«تیتر شهر» مصوبات جلسه «یکصد و بیست چهارمین» شورای شهر تهران را در گفت و گو با «عابدین سالاری اسکر»، کارشناس اقتصادی بررسی می کند؛
یک صدو بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهران در حالی امروز برگزارشدکه از دستور جلسه 15 بندی ای که قراربود مورد بررسی اعضا قرار بگیرد، اما تنها 8 بند از این دستور جلسه مورد نقد و بررسی قرارگرفت. اما آنچه که می توان به عنوان خروجی جلسه امروز شورا می توان از آن یاد کرد، این است که همچنان ضعف مدیریت زمان و در اولویت قرار دادن موضوعات مهم شهر و شهرداری تهران در مدیریت جلسات شورا وجود دارد.
کد خبر: ۹۱۰۳۸
تاریخ انتشار: ۵۰ : ۱۸ - ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

به گزارش تیتر شهر: کارشناسان بر این باورند، جلسه امروزشورا هیچ دستاورد ملموس و روشنی برای شهر تهران نداشت. دلیل این ادعا را می توان در تنظیم دستور جلسه امروز که شامل بررسی 5 پرونده مربوط به کمیسیون ماده 7 در رابطه با رای به باغ بودن یا نبودن زمین های بزرگ شهر تهران، ارائه لایحه مربوط به « بخشودگی خسارات و تاخیر تأدیه مودیان بدهکار به شهرداری تهران» و البته رد آن از سوی اعضا، بررسی لایحه « الحاق دو تبصره به ماده 2 و اصلاح کد تخلف 7/3 مصوبه دستور العمل انضباطی بهره برداران از اماکن، میادین میوه و تره بار شهرداری تهران»، انتخاب یک نفر کارشناس متخصص به عنوان نماینده شورای شهر تهران در « کمیته فنی نور پردازی شهری» و در نهایت بررسی لایحه « تعیین بهای بلیت بازدید از خانه موزه سمین و جلال» بود را دید. به همین دلیل است که منتقدان بر این باورند جلسه یکصد و بیست و چهارم شورای شهر تهران دستاورد قابل توجهی نه برای شهر و نه برای شهرداری تهران داشت.

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


یک کارشناس اقتصادی درباره خروجی نهایی و دستاورد جلسه امروز شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار تیتر شهر گفت: موضوع مهم دیگری که در خصوص مدیریت جلسات علنی شورای شهر تهران وجود دارد این است که از منظر تخصیص بهینه زمان برای بررسی اولویت های شهر تهران رویکرد مشخص وجود ندارد.

شاید بتوان به این بخش از صحبت های یکی از اعضای هیات رئیسه شورا در یکی از جلسات غیر رسمی عنوان کرده بود : «بررسی این موضوعات برای رفع بیکاری خوب است!» به همین دلیل به نظر می رسد که می توان ای نادعا را مصداق بارز بی نتیجه بودن برخی ازجلسات شورای شهر تهران برای حل مشکلات شهروندان و شهرداری پایتخت دانست.

 

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


بازار داغ تذکرات اعضای شورای شهر تهران از سیاست تا عدم تحقق بودجه


در جلسه امروز شورای شهر برخی از اعضا فرصت بیان تذکرات خود را پیدا کردند. تذکراتی که طیفی از مسائل سیاسی که شامل درگیری شهردار سابق تهران در دوره گذشته مدیریت شهری با برخی از اعضای شورای پنجم شهر تهران تا موضوعات مربوط به عدم تحقق بخشی از بودجه شهرداری تهران در سال جاری را شامل می شد.


عابدین سالاری اِسکر در باره تذکرات اعضای شورای شهر در ابتدای جلسه امروز شورای شهر تهران نیز یادآور شد: بخشی از جلسه امروز شورای شهر به تذکرات اعضا اختصاص داده شد. از مجموع تذکراتی که اعضا فرصت بیان آن را پیدا کردند، دو تذکر غیر موثر بود و به نوعی می توان گفت که ارتباطی به وظایف نمایندگی اعضای شورای شهر نداشت و نمی توانست مشکلی از شهر تهران را حل کند. همچنین دو تذکر در حوزه بودجه نیز توسط دو عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران مطرح شد که حائز اهمیت بود.

