به گزارش تیترشهر؛ در گذشته مضیف مهمان‌‌خانه‌ای مرسوم در میان مردمان عرب جنوب ایران بوده است. مهمان‌خانه‌ای از جنس نی که به احترام میهمان به آداب و رسوم خاصی معروف است. امروزه تنها دو مضیف همچون گذشته در جنوب ایران با همان آداب پذیرای گرم میهمانان از راه رسیده هستند. در سفر به استان خوزستان و بازدید از شهرهای عرب نشین ایران حتما از این مهمان خانه‌های زیبا دیدن کرده و اگر اهل خوردن قهوه و آشنایی با این آداب و رسوم مناطق عرب نشین ایران هستید برای سفر کردن به این شهرها می‌توانید از تور خوزستان گردی و یا تور خوزستان استفاده کنید و با آداب و رسوم مناطق مختلف ایران آشنا شوید.