تیتر شهر وضعیت نظارت بر سرویس مدارس شهر تهران را بررسی می کند؛
تصادف سرویس مدرسه دانش آموزان در منطقه 16 تهران که باعث زخمی شدن 8 دانش آموز شد، این واقعیت تکان دهنده را در مقابل والدین قرار داد که سازمان های متولی در حوزه نظارت بر عملکرد رانندگان و کیفیت خودروهای حوزه حمل و نقل دانش آموزی به وظایف قانونی خود به درستی عمل نمی کنند.
کد خبر: ۸۸۹۹۲
تاریخ انتشار: ۳۶ : ۱۶ - ۱۶ دی ۱۳۹۷

به گزارش تیتر شهر: بررسی های ابتدای نشان می دهد که به همان اندازه که سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران وظیفه ارائه پروانه فعالیت ناوگان سرویس مدارس را برعهده دارد، به همان اندازه نیز سازمان آموزش و پرورش به عنوان متولی نظارت و عقد قرارداد با پیمانکاران فعال در این بخش؛ وظایفی را بر اساس دستورالعمل وزارت کشور برعهده دارد که عمده ترین این وظایف رصد کامل فعالیت ناوگان حمل و نقل دانش آموزی در مدارس شهر تهران است.


روز گذشته بود که خبر تصادف سرویس مدرسه ای واقع در منطقه 16 در تهران نگرانی والدین دانش آموزان را نسبت به تردد روزانه فرزندانشان از خانه به مدرسه و بلعکس زیاد کرد.

 

عدم نظارت  سازمان های متولی سرویس مدارس؛ نگران کننده است/ حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات هشداری که مسئولان به آن بی توجه هستند!


هر چند این تصادف خسارت جانی به همراه نداشت و تنها باعث شد تا 8 نفر از دانش آموزان دچار آسیب های سطحی شده و به بیمارستان های بهارلو و هفتم تیر منتقل شده اند، اما بروز این واقع درست یک هفته بعد از حادثه دلخراش سرویس دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد که خاطره تلخی را برای تهرانی ها به یادگار گذاشت، باعث شد تا والدین نسبت به ایمنی خودروهای تحت پوشش سرویس مدارس و مهارت رانندگانی که در این وادی وظیفه نقل و انتقال دانش آموزان را بر عهده دارند، نگران شوند.


طبق گزارشی که رئیس اداره توسعه انجمن های اولیا و مربیان در خصوص این حادثه داده است، سه نکته وجود دارد نخست آنکه در روز حادثه به جای راننده اصلی، راننده کمکی در خودرو سرویس مدرسه حضور داشته است، دوم آنکه این سرویس زیر مجموعه پیمانکارانی بوده که با آموزش و پرورش کار می کرده است و سومین نکته این است که این خودرو فاقد برچسب سرویس مدرسه بوده است.

 

عدم نظارت  سازمان های متولی سرویس مدارس؛ نگران کننده است/ حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات هشداری که مسئولان به آن بی توجه هستند!


همین سه نکته کافی است تا مشخص کند پیمانکار، اولیای مدرسه ، سازمان آموزش و پرورش وهمچین سازمان تاکسیرانی شهر تهران در نظارت های دوره ای خود به موضوع ایمنی سرویس مدارس دقت لازم را نداشته اند.


طبق توافقاتی که بین معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، پلیس راهور، آموزش و پروش و تاکسیرانی تحت نظارت وزارت کشور منعقد می شود نظارت دقیق بر نحوی انتخاب رانندگان، کیفیت خودروهایی که به عنوان سرویس مدرسه استفاده می شود، داشتن برچسب معاینه فنی و همچنین برچسب سرویس مدرسه ضروریاتی است که نظارت بر این موضوعات بر عهده دو سازمان آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران به نمایندگی از شهرداری و معاونت حمل و نقل و ترافیک گذاشته شده است.

 

عدم نظارت  سازمان های متولی سرویس مدارس؛ نگران کننده است/ حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات هشداری که مسئولان به آن بی توجه هستند!