 

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


وی با اشاره به تذکر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران مبنی بر عدم تحقق منابع درآمدی حاصل از ساماندهی پارک حاشیه ای که در قانون بودجه امسال شهرداری تهران در نظر گرفته شده بود؛ ادامه داد: طبق قانون بودجه امسال مقرر شده بود معاونت حمل و نقلو ترافیک شهرداری تهران با اجرای طرح ساماندهی پارک حاشیه ای در پایتخت 950 میلیارد تومان درآمد کسب کند که با توجه به اینکه در ماه اخر سال 97 قرار داریم، این منبع درآمدی محقق نشده است. به نوعی می توان گفت که بخشی از کسری بودجه شهرداری در سال جاری مربوط به بی توجهی مدیران شهری به بندهای قانون بودجه است.

 

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


سالاری اِسکر در رابطه با تذکر رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران مبنی بر لزوم ارائه جدول بهای خدمات نیز توضیح داد: تذکر دکتر فراهانی نیز به این موضوع تاکید داشت که لیست تمامی عوارض مربوط به بهای خدمات باید قبل از تصویب لایحه بودجه سال آینده به شورای شهر ارائه شود. این در حالی است که طبق روال سنوات گذشته شهرداری در طول سال به صورت موردی قیمت بهای خدمات خود را برای تصویب در اختیار شورای شهر تهران قرار می داد.


لزوم راستی آزمایی آرای مربوط به پرونده های کمیسیون ماده 7 توسط اعضای شورا


رسیدگی به وضعیت پرونده پلاک های ثبتی در خصوص رای به باغ بودن و یا نبودن این زمین های بزرگ از جمله موضوعاتی است که هر چند وقت یک بار در دستور کار جلسه علنی شورای شهر تهران قرار می گیرد این در حالی است که کارشناسان شهری بر این باورند که نحوی راستی آزمایی در خصوص ماهیت اصلی این زمین ها باید از سوی اعضای شورای شهر به درستی مشخص و اعلام شود.


عابدین سالاری در این باره به خیرنگار تیتر شهر بیان کرد: با توجه به اینکه قانون وضعیت باغ بودن و یا نبودن برخی از پرونده های زمین های بزرگ را به شورای شهر سپرده است، اما در برخی از موارد جلسات علنی شورا به جلسات داخلی کمیسیون ماده 7 تبدیل می شود که زمان زیادی از وقت شورا را به خود اختصاص می دهد. این در حالی است که از نظر محتوایی می توان ایراداتی نسبت به شیوه رسیدگی به پرونده های کمیسیون ماده 7 را در جلسه علنی شورای شهر مطرح کرد.

 

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همانطور که می دانید، هر کدام از آراء اعضای شورای شهر مبنی بر باغ بودن و یا نبودن زمین های مذکور می تواند در نهایت منجر به یک ارزش افزوده و یا رانت در شهر تهران شود. از سوی دیگر به نظر می رسد بخش قابل توجهی از اعضا اطلاعات کافی، جامع، مستند و قابل راستی آزمایی ای در این زمینه ندارند در نتیجه تصمیمی که در این رابطه اعلام می کنند در قابل رای ابهام دارد. این در حالی است که ارائه رای در مورد این پرونده ها نیازمند کارشناسی میدانی از زمین های مذکور است تا راستی آزمایی آن در آینده قابل انجام و دفاع باشد.


به اعتقاد وی؛ دومین موضوع مهمی که در این میان وجود دارد، این است که به نظر می رسد در قرار دادن برخی از این پرونده ها در دستور جلسات علنی شورا تبعیض وجود دارد. به عنوان مثال امروز یکی از اعضای هیات رئیسه در جریان بررسی این پرونده ها عنوان کرد:« رسیدگی به چند پرونده غیر باغ در دستور جلسه شورا قرار گیرد.» داده شود. این موضوع نشان می دهد که برای قرار دادن رودنه های این چنینی در دستور کار شورا به نوعی یک نظام گزینشی وجود دارد که باید مشخص شود که بر چه مبنایی این کار انجام می شود.


