«تیتر شهر» مصوبات جلسه «یکصد و سی » شورای شهر تهران را در گفت و گو با «عابدین سالاری اِسکر» بررسی می کند:
هر چند اعضا در جلسه «یکصد و سی » شورای شهر تهران تصمیم گرفتند تا جواب استفساریه شهرداری پایتخت را مبنی بر تعیین تکلیف وضعیت 473 باغی که تا قبل و حینِ لغو مصوبه برج باغ بخشی یا تمامی عوارض شهری خود را برای دریافت مجوز ساخت و ساز پرداخت کرده اند، بدهند؛ اما به نظر می رسد، آنچه به عنوان خروجی در جلسه شورا مصوب شد؛ موضوع عدالت اجتماعی را در در این حوزه به زیر سوال برد.
کد خبر: ۹۲۰۵۷
تاریخ انتشار: ۴۶ : ۱۵ - ۱۸ اسفند ۱۳۹۷

به گزارش «تیتر شهر»: فرآیند تصمیم گیری در خصوص ِ تعیین تکلیف املاک موسوم به باغ (نوعیت آنها باغ است) در قالب جواب به دومین استفساریه شهرداری در این زمینه باعث شد تا منتقدان به این نتیجه برسند؛ اعضای شورا در شرایط کاملا «نااطمینانی» و «ابهام زا» تصمیم گیری مهمی را انجام دهند.

 

عدم رعایت عدالت اجتماعی در «استثنا سازی» شورا برای 62 باغ / مصوبه جدید «خانه باغ» شبیه به یک شوخی است!/ تصمیم گیری و آراء متناقض در شرایط «نااطمینانی و ابهام»/ ایجاد رانت حداقل « 1000 میلیارد تومانی» با یک مصوبه تبعیض آمیز

«عابدین سالاری اِسکر» در این باره به خبرنگار «تیتر شهر» گفت: بر اساس درخواست و طبق اطلاعاتی که معاونت شهرسازی و معماری شهرداری به شورای شهر تهران ارائه داده بود، اعضای شورا باید نسبت به تعیین تکلیف 473 قطعه ملک که اصطلاعا نوعیت آنها «باغ » است، نظر نهایی خود را اعلام می کردند. طبق استفساریه شهرداری تهران در این زمینه؛ از شورای شهر سوال شده بود که بعد از لغو مصوبه موسوم به «برج باغ » در 22 اسفند ماه سال گذشته تکلیف املاکی که از قبل مراحل دریافت پروانه ساخت وساز را طی کرده و گاها برخی از آنها تمام و یا بخشی از عوارض مربوط به این موضوع را پرداخت کرده تا بتوانند مجوز ساخت برج باغ را از شهرداری تهران دریافت کنند، چه خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی افزود:« همانطور که می دانید شهرداری تهران بعد از لغو مصوبه «برج باغ » یک بار دیگر این استفساریه را به شورای شهر تهران آورده بود. در آن زمان، اعضای شورا با این استدلال که اطلاعات کافی از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص پرونده این زمینه ها ارائه نشده است، نتوانستند تصمیم گیری و جواب قابل قبولی به این پرسش بدهند و از شهرداری تهران خواستند تا اطلاعات کافی در این خصوص به شورای شهر تهران ارائه دهد.»

 

عدم رعایت عدالت اجتماعی در «استثنا سازی» شورا برای 62 باغ / مصوبه جدید «خانه باغ» شبیه به یک شوخی است!/ تصمیم گیری و آراء متناقض در شرایط «نااطمینانی و ابهام»/ ایجاد رانت حداقل « 1000 میلیارد تومانی» با یک مصوبه تبعیض آمیز

وی با اشاره به مصوبه شورا با هدف پاسخ دادن به استفساریه شهرداری درخصوص تعیین تکیف تعدادی از باغ ها برای دریافت پروانه ساخت؛ ادامه داد: «در اواخر هفته گذشته و در جریان جلسات فوق العاده ای که شورا برای بررسی کلیات بودجه تشکیل داد، مصوب شد تعداد 62 ملک با نوعیت باغ که به صورت سیستمی و قطعی ، مبتنی بر تاییدیه سیستمی اداره درآمد را تا تاریخ 97.1.7 داشته اند، مشمول مجوز قبلی برج باغ می شوند. به زبان ساده تر، این تعداد باغ می توانند بر اساس مصوبه لغو شده برج باغ ها، مجوز ساخت 7 تا 9 طبقه را از شهرداری تهران دریافت کنند.»


بی اعتمادی اعضای شورای شهر به اطلاعات شهرداری تهران


به رغم آنکه اعضای شورای شهر تصمیم گرفتند تا اجازه استفاده از مصوبه قبلی را برای مالکان باغ هایی که مراحل قانونی دریافت پروانه برج باغ را طی کنند، بدهند؛ اما سوال این است که آیا اطلاعات داده شده توسط شهرداری در قالب استفساریه مطرح شده؛ توانست نگرانی پیشین اعضای شورا را در خصوص ارائه اطلاعات جامع، کافی، دقیق و قابل راستی آزمایی در خصوص وضعیت این املاک را برطرف کند، یا خیر؟ و مهمتر از همه اینکه آیا بر اساس اطلاعات داده شده شورا می توانست تصمیم بگیرد ،یا خیر؟

 

عدم رعایت عدالت اجتماعی در «استثنا سازی» شورا برای 62 باغ / مصوبه جدید «خانه باغ» شبیه به یک شوخی است!/ تصمیم گیری و آراء متناقض در شرایط «نااطمینانی و ابهام»/ ایجاد رانت حداقل « 1000 میلیارد تومانی» با یک مصوبه تبعیض آمیز

