با توجه به اینکه طرح ترافیک شهر تهران با تمام انتقادهایی که به نحوی اجرای آن از سوی منتقدان و حتی برخی از اعضای شورای شهر تهران اجرایی شد، این در حالی است که بعد از گذشت یک هفته از اجرای این طرح پر حاشیه نحوی محاسبه هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک به دلیل کامل نبودن زیر ساخت های لازم با اما و اگرهای زیادی روبه روست.
کد خبر: ۶۸۸۵۵
تعداد نظرات: ۷ نظر
تاریخ انتشار: ۵۰ : ۱۴ - ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
آیا هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک تهران دقیقا محاسبه می شود؟/ سرگردانی تهرانی ها به دلیل آماده نبودن زیرساخت های اجرای طرح ترافیک جدید
با توجه به اینکه طرح ترافیک شهر تهران با تمام انتقادهایی که به نحوی اجرای آن از سوی منتقدان و حتی برخی از اعضای شورای شهر تهران اجرایی شد، این در حالی است که بعد از گذشت یک هفته از اجرای این طرح پر حاشیه نحوی محاسبه هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک به دلیل کامل نبودن زیر ساخت های لازم با اما و اگرهای زیادی روبه روست.

به گزارش تیتر شهر
: زمانی که معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصمیم گرفت تا در نیمه اردیبهشت ماه امسال طرح پر حاشیه ترافیک را در تهران اجرایی کند، برخی از کارشناسان به ویژه پلیس راهور تهران بزرگ و اعضای شورای شهر تهران به تکمیل نبودن زیر ساخت های مورد نیاز برای اجرای درست آن هشدار داده بودند.

اما به رغم تمامی این انتقادها محسن پور سیدآقایی در آخرین نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران ادعا کرد که 15 اردیبهشت در شرایطی این شیوه جدید ورود به محدوده طرح ترافیک از سوی شهرداری تهران و با حمایت پلیس راهور تهرانبزرگ و سایر دستگاه های متولی اجرایی می شود که تمامی زیرساخت های مورد نیاز آن اعم از دوربین های کنترلی، نرم افزار محاسبه نرخ ورود به محدوده براساس ساعت و تخفیف های تعیین شده در مصوبه شورای شهر تهران به طور کامل آماده شده است.

معاون شهردار تهران حتی ادعا کرد که شهروندانی که اقدام به ثبت نام در سایت جدید طرح ترافیک کرده اند نیز بدون هیچ گونه مشکلی می توانند باقی مراحل ثبت نام و تکمیل مدارک خود را انجام دهند.

با تمام وعده هایی که معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به پایتخت نشینان در مورد اجرای درست و به موقع و محاسبه دقیق هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران داده بود، اما اکنون بعد از گذشت تنها یک هفته این شائبه بین تهرانی ها ایجاد شده است که هنوز شهرداری تهران زیرساخت های مورد نیاز برای محاسبه دقیق هزینه های ورود به محوده طرح ترافیک را ایجاد نکرده است.

برای بررسی این شائبه و انتقاد پایتخت نشینان کافی است تا یک بار با بررسی مصوبه شورای شهر تهران درمورد اجرای طرح ترافیک جدید شهر تهران وضعیت زیر ساخت های مورد نیاز این طرح را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

آیا هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک تهران دقیقا محاسبه می شود؟/ سرگردانی تهرانی ها به دلیل آماده نبودن زیرساخت های اجرای طرح ترافیک جدید

براساس مصوبه شورای شهر تهران نحوی محاسبه هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران به این صورت است که شهرداری تهران باید حاصل ضرب نرخ پایه به مبلغ 200 هزار ریال با احتساب 20 درصد عوارض توسعه حمل و نقل ریلی در ضریب مربوط به محدوده تردد، ضریب مربوط به ساعت تردد، ضریب مربوط به میزان آلایندگی وسیله نقلیه و ضریب مربوط به زمان پرداخت را به عنوان هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک برای متقاضیان محاسبه کند. اولین ساعت ورود به محدوده طرح ترافیک از 6:30 تا 10 و آخرین ساعت عوارض طرح ترافیک ساعت 19 است که طرح ترافیک در محدوده های مرکزی شهر تهران به اتمام می رسد.

البته در این میان البته شورای شهر تهران تخفیف های بین 20 تا 90 درصدی ای نیز برای سمیه بگیران و دارندگان طرح ترافیک برتر به عنوان مشوق در نظر گرفته است.

