تیتر شهر لایحه بودجه سال 98 شهرداری تهران را در گفت و گو با «عابدین سالاری اِسکر» کارشناس اقتصادی بررسی می کند؛(بخش دوم: جداول بودجه)
بعد از بررسی تبصره های لایحه بودجه شهرداری تهران برای سال آینده، مرور جداول درآمد و منابع بودجه شهرداری تهران حقایق دیگری را در خصوص تحقق یا میزان عدم تحقق بودجه این مجموعه در سال آینده به خوبی مشخص می کند.
کد خبر: ۹۱۷۹۲
تاریخ انتشار: ۱۲ : ۱۶ - ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

به گزارش تیتر شهر: کارشناسان اقتصادی بر این باورند یکی از انتقادهایی که به لایحه بودجه سال 98 شهرداری تهران وارد است، بی توجهی تدوین کنندگان این لایحه به تاثیرات اقتصادی ناشی از تحریم ها بر میزان تحقق بودجه این مجموعه است.

در بررسی جداول درامدها و منابع بودجه شهرداری تهران توجه به این نکته ضروری است که جداول لوایح بودجه چه در سطح ملی مانند لایحه بودجه دولت و چه در سطح محلی مانند لایحه بودجه شهرداری تهران تمامی موضوعات مربوط به درآمد و تحقق بودجه این مجموعه درون جداولی تحت عنوان درآمد و مصارف قرار داده می شود.

این جداول معمولا دارای یک تقسیم بندی محتوایی دارد که موضوع درآمدها شامل بخش های درآمدهای مستمر و جاری، واگذاری دارایی های سرمایه ای و دارایی های مالی می شود. لازم به توضیح است که مباحث مربوط به بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای شامل هر آنچه که ماهیت سرمایه ای برای شهرداری تهران داشته و قابل فروش است می شود و در بخش واگذاری دارایی هایی مالی نیز موضوعات مربوط به گرفتن وام قرار داده می شود.دربخش مصارف نیز موضوعاتی مانند تملک دارایی های مالی و باز پرداخت آن درج می شود.


امکان عدم تحقق درآمدهای شهرداری برای سال آینده


در بررسی جدول درآمدهای شهرداری تهران در لایحه بودجه، چند بخش قابل بررسی است. اولین موضوعی که در لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران قابل نقد است، در جدول درآمدها و منابع بودجه در سرفصل درآمدها، مربوط به موضوع درآمدهای ناشی از عوارض عمومی یا مستمر با شماره طبقه بندی شده 110000 است. منظوری از درآمدهای ناشی از عوارض عمومی، عوارضی است که از تمامی شهروندان تهرانی دریافت می شود.

جایگاه ویژه شهر فروشی در بودجه سال آینده شهرداری تهران/ بی توجهی به تاثیرگذاری تحریم درمیزان تحقق بودجه شهرداری تهران

«عابدین سالاری اِسکر» در باره این بخش از منابع درآمدی شهرداری تهران در گفت و گو با خبرنگار تیتر شهر گفت: « براساس آمار موجود شهرداری تهران از بخش درآمد ها در سال 95 معادل 6700 میلیارد تومان به دست آورده است.

در سال 96 عملکرد شهرداری تهران در این بخش حدود 4800 میلیارد تومان بوده است و در سال 97 آنچه که برای درآمدهای شهرداری تهران مصوب شده معادل 8200 میلیارد تومان بوده است که در 9 ماهه اول امسال تنها 3900 میلیارد تومان از این بخش تحقق یافته است. این اعداد نشان می دهد که مدیریت شهری در سال 97 در این بخش باحدود 4100 میلیارد تومان از درآمدهای محقق نشده روبه روست.»

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تنها یک ماه برای شهرداری تهران تا پایان سال فرصت باقی مانده تا کسری خود را در این بخش محقق کند، افزود:« به نظر می رسد که کارشناسان اقتصادی باید پیش بینی های خود را برای میزان تحقق نهایی درآمدهای شهرداری تهران تا پایان سال عنوان کنند. این در حالی است که شهرداری در لایحه بودجه سال آینده خود در این بخش کسب درآمد 9400 میلیارد تومانی را پیش بینی کرده است. »

شاید بتوان گفت که مهمترین موضوع در بخش «درآمدهای ناشی از عوارض عمومی یا مستمر» لایحه بودجه مربوط به شماره طبقه بندی شده 110110 یعنی عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده است. طبق مصوبه بودجه درسال 95 میزان عملکرد شهرداری تهران در این بخش حدود 3900 میلیارد تومان بوده است که در سال 96 این عملکرد تحقق عدد حدود 2400 میلیارد تومانی را نشان می دهد. در سال 97 شورای شهر رقم حدود 2800 میلیارد تومانی را مصوب کرد این در حالی است که عملکرد 9 ماهه امسال شهرداری تهران نشان می دهد که حدود 2400 میلیارد تومان از این بخش درآمدی محقق شده است.طبق لایحه بودجه سال آینده شهردای تهران پیش بینی می کند که از این محل درآمد 3000 میلیارد تومانی داشته باشد.

 

جایگاه ویژه شهر فروشی در بودجه سال آینده شهرداری تهران/ بی توجهی به تاثیرگذاری تحریم درمیزان تحقق بودجه شهرداری تهران

«عابدین سالاری» با تاکید بر اینکه درامد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده توسط دولت ها وصول و سهم شهرداری ها نیز طبق قانون جدید در اختیار استانداری ها قرار داده می شود تا به حساب شهرداری ها واریز شود، بیان کرد: « باید به این موضوع توجه کرد که مالیات بر ارزش افزوده از نظر اقتصادی تابعی از فرآیندهای اقتصاد کلان است که به میزان مصرف و سرمایه گذاری بالا از سوی مردم بستگی دارد در نتیجه در صورتی که ساختارهای اقتصادی در کشور درست و اصولی باشد میزان سهم شهرداری ها از این بخش نیز افزایش می یابد.»

وی با اشاره به اینکه باید مشخص شود که در تدوین بودجه سال آینده شهرداری تهران به چه میزان مسائل مربوط به شرایط تحریم های بین المللی را در لایحه پیشنهادی خود در نظر گرفته است، ادامه داد: « در واقع می توان گفت یکی از موضوعاتی که می تواند متاثر از شرایط تحریم های اقتصادی بر بودجه کلان دولت و یا بودجه شهرداری تهران باشد، بخش مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است. به همین دلیل کارشناسان اقتصادی باید سناریو سازی کنند که آیا تا پایان سال آینده امکان تحقق 3000 میلیارد درآمد شهرداری تهران از این محل وجود دارد؟»


شهر فروشی در قالب درآمد ناشی از عوارض عمومی


دومین موضوع قابل بحث در بخش درآمدهای شهرداری تهران در لایحه بودجه سال 98 مربوط به موضوع « درآمدهای ناشی از عوارض عمومی- عوارض بر ساختمان ها و اراضی با شماره طبقه بندی شده 110200 است. در واقع این کد درآمدی این امکان را برای کارشناسان اقتصادی محیا می کند که در تحلیل های خود به این موضوع بپردازند که چه میزان از شهر توسط مدیریت شهری به فروش می رسد.