هر چند فعالیت جداگانه پیمانکاران قدیمی سرویس مدارس که طرف حساب آنها اولیای مدارس هستند، یکی از موضوعات چالش بر انگیز در طول 5 سال اخیر در این حوزه محسوب می شود اما در طول این سال ها طبق دستورالعمل وزارت کشور مقرر شد تا نظارت بر روی خودروهای مجاز تاکسیرانی وهمچنین پیمانکاران قدیمی این حوزه برعهده سازمان آموزش و پرورش باشد و سازمان تاکسیرانی تنها وظیفه اعطای پروانه کار و برچسب ویژه سرویس مدارس را برعهده دارد که همین مساله نیز خود جای بررسی دارد.


امسال شیوه کاردر حوزه سرویس مدارس بهاین شکل است که رانندگان اعم از تاکسی و خودروهای شخصی در ابتدا باید در سامانه ای که در این خصوص توسط سازمان تاکسیرانی طراحی شده است، ثبت نام کنند تا احراز هویت و شایستگی آنها برای انجام این کار حساس، با نظارت این سازمان انجام شود. اما آمار اعتراضات والدین نسبت به عملکرد سرویس مدارس نشان می دهد که بخشی از خودروهای فعال در این حوزه نه تنها ثبت نام اولیه در سامانه مذکور را انجام نداده اند،بلکه به صورت خودسرانه از سوی مدیران مدارس انتخاب و مشغول به کار می شوند.

 

عدم نظارت  سازمان های متولی سرویس مدارس؛ نگران کننده است/ حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات هشداری که مسئولان به آن بی توجه هستند!


با توجه به حادثه پیش آمده در خصوص سرویس مدرسه ای واقع در منطقه16  تهران، اکنون سوال این است در روز حادثه هر چند به نظر می رسد که راننده اصلی شرایط لازم را برای خدمات رسانی به دانش اموزان نداشته و خودرو خود را در اختیار یک راننده کمکی جوان داده است تا این کار انجام شود؛ چرا گزارش این جابه جایی به پیمانکار مربوطه و یا مدرسه داده نشده است؟


همچنین پیمانکار برای جلوگیری از وقوع هر حادثه ای چرا نظارت کافی در خصوص این جابه جایی انجام نداده است؟


موضوع دیگری که در این میان جای سوال دارد، این است که بارها رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ابتدای شروع سال تحصیلی به رانندگان سرویس مدارس هشدار داده بودکه از فعالیت خودروهای فاقد برگه معاینه فنی و برچسب مربوطه جلوگیری می کند و چگونه ممکن است که یک خودرو مینی بوس به فعالیت خود در 5 ماه اخیرادامه داده است بدون اینکه برچسب سرویس مدرسه داشته باشد؟


نکته دیگری که در این میان حائز اهمیت است، این است که چگونه سازمان آموزش و پرورش از طریق گشت های نظارتی اقدام به توقف این خودرو و بررسی مدارک راننده مبنی بر صلاحیت وی بر ادامه این کار نکرده اند به ویژه اینکه این خودرو فاقد برچسب سرویس مدرسه بوده است؟

 

عدم نظارت  سازمان های متولی سرویس مدارس؛ نگران کننده است/ حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات هشداری که مسئولان به آن بی توجه هستند!


حال اگر فرض را بر این موضوع بگیریم که در روز حادثه خودرو حامل دانش آموزان به دلیل عدم حضور راننده اصلی نیز تغییر کرده و به همین دلیل این خودرو فاقد برچسب معاینه فنی و یا سرویس مدارس بوده است، اما اولیای مدارس موظف هستند تا مانع از خدمات رسانی خودروهای فاقد این برچسب شوند.


مهمتر اینکه ماموران پلیس راهور نیز می توانستند این ممانعت را در خصوص حمل و نقل دانش آموزان در آن روز انجام دهند.

 

سوال دیگری که در این میان مطرح می شود، این است که وظیفه سازمان تاکسیرانی شهر تهران در حوزه سرویس مدارس به صورت شفاف چیست؟


این حادثه هر چند خوشبختانه تبدیل به اتفاق ناگواری در شهر تهران نشد، اما حوادثی که در طول 3 دهه اخیر پیرامون سرویس مدارس در شهر تهران روی داده است، خاطراتی است که به سرعت از ذهن تهرانی ها پاک نمی شود. مهمتر اینکه حادثه سرویس دانشجویان واحد علوم تحقیقات نیز به دلیل فرسوده بودن اتوبوس که در هفته گذشته در شمال غربی تهران روی داد نیز حساسیت افکار عمومی را نسبت به این موضوع بیشتر کرده است.


