با توجه به اینکه طرح ترافیک شهر تهران با تمام انتقادهایی که به نحوی اجرای آن از سوی منتقدان و حتی برخی از اعضای شورای شهر تهران اجرایی شد، این در حالی است که بعد از گذشت یک هفته از اجرای این طرح پر حاشیه نحوی محاسبه هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک به دلیل کامل نبودن زیر ساخت های لازم با اما و اگرهای زیادی روبه روست.
کد خبر: ۶۸۸۵۵
تعداد نظرات: ۷ نظر
تاریخ انتشار: ۵۰ : ۱۴ - ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
آیا هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک تهران دقیقا محاسبه می شود؟/ سرگردانی تهرانی ها به دلیل آماده نبودن زیرساخت های اجرای طرح ترافیک جدید
با توجه به اینکه طرح ترافیک شهر تهران با تمام انتقادهایی که به نحوی اجرای آن از سوی منتقدان و حتی برخی از اعضای شورای شهر تهران اجرایی شد، این در حالی است که بعد از گذشت یک هفته از اجرای این طرح پر حاشیه نحوی محاسبه هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک به دلیل کامل نبودن زیر ساخت های لازم با اما و اگرهای زیادی روبه روست.

به گزارش تیتر شهر
: زمانی که معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصمیم گرفت تا در نیمه اردیبهشت ماه امسال طرح پر حاشیه ترافیک را در تهران اجرایی کند، برخی از کارشناسان به ویژه پلیس راهور تهران بزرگ و اعضای شورای شهر تهران به تکمیل نبودن زیر ساخت های مورد نیاز برای اجرای درست آن هشدار داده بودند.

اما به رغم تمامی این انتقادها محسن پور سیدآقایی در آخرین نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران ادعا کرد که 15 اردیبهشت در شرایطی این شیوه جدید ورود به محدوده طرح ترافیک از سوی شهرداری تهران و با حمایت پلیس راهور تهرانبزرگ و سایر دستگاه های متولی اجرایی می شود که تمامی زیرساخت های مورد نیاز آن اعم از دوربین های کنترلی، نرم افزار محاسبه نرخ ورود به محدوده براساس ساعت و تخفیف های تعیین شده در مصوبه شورای شهر تهران به طور کامل آماده شده است.

معاون شهردار تهران حتی ادعا کرد که شهروندانی که اقدام به ثبت نام در سایت جدید طرح ترافیک کرده اند نیز بدون هیچ گونه مشکلی می توانند باقی مراحل ثبت نام و تکمیل مدارک خود را انجام دهند.

با تمام وعده هایی که معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به پایتخت نشینان در مورد اجرای درست و به موقع و محاسبه دقیق هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران داده بود، اما اکنون بعد از گذشت تنها یک هفته این شائبه بین تهرانی ها ایجاد شده است که هنوز شهرداری تهران زیرساخت های مورد نیاز برای محاسبه دقیق هزینه های ورود به محوده طرح ترافیک را ایجاد نکرده است.

برای بررسی این شائبه و انتقاد پایتخت نشینان کافی است تا یک بار با بررسی مصوبه شورای شهر تهران درمورد اجرای طرح ترافیک جدید شهر تهران وضعیت زیر ساخت های مورد نیاز این طرح را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

آیا هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک تهران دقیقا محاسبه می شود؟/ سرگردانی تهرانی ها به دلیل آماده نبودن زیرساخت های اجرای طرح ترافیک جدید

براساس مصوبه شورای شهر تهران نحوی محاسبه هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران به این صورت است که شهرداری تهران باید حاصل ضرب نرخ پایه به مبلغ 200 هزار ریال با احتساب 20 درصد عوارض توسعه حمل و نقل ریلی در ضریب مربوط به محدوده تردد، ضریب مربوط به ساعت تردد، ضریب مربوط به میزان آلایندگی وسیله نقلیه و ضریب مربوط به زمان پرداخت را به عنوان هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک برای متقاضیان محاسبه کند. اولین ساعت ورود به محدوده طرح ترافیک از 6:30 تا 10 و آخرین ساعت عوارض طرح ترافیک ساعت 19 است که طرح ترافیک در محدوده های مرکزی شهر تهران به اتمام می رسد.

البته در این میان البته شورای شهر تهران تخفیف های بین 20 تا 90 درصدی ای نیز برای سمیه بگیران و دارندگان طرح ترافیک برتر به عنوان مشوق در نظر گرفته است.

میزان تخفیفی که برای  ورود عوارض تردد وسايل نقليه جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان بیست و پنج درصد (25%) و ورود خبرنگاران به محدوده طرح ترافیک نیز 90 درصد در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که دارندگان معاینه فنی برتر نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک بر اساس ساعت ورودبا تخفیف 20 درصدی و دارندگان خودروهای هیبریدی نیز با تخفیف 10 درصدی روبه رو خواهند شد.