 

جایگاه ویژه شهر فروشی در بودجه سال آینده شهرداری تهران/ بی توجهی به تاثیرگذاری تحریم درمیزان تحقق بودجه شهرداری تهران

این کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار تیتر شهر گفت:« در لایحه بودجه، شهرداری تهران در دو بخش از ساختمان ها عوارض دریافت می کند که یک بار در مربوط به درآمدهای ناشی از عوارض عمومی- عوارض بر ساختمان ها و اراضی اسصت که بر اساس طرح تفصیلی این عوارض دریافت می شود و یک بار نیز در بخش مربوط به فروش مازاد تراکم است که این بخش نیز در جای خود قابل بررسی است. »

وی با اشاره به درآمد شهرداری تهران از عوارض بر پروانه های ساختمانی(زیربنا) یادآور شد:« این بخش شامل عوارضی می شود که مالکان بر اساس طرح تفصیلی می پردازند تا طبق قانون تراکم دریافت کنند شماره طبقه بندی شده این مبحث در جداول بودجه شهرداری تهران 110202 است. بررسی ها نشان می دهد عملکرد شهرداری تهران در سال 95 در این بخش باعث شد تا 137 میلیارد تومان درآمد کسب شود. در سال 96 نیز عملکرد این مجموعه باعث تحقق درآمد حدود 206 میلیارد تومانی شهرداری تهران است.

اما در مصوبه بودجه سال 97 پیش بینی شده بود که شهرداری از این بخش باید درآمد 260 میلیارد تومان داشته باشد که عملکرد 9 ماهه ابتدای امسال نشان می دهد که شهرداری تنها توانسته 100 میلیارد تومان از این محل درامد کسب کند. این اعدا نشان می دهد که این مجموعه با کسری درآمدی حدود 150 میلیارد تومان روبه روست.»

 

جایگاه ویژه شهر فروشی در بودجه سال آینده شهرداری تهران/ بی توجهی به تاثیرگذاری تحریم درمیزان تحقق بودجه شهرداری تهران

«عابدین سالاری اِسکر» تاکید کرد: « تصور می کنم که شهرداری تهران در خوش بینانه ترین حالت می تواند تا پایان سال تنها 50 میلیارد تومان دیگر از این محل درآمد کسب کند. این بدان معناست که میزان تحقق درآمد این بخش به جای 260 میلیارد تومان نهایت 150 میلیارد تومان خواهد بود.

نکته قابل توجه این است که در سال آینده میزان درآمد شهرداری تهران از بخش عوارض بر پروانه های ساختمانی (زیر بنا) حدود 300 میلیارد تومان دیده شده است که افزایش دو برابری را نشان می دهد. به همین دلیل این بخش نیز با توجه به اینکه در شرایطی که بازار مسکن در رکود به سر می برد نیاز به سناریو سازی کارشناسان اقتصادی دارد که آیا امکان کسب این بخش از درآمد برای سال آینده وجود دارد، یا خیر!»


کسب درآمد 600 میلیارد تومانی شهرداری از محل عوارض ساختمانی


موضوع دیگری که در بخش «درامد ناشی از عوارض عمومی- عوارض بر ساختمان ها و اراضی» قابل بررسی است، شماره طبقه بندی شده 110203 یا عوارض بر پروانه های ساختمانی یا (پذیره) است. این عوارض برای صدور مجوزهای تجاری از سوی شهرداری تهران اخذ می شود.

آمارها نشان می دهد که در سال 95 عملکرد درآمدی شهرداری تهران از این بخش حدود 255 میلیارد تومان بود. این در حالی است که در سال 96 طبق بودجه مصوب باید 520 میلیارد تومان درآمد از این محل کسب می شد که عملکرد مالی شهرداری تهران کسب درآمد 330 میلیارد تومانی را نشان می دهد.

 

جایگاه ویژه شهر فروشی در بودجه سال آینده شهرداری تهران/ بی توجهی به تاثیرگذاری تحریم درمیزان تحقق بودجه شهرداری تهران

«سالاری اِسکر» در این باره به خبرنگار تیترشهر گفت:« درسال 96 اعداد و ارقام نشان می دهد که شهرداری تهران در این بخش با کسری درآمدی حدود 190 میلیارد تومانی روبه رو بوده است. در سال 96 درامد مصوب شهرداری تهران در این بخش حدود 500 میلیارد تومان بوده است که عملکرد مالی شهرداری تهران در 9 ماهه امسال برای دریافت عوارض بر پروانه ساختمانی(پذیره) تنها 100 میلیارد تومان بوده و 400 میلیارد تومان از این بخش محقق نشده است.

تصور بر این است که احتمالا تا انتهای سال شهرداری تهران بتواند در این بخش 180 میلیارد تومان دیگر کسب درآمد کند اما با کسری درآمدی بین 140 تا 150 میلیارد تومانی روبه روست. این در حالی است که پیش بینی شهرداری تهران در این بخش برای سال 98 درآمد 600 میلیارد تومانی است. »

وی افزود:« تجربه نشان داده است که شهروندان معمولا برای پرداخت این بخش از عوارض خود در انتهای سال به شهرداری ها مراجعه می کنند اما باز جای سوال دارد که آیا امکان تحقق درآمد 600 میلیارد تومانی از این حوزه برای شهرداری تهران وجود دارد، یا خیر!»


عدم تحقق درآمد شهرداری از محل طرح ترافیک


یکی از موضوعات قابل بحث در بخش عوارض عمومی مستمر، مربوط به درامدهای ناشی از عوارض عمومی –عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل است که در این بخش آیتم مربوط به عوارض مربوط به تردد وسایط نقلیه در محدوده های مرکزی و ترافیک(مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک) با شماره طبقه بندی شده 110315 حائز اهمیت است.

 

جایگاه ویژه شهر فروشی در بودجه سال آینده شهرداری تهران/ بی توجهی به تاثیرگذاری تحریم درمیزان تحقق بودجه شهرداری تهران

این کارشناس اقتصادی درباره میزان درآمد شهرداری تهران از این بخش به خبرنگار تیتر شهر توضیح داد:« به رغم آنکه متاسفانه در جداول بودجه ای شهرداری تهران در دو سال 94 و 95 برای میزان عملکرد درآمدی شهرداری تهران عدد (صفر) عنوان شده است؛ اما عملکرد درامدی شهرداری تهران درسال 96 در این بخش 21 میلیارد تومان بوده است. درسال 97 نیز به رغم آنکه مصوب شده بود شهرداری از محل فروش طرح ترافیک درآمد 375 میلیارد تومانی کسب کند اما عملکرد معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در این بخش تنها در 9 ماهه ابتدایی امسال تنها حدود 60 میلیاد تومان بوده است.»

وی با تاکید بر اینکه اعداد و ارقام حکایت از آن دارد که انتقادات رسانه ها و کارشناسان مبنی بر اجرای عجله ای بدون ایجاد زیر ساخت های لازم برای اجرای این طرح خود را در جدول میزان درامد محقق شده شهرداری تهران به خوبی نشان می دهد، ادامه داد:« در واقع مدیریت شهری در این بخش با کسری حدود 308 میلیارد تومانی روبه روست و باید دلایل تاثیر گذار در این کسری درآمدی را بررسی کرد.

از سوی دیگر می توان گفت یکی از دقیق ترین معیارهایی که این امکان را فراهم می آورد تا از مدیران شهرداری بابت عملکردی که در اجرای قانون بودجه داشته اند، حساب کشی کرد، همین اعداد و ارقام است.

 

جایگاه ویژه شهر فروشی در بودجه سال آینده شهرداری تهران/ بی توجهی به تاثیرگذاری تحریم درمیزان تحقق بودجه شهرداری تهران

به زبان ساده، با این اعداد وارقام بودجه می توان قضاوت بیطرفانه ای نسبت به اجرای طرح جدید ترافیک در محدوده های مرکزی شهر تهران داشت. این در حالی است که شهرداری تهران برای سال آینده پیش بینی درآمد 300 میلیارد تومانی را در لایحه بودجه خود داشته است.»