میزان تخفیفی که برای  ورود عوارض تردد وسايل نقليه جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان بیست و پنج درصد (25%) و ورود خبرنگاران به محدوده طرح ترافیک نیز 90 درصد در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که دارندگان معاینه فنی برتر نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک بر اساس ساعت ورودبا تخفیف 20 درصدی و دارندگان خودروهای هیبریدی نیز با تخفیف 10 درصدی روبه رو خواهند شد.

بر مبنای این تقسمی بندی های انجام شده، امانحوی محاسبه این تخفیف ها به دلیل کامل نبودن نرم افزارهای متصل به دوربین های کنترلی و نظارتی که شهرداری تهران در مبادی ورودی و خروجی طرح ترافیک شهر تهران متصل کرده مشخص نیست.

دلیل این ادعا نیز تغییر نرم افزار قبلی محاسبه ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران است که به دوربین های کنترلی این محدوده متصل بود. در واقع با توجه به نرخ های متعددی که شهرداری تهران برای ورود شهروندان اعم از عادی و سهمیه بگیران برای ورود به این محدوده در نظر گرفته است، محسن پور سیدآقایی با صرف هزینه ای تصمیم گرفت تا نرم افزار دیگری را برای تعیین این هزینه ها طراحی کند.

آیا هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک تهران دقیقا محاسبه می شود؟/ سرگردانی تهرانی ها به دلیل آماده نبودن زیرساخت های اجرای طرح ترافیک جدید

اما بررسی ها نشان می دهد که هنوز این نرم افزار به طور کامل نمی تواند تخفیفاتی که براساس مصوبه شورای شهر تهران برای خودروهای دارای معاینه فنی برتر و یا خودروهای هیبریدی و تخفیف هایی که برای گروه های سهمیه بگیران در نظر گرفته است را محاسبه کند.

به زبان ساده تر در حال حاضر به نظر می رسد که تمامی شهروندان به صورت یک شکل  هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک را براساس ساعات ورود به این محدوده ها بدون در نظر گرفتن تخفیفات می پردازند و اگر این ادعا صحیح باشد سوال اینجاست که هزینه های مازادی که اکنون از حساب شهروندی متقاضیان هر روز کسر می شود، چگونه قرار است دوباره به این حساب بازگردانده شود آن هم در شرایطی که نرم افزار محاسبه هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک قدرت این تفکیک و محاسبه و بازگرداندن هزینه های مازاد را به حساب متقاضیان ندارد؟

بر این مبنا در یک هفته اخیر شهروندانی در ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران متضرر شده اند که قانونمند بوده و سعی کرده اند براساس مصوبه شورای شهر تهران عمل کنند.

با توجه به اینکه دوربین های ثبت تخلف ورود به محدوده طرح ترافیک نیز به دلیل ناقص بودن نرم افزار متصل به این ابزارها هنوز کامل نشده و نمی تواند محاسبه های دقیق و بدون نقصی را انجام دهد، تکلیف پولی که از جیب تهرانی ها به راحتی به جیب شهرداری تهران می رود چه خواهد شد؟

یکی دیگر ازنکاتی که باید در این میان بیشتربه آن توجه شود، عملکرد دوربین های کنترلی و نظارتی نصب شده در محدوده طرح ترافیک است. کارشناسان سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بر این باورند که تنها 5 درصداحتمال خطا در این دوربین ها در ثبت تخلف ورودبه محدوده طرح ترافیک و یا محاسبه هزینه آن با احتساب تخفیف ها وجود دارد.

اما با توجه به عدم تکمیل نرم افزار محاسبه گر به نظر می رسد که این میزان ضریب خطا را تا 70 درصد باید در نظر گرفت و اگر این ادعا نیز ثابت شود، شهرداری تهران درمقابل عدم تکمیل زیرساخت های مورد نیاز نیز مسئول خواهد بود.

