تیتر شهر وضعیت نظارت بر سرویس مدارس شهر تهران را بررسی می کند؛
تصادف سرویس مدرسه دانش آموزان در منطقه 16 تهران که باعث زخمی شدن 8 دانش آموز شد، این واقعیت تکان دهنده را در مقابل والدین قرار داد که سازمان های متولی در حوزه نظارت بر عملکرد رانندگان و کیفیت خودروهای حوزه حمل و نقل دانش آموزی به وظایف قانونی خود به درستی عمل نمی کنند.
کد خبر: ۸۸۹۹۲
تاریخ انتشار: ۳۶ : ۱۶ - ۱۶ دی ۱۳۹۷

به گزارش تیتر شهر: بررسی های ابتدای نشان می دهد که به همان اندازه که سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران وظیفه ارائه پروانه فعالیت ناوگان سرویس مدارس را برعهده دارد، به همان اندازه نیز سازمان آموزش و پرورش به عنوان متولی نظارت و عقد قرارداد با پیمانکاران فعال در این بخش؛ وظایفی را بر اساس دستورالعمل وزارت کشور برعهده دارد که عمده ترین این وظایف رصد کامل فعالیت ناوگان حمل و نقل دانش آموزی در مدارس شهر تهران است.


روز گذشته بود که خبر تصادف سرویس مدرسه ای واقع در منطقه 16 در تهران نگرانی والدین دانش آموزان را نسبت به تردد روزانه فرزندانشان از خانه به مدرسه و بلعکس زیاد کرد.

 

عدم نظارت  سازمان های متولی سرویس مدارس؛ نگران کننده است/ حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات هشداری که مسئولان به آن بی توجه هستند!


هر چند این تصادف خسارت جانی به همراه نداشت و تنها باعث شد تا 8 نفر از دانش آموزان دچار آسیب های سطحی شده و به بیمارستان های بهارلو و هفتم تیر منتقل شده اند، اما بروز این واقع درست یک هفته بعد از حادثه دلخراش سرویس دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد که خاطره تلخی را برای تهرانی ها به یادگار گذاشت، باعث شد تا والدین نسبت به ایمنی خودروهای تحت پوشش سرویس مدارس و مهارت رانندگانی که در این وادی وظیفه نقل و انتقال دانش آموزان را بر عهده دارند، نگران شوند.


طبق گزارشی که رئیس اداره توسعه انجمن های اولیا و مربیان در خصوص این حادثه داده است، سه نکته وجود دارد نخست آنکه در روز حادثه به جای راننده اصلی، راننده کمکی در خودرو سرویس مدرسه حضور داشته است، دوم آنکه این سرویس زیر مجموعه پیمانکارانی بوده که با آموزش و پرورش کار می کرده است و سومین نکته این است که این خودرو فاقد برچسب سرویس مدرسه بوده است.

 

عدم نظارت  سازمان های متولی سرویس مدارس؛ نگران کننده است/ حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات هشداری که مسئولان به آن بی توجه هستند!


همین سه نکته کافی است تا مشخص کند پیمانکار، اولیای مدرسه ، سازمان آموزش و پرورش وهمچین سازمان تاکسیرانی شهر تهران در نظارت های دوره ای خود به موضوع ایمنی سرویس مدارس دقت لازم را نداشته اند.


طبق توافقاتی که بین معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، پلیس راهور، آموزش و پروش و تاکسیرانی تحت نظارت وزارت کشور منعقد می شود نظارت دقیق بر نحوی انتخاب رانندگان، کیفیت خودروهایی که به عنوان سرویس مدرسه استفاده می شود، داشتن برچسب معاینه فنی و همچنین برچسب سرویس مدرسه ضروریاتی است که نظارت بر این موضوعات بر عهده دو سازمان آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران به نمایندگی از شهرداری و معاونت حمل و نقل و ترافیک گذاشته شده است.

 

عدم نظارت  سازمان های متولی سرویس مدارس؛ نگران کننده است/ حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات هشداری که مسئولان به آن بی توجه هستند!


