با توجه به اینکه طرح ترافیک شهر تهران با تمام انتقادهایی که به نحوی اجرای آن از سوی منتقدان و حتی برخی از اعضای شورای شهر تهران اجرایی شد، این در حالی است که بعد از گذشت یک هفته از اجرای این طرح پر حاشیه نحوی محاسبه هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک به دلیل کامل نبودن زیر ساخت های لازم با اما و اگرهای زیادی روبه روست.
کد خبر: ۶۸۸۵۵
تعداد نظرات: ۷ نظر
تاریخ انتشار: ۵۰ : ۱۴ - ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
آیا هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک تهران دقیقا محاسبه می شود؟/ سرگردانی تهرانی ها به دلیل آماده نبودن زیرساخت های اجرای طرح ترافیک جدید
با توجه به اینکه طرح ترافیک شهر تهران با تمام انتقادهایی که به نحوی اجرای آن از سوی منتقدان و حتی برخی از اعضای شورای شهر تهران اجرایی شد، این در حالی است که بعد از گذشت یک هفته از اجرای این طرح پر حاشیه نحوی محاسبه هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک به دلیل کامل نبودن زیر ساخت های لازم با اما و اگرهای زیادی روبه روست.

به گزارش تیتر شهر
: زمانی که معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصمیم گرفت تا در نیمه اردیبهشت ماه امسال طرح پر حاشیه ترافیک را در تهران اجرایی کند، برخی از کارشناسان به ویژه پلیس راهور تهران بزرگ و اعضای شورای شهر تهران به تکمیل نبودن زیر ساخت های مورد نیاز برای اجرای درست آن هشدار داده بودند.

اما به رغم تمامی این انتقادها محسن پور سیدآقایی در آخرین نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران ادعا کرد که 15 اردیبهشت در شرایطی این شیوه جدید ورود به محدوده طرح ترافیک از سوی شهرداری تهران و با حمایت پلیس راهور تهرانبزرگ و سایر دستگاه های متولی اجرایی می شود که تمامی زیرساخت های مورد نیاز آن اعم از دوربین های کنترلی، نرم افزار محاسبه نرخ ورود به محدوده براساس ساعت و تخفیف های تعیین شده در مصوبه شورای شهر تهران به طور کامل آماده شده است.

معاون شهردار تهران حتی ادعا کرد که شهروندانی که اقدام به ثبت نام در سایت جدید طرح ترافیک کرده اند نیز بدون هیچ گونه مشکلی می توانند باقی مراحل ثبت نام و تکمیل مدارک خود را انجام دهند.

با تمام وعده هایی که معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به پایتخت نشینان در مورد اجرای درست و به موقع و محاسبه دقیق هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران داده بود، اما اکنون بعد از گذشت تنها یک هفته این شائبه بین تهرانی ها ایجاد شده است که هنوز شهرداری تهران زیرساخت های مورد نیاز برای محاسبه دقیق هزینه های ورود به محوده طرح ترافیک را ایجاد نکرده است.

برای بررسی این شائبه و انتقاد پایتخت نشینان کافی است تا یک بار با بررسی مصوبه شورای شهر تهران درمورد اجرای طرح ترافیک جدید شهر تهران وضعیت زیر ساخت های مورد نیاز این طرح را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

آیا هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک تهران دقیقا محاسبه می شود؟/ سرگردانی تهرانی ها به دلیل آماده نبودن زیرساخت های اجرای طرح ترافیک جدید

براساس مصوبه شورای شهر تهران نحوی محاسبه هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران به این صورت است که شهرداری تهران باید حاصل ضرب نرخ پایه به مبلغ 200 هزار ریال با احتساب 20 درصد عوارض توسعه حمل و نقل ریلی در ضریب مربوط به محدوده تردد، ضریب مربوط به ساعت تردد، ضریب مربوط به میزان آلایندگی وسیله نقلیه و ضریب مربوط به زمان پرداخت را به عنوان هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک برای متقاضیان محاسبه کند. اولین ساعت ورود به محدوده طرح ترافیک از 6:30 تا 10 و آخرین ساعت عوارض طرح ترافیک ساعت 19 است که طرح ترافیک در محدوده های مرکزی شهر تهران به اتمام می رسد.

البته در این میان البته شورای شهر تهران تخفیف های بین 20 تا 90 درصدی ای نیز برای سمیه بگیران و دارندگان طرح ترافیک برتر به عنوان مشوق در نظر گرفته است.

میزان تخفیفی که برای  ورود عوارض تردد وسايل نقليه جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان بیست و پنج درصد (25%) و ورود خبرنگاران به محدوده طرح ترافیک نیز 90 درصد در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که دارندگان معاینه فنی برتر نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک بر اساس ساعت ورودبا تخفیف 20 درصدی و دارندگان خودروهای هیبریدی نیز با تخفیف 10 درصدی روبه رو خواهند شد.