«عابدین سالاری اِسکر» در پاسخ به این سوال به خبرنگار «تیتر شهر» بیان کرد:« برای جواب به این سوال بهتر است تا به مطالب مطرح شده توسط برخی اعضای شورای شهر استناد کرد. به عنوان مثال، رئیس کمیسیون «شهرسازی و معماری شورای شهر» در بخشی از صحبت های خود عنوان کرد: «ممکن است بیش از 62 پرونده و ملک دارای چنین شرایطی باشند. » یا همین عضو شورا در بخش دیگری از جلسه به این موضوع اشاره کرد که:« ممکن است همین تعداد 62 ملک نیز عوارض خود را به طور کامل پرداخت نکرده باشند!» همچنین ، در بخش دیگری از جلسه، یکی از اعضای کمیسیون «سلامت و محیط زیست » به این مساله تاکید کرد:« نسبت به اطلاعات ارائه شده توسط معاونت شهرسازی و معماری اطمینانی وجود ندارد. » به عبارتی می توان گفت همین سه نقل قول مستقیم که به آنها اشاره شد، می توانست به خوبی فضای کلی حاکم بر ذهنیت اکثر اعضای شورای شهر را در این رابطه نشان دهد. در واقع، اظهار نظر برخی از اعضای شورای شهر تهران مبین این مساله بود که در خصوصی درستی و دقت، قابلیت راستی آزمایی اطلاعات داده شده از سوی شهرداری تهران اطمینان کافی در بین اعضا وجود ندارد. در نتیجه اینگونه می توان نتیجه گرفت که تصمیم شورا در شرایط نااطمینانی و ابهام شکل گرفت. »

این کارشناس اقتصادی در ادامه یادآور شد: « نقد دوم پیرامون تصمیم شورای شهر در خصوص تعیین تکلیف 62 باغ این است که بررسی آرای تک تک اعضا چه موافق و چه مخالف در قبال کلیات پیشنهادی و تبصره ها و موضوعات مطرح شده نشان می دهد، برخی از اعضا به این پیشنهاد که به املاکی که قبل از 96.11.22 ؛ (یعنی روز ملغی شدن مصوبه قبلی موسوم برج باغ در شورای پنجم) همه عوارض مربوطه را پرداخت کرده اند، مجوز «برج باغ» داده شود، رای مثبت ندادند!

 

عدم رعایت عدالت اجتماعی در «استثنا سازی» شورا برای 62 باغ / مصوبه جدید «خانه باغ» شبیه به یک شوخی است!/ تصمیم گیری و آراء متناقض در شرایط «نااطمینانی و ابهام»/ ایجاد رانت حداقل « 1000 میلیارد تومانی» با یک مصوبه تبعیض آمیز

به عبارت دیگر، در صورتی که اعضا تاریخ فوق را مبدا و معیار تصمیم گیری خود قرار می دادند، تعداد کمتری باغ از بین می رفت! این در حالی است که اکثریت اعضا به اینکه، تاریخ 97.7.1 ( یعنی زمان تایید مصوبه توسط فرمانداری) ملاک تعیین تکلیف سرنوشت باغات مذکور قرار گیرد، رای مثبت دادند که در نتیجه این رای، تعداد 62 باغ مشمول این استفساریه شدند.

وی در ادامه تاکید کرد: « نکته شگفت آورتر این است که برخی از اعضا بر خلاف ژست های شیک و رسانه ای دفاع از باغ پیشنهاداتی را در جلسه مطرح کردند که افکار عمومی را دچار چالش اساسی در پذیرش درستی و صحت این شعارها می کند! به عنوان مثال، برخی اعضا این پیشنهاد را مطرح کردند «کسانی که به صورت علی الحساب نیز عوارض خود را پرداخت کرده اند، بتوانند مشمول دریافت جواز ساخت و ساز بر اساس ضابطه قبلی «برج باغ» شوند! به عبارتی اگر این پیشنهاد مصوب می شد تعداد ملک بیشتری مشمول این استفساریه شده و تعداد باغ بیشتری از بین می رفت!

 

عدم رعایت عدالت اجتماعی در «استثنا سازی» شورا برای 62 باغ / مصوبه جدید «خانه باغ» شبیه به یک شوخی است!/ تصمیم گیری و آراء متناقض در شرایط «نااطمینانی و ابهام»/ ایجاد رانت حداقل « 1000 میلیارد تومانی» با یک مصوبه تبعیض آمیز

حتی برخی بر این باورند که اگر نگرانی و ترس از فشار رسانه ای و افکار عمومی نبود، شاید پیشنهاد شمول هر 473 ملک پیشنهادی شهرداری نیز در صحن مطرح میشد! البته معدودی از اعضا با دادن جواز ساخت، حتی به یک ملک نیز موافق نبودند و استثنا کردن همین 62 باغ را نیز رد کردند.

این کارشناس اقتصادی به تکثر نظرات اعضا اشاره کرده و گفت: «بدون انگیزه خوانی در خصوص این تکثر نظرات و آرا دو سوال کلیدی مطرح است. سوال اول این است که آیا مصوبه جدید شورا موسوم به «خانه باغ» به جای «برج باغ» مساله تخریب تتمه باغات تهران را متوقف و جلوی آنرا خواهد گرفت؟ و دوم اینکه تبعیض صورت گرفته در نتیجهِ استثنا کردن این 62 باغ چه میزان جابجایی ارزش افزوده ( یا رانت ) در بر داشته است؟ و تا چه حد مساله «عدالت» در اتخاذ این رویه ها رعایت شده است؟»

 

عدم رعایت عدالت اجتماعی در «استثنا سازی» شورا برای 62 باغ / مصوبه جدید «خانه باغ» شبیه به یک شوخی است!/ تصمیم گیری و آراء متناقض در شرایط «نااطمینانی و ابهام»/ ایجاد رانت حداقل « 1000 میلیارد تومانی» با یک مصوبه تبعیض آمیز


جای خالی عدالت در مصوبه جدید برج باغ ها


به نظر می رسد که اعضای شورای شهر باید نسبت به ادعاهایی که در خصوص حفظ فضای سبز و باغ های شهر تهران در مصاحبه های رسانه ای خود مطرح می کنند با آنچه که به عنوان پیشنهاد در صحن علنی شورا ارائه می دهد، باید شفاف سازی کنند.