«عابدین سالاری اِسکر» تاکید کرد: یکی از موضوعات مهمی که در این میان وجود دارد، این است که به درستی شهرداری تهران مشخص نکرده است که اضافه کردن محدوده دوم یعنی زوج و فرد به محدوده طرح ترافیک در کجای بودجه آمده است؟»


کاهش 27 میلیارد تومانی شهرداری تهران از محل درآمدهای ناشی از عوارض بر پروانه های کسب فروش و خدمات


ساماندهی تبلیغات محیطی در شهر تهران و مشخص شدن میزان درامد سازمان زیبا سازی از این محل در طول سال های اخیر به موضوعی مبهم و البته مورد انتقاد کارشناسان و رسانه ها تبدیل شده است. امسال نیز این مبحث در شماره طبقه بندی شده 110400 تحت عنوان درآمدهای ناشی از عوارض عمومی- عوارض بر پروانه های کسب فروش و خدماتی دیده شده است. در زیر مجموعه این مبحث در جداول بودجه شهرداری تهران برای سال آینده به طور کلی میزان عملکرد مالی این مجموعه در سال های اخیر و پیش بینی شهرداری برای میزان درآمدی که از این محل می تواند در سال 98 داشته باشد، مطرح شده است.

 

جایگاه ویژه شهر فروشی در بودجه سال آینده شهرداری تهران/ بی توجهی به تاثیرگذاری تحریم درمیزان تحقق بودجه شهرداری تهران

«عابدین سالاری» بر این باور است که با اعداد و ارقام موجود می توان کارنامه یکی از مهمترین سازمان های زیر مجموعه شهرداری تهران یعنی زیبا سازی را مورد نقد و بررسی قرار داد .

به گفته وی؛ در سال 96 عملکرد مالی شهرداری تهران از این بخش حدود 57 میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در مصوبه بودجه امسال میزان کسب درآمد شهرداری از این بخش حدود 343 میلیارد تومان پیش بینی شده بود که عملکرد 9 ماهه ابتدای امسال نشان می دهد که شهرداری تهران از این محل تنها حدود 144 میلیارد تومان به دست آورده است.

نکته قابل تامل این است که در لایحه بودجه شهرداری برای سال آینده پیش بینی شده از این آیتم می توان درآمد حدود 316 میلیارد تومانی به دست آورد که به نسبت سال جاری با کاهش حدود 27 میلیارد تومانی روبه رو هستیم.


تحقق تنها 5 میلیارد تومان از سهم 165 میلیارد تومانی شهرداری تهران از مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری


موضوع دیگری که در جدول درآمدها و منابع بودجه شهرداری تهران قابل بررسی است مربوط به شماره طبقه بنی 120200 مبنی بر درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی- سهمیه از عوارض وصولی متمرکز است.

این کارشناس اقتصادی درباره این بند از جدول بودجه شهرداری تهران به خبرنگار تیتر شهر توضیح داد: »همانوطور که می دانید عوارض اختصاصی شامل دو بخش می شود که به موضوع ارزش افزوده بر می گردد. در مجموعه شهرداری تهران طبق 3 تبصره می تواند سهم خود را از محل مالیات بر ارزش افزوده دریافت کند.

 

جایگاه ویژه شهر فروشی در بودجه سال آینده شهرداری تهران/ بی توجهی به تاثیرگذاری تحریم درمیزان تحقق بودجه شهرداری تهران

بررسی ها نشان می دهد که در سال 96 میزان عملکرد شهرداری تهران در این بخش حدود 134 میلیارد تومان بوده است. به رغم انکه در لایحه بودجه مصوب سال جاری پیش بینی شده بود که شهرداری از این محل درآمدی معادل 165 میلیارد تومان کسب کند، اما عملکرد 9 ماهه ابتدای امسال شهرداری نشان می دهد که تنها توانسته5582 میلیارد تومان کسب درآمد کند بوده است که در 9 ماهه امسال شهرداری از این محل تنها توانسته است 5 میلیارد و 582 میلیون تومان کسب درامد کند و با عدم تحقق 159 میلیارد تومانی در این بخش روبه رو بوده است.

این در حالی است که شهرداری تهران پیش بینی کرده است برای سال آینده رقمی معادل 167 میلیارد تومان از این بخش درامد کسب خواهد کرد.»


درآمد شهرداری تهران ازفروش زباله تنها 23 میلیارد تومان


یکی از موضوعات مهم در جداول لایحه بودجه شهرداری تهران مربوط به شماره طبقه بنی شده 130100 تحت عنوان « درآمد ناشی از بهای خدمات شهری» است که به نظر می رسد از جمله موضوعات مورد توجه شهروندان نیز محسوب می شود.

«عابدین سالاری اِسکر» در این باره به خبرنگار تیتر شهر بیان کرد:« یکی از موضوعات مهم در این بخش درآمدی مربوط به درآمد حاصل از جمع آوری و فروش زباله است .در دنیا زباله به عنوان طلای کثیف شناخته می شود.

 

جایگاه ویژه شهر فروشی در بودجه سال آینده شهرداری تهران/ بی توجهی به تاثیرگذاری تحریم درمیزان تحقق بودجه شهرداری تهران

طبق جدول بودجه شهرداری تهران برای سال آینده در بخش درآمد حاصل از فروش زباله با شماره طبقه بندی شده 130124 حدود 51 میلیارد تومان پیش بینی شده است. این در حالی است که میزان درآمدی که از این بخش در بودجه سال جاری مصوب شده بود، 40 میلیارد تومان بوده است که عملکرد مالی شهرداری در 9 ماهه ابتدای امسال در این بخش تنها حدود 23 میلیارد تومان بوده است.»

وی ادامه داد: « قطعا در آینده می توان درباره این موضوع بحث کرد که رانت و ارزش افزوده ای که در این بخش ایجاد می شود، چقدر خواهد بود. به عنوان مثال سرقفلی ای که به شکل پنهان برای زباله خشک منطقه یک توسط برخی از پیمانکاران پرداخت می شود حدود 1000 میلیارد تومان عنوان شده است که متاسفانه این میزان پول بین یک حلقه خاصی از دلالان و مدیران توریع می شود و مهمتر از همه اینکه سرقفلی جمع آوری از نوع زباله نیز تنها به پیمانکاران خاصی داده می شود.»

این کارشناس اقتصادی تاکید دارد:« به نظر می رسد که اعضای شورای شهر تهران باید به این حوزه ورود جدی ای داشته باشند تا اصلاحات لازم در این بخش انجام شود چرا که چنین مشکلاتی حتی در بخش بهای خدمات و مدیریت پسمان مسکونی و یا تجاری نیز وجود دارد.»

وی درباره میزان تحقق اعداد و ارقام پیش بینی شده در جداول بودجه لایحه پیشنهادی شهرداری تهران برای سال آینده به خبرنگار تیتر شهر گفت:« پیش بینی می شود با توجه به اینکه بسیاری از درامدهای شهرداری تهران در برخی از بخش ها برای سال جاری تا انتهای سال محقق نخواهد شد، در سال آینده نیز این مجموعه با چنین مشکلی روبه روست. »


پیش بینی شهرداری از درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری غیر واقعی است


یکی از بخش های غیر واقعی بودجه سال آینده شهرداری تهران مربوط به شماره طبقه بندی شده 130200 بوده که مربوط به درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری است. این بخش از زیر مجموعه سر فصل درآمد های حاصل وجوه و اموال شهرداری تهران محسوب می شود.

