«تیتر شهر» مصوبات جلسه «یکصد و بیست چهارمین» شورای شهر تهران را در گفت و گو با «عابدین سالاری اسکر»، کارشناس اقتصادی بررسی می کند؛
یک صدو بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهران در حالی امروز برگزارشدکه از دستور جلسه 15 بندی ای که قراربود مورد بررسی اعضا قرار بگیرد، اما تنها 8 بند از این دستور جلسه مورد نقد و بررسی قرارگرفت. اما آنچه که می توان به عنوان خروجی جلسه امروز شورا می توان از آن یاد کرد، این است که همچنان ضعف مدیریت زمان و در اولویت قرار دادن موضوعات مهم شهر و شهرداری تهران در مدیریت جلسات شورا وجود دارد.
کد خبر: ۹۱۰۳۸
تاریخ انتشار: ۵۰ : ۱۸ - ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

به گزارش تیتر شهر: کارشناسان بر این باورند، جلسه امروزشورا هیچ دستاورد ملموس و روشنی برای شهر تهران نداشت. دلیل این ادعا را می توان در تنظیم دستور جلسه امروز که شامل بررسی 5 پرونده مربوط به کمیسیون ماده 7 در رابطه با رای به باغ بودن یا نبودن زمین های بزرگ شهر تهران، ارائه لایحه مربوط به « بخشودگی خسارات و تاخیر تأدیه مودیان بدهکار به شهرداری تهران» و البته رد آن از سوی اعضا، بررسی لایحه « الحاق دو تبصره به ماده 2 و اصلاح کد تخلف 7/3 مصوبه دستور العمل انضباطی بهره برداران از اماکن، میادین میوه و تره بار شهرداری تهران»، انتخاب یک نفر کارشناس متخصص به عنوان نماینده شورای شهر تهران در « کمیته فنی نور پردازی شهری» و در نهایت بررسی لایحه « تعیین بهای بلیت بازدید از خانه موزه سمین و جلال» بود را دید. به همین دلیل است که منتقدان بر این باورند جلسه یکصد و بیست و چهارم شورای شهر تهران دستاورد قابل توجهی نه برای شهر و نه برای شهرداری تهران داشت.

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


یک کارشناس اقتصادی درباره خروجی نهایی و دستاورد جلسه امروز شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار تیتر شهر گفت: موضوع مهم دیگری که در خصوص مدیریت جلسات علنی شورای شهر تهران وجود دارد این است که از منظر تخصیص بهینه زمان برای بررسی اولویت های شهر تهران رویکرد مشخص وجود ندارد.

شاید بتوان به این بخش از صحبت های یکی از اعضای هیات رئیسه شورا در یکی از جلسات غیر رسمی عنوان کرده بود : «بررسی این موضوعات برای رفع بیکاری خوب است!» به همین دلیل به نظر می رسد که می توان ای نادعا را مصداق بارز بی نتیجه بودن برخی ازجلسات شورای شهر تهران برای حل مشکلات شهروندان و شهرداری پایتخت دانست.

 

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


بازار داغ تذکرات اعضای شورای شهر تهران از سیاست تا عدم تحقق بودجه


در جلسه امروز شورای شهر برخی از اعضا فرصت بیان تذکرات خود را پیدا کردند. تذکراتی که طیفی از مسائل سیاسی که شامل درگیری شهردار سابق تهران در دوره گذشته مدیریت شهری با برخی از اعضای شورای پنجم شهر تهران تا موضوعات مربوط به عدم تحقق بخشی از بودجه شهرداری تهران در سال جاری را شامل می شد.


عابدین سالاری اِسکر در باره تذکرات اعضای شورای شهر در ابتدای جلسه امروز شورای شهر تهران نیز یادآور شد: بخشی از جلسه امروز شورای شهر به تذکرات اعضا اختصاص داده شد. از مجموع تذکراتی که اعضا فرصت بیان آن را پیدا کردند، دو تذکر غیر موثر بود و به نوعی می توان گفت که ارتباطی به وظایف نمایندگی اعضای شورای شهر نداشت و نمی توانست مشکلی از شهر تهران را حل کند. همچنین دو تذکر در حوزه بودجه نیز توسط دو عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران مطرح شد که حائز اهمیت بود.

 

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


وی با اشاره به تذکر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران مبنی بر عدم تحقق منابع درآمدی حاصل از ساماندهی پارک حاشیه ای که در قانون بودجه امسال شهرداری تهران در نظر گرفته شده بود؛ ادامه داد: طبق قانون بودجه امسال مقرر شده بود معاونت حمل و نقلو ترافیک شهرداری تهران با اجرای طرح ساماندهی پارک حاشیه ای در پایتخت 950 میلیارد تومان درآمد کسب کند که با توجه به اینکه در ماه اخر سال 97 قرار داریم، این منبع درآمدی محقق نشده است. به نوعی می توان گفت که بخشی از کسری بودجه شهرداری در سال جاری مربوط به بی توجهی مدیران شهری به بندهای قانون بودجه است.