موضوع دیگری که در این میان اهمیت دارد، فرسودگی ناوگان تحت پوشش سرویس مدارس شهر تهران است. بسیاری از خودروهای مینی بوس و یا شخصی ای که توسط پیمانکاران به عنوان سرویس مدرسه دانش آموزان مشغول به فعالیت هستند، خودروهای فرسوده ای هستند که توانسته اند برگه معاینه فنی را دریافت کنند. اما فرسودگی یک خودرو به رغم داشتن معاینه فنی نمی تواند تضمینی بر تامین ایمنی و سلامت جان دانش آموزان باشد.


حادثه واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد یک پیام برای مردم و تصمیم گیران اداره شهر تهران داشت مبنی بر اینکه برای حفظ جان شهروندان باید به ایمنی خودروهایی که کار آنها ارائه سرویس به قشر خاصی است؛ توجه بیشتری نشان داد و در این میان فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از تاکسی، اتوبوس و مترو نیز زنگ خطری است که هر لحظه می تواند به صدا در آید و جان عده ای را بگیرد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار خودرو'
سریعترین خودروهای پیست نوربرگرینگ را بشناسید

سریعترین خودروهای پیست نوربرگرینگ را بشناسید

پیست نوربرگرینگ نیازی به معرفی ندارد و تمام کسانی که به خودروها علاقمند هستند، با این پیست آشنایی دارند. نوربرگرینگ یا جهنم سبز، یک پیست 12.8 مایلی است که در میان رشته کوه های ایفل قرار گرفته و هر ساله شاهد زمان گیری خودروهای مختلف در این پیست هستیم.
کاهش قیمت خودرو روزانه شده است

کاهش قیمت خودرو روزانه شده است

پس از آنکه از ابتدای امسال قیمت‌ها در بازار خودرو کار خود را افزایشی آغاز کرده بود؛ طی چند مدت اخیر با کاهش‌های بعضا روزانه پیش رفته است. به گفته کارشناسان این حوزه روند نزولی قیمت خودرو ادامه‌دار خواهد بود.
اولین ایربگ های بیرونی برای ضربات جانبی آزمایش شد

اولین ایربگ های بیرونی برای ضربات جانبی آزمایش شد

سال هاست که شرکت های بزرگ خودروسازی و همچنین توسعه دهندگان تجهیزات ایمنی اتومبیل با یک چالش بزرگ مواجه هستند و آن هم جلوگیری از برخورد وسایل نقلیه با یکدیگر و یا در مرحله دوم، وارد آمدن کمترین آسیب به اتومبیل و به دنبال آن کمترین آسیب به سرنشینان داخل کابین هنگام وقوع تصادفات خواهد بود که بلااستثنا تمامی نتیجه‌ها به طراحی و ساخت ایربگ‌های بیرونی ختم شده است، اما انجام اینکار در عین حال که یک ایده ساده و جامع دارد، پیچیدگی های بسیار زیادی داشته و باعث شده تا بسیاری از خودروسازان و شرکت های توسعه دهنده تجهیزات ایمنی از رسیدن به این هدف ناکام باشند.
تویوتا ، با ارزش ترین برند خودرویی جهان

تویوتا ، با ارزش ترین برند خودرویی جهان

تویوتا توانست امسال نیز عنوان با ارزش ترین برند خودرویی جهان را در اختیار خود داشته باشد، اما در رده بندی صد برند معتبر جهان، امسال شاهد حضور سه برند خودروسازی بودیم که موضوعی نگران کننده است. افت اعتبار برندهای خودرویی به مساله ای بحرانی تبدیل شده است. در سال 2017 شش برند و در سال 2018 پنج برند خودرویی در میان صد برند معتبر جهان حضور داشتند.
تردد خودروهای پلاک بین المللی منوط به شرایط زیر