«عابدین سالاری اِسکر» در این باره نیز افزود:« طبق آمارهای مجمود عملکرد شهرداری تهران در این بخش در سال 95 حدود 1195 میلیارد تومان بوده است. در یال 96 نیز به رغم انکه مصوب شده بود شهرداری از این بخش درامد 1800 میلیارد تومانی به دست آورد، اما عملا آنچه که محقق شد، بودجه 430 میلیارد تومانی بود.

 

جایگاه ویژه شهر فروشی در بودجه سال آینده شهرداری تهران/ بی توجهی به تاثیرگذاری تحریم درمیزان تحقق بودجه شهرداری تهران

همین اعداد نشان می دهد که شهرداری تهران در طول یک سال با یک افت دو تا سه برابری در تحقق بودجه در این بخش روبه رو بوده است که تاثیرات خود را در بودجه سال جاری نیز در پی داشته است.

هر چند در بودجه امسال مصوب شده بود که باید شهرداری تهران حدود 1850 میلیارد تومان تحقق بودجه داشته باشد، اما عملکرد 9 ماهه امسال نشان می دهد که این مجموعه در این بخش تنها 300 میلیارد تومان بودجه خود را محقق کرده است و با عدم تحقق حدود 1500 میلیارد تومانی روبه روست. بااین شرایط در لایحه بودجه سال آینده نیز پیش بینی شده تا شهرداری از این محل حدود 2500 میلیارد تومان بودجه خود را محقق کند. »

این کارشناس اقتصادی درباره شماره طبقه بندی شده 140100 که مربوط به «درآمدهای حاصل از وجوه شهرداری تهران» است، ادامه داد: « در ذیل این کد درآمدی مهمترین بخش از درآمد های شهرداری از موضوع «درامد حاصل از سرمایه گذاری دربخش خصوصی» با شماره طبقه بندی شده 140102 به دست می آید.

اما کارنامه شهرداری نشان می دهد که در سال 97 با توجه به اینکه میزان درآمد از این بخش حدود 80 میلیارد تومان دیده شده است اما عملکرد شهرداری تا کنون د این بخش تحقق تنها حدود 39 میلیارد تومان بوده است. با این وجود پیش بینی شده است که در سال 98 شهرداری تهران در این بخش بتواند درآمد حدود 1000 میلیارد تومانی را به دست آورد.

این بدان معناست که قرار است شهرداری تهران برای سال آینده از محل مشارکت های مردمی درآمد 1000 میلیارد تومانی داشته باشد. موضوع مشارکت های مردمی و سرمایه گذاری از جمله مسائلی است که به نظر می رسد شهرداری تهران در لایحه بودجه سال اینده خود در این مبحث میزان درآمد خود را به صورتغیر واقعی پیش بینی کرده است.

البته برخی از مدیران و کارشناسان عنوان می کنند که بخش عمده پروژه های مشارکتی در حال آماده شدن است و مشکلات این حوزه نیز حل شده است؛ اما تصور بنده بر این است که با این تیم مدیریتی امکان تحقق این میزان درآمد امکان پذیر نیست. »


شهرفروشی مدیریت شهری در قالب درآمد حاصل از اموال شهرداری


مبحث مربوط به «درآمد حاصل از اموال شهرداری» تهران با شماره طبقه بندی شده 140200 نیز یکی از مباحثی است که به خوبی نشان می دهد شهرداری تهران به رغم شعارهای خود مبنی بر عدم شهر فروشی تا چه میزان بر روی این بخش برای تامین بودجه خود حساب باز کرده است.

«عابدین سالاری اسکر» در باره این مبحث به خبرنگار تیتر شهر بیان کرد:« این بخش مربوط به سود حاصل از فروش دارایی های ثابت شهرداری تهران است که شامل زمین، ساختمان و هر آنچه که دارد؛ می شود.

در سال 95 عملکرد شهرداری در این بخش 1000 میلیارد تومان بوده است این در حالی است که در سال 96 با توجه به اینکه در این بخش درآمد حدود 112 میلیارد تومانی مصوب شده بود اما عملکرد مالی این مجموعه در آن سال حدود 390 میلیارد تومان از محل دارایی های به فروش رفته است.

 

جایگاه ویژه شهر فروشی در بودجه سال آینده شهرداری تهران/ بی توجهی به تاثیرگذاری تحریم درمیزان تحقق بودجه شهرداری تهران

البته باید به این موضوع نیز تاکید داشت که در اواسط سال 96 شورای جدید شهر تهران مستقر می شود.اما در مجموع در تحقق بودجه شهرداری در این سال دچار یک شکست هستیم که بخش عمده آن مربوط به وام هایی است که در سال های گذشته در بالاترین سطح ممکن گرفته شده است. »

وی با تاکید بر اینکه نمی توان در میزان تحقق بودجه در دوره جدید مدیریت شهری سال 96 را مبنای بررسی ها قرار داد، یادآور شد:« به این دلیل که سال96 به نوعی انتخابات بوده است که این موضوع تاثیر خود را در تحقق بودجه شهرداری گذاشته است. اما در سال 97 حدود 800 میلیارد تومان برای این بخش مصوب شده بود تا شهرداری بتواند سود حاصل از فروش دارایی های ثابت خود را کسب کند، عملکرد 9 ماهه شهرداری در این بخش حکایت از تحقق تنها حدود 148 میلیارد تومان دارد و به نوعی حدود 650 میلیاردتومان عدم تحقق در این بخش دیده می شود.»

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی؛ این بخش نیز یکی از مواردی است که در سال جاری بودجه حاصل از آن محقق نشده است. با این وجود در سال 98 شهرداری تهران پیش بینی کرده است از این محل حدود 1200 میلیاد تومان بودجه خود را محقق خواهد کرد اما برسی ها نشان می دهد که این میزان پیش بینی از جمله مواردی است که تحقق آن برای مدیریت شهری مشکل و غیر ممکن خواهد بود به این دلیل که با توجه به اینکه حدود 300 میلیارد تومان این بودجه غیر نقد است و معلوم نیست افرادی که لایحه بودجه را تدوین کرده اند، این اعداد و اراقم را بر چه اساس در جداول قرار داده اند و با توضیحات این افراد را شنید. »


سهم قابل توجه جرایم کمیسیون ماده 100 و 7 شهرداری در تحقق بودجه


در زیر مجموعه بخش « اموال و دارایی هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد» با شماره طبقه بندی شده 160300 ، موضوعاتی قرار دارد که به اعتقاد منتقدان به نوعی شهر فروشی محسوب می شود. یکی از این موضوعات متعلق به شماره طبقه بندی شده 160301 با موضوع جرایم کمیسیون ماده 100 است.

«عابدین سالاری اِسکر» در این باره به خبرنگار تیتر شهر توضیح داد:« در لایحه پیشنهادی شهرداری تهران برای سال 98 عنوان شده است که میزان درامد حاصل از این بخش حدود 100 میلیاردتومان خواهد بود. این در حالی است که عملکرد مالی شهرداری برای سال 96 در این بخش 76 میلیارد تومان بوده است. در سال جاری نیز به رغم آنکه مصوب شده بود میزان درآمد شهرداری از محل جرایم کمیسیون ماده 100 حدود 56 میلیارد تومان باشد، اما عملکرد شهرداری در این بخش تنها حدود 270 میلیون تومان بوده است.»

