری خود کند. این مثال دلالت بر این دارد که کلان متغیرهایی مانند اقتصاد بخش مسکن و... است که سمت و سوی حفظ یا تخریب باغات را تعیین میکند ، نه الزامات قانونی یا مصوبات خیالی و آرمانی!

 

عدم رعایت عدالت اجتماعی در «استثنا سازی» شورا برای 62 باغ / مصوبه جدید «خانه باغ» شبیه به یک شوخی است!/ تصمیم گیری و آراء متناقض در شرایط «نااطمینانی و ابهام»/ ایجاد رانت حداقل « 1000 میلیارد تومانی» با یک مصوبه تبعیض آمیز

«عابدین سالاری اِسکر» در انتهای استدلال خود چنین گفت: « علاوه بر مساله تبعیض و بی عدالتی برای تمامی مالکان ، تبعیض اعمال شده برای این 62 ملک نیز فاقد مبنای محکمی است. برخی اعضای مدافع این استثنا سازی قائل به این هستند که افرادی که تمام عوارض خود را پرداخت کرده اند، احتمالا با طرح دعوی در سیستم دادگستری حکم به نفع خود خواهند گرفت.

این استدلال دارای ایرادات اساسی است؛ اولا سایر مالکان هم با توجیهات مشابه می توانند به سیستم قضایی مراجه کرده و حکم بر ابطال مصوبه « خانه باغ» دریافت کنند. ثانیا چرا باید بین کسانی که مثلا در یک فورجه زمانی به دلیلی توان یا انگیزه پرداخت عوارض نداشته ان، این حد از تبعیض قائل شد؟»

وی ادامه داد: « شورا نباید به بهانه ترس از حقوق مکتسبه دست به استثناسازی می زد و بر مصوبه خود پا می فشرد. این در حالی است که با این رفتار و مصوبه عملا حدود 1000 میلیارد تومان ارزش افزوده ( یا به عبارت دقیق تر؛ رانت) به مالکان این باغات تقدیم کرده است! از این رو، پیشنهاد میشود که اطلاعات کامل این املاک به افکار عمومی داده شود!»

 

عکس: آژانس عکس تهران

نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار خودرو
پیروزی لندروور در دعوای حقوقی

پیروزی لندروور در دعوای حقوقی

پس از گذشت مدت‌زمان زیادی از طرح شکایت لندروور علیه شرکت چینی لندویند در دادگاه چینی به خاطر ساخت کپی رنجروور اووک بنام لندویند X7، سرانجام سازندهٔ بریتانیایی در این دعوای حقوقی پیروز شد.
درز تصاویر ب‌ام‌و X5 M و X6 M کامپتیشن جدید

درز تصاویر ب‌ام‌و X5 M و X6 M کامپتیشن جدید

ما چندین بار نمونه‌های پیش‌تولیدی ب‌ام‌و X5 M (F95) جدید را مشاهده کرده‌ایم اما این اولین باری است که می‌توانیم بدنه‌ی شاسی‌بلند پرفورمنس ب‌ام‌و را بدون هرگونه پوشش خاصی مشاهده کنیم.
اگر در هنگام سیل در ماشین گیر بیفتیم چه کنیم؟!

اگر در هنگام سیل در ماشین گیر بیفتیم چه کنیم؟!

اگرچه به هیچ عنوان نباید در جاده‌ها و مسیرهای سیلابی رانندگی کنید اما سیل می‌تواند کاملا ناگهانی و حتی در مواقعی بدون هشدار قبلی واقع شود. با این وجود چندین راه وجود دارد که استفاده از آنها می‌تواند در مواقعی که داخل خودرو خود درست در میان سیل گیر افتاده‌اید و آب در حال بالا آمدن است به شما کمک کند تا از وضعیت بحرانی خارج بشوید.
زیر سؤال رفتن ترمزهای سرامیک کربنی پورشه!

زیر سؤال رفتن ترمزهای سرامیک کربنی پورشه!

اگر خودروی اسپورت و جدید خود را با ترمزهای سرامیک کربنی سفارش می‌دهید و آن را به خاطر پرفورمنس و طول عمر بیشتر دوست دارید پس بدانید شاید در حال انتخاب آپشن اشتباهی هستید. این را یکی از مسئولان پورشه در استرالیا می‌گوید.
پژو-سیتروئن به دنبال خرید فیات-کرایسلر؟!

پژو-سیتروئن به دنبال خرید فیات-کرایسلر؟!

