به گزارش تیترشهر؛ در بسیاری از شهر‌های جهان به‌خصوص شهر‌های پیشرفته یکی از محبوب‌ترین راه‌های حمل و نقل، استفاده از دوچرخه است. البته در این شهر‌ها به تامین زیر ساخت‌های لازم، یعنی در نظر گرفتن مسیر و خطوط مخصوص دوچرخه‌سواران توجه ویژه‌ای شده است. دوچرخه‌سواری نه تنها یک ورزش محبوب است، بلکه راهی مناسب و بدون آلودگی برای رفت و آمد‌های روزانه است. در جایی که بیشتر حجم خیابان و اتوبان‌ها با خودرو‌ها پر شده، استفاده از دوچرخه کمی نا‌امن است، اما برخورد مناسب با این موضوع نیاز به زمان دارد. حال با برترین شهر‌های جهان که دوچرخه‌سواری در آن‌ها از محبوبیت ویژه‌ای برخوردار است، آشنا می‌شویم.