 

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


سالاری اِسکر در رابطه با تذکر رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران مبنی بر لزوم ارائه جدول بهای خدمات نیز توضیح داد: تذکر دکتر فراهانی نیز به این موضوع تاکید داشت که لیست تمامی عوارض مربوط به بهای خدمات باید قبل از تصویب لایحه بودجه سال آینده به شورای شهر ارائه شود. این در حالی است که طبق روال سنوات گذشته شهرداری در طول سال به صورت موردی قیمت بهای خدمات خود را برای تصویب در اختیار شورای شهر تهران قرار می داد.


لزوم راستی آزمایی آرای مربوط به پرونده های کمیسیون ماده 7 توسط اعضای شورا


رسیدگی به وضعیت پرونده پلاک های ثبتی در خصوص رای به باغ بودن و یا نبودن این زمین های بزرگ از جمله موضوعاتی است که هر چند وقت یک بار در دستور کار جلسه علنی شورای شهر تهران قرار می گیرد این در حالی است که کارشناسان شهری بر این باورند که نحوی راستی آزمایی در خصوص ماهیت اصلی این زمین ها باید از سوی اعضای شورای شهر به درستی مشخص و اعلام شود.


عابدین سالاری در این باره به خیرنگار تیتر شهر بیان کرد: با توجه به اینکه قانون وضعیت باغ بودن و یا نبودن برخی از پرونده های زمین های بزرگ را به شورای شهر سپرده است، اما در برخی از موارد جلسات علنی شورا به جلسات داخلی کمیسیون ماده 7 تبدیل می شود که زمان زیادی از وقت شورا را به خود اختصاص می دهد. این در حالی است که از نظر محتوایی می توان ایراداتی نسبت به شیوه رسیدگی به پرونده های کمیسیون ماده 7 را در جلسه علنی شورای شهر مطرح کرد.

 

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همانطور که می دانید، هر کدام از آراء اعضای شورای شهر مبنی بر باغ بودن و یا نبودن زمین های مذکور می تواند در نهایت منجر به یک ارزش افزوده و یا رانت در شهر تهران شود. از سوی دیگر به نظر می رسد بخش قابل توجهی از اعضا اطلاعات کافی، جامع، مستند و قابل راستی آزمایی ای در این زمینه ندارند در نتیجه تصمیمی که در این رابطه اعلام می کنند در قابل رای ابهام دارد. این در حالی است که ارائه رای در مورد این پرونده ها نیازمند کارشناسی میدانی از زمین های مذکور است تا راستی آزمایی آن در آینده قابل انجام و دفاع باشد.


به اعتقاد وی؛ دومین موضوع مهمی که در این میان وجود دارد، این است که به نظر می رسد در قرار دادن برخی از این پرونده ها در دستور جلسات علنی شورا تبعیض وجود دارد. به عنوان مثال امروز یکی از اعضای هیات رئیسه در جریان بررسی این پرونده ها عنوان کرد:« رسیدگی به چند پرونده غیر باغ در دستور جلسه شورا قرار گیرد.» داده شود. این موضوع نشان می دهد که برای قرار دادن رودنه های این چنینی در دستور کار شورا به نوعی یک نظام گزینشی وجود دارد که باید مشخص شود که بر چه مبنایی این کار انجام می شود.


عابدین سالاری در ادامه با اشاره به نحوی رای دادن اعضا به پرونده های ارائه شده از سوی کمیسیون ماده 7 تاکید کرد: نکته قابل توجه دیگری که در این میان وجود دارد، این است که برخی از اعضای شورا با توجه به اینکه در تمام زمان جلسه علنی مخالفت و یا موافقت خود را با موضوعات مطرح شده بیان نمی کنند، اما گاهی اوقات در زمان رسیدگی به پرونده باغات نظرات موافق و یامخالف خود را به صراحت مطرح می کنند که باید مشخص شود دلیل مشارکت همه جانبه این دسته از اعضای شورا تنها در پرونده باغات بدون اینکه مطالعه قبلی در رابطه با وضعیت زمین مذکور داشته باشند، چیست؟


بالا بودن هزینه کرد شهرداری تهران در مراکز فرهنگی


قیمت گذاری برای استفاده از مراکز فرهنگی زیر مجموعه شهرداری تهران یکی دیگر از موضوعاتی است که امروز با تعیین ورودی برای بازدید از خانه موزه جلال و سیمین مورد بررسی شورای شهر قرار گرفت. هر چند در دوره گذشته مدیریت شهری امکان استفاده از این فضاهای فرهنگی برای شهروندان رایگان در نظر گرفته شده بود، اما به نظر می رسد که در دوره جدید به دلیل مشکلات اقتصادی ای که شهرداری تهران در گیر آن است، نمی تواند این رویکرد را ادامه دهد.