 

جایگاه ویژه شهر فروشی در بودجه سال آینده شهرداری تهران/ بی توجهی به تاثیرگذاری تحریم درمیزان تحقق بودجه شهرداری تهران

این کارشناس اقتصادی با اشاره به موضوع« عوارض حفظ و گسترش فضای سبز تهران» با شماره طبقه بندی شده 16038 در لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران تاکید کرد:« عملکرد شهرداری در سال 96 در این بخش حدود 524 میلیون تومان بوده است. اما در سال جاری به رغم انکه مصوب شده بود شهرداری درآمد 400 میلیون تومانی به دست می اورد، اما عملکرد 9 ماهه اخیر تحقق بودجه 86 میلیون تومانی را نشان می دهد . شهرداری برای سال آینده در این بخش کسب درآمد 100 میلیون تومانی را پیش بینی کرده است.»

وی با اشاره به بررسی پرونده زمین های باغ در جلسات علنی شورای شهر تهران گفت:«می توان این انتقاد را به شهرداری تهران وارد کرد که موضوع قطع درخت در ازای پرداخت جرایم در بندهای جداول بودجه را به رسمیت شناخته است. »


لزوم تغییر شیوه بودجه نویسی در شهرداری تهران


فصل دوم از جداول بودجه شهرداری تهران برای سال 98، مربوط به شماره طبقه بندی شده 200000 یا «منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای» است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در بررسی فصل اول جداول بودجه شهرداری تهران برای سال آینده چند مبحث باید جزو موضوعات فصل دوم قرار گیرد.

 

جایگاه ویژه شهر فروشی در بودجه سال آینده شهرداری تهران/ بی توجهی به تاثیرگذاری تحریم درمیزان تحقق بودجه شهرداری تهران

«عابدین سالاری اِسکر» در این باره ه خبر نگار تیتر شهر گفت:« بر این باور م که دو، سه آیتم از بخش درآمدهای سرمایه ای جدول بودجه پیشنهادی سال آینده شهرداری تهران باید زیر مجموعه سر فصل منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای قرار گیرد. به عنوان مثال موضوعاتی مانند عوارض ساختمانی و همچنین بخش دارایی های ثابت را نباید جزو بخش درآمد ها بررسی کرد. جنس این موضوعات درآمد نیست و جزو آیتم ها دارایی های سرمایه ای محسوب می شوند.»

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه به نظر می رسد که باید ساختار بودجه نویسی در شهرداری تهران تغییر کند، افزود:« اگر به دنبال این هستیم که یک روز با قاطعیت عنوان کنیم که مثلا درآمدهای پایدار و همچنین شهرفروشی چه سهمی در تامین بودجه شهرداری داشته اند، جابه جایی برخی از موضوعات از بخش درآمد به واگذاری دارایی های سرمایه ای می تواند این موضوعات را به طور کامل مشخص کند.

مثال ساده این موضوع این است که ما در زندگی شخصی یک بار حقوق ماهایانه را تخصیص به هزینه ها می دهیم و یک بار درآمد حاصل از فروش خانه را به این بخش اختصاص دهیم. وقتی درآمد ناشی از فروش خانه را جزو دارایی های سرمایه ای قرار دهیم هیچ وقت مایحتاج زندگی را از این بخش تامین نمی کنیم بلکه دارایی های سرمایه ای دیگر با این بودجه خریداری می کنیم.

اما وقتی این منابع سرمایه ای را در ذیل درآمد حقوق ماهانه برای تامین هزینه ها می گذاریم، متوجه نمی شویم که در هزینه کرد این دارایی سرمایه ای چقدر زیان می کنیم.

در حال حاضر مشابه این اتفاق در لایحه بودجه شهرداری تهران روی داده است و به همین دلیل موضوعاتی که عبارت است از فروش آسمان و زمین باید ذیل دارایی های سرمایه ای قرار گیرند نه درآمدها.

وقتی این مباحث در فصل درآمدها قرار می گیرد، برای تامین هزینه های جاری به کار می رود و به همین دلیل است که وضعیت اداره شهر همچنان با مشکلاتی روبه روست.

به نظر می رسد که اگر شورا اراده داشته باشد و حساسیت های لازم را نشان دهد باید این بخش ها از هم تفکیک کند.»


پیش بینی درآمد 8000 میلیارد تومانی شهرداری تهران از محل فروش تراکم مازاد در سال98


زمانی که درباره منابع حاصل از دارایی های سرمایه ای صحبت می کنیم، درباره موضوعاتی مانند فروش حاصل از مازاد تراکم چه در بخش ساختمانی و چه در تجاری، تفکیک اراضی، درآمد حاصل از تغییر کاربری و.... بحث می کنیم که تمام این آیتم ها عبارت است از فروش قانون و شهر، فروش کالبد و فضا آن چیزی که حق مشا همه شهروندان است و منتقدان از رواج این موضوعات به عنوان گسترش بی رویه شهر انتقاد می کنند.

 

جایگاه ویژه شهر فروشی در بودجه سال آینده شهرداری تهران/ بی توجهی به تاثیرگذاری تحریم درمیزان تحقق بودجه شهرداری تهران

«عابدین سالاری اِسکر» در این باره به خرنگر تیتر شهر گفت:« عملکرد مالی شهرداری تهران در سال 95 در این بخش تحقق بودجه حدود 7369 میلیارد تومان بوده است. اگر بودجه محقق شده شهرداری تهران را در این سال مجموعا 15000 میلیارد تومان در نظر بگیریم، می توان به این نتیجه رسید که حدود 50 درصد از بخش شهر فروشی به دست آورده ایم.

این در حالی است که در سال 96 پیش بینی تحقق بودجه شهرداری در این سرفصل رقمی معادل 8600 میلیارد تومان بود که عملکرد مالی شهرداری تنها در این بخش حدود 7400 میلیارد تومان را محقق کرد.

در سال 97 برای این بخش حدود 7400 میلیارد تومان مصوب شده است که تا کنون شهرداری 4800 میلیارد تومان از بودجه خود را در این بخش محقق کرده و به نوعی با کسری بیش از 2000 میلیارد تومانی روبه رو ست.

به گفته وی؛ پیش بینی شهرداری تهران برای سال آینده تحقق بودجه 8170 میلیارد تومانی است که یک افزایش قابل توجهی را به نسبت امسال نشان می دهد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پیش بینی می شود بخش قابل توجهی از این بودجه برای سال آینده محقق نخواهد شد؛ ادامه داد: « این بخش شامل زیر مجموعه هایی مانندعوارض بر پروانه های ساختمانها، عوارض بر مازاد تراکم( در حدمجاز)، عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانی و... است که مهمترین موضوع قابل بررسی در این بخش مازاد تراکم است.

به این معنا که به متقاضیان علاوه بر طرح تفصیلی با پرداخت عوارض مازاد تراکم داده می شود. در سال 95 عملکرد مالی شهرداری تهران در این بخش حدود 3000 میلیارد تومان بوده است. در سال 96 شهرداری از این محل بودجه ای حدود 3200 میلیارد تومان را محقق کرد. این در حالی است که برای سال 97 حدود 3500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که در 9 ماهه ابتدایی امسال 1680 میلیارد تومان محقق شده است.

وی بابیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران در این بخش تحقق بودجه 4782 میلیارد تومانی را در نظر گرفت هاست، یادآور شد: « این موضوع نشان می دهد به رغم اینکه مدیران شهری عنوان می کنند که مازاد تراکم بر طرح تفصیلی در تهران داده نمی شود ، اما اعدادو ارقام لایحه بودجه حقایق دیگری را نشان می دهد که حداقل در سال جاری از 3500 میلیارد تومان بودجه ای که برای این بخش در نظر گرفته شده است، تا کنون 1680 میلیارد تومان عوارض مازاد بر تراکم از شهروندان دریافت کرده ایم.