بر مبنای این تقسمی بندی های انجام شده، امانحوی محاسبه این تخفیف ها به دلیل کامل نبودن نرم افزارهای متصل به دوربین های کنترلی و نظارتی که شهرداری تهران در مبادی ورودی و خروجی طرح ترافیک شهر تهران متصل کرده مشخص نیست.

دلیل این ادعا نیز تغییر نرم افزار قبلی محاسبه ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران است که به دوربین های کنترلی این محدوده متصل بود. در واقع با توجه به نرخ های متعددی که شهرداری تهران برای ورود شهروندان اعم از عادی و سهمیه بگیران برای ورود به این محدوده در نظر گرفته است، محسن پور سیدآقایی با صرف هزینه ای تصمیم گرفت تا نرم افزار دیگری را برای تعیین این هزینه ها طراحی کند.

آیا هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک تهران دقیقا محاسبه می شود؟/ سرگردانی تهرانی ها به دلیل آماده نبودن زیرساخت های اجرای طرح ترافیک جدید

اما بررسی ها نشان می دهد که هنوز این نرم افزار به طور کامل نمی تواند تخفیفاتی که براساس مصوبه شورای شهر تهران برای خودروهای دارای معاینه فنی برتر و یا خودروهای هیبریدی و تخفیف هایی که برای گروه های سهمیه بگیران در نظر گرفته است را محاسبه کند.

به زبان ساده تر در حال حاضر به نظر می رسد که تمامی شهروندان به صورت یک شکل  هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک را براساس ساعات ورود به این محدوده ها بدون در نظر گرفتن تخفیفات می پردازند و اگر این ادعا صحیح باشد سوال اینجاست که هزینه های مازادی که اکنون از حساب شهروندی متقاضیان هر روز کسر می شود، چگونه قرار است دوباره به این حساب بازگردانده شود آن هم در شرایطی که نرم افزار محاسبه هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک قدرت این تفکیک و محاسبه و بازگرداندن هزینه های مازاد را به حساب متقاضیان ندارد؟

بر این مبنا در یک هفته اخیر شهروندانی در ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران متضرر شده اند که قانونمند بوده و سعی کرده اند براساس مصوبه شورای شهر تهران عمل کنند.

با توجه به اینکه دوربین های ثبت تخلف ورود به محدوده طرح ترافیک نیز به دلیل ناقص بودن نرم افزار متصل به این ابزارها هنوز کامل نشده و نمی تواند محاسبه های دقیق و بدون نقصی را انجام دهد، تکلیف پولی که از جیب تهرانی ها به راحتی به جیب شهرداری تهران می رود چه خواهد شد؟

یکی دیگر ازنکاتی که باید در این میان بیشتربه آن توجه شود، عملکرد دوربین های کنترلی و نظارتی نصب شده در محدوده طرح ترافیک است. کارشناسان سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بر این باورند که تنها 5 درصداحتمال خطا در این دوربین ها در ثبت تخلف ورودبه محدوده طرح ترافیک و یا محاسبه هزینه آن با احتساب تخفیف ها وجود دارد.

اما با توجه به عدم تکمیل نرم افزار محاسبه گر به نظر می رسد که این میزان ضریب خطا را تا 70 درصد باید در نظر گرفت و اگر این ادعا نیز ثابت شود، شهرداری تهران درمقابل عدم تکمیل زیرساخت های مورد نیاز نیز مسئول خواهد بود.

یکی دیگر از مشکلاتی که اکنون در مورد طرح ترافیک جدید شهر تهران وجود دارد، در سایت ثبت نام اینطرح است. در حال حاضر بسیاری از خبرنگاران و یا شهروندان و یا سهمیه بگیران با وجود پیامک مربوط به تایید مدارک ارسالی در این سامانه  اقدام به ایجاد حساب شهروندی و یا ورود به محدوده طرح ترافیک کرده اند اما زمانی که وارد سایت می شوند، نام آنها مبنی بر متقاضیان تایید صلاحیت شده وجود ندارد. در این صورت چه زمانی قرار است که وضعیت این افراد برای ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران مشخص شود؟

آیا هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک تهران دقیقا محاسبه می شود؟/ سرگردانی تهرانی ها به دلیل آماده نبودن زیرساخت های اجرای طرح ترافیک جدید

زمانی که طرح عوارضی شدن ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران در کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران موردبرررسی قرار گرفت و متعاقب آن نیز در صحن علنی شورا به رای گیری گذاشته شد؛ معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران مدعی شده بود که تمامی زیرساخت های لازم برای این کار تامین شده است و به نظر می رسد که شورای شهر بر مبنای این ادعای آقای معاون اقدام به تصویب این طرح پر حاشیه کرده است. اما اگر این ادعای پور سیدآقایی تایید نشود، سوال اینجاست که شورای شهر در مقابل این ادعای دروغین معاون شهردار تهران چه رویکردی خواهد داشت؟

اما سوال مهمتر از کمیسیون مربوطه یعنی عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران است که آیا تا کنون اقدامی نسبت به راستی آزمایی و نحوی عملکرد این طرح با بهره گیری از کارشناسان خود انجام داده است؟ و قرار نیست با توجه به حاشیه های پیش آمده در مورد اجرای این طرح ورود کند؟

آنچه مسلم است این است که در طول یک هفته اخیر بیشتر از آنکه شهرداری تهران بابت تاخیر در اجرای طرح ترافیک جدید شهر تهران آن هم به دلیل کامل نبودن زیر ساخت ها متضرر شده باشد، این شهروندان هستند که بسیار بیشتر از آنچه قانون به عنوان هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک برای آنها مشخص کرده از جیبشان رفته و متضرر شده اند و به نظر می رسد که زمان ورود کمیسیون مربوط به این طرح به عنوان نماینده شورای شهر تهران فرا رسیده است.

نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
0
2
من خواستم در سایت ثبت نام کنم ولی نمیشود . بارها و بارها تلاش کردم و نشد و هربار ایرادهایی میگیرد که اصلا وجود ندارد . وقتی برای یک ثبت نام ساده با چنین اشکالاتی مواجه میشوم چگونه میشود به این روش پیچیده محاسبات اطمینان کرد ؟
شهریار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
0
2
سلام. خوب یا بد این طرح مطرح نیست. مشکل از آنجا شروع می شود که راه حلی برای موارد خاص پیدا نمیکنند. یکی ازموارد مربوط به مستاجرانی است که در محدوه طرح ترافیک ساکن هستند و مالک حاضر به پرداخت عوارض شهرداری ملک خودش نیست، در صورتی که جهت تایید آدرس باید عوارض پرداخت شود. مشکل دوم سکونت بر اساس سند منزل تاید می شود، تکلیف آنهایی که مبایعه نامه دارند و مراحل تحویل سند چند ماه طول می کشد چیست؟
علي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
0
2
اين آقاي سيدي مكر به دليل ناكارآمدي مديريتي استعفاء نداده بود چطور شد دوباره در راس مديريتي قرار گرفت پس معلومه كه اصلا وابدا سلامتي انسانها براي مسئولان مهم نيست.
بيژن
|
United States
|
۱۱:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
0
2
با سلام. افزايش ساعت طرح ترافيك از ساعت 17 به 19 تنها باعث درد سر براي خانواده هاي داخل طرح شده ضمن اينكه براي انجام كارهاي ضروري در كل هفته هيچگونه امكان برقرار نشده است. در ضمن افزايش ساعت طرح ترافيك باعث تجمع وحشتناك خوردروها در بالاي محدوده طرح ( به ويژه در اتوبان شهيد مدرس) در ساعت 19 مي شود . در حاليكه قبلا بين 17 تا 19 بسياري از ماشينهايي كه امكان ورود به طرح داشتند از بار ترافيك ساعت 19 مي كاست و در حال حاضر ترافيك تا ساعت 20 به بعد هم ادامه دارد..
اونن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
0
2
متاسفانه برخلاف کل دنیا، در مملکت ما حل مشکل آلودگی هوا و ترافیک رها شده و به نام آن ، بر طرحی بی خاصیت بنام طرح ترافیک اصرار دارند و فقط از آن به عنوان بانکی برای کسب درامد از مردم بیدفاع استفاده میکنند بدون آنکه ریالی از آن برای اصلاح آلودگی هوا صرف شود.
مسئولین محترم!!؟؟
کاهش آلودگی و ترافیک چه شد؟ ول کنید این نوع کنترل ترافیک را.
منشا نارضایتیهای بزرگی دارید برای خودتان فراهم میکنید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
0
0
عوارض برای پل ها و تونل ها نشد حالا برای خیابان ها پول می گیرند!!
احتمالا می خواهند سال دیگر هم توسعه بدن محدوده را!!
سید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
0
1
واقعا متاسفم از این همه بی مدیریتی . یعنی در چند سال گذشته همه امکانات و همه تصمیم گیری ها اشتباه بود. و برنامه ریزی مدیران قبلی را باید زیر سوال برد . چرا مردم باید ضرر و زیان اشتباه مدیریت غلط را بدهند؟ لطفا یک بار هم که شده به اشتباه خودتون اعتراف کنید و این طرح رو به روال گذشته برگردونید تا مردم از سردرگمی نجات پیداکنن.
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار خودرو
لیزینگ کلاهبردار نیست / پیش‌فروش‌های غیرمجاز به کجا رسید؟

لیزینگ کلاهبردار نیست / پیش‌فروش‌های غیرمجاز به کجا رسید؟

به دنبال اعلام مسئولان در مورد تخلف شرکت‌های لیزینگ و تعقیب آنها، دبیر انجمن ملی لیزینگ با تاکید بر اینکه این شرکت‌ها هیچ‌کدام لیزینگ نبوده‌ و شرکت‌های پیش‌فروش خودرو هستند، گفت: این‌ها در حوزه نظارت و مسئولیت سازمان حمایت و وزارت صمت قرار دارند؛ بنابراین این دستگاه‌ها باید در رابطه با شرکت‌های پیش‌فروش خودرو اطلاع‌رسانی کنند.
تنها راه زنده ماندن صنعت قطعه سازی در ایران