عابدین سالاری اِسکر در این باره نیز به خبرنگار تیتر شهر گفت: باید قبول کرد که در یک دهه اخیر شهرداری تهران به دلیل دسترسی آسان وراحت به منابع مالی توانسته بود به تمامی حوزه ها اعم از میراث فرهنگی، اجتماعی، فرهنگی و... ورود کند. دسترسی به منابع مالی این امکان را فراهم کرده بود تا در زمینه هایی که به صورت کامل وظایفی برای این مجموعه مصوب نشده بود، ورود کرده و منابع مالی خود را هزینه کرد. اما اکنون شهرداری تهران به مرحله ای رسیده است که از نظر اقتصادی به هیچ عنوان توان ورود به تمامی این حوزه ها را ندارد.

 

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مدیریت شهری به دنبال راهکاری برای تحت پوشش قرار دادن تمامی هزینه های خود در حوزه های مختلف شهری است، افزود: به همین دلیل طرح تعیین حق ورود برای بازدید از خانه جلال و سیمین توسط کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران مطرح شد .

اما نکته قابل تاملی که در این میان وجود دارد، این است که پیشنهاداتی که در قالب این طرح از سوی برخی از اعضای شورا مطرح و حتی برخی از آنها نیز مصوب شد، پیشنهادات کارشناسی و مطالعاتی نبود بلکه برخی از اعضا بر اساس تجارب محدود و غیر موثر شخصی خود موضوعاتی را مطرح کردند که این شیوه ورود به مسائل نمی تواند خروجی قابل توجهی را برای شهرداری تهران به همراه داشته باشد.

 

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


وی ادامه داد: بر اساس آنچه امروز مطرح شد شهرداری تهران برای نگهداشت این کونه از فضاهای فرهنگی چیزی در حدود 500 میلیون تومان در سال هزینه می کند این در حالی است میزان درآمدی که از این حوزه به دست می آورد تنها رقمی معادل 10 تا 15 میلیارد تومان در سال را شامل می شود. این موضوع نشان می دهد مدیریت شهری در حالی سوبسیدهایی را برای استفاده از این فضاهای شهری به شهروندان می پردازند که بخش قابل توجهی از مردم از این فضا و یا اماکن ایجاد شده از شهرداری تهران بهره مند نمی شوند.

 

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


به همین دلیل به نظر می رسد در رابطه با دو موضوع باید مجموعه مدیریت شهری دقت کافی را داشته باشند نخست آنکه از نظر اقتصادی مجموعه هایی که شهرداری زیر مجموعه خود دارد از نظر میزان انتفاع و بهره مندی آیا جمعیت قابل توجهی از مردم از این امکانات استفاده می کنند یا خیر؟ دوم اینکه بین بودجه ای که در این فضاها از سوی شهرداری تهران هزینه می شود با میزان درآمدی که از این محل به دست می آورند، چه تعادلی وجود دارد. به نظر می رسد که در این رابطه شورا باید به یک راهکار منطقی دراداره این فضاها برسد که اکنون متاسفانه این رویکرد منطقی در شورای شهر تهران وجود ندارد.

 

نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار خودرو
پیروزی لندروور در دعوای حقوقی

پیروزی لندروور در دعوای حقوقی

پس از گذشت مدت‌زمان زیادی از طرح شکایت لندروور علیه شرکت چینی لندویند در دادگاه چینی به خاطر ساخت کپی رنجروور اووک بنام لندویند X7، سرانجام سازندهٔ بریتانیایی در این دعوای حقوقی پیروز شد.
درز تصاویر ب‌ام‌و X5 M و X6 M کامپتیشن جدید

درز تصاویر ب‌ام‌و X5 M و X6 M کامپتیشن جدید

ما چندین بار نمونه‌های پیش‌تولیدی ب‌ام‌و X5 M (F95) جدید را مشاهده کرده‌ایم اما این اولین باری است که می‌توانیم بدنه‌ی شاسی‌بلند پرفورمنس ب‌ام‌و را بدون هرگونه پوشش خاصی مشاهده کنیم.
اگر در هنگام سیل در ماشین گیر بیفتیم چه کنیم؟!