«عابدین سالاری اِسکر» با بیان اینکه بر خلاف ادعای مدیران شهری تراکم فروشی در شهر تهران همچنان وجود دارد، تاکید کرد:« پیش بینی می شود که در سال جاری بخش قابل توجهی از بودجه 3500 میلیارد تومانی شهرداری در این بخش محقق خواهد شد. و پیش بینی 4780 میلیارد تومانی بودجه در این بخش برای سال 98 نیز با شعارهای مدیریت شهری همخوانی ندارد.»

وی با بیان اینکه موضوع دیگری که تاثیر مستقیم خود را بر بودجه شهرداری تهران خواهد گذاشت، موضوع رکود بازار مسکن اس، به خبرنگار تیتر شهر گفت:« برخی بر این باورند که دست اندرکاران این حوزه با یکسری سیاست های تشویقی به کار خود ادامه می دهند اما بنده براین باورم که رکود در این حوزه به شکلی است که در نهایت باعث عدم تحقق پیش بینی های بودجه سال آینده شهرداری تهران در بخش های مرتبط با بازار مسکن می شود. »

این کارشناس اقتصادی با اشاره به شماره طبقه بندی شده 210106 جدول بودجه شهرداری تهران برای سال آینده مبنی بر«درآمد حاصل از تغییر کاربری ها» افزود: « عملکرد مالی شهرداری تهران در سال 96 باعث تحقق 3196 میلیارد تومان بودجه این بخش شده بود. در سال 97 نیز به رغم آنکه پیش بینی تحقق درآمد 2847 میلیارد تومانی را در این بخش داشت، اما در 9 ماهه ابتدای امسال 1213 هزار میلیارد تومان از درآمد این بخش محقق شده است.

این در حالی است که شهرداری تهران پیش بینی تحقق بودجه 2000 میلیارد تومانی را در این بخش برای سال آینده دارد.»

 

عکس: شورای شهر تهران

نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار خودرو'
جک J4 یا پژو 207i صندوقدار؛ خیلی دور، خیلی نزدیک

جک J4 یا پژو 207i صندوقدار؛ خیلی دور، خیلی نزدیک

امروز قصد داریم دو خودرو از سدان‌های اقتصادی بازار را مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم. البته با توجه به حداقل حقوق کارگری و قیمت‌های فعلی، نمی‌دانم اصلاً استفاده از واژه اقتصادی درست هست یا نه! اما در هر صورت این ماشین‌ها نسبت به گزینه‌هایی که با افزایش قیمت ارز، به کل از دسترس طبقه متوسط خارج شده‌اند قیمت‌های مناسب‌تری دارند و هنوز می‌توانیم به خریدشان فکر کنیم.
آخرین قیمت ارزان ترین خودروهای داخلی + جدول

آخرین قیمت ارزان ترین خودروهای داخلی + جدول

بعد از موج گرانی اخیر و افزایش شدید قیمت ها در بازار خودروی کشور، بار دیگر شاهد سیر نزولی قیمت خودرو در بازار هستیم، هرچند افزایش قیمت ها در چند هفته اخیر به گونه ای بوده است که رسیدن سایپا پراید 111 به قیمت 56 میلیون و 500 هزار تومان و یا حتی رسیدن پراید 131 مدل SE سفیدرنگ به قیمت 49 میلیون تومان را کاهش قیمت می دانیم و با در نظر گرفتن سیر نزولی قیمت خودرو در بازار، شاهد ثبت چنین ارقامی در معاملات اخیر بازار هستیم.
ترخیص یک هزار و ۴۹۵ دستگاه خودرو از گمرکات جنوب

ترخیص یک هزار و ۴۹۵ دستگاه خودرو از گمرکات جنوب

احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر درباره خودروهای دپو شده در گمرکات کشور اظهار داشت: از زمان ابلاغ بخشنامه ترخیص، یک هزار و ۱۹۸ دستگاه خودرو از بندر شهید باهنر ترخیص شدند. البته در بندر شهید باهنر ۲ هزار و ۶۲ دستگاه خودرو وجود دارد که باید سریعتر تعیین تکلیف شوند.
افزایش قیمت CNG از اول خرداد

افزایش قیمت CNG از اول خرداد

مبنای فروش گاز CNG در جایگاه‌های سوخت بر اساس واحد کیلوگرم است. با تبدیل واحدها و بر مبنای مصوبه هیئت دولت قیمت فروش هر کیلوگرم سوخت CNG در حال حاضر ۶۰۰۰ ریال است که از ساعت ۲۴ اول خرداد به ۶۵۶۸ ریال افزایش می‌یابد.
کاهش ادامه دار قیمت خودرو در بازار + جدول

کاهش ادامه دار قیمت خودرو در بازار + جدول

بازار خودروی کشور در چند روز اخیر به نقطه اوج خود رسید و حالا روند نزولی در پیش گرفته است تا بار دیگر شاهد سقوط قیمت پراید به زیر 50 میلیون تومان باشیم، ولی خب همچنان قیمت 49 میلیون و 400 هزار تومانی اتومبیل در روزی که گذشت برای خودروی پراید همچنان بالا خواهد بود و این انتظار وجود دارد که قیمت خودرو در بازار کشور به قیمت اعلامی از سوی خودروسازان نزدیک و نزدیک تر شود.
فروش فوری محصولات ایران خودرو ویژه 1 خرداد

فروش فوری محصولات ایران خودرو ویژه 1 خرداد

در راستای تنظيم قيمت خودروهای شركت ايران خودرو در بازار، بدينوسيله به اطلاع كليه متقاضيان و نمايندگان محترم مي رساند، شرايط فروش فوری تنظيم بازار مطابق جدول ذيل و از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/03/01 آغاز خواهد شد.
اما و اگرهای طرح ساماندهی صنعت خودرو از زبان ملکی

اما و اگرهای طرح ساماندهی صنعت خودرو از زبان ملکی

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با اشاره به احتمالات مطرح شده پیرامون اجرا نشدن ماده یا موادی از طرح ساماندهی صنعت خودرو پس از تصویب نهایی در شورای نگهبان، گفت: قرار داشتن کشور در وضعیت جنگ اقتصادی شرایطی را به وجود آورده که خیلی نمی‌توان قوانین اقتصادی را که نوعا برای شرایط عادی نوشته شده یا نوشته می‌شود، مو به مو اجرا کرد. برای شرایط بحرانی قطعا باید تصمیمات متناسب اتخاذ شود.
سلامت'
گیاه‌خواری و کاهش چهار ماده اساسی در بدن

گیاه‌خواری و کاهش چهار ماده اساسی در بدن

دلایل مثبت زیادی برای گیاه‌خواری وجود دارد. افزایش کیفیت زندگی، بهبود شرایط جسمانی، مقابله با خشونت علیه حیوانات و کاهش هزینه‌های مالی، از جمله مواردی هستند که اشخاص مختلف به گیاه‌خواری روی می‌آورد.
برخی بیماری ها مرز نمی شناسد

برخی بیماری ها مرز نمی شناسد

نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران گفت: پوشش و بسته خدماتی که در نظام سلامت ایران به مردم ارائه می شود در بین کشورهای منطقه کم نظیر است.
استرس به سلامت قلب زنان آسیب می رساند

استرس به سلامت قلب زنان آسیب می رساند

محققان عنوان می کنند استرس شغلی و استرس ناشی از انجام کارهای خانه می تواند زنان را در معرض سکته یا ابتلا به دیابت، بیماری قلبی و سایر بیماری های مزمن قرار دهد.
ورزشی'
پرونده ویژه
«شفافیت»، از پشت شیشه‌های کدر