عابدین سالاری در ادامه با اشاره به نحوی رای دادن اعضا به پرونده های ارائه شده از سوی کمیسیون ماده 7 تاکید کرد: نکته قابل توجه دیگری که در این میان وجود دارد، این است که برخی از اعضای شورا با توجه به اینکه در تمام زمان جلسه علنی مخالفت و یا موافقت خود را با موضوعات مطرح شده بیان نمی کنند، اما گاهی اوقات در زمان رسیدگی به پرونده باغات نظرات موافق و یامخالف خود را به صراحت مطرح می کنند که باید مشخص شود دلیل مشارکت همه جانبه این دسته از اعضای شورا تنها در پرونده باغات بدون اینکه مطالعه قبلی در رابطه با وضعیت زمین مذکور داشته باشند، چیست؟


بالا بودن هزینه کرد شهرداری تهران در مراکز فرهنگی


قیمت گذاری برای استفاده از مراکز فرهنگی زیر مجموعه شهرداری تهران یکی دیگر از موضوعاتی است که امروز با تعیین ورودی برای بازدید از خانه موزه جلال و سیمین مورد بررسی شورای شهر قرار گرفت. هر چند در دوره گذشته مدیریت شهری امکان استفاده از این فضاهای فرهنگی برای شهروندان رایگان در نظر گرفته شده بود، اما به نظر می رسد که در دوره جدید به دلیل مشکلات اقتصادی ای که شهرداری تهران در گیر آن است، نمی تواند این رویکرد را ادامه دهد.


عابدین سالاری اِسکر در این باره نیز به خبرنگار تیتر شهر گفت: باید قبول کرد که در یک دهه اخیر شهرداری تهران به دلیل دسترسی آسان وراحت به منابع مالی توانسته بود به تمامی حوزه ها اعم از میراث فرهنگی، اجتماعی، فرهنگی و... ورود کند. دسترسی به منابع مالی این امکان را فراهم کرده بود تا در زمینه هایی که به صورت کامل وظایفی برای این مجموعه مصوب نشده بود، ورود کرده و منابع مالی خود را هزینه کرد. اما اکنون شهرداری تهران به مرحله ای رسیده است که از نظر اقتصادی به هیچ عنوان توان ورود به تمامی این حوزه ها را ندارد.

 

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مدیریت شهری به دنبال راهکاری برای تحت پوشش قرار دادن تمامی هزینه های خود در حوزه های مختلف شهری است، افزود: به همین دلیل طرح تعیین حق ورود برای بازدید از خانه جلال و سیمین توسط کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران مطرح شد .

اما نکته قابل تاملی که در این میان وجود دارد، این است که پیشنهاداتی که در قالب این طرح از سوی برخی از اعضای شورا مطرح و حتی برخی از آنها نیز مصوب شد، پیشنهادات کارشناسی و مطالعاتی نبود بلکه برخی از اعضا بر اساس تجارب محدود و غیر موثر شخصی خود موضوعاتی را مطرح کردند که این شیوه ورود به مسائل نمی تواند خروجی قابل توجهی را برای شهرداری تهران به همراه داشته باشد.

 

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


وی ادامه داد: بر اساس آنچه امروز مطرح شد شهرداری تهران برای نگهداشت این کونه از فضاهای فرهنگی چیزی در حدود 500 میلیون تومان در سال هزینه می کند این در حالی است میزان درآمدی که از این حوزه به دست می آورد تنها رقمی معادل 10 تا 15 میلیارد تومان در سال را شامل می شود. این موضوع نشان می دهد مدیریت شهری در حالی سوبسیدهایی را برای استفاده از این فضاهای شهری به شهروندان می پردازند که بخش قابل توجهی از مردم از این فضا و یا اماکن ایجاد شده از شهرداری تهران بهره مند نمی شوند.

 

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!


به همین دلیل به نظر می رسد در رابطه با دو موضوع باید مجموعه مدیریت شهری دقت کافی را داشته باشند نخست آنکه از نظر اقتصادی مجموعه هایی که شهرداری زیر مجموعه خود دارد از نظر میزان انتفاع و بهره مندی آیا جمعیت قابل توجهی از مردم از این امکانات استفاده می کنند یا خیر؟ دوم اینکه بین بودجه ای که در این فضاها از سوی شهرداری تهران هزینه می شود با میزان درآمدی که از این محل به دست می آورند، چه تعادلی وجود دارد. به نظر می رسد که در این رابطه شورا باید به یک راهکار منطقی دراداره این فضاها برسد که اکنون متاسفانه این رویکرد منطقی در شورای شهر تهران وجود ندارد.