تنها راه زنده ماندن صنعت قطعه سازی در ایران

آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان اظهار داشت: برای تامین قطعات مورد نیاز ۱۰۰ هزار خودروی پیش فروش شده توسط خودروسازان ۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز است.
رقابت سنگین آئودی با تسلا

رقابت سنگین آئودی با تسلا

ماه گذشته، آئودی کراس‌اوور الکتریکی خود یعنی ای‌ترون کوآترو را معرفی کرد تا با تسلا مدلX رقابت کند. این مدل با تجهیز به پک باتری 95 کیلووات ساعتی حدود 400 اسب بخار قدرت دارد و توانایی پیمایش مسافتی حدود 400 کیلومتر را دارد.
انتشار تصاویر فیس لیفت چری تیگو 5x برای نخستین بار

انتشار تصاویر فیس لیفت چری تیگو 5x برای نخستین بار

بالاخره شرکت چری تصاویر فیس‌لیفت چری تیگو 5x را بطور رسمی منتشر کرد. همانطورکه از تصاویر قبلی هم مشخص شده بود، نمای جلوی چری تیگو 5x شبیه بزرگ‌ترین برادرش و پرچمدار خودروهای SUV شرکت چری، یعنی چری EXEEDTX شده ‌است.
فراخوان گسترده جیپ به علت ضعف شاسی

فراخوان گسترده جیپ به علت ضعف شاسی

گروه فیات کرایسلر اعلام کرد که جیپ رانگلرهای سال 2018 و 2019 را به خاطر مشکلی که در جوشکاری شاسی آنها وجود دارد فراخوان خواهد کرد و فروش این خودرو نیز موقتا متوقف خواهد شد.
قیمت‌های جدید خودرو بزودی اعلام می شود

قیمت‌های جدید خودرو بزودی اعلام می شود

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران روز گذشته در مصاحبه‌ای، به‌طور شفاف از توقف قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت خبر داد و سازمان حمایت را مسوول تعیین قیمت خواند.
گلف 536 اسب‌بخاری در راه SEMA است

گلف 536 اسب‌بخاری در راه SEMA است

شرکت APR در تیونینگ محصولات فولکس واگن تبهر خاصی دارد. این کمپانی قصد دارد تا یک نسخه به خصوص گلف را به نمایشگاه SEMA امسال که در ماه اکتبر برگزار می‌شود، بیاورد. این شرکت بیان کرده که نام این نسخه ویژه گلف، RLMS بوده و با تغییرات اعمال شده روی آن بیشینه قدرت پیشرانه به 536 اسب‌بخار رسیده است.
سلامت
پیوند کلیه در کشور از فرد مرگ مغزی به 60 درصد رسید

پیوند کلیه در کشور از فرد مرگ مغزی به 60 درصد رسید

رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت با بیان اینکه پیوند کلیه در ایران سال 2017 به بیشترین آمار پیوند از فرد مرگ مغزی رسیده است، گفت: برپایی مراکز فراهم آوری و شناسایی اعضا و نسوج پيوندی از سیاست های وزارت بهداشت است.
۵ راهکار برای جلوگیری از پوکی استخوان

۵ راهکار برای جلوگیری از پوکی استخوان

روز جهانی پوکی استخوان (WOD) هر ساله در ۲۰ اکتبر برگزار می شود. در این رابطه کمپینی وجود دارد که سالانه برای افزایش آگاهی جهانی در مورد پیشگیری، تشخیص و درمان پوکی استخوان و بیماری‌های متابولیکی استخوان فعالیت می‌کند.
ناباروری در شهرها بیشتر از روستاها

ناباروری در شهرها بیشتر از روستاها

نعمت داشتن فرزند و بقای نسل، یکی از ثمرات زندگی زناشویی است؛ تا جایی که با وجود شرایط سخت اقتصادی و پیچیدگی زندگی این روزها، باز هم مادر شدن جزو آرزوهای اکثر زنان و دختران و مساله ناباروری عامل نگرانی اغلب زوج‌هاست.
قیمت رسمی واکسن آنفلوآنزا اعلام شد

قیمت رسمی واکسن آنفلوآنزا اعلام شد

رییس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو با اعلام قیمت واکسن آنفلوآنزا در بازار، گفت: به نظر می‌رسد اکثر واجدین شرایط تاکنون واکسن آنفلوآنزا را دریافت کرده‌اند؛ چراکه توصیه کرده‌ایم که پیش از آبان افراد واجد شرایط واکسن را تزریق کنند.
بیماری‌هایی که بیشتر برای زنان مرگ آور است

بیماری‌هایی که بیشتر برای زنان مرگ آور است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه علل مرگ و میر در زنان و مردان متفاوت است، گفت: سرطان، دیابت، فشارخون و چاقی در زنان بیداد می‌کند و هیچ چیز به اندازه تغذیه صحیح و فعالیت جسمانی نمی‌تواند به پیشگیری از این بیماری‌های مرگ‌آور کمک کند.
متریال
هویتی که خاکسترشد