هر چند فعالیت جداگانه پیمانکاران قدیمی سرویس مدارس که طرف حساب آنها اولیای مدارس هستند، یکی از موضوعات چالش بر انگیز در طول 5 سال اخیر در این حوزه محسوب می شود اما در طول این سال ها طبق دستورالعمل وزارت کشور مقرر شد تا نظارت بر روی خودروهای مجاز تاکسیرانی وهمچنین پیمانکاران قدیمی این حوزه برعهده سازمان آموزش و پرورش باشد و سازمان تاکسیرانی تنها وظیفه اعطای پروانه کار و برچسب ویژه سرویس مدارس را برعهده دارد که همین مساله نیز خود جای بررسی دارد.


امسال شیوه کاردر حوزه سرویس مدارس بهاین شکل است که رانندگان اعم از تاکسی و خودروهای شخصی در ابتدا باید در سامانه ای که در این خصوص توسط سازمان تاکسیرانی طراحی شده است، ثبت نام کنند تا احراز هویت و شایستگی آنها برای انجام این کار حساس، با نظارت این سازمان انجام شود. اما آمار اعتراضات والدین نسبت به عملکرد سرویس مدارس نشان می دهد که بخشی از خودروهای فعال در این حوزه نه تنها ثبت نام اولیه در سامانه مذکور را انجام نداده اند،بلکه به صورت خودسرانه از سوی مدیران مدارس انتخاب و مشغول به کار می شوند.

 

عدم نظارت  سازمان های متولی سرویس مدارس؛ نگران کننده است/ حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات هشداری که مسئولان به آن بی توجه هستند!


با توجه به حادثه پیش آمده در خصوص سرویس مدرسه ای واقع در منطقه16  تهران، اکنون سوال این است در روز حادثه هر چند به نظر می رسد که راننده اصلی شرایط لازم را برای خدمات رسانی به دانش اموزان نداشته و خودرو خود را در اختیار یک راننده کمکی جوان داده است تا این کار انجام شود؛ چرا گزارش این جابه جایی به پیمانکار مربوطه و یا مدرسه داده نشده است؟


همچنین پیمانکار برای جلوگیری از وقوع هر حادثه ای چرا نظارت کافی در خصوص این جابه جایی انجام نداده است؟


موضوع دیگری که در این میان جای سوال دارد، این است که بارها رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ابتدای شروع سال تحصیلی به رانندگان سرویس مدارس هشدار داده بودکه از فعالیت خودروهای فاقد برگه معاینه فنی و برچسب مربوطه جلوگیری می کند و چگونه ممکن است که یک خودرو مینی بوس به فعالیت خود در 5 ماه اخیرادامه داده است بدون اینکه برچسب سرویس مدرسه داشته باشد؟


نکته دیگری که در این میان حائز اهمیت است، این است که چگونه سازمان آموزش و پرورش از طریق گشت های نظارتی اقدام به توقف این خودرو و بررسی مدارک راننده مبنی بر صلاحیت وی بر ادامه این کار نکرده اند به ویژه اینکه این خودرو فاقد برچسب سرویس مدرسه بوده است؟

 

عدم نظارت  سازمان های متولی سرویس مدارس؛ نگران کننده است/ حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات هشداری که مسئولان به آن بی توجه هستند!


حال اگر فرض را بر این موضوع بگیریم که در روز حادثه خودرو حامل دانش آموزان به دلیل عدم حضور راننده اصلی نیز تغییر کرده و به همین دلیل این خودرو فاقد برچسب معاینه فنی و یا سرویس مدارس بوده است، اما اولیای مدارس موظف هستند تا مانع از خدمات رسانی خودروهای فاقد این برچسب شوند.


مهمتر اینکه ماموران پلیس راهور نیز می توانستند این ممانعت را در خصوص حمل و نقل دانش آموزان در آن روز انجام دهند.

 

سوال دیگری که در این میان مطرح می شود، این است که وظیفه سازمان تاکسیرانی شهر تهران در حوزه سرویس مدارس به صورت شفاف چیست؟


این حادثه هر چند خوشبختانه تبدیل به اتفاق ناگواری در شهر تهران نشد، اما حوادثی که در طول 3 دهه اخیر پیرامون سرویس مدارس در شهر تهران روی داده است، خاطراتی است که به سرعت از ذهن تهرانی ها پاک نمی شود. مهمتر اینکه حادثه سرویس دانشجویان واحد علوم تحقیقات نیز به دلیل فرسوده بودن اتوبوس که در هفته گذشته در شمال غربی تهران روی داد نیز حساسیت افکار عمومی را نسبت به این موضوع بیشتر کرده است.