گروه پژو-سیتروئن که از نظر فروش دومین خودروساز بزرگ اروپا در سال 2018 بوده احتمالاً بزرگ‌تر از این هم خواهد شد. پس از خرید اوپل و زیربرند بریتانیایی آن یعنی واکسهال، فرانسوی‌ها خواهان گسترش ردپای خود در صنعت خودرو بوده و ظاهراً به دنبال خرید فیات-کرایسلر و یا جگوار لندروور است.
دیوانه‌وارترین پاگانی تاریخ در جاده!

دیوانه‌وارترین پاگانی تاریخ در جاده!

در ماه‌های اخیر یک نمونه‌ی پیش‌تولیدی پاگانی هوایرا در ایتالیا رؤیت شده است. هویت این خودرو تاکنون فاش نشده بود اما حالا می‌دانیم که پاگانی چه در چنته دارد.
فروش همه مدل‌های کونیگ زگ جسکو پیش از تولید!

فروش همه مدل‌های کونیگ زگ جسکو پیش از تولید!

کونیگ زگ جسکو سولد اوت شده است. تنها چند هفته پس از رونمایی این هایپراسپورت جدید در نمایشگاه خودروی ژنو، مشتریان و برخی نمایندگی‌ها سریعاً تمامی 125 خودروی در نظر گرفته شده برای تولید را پیش‌خرید کرده‌اند. این خودرو حدود 2.8 میلیون دلار قیمت خواهد داشت.
سلامت
شپش چند روز زنده می‌ماند؟!

شپش چند روز زنده می‌ماند؟!

شپش تن و سر اختلافات جزئی دارند و به‌طور کلی می‌توان گفت؛ شپش سر از نظر اندازه کوچک‌تر و از نظر رنگ تیره‌تر و از نظر پوشش مقاوم‌تراست و شکاف‌های انتهای بدن آن عمیق‌تر است.
قرمز و داغ شدن گوش ها ودلایل آن

قرمز و داغ شدن گوش ها ودلایل آن

دلایل متعددی برای قرمز شدن گوش‌ها وجود دارد که در اغلب موارد نشان دهنده مشکل جدی نیستند هرچند این عارضه می‌تواند آزاردهنده باشد. بیماری‌ها و مشکلات مختلفی می‌توانند موجب قرمز شدن گوش‌ها شوند که برخی از آنها شامل موارد زیر است.
عوامل خطرساز ابتلا به پیری گوش

عوامل خطرساز ابتلا به پیری گوش

پیر گوشی یکی از بیماری‌های مزمن سالمندی است که موجب کاهش شنوایی آن‌ها می‌شود. این کاهش شنوایی بر کیفیت زندگی سالمندان تاثیر گذاشته و از توانایی‌های آن‌ها می‌کاهد.
7گام ساده برای بهبود تبخال

7گام ساده برای بهبود تبخال

زخم های سرد ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس که با نام تبخال شناخته می شوند، با احساس سوزش و خارش در منطقه آسیب دیده خود را نشان می دهند.
چگونه موهایمان را خشک کنیم که وز نشود؟

چگونه موهایمان را خشک کنیم که وز نشود؟

خشک کردن مو مخصوصاً برای افرادی که موهای بلندی دارند کار دشواری است که اگر صحیح و اصولی انجام نشود، منجر به ایجاد موخوره و وز کردن مو می شود. برای داشتن موهایی آراسته و زیبا و نرم و لطیف، باید موهایتان را به طوری خشک کنید که وز نکرده و لطافتش را حفظ کند.
رنگ‌های تاثرگذار بر هوش کودک

رنگ‌های تاثرگذار بر هوش کودک

از نظر علم روانشناسی رنگ ها تاثیر شگفت انگیزی در روح و روان افراد دارند به همین دلیل امروزه به رنگ دکوراسیون اهمیت ویژه ای میدهند، در این بخش به این میپردازیم که از نظر روانشناسی کدام رنگ ها برای دکوراسیون اتاق کودک مناسب تر اند و باعث باهوش شدن آنها میشوند
خواص فوق العاده خیارشور برای سلامت بدن

خواص فوق العاده خیارشور برای سلامت بدن

خیارشور حاوی آنتی اکسیدان، فیبر و بسیاری از ویتامین هاست. از جمله خواص خیار شور، بهبود عملکرد کبد، طحال و دستگاه گوارش است. شورها همچنین به کنترل دیابت و تهوع صبحگاهی نیز کمک می کنند.
ورزشی
جریمه نایکی توسط اتحادیه اروپا