هویتی که خاکسترشد

هفته ای که گذشت برای جامعه فرهنگ و معماری بی نهایت دشوار بود. آتش سوزی موزه ملی برزیل، مرکز فرهنگ و هنر 200 ساله ای که روز دوشنبه هفته گذشته در آتش سوخت، نه تنها مصنوعات تاریخی ارزشمند را نابود کرد،
مدرسه یا دهکده: مساله این است

مدرسه یا دهکده: مساله این است

طراحی ساختمان پیش دبستانی سن خوزه به دلیل برخی تفاوت های عمده نسبت به سایر ساختمان های آموزشی، مختص به کودکان بین 4 الی 6 سال بوده و از کالبد و شکل منحصربه فردی بهره می برد.
تاثیر استفاده از لوگو شرکت در طراحی داخلی فضای اداری

تاثیر استفاده از لوگو شرکت در طراحی داخلی فضای اداری

سبک های طراحی داخلی جدید و خلاقانه متنوعی ظهور کرده و طراحی منازل را دستخوش تغییر و تحول می کنند و اما دفاتر، شرکت ها و فضاهای اداری نیز از این تغییرات بی بهره نمانده اند؛ تغییراتی که صد البته مثبت و کاربردی هستند و بر اساس روانشناسی محیط کاری بدست آمده اند.
طراحی شهری نابرابر، تغییرات مدرن : بمبئی

طراحی شهری نابرابر، تغییرات مدرن : بمبئی

شهر بمبئی یکی از عجیب ترین شهرهای دنیا با جذاب ترین پلان های جامع شهری به شمار می رود. این شبه جزیره باریک و بلند به طور غیرممکنی از سه طرف توسط آب محصور شده است. شاید در گذشته دیدن زاغه های بمبئی یک امر طبیعی محسوب می شد.
ورزشی
کش و قوس های قرارداد آقای سرمربی با فدراسیون

کش و قوس های قرارداد آقای سرمربی با فدراسیون

در حالی که پیش از این فدراسیون فوتبال ایران از امضای قرارداد با کی‌روش خبر داده بود اما سرمربی پرتغالی تیم‌ملی در آخرین مصاحبه‌اش اعلام کرده که قرادادی با فدراسیون فوتبال ایران ندارد. این تناقض باعث شده تا موضوعی ساده به ابهامی بزرگ در راه آماده‌سازی تیم‌ملی فوتبال ایران در مسیر جام‌ملت ها تبدیل شود.
جواد نکونام : نمی خوام آدم خوبه باشم

جواد نکونام : نمی خوام آدم خوبه باشم

سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران با بیان اینکه با اشتباهات داوری نساجی در هر مسابقه دو گل از حریفان عقب است، گفت: ما هم دوست داریم تیم ملی با کشورهای بزرگ بازی کند.
پرونده ویژه
سازمانی مملو از موازی کاری و رانت نمی تواند به شهروندان خدمات ارائه دهد

سازمانی مملو از موازی کاری و رانت نمی تواند به شهروندان خدمات ارائه دهد

رییس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه ابتدا استاندارد سازی را از ساختار و عملکرد مدیریت شهری باید آغاز کنیم افزود: سازمانی فربه، ناکارامد، آلوده به رانت و مملو از موازی کاری نمی تواند خدمتی مناسب را به شهروندان ارائه کند .
چرا «شریعتمداری» نباید وزیر کار شود؟

چرا «شریعتمداری» نباید وزیر کار شود؟

دبیرکل جمعیت ایثارگران می‌گوید که عملکرد شریعتمداری در وزارت خانه صمت قابل دفاع نیست و نباید مجدادا او برای وزارت خانه کار که تجربه‌ای در آن ندارد انتخاب شود.
گام نخست شرکت واحد اتوبوسرانی برای راه اندازی اتوبوس مدارس در پایتخت/ راه اندازی 22 خط ویژه اتوبوس مدارس در تهران

گام نخست شرکت واحد اتوبوسرانی برای راه اندازی اتوبوس مدارس در پایتخت/ راه اندازی 22 خط ویژه اتوبوس مدارس در تهران

در تمام شهرهای مطرح دنیا اتوبوس مدرسه یا همان (SCHOOL BUS) به عنوان تنها سرویس ایمن مدارس فعالیت می کنند. هر چند در طول سال های اخیر یکی از ایده های شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران ایجاد اتوبوس مدارس در شهر تهران بوده است، اما به دلیل کمبود ناوگان از یک سو و از سوی دیگر استفاده از اتوبوس های ویژه و ایمن سازی شده ویژه دانش آموزان باعث شده تا این ایده اجرایی نشود. اما پیمان سنندجی اعلام کرده است که برای نخستین بار در شهر تهران با استفاده از ناوگان موجود اتوبوسرانی شهر تهران اقدام به راه اندازی اتوبوس مدرسه در مناطق 22گانه شهر تهران کرده است.
آیا مرگ شهروندان در کف خیابان تاثیری در  تغییر رفتار مدیران شهرداری منطقه 2 داشت؟/ نوش داروی شهرداری در مواجهه با مشکلات شهروند تاثیری ندارد