«شفافیت»، از پشت شیشه‌های کدر

سایت شفافیت شهرداری تهران با شعار مقابله با فساد و «شهرداری تمام شیشه‌ای» تاسیس گردید؛ اما در عمل چندان کمکی به شفافیت در شهرداری ننموده است و همچنان با صفحه‌ای کدر و تیره و تار مواجهیم؛ مساله‌ای که ناشی از مسیر غلطی است که شهرداری وشورای شهر در این زمینه در پیش گرفته‌اند.
هزینه از جیب شهروندان برای نیمی از جمعیت/ وقتی زنان از دوچرخه سواری منع می شوند

هزینه از جیب شهروندان برای نیمی از جمعیت/ وقتی زنان از دوچرخه سواری منع می شوند

در حالی که این روزها سه شنبه های بدون خودرو از سوی مدیران پایتخت نشین تبلیغ می شود برخی شهرها استفاده از دوچرخه را برای زنان و افراد زیر 15 سال ممنوع اعلام کرده اند و با این تفاسیر از جیب همه ی شهروندان تنها برای یک قشر هزینه می شود.
بهره برداری تبلیغاتی برای افتتاح ناقص خط 6 مترو پایتخت!/ مرور وعده های عملی نشده آقای رئیس جمهور در حوزه مترو از سوی رئیس شورای شهر تهران

بهره برداری تبلیغاتی برای افتتاح ناقص خط 6 مترو پایتخت!/ مرور وعده های عملی نشده آقای رئیس جمهور در حوزه مترو از سوی رئیس شورای شهر تهران

بالاخره با وعده هایی که پیروز حناچی داده بود، 3 ایستگاه از خط 6 مترو تهران بعد از دو سال انتظار با حضور رئیس جمهور افتتاح شد تا شاید افتخار بهره برداری از دو خط باقی مانده از 7 خط مترو که عملیات عمرانی آن در دوره گذشته مدیریت شهری آغاز شده بود، به نام مدریت جدید شهرداری تهران به ثبت برسد.
56 هزار میلیارد تومان بدهی به یادگار مانده شهرداری ازدوره گذشته است!

56 هزار میلیارد تومان بدهی به یادگار مانده شهرداری ازدوره گذشته است!

صحبت های اخیر محمد باقر قالیباف، شهردار سابق تهران در رسانه ملی مبنی برکذب دانستن بدهی 53 هزارمیلیاردی شهرداری تهران که از دوره مدیریت وی برای این مجموعه به یادگار مانده است، باعث شد تا با واکنش هایی از سوی اعضای شورای شهر روبه رو شود.
1300 میلیارد تومان از منابع درآمد پایدار شهرداری تهران در حوزه حمل و نقل محقق نشد! / شهرداری در خوشبینانه ترین حالت امسال با 3400 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است

1300 میلیارد تومان از منابع درآمد پایدار شهرداری تهران در حوزه حمل و نقل محقق نشد! / شهرداری در خوشبینانه ترین حالت امسال با 3400 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است

طبق لایحه بودجه سالانه که توسط مدیریت شهری تهیه و برای بررسی به شورای شهر تهران ارائه می شود، هر سال طبق جداولی میزان کسب درآمدهای شهرداری تهران در حوزه های مختلف تعیین می شود. بنابر این در صورت تحقق این منابع می توان گفت که تا انتهای یک سال مالی بودجه شهرداری تهران محقق شده است. اما در طول یک سال اخیر تنها در حوزه حمل و نقل شهرداری تهران حدود 1300 میلیارد تومان از بودجه محقق نشده است.
در صورت عدم پاسخ شفاف معاون حمل و نقل در ارائه طرح ترافیک به خبرنگاران ورود قضایی می کنیم!

در صورت عدم پاسخ شفاف معاون حمل و نقل در ارائه طرح ترافیک به خبرنگاران ورود قضایی می کنیم!

نزدیک به یک سال از اجرای شیوه جدید ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران می گذرد. با توجه به اینکه از همان ابتدا اعتراضات و البته نقدهای زیادی چه از سوی اعضای شورای شهر و چه از طرف رسانه ها مبنی بر نبود زیر ساخت های مورد نیاز در اجرای این طرح انجام شد، اما اصرار معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران مبنی بر وجود زیر ساخت های لازم باعث شد تا این طرح به شکل کاملا ضعیف و با اشکالات بسیار اجرایی شود.
راه رفتن در تهران هم پولی می شود! /5 تونل و یک بزرگراه از سوی شهرداری تهران به فروش می رسد!

راه رفتن در تهران هم پولی می شود! /5 تونل و یک بزرگراه از سوی شهرداری تهران به فروش می رسد!

پرداخت عوارض برای عبور از بزرگراه ها و تونل های شهری واقعیتی پذیرفته شده از سوی شهرهای مطرح دنیاست. جای دوری نرویم در شیخ نشین دوبی و یا در سنگاپور، کوالالامپور، سئول و شانگ هایی نیز مردم برای عبور از بزرگراه های شهرشان عوارض پرداخت می کنند. پرداخت عوارض مردم در شهرهای مطرح دنیا بر اساس کیفیت ساخت بزرگراه ها و یا تونل های شهری و مشارکت بخش خصوصی در تکمیل این پروژه هاست که باعث شده تا شهروندان برای عبور از این زیرساخت های شهری عوارضی را که تعیین می شود را بپردازند.
آرشیو
آخرین اخبار
ورزشی
سلامت
خودرو
استان ها
پربازدید
پربحث
پرطرفداترین اخبار
معرفی‌نرم افزارهای‌کاربردی
نرم افزار حرفه ای ویرایش عکس (برای مک)

نرم افزار حرفه ای ویرایش عکس (برای مک)

اگر میخواهید عکس های خود را ویرایش کنید و استفاده از نرم افزار های پولی مکینتاش برایتان مشکل است، میتوانید نرم افزار GIMP مخصوص Mac OS را به صورت رایگان دانلود و استفاده کنید .
نرم افزار حذف سریع و کامل نرم افزارها

نرم افزار حذف سریع و کامل نرم افزارها

یکی از مشکلات شایعی که اغلب ما با آن مواجه هستیم این است که هنگامی که نرم افزارهای غیر ضروری را از روی سیستم خود حذف می کنیم، آثاری چون پوشه ها، فایل ها و اطلاعات ثبت شده بر روی رجیستری ویندوز را از خود باقی می گذارند که کم کم باعث کند شدن سرعت سیستم و اشغال شدن فضای هارد دیسک خواهد شد.
نرم افزار بازیابی اطلاعات از دست رفته در ویندوز

نرم افزار بازیابی اطلاعات از دست رفته در ویندوز

هر یک از ما حداقل یک بار با مشکل پاک شدن ناخواسته اطلاعات روبرو شده ایم که گاه در در عرض چند ثانیه و با اشتباه سهوی خود کاربر رخ داده و یا توسط برخی از نرم افزار ها یا ویروس ها و ... اطلاعات به نوعی حذف می شوند که در هر صورت در موقع از دست دادن اطلاعات همیشه بدنبال راهی جهت برگشت اطلاعات هستیم.
لانچر کاربردی و سریع برای اندروید

لانچر کاربردی و سریع برای اندروید

لانچر آرو با نام لاتین Arrow Launcher ، یک لانچر زیبا با امکانات زیاد برای سیستم عامل اندروید است که تجربه ای متفاوت را برای کاربران به ارمغان می آورد.
بهترین اپلیکیشن های سفر (3)

بهترین اپلیکیشن های سفر (3)