جریمه نایکی توسط اتحادیه اروپا

شرکت تولید پوشاک و لوازم ورزشی نایکی آمریکا به دلیل انجام برخی تخلفات در فروش محصولاتش در قاره سبز، از سوی اتحادیه اروپا جریمه نقدی شد
همدردی اسطوره فوتبال آلمان با سیل زدگان ایرانی

همدردی اسطوره فوتبال آلمان با سیل زدگان ایرانی

توماس هسلر اسطوره فوتبال آلمان که سال ها پیراهن تیم ملی آلمان را بر تن داشت و مدتی هم در تیم پدیده به عنوان دستیار مشغول به کار بود، با انتشار متنی در صفحه اینستاگرامش نسبت به سیل شدیدی که در ایران رخ داده واکنش نشان داد.
پرونده ویژه
56 هزار میلیارد تومان بدهی به یادگار مانده شهرداری ازدوره گذشته است!

56 هزار میلیارد تومان بدهی به یادگار مانده شهرداری ازدوره گذشته است!

صحبت های اخیر محمد باقر قالیباف، شهردار سابق تهران در رسانه ملی مبنی برکذب دانستن بدهی 53 هزارمیلیاردی شهرداری تهران که از دوره مدیریت وی برای این مجموعه به یادگار مانده است، باعث شد تا با واکنش هایی از سوی اعضای شورای شهر روبه رو شود.
1300 میلیارد تومان از منابع درآمد پایدار شهرداری تهران در حوزه حمل و نقل محقق نشد! / شهرداری در خوشبینانه ترین حالت امسال با 3400 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است

1300 میلیارد تومان از منابع درآمد پایدار شهرداری تهران در حوزه حمل و نقل محقق نشد! / شهرداری در خوشبینانه ترین حالت امسال با 3400 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است

طبق لایحه بودجه سالانه که توسط مدیریت شهری تهیه و برای بررسی به شورای شهر تهران ارائه می شود، هر سال طبق جداولی میزان کسب درآمدهای شهرداری تهران در حوزه های مختلف تعیین می شود. بنابر این در صورت تحقق این منابع می توان گفت که تا انتهای یک سال مالی بودجه شهرداری تهران محقق شده است. اما در طول یک سال اخیر تنها در حوزه حمل و نقل شهرداری تهران حدود 1300 میلیارد تومان از بودجه محقق نشده است.
در صورت عدم پاسخ شفاف معاون حمل و نقل در ارائه طرح ترافیک به خبرنگاران ورود قضایی می کنیم!

در صورت عدم پاسخ شفاف معاون حمل و نقل در ارائه طرح ترافیک به خبرنگاران ورود قضایی می کنیم!

نزدیک به یک سال از اجرای شیوه جدید ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران می گذرد. با توجه به اینکه از همان ابتدا اعتراضات و البته نقدهای زیادی چه از سوی اعضای شورای شهر و چه از طرف رسانه ها مبنی بر نبود زیر ساخت های مورد نیاز در اجرای این طرح انجام شد، اما اصرار معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران مبنی بر وجود زیر ساخت های لازم باعث شد تا این طرح به شکل کاملا ضعیف و با اشکالات بسیار اجرایی شود.
راه رفتن در تهران هم پولی می شود! /5 تونل و یک بزرگراه از سوی شهرداری تهران به فروش می رسد!

راه رفتن در تهران هم پولی می شود! /5 تونل و یک بزرگراه از سوی شهرداری تهران به فروش می رسد!

پرداخت عوارض برای عبور از بزرگراه ها و تونل های شهری واقعیتی پذیرفته شده از سوی شهرهای مطرح دنیاست. جای دوری نرویم در شیخ نشین دوبی و یا در سنگاپور، کوالالامپور، سئول و شانگ هایی نیز مردم برای عبور از بزرگراه های شهرشان عوارض پرداخت می کنند. پرداخت عوارض مردم در شهرهای مطرح دنیا بر اساس کیفیت ساخت بزرگراه ها و یا تونل های شهری و مشارکت بخش خصوصی در تکمیل این پروژه هاست که باعث شده تا شهروندان برای عبور از این زیرساخت های شهری عوارضی را که تعیین می شود را بپردازند.
رویای همکاری دولت با شهرداری ها به کابوس شکایت ختم شد/ شورای عالی استان شکایت عدم همکاری دولت را به کمیسیون اصل 90 برد

