«تیتر شهر» مصوبات جلسه «یکصد و بیست چهارمین» شورای شهر تهران را در گفت و گو با «عابدین سالاری اسکر»، کارشناس اقتصادی بررسی می کند؛
یک صدو بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهران در حالی امروز برگزارشدکه از دستور جلسه 15 بندی ای که قراربود مورد بررسی اعضا قرار بگیرد، اما تنها 8 بند از این دستور جلسه مورد نقد و بررسی قرارگرفت. اما آنچه که می توان به عنوان خروجی جلسه امروز شورا می توان از آن یاد کرد، این است که همچنان ضعف مدیریت زمان و در اولویت قرار دادن موضوعات مهم شهر و شهرداری تهران در مدیریت جلسات شورا وجود دارد.
کد خبر: ۹۱۰۳۸
تاریخ انتشار: ۵۰ : ۱۸ - ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

به گزارش تیتر شهر: کارشناسان بر این باورند، جلسه امروزشورا هیچ دستاورد ملموس و روشنی برای شهر تهران نداشت. دلیل این ادعا را می توان در تنظیم دستور جلسه امروز که شامل بررسی 5 پرونده مربوط به کمیسیون ماده 7 در رابطه با رای به باغ بودن یا نبودن زمین های بزرگ شهر تهران، ارائه لایحه مربوط به « بخشودگی خسارات و تاخیر تأدیه مودیان بدهکار به شهرداری تهران» و البته رد آن از سوی اعضا، بررسی لایحه « الحاق دو تبصره به ماده 2 و اصلاح کد تخلف 7/3 مصوبه دستور العمل انضباطی بهره برداران از اماکن، میادین میوه و تره بار شهرداری تهران»، انتخاب یک نفر کارشناس متخصص به عنوان نماینده شورای شهر تهران در « کمیته فنی نور پردازی شهری» و در نهایت بررسی لایحه « تعیین بهای بلیت بازدید از خانه موزه سمین و جلال» بود را دید. به همین دلیل است که منتقدان بر این باورند جلسه یکصد و بیست و چهارم شورای شهر تهران دستاورد قابل توجهی نه برای شهر و نه برای شهرداری تهران داشت.

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


یک کارشناس اقتصادی درباره خروجی نهایی و دستاورد جلسه امروز شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار تیتر شهر گفت: موضوع مهم دیگری که در خصوص مدیریت جلسات علنی شورای شهر تهران وجود دارد این است که از منظر تخصیص بهینه زمان برای بررسی اولویت های شهر تهران رویکرد مشخص وجود ندارد.

شاید بتوان به این بخش از صحبت های یکی از اعضای هیات رئیسه شورا در یکی از جلسات غیر رسمی عنوان کرده بود : «بررسی این موضوعات برای رفع بیکاری خوب است!» به همین دلیل به نظر می رسد که می توان ای نادعا را مصداق بارز بی نتیجه بودن برخی ازجلسات شورای شهر تهران برای حل مشکلات شهروندان و شهرداری پایتخت دانست.

 

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


بازار داغ تذکرات اعضای شورای شهر تهران از سیاست تا عدم تحقق بودجه


در جلسه امروز شورای شهر برخی از اعضا فرصت بیان تذکرات خود را پیدا کردند. تذکراتی که طیفی از مسائل سیاسی که شامل درگیری شهردار سابق تهران در دوره گذشته مدیریت شهری با برخی از اعضای شورای پنجم شهر تهران تا موضوعات مربوط به عدم تحقق بخشی از بودجه شهرداری تهران در سال جاری را شامل می شد.


عابدین سالاری اِسکر در باره تذکرات اعضای شورای شهر در ابتدای جلسه امروز شورای شهر تهران نیز یادآور شد: بخشی از جلسه امروز شورای شهر به تذکرات اعضا اختصاص داده شد. از مجموع تذکراتی که اعضا فرصت بیان آن را پیدا کردند، دو تذکر غیر موثر بود و به نوعی می توان گفت که ارتباطی به وظایف نمایندگی اعضای شورای شهر نداشت و نمی توانست مشکلی از شهر تهران را حل کند. همچنین دو تذکر در حوزه بودجه نیز توسط دو عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران مطرح شد که حائز اهمیت بود.