می‌خواهیم از یک شبکه اجتماعی واقعی مختص سفر برای‌تان بگوییم. کوچ‌سرفینگ که معنای تحت‌الفظی‌اش می‌شود کاناپه‌گردی از یک ایده ساده آغاز شد: یک مسافر، از اهالی مقصد مورد نظرش می‌پرسد آیا در خانه‌تان کاناپه اضافه برای یک مهمان دارید؟ تنها چیزی که قرار است در اختیارتان قرار گیرد همین تخت یا جای خواب است و اگر امکان استفاده از آشپزخانه برای آشپزی و یا چرخیدن در شهر به همراه میزبان‌تان فراهم شد لطف داوطلبانه او تلقی می‌شود.
نرم افزار مدیریت موبایل آیفون (برای ویندوز)

نرم افزار مدیریت موبایل آیفون (برای ویندوز)

کاربران گوشی های آیفون بدون ابزارهای جانبی نمیتوانند مانند دستگاه های اندرویدی گوشی خود را مدیریت کنند و با اتصال دستگاه به کامپیوتر، فولدرهای موجود در دستگاه را ببینند. اما نرم افزار iTools یکی از بهترین نرم افزار ها در زمینه مدیریت موبایل آیفون میباشد که از انواع گوشی های آیفون و بسیاری از برنامه های کاربردی که برای اتصال به دستگاه شما به ایتونز نیاز دارند، پشتیبانی میکند.
بهترین اپلیکیشن های سفر (2)

بهترین اپلیکیشن های سفر (2)

گوشی هوشمند بخشی جدانشدنی از زندگی امروز ما شده است. یک دستیار باهوش که ما را بیدار می‌کند، برنامه‌های‌مان را یادآوری می‌کند، ما را سر قرارهای کاری می‌فرستد و برای تولد دوست‌مان هدیه سفارش می‌دهد. آدم‌ها نه تنها دیگر در مسیرها و شهرهای غریبه گم نمی‌شوند بلکه همواره در دسترس دوستان و آشنایان و جمع بزرگی از فعالان مجازی قرار دارند.
بهترین اپلیکیشن های سفر (1)

بهترین اپلیکیشن های سفر (1)

گوشی هوشمند بخشی جدانشدنی از زندگی امروز ما شده است. یک دستیار باهوش که ما را بیدار می‌کند، برنامه‌های‌مان را یادآوری می‌کند، ما را سر قرارهای کاری می‌فرستد و برای تولد دوست‌مان هدیه سفارش می‌دهد. آدم‌ها نه تنها دیگر در مسیرها و شهرهای غریبه گم نمی‌شوند بلکه همواره در دسترس دوستان و آشنایان و جمع بزرگی از فعالان مجازی قرار دارند.
نرم افزار اندرویدی سلفی با صدای سوت و دست !

نرم افزار اندرویدی سلفی با صدای سوت و دست !

نرم افزار Self Camera HD Pro ، با استفاده از این نرم افزار می توانید سلفی های زیبایی را از خود و دوستانتان بگیرید اما با این تفاوت که این بار با زدن دکمه این کار را انجام نخواهید داد.همانطور که از عنوان مطلب پیداست شما قادر خواهید بود تا با کف زدن یا سوت زدن شات هایی را به عنوان سلفی بگیرید.
نرم افزار موبایل افکت گذاری بسیار زیبا بر روی تصاویر

نرم افزار موبایل افکت گذاری بسیار زیبا بر روی تصاویر

اگر به دنبال برنامه ای کاربردی در زمینه ویرایش و سازماندهی تصاویر خود در گوشی می باشید این برنامه بسیار جالب می تواند عکس های گوشی شما را به تصاویر جذاب و خیره کننده تبدیل کند. این برنامه امکانات مختلف و حرفه ای در زمینه ویرایش، مقایسه، سازماندهی، فهرست کردن و ... در اختیار شما قرار می دهد .
آرشیو
فیلم
۱
دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!+ فیلم

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!+ فیلم

یک صدو بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهران در حالی امروز برگزارشدکه از دستور جلسه 15 بندی ای که قراربود مورد بررسی اعضا قرار بگیرد، اما تنها 8 بند از این دستور جلسه مورد نقد و بررسی قرارگرفت. اما آنچه که می توان به عنوان خروجی جلسه امروز شورا می توان از آن یاد کرد، این است که همچنان ضعف مدیریت زمان و در اولویت قرار دادن موضوعات مهم شهر و شهرداری تهران در مدیریت جلسات شورا وجود دارد.
جنایتکار معروف آمریکایی با 24 شخصیت عجیب!

جنایتکار معروف آمریکایی با 24 شخصیت عجیب!

او اولین انسان با اختلال چند شخصیتی بود که به خاطر این بیماری از تمام جرایمی که مرتکب شده بود، تبرئه شد. طبق نظر پزشکان، «بیلی میلیگان»، 24 شخصیت مختلف داشت که در هر کدام از آنها می توانست با لهجه های مختلف صحبت کند و کارهای مختلفی انجام دهد. در این ویدئو به طور کامل به معرفی او و تمام شخصیت ها می پردازیم.
از قصه گویی شهردار تهران تا بازی با نوجوانان کارتن خواب+فیلم

از قصه گویی شهردار تهران تا بازی با نوجوانان کارتن خواب+فیلم

جمعه هفته گذشته بود که شهردار تهران به همراه سخنگوی شورای شهر بدون هیچ همراه و خبرنگاری راهی سرای نور، نخستین مرکز نگهداری پسران نوجوان کارتن خواب شدند که با تلاش جمعیت طلوع بی نشان راه اندازی شده است. گفت و گو ی دوستانه پیروز حناچی با بچه ها از قصه گویی برای این کودکان تا بازی فوتبال دستی با این بچه ها نتیجه این دیدار صمیمانه شهردار تهران با کودکان و نوجوانان کار بود.
مهمترین علائم کبد چرب

مهمترین علائم کبد چرب

امروزه ابتلا به کبد چرب به دلیل سبک زندگی نامناسب افزایش پیدا کرده است. ابتلا به کبد چرب دلایل مختلفی دارد اما از مهم ترین دلایل کبد چرب در پی مصرف انرژی بیش از حد، چاقی، تنبلی و کم بودن ورزش و فعالیت است.
فیلم های دیگر
بین‌الملل
آخرین فرصت بریگزیتی ترزا می به پارلمان انگلیس

آخرین فرصت بریگزیتی ترزا می به پارلمان انگلیس

نخست‌وزیر انگلیس گفت، اگر تا دو هفته دیگر نمایندگان پارلمان این کشور کلیات لایحه توافقنامه خروج از اتحادیه اروپا را تصویب کنند، می‌توانند درباره برگزاری یک همه‌پرسی دیگر درباره بریگزیت رأی‌گیری کنند.
تاختن دوباره ترامپ به

تاختن دوباره ترامپ به "اخبار جعلی"

رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر در توئیتی به اخبار جعلی "برنامه‌های سیاسی روز یکشنبه" تاخت و در عین حال، به دستاوردهای اقتصادی خودش در کشور اشاره کرد.
کره‎شمالی‎رفتارسازمان‎ملل‎درموردتحریم‎هاراناعادلانه‎خواند

کره‎شمالی‎رفتارسازمان‎ملل‎درموردتحریم‎هاراناعادلانه‎خواند

وزارت امور خارجه کره شمالی با اشاره به این که سازمان ملل متحد سازمانی غیر منصف است و امتیازات خود را تنها به برخی کشورها اختصاص می دهد اعلام کرد که تحریم های اعمال شده علیه کره شمالی نقض حاکمیت و تلاش برای فروپاشی قدرت در این کشور است.
آرشیو
جدیدترین اخبار شهرداری تهران
آرشیو