به گزارش تیترشهر؛ در اعماق شبه‌جزیره سینا در کشور مصر و در منطقه‌ای بکر و دست‌نخورده که با کوه‌هایی ناهموار، پرصخره و گرانیتی پوشیده شده، روستای سنت کاترین قرار گرفته است. به اعتقاد بسیاری موسی فرمان‌های الهی را در همین مکان و در پای این کوه از خدا دریافت کرد و همین امر نیز این منطقه را به مکانی مقدس برای مسیحیان، مسلمانان و یهودیان تبدیل کرده است. امپراطور روم شرقی، ژوستینین کبیر بین سال‌های ۵۴۸ تا ۵۶۵ دستور ساخت صومعه‌ای موقوفی را برای سنت کاترین در این منطقه دارد. این صومعه که در تمام طول تاریخ هرگز مورد تجاوز و غارت واقع نشد، امروزه یکی از قدیمی‌ترین صومعه‌های جهان به شمار می‌رود.