موضوع دیگری که در این میان اهمیت دارد، فرسودگی ناوگان تحت پوشش سرویس مدارس شهر تهران است. بسیاری از خودروهای مینی بوس و یا شخصی ای که توسط پیمانکاران به عنوان سرویس مدرسه دانش آموزان مشغول به فعالیت هستند، خودروهای فرسوده ای هستند که توانسته اند برگه معاینه فنی را دریافت کنند. اما فرسودگی یک خودرو به رغم داشتن معاینه فنی نمی تواند تضمینی بر تامین ایمنی و سلامت جان دانش آموزان باشد.


حادثه واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد یک پیام برای مردم و تصمیم گیران اداره شهر تهران داشت مبنی بر اینکه برای حفظ جان شهروندان باید به ایمنی خودروهایی که کار آنها ارائه سرویس به قشر خاصی است؛ توجه بیشتری نشان داد و در این میان فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از تاکسی، اتوبوس و مترو نیز زنگ خطری است که هر لحظه می تواند به صدا در آید و جان عده ای را بگیرد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار خودرو'
کاهش قیمت خودرو همزمان با کاهش قیمت ارز

کاهش قیمت خودرو همزمان با کاهش قیمت ارز

در چند هفته گذشته با کاهش قیمت ارز و البته طلا و سکه و بازگشت دلار به کانال ۱۱ هزار تومان، قیمت خودرو نیز روند کاهشی به خود گرفته است. با وجود کاهش چند میلیونی قیمت خودرو، اما خریداران هنوز اقدام به خرید نمی‌کنند و دست نگه داشته‌اند. بیشتر کارشناسان و فعالان بازار چرایی عدم خرید خودرو را انتظار خریداران برای کاهش بیشتر قیمت‌ها بیان می‌کنند.
آینده خصوصی‌سازی صنعت خودرو در ابهام

آینده خصوصی‌سازی صنعت خودرو در ابهام

چند سالی است که صنعت خودروی کشور با مسئله خصوصی‌سازی دست‌و پنجه نرم می‌کند و هر چند وقت یکبار این موضوع مطرح شده و بعد از مدتی فراموش می‌شود؛ حالا این‌بار وزیر صنعت دهم تیرماه در روز ملی صنعت و معدن وعده داد که خودروسازی‌‌ها تا پایان سال ۹۸ به بخش خصوصی واگذار خواهند شد اما در مقابل رییس سازمان خصوصی گفته که امکان واگذاری دو خودروساز وجود ندارد.
ماجرای معاینه فنی ۱۵۰ هزار تومانی در تهران

ماجرای معاینه فنی ۱۵۰ هزار تومانی در تهران

با توجه به گفته‌های مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در صورت مشاهده هرگونه تخلف در مراکز معاینه فنی به شدت برخورد خواهد شد و هیچ گونه ملاحظه‌ای در این رابطه صورت نمی پذیرد.
سایپا دیگر خودروی ناقص تولید نخواهد کرد

سایپا دیگر خودروی ناقص تولید نخواهد کرد

سیدجواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اظهار داشت: با برنامه ریزی صورت گرفته در خودروسازی سایپا و حمایت های وزارت صمت از این به بعد تولید محصولات سایپا به صورت کامل و مستمر انجام خواهد شد.
لوازم جانبی اتومبیل 15 درصد گران شد

لوازم جانبی اتومبیل 15 درصد گران شد

فرهاد کشانی به عنوان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان گلگیر و رادیاتور در کشور، خبر از افزایش 10 الی 15 درصدی قیمت لوازم جانبی خودرو داده است و دلیل آن را افزایش قیمت خودرو عنوان می کند و در این بین قطعات یدکی اتومبیل نیز خود را با قیمت نهایی خودروهای موجود در کشور هماهنگ می کنند.
با امکانات پژو 301 ایرانی در مدل های مختلف آشنا شوید

با امکانات پژو 301 ایرانی در مدل های مختلف آشنا شوید

روز گذشته در رابطه با پژو 301 ایرانی صحبت شد و به این موضوع پرداختیم که نسخه ایرانی پژو 301 به صورت ساده و آپشنال با برنامه ریزی فعالیت بلند مدت قرار است که از بهمن ماه سال جاری به خط تولید اضافه شده و از اردیبهشت ماه سال آینده نیز شاهد عرضه آن در بازار باشیم، حال فرصتی پیش آمد تا مروری کوتاه بر روی تجهیزات بکار رفت در مدل های مختلف این اتومبیل داشته باشیم و مشتریان می توانند با پرداخت هزینه بیشتر از امکانات بیشتری هم بر روی اتومبیل خود بهره مند شوند.
سلامت'
«سکنجبین» بهترین نوشیدنی تابستان