«عابدین سالاری اِسکر» با بیان اینکه به نظر می رسد انتشار آرای مخالف و موافق در ملاک قرار دادن تاریخ هایی که در ابتدا مطرح شد، می تواند پاسخ تمام این ابهامات را به افکار عمومی بدهد، گفت:« تصمیم اخیر شورای شهر در خصوص کلیت مصوبه «خانه باغ» و نیز استثنا کردن این 62 باغ از زاویه عدالت اجتماعی قابل بررسی است. فرض کنید دو شخص با شرایط مشابه یکی قبل از تاریخ مورد نظر شورا، مبالغ مربوط به عوارض دریافت پروانه ساخت برج باغ را پرداخت کرده است و یکی دیگر این کار را تا تاریخ عنوان شده یعنی 97.1.7 انجام نداده است. بر این اساس، اگر فرض کنیم که این دو نفر دارای یک زمین 2000 متری در یکی از مناطق برخوردار شهر تهران یعنی منطقه 2 و یا 3 هستند، به مالک نخست بر اساس تصمیم شورا مجوز ساخت برج باغ 7تا 9 طبقه داده می شود و به نفر دوم تنها مجوز ساخت 2 طبقه (بر اساس ضابطه جدید «خانه باغ») را در زمین مذکور می دهند.

 

عدم رعایت عدالت اجتماعی در «استثنا سازی» شورا برای 62 باغ / مصوبه جدید «خانه باغ» شبیه به یک شوخی است!/ تصمیم گیری و آراء متناقض در شرایط «نااطمینانی و ابهام»/ ایجاد رانت حداقل « 1000 میلیارد تومانی» با یک مصوبه تبعیض آمیز

در همین گام نخست تفاوت این دو مالک در ساخت و ساز در زمین هایشان 5 طبقه است. به این معنا که مالک اول می تواند در زمین خود 5 آپارتمان با متراژ هر کدام 120 متر را بسازد که براساس قیمت هر متر آپارتمان در منطقه 2 یا 3 ارزش افزوده ای که این مالک به دست می آورد، نزدیک به 12.5 میلیارد تومان بیشتر از مالکی است که تنها امکان ساخت دو طبقه را در سطح اشغال 30 درصدی زمین خود دارد. براساس شرایط فوق مالک دوم از نقطه نظر عقلانی و اقتصادی ،تن به چنین معامله ای نخواهد داد. به همین دلیل است که احتمالات دیگری در برخور مالکان با مصوبه جدید شورای شهردر خصوص برج باغ ها قابل پیش بینی است. »

این کارشناس اقتصادی افزود:« به بیان ساده می توان گفت مصوبه جدید موسوم به «برج باغ» یا به تعبیرِ جدید آن «خانه باغ» این است که در مصوبه قبلی (بر اساس پهنه بندی و عرض گذر) به املاک و اراضی که کاربری آنها «فضای سبز» نیست، اما نوعیت آنها «باغ» است؛ به ترتیب 7، 9 و 11 طبقه جواز ساخت داده می‌شد و در مصوبه جدید (شورای پنجم) بر اساس مساحت ملک، 2 و حداکثر 3 طبقه اجازه ساخت و ساز با عملکردهای خاص و محدود داده می‌شود. هر چند فرضیه و مبانی ادعایی مصوبه جدید بر مواردی همچون؛ «حفظ باغات باقی مانده در شهر تهران»، «ایجاد همراستایی بین منافع خصوصی و عمومی»، « پیروی با تحکم، الزام و اقتدار قانون توسط مالک و صاحب ملک»، «عدم امکان دسترسی به راه حل جایگزین برای مالک و صاحب باغ» و در نهایت «به حداقل رساندن فساد و دور زدن قانون با تشکیل «کمیته فنی» باغ و صدور پروانه در معاونت معماری و شهرسازی » استوار است، اما باز این سوال کلیدی بدون پاسخ مانده است که این فرضیه و مبانی تا چه حد در عمل درست و واقع بینانه است؟»

 

عدم رعایت عدالت اجتماعی در «استثنا سازی» شورا برای 62 باغ / مصوبه جدید «خانه باغ» شبیه به یک شوخی است!/ تصمیم گیری و آراء متناقض در شرایط «نااطمینانی و ابهام»/ ایجاد رانت حداقل « 1000 میلیارد تومانی» با یک مصوبه تبعیض آمیز

وی ادامه داد:« به عنوان مثال، تعدادی از مالکان (مثلاً 3 تا 5 درصد) که املاک آنها قابلیت استفاده به صورت رستوران، تالار و عملکرد های گردشگری دارد (برخی از مناطق خاص تهران) یا مالکان متمولی که به دنبال ملک شخصی و ویلایی لوکس هستند، از این قاعده و مصوبه پیروی خواهند کرد.

همچنین پیش بینی می شود؛ حدود نیمی از مالکان این باغات، تعیین تکلیف ملک خود را به آینده موکول خواهند کرد( با توجه به شرایط رکود حاکم بر بخش مسکن (که ساخت و ساز توجیه بالایی ندارد) و یا ممکن است اینگونه تصور کنند که تیم مدیریت شهری و شورای شهری متفاوت با تیم کنونی در آینده بر سر کارخواهد آمد و شرایط تغییر کند). و در نهایت نیز بخش قابل توجهی از مالکین و صاحبان این املاک به سیستم قضایی و دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و رای «باغ» را می شکنند.»