بر مبنای این تقسمی بندی های انجام شده، امانحوی محاسبه این تخفیف ها به دلیل کامل نبودن نرم افزارهای متصل به دوربین های کنترلی و نظارتی که شهرداری تهران در مبادی ورودی و خروجی طرح ترافیک شهر تهران متصل کرده مشخص نیست.

دلیل این ادعا نیز تغییر نرم افزار قبلی محاسبه ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران است که به دوربین های کنترلی این محدوده متصل بود. در واقع با توجه به نرخ های متعددی که شهرداری تهران برای ورود شهروندان اعم از عادی و سهمیه بگیران برای ورود به این محدوده در نظر گرفته است، محسن پور سیدآقایی با صرف هزینه ای تصمیم گرفت تا نرم افزار دیگری را برای تعیین این هزینه ها طراحی کند.

آیا هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک تهران دقیقا محاسبه می شود؟/ سرگردانی تهرانی ها به دلیل آماده نبودن زیرساخت های اجرای طرح ترافیک جدید

اما بررسی ها نشان می دهد که هنوز این نرم افزار به طور کامل نمی تواند تخفیفاتی که براساس مصوبه شورای شهر تهران برای خودروهای دارای معاینه فنی برتر و یا خودروهای هیبریدی و تخفیف هایی که برای گروه های سهمیه بگیران در نظر گرفته است را محاسبه کند.

به زبان ساده تر در حال حاضر به نظر می رسد که تمامی شهروندان به صورت یک شکل  هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک را براساس ساعات ورود به این محدوده ها بدون در نظر گرفتن تخفیفات می پردازند و اگر این ادعا صحیح باشد سوال اینجاست که هزینه های مازادی که اکنون از حساب شهروندی متقاضیان هر روز کسر می شود، چگونه قرار است دوباره به این حساب بازگردانده شود آن هم در شرایطی که نرم افزار محاسبه هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک قدرت این تفکیک و محاسبه و بازگرداندن هزینه های مازاد را به حساب متقاضیان ندارد؟

بر این مبنا در یک هفته اخیر شهروندانی در ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران متضرر شده اند که قانونمند بوده و سعی کرده اند براساس مصوبه شورای شهر تهران عمل کنند.

با توجه به اینکه دوربین های ثبت تخلف ورود به محدوده طرح ترافیک نیز به دلیل ناقص بودن نرم افزار متصل به این ابزارها هنوز کامل نشده و نمی تواند محاسبه های دقیق و بدون نقصی را انجام دهد، تکلیف پولی که از جیب تهرانی ها به راحتی به جیب شهرداری تهران می رود چه خواهد شد؟

یکی دیگر ازنکاتی که باید در این میان بیشتربه آن توجه شود، عملکرد دوربین های کنترلی و نظارتی نصب شده در محدوده طرح ترافیک است. کارشناسان سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بر این باورند که تنها 5 درصداحتمال خطا در این دوربین ها در ثبت تخلف ورودبه محدوده طرح ترافیک و یا محاسبه هزینه آن با احتساب تخفیف ها وجود دارد.

اما با توجه به عدم تکمیل نرم افزار محاسبه گر به نظر می رسد که این میزان ضریب خطا را تا 70 درصد باید در نظر گرفت و اگر این ادعا نیز ثابت شود، شهرداری تهران درمقابل عدم تکمیل زیرساخت های مورد نیاز نیز مسئول خواهد بود.

یکی دیگر از مشکلاتی که اکنون در مورد طرح ترافیک جدید شهر تهران وجود دارد، در سایت ثبت نام اینطرح است. در حال حاضر بسیاری از خبرنگاران و یا شهروندان و یا سهمیه بگیران با وجود پیامک مربوط به تایید مدارک ارسالی در این سامانه  اقدام به ایجاد حساب شهروندی و یا ورود به محدوده طرح ترافیک کرده اند اما زمانی که وارد سایت می شوند، نام آنها مبنی بر متقاضیان تایید صلاحیت شده وجود ندارد. در این صورت چه زمانی قرار است که وضعیت این افراد برای ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران مشخص شود؟

آیا هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک تهران دقیقا محاسبه می شود؟/ سرگردانی تهرانی ها به دلیل آماده نبودن زیرساخت های اجرای طرح ترافیک جدید

زمانی که طرح عوارضی شدن ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران در کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران موردبرررسی قرار گرفت و متعاقب آن نیز در صحن علنی شورا به رای گیری گذاشته شد؛ معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران مدعی شده بود که تمامی زیرساخت های لازم برای این کار تامین شده است و به نظر می رسد که شورای شهر بر مبنای این ادعای آقای معاون اقدام به تصویب این طرح پر حاشیه کرده است. اما اگر این ادعای پور سیدآقایی تایید نشود، سوال اینجاست که شورای شهر در مقابل این ادعای دروغین معاون شهردار تهران چه رویکردی خواهد داشت؟