 

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


وی با اشاره به تذکر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران مبنی بر عدم تحقق منابع درآمدی حاصل از ساماندهی پارک حاشیه ای که در قانون بودجه امسال شهرداری تهران در نظر گرفته شده بود؛ ادامه داد: طبق قانون بودجه امسال مقرر شده بود معاونت حمل و نقلو ترافیک شهرداری تهران با اجرای طرح ساماندهی پارک حاشیه ای در پایتخت 950 میلیارد تومان درآمد کسب کند که با توجه به اینکه در ماه اخر سال 97 قرار داریم، این منبع درآمدی محقق نشده است. به نوعی می توان گفت که بخشی از کسری بودجه شهرداری در سال جاری مربوط به بی توجهی مدیران شهری به بندهای قانون بودجه است.

 

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


سالاری اِسکر در رابطه با تذکر رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران مبنی بر لزوم ارائه جدول بهای خدمات نیز توضیح داد: تذکر دکتر فراهانی نیز به این موضوع تاکید داشت که لیست تمامی عوارض مربوط به بهای خدمات باید قبل از تصویب لایحه بودجه سال آینده به شورای شهر ارائه شود. این در حالی است که طبق روال سنوات گذشته شهرداری در طول سال به صورت موردی قیمت بهای خدمات خود را برای تصویب در اختیار شورای شهر تهران قرار می داد.


لزوم راستی آزمایی آرای مربوط به پرونده های کمیسیون ماده 7 توسط اعضای شورا


رسیدگی به وضعیت پرونده پلاک های ثبتی در خصوص رای به باغ بودن و یا نبودن این زمین های بزرگ از جمله موضوعاتی است که هر چند وقت یک بار در دستور کار جلسه علنی شورای شهر تهران قرار می گیرد این در حالی است که کارشناسان شهری بر این باورند که نحوی راستی آزمایی در خصوص ماهیت اصلی این زمین ها باید از سوی اعضای شورای شهر به درستی مشخص و اعلام شود.


عابدین سالاری در این باره به خیرنگار تیتر شهر بیان کرد: با توجه به اینکه قانون وضعیت باغ بودن و یا نبودن برخی از پرونده های زمین های بزرگ را به شورای شهر سپرده است، اما در برخی از موارد جلسات علنی شورا به جلسات داخلی کمیسیون ماده 7 تبدیل می شود که زمان زیادی از وقت شورا را به خود اختصاص می دهد. این در حالی است که از نظر محتوایی می توان ایراداتی نسبت به شیوه رسیدگی به پرونده های کمیسیون ماده 7 را در جلسه علنی شورای شهر مطرح کرد.

 

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همانطور که می دانید، هر کدام از آراء اعضای شورای شهر مبنی بر باغ بودن و یا نبودن زمین های مذکور می تواند در نهایت منجر به یک ارزش افزوده و یا رانت در شهر تهران شود. از سوی دیگر به نظر می رسد بخش قابل توجهی از اعضا اطلاعات کافی، جامع، مستند و قابل راستی آزمایی ای در این زمینه ندارند در نتیجه تصمیمی که در این رابطه اعلام می کنند در قابل رای ابهام دارد. این در حالی است که ارائه رای در مورد این پرونده ها نیازمند کارشناسی میدانی از زمین های مذکور است تا راستی آزمایی آن در آینده قابل انجام و دفاع باشد.


به اعتقاد وی؛ دومین موضوع مهمی که در این میان وجود دارد، این است که به نظر می رسد در قرار دادن برخی از این پرونده ها در دستور جلسات علنی شورا تبعیض وجود دارد. به عنوان مثال امروز یکی از اعضای هیات رئیسه در جریان بررسی این پرونده ها عنوان کرد:« رسیدگی به چند پرونده غیر باغ در دستور جلسه شورا قرار گیرد.» داده شود. این موضوع نشان می دهد که برای قرار دادن رودنه های این چنینی در دستور کار شورا به نوعی یک نظام گزینشی وجود دارد که باید مشخص شود که بر چه مبنایی این کار انجام می شود.


عابدین سالاری در ادامه با اشاره به نحوی رای دادن اعضا به پرونده های ارائه شده از سوی کمیسیون ماده 7 تاکید کرد: نکته قابل توجه دیگری که در این میان وجود دارد، این است که برخی از اعضای شورا با توجه به اینکه در تمام زمان جلسه علنی مخالفت و یا موافقت خود را با موضوعات مطرح شده بیان نمی کنند، اما گاهی اوقات در زمان رسیدگی به پرونده باغات نظرات موافق و یامخالف خود را به صراحت مطرح می کنند که باید مشخص شود دلیل مشارکت همه جانبه این دسته از اعضای شورا تنها در پرونده باغات بدون اینکه مطالعه قبلی در رابطه با وضعیت زمین مذکور داشته باشند، چیست؟


