به گزارش تیترشهر؛ انتخاب سفر به‌عنوان سبک زندگی، برخلاف چارچوب‌های فکری کسانی است که با نام انسان‌های معمولی از آن‌ها یاد می‌شود. به همین دلیل نیز بسیاری از مسافران، کوله‌گردها و هیچهایکر‌ها، گاهی از درستی راهی که انتخاب کرده‌اند، دچار شک و تردید می‌شوند و نیازمند انگیزه‌هایی هستند که مسیر آن‌ها را از میان ناامنی‌ها و شک‌و‌شبهه‌های سفر روشن کند.