 

نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار خودرو'
جدید ترین شرایط فروش محصولات سایپا اعلام شد

جدید ترین شرایط فروش محصولات سایپا اعلام شد

بر اساس فرمول قیمت گذاری تصویب شده قرار بود قیمت فروش خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار باشد، تا با افزایش عرضه توسط خودروسازان، قیمت خودرو در طی زمان کاهش یابد؛ اتفاقی که عملاً محقق نشده است؛ قرار بود با صدور مجوز افرایش قیمت و عرضه خودروسازان با قیمت کمتر از 5 درصد قیمت بازار نه تنها قیمت‌ها در بازار کنترل شود، بلکه سودی که به جیب دلالان و مافیای خودرو می‌رود به جیب خودروساز و مردم روانه شود، اما همه این موارد و قولی که وزیر صنعت داد، عملی نشد و حتی قیمت خودرو ها دوباره افزایش شدیدی یافت و فاصله قیمت کارخانه و بازار مجددا زیاد شد. خودروسازان که در چند ماه گذشته با توقف عرضه خودرو به بازار، به رشد قیمت دامن زدند.
نسخه تولیدی رنو آرکانا رونمایی شد + تصاویر

نسخه تولیدی رنو آرکانا رونمایی شد + تصاویر

در آگوست سال گذشته رنو نسخه نمایشی آرکانا را در مسکو رونمایی کرد. در حالی که این خودرو در آن زمان به صورت مفهومی رونمایی شده بود، اما تا حد زیادی به نسخه تولیدی شبیه بود. حال این خودروی مورد بحث به صورت نمونه تولیدی رونمایی شده و رنو عرضه آن را ابتدا در بازار روسیه آغاز کرده که پس از آن در سایر بازارهای جهانی نیز عرضه خواهد شد.
۸۰هزار خودرو ناقص در انبار خودروسازان

۸۰هزار خودرو ناقص در انبار خودروسازان

رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با تأکید بر عدم بازگشت شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو، از انبار شدن ۸۰هزار خودرو ناقص در شرکت‌های خودروسازی خبر داد و ۴ خودروسازی را که به دلیل تخلف، برایشان پرونده تشکیل شده، معرفی کرد.
معرفی رسمی ام جی هکتور در هند؛ نسخه چینی هیوندای سانتافه

معرفی رسمی ام جی هکتور در هند؛ نسخه چینی هیوندای سانتافه

هفته گذشته بود که نماینده ام جی در هندوستان از خودروی جدید این شرکت به نام هکتور Hector رونمایی کرد. هکتور برخلاف دیگر خودروهایی که در هند معرفی می‌شوند، اصلاً به خودروهای ارزان قیمت و بی‌کیفیت شباهت ندارد و خودرویی کاملاً مدرن و به روز است.
خودروهایی که مالیات بر درآمد شامل آنها می‌شود

خودروهایی که مالیات بر درآمد شامل آنها می‌شود

همه دارندگان وسایل نقلیه عمومی از جمله اتوبوس، مینی‌بوس، تاکسی، وانت‌بار، کامیون و ... مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند. در تعیین درآمد مشمول مالیات فاکتورهای مختلفی مانند نوع و مدل خودرو مورد ملاک است که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام می‌شود.
سلامت'
۷ میلیون بیمار فشار خون ناشناخته داریم

۷ میلیون بیمار فشار خون ناشناخته داریم

معاون فنی دفتر مدیریت بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت، از نظارت پنج لایه‌ بر اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون در کشور خبر داد و گفت: در حدود ۶ تا ۷ میلیون بیمار فشار خون ناشناخته داریم.
ظرفیت پذیرش

ظرفیت پذیرش "دانشکده‌های طب سنتی" پاسخگوی نیاز جامعه نیست

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر تعداد قابل‌توجهی دانشکده طب سنتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور فعال هستند و جذب دانشجو دارند، اما ظرفیت پذیرش تعداد دانشجو در این دانشکده‌ها با توجه به نیاز کشور خیلی کم است.
علت حساس شدن دندان‌ها چیست؟

علت حساس شدن دندان‌ها چیست؟

آیا دندان‌هایتان حساس شده‌اند؟ علتش را به شما می‌گوییم. افرادی که دندان‌های حساس دارند این موضوع را فورا تشخیص می‌دهند: نوشیدن یک لیوان آب سرد یا خوردن بستنی باعث درد عصبی شدیدی در دندان‌های‌تان می‌شود که بسیار آزاردهنده است.
عنصر روی؛ ماده‌ای مغذی که هر روز به آن نیاز دارید