اگر در هنگام سیل در ماشین گیر بیفتیم چه کنیم؟!

اگرچه به هیچ عنوان نباید در جاده‌ها و مسیرهای سیلابی رانندگی کنید اما سیل می‌تواند کاملا ناگهانی و حتی در مواقعی بدون هشدار قبلی واقع شود. با این وجود چندین راه وجود دارد که استفاده از آنها می‌تواند در مواقعی که داخل خودرو خود درست در میان سیل گیر افتاده‌اید و آب در حال بالا آمدن است به شما کمک کند تا از وضعیت بحرانی خارج بشوید.
زیر سؤال رفتن ترمزهای سرامیک کربنی پورشه!

زیر سؤال رفتن ترمزهای سرامیک کربنی پورشه!

اگر خودروی اسپورت و جدید خود را با ترمزهای سرامیک کربنی سفارش می‌دهید و آن را به خاطر پرفورمنس و طول عمر بیشتر دوست دارید پس بدانید شاید در حال انتخاب آپشن اشتباهی هستید. این را یکی از مسئولان پورشه در استرالیا می‌گوید.
پژو-سیتروئن به دنبال خرید فیات-کرایسلر؟!

پژو-سیتروئن به دنبال خرید فیات-کرایسلر؟!

گروه پژو-سیتروئن که از نظر فروش دومین خودروساز بزرگ اروپا در سال 2018 بوده احتمالاً بزرگ‌تر از این هم خواهد شد. پس از خرید اوپل و زیربرند بریتانیایی آن یعنی واکسهال، فرانسوی‌ها خواهان گسترش ردپای خود در صنعت خودرو بوده و ظاهراً به دنبال خرید فیات-کرایسلر و یا جگوار لندروور است.
دیوانه‌وارترین پاگانی تاریخ در جاده!

دیوانه‌وارترین پاگانی تاریخ در جاده!

در ماه‌های اخیر یک نمونه‌ی پیش‌تولیدی پاگانی هوایرا در ایتالیا رؤیت شده است. هویت این خودرو تاکنون فاش نشده بود اما حالا می‌دانیم که پاگانی چه در چنته دارد.
فروش همه مدل‌های کونیگ زگ جسکو پیش از تولید!

فروش همه مدل‌های کونیگ زگ جسکو پیش از تولید!

کونیگ زگ جسکو سولد اوت شده است. تنها چند هفته پس از رونمایی این هایپراسپورت جدید در نمایشگاه خودروی ژنو، مشتریان و برخی نمایندگی‌ها سریعاً تمامی 125 خودروی در نظر گرفته شده برای تولید را پیش‌خرید کرده‌اند. این خودرو حدود 2.8 میلیون دلار قیمت خواهد داشت.
سلامت
شپش چند روز زنده می‌ماند؟!

شپش چند روز زنده می‌ماند؟!

شپش تن و سر اختلافات جزئی دارند و به‌طور کلی می‌توان گفت؛ شپش سر از نظر اندازه کوچک‌تر و از نظر رنگ تیره‌تر و از نظر پوشش مقاوم‌تراست و شکاف‌های انتهای بدن آن عمیق‌تر است.
قرمز و داغ شدن گوش ها ودلایل آن

قرمز و داغ شدن گوش ها ودلایل آن

دلایل متعددی برای قرمز شدن گوش‌ها وجود دارد که در اغلب موارد نشان دهنده مشکل جدی نیستند هرچند این عارضه می‌تواند آزاردهنده باشد. بیماری‌ها و مشکلات مختلفی می‌توانند موجب قرمز شدن گوش‌ها شوند که برخی از آنها شامل موارد زیر است.
عوامل خطرساز ابتلا به پیری گوش

عوامل خطرساز ابتلا به پیری گوش

پیر گوشی یکی از بیماری‌های مزمن سالمندی است که موجب کاهش شنوایی آن‌ها می‌شود. این کاهش شنوایی بر کیفیت زندگی سالمندان تاثیر گذاشته و از توانایی‌های آن‌ها می‌کاهد.
7گام ساده برای بهبود تبخال

7گام ساده برای بهبود تبخال

زخم های سرد ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس که با نام تبخال شناخته می شوند، با احساس سوزش و خارش در منطقه آسیب دیده خود را نشان می دهند.
چگونه موهایمان را خشک کنیم که وز نشود؟

چگونه موهایمان را خشک کنیم که وز نشود؟

خشک کردن مو مخصوصاً برای افرادی که موهای بلندی دارند کار دشواری است که اگر صحیح و اصولی انجام نشود، منجر به ایجاد موخوره و وز کردن مو می شود. برای داشتن موهایی آراسته و زیبا و نرم و لطیف، باید موهایتان را به طوری خشک کنید که وز نکرده و لطافتش را حفظ کند.
رنگ‌های تاثرگذار بر هوش کودک