با این توضیحات می توان درباره اثرات اجرایی مصوبه جدید برج باغ ها اینگونه پیش بینی کرد که:» در فاصله زمانی بین اسفند سال گذشته تا امروز، مالکان این املاک «بلاتکلیف» بودند، اما بعد از تصویب مصوبه جدید احتمالا بخش عمده آنها تکلیف خود را بر «نساختن» و «احاله مساله به آینده» می دانند. در نتیجه، ساخت و ساز در این املاک، قفل و متوقف خواهد شد و علاوه بر این، بخشی از جریان درآمدی شهرداری (که اکنون چالش مالی اصلی‌ترین چالش آن است) حذف خواهد شد.

 

عدم رعایت عدالت اجتماعی در «استثنا سازی» شورا برای 62 باغ / مصوبه جدید «خانه باغ» شبیه به یک شوخی است!/ تصمیم گیری و آراء متناقض در شرایط «نااطمینانی و ابهام»/ ایجاد رانت حداقل « 1000 میلیارد تومانی» با یک مصوبه تبعیض آمیز

از سوی دیگر سیل مراجعه به سیستم شهرداری و تبعات ناشی از آن، به سمتِ سیستم قضایی تغییر مسیر خواهد داد.

و در نهایت اینکه این مصوبه (در میان مدت و بلندمدت) مسئله تخریب باغات باقی‌مانده را نه تنها حل نمی‌کند، بلکه این انگیزه را در صاحبان باغات تشدید خواهد نمود که اولا؛ درختان موجود را به مرور خشک کرده تا در آینده بتوانند مسیر مورد نظر را پیگیری کنند و ثانیا کسی درخت جدیدی در باغ خود نکارد. در نتیجه، عملا خروجی نهایی این مصوبه خیلی متفاوت از مصوبه خسارت بار قبلی (موسوم به برج باغ) نخواهد بود.»


تصمیم عجولانه شورای شهر برای لغو مصوبه «برج باغ ها»


بنابراین، می توان گفت همه فرضیه های مطرح شده از سوی اعضای شورای شهر تهران در اصلاح مصوبه برج باغ ها تنها ادعایی خیالی و موهوم بوده است اما سوال این است که آیا شورا نتایج این تصمیم را نمی دانسته است؟

 

عدم رعایت عدالت اجتماعی در «استثنا سازی» شورا برای 62 باغ / مصوبه جدید «خانه باغ» شبیه به یک شوخی است!/ تصمیم گیری و آراء متناقض در شرایط «نااطمینانی و ابهام»/ ایجاد رانت حداقل « 1000 میلیارد تومانی» با یک مصوبه تبعیض آمیز

«عابدین سالاری اِسکر» در پاسخ به این سوال به خبرنگار تیتر شهر توضیح داد:« در پاسخ به این سوال باید گفت که برخی از اعضای شورا نتایج این تصمیم را در عمل می دانند، اما از آنجایی که در سال گذشته تصمیم عجولانه ای گرفتند و در این یکسال هم نتوانستند بین منافع خصوصی مالکان و منافع عمومی همراستایی عملی ایجاد کنند، در عمل برای خوش نامی در تاریخ!، این مصوبه را گذراندند! و گرنه میدانند که مصوبه آن در عمل چه نتایجی دارد! »

به نظر می رسد که علاوه بر مسایل فوق، این مصوبه یک چالش(نابرابری) دیگر هم دارد: دو فرد نوعی B و C را در نظر بگیرید، فرد B کارگری است که ماهیانه بر اساس قانون 5/1 میلیون تومان دریافت کند و فرد C استاد دانشگاهی است که مثلا ماهیانه 10 میلیون دریافت می کند. در بالا محاسبه کردیم که تغییر یک ضابطه قانونی بیش از 12.5 میلیارد تومان ارزش افزوده را کاهش یا افزایش خواهد داد.

 

عدم رعایت عدالت اجتماعی در «استثنا سازی» شورا برای 62 باغ / مصوبه جدید «خانه باغ» شبیه به یک شوخی است!/ تصمیم گیری و آراء متناقض در شرایط «نااطمینانی و ابهام»/ ایجاد رانت حداقل « 1000 میلیارد تومانی» با یک مصوبه تبعیض آمیز

این کارشناس اقتصادی در این باره یادآور شد:« اگر نرخ تورم و نرخ افزایش دستمزد را در 30 سال آینده صفر فرض کرده و فرد B و C همه درآمد خود را پس انداز کنند ، کارگر مورد نظر 540 میلیون تومان و استاد مورد نظر نیز 6/3 میلیارد تومان خواهد شد. به عبارت دیگر، کارگر نوعی باید 23 تا «سی سال» و استاد دانشگاه باید 3.4 تا «سی سال» کار کند تا برابر با تفاوت رانت ناشی از تغییر مصوبه «برج باغ» از حالت قبلی به حالت فعلی شود.»

به اعتقاد وی؛ این اعداد و ارقام، علاوه بر اثبات نظریه تاثیر اصلی و اولیه( بالای 90 درصد) ملک و مسکن بر تعیین نوعِ طبقه اقتصادی و اجتماعی هر فرد در شهر تهران، سیاستگذار (یعنی شورای شهر) را به این اصل رهنمون می کند که باید قبل از لحاظ اولویت هایی مانند محیط زیست و ... متغیر پایداری اجتماعی ( که ریشه در نابرابری فضایی دارد) را به عنوان متغیر اصلی وارد مدل تصمیم گیری خود کند. این مثال دلالت بر این دارد که کلان متغیرهایی مانند اقتصاد بخش مسکن و... است که سمت و سوی حفظ یا تخریب باغات را تعیین میکند ، نه الزامات قانونی یا مصوبات خیالی و آرمانی!