رویای همکاری دولت با شهرداری ها به کابوس شکایت ختم شد/ شورای عالی استان شکایت عدم همکاری دولت را به کمیسیون اصل 90 برد

همکاری دولت با شهرداری ها به ویژه شهرداری تهران رویای شیرینی بود که در ابتدای شروع دوره جدید مدیریت شهری بارها مدیران ارشد شهرداری درباره آن صحبت کرده بودند. حتی به واقعیت پیوستن این رویا به اندازه ای بود که نخستین شهردار اصلاح طلب شهرداری تهران تصمیم گرفت تا لایحه بودجه امسال شهرداری تهران را بر مبنای این همکاری و تعهدات قانونی ای که دولت در مقابل شهرداری تهران داشت، تهیه و به شورای شهر فرستاد. اکنون بعد از گذشت یک سال و نیم از فعالیت دوره جدید مدیریت شهری در تهران اکنون این رویا به یک کابوسی تبدیل شده است که مدیران ارشد و تصمیم گیران حوزه مدیریت شهری تهران و سایر شهرها کشور برای رهایی از این کابوس شوم شکایت خود را از بد عهدی های دولت به کمیسیون اصل 90 برده اند.
جلسه ای با دستاورد و ارزش حداقلی! /تصمیم گیری در شرایط ابهام و نا اطمینانی!/رای دادن با طعم «رو کم کنی»!/«کمیسیون ها» با این همه نیرو و مشاور چه کار می کنند؟!

جلسه ای با دستاورد و ارزش حداقلی! /تصمیم گیری در شرایط ابهام و نا اطمینانی!/رای دادن با طعم «رو کم کنی»!/«کمیسیون ها» با این همه نیرو و مشاور چه کار می کنند؟!

با توجه به اینکه در «یکصد و یازدهمین» جلسه شورای شهر تهران، اعضا توانستند فقط چهار بند از دستور جلسه امروز را مورد بررسی قرار دهند، اما دو بند از دستور جلسه مطرح شده، به دلیل ضعف مبنای کارشناسی دوباره به کمیسیون های مربوطه بازگشت، موضوعی که حکایت از آن دارد که با توجه به صرف هزینه زمانی و مالی بسیاربالا ، همچنان طرح هایی که برای رای گیری و بحث های نهایی روانه صحن شورای شهر تهران می شود، فاقد ارزش و دستاورد برای مردم و شهر تهران است.
تغییر ناگهانی موضع شورای شهر در کاهش معاونت های شهرداری تهران/ آیا پای منافع نیروهای دست نشانده برخی از اعضای شورای شهر در میان است؟/ سرگردانی شهروندان بعد از لغو مصوبه برج باغ ها

تغییر ناگهانی موضع شورای شهر در کاهش معاونت های شهرداری تهران/ آیا پای منافع نیروهای دست نشانده برخی از اعضای شورای شهر در میان است؟/ سرگردانی شهروندان بعد از لغو مصوبه برج باغ ها

صد و دهمین جلسه شورای شهر تهران در حالی به صورت علنی برگزار شد که از پنج دستور جلسه ای که بررسی آن در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گفت، سه دستور به دلیل نیاز به کارشناسی بیشتر به کمیسیون های مربوطه ارجاع داده شد و دو بندی که به رای گیری گذاشته شد، نیز از جمله کارهای روتین شورا محسوب می شد. این در حالی است که کلیت جلسه امروز شورای شهر در بررسی کارشناسان، خروجی و دستاوردی برای شهرداری و شهروندان در پی نداشت.
تحقیق و تفحص بی حاصل!/تکرار حرف های یکسال گذشته توام با ترس و محافظه کاری بیشتر!/ ابهام در عملکرد یکساله کمیسیون فرهنگی !/ تحقیق و تفحص از موسسه همشهری؛ طرحی با ریشه های سیاسی!

تحقیق و تفحص بی حاصل!/تکرار حرف های یکسال گذشته توام با ترس و محافظه کاری بیشتر!/ ابهام در عملکرد یکساله کمیسیون فرهنگی !/ تحقیق و تفحص از موسسه همشهری؛ طرحی با ریشه های سیاسی!