رنگ‌های تاثرگذار بر هوش کودک

از نظر علم روانشناسی رنگ ها تاثیر شگفت انگیزی در روح و روان افراد دارند به همین دلیل امروزه به رنگ دکوراسیون اهمیت ویژه ای میدهند، در این بخش به این میپردازیم که از نظر روانشناسی کدام رنگ ها برای دکوراسیون اتاق کودک مناسب تر اند و باعث باهوش شدن آنها میشوند
خواص فوق العاده خیارشور برای سلامت بدن

خواص فوق العاده خیارشور برای سلامت بدن

خیارشور حاوی آنتی اکسیدان، فیبر و بسیاری از ویتامین هاست. از جمله خواص خیار شور، بهبود عملکرد کبد، طحال و دستگاه گوارش است. شورها همچنین به کنترل دیابت و تهوع صبحگاهی نیز کمک می کنند.
ورزشی
جریمه نایکی توسط اتحادیه اروپا

جریمه نایکی توسط اتحادیه اروپا

شرکت تولید پوشاک و لوازم ورزشی نایکی آمریکا به دلیل انجام برخی تخلفات در فروش محصولاتش در قاره سبز، از سوی اتحادیه اروپا جریمه نقدی شد
همدردی اسطوره فوتبال آلمان با سیل زدگان ایرانی

همدردی اسطوره فوتبال آلمان با سیل زدگان ایرانی

توماس هسلر اسطوره فوتبال آلمان که سال ها پیراهن تیم ملی آلمان را بر تن داشت و مدتی هم در تیم پدیده به عنوان دستیار مشغول به کار بود، با انتشار متنی در صفحه اینستاگرامش نسبت به سیل شدیدی که در ایران رخ داده واکنش نشان داد.
پرونده ویژه
56 هزار میلیارد تومان بدهی به یادگار مانده شهرداری ازدوره گذشته است!

56 هزار میلیارد تومان بدهی به یادگار مانده شهرداری ازدوره گذشته است!

صحبت های اخیر محمد باقر قالیباف، شهردار سابق تهران در رسانه ملی مبنی برکذب دانستن بدهی 53 هزارمیلیاردی شهرداری تهران که از دوره مدیریت وی برای این مجموعه به یادگار مانده است، باعث شد تا با واکنش هایی از سوی اعضای شورای شهر روبه رو شود.
1300 میلیارد تومان از منابع درآمد پایدار شهرداری تهران در حوزه حمل و نقل محقق نشد! / شهرداری در خوشبینانه ترین حالت امسال با 3400 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است

1300 میلیارد تومان از منابع درآمد پایدار شهرداری تهران در حوزه حمل و نقل محقق نشد! / شهرداری در خوشبینانه ترین حالت امسال با 3400 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است

طبق لایحه بودجه سالانه که توسط مدیریت شهری تهیه و برای بررسی به شورای شهر تهران ارائه می شود، هر سال طبق جداولی میزان کسب درآمدهای شهرداری تهران در حوزه های مختلف تعیین می شود. بنابر این در صورت تحقق این منابع می توان گفت که تا انتهای یک سال مالی بودجه شهرداری تهران محقق شده است. اما در طول یک سال اخیر تنها در حوزه حمل و نقل شهرداری تهران حدود 1300 میلیارد تومان از بودجه محقق نشده است.
در صورت عدم پاسخ شفاف معاون حمل و نقل در ارائه طرح ترافیک به خبرنگاران ورود قضایی می کنیم!

در صورت عدم پاسخ شفاف معاون حمل و نقل در ارائه طرح ترافیک به خبرنگاران ورود قضایی می کنیم!

نزدیک به یک سال از اجرای شیوه جدید ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران می گذرد. با توجه به اینکه از همان ابتدا اعتراضات و البته نقدهای زیادی چه از سوی اعضای شورای شهر و چه از طرف رسانه ها مبنی بر نبود زیر ساخت های مورد نیاز در اجرای این طرح انجام شد، اما اصرار معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران مبنی بر وجود زیر ساخت های لازم باعث شد تا این طرح به شکل کاملا ضعیف و با اشکالات بسیار اجرایی شود.
راه رفتن در تهران هم پولی می شود! /5 تونل و یک بزرگراه از سوی شهرداری تهران به فروش می رسد!

راه رفتن در تهران هم پولی می شود! /5 تونل و یک بزرگراه از سوی شهرداری تهران به فروش می رسد!