 

عدم رعایت عدالت اجتماعی در «استثنا سازی» شورا برای 62 باغ / مصوبه جدید «خانه باغ» شبیه به یک شوخی است!/ تصمیم گیری و آراء متناقض در شرایط «نااطمینانی و ابهام»/ ایجاد رانت حداقل « 1000 میلیارد تومانی» با یک مصوبه تبعیض آمیز

«عابدین سالاری اِسکر» در انتهای استدلال خود چنین گفت: « علاوه بر مساله تبعیض و بی عدالتی برای تمامی مالکان ، تبعیض اعمال شده برای این 62 ملک نیز فاقد مبنای محکمی است. برخی اعضای مدافع این استثنا سازی قائل به این هستند که افرادی که تمام عوارض خود را پرداخت کرده اند، احتمالا با طرح دعوی در سیستم دادگستری حکم به نفع خود خواهند گرفت.

این استدلال دارای ایرادات اساسی است؛ اولا سایر مالکان هم با توجیهات مشابه می توانند به سیستم قضایی مراجه کرده و حکم بر ابطال مصوبه « خانه باغ» دریافت کنند. ثانیا چرا باید بین کسانی که مثلا در یک فورجه زمانی به دلیلی توان یا انگیزه پرداخت عوارض نداشته ان، این حد از تبعیض قائل شد؟»

وی ادامه داد: « شورا نباید به بهانه ترس از حقوق مکتسبه دست به استثناسازی می زد و بر مصوبه خود پا می فشرد. این در حالی است که با این رفتار و مصوبه عملا حدود 1000 میلیارد تومان ارزش افزوده ( یا به عبارت دقیق تر؛ رانت) به مالکان این باغات تقدیم کرده است! از این رو، پیشنهاد میشود که اطلاعات کامل این املاک به افکار عمومی داده شود!»

 

عکس: آژانس عکس تهران

نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار خودرو'
جک J4 یا پژو 207i صندوقدار؛ خیلی دور، خیلی نزدیک

جک J4 یا پژو 207i صندوقدار؛ خیلی دور، خیلی نزدیک

امروز قصد داریم دو خودرو از سدان‌های اقتصادی بازار را مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم. البته با توجه به حداقل حقوق کارگری و قیمت‌های فعلی، نمی‌دانم اصلاً استفاده از واژه اقتصادی درست هست یا نه! اما در هر صورت این ماشین‌ها نسبت به گزینه‌هایی که با افزایش قیمت ارز، به کل از دسترس طبقه متوسط خارج شده‌اند قیمت‌های مناسب‌تری دارند و هنوز می‌توانیم به خریدشان فکر کنیم.
آخرین قیمت ارزان ترین خودروهای داخلی + جدول

آخرین قیمت ارزان ترین خودروهای داخلی + جدول

بعد از موج گرانی اخیر و افزایش شدید قیمت ها در بازار خودروی کشور، بار دیگر شاهد سیر نزولی قیمت خودرو در بازار هستیم، هرچند افزایش قیمت ها در چند هفته اخیر به گونه ای بوده است که رسیدن سایپا پراید 111 به قیمت 56 میلیون و 500 هزار تومان و یا حتی رسیدن پراید 131 مدل SE سفیدرنگ به قیمت 49 میلیون تومان را کاهش قیمت می دانیم و با در نظر گرفتن سیر نزولی قیمت خودرو در بازار، شاهد ثبت چنین ارقامی در معاملات اخیر بازار هستیم.
ترخیص یک هزار و ۴۹۵ دستگاه خودرو از گمرکات جنوب

ترخیص یک هزار و ۴۹۵ دستگاه خودرو از گمرکات جنوب

احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر درباره خودروهای دپو شده در گمرکات کشور اظهار داشت: از زمان ابلاغ بخشنامه ترخیص، یک هزار و ۱۹۸ دستگاه خودرو از بندر شهید باهنر ترخیص شدند. البته در بندر شهید باهنر ۲ هزار و ۶۲ دستگاه خودرو وجود دارد که باید سریعتر تعیین تکلیف شوند.
افزایش قیمت CNG از اول خرداد

افزایش قیمت CNG از اول خرداد

مبنای فروش گاز CNG در جایگاه‌های سوخت بر اساس واحد کیلوگرم است. با تبدیل واحدها و بر مبنای مصوبه هیئت دولت قیمت فروش هر کیلوگرم سوخت CNG در حال حاضر ۶۰۰۰ ریال است که از ساعت ۲۴ اول خرداد به ۶۵۶۸ ریال افزایش می‌یابد.
کاهش ادامه دار قیمت خودرو در بازار + جدول

کاهش ادامه دار قیمت خودرو در بازار + جدول

بازار خودروی کشور در چند روز اخیر به نقطه اوج خود رسید و حالا روند نزولی در پیش گرفته است تا بار دیگر شاهد سقوط قیمت پراید به زیر 50 میلیون تومان باشیم، ولی خب همچنان قیمت 49 میلیون و 400 هزار تومانی اتومبیل در روزی که گذشت برای خودروی پراید همچنان بالا خواهد بود و این انتظار وجود دارد که قیمت خودرو در بازار کشور به قیمت اعلامی از سوی خودروسازان نزدیک و نزدیک تر شود.
فروش فوری محصولات ایران خودرو ویژه 1 خرداد

فروش فوری محصولات ایران خودرو ویژه 1 خرداد

در راستای تنظيم قيمت خودروهای شركت ايران خودرو در بازار، بدينوسيله به اطلاع كليه متقاضيان و نمايندگان محترم مي رساند، شرايط فروش فوری تنظيم بازار مطابق جدول ذيل و از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/03/01 آغاز خواهد شد.
اما و اگرهای طرح ساماندهی صنعت خودرو از زبان ملکی