در جلسه یکصدونهم شورای شهر تهران، سه بند از دستور جلسه 16 بندی مورد بررسی اعضا قرار گرفت. موضوع مهمی که در این میان وجود دارد، این است که «اقتصاد جلسه» به مفهوم تخصیص بهینه و مدیریت زمان برای بررسی صورت جلسات و در اولویت قرار گرفتن موضوعات اساسی شهر در جلسات علنی به هیچ عنوان رعایت نمی شود که این موضوع هزینه ای است که تاوان آن را باید شهروندان تهرانی بپردازند. این درحالی است که هر جلسه شورای شهر تهران برای شهروندان تهرانی چیزی معادل 700 میلیون تومان هزینه در بردارد.
آرشیو
آخرین اخبار
ورزشی
سلامت
خودرو
استان ها
پربازدید
پربحث
پرطرفداترین اخبار
معرفی‌نرم افزارهای‌کاربردی
لانچر کاربردی و سریع برای اندروید

لانچر کاربردی و سریع برای اندروید

لانچر آرو با نام لاتین Arrow Launcher ، یک لانچر زیبا با امکانات زیاد برای سیستم عامل اندروید است که تجربه ای متفاوت را برای کاربران به ارمغان می آورد.
بهترین اپلیکیشن های سفر (3)

بهترین اپلیکیشن های سفر (3)

می‌خواهیم از یک شبکه اجتماعی واقعی مختص سفر برای‌تان بگوییم. کوچ‌سرفینگ که معنای تحت‌الفظی‌اش می‌شود کاناپه‌گردی از یک ایده ساده آغاز شد: یک مسافر، از اهالی مقصد مورد نظرش می‌پرسد آیا در خانه‌تان کاناپه اضافه برای یک مهمان دارید؟ تنها چیزی که قرار است در اختیارتان قرار گیرد همین تخت یا جای خواب است و اگر امکان استفاده از آشپزخانه برای آشپزی و یا چرخیدن در شهر به همراه میزبان‌تان فراهم شد لطف داوطلبانه او تلقی می‌شود.
نرم افزار مدیریت موبایل آیفون (برای ویندوز)

نرم افزار مدیریت موبایل آیفون (برای ویندوز)

کاربران گوشی های آیفون بدون ابزارهای جانبی نمیتوانند مانند دستگاه های اندرویدی گوشی خود را مدیریت کنند و با اتصال دستگاه به کامپیوتر، فولدرهای موجود در دستگاه را ببینند. اما نرم افزار iTools یکی از بهترین نرم افزار ها در زمینه مدیریت موبایل آیفون میباشد که از انواع گوشی های آیفون و بسیاری از برنامه های کاربردی که برای اتصال به دستگاه شما به ایتونز نیاز دارند، پشتیبانی میکند.
بهترین اپلیکیشن های سفر (2)

بهترین اپلیکیشن های سفر (2)

گوشی هوشمند بخشی جدانشدنی از زندگی امروز ما شده است. یک دستیار باهوش که ما را بیدار می‌کند، برنامه‌های‌مان را یادآوری می‌کند، ما را سر قرارهای کاری می‌فرستد و برای تولد دوست‌مان هدیه سفارش می‌دهد. آدم‌ها نه تنها دیگر در مسیرها و شهرهای غریبه گم نمی‌شوند بلکه همواره در دسترس دوستان و آشنایان و جمع بزرگی از فعالان مجازی قرار دارند.
بهترین اپلیکیشن های سفر (1)

بهترین اپلیکیشن های سفر (1)

گوشی هوشمند بخشی جدانشدنی از زندگی امروز ما شده است. یک دستیار باهوش که ما را بیدار می‌کند، برنامه‌های‌مان را یادآوری می‌کند، ما را سر قرارهای کاری می‌فرستد و برای تولد دوست‌مان هدیه سفارش می‌دهد. آدم‌ها نه تنها دیگر در مسیرها و شهرهای غریبه گم نمی‌شوند بلکه همواره در دسترس دوستان و آشنایان و جمع بزرگی از فعالان مجازی قرار دارند.
نرم افزار اندرویدی سلفی با صدای سوت و دست !

نرم افزار اندرویدی سلفی با صدای سوت و دست !