عنصر روی؛ ماده‌ای مغذی که هر روز به آن نیاز دارید

همان طور که می‌دانید روی، یک فلز است و بسیار مهم است که در برنامه غذایی شما وجود داشته باشد. به همین منظور در این صفحه می‌خواهیم قبل از این که منابع غذایی حاوی عنصر روی را برای شما دوستان عزیز شرح دهیم، کمی هم در مورد فواید آن صحبت می‌کنیم.
درمان‌های جایگزینِ جراحی زانو

درمان‌های جایگزینِ جراحی زانو

درد زانو از جمله مشکلاتی است که برخی پزشکان انجام عمل جراحی را برای درمان آن پیشنهاد می‌کنند اما چه روش‌های جایگزین دیگری برای این عارضه وجود دارد؟
اثر معکوس فست فودها در باروری

اثر معکوس فست فودها در باروری

عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا، گفت: استفاده از روغن جامد و سرخ کردنی در تهیه غذا و همچنین مصرف غذاهای آماده که نمک زیادی دارند، بر روی باروری اثر معکوس دارند.
وسیله‌ای برای تغذیه راحت‌تر بیماران پارکینسون

وسیله‌ای برای تغذیه راحت‌تر بیماران پارکینسون

پارکینسون، یک بیماری پیش‌رونده سیستم عصبی است که بر حرکت‌های بدن تأثیر می‌گذارد. محققین کشور برای ایجاد کنترل بیشتر بر این بیماری هنگام غذاخوردن، دست به طراحی محصولی ارگونومیک زده‌اند که می‌تواند کیفیت زندگی بیماران را بهبود بخشد.
دستور ۴ گانه برای رفع

دستور ۴ گانه برای رفع "افسردگی"

عدم انباشت مواد زائد در بدن و دفع مرتب و طبیعی فضولات تجمع یافته، باعث حفظ سلامتی و نشاط در فرد می‌شود که می‌توان با رعایت ۴ دستور طب سنتی به این مهم دست یافت ...
ورزشی'
پرونده ویژه
«شفافیت»، از پشت شیشه‌های کدر

«شفافیت»، از پشت شیشه‌های کدر

سایت شفافیت شهرداری تهران با شعار مقابله با فساد و «شهرداری تمام شیشه‌ای» تاسیس گردید؛ اما در عمل چندان کمکی به شفافیت در شهرداری ننموده است و همچنان با صفحه‌ای کدر و تیره و تار مواجهیم؛ مساله‌ای که ناشی از مسیر غلطی است که شهرداری وشورای شهر در این زمینه در پیش گرفته‌اند.
هزینه از جیب شهروندان برای نیمی از جمعیت/ وقتی زنان از دوچرخه سواری منع می شوند

هزینه از جیب شهروندان برای نیمی از جمعیت/ وقتی زنان از دوچرخه سواری منع می شوند

در حالی که این روزها سه شنبه های بدون خودرو از سوی مدیران پایتخت نشین تبلیغ می شود برخی شهرها استفاده از دوچرخه را برای زنان و افراد زیر 15 سال ممنوع اعلام کرده اند و با این تفاسیر از جیب همه ی شهروندان تنها برای یک قشر هزینه می شود.
بهره برداری تبلیغاتی برای افتتاح ناقص خط 6 مترو پایتخت!/ مرور وعده های عملی نشده آقای رئیس جمهور در حوزه مترو از سوی رئیس شورای شهر تهران

بهره برداری تبلیغاتی برای افتتاح ناقص خط 6 مترو پایتخت!/ مرور وعده های عملی نشده آقای رئیس جمهور در حوزه مترو از سوی رئیس شورای شهر تهران

بالاخره با وعده هایی که پیروز حناچی داده بود، 3 ایستگاه از خط 6 مترو تهران بعد از دو سال انتظار با حضور رئیس جمهور افتتاح شد تا شاید افتخار بهره برداری از دو خط باقی مانده از 7 خط مترو که عملیات عمرانی آن در دوره گذشته مدیریت شهری آغاز شده بود، به نام مدریت جدید شهرداری تهران به ثبت برسد.
56 هزار میلیارد تومان بدهی به یادگار مانده شهرداری ازدوره گذشته است!