پرداخت عوارض برای عبور از بزرگراه ها و تونل های شهری واقعیتی پذیرفته شده از سوی شهرهای مطرح دنیاست. جای دوری نرویم در شیخ نشین دوبی و یا در سنگاپور، کوالالامپور، سئول و شانگ هایی نیز مردم برای عبور از بزرگراه های شهرشان عوارض پرداخت می کنند. پرداخت عوارض مردم در شهرهای مطرح دنیا بر اساس کیفیت ساخت بزرگراه ها و یا تونل های شهری و مشارکت بخش خصوصی در تکمیل این پروژه هاست که باعث شده تا شهروندان برای عبور از این زیرساخت های شهری عوارضی را که تعیین می شود را بپردازند.
رویای همکاری دولت با شهرداری ها به کابوس شکایت ختم شد/ شورای عالی استان شکایت عدم همکاری دولت را به کمیسیون اصل 90 برد

رویای همکاری دولت با شهرداری ها به کابوس شکایت ختم شد/ شورای عالی استان شکایت عدم همکاری دولت را به کمیسیون اصل 90 برد

همکاری دولت با شهرداری ها به ویژه شهرداری تهران رویای شیرینی بود که در ابتدای شروع دوره جدید مدیریت شهری بارها مدیران ارشد شهرداری درباره آن صحبت کرده بودند. حتی به واقعیت پیوستن این رویا به اندازه ای بود که نخستین شهردار اصلاح طلب شهرداری تهران تصمیم گرفت تا لایحه بودجه امسال شهرداری تهران را بر مبنای این همکاری و تعهدات قانونی ای که دولت در مقابل شهرداری تهران داشت، تهیه و به شورای شهر فرستاد. اکنون بعد از گذشت یک سال و نیم از فعالیت دوره جدید مدیریت شهری در تهران اکنون این رویا به یک کابوسی تبدیل شده است که مدیران ارشد و تصمیم گیران حوزه مدیریت شهری تهران و سایر شهرها کشور برای رهایی از این کابوس شوم شکایت خود را از بد عهدی های دولت به کمیسیون اصل 90 برده اند.
جلسه ای با دستاورد و ارزش حداقلی! /تصمیم گیری در شرایط ابهام و نا اطمینانی!/رای دادن با طعم «رو کم کنی»!/«کمیسیون ها» با این همه نیرو و مشاور چه کار می کنند؟!

جلسه ای با دستاورد و ارزش حداقلی! /تصمیم گیری در شرایط ابهام و نا اطمینانی!/رای دادن با طعم «رو کم کنی»!/«کمیسیون ها» با این همه نیرو و مشاور چه کار می کنند؟!

با توجه به اینکه در «یکصد و یازدهمین» جلسه شورای شهر تهران، اعضا توانستند فقط چهار بند از دستور جلسه امروز را مورد بررسی قرار دهند، اما دو بند از دستور جلسه مطرح شده، به دلیل ضعف مبنای کارشناسی دوباره به کمیسیون های مربوطه بازگشت، موضوعی که حکایت از آن دارد که با توجه به صرف هزینه زمانی و مالی بسیاربالا ، همچنان طرح هایی که برای رای گیری و بحث های نهایی روانه صحن شورای شهر تهران می شود، فاقد ارزش و دستاورد برای مردم و شهر تهران است.
تغییر ناگهانی موضع شورای شهر در کاهش معاونت های شهرداری تهران/ آیا پای منافع نیروهای دست نشانده برخی از اعضای شورای شهر در میان است؟/ سرگردانی شهروندان بعد از لغو مصوبه برج باغ ها

تغییر ناگهانی موضع شورای شهر در کاهش معاونت های شهرداری تهران/ آیا پای منافع نیروهای دست نشانده برخی از اعضای شورای شهر در میان است؟/ سرگردانی شهروندان بعد از لغو مصوبه برج باغ ها

صد و دهمین جلسه شورای شهر تهران در حالی به صورت علنی برگزار شد که از پنج دستور جلسه ای که بررسی آن در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گفت، سه دستور به دلیل نیاز به کارشناسی بیشتر به کمیسیون های مربوطه ارجاع داده شد و دو بندی که به رای گیری گذاشته شد، نیز از جمله کارهای روتین شورا محسوب می شد. این در حالی است که کلیت جلسه امروز شورای شهر در بررسی کارشناسان، خروجی و دستاوردی برای شهرداری و شهروندان در پی نداشت.
تحقیق و تفحص بی حاصل!/تکرار حرف های یکسال گذشته توام با ترس و محافظه کاری بیشتر!/ ابهام در عملکرد یکساله کمیسیون فرهنگی !/ تحقیق و تفحص از موسسه همشهری؛ طرحی با ریشه های سیاسی!