«سکنجبین» بهترین نوشیدنی تابستان

یک متخصص طب سنتی با تأکید بر اینکه نباید در فصل گرما غذاهای گوشتی، سرخ‌کردنی و غذاهای با طبع گرم مصرف شود، گفت: سکنجبین که ترکیبی از عرق نعنا، سرکه، آب و عسل است، بسیار مفید بوده و خاصیت رفع عطش و انرژی‌زایی خوبی دارد.
علل و راه‌های درمان خشکی لب

علل و راه‌های درمان خشکی لب

کم آبی بدن یکی از دلایل شایع خشکی لب‌ها محسوب می‌شود. لب‌ها همانند دیگر قسمت‌های پوست دارای غدد سباسه نیستند، از این رو، احتمال بیشتری دارد رطوبت از دست دهند.
زمان مناسب برای مصرف مواد غذایی مختلف

زمان مناسب برای مصرف مواد غذایی مختلف

اگر چه این روز‌ها افراد بیشتری به فکر سبک زندگی خود، به خصوص رژیم غذایی‎شان هستند، اما گاهی به دلیل نداشتن اطلاعات کافی، راه را اشتباه می‌روند. به عنوان مثال، همه ما از فواید سیب آگاهیم، اما اگر زمان درست مصرف این میوه را ندانیم، به جای فایده، به بدن‌مان آسیب می‌رسانیم.
داروی ایرانی چوب دو سر طلا

داروی ایرانی چوب دو سر طلا

متاسفانه برخی شرکت‌های داروسازی به دلیل قیمت نجومی دارو با تولید تحت لیسانس، سودی چند برابر تولید داخلی به جیب می زنند.
چند توصیه برای مراقبت از کلیه‌ها

چند توصیه برای مراقبت از کلیه‌ها

بیماری‌های کلیوی گاهی ممکن است منجر به از کار افتادگی کامل کلیه‌ها شوند و پیامدهای جدی به دنبال داشته باشند در حالی که می‌توان تنها با چند تغییر ساده و کوچک در رژیم غذایی روزانه، سلامت این عضو حیاتی و مهم را بهبود بخشید.
ورزشی'
استراماچونی به تهران آمد

استراماچونی به تهران آمد

تیم استقلال در حالی تمریناتش را از امروز در تهران از سر می‌گیرد که سرمربی این تیم هم صبح امروز وارد تهران شد.
ویلموتس: قرعه تیم ملی آسان نیست

ویلموتس: قرعه تیم ملی آسان نیست

مارک ویلموتس، سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان معتقد است که قرعه ایران در مقدماتی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ و جام ملت‌های ۲۰۲۳ قرعه آسانی ندارد.
«تاج و همکاران» و فوتبالی که به

«تاج و همکاران» و فوتبالی که به "بحران" خورده است!

وضعیت کنونی فدراسیون فوتبال و بحران‌های گریبان‌گیر این مجموعه امروز فرسنگ‌ها با شعارهای قبل از انتخاب سال ۹۵ فاصله دارد. اکنون مهدی تاج نه راه پس دارد و نه راه پیش. او باید به سراغ راهی برود تا بدون کمترین هزینه فوتبال ایران از این مهلکه خارج کند.
پرونده ویژه
در بافتهای تاریخی هم حساسیت ها بیشتر است و هم تعدد مدیر مراجع چندگانه افزایش پیدا می‌کند

در بافتهای تاریخی هم حساسیت ها بیشتر است و هم تعدد مدیر مراجع چندگانه افزایش پیدا می‌کند

وقتی صحبت از تهران قدیم و محله هایی که رنگ و بوی آن زمان را در ذهن ها تداعی می کند می شود ،قطعاً یکی از آن محله ها عودلاجان است .محله ای که متاسفانه در حال نابودی است و هیچ طرحی برای رفع این خسران از سوی هیچ ارگانی مصوب نشده است
بانک سامان پاسخگوی اعتراض پرسنل پروژه البرز مال نیست