یکی دیگر از مشکلاتی که اکنون در مورد طرح ترافیک جدید شهر تهران وجود دارد، در سایت ثبت نام اینطرح است. در حال حاضر بسیاری از خبرنگاران و یا شهروندان و یا سهمیه بگیران با وجود پیامک مربوط به تایید مدارک ارسالی در این سامانه  اقدام به ایجاد حساب شهروندی و یا ورود به محدوده طرح ترافیک کرده اند اما زمانی که وارد سایت می شوند، نام آنها مبنی بر متقاضیان تایید صلاحیت شده وجود ندارد. در این صورت چه زمانی قرار است که وضعیت این افراد برای ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران مشخص شود؟

آیا هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک تهران دقیقا محاسبه می شود؟/ سرگردانی تهرانی ها به دلیل آماده نبودن زیرساخت های اجرای طرح ترافیک جدید

زمانی که طرح عوارضی شدن ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران در کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران موردبرررسی قرار گرفت و متعاقب آن نیز در صحن علنی شورا به رای گیری گذاشته شد؛ معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران مدعی شده بود که تمامی زیرساخت های لازم برای این کار تامین شده است و به نظر می رسد که شورای شهر بر مبنای این ادعای آقای معاون اقدام به تصویب این طرح پر حاشیه کرده است. اما اگر این ادعای پور سیدآقایی تایید نشود، سوال اینجاست که شورای شهر در مقابل این ادعای دروغین معاون شهردار تهران چه رویکردی خواهد داشت؟

اما سوال مهمتر از کمیسیون مربوطه یعنی عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران است که آیا تا کنون اقدامی نسبت به راستی آزمایی و نحوی عملکرد این طرح با بهره گیری از کارشناسان خود انجام داده است؟ و قرار نیست با توجه به حاشیه های پیش آمده در مورد اجرای این طرح ورود کند؟

آنچه مسلم است این است که در طول یک هفته اخیر بیشتر از آنکه شهرداری تهران بابت تاخیر در اجرای طرح ترافیک جدید شهر تهران آن هم به دلیل کامل نبودن زیر ساخت ها متضرر شده باشد، این شهروندان هستند که بسیار بیشتر از آنچه قانون به عنوان هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک برای آنها مشخص کرده از جیبشان رفته و متضرر شده اند و به نظر می رسد که زمان ورود کمیسیون مربوط به این طرح به عنوان نماینده شورای شهر تهران فرا رسیده است.

نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
0
2
من خواستم در سایت ثبت نام کنم ولی نمیشود . بارها و بارها تلاش کردم و نشد و هربار ایرادهایی میگیرد که اصلا وجود ندارد . وقتی برای یک ثبت نام ساده با چنین اشکالاتی مواجه میشوم چگونه میشود به این روش پیچیده محاسبات اطمینان کرد ؟
شهریار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
0
2
سلام. خوب یا بد این طرح مطرح نیست. مشکل از آنجا شروع می شود که راه حلی برای موارد خاص پیدا نمیکنند. یکی ازموارد مربوط به مستاجرانی است که در محدوه طرح ترافیک ساکن هستند و مالک حاضر به پرداخت عوارض شهرداری ملک خودش نیست، در صورتی که جهت تایید آدرس باید عوارض پرداخت شود. مشکل دوم سکونت بر اساس سند منزل تاید می شود، تکلیف آنهایی که مبایعه نامه دارند و مراحل تحویل سند چند ماه طول می کشد چیست؟
علي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
0
2
اين آقاي سيدي مكر به دليل ناكارآمدي مديريتي استعفاء نداده بود چطور شد دوباره در راس مديريتي قرار گرفت پس معلومه كه اصلا وابدا سلامتي انسانها براي مسئولان مهم نيست.
بيژن
|
United States
|
۱۱:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
0
2
با سلام. افزايش ساعت طرح ترافيك از ساعت 17 به 19 تنها باعث درد سر براي خانواده هاي داخل طرح شده ضمن اينكه براي انجام كارهاي ضروري در كل هفته هيچگونه امكان برقرار نشده است. در ضمن افزايش ساعت طرح ترافيك باعث تجمع وحشتناك خوردروها در بالاي محدوده طرح ( به ويژه در اتوبان شهيد مدرس) در ساعت 19 مي شود . در حاليكه قبلا بين 17 تا 19 بسياري از ماشينهايي كه امكان ورود به طرح داشتند از بار ترافيك ساعت 19 مي كاست و در حال حاضر ترافيك تا ساعت 20 به بعد هم ادامه دارد..
اونن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
0
2
متاسفانه برخلاف کل دنیا، در مملکت ما حل مشکل آلودگی هوا و ترافیک رها شده و به نام آن ، بر طرحی بی خاصیت بنام طرح ترافیک اصرار دارند و فقط از آن به عنوان بانکی برای کسب درامد از مردم بیدفاع استفاده میکنند بدون آنکه ریالی از آن برای اصلاح آلودگی هوا صرف شود.
مسئولین محترم!!؟؟
کاهش آلودگی و ترافیک چه شد؟ ول کنید این نوع کنترل ترافیک را.
منشا نارضایتیهای بزرگی دارید برای خودتان فراهم میکنید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
0
0
عوارض برای پل ها و تونل ها نشد حالا برای خیابان ها پول می گیرند!!
احتمالا می خواهند سال دیگر هم توسعه بدن محدوده را!!
سید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
0
1
واقعا متاسفم از این همه بی مدیریتی . یعنی در چند سال گذشته همه امکانات و همه تصمیم گیری ها اشتباه بود. و برنامه ریزی مدیران قبلی را باید زیر سوال برد . چرا مردم باید ضرر و زیان اشتباه مدیریت غلط را بدهند؟ لطفا یک بار هم که شده به اشتباه خودتون اعتراف کنید و این طرح رو به روال گذشته برگردونید تا مردم از سردرگمی نجات پیداکنن.
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار خودرو
آئودی TT هم رفتنی است؟!