اما سوال مهمتر از کمیسیون مربوطه یعنی عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران است که آیا تا کنون اقدامی نسبت به راستی آزمایی و نحوی عملکرد این طرح با بهره گیری از کارشناسان خود انجام داده است؟ و قرار نیست با توجه به حاشیه های پیش آمده در مورد اجرای این طرح ورود کند؟

آنچه مسلم است این است که در طول یک هفته اخیر بیشتر از آنکه شهرداری تهران بابت تاخیر در اجرای طرح ترافیک جدید شهر تهران آن هم به دلیل کامل نبودن زیر ساخت ها متضرر شده باشد، این شهروندان هستند که بسیار بیشتر از آنچه قانون به عنوان هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک برای آنها مشخص کرده از جیبشان رفته و متضرر شده اند و به نظر می رسد که زمان ورود کمیسیون مربوط به این طرح به عنوان نماینده شورای شهر تهران فرا رسیده است.

نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
0
2
من خواستم در سایت ثبت نام کنم ولی نمیشود . بارها و بارها تلاش کردم و نشد و هربار ایرادهایی میگیرد که اصلا وجود ندارد . وقتی برای یک ثبت نام ساده با چنین اشکالاتی مواجه میشوم چگونه میشود به این روش پیچیده محاسبات اطمینان کرد ؟
شهریار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
0
2
سلام. خوب یا بد این طرح مطرح نیست. مشکل از آنجا شروع می شود که راه حلی برای موارد خاص پیدا نمیکنند. یکی ازموارد مربوط به مستاجرانی است که در محدوه طرح ترافیک ساکن هستند و مالک حاضر به پرداخت عوارض شهرداری ملک خودش نیست، در صورتی که جهت تایید آدرس باید عوارض پرداخت شود. مشکل دوم سکونت بر اساس سند منزل تاید می شود، تکلیف آنهایی که مبایعه نامه دارند و مراحل تحویل سند چند ماه طول می کشد چیست؟
علي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
0
2
اين آقاي سيدي مكر به دليل ناكارآمدي مديريتي استعفاء نداده بود چطور شد دوباره در راس مديريتي قرار گرفت پس معلومه كه اصلا وابدا سلامتي انسانها براي مسئولان مهم نيست.
بيژن
|
United States
|
۱۱:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
0
2
با سلام. افزايش ساعت طرح ترافيك از ساعت 17 به 19 تنها باعث درد سر براي خانواده هاي داخل طرح شده ضمن اينكه براي انجام كارهاي ضروري در كل هفته هيچگونه امكان برقرار نشده است. در ضمن افزايش ساعت طرح ترافيك باعث تجمع وحشتناك خوردروها در بالاي محدوده طرح ( به ويژه در اتوبان شهيد مدرس) در ساعت 19 مي شود . در حاليكه قبلا بين 17 تا 19 بسياري از ماشينهايي كه امكان ورود به طرح داشتند از بار ترافيك ساعت 19 مي كاست و در حال حاضر ترافيك تا ساعت 20 به بعد هم ادامه دارد..
اونن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
0
2
متاسفانه برخلاف کل دنیا، در مملکت ما حل مشکل آلودگی هوا و ترافیک رها شده و به نام آن ، بر طرحی بی خاصیت بنام طرح ترافیک اصرار دارند و فقط از آن به عنوان بانکی برای کسب درامد از مردم بیدفاع استفاده میکنند بدون آنکه ریالی از آن برای اصلاح آلودگی هوا صرف شود.
مسئولین محترم!!؟؟
کاهش آلودگی و ترافیک چه شد؟ ول کنید این نوع کنترل ترافیک را.
منشا نارضایتیهای بزرگی دارید برای خودتان فراهم میکنید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
0
0
عوارض برای پل ها و تونل ها نشد حالا برای خیابان ها پول می گیرند!!
احتمالا می خواهند سال دیگر هم توسعه بدن محدوده را!!
سید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
0
1
واقعا متاسفم از این همه بی مدیریتی . یعنی در چند سال گذشته همه امکانات و همه تصمیم گیری ها اشتباه بود. و برنامه ریزی مدیران قبلی را باید زیر سوال برد . چرا مردم باید ضرر و زیان اشتباه مدیریت غلط را بدهند؟ لطفا یک بار هم که شده به اشتباه خودتون اعتراف کنید و این طرح رو به روال گذشته برگردونید تا مردم از سردرگمی نجات پیداکنن.
نام:
ایمیل:
* نظر:
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
آرشیو
آخرین اخبار
ورزشی
سلامت
خودرو
استان ها
پربازدید
پربحث
نظرسنجی
آیا با طرح منع به کارگیری بازنشستگان موافق هستید؟
بله
خیر
فیلم
آرشیو
بین‌الملل
آرشیو
مناطق
آرشیو