تردد خودروهای پلاک بین المللی منوط به شرایط زیر

علی وکیلی، سرپرست مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه‌ صادر شده به گمرکات اجرایی، موضوع لزوم فک پلاک تردد بین المللی را قبل از ورود به کشور و همچنین فک پلاک گذرموقت قبل از خروج کشور را ابلاغ کرد.
سلامت'
فشارخون؛ عامل یک پنجم مرگ و میرهای دنیا

فشارخون؛ عامل یک پنجم مرگ و میرهای دنیا

مشاور وزیر بهداشت با بیان اینکه فشارخون، عامل یک پنجم مرگ و میرهای دنیاست، تاکید کرد که بیماران شناسایی شده در بسیج ملی کنترل فشار خون، بعد از کشف رها نشده و درمان آنها پیگیری شود.
افزایش چندبرابری مصرف قلیان در دختران

افزایش چندبرابری مصرف قلیان در دختران

دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات با انتقاد از وضعیت نابسامان دخانیات در کشور، گفت: امسال در کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات، بدترین نمره مالیات به سیگار در دنیا را به ایران دادند.
بررسی الگوی صحیح مصرف دارو در ایران

بررسی الگوی صحیح مصرف دارو در ایران

دبیر علمی دهمین همایش داروسازی بالینی ایران، گفت: دارو درمانی محور اصلی همایش امسال است و موضوع الگوی صحیح مصرف دارو نیز در این همایش مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد.
ارسال ۶۰ تن دارو به عربستان برای حج ۹۸

ارسال ۶۰ تن دارو به عربستان برای حج ۹۸

رئیس جمعیت هلال احمر گفت: دارو های مورد نیاز نیز تهیه شده و فردا ارسال خواهد شد. حجم داروها نیز ۶۰ تن است. امسال یک فراخوان برای کادر پزشکی دادیم و کادر مجربی نیز در نظر گرفته شده است.
۷ درمان طبیعی برای خشکی پوست

۷ درمان طبیعی برای خشکی پوست

خشکی پوست می‌تواند عارضه‌ای دردناک باشد. با افزایش سن به طور معمول پوست خشک‌تر می‌شود و احتمال ابتلا به خشکی پوست در افرادی که در محیط‌های خشک زندگی می‌کنند نیز بیشتر است.
ورزشی'
سعید معروف مصدوم شد

سعید معروف مصدوم شد

ازدحام بیش از حد هواداران مقابل هتل ملی‌پوشان تیم ملی والیبال باعث بروز مشکلاتی از جمله مصدومیت سعید معروف شد تا شب تلخی برای والیبال ایران رقم بخورد.
مربی ایتالیایی چگونه به تهران آمد؟

مربی ایتالیایی چگونه به تهران آمد؟

سرمربی جدید تیم فوتبال استقلال درباره‌ی دلایل انتخاب این تیم سخن گفت. او هم‌چنین به ستایش از کونته و ساری پرداخت و آنها را از بهترین مربیان جهان دانست.
پرونده ویژه
بانک سامان پاسخگوی اعتراض پرسنل پروژه البرز مال نیست

بانک سامان پاسخگوی اعتراض پرسنل پروژه البرز مال نیست

ظهر امروز پرسنل پروژه البرز مال کرج برای پیگیری مطالبات و معوقات خود از بانک سامان، مقابل ساختمان مرکزی این بانک در تهران تجمع کردند تا صدای اعتراض چند ماهه خود را به گوش مسئولان و مدیران این بانک برسانند. اما به گفته یکی از حاضرین در این تجمع، بازهم به در بسته خوردند و پاسخ روشنی دریافت نکردند.
چابک‌سازی؛ ادغام، خصوصی‌سازی یا موثرسازی

چابک‌سازی؛ ادغام، خصوصی‌سازی یا موثرسازی

ادغام معاونت‌ها در شهرداری تهران امری است که مدت‌هاست در سرفصل تصمیمات شورای شهر تهران قرار دارد. دلیل آن، کوچک‌سازی شهرداری و تخصیص بهینه بودجه ذکر می‌شود. اما اجرای ناصحیح، بدون برنامه و با هدف‌گذاری غلط آن، خود به معضلات شهر و شهرداری خواهد افزود.
«شفافیت»، از پشت شیشه‌های کدر

