به گزارش تیترشهر؛ کسانی که به کافه ریک در کازابلانکا سر می‌زنند، دقیقا می‌دانند چه چیزی در انتظار آن‌ها است. نور فانوس‌ها روی صورت زوج‌هایی که مشغول شام خوردن هستند، سایه می‌اندازد؛ درختان نخل آنقدر بلند هستند که قدشان به سقف می‌رسد؛ و آن پیانوی بزرگ منتظر است تا سام دوباره بنوازد.