بالا بودن هزینه کرد شهرداری تهران در مراکز فرهنگی


قیمت گذاری برای استفاده از مراکز فرهنگی زیر مجموعه شهرداری تهران یکی دیگر از موضوعاتی است که امروز با تعیین ورودی برای بازدید از خانه موزه جلال و سیمین مورد بررسی شورای شهر قرار گرفت. هر چند در دوره گذشته مدیریت شهری امکان استفاده از این فضاهای فرهنگی برای شهروندان رایگان در نظر گرفته شده بود، اما به نظر می رسد که در دوره جدید به دلیل مشکلات اقتصادی ای که شهرداری تهران در گیر آن است، نمی تواند این رویکرد را ادامه دهد.


عابدین سالاری اِسکر در این باره نیز به خبرنگار تیتر شهر گفت: باید قبول کرد که در یک دهه اخیر شهرداری تهران به دلیل دسترسی آسان وراحت به منابع مالی توانسته بود به تمامی حوزه ها اعم از میراث فرهنگی، اجتماعی، فرهنگی و... ورود کند. دسترسی به منابع مالی این امکان را فراهم کرده بود تا در زمینه هایی که به صورت کامل وظایفی برای این مجموعه مصوب نشده بود، ورود کرده و منابع مالی خود را هزینه کرد. اما اکنون شهرداری تهران به مرحله ای رسیده است که از نظر اقتصادی به هیچ عنوان توان ورود به تمامی این حوزه ها را ندارد.

 

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مدیریت شهری به دنبال راهکاری برای تحت پوشش قرار دادن تمامی هزینه های خود در حوزه های مختلف شهری است، افزود: به همین دلیل طرح تعیین حق ورود برای بازدید از خانه جلال و سیمین توسط کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران مطرح شد .

اما نکته قابل تاملی که در این میان وجود دارد، این است که پیشنهاداتی که در قالب این طرح از سوی برخی از اعضای شورا مطرح و حتی برخی از آنها نیز مصوب شد، پیشنهادات کارشناسی و مطالعاتی نبود بلکه برخی از اعضا بر اساس تجارب محدود و غیر موثر شخصی خود موضوعاتی را مطرح کردند که این شیوه ورود به مسائل نمی تواند خروجی قابل توجهی را برای شهرداری تهران به همراه داشته باشد.

 

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


وی ادامه داد: بر اساس آنچه امروز مطرح شد شهرداری تهران برای نگهداشت این کونه از فضاهای فرهنگی چیزی در حدود 500 میلیون تومان در سال هزینه می کند این در حالی است میزان درآمدی که از این حوزه به دست می آورد تنها رقمی معادل 10 تا 15 میلیارد تومان در سال را شامل می شود. این موضوع نشان می دهد مدیریت شهری در حالی سوبسیدهایی را برای استفاده از این فضاهای شهری به شهروندان می پردازند که بخش قابل توجهی از مردم از این فضا و یا اماکن ایجاد شده از شهرداری تهران بهره مند نمی شوند.

 

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


به همین دلیل به نظر می رسد در رابطه با دو موضوع باید مجموعه مدیریت شهری دقت کافی را داشته باشند نخست آنکه از نظر اقتصادی مجموعه هایی که شهرداری زیر مجموعه خود دارد از نظر میزان انتفاع و بهره مندی آیا جمعیت قابل توجهی از مردم از این امکانات استفاده می کنند یا خیر؟ دوم اینکه بین بودجه ای که در این فضاها از سوی شهرداری تهران هزینه می شود با میزان درآمدی که از این محل به دست می آورند، چه تعادلی وجود دارد. به نظر می رسد که در این رابطه شورا باید به یک راهکار منطقی دراداره این فضاها برسد که اکنون متاسفانه این رویکرد منطقی در شورای شهر تهران وجود ندارد.