آیا مرگ شهروندان در کف خیابان تاثیری در تغییر رفتار مدیران شهرداری منطقه 2 داشت؟/ نوش داروی شهرداری در مواجهه با مشکلات شهروند تاثیری ندارد

ساعت 4 بامداد امروز بود که شهروندی که هفته گذشته در مقام ساختمان مرکزی شهرداری تهران اقدام به خود سوزی کرد؛ به دلیل درصد سوختگی بالا، عفونت و در نهایت ایست قلب جان خود را از دست داد. این در حالی است که در طول5 روز اخیر بعد از وقوع این حادثه تنها مجید فراهانی رئییس کمیته بودجه شورای شهر تهران از وی در بیمارستان صوانح سوختگی شهید مطهری عیادت کردند و همچنان این حادثه تغییر در نگاه بالا به پایین مدیران ارشد شهرداری منطقه 2 نداشت و حتی شهردار یا قائم مقام این منطقه برای دلجویی و عیادت از این شهروند به بیمارستان نرفتند.
جنگ قدرت در بالا؛ خودسوزی شهروندان در بهشت!/ آقای شهردار از اوضاع اداره شهر خبر دارید!

جنگ قدرت در بالا؛ خودسوزی شهروندان در بهشت!/ آقای شهردار از اوضاع اداره شهر خبر دارید!

خبر خودسوزی یکی از شهروندان ساکن منطقه دو آن هم به دلیل بی توجهی شهردار منطقه به درخواست وی مبنی بر تعیین تکلیف ملک تجاری ای که در آن کار می کرد؛ در حالی به سرعت در شبکه های مجازی و رسانه ها منتشر شد که از همان ساعات نخستین مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران و متعاقب آن شهرداری منطقه 2 به دنبال توجیه کوتاهی خود در رسیدگی به مشکل این شهروند بودند تا رسیدگی به مشکل وی! اما سوال اینجاست که به رغم اقدام این شهروند به انجام خودسوزی آیا زمانی که صدای فریادهای وی در خیابان بهشت به گوش مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر تهران می رسید؛ به عنوان یک مدیر آگاه به مسائل روان شناسی نسبت به آرام کردن او اقدام کردند یا بی تفاوت در مقابل خواسته هایش از مقابلش رد شدند؟
چرا برخی از اعضای شورای شهر در مقابل تخلف آشکار سازمان حمل و نقل و ترافیک کوتاه می آیند!/ لابی قدرتمند معاون ترافیک برای حذف نام خود از گزارش عملکرد یک ساله شورای شهر

چرا برخی از اعضای شورای شهر در مقابل تخلف آشکار سازمان حمل و نقل و ترافیک کوتاه می آیند!/ لابی قدرتمند معاون ترافیک برای حذف نام خود از گزارش عملکرد یک ساله شورای شهر

صبح امروز رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران به تخلف آشکار سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران مبنی بر ممانعت در واریز درآمدهای خود به خزانه شهرداری تهران اعتراض کرد. این در حالی بود که محمد علیخانی حتی به همکاری برخی از اعضای شورای شهر مبنی بر سرپوش گذاشتن به این تخلف معاون شهردار تهران نیز گلایه مند بود و عنوان کرد که اگر این همکاری های پشت پرده همچنان از سوی برخی از اعضای شورای شهر تهران انجام شود؛ وی تمام حقایق را به خبرنگاران بازگو می کند.
از تخلف مالی 67 میلیارد تومانی شرکت عمرانی تا تبدیل سازمان بازنشستگی به حیات خلوت آقازاده ها

از تخلف مالی 67 میلیارد تومانی شرکت عمرانی تا تبدیل سازمان بازنشستگی به حیات خلوت آقازاده ها

بعد از جنجال خبری انتصابات ژن های خوب در سازمان بازنشستگی شهرداری تهران که برای مدتی در زمان شهردار شانزدهم یعنی محمد علی نجفی رسانه ها را درگیر خود کرده بود و با پا در میانی معاون منابع انسانی شهرداری تهران و توضیحاتی که وی در باره عزل و نصب های جدید در این سازمان بیان کرد، تا حدودی به فراموشی سپرده شد، اما اکنون تخلف مالی 67 میلیارد تومانی برخی از مدیران ارشد شهرداری در شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران که یکی از مجموعه های اقماری سازمان بازنشستگی این مجموعه به شمار می رود؛ دوباره ابعاد تازه ای از فساد مالی را در مدیریت شهری تهران نشان داد.
آیا درآمد طرح ترافیک به خزانه شهرداری تهران واریز شده است؟