«شفافیت»، از پشت شیشه‌های کدر

سایت شفافیت شهرداری تهران با شعار مقابله با فساد و «شهرداری تمام شیشه‌ای» تاسیس گردید؛ اما در عمل چندان کمکی به شفافیت در شهرداری ننموده است و همچنان با صفحه‌ای کدر و تیره و تار مواجهیم؛ مساله‌ای که ناشی از مسیر غلطی است که شهرداری وشورای شهر در این زمینه در پیش گرفته‌اند.
هزینه از جیب شهروندان برای نیمی از جمعیت/ وقتی زنان از دوچرخه سواری منع می شوند

هزینه از جیب شهروندان برای نیمی از جمعیت/ وقتی زنان از دوچرخه سواری منع می شوند

در حالی که این روزها سه شنبه های بدون خودرو از سوی مدیران پایتخت نشین تبلیغ می شود برخی شهرها استفاده از دوچرخه را برای زنان و افراد زیر 15 سال ممنوع اعلام کرده اند و با این تفاسیر از جیب همه ی شهروندان تنها برای یک قشر هزینه می شود.
بهره برداری تبلیغاتی برای افتتاح ناقص خط 6 مترو پایتخت!/ مرور وعده های عملی نشده آقای رئیس جمهور در حوزه مترو از سوی رئیس شورای شهر تهران

بهره برداری تبلیغاتی برای افتتاح ناقص خط 6 مترو پایتخت!/ مرور وعده های عملی نشده آقای رئیس جمهور در حوزه مترو از سوی رئیس شورای شهر تهران

بالاخره با وعده هایی که پیروز حناچی داده بود، 3 ایستگاه از خط 6 مترو تهران بعد از دو سال انتظار با حضور رئیس جمهور افتتاح شد تا شاید افتخار بهره برداری از دو خط باقی مانده از 7 خط مترو که عملیات عمرانی آن در دوره گذشته مدیریت شهری آغاز شده بود، به نام مدریت جدید شهرداری تهران به ثبت برسد.
56 هزار میلیارد تومان بدهی به یادگار مانده شهرداری ازدوره گذشته است!

56 هزار میلیارد تومان بدهی به یادگار مانده شهرداری ازدوره گذشته است!

صحبت های اخیر محمد باقر قالیباف، شهردار سابق تهران در رسانه ملی مبنی برکذب دانستن بدهی 53 هزارمیلیاردی شهرداری تهران که از دوره مدیریت وی برای این مجموعه به یادگار مانده است، باعث شد تا با واکنش هایی از سوی اعضای شورای شهر روبه رو شود.
آرشیو
آخرین اخبار
ورزشی
سلامت
خودرو
استان ها
پربازدید
پربحث
پرطرفداترین اخبار
معرفی‌نرم افزارهای‌کاربردی
نرم افزار حرفه ای ویرایش عکس (برای مک)

نرم افزار حرفه ای ویرایش عکس (برای مک)

اگر میخواهید عکس های خود را ویرایش کنید و استفاده از نرم افزار های پولی مکینتاش برایتان مشکل است، میتوانید نرم افزار GIMP مخصوص Mac OS را به صورت رایگان دانلود و استفاده کنید .
نرم افزار حذف سریع و کامل نرم افزارها

نرم افزار حذف سریع و کامل نرم افزارها

یکی از مشکلات شایعی که اغلب ما با آن مواجه هستیم این است که هنگامی که نرم افزارهای غیر ضروری را از روی سیستم خود حذف می کنیم، آثاری چون پوشه ها، فایل ها و اطلاعات ثبت شده بر روی رجیستری ویندوز را از خود باقی می گذارند که کم کم باعث کند شدن سرعت سیستم و اشغال شدن فضای هارد دیسک خواهد شد.
نرم افزار بازیابی اطلاعات از دست رفته در ویندوز

نرم افزار بازیابی اطلاعات از دست رفته در ویندوز

هر یک از ما حداقل یک بار با مشکل پاک شدن ناخواسته اطلاعات روبرو شده ایم که گاه در در عرض چند ثانیه و با اشتباه سهوی خود کاربر رخ داده و یا توسط برخی از نرم افزار ها یا ویروس ها و ... اطلاعات به نوعی حذف می شوند که در هر صورت در موقع از دست دادن اطلاعات همیشه بدنبال راهی جهت برگشت اطلاعات هستیم.
لانچر کاربردی و سریع برای اندروید