56 هزار میلیارد تومان بدهی به یادگار مانده شهرداری ازدوره گذشته است!

صحبت های اخیر محمد باقر قالیباف، شهردار سابق تهران در رسانه ملی مبنی برکذب دانستن بدهی 53 هزارمیلیاردی شهرداری تهران که از دوره مدیریت وی برای این مجموعه به یادگار مانده است، باعث شد تا با واکنش هایی از سوی اعضای شورای شهر روبه رو شود.
1300 میلیارد تومان از منابع درآمد پایدار شهرداری تهران در حوزه حمل و نقل محقق نشد! / شهرداری در خوشبینانه ترین حالت امسال با 3400 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است

1300 میلیارد تومان از منابع درآمد پایدار شهرداری تهران در حوزه حمل و نقل محقق نشد! / شهرداری در خوشبینانه ترین حالت امسال با 3400 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است

طبق لایحه بودجه سالانه که توسط مدیریت شهری تهیه و برای بررسی به شورای شهر تهران ارائه می شود، هر سال طبق جداولی میزان کسب درآمدهای شهرداری تهران در حوزه های مختلف تعیین می شود. بنابر این در صورت تحقق این منابع می توان گفت که تا انتهای یک سال مالی بودجه شهرداری تهران محقق شده است. اما در طول یک سال اخیر تنها در حوزه حمل و نقل شهرداری تهران حدود 1300 میلیارد تومان از بودجه محقق نشده است.
در صورت عدم پاسخ شفاف معاون حمل و نقل در ارائه طرح ترافیک به خبرنگاران ورود قضایی می کنیم!

در صورت عدم پاسخ شفاف معاون حمل و نقل در ارائه طرح ترافیک به خبرنگاران ورود قضایی می کنیم!

نزدیک به یک سال از اجرای شیوه جدید ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران می گذرد. با توجه به اینکه از همان ابتدا اعتراضات و البته نقدهای زیادی چه از سوی اعضای شورای شهر و چه از طرف رسانه ها مبنی بر نبود زیر ساخت های مورد نیاز در اجرای این طرح انجام شد، اما اصرار معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران مبنی بر وجود زیر ساخت های لازم باعث شد تا این طرح به شکل کاملا ضعیف و با اشکالات بسیار اجرایی شود.
راه رفتن در تهران هم پولی می شود! /5 تونل و یک بزرگراه از سوی شهرداری تهران به فروش می رسد!

راه رفتن در تهران هم پولی می شود! /5 تونل و یک بزرگراه از سوی شهرداری تهران به فروش می رسد!

پرداخت عوارض برای عبور از بزرگراه ها و تونل های شهری واقعیتی پذیرفته شده از سوی شهرهای مطرح دنیاست. جای دوری نرویم در شیخ نشین دوبی و یا در سنگاپور، کوالالامپور، سئول و شانگ هایی نیز مردم برای عبور از بزرگراه های شهرشان عوارض پرداخت می کنند. پرداخت عوارض مردم در شهرهای مطرح دنیا بر اساس کیفیت ساخت بزرگراه ها و یا تونل های شهری و مشارکت بخش خصوصی در تکمیل این پروژه هاست که باعث شده تا شهروندان برای عبور از این زیرساخت های شهری عوارضی را که تعیین می شود را بپردازند.
آرشیو
آخرین اخبار
ورزشی
سلامت
خودرو
استان ها
پربازدید
پربحث
پرطرفداترین اخبار
معرفی‌نرم افزارهای‌کاربردی
نرم افزار حرفه ای ویرایش عکس (برای مک)

نرم افزار حرفه ای ویرایش عکس (برای مک)

اگر میخواهید عکس های خود را ویرایش کنید و استفاده از نرم افزار های پولی مکینتاش برایتان مشکل است، میتوانید نرم افزار GIMP مخصوص Mac OS را به صورت رایگان دانلود و استفاده کنید .
نرم افزار حذف سریع و کامل نرم افزارها