آئودی TT هم رفتنی است؟!

دو دهه بعدازآنکه آئودی TT در سال 1998 به بازار آمد، آیندهٔ آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. پیش‌ازاین گزارش شده بود این خودرو در نسل آینده به یک کوپهٔ چهاردر تبدیل خواهد شد اما حالا به نظر می‌رسد نه‌تنها این اتفاق روی نخواهد داد بلکه شاید تولید TT کلاً متوقف شود. اتوکار طی مصاحبه‌ای با مدیرعامل آئودی آقای «برام اسکات» در رابطه با این کوپهٔ اسپرت سؤال کرده و پاسخ جالبی شنیده است:
بررسی تخصصی مک لارن 720S اسپایدر جدید

بررسی تخصصی مک لارن 720S اسپایدر جدید

بی‌شک یکی از خبرسازترین خودروهای چند سال اخیر مک لارن 720S است که به جرات می‌توان گفت جزو بهترین سوپرکارهای چند دهه‌ی اخیر می‌باشد. با معرفی این خودرو می‌توانستیم حدس بزنیم که نسخه‌ی روباز آن نیز وارد بازار خواهد شد و حالا فرصت رانندگی با 720S اسپایدر فراهم شده است.
به آینده نیسان Z و GT-R امیدوار باشید!

به آینده نیسان Z و GT-R امیدوار باشید!

نسل فعلی نیسان GT-R و Z کاملاً قدیمی شده‌اند و ژاپنی‌ها هم به خوبی از این موضوع آگاه هستند. مدیر برنامه‌ریزی نیسان تأیید کرده این شرکت آینده‌ای برای دو خودروی اسپورت خود متصور است. البته به نظر نمی‌رسد جانشین این دو خودرو در آینده‌ای نزدیک پدیدار شوند.
افزایش سرمایه‌گذاری تویوتا در آمریکا

افزایش سرمایه‌گذاری تویوتا در آمریکا

تویوتا 749 میلیون دیگر نیز در تأسیسات تولید خودروی خود در آمریکا سرمایه‌گذاری خواهد کرد. علاوه بر بهبود کارخانه‌ها، این سرمایه‌گذاری 586 شغل جدید نیز ایجاد می‌کند. تویوتا در ابتدا می‌خواست در بازه‌ی زمانی 5 ساله مبلغ 10 میلیارد دلار در سایت‌های تولیدی خود در آمریکا سرمایه‌گذاری کند اما این خودروساز ژاپنی حدود 13 میلیارد دلار را به کارخانه‌های خود تزریق خواهد نمود.
سلامت
بیماری هایی که سراغ چپ دست ها می رود

بیماری هایی که سراغ چپ دست ها می رود

ارسطو، لئوناردو داوینچی و بسیاری از مفاخر جهان چپ دست بوده اند و برخی، این افراد را شاهدی برای نبوغ و توانایی های زیاد چپ دست ها می گیرند. اما با این وجود مطالعات زیادی رابطه بین چپ دست بودن با برخی بیماری ها ، از بیماری های روانی گرفته تا ام اس، را نشان می دهد.
ترفندهای کلیدی برای حفظ سلامت بدن

