به گزارش تیترشهر؛ زندگی موجودات مختلف در کره زمین دست‌مایه تغییرات زیادی در طول دوران‌های مختلف شده است. محیط زندگی آن‌ها نیز تغییر کرده و فرآیند زیست و بقای این موجودات دست‌خوش تغییرات شده است. در بین این موجودات کروکودیل‌ها زندگی متداولی در مناطق جنگلی و باتلاق‌ها دارند. کروکودیل‌ها معمولا در غارها زندگی نمی‌کنند و مواجهه ناگهانی با این موجود بسیار وحشتناک است.