اما و اگرهای طرح ساماندهی صنعت خودرو از زبان ملکی

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با اشاره به احتمالات مطرح شده پیرامون اجرا نشدن ماده یا موادی از طرح ساماندهی صنعت خودرو پس از تصویب نهایی در شورای نگهبان، گفت: قرار داشتن کشور در وضعیت جنگ اقتصادی شرایطی را به وجود آورده که خیلی نمی‌توان قوانین اقتصادی را که نوعا برای شرایط عادی نوشته شده یا نوشته می‌شود، مو به مو اجرا کرد. برای شرایط بحرانی قطعا باید تصمیمات متناسب اتخاذ شود.
سلامت'
گیاه‌خواری و کاهش چهار ماده اساسی در بدن

گیاه‌خواری و کاهش چهار ماده اساسی در بدن

دلایل مثبت زیادی برای گیاه‌خواری وجود دارد. افزایش کیفیت زندگی، بهبود شرایط جسمانی، مقابله با خشونت علیه حیوانات و کاهش هزینه‌های مالی، از جمله مواردی هستند که اشخاص مختلف به گیاه‌خواری روی می‌آورد.
برخی بیماری ها مرز نمی شناسد

برخی بیماری ها مرز نمی شناسد

نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران گفت: پوشش و بسته خدماتی که در نظام سلامت ایران به مردم ارائه می شود در بین کشورهای منطقه کم نظیر است.
استرس به سلامت قلب زنان آسیب می رساند

استرس به سلامت قلب زنان آسیب می رساند

محققان عنوان می کنند استرس شغلی و استرس ناشی از انجام کارهای خانه می تواند زنان را در معرض سکته یا ابتلا به دیابت، بیماری قلبی و سایر بیماری های مزمن قرار دهد.
ورزشی'
پرونده ویژه
«شفافیت»، از پشت شیشه‌های کدر

«شفافیت»، از پشت شیشه‌های کدر

سایت شفافیت شهرداری تهران با شعار مقابله با فساد و «شهرداری تمام شیشه‌ای» تاسیس گردید؛ اما در عمل چندان کمکی به شفافیت در شهرداری ننموده است و همچنان با صفحه‌ای کدر و تیره و تار مواجهیم؛ مساله‌ای که ناشی از مسیر غلطی است که شهرداری وشورای شهر در این زمینه در پیش گرفته‌اند.
هزینه از جیب شهروندان برای نیمی از جمعیت/ وقتی زنان از دوچرخه سواری منع می شوند

هزینه از جیب شهروندان برای نیمی از جمعیت/ وقتی زنان از دوچرخه سواری منع می شوند

در حالی که این روزها سه شنبه های بدون خودرو از سوی مدیران پایتخت نشین تبلیغ می شود برخی شهرها استفاده از دوچرخه را برای زنان و افراد زیر 15 سال ممنوع اعلام کرده اند و با این تفاسیر از جیب همه ی شهروندان تنها برای یک قشر هزینه می شود.
بهره برداری تبلیغاتی برای افتتاح ناقص خط 6 مترو پایتخت!/ مرور وعده های عملی نشده آقای رئیس جمهور در حوزه مترو از سوی رئیس شورای شهر تهران

بهره برداری تبلیغاتی برای افتتاح ناقص خط 6 مترو پایتخت!/ مرور وعده های عملی نشده آقای رئیس جمهور در حوزه مترو از سوی رئیس شورای شهر تهران

بالاخره با وعده هایی که پیروز حناچی داده بود، 3 ایستگاه از خط 6 مترو تهران بعد از دو سال انتظار با حضور رئیس جمهور افتتاح شد تا شاید افتخار بهره برداری از دو خط باقی مانده از 7 خط مترو که عملیات عمرانی آن در دوره گذشته مدیریت شهری آغاز شده بود، به نام مدریت جدید شهرداری تهران به ثبت برسد.
56 هزار میلیارد تومان بدهی به یادگار مانده شهرداری ازدوره گذشته است!

56 هزار میلیارد تومان بدهی به یادگار مانده شهرداری ازدوره گذشته است!

صحبت های اخیر محمد باقر قالیباف، شهردار سابق تهران در رسانه ملی مبنی برکذب دانستن بدهی 53 هزارمیلیاردی شهرداری تهران که از دوره مدیریت وی برای این مجموعه به یادگار مانده است، باعث شد تا با واکنش هایی از سوی اعضای شورای شهر روبه رو شود.
1300 میلیارد تومان از منابع درآمد پایدار شهرداری تهران در حوزه حمل و نقل محقق نشد! / شهرداری در خوشبینانه ترین حالت امسال با 3400 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است

1300 میلیارد تومان از منابع درآمد پایدار شهرداری تهران در حوزه حمل و نقل محقق نشد! / شهرداری در خوشبینانه ترین حالت امسال با 3400 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است

طبق لایحه بودجه سالانه که توسط مدیریت شهری تهیه و برای بررسی به شورای شهر تهران ارائه می شود، هر سال طبق جداولی میزان کسب درآمدهای شهرداری تهران در حوزه های مختلف تعیین می شود. بنابر این در صورت تحقق این منابع می توان گفت که تا انتهای یک سال مالی بودجه شهرداری تهران محقق شده است. اما در طول یک سال اخیر تنها در حوزه حمل و نقل شهرداری تهران حدود 1300 میلیارد تومان از بودجه محقق نشده است.
در صورت عدم پاسخ شفاف معاون حمل و نقل در ارائه طرح ترافیک به خبرنگاران ورود قضایی می کنیم!

در صورت عدم پاسخ شفاف معاون حمل و نقل در ارائه طرح ترافیک به خبرنگاران ورود قضایی می کنیم!