نرم افزار Self Camera HD Pro ، با استفاده از این نرم افزار می توانید سلفی های زیبایی را از خود و دوستانتان بگیرید اما با این تفاوت که این بار با زدن دکمه این کار را انجام نخواهید داد.همانطور که از عنوان مطلب پیداست شما قادر خواهید بود تا با کف زدن یا سوت زدن شات هایی را به عنوان سلفی بگیرید.
نرم افزار موبایل افکت گذاری بسیار زیبا بر روی تصاویر

نرم افزار موبایل افکت گذاری بسیار زیبا بر روی تصاویر

اگر به دنبال برنامه ای کاربردی در زمینه ویرایش و سازماندهی تصاویر خود در گوشی می باشید این برنامه بسیار جالب می تواند عکس های گوشی شما را به تصاویر جذاب و خیره کننده تبدیل کند. این برنامه امکانات مختلف و حرفه ای در زمینه ویرایش، مقایسه، سازماندهی، فهرست کردن و ... در اختیار شما قرار می دهد .
آرشیو
فیلم
۱
دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!+ فیلم

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!+ فیلم

یک صدو بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهران در حالی امروز برگزارشدکه از دستور جلسه 15 بندی ای که قراربود مورد بررسی اعضا قرار بگیرد، اما تنها 8 بند از این دستور جلسه مورد نقد و بررسی قرارگرفت. اما آنچه که می توان به عنوان خروجی جلسه امروز شورا می توان از آن یاد کرد، این است که همچنان ضعف مدیریت زمان و در اولویت قرار دادن موضوعات مهم شهر و شهرداری تهران در مدیریت جلسات شورا وجود دارد.
جنایتکار معروف آمریکایی با 24 شخصیت عجیب!

جنایتکار معروف آمریکایی با 24 شخصیت عجیب!

او اولین انسان با اختلال چند شخصیتی بود که به خاطر این بیماری از تمام جرایمی که مرتکب شده بود، تبرئه شد. طبق نظر پزشکان، «بیلی میلیگان»، 24 شخصیت مختلف داشت که در هر کدام از آنها می توانست با لهجه های مختلف صحبت کند و کارهای مختلفی انجام دهد. در این ویدئو به طور کامل به معرفی او و تمام شخصیت ها می پردازیم.
از قصه گویی شهردار تهران تا بازی با نوجوانان کارتن خواب+فیلم

از قصه گویی شهردار تهران تا بازی با نوجوانان کارتن خواب+فیلم

جمعه هفته گذشته بود که شهردار تهران به همراه سخنگوی شورای شهر بدون هیچ همراه و خبرنگاری راهی سرای نور، نخستین مرکز نگهداری پسران نوجوان کارتن خواب شدند که با تلاش جمعیت طلوع بی نشان راه اندازی شده است. گفت و گو ی دوستانه پیروز حناچی با بچه ها از قصه گویی برای این کودکان تا بازی فوتبال دستی با این بچه ها نتیجه این دیدار صمیمانه شهردار تهران با کودکان و نوجوانان کار بود.
مهمترین علائم کبد چرب

مهمترین علائم کبد چرب

امروزه ابتلا به کبد چرب به دلیل سبک زندگی نامناسب افزایش پیدا کرده است. ابتلا به کبد چرب دلایل مختلفی دارد اما از مهم ترین دلایل کبد چرب در پی مصرف انرژی بیش از حد، چاقی، تنبلی و کم بودن ورزش و فعالیت است.
فیلم های دیگر
بین‌الملل
هند یک پهپاد پاکستان را سرنگون کرد

هند یک پهپاد پاکستان را سرنگون کرد

دهلی نو-ایرنا- مقامات هندی روز دوشنبه اعلام کردند که پدافند هوایی ارتش یک فروند یک هواپیمای بدون سرنشین (پهپاد)پاکستانی را پس از ورود به حریم هوایی این کشور در ایالت راجستان سرنگون کرده است.
مشاور اقتصادی اوباما خودکشی کرد

مشاور اقتصادی اوباما خودکشی کرد

«آلن کروگر» رئیس شورای مشاوران اقتصادی دولت آمریکا در دوران ریاست جمهوری «باراک اوباما» در سن ۵۸ سالگی دست به خودکشی زد و به زندگی خود پایان داد.
برخی از اختیارات بن سلمان لغو شد

برخی از اختیارات بن سلمان لغو شد

روزنامه گاردین گزارش داد، ولیعهد سعودی در دو هفته گذشته در شماری از نشست‌های دیپلماتیک و وزارتی در عربستان شرکت نکرده است و به گفته منابع، برخی از اختیارات او در حوزه مالی و اقتصادی لغو شده است.
آرشیو
جدیدترین اخبار شهرداری تهران
آرشیو