به گزارش تیترشهر؛ «انسان با موهبت عقل و قدرت آفریده شده تا بتواندخلق کند پس او شاید هرآنچه به او داده شده است را توسعه دهد»؛ بخشی از نمایشنامه دایی وانیای آنتوان چخوف روی دیوار به انگلیسی و آذری نوشته شده است؛ اما در یک تئاتر ژاپنی به نام Chiten، به زبان ژاپنی ترجمه شده و توسط هنرمندی در کیوتو، ارائه شده است. صحنه با یک پیانو بزرگ کودک که با سلفون پوشیده شده، طراحی شده است. یکی از بازیگران، روی سکویی نشسته و دیگری بالای سرش ایستاده است.