بانک سامان پاسخگوی اعتراض پرسنل پروژه البرز مال نیست

ظهر امروز پرسنل پروژه البرز مال کرج برای پیگیری مطالبات و معوقات خود از بانک سامان، مقابل ساختمان مرکزی این بانک در تهران تجمع کردند تا صدای اعتراض چند ماهه خود را به گوش مسئولان و مدیران این بانک برسانند. اما به گفته یکی از حاضرین در این تجمع، بازهم به در بسته خوردند و پاسخ روشنی دریافت نکردند.
چابک‌سازی؛ ادغام، خصوصی‌سازی یا موثرسازی

چابک‌سازی؛ ادغام، خصوصی‌سازی یا موثرسازی

ادغام معاونت‌ها در شهرداری تهران امری است که مدت‌هاست در سرفصل تصمیمات شورای شهر تهران قرار دارد. دلیل آن، کوچک‌سازی شهرداری و تخصیص بهینه بودجه ذکر می‌شود. اما اجرای ناصحیح، بدون برنامه و با هدف‌گذاری غلط آن، خود به معضلات شهر و شهرداری خواهد افزود.
«شفافیت»، از پشت شیشه‌های کدر

«شفافیت»، از پشت شیشه‌های کدر

سایت شفافیت شهرداری تهران با شعار مقابله با فساد و «شهرداری تمام شیشه‌ای» تاسیس گردید؛ اما در عمل چندان کمکی به شفافیت در شهرداری ننموده است و همچنان با صفحه‌ای کدر و تیره و تار مواجهیم؛ مساله‌ای که ناشی از مسیر غلطی است که شهرداری وشورای شهر در این زمینه در پیش گرفته‌اند.
آرشیو
آخرین اخبار
ورزشی
سلامت
خودرو
استان ها
پربازدید
پربحث
پرطرفداترین اخبار
معرفی‌نرم افزارهای‌کاربردی
جاسوسی خاموش گوشی‌های اندروید

جاسوسی خاموش گوشی‌های اندروید

به تازگی محققان با مطالعه ۸۸۰۰۰ برنامه مختلف در گوگل پلی، توانستند بیش از ۱۰۰۰ نر‌م‌افزار که بخش صدور مجوز برای دسترسی به اطلاعات را دور می‌زنند، کشف کنند.
آرشیو
فیلم
۱
فیلم های دیگر
نقد راهبردی
چند درصد‌بودجه‌شهرداری صرف‌ضروریات‌شهر‌خواهد شد؟

چند درصد‌بودجه‌شهرداری صرف‌ضروریات‌شهر‌خواهد شد؟

بودجه ای که شهرداری برای سال ۹۸ بسته با برنامه و شعارهای مطرح شده تطبیق دارد اما نسبت به لایه های بعدی مانند بافت فرسوده و ایمن‌سازی و ....مفقود است . یعنی این سیاست که ما وزن اصلی بودجه را بر یک بند قرارداد دهیم و برای بندهای دیگر در حد نگهداشت تخصیص داشته باشیم نیاز به استدلال و توجیه دارد
تصاویر منتخب
توتِ خُشک

توتِ خُشک

کردستان زیباست، اگر چه سختی هم کم نکشیده است، انگار که هر ردی که روی کوه‌های کردستان مانده، زخمیست عمیق و ماندگار، ولی این زخم‌ها چیزی از شکوه و زیبایی‌های این منطقه و مردمانش کم نکرده است. درست مثل یک «توت خشک»، سفت است و خشک، اما شیرین است و پرخاصیت. هورامان یا اورامانات بخش‌هایی از جنوب غربی استان کردستان است که از غرب به عراق و از جنوب به جوانرود محدود میشود. هورامان در ۸۰ کیلومتری غرب سنندج قرار دارد، شهری با قدمت چندین هزار ساله که حفظ پوشش و زبان و فرهنگ مردم در این سال‌ها حاکی از وحدت و اصالت بین کردهاست.
آرشیو
بین‌الملل
آمریکا در ایجاد جنگ روانی نسبت به ایران خلع سلاح شده است

آمریکا در ایجاد جنگ روانی نسبت به ایران خلع سلاح شده است

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که آمریکا از نظر ایجاد جنگ روانی در ایران خلع سلاح شده است، گفت: با وجود این‌که آمریکا جنگ تحریمی را راه انداخته، اما در نهایت ترامپ مجبور است تا قبل از انتخابات با انجام تحرکاتی بیشتر به ایران نزدیک شود.
آرشیو
جدیدترین اخبار شهرداری تهران
آرشیو