نزدیک به یک سال از اجرای شیوه جدید ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران می گذرد. با توجه به اینکه از همان ابتدا اعتراضات و البته نقدهای زیادی چه از سوی اعضای شورای شهر و چه از طرف رسانه ها مبنی بر نبود زیر ساخت های مورد نیاز در اجرای این طرح انجام شد، اما اصرار معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران مبنی بر وجود زیر ساخت های لازم باعث شد تا این طرح به شکل کاملا ضعیف و با اشکالات بسیار اجرایی شود.
راه رفتن در تهران هم پولی می شود! /5 تونل و یک بزرگراه از سوی شهرداری تهران به فروش می رسد!

راه رفتن در تهران هم پولی می شود! /5 تونل و یک بزرگراه از سوی شهرداری تهران به فروش می رسد!

پرداخت عوارض برای عبور از بزرگراه ها و تونل های شهری واقعیتی پذیرفته شده از سوی شهرهای مطرح دنیاست. جای دوری نرویم در شیخ نشین دوبی و یا در سنگاپور، کوالالامپور، سئول و شانگ هایی نیز مردم برای عبور از بزرگراه های شهرشان عوارض پرداخت می کنند. پرداخت عوارض مردم در شهرهای مطرح دنیا بر اساس کیفیت ساخت بزرگراه ها و یا تونل های شهری و مشارکت بخش خصوصی در تکمیل این پروژه هاست که باعث شده تا شهروندان برای عبور از این زیرساخت های شهری عوارضی را که تعیین می شود را بپردازند.
آرشیو
آخرین اخبار
ورزشی
سلامت
خودرو
استان ها
پربازدید
پربحث
پرطرفداترین اخبار
معرفی‌نرم افزارهای‌کاربردی
نرم افزار حرفه ای ویرایش عکس (برای مک)

نرم افزار حرفه ای ویرایش عکس (برای مک)

اگر میخواهید عکس های خود را ویرایش کنید و استفاده از نرم افزار های پولی مکینتاش برایتان مشکل است، میتوانید نرم افزار GIMP مخصوص Mac OS را به صورت رایگان دانلود و استفاده کنید .
نرم افزار حذف سریع و کامل نرم افزارها

نرم افزار حذف سریع و کامل نرم افزارها

یکی از مشکلات شایعی که اغلب ما با آن مواجه هستیم این است که هنگامی که نرم افزارهای غیر ضروری را از روی سیستم خود حذف می کنیم، آثاری چون پوشه ها، فایل ها و اطلاعات ثبت شده بر روی رجیستری ویندوز را از خود باقی می گذارند که کم کم باعث کند شدن سرعت سیستم و اشغال شدن فضای هارد دیسک خواهد شد.
نرم افزار بازیابی اطلاعات از دست رفته در ویندوز

نرم افزار بازیابی اطلاعات از دست رفته در ویندوز

هر یک از ما حداقل یک بار با مشکل پاک شدن ناخواسته اطلاعات روبرو شده ایم که گاه در در عرض چند ثانیه و با اشتباه سهوی خود کاربر رخ داده و یا توسط برخی از نرم افزار ها یا ویروس ها و ... اطلاعات به نوعی حذف می شوند که در هر صورت در موقع از دست دادن اطلاعات همیشه بدنبال راهی جهت برگشت اطلاعات هستیم.
لانچر کاربردی و سریع برای اندروید

لانچر کاربردی و سریع برای اندروید

لانچر آرو با نام لاتین Arrow Launcher ، یک لانچر زیبا با امکانات زیاد برای سیستم عامل اندروید است که تجربه ای متفاوت را برای کاربران به ارمغان می آورد.
بهترین اپلیکیشن های سفر (3)

بهترین اپلیکیشن های سفر (3)

می‌خواهیم از یک شبکه اجتماعی واقعی مختص سفر برای‌تان بگوییم. کوچ‌سرفینگ که معنای تحت‌الفظی‌اش می‌شود کاناپه‌گردی از یک ایده ساده آغاز شد: یک مسافر، از اهالی مقصد مورد نظرش می‌پرسد آیا در خانه‌تان کاناپه اضافه برای یک مهمان دارید؟ تنها چیزی که قرار است در اختیارتان قرار گیرد همین تخت یا جای خواب است و اگر امکان استفاده از آشپزخانه برای آشپزی و یا چرخیدن در شهر به همراه میزبان‌تان فراهم شد لطف داوطلبانه او تلقی می‌شود.
نرم افزار مدیریت موبایل آیفون (برای ویندوز)

نرم افزار مدیریت موبایل آیفون (برای ویندوز)

کاربران گوشی های آیفون بدون ابزارهای جانبی نمیتوانند مانند دستگاه های اندرویدی گوشی خود را مدیریت کنند و با اتصال دستگاه به کامپیوتر، فولدرهای موجود در دستگاه را ببینند. اما نرم افزار iTools یکی از بهترین نرم افزار ها در زمینه مدیریت موبایل آیفون میباشد که از انواع گوشی های آیفون و بسیاری از برنامه های کاربردی که برای اتصال به دستگاه شما به ایتونز نیاز دارند، پشتیبانی میکند.
بهترین اپلیکیشن های سفر (2)

بهترین اپلیکیشن های سفر (2)

گوشی هوشمند بخشی جدانشدنی از زندگی امروز ما شده است. یک دستیار باهوش که ما را بیدار می‌کند، برنامه‌های‌مان را یادآوری می‌کند، ما را سر قرارهای کاری می‌فرستد و برای تولد دوست‌مان هدیه سفارش می‌دهد. آدم‌ها نه تنها دیگر در مسیرها و شهرهای غریبه گم نمی‌شوند بلکه همواره در دسترس دوستان و آشنایان و جمع بزرگی از فعالان مجازی قرار دارند.
بهترین اپلیکیشن های سفر (1)

بهترین اپلیکیشن های سفر (1)

گوشی هوشمند بخشی جدانشدنی از زندگی امروز ما شده است. یک دستیار باهوش که ما را بیدار می‌کند، برنامه‌های‌مان را یادآوری می‌کند، ما را سر قرارهای کاری می‌فرستد و برای تولد دوست‌مان هدیه سفارش می‌دهد. آدم‌ها نه تنها دیگر در مسیرها و شهرهای غریبه گم نمی‌شوند بلکه همواره در دسترس دوستان و آشنایان و جمع بزرگی از فعالان مجازی قرار دارند.
نرم افزار اندرویدی سلفی با صدای سوت و دست !