ترفندهای کلیدی برای حفظ سلامت بدن

سلامتی یکی از آن نعمت‌هایی است که شاید تا زمانی که از دست نرفته باشد قدر آن را ندانیم. می‌توان با رعایت چند نکته و ترفند، به این اصل مهم در زندگی دست یافت.
بی حوصله شدن دلیل بر بیماریست؟

بی حوصله شدن دلیل بر بیماریست؟

وقتی شما با کار یا امری مواجه می‌شوید که قلبا نمی‌خواهید انجامش بدهید، این حالت می‌تواند به شما استرس بدهد. کنار گذاشتن این کارها و فاصله گرفتن از آن‌ها، یکی از شیوه‌های به‌دست آوردن آرامش در کوتاه‌مدت است. اما بخش تاریک ماجرا این است که شما در زمان آینده باید کار مورد نظر را انجام بدهید و همین وضعیت می‌تواند احساس گناه یا خشم را در شما برانگیخته کند و استرس‌تان را افزایش بدهد.
نکاتی در مورد ماساژ کف پا

نکاتی در مورد ماساژ کف پا

در پایان یک روز طولانی و خسته‌کننده بسیاری از افراد تمایل دارند که از مزایای تکنیک مفید و آرامش بخش «ماساژ کف پا» بهره‌مند شوند.
علل شایع تب را بشناسید

علل شایع تب را بشناسید

بعضی اوقات نمی توان علت تب را مشخص کرد. اگر دمای بدن شما بیش از سه هفته 3/38 درجه سانتیگراد یا بیشتر بود و پزشک نتوانست علت تب را تعیین کند، در این صورت تب شما با علت نامعلوم است.
ورزشی
معرفی سرمربی تیم ملی طی 4 روز آینده

معرفی سرمربی تیم ملی طی 4 روز آینده

حضور اوره رنار به عنوان یکی از گزینه‌های جانشینی کی‌روش روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران تائید شده و این مربی مذاکرات مثبتی را با فدراسیون فوتبال ایران انجام داده است.
پرسپولیس جریمه شد

پرسپولیس جریمه شد

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، باشگاه‌های پرسپولیس،‌ فولاد خوزستان و نفت مسجدسلیمان را جریمه کرد.
پرونده ویژه
56 هزار میلیارد تومان بدهی به یادگار مانده شهرداری ازدوره گذشته است!

56 هزار میلیارد تومان بدهی به یادگار مانده شهرداری ازدوره گذشته است!

صحبت های اخیر محمد باقر قالیباف، شهردار سابق تهران در رسانه ملی مبنی برکذب دانستن بدهی 53 هزارمیلیاردی شهرداری تهران که از دوره مدیریت وی برای این مجموعه به یادگار مانده است، باعث شد تا با واکنش هایی از سوی اعضای شورای شهر روبه رو شود.
1300 میلیارد تومان از منابع درآمد پایدار شهرداری تهران در حوزه حمل و نقل محقق نشد! / شهرداری در خوشبینانه ترین حالت امسال با 3400 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است

1300 میلیارد تومان از منابع درآمد پایدار شهرداری تهران در حوزه حمل و نقل محقق نشد! / شهرداری در خوشبینانه ترین حالت امسال با 3400 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است

طبق لایحه بودجه سالانه که توسط مدیریت شهری تهیه و برای بررسی به شورای شهر تهران ارائه می شود، هر سال طبق جداولی میزان کسب درآمدهای شهرداری تهران در حوزه های مختلف تعیین می شود. بنابر این در صورت تحقق این منابع می توان گفت که تا انتهای یک سال مالی بودجه شهرداری تهران محقق شده است. اما در طول یک سال اخیر تنها در حوزه حمل و نقل شهرداری تهران حدود 1300 میلیارد تومان از بودجه محقق نشده است.
در صورت عدم پاسخ شفاف معاون حمل و نقل در ارائه طرح ترافیک به خبرنگاران ورود قضایی می کنیم!

در صورت عدم پاسخ شفاف معاون حمل و نقل در ارائه طرح ترافیک به خبرنگاران ورود قضایی می کنیم!

نزدیک به یک سال از اجرای شیوه جدید ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران می گذرد. با توجه به اینکه از همان ابتدا اعتراضات و البته نقدهای زیادی چه از سوی اعضای شورای شهر و چه از طرف رسانه ها مبنی بر نبود زیر ساخت های مورد نیاز در اجرای این طرح انجام شد، اما اصرار معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران مبنی بر وجود زیر ساخت های لازم باعث شد تا این طرح به شکل کاملا ضعیف و با اشکالات بسیار اجرایی شود.
راه رفتن در تهران هم پولی می شود! /5 تونل و یک بزرگراه از سوی شهرداری تهران به فروش می رسد!