نرم افزار حذف سریع و کامل نرم افزارها

یکی از مشکلات شایعی که اغلب ما با آن مواجه هستیم این است که هنگامی که نرم افزارهای غیر ضروری را از روی سیستم خود حذف می کنیم، آثاری چون پوشه ها، فایل ها و اطلاعات ثبت شده بر روی رجیستری ویندوز را از خود باقی می گذارند که کم کم باعث کند شدن سرعت سیستم و اشغال شدن فضای هارد دیسک خواهد شد.
نرم افزار بازیابی اطلاعات از دست رفته در ویندوز

نرم افزار بازیابی اطلاعات از دست رفته در ویندوز

هر یک از ما حداقل یک بار با مشکل پاک شدن ناخواسته اطلاعات روبرو شده ایم که گاه در در عرض چند ثانیه و با اشتباه سهوی خود کاربر رخ داده و یا توسط برخی از نرم افزار ها یا ویروس ها و ... اطلاعات به نوعی حذف می شوند که در هر صورت در موقع از دست دادن اطلاعات همیشه بدنبال راهی جهت برگشت اطلاعات هستیم.
لانچر کاربردی و سریع برای اندروید

لانچر کاربردی و سریع برای اندروید

لانچر آرو با نام لاتین Arrow Launcher ، یک لانچر زیبا با امکانات زیاد برای سیستم عامل اندروید است که تجربه ای متفاوت را برای کاربران به ارمغان می آورد.
بهترین اپلیکیشن های سفر (3)

بهترین اپلیکیشن های سفر (3)

می‌خواهیم از یک شبکه اجتماعی واقعی مختص سفر برای‌تان بگوییم. کوچ‌سرفینگ که معنای تحت‌الفظی‌اش می‌شود کاناپه‌گردی از یک ایده ساده آغاز شد: یک مسافر، از اهالی مقصد مورد نظرش می‌پرسد آیا در خانه‌تان کاناپه اضافه برای یک مهمان دارید؟ تنها چیزی که قرار است در اختیارتان قرار گیرد همین تخت یا جای خواب است و اگر امکان استفاده از آشپزخانه برای آشپزی و یا چرخیدن در شهر به همراه میزبان‌تان فراهم شد لطف داوطلبانه او تلقی می‌شود.
نرم افزار مدیریت موبایل آیفون (برای ویندوز)

نرم افزار مدیریت موبایل آیفون (برای ویندوز)

کاربران گوشی های آیفون بدون ابزارهای جانبی نمیتوانند مانند دستگاه های اندرویدی گوشی خود را مدیریت کنند و با اتصال دستگاه به کامپیوتر، فولدرهای موجود در دستگاه را ببینند. اما نرم افزار iTools یکی از بهترین نرم افزار ها در زمینه مدیریت موبایل آیفون میباشد که از انواع گوشی های آیفون و بسیاری از برنامه های کاربردی که برای اتصال به دستگاه شما به ایتونز نیاز دارند، پشتیبانی میکند.
بهترین اپلیکیشن های سفر (2)

بهترین اپلیکیشن های سفر (2)

گوشی هوشمند بخشی جدانشدنی از زندگی امروز ما شده است. یک دستیار باهوش که ما را بیدار می‌کند، برنامه‌های‌مان را یادآوری می‌کند، ما را سر قرارهای کاری می‌فرستد و برای تولد دوست‌مان هدیه سفارش می‌دهد. آدم‌ها نه تنها دیگر در مسیرها و شهرهای غریبه گم نمی‌شوند بلکه همواره در دسترس دوستان و آشنایان و جمع بزرگی از فعالان مجازی قرار دارند.
بهترین اپلیکیشن های سفر (1)

بهترین اپلیکیشن های سفر (1)

گوشی هوشمند بخشی جدانشدنی از زندگی امروز ما شده است. یک دستیار باهوش که ما را بیدار می‌کند، برنامه‌های‌مان را یادآوری می‌کند، ما را سر قرارهای کاری می‌فرستد و برای تولد دوست‌مان هدیه سفارش می‌دهد. آدم‌ها نه تنها دیگر در مسیرها و شهرهای غریبه گم نمی‌شوند بلکه همواره در دسترس دوستان و آشنایان و جمع بزرگی از فعالان مجازی قرار دارند.
نرم افزار اندرویدی سلفی با صدای سوت و دست !

نرم افزار اندرویدی سلفی با صدای سوت و دست !