آیا درآمد طرح ترافیک به خزانه شهرداری تهران واریز شده است؟

چگونگی هزینه کرد درآمد حاصل از طرح ترافیک شهر تهران یکی از موضوعاتی است که اکنون مورد سوال بسیاری از خبرنگاران و کارشناسان حوزه حمل و نقل قرار گرفته است. سوال اصلی اینجاست که خزانه دار شورای شهر مدعی است که درامد طرح ترافیک به خزانه شهرداری تهران واریز شده اما کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران مدعی است که گزارشی مبنی بر واریز شدن این درآمد به خزانه شهرداری به این کمیسیون ارسال نشده است. مهمتر از همه اینکه گزارش های معاونت مالی و اقتصاد شهرداری تهران نیز حکایت از عدم واریز شدن این پول به خزانه شهرداری تهران دارد. در این صورت این منبع درامدی تحت عنوان چه مکانیزمی از سوی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برداشت و هزینه می شود؟
درآمد پایدار شهروند، راهکار اقتصادی موثر برای کمک به شهرداری تهران/  زیان دهی، پیامد تعلل شهرداری در تغییر مدل اقتصادی شهروند

درآمد پایدار شهروند، راهکار اقتصادی موثر برای کمک به شهرداری تهران/ زیان دهی، پیامد تعلل شهرداری در تغییر مدل اقتصادی شهروند

زمانی که شهرداری تهران تصمیم گرفت تا مجموعه فروشگاه های شهروند را در تهران راه اندازی کند، خدمات رسانی در تامین اقلام و کالاهای مورد نیاز شهروندان در یک فروشگاه زنجیره ای برای کاهش سفرهای روزانه در اولویت بود؛اما همان زمان نیز در کنار ارائ هاین خدمات به شهروندان سود ده بودن این بنگاه اقتصادی با رویکرد اجتماعی مد نظر شهردار وقت قرار داشت. عملکرد دو دهه اخیر این مجموعه نشان می دهد که کسب درآمد پایدار و سوددهی آن به پاشنه آشیل شهرداری در این حوزه تبدیل شده است.
کدام خیابان؟ کدام زندگی آقای نوذر پور!/ اجرای طرح های خلع الساعه شهردار منطقه 22 برای بازگشت زندگی به خیابان های شهر

کدام خیابان؟ کدام زندگی آقای نوذر پور!/ اجرای طرح های خلع الساعه شهردار منطقه 22 برای بازگشت زندگی به خیابان های شهر

روز چهارشنبه دهم مرداد ماه سال جاری در جستجو میان شبکه های تلویزیونی به صورت کاملا اتفاقی رنگ های شاد دکور صحنه و هیجان مجری و میهمان یک برنامه(عصر خانواده) آنچنان توجهم را جلب نمود که شبکه دو را برای تماشا انتخاب کردم. میهمان برنامه شهردار منطقه 22 پایتخت بود که در تاکید سخنان خانم مجری نوید از اجرای طرحی نو به نام«خیابان ، محلی برای زندگی» در منطقه 22 می داد. چنانچه دیگر زمان آنکه خیابان ها در تسلط و استیلای ماشین ها باشند به سر رسیده و باید مردم را با خیابان ها آشتی داد.
آرشیو
آخرین اخبار
ورزشی
سلامت
خودرو
استان ها
پربازدید
پربحث
پرطرفداترین اخبار
معرفی‌نرم افزارهای‌کاربردی
لانچر کاربردی و سریع برای اندروید

لانچر کاربردی و سریع برای اندروید

لانچر آرو با نام لاتین Arrow Launcher ، یک لانچر زیبا با امکانات زیاد برای سیستم عامل اندروید است که تجربه ای متفاوت را برای کاربران به ارمغان می آورد.
بهترین اپلیکیشن های سفر (3)

بهترین اپلیکیشن های سفر (3)

می‌خواهیم از یک شبکه اجتماعی واقعی مختص سفر برای‌تان بگوییم. کوچ‌سرفینگ که معنای تحت‌الفظی‌اش می‌شود کاناپه‌گردی از یک ایده ساده آغاز شد: یک مسافر، از اهالی مقصد مورد نظرش می‌پرسد آیا در خانه‌تان کاناپه اضافه برای یک مهمان دارید؟ تنها چیزی که قرار است در اختیارتان قرار گیرد همین تخت یا جای خواب است و اگر امکان استفاده از آشپزخانه برای آشپزی و یا چرخیدن در شهر به همراه میزبان‌تان فراهم شد لطف داوطلبانه او تلقی می‌شود.
نرم افزار مدیریت موبایل آیفون (برای ویندوز)

نرم افزار مدیریت موبایل آیفون (برای ویندوز)

کاربران گوشی های آیفون بدون ابزارهای جانبی نمیتوانند مانند دستگاه های اندرویدی گوشی خود را مدیریت کنند و با اتصال دستگاه به کامپیوتر، فولدرهای موجود در دستگاه را ببینند. اما نرم افزار iTools یکی از بهترین نرم افزار ها در زمینه مدیریت موبایل آیفون میباشد که از انواع گوشی های آیفون و بسیاری از برنامه های کاربردی که برای اتصال به دستگاه شما به ایتونز نیاز دارند، پشتیبانی میکند.
بهترین اپلیکیشن های سفر (2)

بهترین اپلیکیشن های سفر (2)