راه رفتن در تهران هم پولی می شود! /5 تونل و یک بزرگراه از سوی شهرداری تهران به فروش می رسد!

پرداخت عوارض برای عبور از بزرگراه ها و تونل های شهری واقعیتی پذیرفته شده از سوی شهرهای مطرح دنیاست. جای دوری نرویم در شیخ نشین دوبی و یا در سنگاپور، کوالالامپور، سئول و شانگ هایی نیز مردم برای عبور از بزرگراه های شهرشان عوارض پرداخت می کنند. پرداخت عوارض مردم در شهرهای مطرح دنیا بر اساس کیفیت ساخت بزرگراه ها و یا تونل های شهری و مشارکت بخش خصوصی در تکمیل این پروژه هاست که باعث شده تا شهروندان برای عبور از این زیرساخت های شهری عوارضی را که تعیین می شود را بپردازند.
رویای همکاری دولت با شهرداری ها به کابوس شکایت ختم شد/ شورای عالی استان شکایت عدم همکاری دولت را به کمیسیون اصل 90 برد

رویای همکاری دولت با شهرداری ها به کابوس شکایت ختم شد/ شورای عالی استان شکایت عدم همکاری دولت را به کمیسیون اصل 90 برد

همکاری دولت با شهرداری ها به ویژه شهرداری تهران رویای شیرینی بود که در ابتدای شروع دوره جدید مدیریت شهری بارها مدیران ارشد شهرداری درباره آن صحبت کرده بودند. حتی به واقعیت پیوستن این رویا به اندازه ای بود که نخستین شهردار اصلاح طلب شهرداری تهران تصمیم گرفت تا لایحه بودجه امسال شهرداری تهران را بر مبنای این همکاری و تعهدات قانونی ای که دولت در مقابل شهرداری تهران داشت، تهیه و به شورای شهر فرستاد. اکنون بعد از گذشت یک سال و نیم از فعالیت دوره جدید مدیریت شهری در تهران اکنون این رویا به یک کابوسی تبدیل شده است که مدیران ارشد و تصمیم گیران حوزه مدیریت شهری تهران و سایر شهرها کشور برای رهایی از این کابوس شوم شکایت خود را از بد عهدی های دولت به کمیسیون اصل 90 برده اند.
جلسه ای با دستاورد و ارزش حداقلی! /تصمیم گیری در شرایط ابهام و نا اطمینانی!/رای دادن با طعم «رو کم کنی»!/«کمیسیون ها» با این همه نیرو و مشاور چه کار می کنند؟!

جلسه ای با دستاورد و ارزش حداقلی! /تصمیم گیری در شرایط ابهام و نا اطمینانی!/رای دادن با طعم «رو کم کنی»!/«کمیسیون ها» با این همه نیرو و مشاور چه کار می کنند؟!

با توجه به اینکه در «یکصد و یازدهمین» جلسه شورای شهر تهران، اعضا توانستند فقط چهار بند از دستور جلسه امروز را مورد بررسی قرار دهند، اما دو بند از دستور جلسه مطرح شده، به دلیل ضعف مبنای کارشناسی دوباره به کمیسیون های مربوطه بازگشت، موضوعی که حکایت از آن دارد که با توجه به صرف هزینه زمانی و مالی بسیاربالا ، همچنان طرح هایی که برای رای گیری و بحث های نهایی روانه صحن شورای شهر تهران می شود، فاقد ارزش و دستاورد برای مردم و شهر تهران است.
تغییر ناگهانی موضع شورای شهر در کاهش معاونت های شهرداری تهران/ آیا پای منافع نیروهای دست نشانده برخی از اعضای شورای شهر در میان است؟/ سرگردانی شهروندان بعد از لغو مصوبه برج باغ ها

تغییر ناگهانی موضع شورای شهر در کاهش معاونت های شهرداری تهران/ آیا پای منافع نیروهای دست نشانده برخی از اعضای شورای شهر در میان است؟/ سرگردانی شهروندان بعد از لغو مصوبه برج باغ ها