نرم افزار اندرویدی سلفی با صدای سوت و دست !

نرم افزار Self Camera HD Pro ، با استفاده از این نرم افزار می توانید سلفی های زیبایی را از خود و دوستانتان بگیرید اما با این تفاوت که این بار با زدن دکمه این کار را انجام نخواهید داد.همانطور که از عنوان مطلب پیداست شما قادر خواهید بود تا با کف زدن یا سوت زدن شات هایی را به عنوان سلفی بگیرید.
نرم افزار موبایل افکت گذاری بسیار زیبا بر روی تصاویر

نرم افزار موبایل افکت گذاری بسیار زیبا بر روی تصاویر

اگر به دنبال برنامه ای کاربردی در زمینه ویرایش و سازماندهی تصاویر خود در گوشی می باشید این برنامه بسیار جالب می تواند عکس های گوشی شما را به تصاویر جذاب و خیره کننده تبدیل کند. این برنامه امکانات مختلف و حرفه ای در زمینه ویرایش، مقایسه، سازماندهی، فهرست کردن و ... در اختیار شما قرار می دهد .
آرشیو
فیلم
۱
دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!+ فیلم

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!+ فیلم

یک صدو بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهران در حالی امروز برگزارشدکه از دستور جلسه 15 بندی ای که قراربود مورد بررسی اعضا قرار بگیرد، اما تنها 8 بند از این دستور جلسه مورد نقد و بررسی قرارگرفت. اما آنچه که می توان به عنوان خروجی جلسه امروز شورا می توان از آن یاد کرد، این است که همچنان ضعف مدیریت زمان و در اولویت قرار دادن موضوعات مهم شهر و شهرداری تهران در مدیریت جلسات شورا وجود دارد.
جنایتکار معروف آمریکایی با 24 شخصیت عجیب!

جنایتکار معروف آمریکایی با 24 شخصیت عجیب!

او اولین انسان با اختلال چند شخصیتی بود که به خاطر این بیماری از تمام جرایمی که مرتکب شده بود، تبرئه شد. طبق نظر پزشکان، «بیلی میلیگان»، 24 شخصیت مختلف داشت که در هر کدام از آنها می توانست با لهجه های مختلف صحبت کند و کارهای مختلفی انجام دهد. در این ویدئو به طور کامل به معرفی او و تمام شخصیت ها می پردازیم.
از قصه گویی شهردار تهران تا بازی با نوجوانان کارتن خواب+فیلم

از قصه گویی شهردار تهران تا بازی با نوجوانان کارتن خواب+فیلم

جمعه هفته گذشته بود که شهردار تهران به همراه سخنگوی شورای شهر بدون هیچ همراه و خبرنگاری راهی سرای نور، نخستین مرکز نگهداری پسران نوجوان کارتن خواب شدند که با تلاش جمعیت طلوع بی نشان راه اندازی شده است. گفت و گو ی دوستانه پیروز حناچی با بچه ها از قصه گویی برای این کودکان تا بازی فوتبال دستی با این بچه ها نتیجه این دیدار صمیمانه شهردار تهران با کودکان و نوجوانان کار بود.
مهمترین علائم کبد چرب

مهمترین علائم کبد چرب

امروزه ابتلا به کبد چرب به دلیل سبک زندگی نامناسب افزایش پیدا کرده است. ابتلا به کبد چرب دلایل مختلفی دارد اما از مهم ترین دلایل کبد چرب در پی مصرف انرژی بیش از حد، چاقی، تنبلی و کم بودن ورزش و فعالیت است.
فیلم های دیگر
بین‌الملل
آخرین فرصت بریگزیتی ترزا می به پارلمان انگلیس

آخرین فرصت بریگزیتی ترزا می به پارلمان انگلیس

نخست‌وزیر انگلیس گفت، اگر تا دو هفته دیگر نمایندگان پارلمان این کشور کلیات لایحه توافقنامه خروج از اتحادیه اروپا را تصویب کنند، می‌توانند درباره برگزاری یک همه‌پرسی دیگر درباره بریگزیت رأی‌گیری کنند.
تاختن دوباره ترامپ به

تاختن دوباره ترامپ به "اخبار جعلی"

رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر در توئیتی به اخبار جعلی "برنامه‌های سیاسی روز یکشنبه" تاخت و در عین حال، به دستاوردهای اقتصادی خودش در کشور اشاره کرد.
کره‎شمالی‎رفتارسازمان‎ملل‎درموردتحریم‎هاراناعادلانه‎خواند

کره‎شمالی‎رفتارسازمان‎ملل‎درموردتحریم‎هاراناعادلانه‎خواند

وزارت امور خارجه کره شمالی با اشاره به این که سازمان ملل متحد سازمانی غیر منصف است و امتیازات خود را تنها به برخی کشورها اختصاص می دهد اعلام کرد که تحریم های اعمال شده علیه کره شمالی نقض حاکمیت و تلاش برای فروپاشی قدرت در این کشور است.
آرشیو
جدیدترین اخبار شهرداری تهران
آرشیو