لانچر کاربردی و سریع برای اندروید

لانچر آرو با نام لاتین Arrow Launcher ، یک لانچر زیبا با امکانات زیاد برای سیستم عامل اندروید است که تجربه ای متفاوت را برای کاربران به ارمغان می آورد.
بهترین اپلیکیشن های سفر (3)

بهترین اپلیکیشن های سفر (3)

می‌خواهیم از یک شبکه اجتماعی واقعی مختص سفر برای‌تان بگوییم. کوچ‌سرفینگ که معنای تحت‌الفظی‌اش می‌شود کاناپه‌گردی از یک ایده ساده آغاز شد: یک مسافر، از اهالی مقصد مورد نظرش می‌پرسد آیا در خانه‌تان کاناپه اضافه برای یک مهمان دارید؟ تنها چیزی که قرار است در اختیارتان قرار گیرد همین تخت یا جای خواب است و اگر امکان استفاده از آشپزخانه برای آشپزی و یا چرخیدن در شهر به همراه میزبان‌تان فراهم شد لطف داوطلبانه او تلقی می‌شود.
نرم افزار مدیریت موبایل آیفون (برای ویندوز)

نرم افزار مدیریت موبایل آیفون (برای ویندوز)

کاربران گوشی های آیفون بدون ابزارهای جانبی نمیتوانند مانند دستگاه های اندرویدی گوشی خود را مدیریت کنند و با اتصال دستگاه به کامپیوتر، فولدرهای موجود در دستگاه را ببینند. اما نرم افزار iTools یکی از بهترین نرم افزار ها در زمینه مدیریت موبایل آیفون میباشد که از انواع گوشی های آیفون و بسیاری از برنامه های کاربردی که برای اتصال به دستگاه شما به ایتونز نیاز دارند، پشتیبانی میکند.
بهترین اپلیکیشن های سفر (2)

بهترین اپلیکیشن های سفر (2)

گوشی هوشمند بخشی جدانشدنی از زندگی امروز ما شده است. یک دستیار باهوش که ما را بیدار می‌کند، برنامه‌های‌مان را یادآوری می‌کند، ما را سر قرارهای کاری می‌فرستد و برای تولد دوست‌مان هدیه سفارش می‌دهد. آدم‌ها نه تنها دیگر در مسیرها و شهرهای غریبه گم نمی‌شوند بلکه همواره در دسترس دوستان و آشنایان و جمع بزرگی از فعالان مجازی قرار دارند.
بهترین اپلیکیشن های سفر (1)

بهترین اپلیکیشن های سفر (1)

گوشی هوشمند بخشی جدانشدنی از زندگی امروز ما شده است. یک دستیار باهوش که ما را بیدار می‌کند، برنامه‌های‌مان را یادآوری می‌کند، ما را سر قرارهای کاری می‌فرستد و برای تولد دوست‌مان هدیه سفارش می‌دهد. آدم‌ها نه تنها دیگر در مسیرها و شهرهای غریبه گم نمی‌شوند بلکه همواره در دسترس دوستان و آشنایان و جمع بزرگی از فعالان مجازی قرار دارند.
نرم افزار اندرویدی سلفی با صدای سوت و دست !

نرم افزار اندرویدی سلفی با صدای سوت و دست !

نرم افزار Self Camera HD Pro ، با استفاده از این نرم افزار می توانید سلفی های زیبایی را از خود و دوستانتان بگیرید اما با این تفاوت که این بار با زدن دکمه این کار را انجام نخواهید داد.همانطور که از عنوان مطلب پیداست شما قادر خواهید بود تا با کف زدن یا سوت زدن شات هایی را به عنوان سلفی بگیرید.
نرم افزار موبایل افکت گذاری بسیار زیبا بر روی تصاویر

نرم افزار موبایل افکت گذاری بسیار زیبا بر روی تصاویر

اگر به دنبال برنامه ای کاربردی در زمینه ویرایش و سازماندهی تصاویر خود در گوشی می باشید این برنامه بسیار جالب می تواند عکس های گوشی شما را به تصاویر جذاب و خیره کننده تبدیل کند. این برنامه امکانات مختلف و حرفه ای در زمینه ویرایش، مقایسه، سازماندهی، فهرست کردن و ... در اختیار شما قرار می دهد .
آرشیو
فیلم
۱
دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!+ فیلم