صد و دهمین جلسه شورای شهر تهران در حالی به صورت علنی برگزار شد که از پنج دستور جلسه ای که بررسی آن در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گفت، سه دستور به دلیل نیاز به کارشناسی بیشتر به کمیسیون های مربوطه ارجاع داده شد و دو بندی که به رای گیری گذاشته شد، نیز از جمله کارهای روتین شورا محسوب می شد. این در حالی است که کلیت جلسه امروز شورای شهر در بررسی کارشناسان، خروجی و دستاوردی برای شهرداری و شهروندان در پی نداشت.
تحقیق و تفحص بی حاصل!/تکرار حرف های یکسال گذشته توام با ترس و محافظه کاری بیشتر!/ ابهام در عملکرد یکساله کمیسیون فرهنگی !/ تحقیق و تفحص از موسسه همشهری؛ طرحی با ریشه های سیاسی!

تحقیق و تفحص بی حاصل!/تکرار حرف های یکسال گذشته توام با ترس و محافظه کاری بیشتر!/ ابهام در عملکرد یکساله کمیسیون فرهنگی !/ تحقیق و تفحص از موسسه همشهری؛ طرحی با ریشه های سیاسی!

در جلسه یکصدونهم شورای شهر تهران، سه بند از دستور جلسه 16 بندی مورد بررسی اعضا قرار گرفت. موضوع مهمی که در این میان وجود دارد، این است که «اقتصاد جلسه» به مفهوم تخصیص بهینه و مدیریت زمان برای بررسی صورت جلسات و در اولویت قرار گرفتن موضوعات اساسی شهر در جلسات علنی به هیچ عنوان رعایت نمی شود که این موضوع هزینه ای است که تاوان آن را باید شهروندان تهرانی بپردازند. این درحالی است که هر جلسه شورای شهر تهران برای شهروندان تهرانی چیزی معادل 700 میلیون تومان هزینه در بردارد.
آرشیو
آخرین اخبار
ورزشی
سلامت
خودرو
استان ها
پربازدید
پربحث
پرطرفداترین اخبار
تازه‌های شبکه‌های اجتماعی
آرشیو
معرفی‌نرم افزارهای‌کاربردی
لانچر کاربردی و سریع برای اندروید

لانچر کاربردی و سریع برای اندروید

لانچر آرو با نام لاتین Arrow Launcher ، یک لانچر زیبا با امکانات زیاد برای سیستم عامل اندروید است که تجربه ای متفاوت را برای کاربران به ارمغان می آورد.
بهترین اپلیکیشن های سفر (3)

بهترین اپلیکیشن های سفر (3)

می‌خواهیم از یک شبکه اجتماعی واقعی مختص سفر برای‌تان بگوییم. کوچ‌سرفینگ که معنای تحت‌الفظی‌اش می‌شود کاناپه‌گردی از یک ایده ساده آغاز شد: یک مسافر، از اهالی مقصد مورد نظرش می‌پرسد آیا در خانه‌تان کاناپه اضافه برای یک مهمان دارید؟ تنها چیزی که قرار است در اختیارتان قرار گیرد همین تخت یا جای خواب است و اگر امکان استفاده از آشپزخانه برای آشپزی و یا چرخیدن در شهر به همراه میزبان‌تان فراهم شد لطف داوطلبانه او تلقی می‌شود.
نرم افزار مدیریت موبایل آیفون (برای ویندوز)

نرم افزار مدیریت موبایل آیفون (برای ویندوز)

کاربران گوشی های آیفون بدون ابزارهای جانبی نمیتوانند مانند دستگاه های اندرویدی گوشی خود را مدیریت کنند و با اتصال دستگاه به کامپیوتر، فولدرهای موجود در دستگاه را ببینند. اما نرم افزار iTools یکی از بهترین نرم افزار ها در زمینه مدیریت موبایل آیفون میباشد که از انواع گوشی های آیفون و بسیاری از برنامه های کاربردی که برای اتصال به دستگاه شما به ایتونز نیاز دارند، پشتیبانی میکند.
بهترین اپلیکیشن های سفر (2)

بهترین اپلیکیشن های سفر (2)

گوشی هوشمند بخشی جدانشدنی از زندگی امروز ما شده است. یک دستیار باهوش که ما را بیدار می‌کند، برنامه‌های‌مان را یادآوری می‌کند، ما را سر قرارهای کاری می‌فرستد و برای تولد دوست‌مان هدیه سفارش می‌دهد. آدم‌ها نه تنها دیگر در مسیرها و شهرهای غریبه گم نمی‌شوند بلکه همواره در دسترس دوستان و آشنایان و جمع بزرگی از فعالان مجازی قرار دارند.
بهترین اپلیکیشن های سفر (1)