تحقیق و تفحص بی حاصل!/تکرار حرف های یکسال گذشته توام با ترس و محافظه کاری بیشتر!/ ابهام در عملکرد یکساله کمیسیون فرهنگی !/ تحقیق و تفحص از موسسه همشهری؛ طرحی با ریشه های سیاسی!

در جلسه یکصدونهم شورای شهر تهران، سه بند از دستور جلسه 16 بندی مورد بررسی اعضا قرار گرفت. موضوع مهمی که در این میان وجود دارد، این است که «اقتصاد جلسه» به مفهوم تخصیص بهینه و مدیریت زمان برای بررسی صورت جلسات و در اولویت قرار گرفتن موضوعات اساسی شهر در جلسات علنی به هیچ عنوان رعایت نمی شود که این موضوع هزینه ای است که تاوان آن را باید شهروندان تهرانی بپردازند. این درحالی است که هر جلسه شورای شهر تهران برای شهروندان تهرانی چیزی معادل 700 میلیون تومان هزینه در بردارد.
آرشیو
آخرین اخبار
ورزشی
سلامت
خودرو
استان ها
پربازدید
پربحث
پرطرفداترین اخبار
معرفی‌نرم افزارهای‌کاربردی
لانچر کاربردی و سریع برای اندروید

لانچر کاربردی و سریع برای اندروید

لانچر آرو با نام لاتین Arrow Launcher ، یک لانچر زیبا با امکانات زیاد برای سیستم عامل اندروید است که تجربه ای متفاوت را برای کاربران به ارمغان می آورد.
بهترین اپلیکیشن های سفر (3)

بهترین اپلیکیشن های سفر (3)

می‌خواهیم از یک شبکه اجتماعی واقعی مختص سفر برای‌تان بگوییم. کوچ‌سرفینگ که معنای تحت‌الفظی‌اش می‌شود کاناپه‌گردی از یک ایده ساده آغاز شد: یک مسافر، از اهالی مقصد مورد نظرش می‌پرسد آیا در خانه‌تان کاناپه اضافه برای یک مهمان دارید؟ تنها چیزی که قرار است در اختیارتان قرار گیرد همین تخت یا جای خواب است و اگر امکان استفاده از آشپزخانه برای آشپزی و یا چرخیدن در شهر به همراه میزبان‌تان فراهم شد لطف داوطلبانه او تلقی می‌شود.
نرم افزار مدیریت موبایل آیفون (برای ویندوز)

نرم افزار مدیریت موبایل آیفون (برای ویندوز)

کاربران گوشی های آیفون بدون ابزارهای جانبی نمیتوانند مانند دستگاه های اندرویدی گوشی خود را مدیریت کنند و با اتصال دستگاه به کامپیوتر، فولدرهای موجود در دستگاه را ببینند. اما نرم افزار iTools یکی از بهترین نرم افزار ها در زمینه مدیریت موبایل آیفون میباشد که از انواع گوشی های آیفون و بسیاری از برنامه های کاربردی که برای اتصال به دستگاه شما به ایتونز نیاز دارند، پشتیبانی میکند.
بهترین اپلیکیشن های سفر (2)

بهترین اپلیکیشن های سفر (2)

گوشی هوشمند بخشی جدانشدنی از زندگی امروز ما شده است. یک دستیار باهوش که ما را بیدار می‌کند، برنامه‌های‌مان را یادآوری می‌کند، ما را سر قرارهای کاری می‌فرستد و برای تولد دوست‌مان هدیه سفارش می‌دهد. آدم‌ها نه تنها دیگر در مسیرها و شهرهای غریبه گم نمی‌شوند بلکه همواره در دسترس دوستان و آشنایان و جمع بزرگی از فعالان مجازی قرار دارند.
بهترین اپلیکیشن های سفر (1)

بهترین اپلیکیشن های سفر (1)

گوشی هوشمند بخشی جدانشدنی از زندگی امروز ما شده است. یک دستیار باهوش که ما را بیدار می‌کند، برنامه‌های‌مان را یادآوری می‌کند، ما را سر قرارهای کاری می‌فرستد و برای تولد دوست‌مان هدیه سفارش می‌دهد. آدم‌ها نه تنها دیگر در مسیرها و شهرهای غریبه گم نمی‌شوند بلکه همواره در دسترس دوستان و آشنایان و جمع بزرگی از فعالان مجازی قرار دارند.
نرم افزار اندرویدی سلفی با صدای سوت و دست !

نرم افزار اندرویدی سلفی با صدای سوت و دست !