نرم افزار Self Camera HD Pro ، با استفاده از این نرم افزار می توانید سلفی های زیبایی را از خود و دوستانتان بگیرید اما با این تفاوت که این بار با زدن دکمه این کار را انجام نخواهید داد.همانطور که از عنوان مطلب پیداست شما قادر خواهید بود تا با کف زدن یا سوت زدن شات هایی را به عنوان سلفی بگیرید.
نرم افزار موبایل افکت گذاری بسیار زیبا بر روی تصاویر

نرم افزار موبایل افکت گذاری بسیار زیبا بر روی تصاویر

اگر به دنبال برنامه ای کاربردی در زمینه ویرایش و سازماندهی تصاویر خود در گوشی می باشید این برنامه بسیار جالب می تواند عکس های گوشی شما را به تصاویر جذاب و خیره کننده تبدیل کند. این برنامه امکانات مختلف و حرفه ای در زمینه ویرایش، مقایسه، سازماندهی، فهرست کردن و ... در اختیار شما قرار می دهد .
آرشیو
فیلم
۱
دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!+ فیلم

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!+ فیلم

یک صدو بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهران در حالی امروز برگزارشدکه از دستور جلسه 15 بندی ای که قراربود مورد بررسی اعضا قرار بگیرد، اما تنها 8 بند از این دستور جلسه مورد نقد و بررسی قرارگرفت. اما آنچه که می توان به عنوان خروجی جلسه امروز شورا می توان از آن یاد کرد، این است که همچنان ضعف مدیریت زمان و در اولویت قرار دادن موضوعات مهم شهر و شهرداری تهران در مدیریت جلسات شورا وجود دارد.
جنایتکار معروف آمریکایی با 24 شخصیت عجیب!

جنایتکار معروف آمریکایی با 24 شخصیت عجیب!

او اولین انسان با اختلال چند شخصیتی بود که به خاطر این بیماری از تمام جرایمی که مرتکب شده بود، تبرئه شد. طبق نظر پزشکان، «بیلی میلیگان»، 24 شخصیت مختلف داشت که در هر کدام از آنها می توانست با لهجه های مختلف صحبت کند و کارهای مختلفی انجام دهد. در این ویدئو به طور کامل به معرفی او و تمام شخصیت ها می پردازیم.
از قصه گویی شهردار تهران تا بازی با نوجوانان کارتن خواب+فیلم

از قصه گویی شهردار تهران تا بازی با نوجوانان کارتن خواب+فیلم

جمعه هفته گذشته بود که شهردار تهران به همراه سخنگوی شورای شهر بدون هیچ همراه و خبرنگاری راهی سرای نور، نخستین مرکز نگهداری پسران نوجوان کارتن خواب شدند که با تلاش جمعیت طلوع بی نشان راه اندازی شده است. گفت و گو ی دوستانه پیروز حناچی با بچه ها از قصه گویی برای این کودکان تا بازی فوتبال دستی با این بچه ها نتیجه این دیدار صمیمانه شهردار تهران با کودکان و نوجوانان کار بود.
مهمترین علائم کبد چرب

مهمترین علائم کبد چرب

امروزه ابتلا به کبد چرب به دلیل سبک زندگی نامناسب افزایش پیدا کرده است. ابتلا به کبد چرب دلایل مختلفی دارد اما از مهم ترین دلایل کبد چرب در پی مصرف انرژی بیش از حد، چاقی، تنبلی و کم بودن ورزش و فعالیت است.
فیلم های دیگر
بین‌الملل
ترامپ: نگران آزمایش‌های موشکی کره‌شمالی نیستم

ترامپ: نگران آزمایش‌های موشکی کره‌شمالی نیستم

دونالد ترامپ امروز (یکشنبه) در سخنانی ضد مواضع مشاور امنیت ملی خودش، آزمایش‌های موشکی اخیر کره‌شمالی را کم اهمیت دانست و گفت که این موارد مایه نگرانی او نیست؛ گرچه این تحولات ژاپن را نگران کرده است.
اختلاف بولتون و پامپئو تشدید شده است

اختلاف بولتون و پامپئو تشدید شده است

منابع مطلع می‌گویند با وجود آنکه بولتون و پامپئو هر دو اهداف مشترکی دارند و از سیاستمداران تندروی آمریکایی به شمار می‌آیند، اما این دو در تلاش برای افزایش نفوذ خود در دولت با یکدیگر به اختلاف برخورده‌اند.
آرشیو
جدیدترین اخبار شهرداری تهران
آرشیو