 

نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار خودرو'
ماجرای سهام در وثیقه خودروسازان چیست؟

ماجرای سهام در وثیقه خودروسازان چیست؟

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در وثیقه بودن بخشی از سهام خودروسازان، امری طبیعی است، گفت: بخشی از سهام که از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع در وثیقه بانک است، باید آزاد شود.
اجرای بسته ساماندهی صنعت خودرو

اجرای بسته ساماندهی صنعت خودرو

وزیر صنعت معدن و تجارت از اجرای بسته ساماندهی صنعت خودرو در کشور خبر داد و گفت: از وقتی من به وزارت صنعت آمده‌ام مجوز پیش فروش به خودرویی‌ها نداده‌ام.
محصولات ایران خودرو چقدر کاهش قیمت داشته اند

محصولات ایران خودرو چقدر کاهش قیمت داشته اند

امروز سعی داریم مروری کوتاه بر روی آخرین قیمت محصولات ایران خودرو در بازار کشور و همچنین مقایسه آن با قیمت تعیین شده از سوی شرکت سازنده داشته باشیم که متاثر از کاهش نرخ ارز در بازار کشور طی چند روز گذشته روند نزولی خود را در بازار ادامه می دهند.
کاهش قیمت خودرو همزمان با کاهش قیمت ارز

کاهش قیمت خودرو همزمان با کاهش قیمت ارز

در چند هفته گذشته با کاهش قیمت ارز و البته طلا و سکه و بازگشت دلار به کانال ۱۱ هزار تومان، قیمت خودرو نیز روند کاهشی به خود گرفته است. با وجود کاهش چند میلیونی قیمت خودرو، اما خریداران هنوز اقدام به خرید نمی‌کنند و دست نگه داشته‌اند. بیشتر کارشناسان و فعالان بازار چرایی عدم خرید خودرو را انتظار خریداران برای کاهش بیشتر قیمت‌ها بیان می‌کنند.
آینده خصوصی‌سازی صنعت خودرو در ابهام

آینده خصوصی‌سازی صنعت خودرو در ابهام

چند سالی است که صنعت خودروی کشور با مسئله خصوصی‌سازی دست‌و پنجه نرم می‌کند و هر چند وقت یکبار این موضوع مطرح شده و بعد از مدتی فراموش می‌شود؛ حالا این‌بار وزیر صنعت دهم تیرماه در روز ملی صنعت و معدن وعده داد که خودروسازی‌‌ها تا پایان سال ۹۸ به بخش خصوصی واگذار خواهند شد اما در مقابل رییس سازمان خصوصی گفته که امکان واگذاری دو خودروساز وجود ندارد.
ماجرای معاینه فنی ۱۵۰ هزار تومانی در تهران

ماجرای معاینه فنی ۱۵۰ هزار تومانی در تهران

با توجه به گفته‌های مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در صورت مشاهده هرگونه تخلف در مراکز معاینه فنی به شدت برخورد خواهد شد و هیچ گونه ملاحظه‌ای در این رابطه صورت نمی پذیرد.
سلامت'
چالش‌های درمان ناشنوایان

چالش‌های درمان ناشنوایان

رئیس هیئت مدیره انجمن علمی گفتار درمانی ضمن صعب‌العلاج دانستن بیماری ناشنوایی، در عین حال به تشریح روند تشخیص این بیماری پرداخت و گفت: برای اینکه این افراد بتوانند رنج زندگی خود را کمتر کنند، باید نگاه ویژه‌تری به مشکلات‌شان داشته باشیم؛ چراکه مدت زمانی طولانی درگیر بیماری هستند.
کدام ورزش برای اندام شما مناسب است؟

کدام ورزش برای اندام شما مناسب است؟

فرم اندام شما چگونه است؟ آیا اندام لاغری دارد که با ورزش هم فرم نمی‌گیرد یا چاق هستید و در تلاش برای لاغر شدن؟ حتما می‌دانید ورزشی که شما انجام می‌دهید باید با توجه به فرم بدنتان باشد، در غیر این صورت حتی با ساعت‌ها ورزش در باشگاه هم جواب نخواهید گرفت. اما چه ورزشی با فرم بدن شما مناسب است؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال، در ادامه همراهمان باشید.
ورزشی'
اردوی پرسپولیس در ترکیه سمبل کاری بود

اردوی پرسپولیس در ترکیه سمبل کاری بود

سرپرست پیشین تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه مقصر اردوی ضعیف سرخپوشان در ترکیه مدیران پرسپولیس هستند، گفت: آدم‌هایی که در باشگاه کار می‌کنند، چیزی از فوتبال نمی‌دانند.
سهراب مرادی: دوباره به آلمان می روم

سهراب مرادی: دوباره به آلمان می روم

قهرمان وزنه برداری المپیک گفت: از لحظه آسیب دیدگی تاکنون رئیس کمیته ملی المپیک شخصا موضوع درمان و اعزامم به آلمان را پیگیری کرده و احتمالا امروز یا فردا راهی این کشور می شوم.
استراماچونی مرد خوش قلبی است