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!+ فیلم

یک صدو بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهران در حالی امروز برگزارشدکه از دستور جلسه 15 بندی ای که قراربود مورد بررسی اعضا قرار بگیرد، اما تنها 8 بند از این دستور جلسه مورد نقد و بررسی قرارگرفت. اما آنچه که می توان به عنوان خروجی جلسه امروز شورا می توان از آن یاد کرد، این است که همچنان ضعف مدیریت زمان و در اولویت قرار دادن موضوعات مهم شهر و شهرداری تهران در مدیریت جلسات شورا وجود دارد.
جنایتکار معروف آمریکایی با 24 شخصیت عجیب!

جنایتکار معروف آمریکایی با 24 شخصیت عجیب!

او اولین انسان با اختلال چند شخصیتی بود که به خاطر این بیماری از تمام جرایمی که مرتکب شده بود، تبرئه شد. طبق نظر پزشکان، «بیلی میلیگان»، 24 شخصیت مختلف داشت که در هر کدام از آنها می توانست با لهجه های مختلف صحبت کند و کارهای مختلفی انجام دهد. در این ویدئو به طور کامل به معرفی او و تمام شخصیت ها می پردازیم.
از قصه گویی شهردار تهران تا بازی با نوجوانان کارتن خواب+فیلم

از قصه گویی شهردار تهران تا بازی با نوجوانان کارتن خواب+فیلم

جمعه هفته گذشته بود که شهردار تهران به همراه سخنگوی شورای شهر بدون هیچ همراه و خبرنگاری راهی سرای نور، نخستین مرکز نگهداری پسران نوجوان کارتن خواب شدند که با تلاش جمعیت طلوع بی نشان راه اندازی شده است. گفت و گو ی دوستانه پیروز حناچی با بچه ها از قصه گویی برای این کودکان تا بازی فوتبال دستی با این بچه ها نتیجه این دیدار صمیمانه شهردار تهران با کودکان و نوجوانان کار بود.
مهمترین علائم کبد چرب

مهمترین علائم کبد چرب

امروزه ابتلا به کبد چرب به دلیل سبک زندگی نامناسب افزایش پیدا کرده است. ابتلا به کبد چرب دلایل مختلفی دارد اما از مهم ترین دلایل کبد چرب در پی مصرف انرژی بیش از حد، چاقی، تنبلی و کم بودن ورزش و فعالیت است.
فیلم های دیگر
بین‌الملل
پوتین: روابط روسیه و آمریکا در حال از بین رفتن است

پوتین: روابط روسیه و آمریکا در حال از بین رفتن است

رئیس جمهوری روسیه با اشاره به سیاست اعمال تحریم‌ها از جانب آمریکا، یادآور شد که روابط مسکو و واشنگتن هر روز رو به وخامت بیشتری می‌رود و لازم است تا تصمیم سازنده‌ای برای همکاری‌های اقتصادی دوجانبه گرفته شود.
اردوغان: سامانه‌های اس ۴۰۰ را خریده‌ایم و توافق نهایی شده است

اردوغان: سامانه‌های اس ۴۰۰ را خریده‌ایم و توافق نهایی شده است

رئیس جمهوری ترکیه ضمن اعلام این‌که آنکارا در حال حاضر سیستم‌های دفاع موشکی اس ۴۰۰ ساخت روسیه را خریداری کرده و این سیستم‌های موشکی ماه آینده میلادی ارسال خواهند شد، بار دیگر تاکید کرد که این توافق با مسکو تغییرناپذیر است.
انتقاد تلویحی مکرون از سیاست‌های ترامپ

انتقاد تلویحی مکرون از سیاست‌های ترامپ

مکرون در انتقادی تلویحی از سیاست‌های ترامپ، گفت: رای دهندگان می‌گویند دمکراسی ما را از نابرابری ناشی از سرمایه‌داری دیوانه وار حفظ نمی‌کند پس بگذارید مرزهایمان را ببندیم، دیوار بسازیم و از چندجانبگی خارج شویم.
آرشیو
جدیدترین اخبار شهرداری تهران
آرشیو