گوشی هوشمند بخشی جدانشدنی از زندگی امروز ما شده است. یک دستیار باهوش که ما را بیدار می‌کند، برنامه‌های‌مان را یادآوری می‌کند، ما را سر قرارهای کاری می‌فرستد و برای تولد دوست‌مان هدیه سفارش می‌دهد. آدم‌ها نه تنها دیگر در مسیرها و شهرهای غریبه گم نمی‌شوند بلکه همواره در دسترس دوستان و آشنایان و جمع بزرگی از فعالان مجازی قرار دارند.
بهترین اپلیکیشن های سفر (1)

بهترین اپلیکیشن های سفر (1)

گوشی هوشمند بخشی جدانشدنی از زندگی امروز ما شده است. یک دستیار باهوش که ما را بیدار می‌کند، برنامه‌های‌مان را یادآوری می‌کند، ما را سر قرارهای کاری می‌فرستد و برای تولد دوست‌مان هدیه سفارش می‌دهد. آدم‌ها نه تنها دیگر در مسیرها و شهرهای غریبه گم نمی‌شوند بلکه همواره در دسترس دوستان و آشنایان و جمع بزرگی از فعالان مجازی قرار دارند.
نرم افزار اندرویدی سلفی با صدای سوت و دست !

نرم افزار اندرویدی سلفی با صدای سوت و دست !

نرم افزار Self Camera HD Pro ، با استفاده از این نرم افزار می توانید سلفی های زیبایی را از خود و دوستانتان بگیرید اما با این تفاوت که این بار با زدن دکمه این کار را انجام نخواهید داد.همانطور که از عنوان مطلب پیداست شما قادر خواهید بود تا با کف زدن یا سوت زدن شات هایی را به عنوان سلفی بگیرید.
نرم افزار موبایل افکت گذاری بسیار زیبا بر روی تصاویر

نرم افزار موبایل افکت گذاری بسیار زیبا بر روی تصاویر

اگر به دنبال برنامه ای کاربردی در زمینه ویرایش و سازماندهی تصاویر خود در گوشی می باشید این برنامه بسیار جالب می تواند عکس های گوشی شما را به تصاویر جذاب و خیره کننده تبدیل کند. این برنامه امکانات مختلف و حرفه ای در زمینه ویرایش، مقایسه، سازماندهی، فهرست کردن و ... در اختیار شما قرار می دهد .
آرشیو
فیلم
۱
فیلم های دیگر
نقد راهبردی
معیارهای زیست پذیری بافت تاریخی شهر تهران

معیارهای زیست پذیری بافت تاریخی شهر تهران

بافت تاریخی، منطقه تاریخی و یا منطقه میراث فرهنگی به عنوان بخشی از شهر با پیشینه تاریخی به عنوان واقعیت انکارناپذیر شهرها، واجد ارزش کالبدی و فرهنگی نهفته و آثار گران بهایی از فرهنگ، دانش معماری و شهرسازی، ساختمان ها و بناها و آثار ارزشمند معماری و تاریخی، به عنوان جزئی از هویت اجتماعی هر قوم و کشوری تلقی می شود و ممکن است با مرکز شهر، بافت تجاری، اداری، فرهنگی منطبق باشد یا این که از آنها متمایز است.
سوسک چوبخوار و موریانه خطری که موزه ارتباطات و ساختمان وزارت امور خارجه را تهدید می کند

سوسک چوبخوار و موریانه خطری که موزه ارتباطات و ساختمان وزارت امور خارجه را تهدید می کند

نشست تخصصی «معماری مارکوف، مدرنیسم ایرانیزه»، با حضور علی اکبر نصرآبادی رییس موزه ارتباطات، ویکتور دانیل پژوهشگر معماری دوران تحول و سیدامیر منصوری عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پژوهشکده منظر برگزار شد و ‌سبک و معماری مارکوف مورد بررسی قرار گرفت.
بین‌الملل
فیلیپین طوفان زده؛ 100 کشته و مفقود

فیلیپین طوفان زده؛ 100 کشته و مفقود

در حالیکه سخنگوی دولت فیلیپین آمار قربانیان ابرطوفان منگخوت را در شمال و مرکز این کشور، تاکنون 100 نفر کشته و مفقود اعلام کرده تعداد زیادی از کشورها در جهان برای ارسال کمک های امدادی به طوفان زدگان فیلیپینی ابراز آمادگی کردند.
عزاداری حسینی بااعتراض به جنایات رژیم بحرین،درلندن برگزار شد

عزاداری حسینی بااعتراض به جنایات رژیم بحرین،درلندن برگزار شد

ده‌ها تن از شیفتگان و ارادتمندان اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) شامگاه شنبه در اعتراض به جنایت‌های رژیم آل خلیفه و اعلام همبستگی با یک فعال بحرینی که طی یک ماه و نیم گذشته دست به اعتصاب غذا زده است، مقابل سفارت بحرین در لندن تجمع کرده و به مناسبت فرارسیدن ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) سوگواری کردند.
آرشیو
مناطق
آرشیو