استراماچونی مرد خوش قلبی است

سرپرست تیم فوتبال استقلال با تمجید از عملکرد آندره استراماچونی سرمربی ایتالیایی، گفت: با سه چهار بازیکنی که به زودی به تمرینات اضافه می‌شوند، تیم ما کامل خواهد شد.
پرونده ویژه
در بافتهای تاریخی هم حساسیت ها بیشتر است و هم تعدد مدیر مراجع چندگانه افزایش پیدا می‌کند

در بافتهای تاریخی هم حساسیت ها بیشتر است و هم تعدد مدیر مراجع چندگانه افزایش پیدا می‌کند

وقتی صحبت از تهران قدیم و محله هایی که رنگ و بوی آن زمان را در ذهن ها تداعی می کند می شود ،قطعاً یکی از آن محله ها عودلاجان است .محله ای که متاسفانه در حال نابودی است و هیچ طرحی برای رفع این خسران از سوی هیچ ارگانی مصوب نشده است
بانک سامان پاسخگوی اعتراض پرسنل پروژه البرز مال نیست

بانک سامان پاسخگوی اعتراض پرسنل پروژه البرز مال نیست

ظهر امروز پرسنل پروژه البرز مال کرج برای پیگیری مطالبات و معوقات خود از بانک سامان، مقابل ساختمان مرکزی این بانک در تهران تجمع کردند تا صدای اعتراض چند ماهه خود را به گوش مسئولان و مدیران این بانک برسانند. اما به گفته یکی از حاضرین در این تجمع، بازهم به در بسته خوردند و پاسخ روشنی دریافت نکردند.
چابک‌سازی؛ ادغام، خصوصی‌سازی یا موثرسازی

چابک‌سازی؛ ادغام، خصوصی‌سازی یا موثرسازی

ادغام معاونت‌ها در شهرداری تهران امری است که مدت‌هاست در سرفصل تصمیمات شورای شهر تهران قرار دارد. دلیل آن، کوچک‌سازی شهرداری و تخصیص بهینه بودجه ذکر می‌شود. اما اجرای ناصحیح، بدون برنامه و با هدف‌گذاری غلط آن، خود به معضلات شهر و شهرداری خواهد افزود.
«شفافیت»، از پشت شیشه‌های کدر

«شفافیت»، از پشت شیشه‌های کدر

سایت شفافیت شهرداری تهران با شعار مقابله با فساد و «شهرداری تمام شیشه‌ای» تاسیس گردید؛ اما در عمل چندان کمکی به شفافیت در شهرداری ننموده است و همچنان با صفحه‌ای کدر و تیره و تار مواجهیم؛ مساله‌ای که ناشی از مسیر غلطی است که شهرداری وشورای شهر در این زمینه در پیش گرفته‌اند.
آرشیو
آخرین اخبار
ورزشی
سلامت
خودرو
استان ها
پربازدید
پربحث
پرطرفداترین اخبار
معرفی‌نرم افزارهای‌کاربردی
آرشیو
فیلم
۱
فیلم های دیگر
نقد راهبردی
چند درصد‌بودجه‌شهرداری صرف‌ضروریات‌شهر‌خواهد شد؟

چند درصد‌بودجه‌شهرداری صرف‌ضروریات‌شهر‌خواهد شد؟

بودجه ای که شهرداری برای سال ۹۸ بسته با برنامه و شعارهای مطرح شده تطبیق دارد اما نسبت به لایه های بعدی مانند بافت فرسوده و ایمن‌سازی و ....مفقود است . یعنی این سیاست که ما وزن اصلی بودجه را بر یک بند قرارداد دهیم و برای بندهای دیگر در حد نگهداشت تخصیص داشته باشیم نیاز به استدلال و توجیه دارد
تصاویر منتخب
آرشیو
بین‌الملل
ترامپ هم از آمریکا متنفر است باید بیرون انداخته شود!

ترامپ هم از آمریکا متنفر است باید بیرون انداخته شود!

حمله دونالد ترامپ به چهار زن رنگین پوست کنگره که منتقد دولت او هستند، در روزهای اخیر خبرساز شده است اما با نگاهی به سابقه این رییس جمهور در انتقاد از وضعیت آمریکا، این سوال در ذهن به وجود می آید که اگر قرار باشد کسی که شرایط را نقد می‌کند از کشور خارج شود، آیا ترامپ یکی از آن‌ها نیست؟!
آرشیو
جدیدترین اخبار شهرداری تهران
آرشیو