نرم افزار Self Camera HD Pro ، با استفاده از این نرم افزار می توانید سلفی های زیبایی را از خود و دوستانتان بگیرید اما با این تفاوت که این بار با زدن دکمه این کار را انجام نخواهید داد.همانطور که از عنوان مطلب پیداست شما قادر خواهید بود تا با کف زدن یا سوت زدن شات هایی را به عنوان سلفی بگیرید.
نرم افزار موبایل افکت گذاری بسیار زیبا بر روی تصاویر

نرم افزار موبایل افکت گذاری بسیار زیبا بر روی تصاویر

اگر به دنبال برنامه ای کاربردی در زمینه ویرایش و سازماندهی تصاویر خود در گوشی می باشید این برنامه بسیار جالب می تواند عکس های گوشی شما را به تصاویر جذاب و خیره کننده تبدیل کند. این برنامه امکانات مختلف و حرفه ای در زمینه ویرایش، مقایسه، سازماندهی، فهرست کردن و ... در اختیار شما قرار می دهد .
آرشیو
فیلم
۱
دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!+ فیلم

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!+ فیلم

یک صدو بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهران در حالی امروز برگزارشدکه از دستور جلسه 15 بندی ای که قراربود مورد بررسی اعضا قرار بگیرد، اما تنها 8 بند از این دستور جلسه مورد نقد و بررسی قرارگرفت. اما آنچه که می توان به عنوان خروجی جلسه امروز شورا می توان از آن یاد کرد، این است که همچنان ضعف مدیریت زمان و در اولویت قرار دادن موضوعات مهم شهر و شهرداری تهران در مدیریت جلسات شورا وجود دارد.
جنایتکار معروف آمریکایی با 24 شخصیت عجیب!

جنایتکار معروف آمریکایی با 24 شخصیت عجیب!

او اولین انسان با اختلال چند شخصیتی بود که به خاطر این بیماری از تمام جرایمی که مرتکب شده بود، تبرئه شد. طبق نظر پزشکان، «بیلی میلیگان»، 24 شخصیت مختلف داشت که در هر کدام از آنها می توانست با لهجه های مختلف صحبت کند و کارهای مختلفی انجام دهد. در این ویدئو به طور کامل به معرفی او و تمام شخصیت ها می پردازیم.
از قصه گویی شهردار تهران تا بازی با نوجوانان کارتن خواب+فیلم

از قصه گویی شهردار تهران تا بازی با نوجوانان کارتن خواب+فیلم

جمعه هفته گذشته بود که شهردار تهران به همراه سخنگوی شورای شهر بدون هیچ همراه و خبرنگاری راهی سرای نور، نخستین مرکز نگهداری پسران نوجوان کارتن خواب شدند که با تلاش جمعیت طلوع بی نشان راه اندازی شده است. گفت و گو ی دوستانه پیروز حناچی با بچه ها از قصه گویی برای این کودکان تا بازی فوتبال دستی با این بچه ها نتیجه این دیدار صمیمانه شهردار تهران با کودکان و نوجوانان کار بود.
مهمترین علائم کبد چرب

مهمترین علائم کبد چرب

امروزه ابتلا به کبد چرب به دلیل سبک زندگی نامناسب افزایش پیدا کرده است. ابتلا به کبد چرب دلایل مختلفی دارد اما از مهم ترین دلایل کبد چرب در پی مصرف انرژی بیش از حد، چاقی، تنبلی و کم بودن ورزش و فعالیت است.
فیلم های دیگر
بین‌الملل
هند یک پهپاد پاکستان را سرنگون کرد

هند یک پهپاد پاکستان را سرنگون کرد

دهلی نو-ایرنا- مقامات هندی روز دوشنبه اعلام کردند که پدافند هوایی ارتش یک فروند یک هواپیمای بدون سرنشین (پهپاد)پاکستانی را پس از ورود به حریم هوایی این کشور در ایالت راجستان سرنگون کرده است.
مشاور اقتصادی اوباما خودکشی کرد

مشاور اقتصادی اوباما خودکشی کرد

«آلن کروگر» رئیس شورای مشاوران اقتصادی دولت آمریکا در دوران ریاست جمهوری «باراک اوباما» در سن ۵۸ سالگی دست به خودکشی زد و به زندگی خود پایان داد.
برخی از اختیارات بن سلمان لغو شد

برخی از اختیارات بن سلمان لغو شد

روزنامه گاردین گزارش داد، ولیعهد سعودی در دو هفته گذشته در شماری از نشست‌های دیپلماتیک و وزارتی در عربستان شرکت نکرده است و به گفته منابع، برخی از اختیارات او در حوزه مالی و اقتصادی لغو شده است.
آرشیو
جدیدترین اخبار شهرداری تهران
آرشیو