بهترین اپلیکیشن های سفر (1)

گوشی هوشمند بخشی جدانشدنی از زندگی امروز ما شده است. یک دستیار باهوش که ما را بیدار می‌کند، برنامه‌های‌مان را یادآوری می‌کند، ما را سر قرارهای کاری می‌فرستد و برای تولد دوست‌مان هدیه سفارش می‌دهد. آدم‌ها نه تنها دیگر در مسیرها و شهرهای غریبه گم نمی‌شوند بلکه همواره در دسترس دوستان و آشنایان و جمع بزرگی از فعالان مجازی قرار دارند.
نرم افزار اندرویدی سلفی با صدای سوت و دست !

نرم افزار اندرویدی سلفی با صدای سوت و دست !

نرم افزار Self Camera HD Pro ، با استفاده از این نرم افزار می توانید سلفی های زیبایی را از خود و دوستانتان بگیرید اما با این تفاوت که این بار با زدن دکمه این کار را انجام نخواهید داد.همانطور که از عنوان مطلب پیداست شما قادر خواهید بود تا با کف زدن یا سوت زدن شات هایی را به عنوان سلفی بگیرید.
نرم افزار موبایل افکت گذاری بسیار زیبا بر روی تصاویر

نرم افزار موبایل افکت گذاری بسیار زیبا بر روی تصاویر

اگر به دنبال برنامه ای کاربردی در زمینه ویرایش و سازماندهی تصاویر خود در گوشی می باشید این برنامه بسیار جالب می تواند عکس های گوشی شما را به تصاویر جذاب و خیره کننده تبدیل کند. این برنامه امکانات مختلف و حرفه ای در زمینه ویرایش، مقایسه، سازماندهی، فهرست کردن و ... در اختیار شما قرار می دهد .
آرشیو
فیلم
۱
دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!+ فیلم

دخل وخرج شهرداری تهران در مراکز فرهنگی همخوانی ندارد!+ فیلم

یک صدو بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهران در حالی امروز برگزارشدکه از دستور جلسه 15 بندی ای که قراربود مورد بررسی اعضا قرار بگیرد، اما تنها 8 بند از این دستور جلسه مورد نقد و بررسی قرارگرفت. اما آنچه که می توان به عنوان خروجی جلسه امروز شورا می توان از آن یاد کرد، این است که همچنان ضعف مدیریت زمان و در اولویت قرار دادن موضوعات مهم شهر و شهرداری تهران در مدیریت جلسات شورا وجود دارد.
جنایتکار معروف آمریکایی با 24 شخصیت عجیب!

جنایتکار معروف آمریکایی با 24 شخصیت عجیب!

او اولین انسان با اختلال چند شخصیتی بود که به خاطر این بیماری از تمام جرایمی که مرتکب شده بود، تبرئه شد. طبق نظر پزشکان، «بیلی میلیگان»، 24 شخصیت مختلف داشت که در هر کدام از آنها می توانست با لهجه های مختلف صحبت کند و کارهای مختلفی انجام دهد. در این ویدئو به طور کامل به معرفی او و تمام شخصیت ها می پردازیم.
از قصه گویی شهردار تهران تا بازی با نوجوانان کارتن خواب+فیلم

از قصه گویی شهردار تهران تا بازی با نوجوانان کارتن خواب+فیلم

جمعه هفته گذشته بود که شهردار تهران به همراه سخنگوی شورای شهر بدون هیچ همراه و خبرنگاری راهی سرای نور، نخستین مرکز نگهداری پسران نوجوان کارتن خواب شدند که با تلاش جمعیت طلوع بی نشان راه اندازی شده است. گفت و گو ی دوستانه پیروز حناچی با بچه ها از قصه گویی برای این کودکان تا بازی فوتبال دستی با این بچه ها نتیجه این دیدار صمیمانه شهردار تهران با کودکان و نوجوانان کار بود.
مهمترین علائم کبد چرب

مهمترین علائم کبد چرب

امروزه ابتلا به کبد چرب به دلیل سبک زندگی نامناسب افزایش پیدا کرده است. ابتلا به کبد چرب دلایل مختلفی دارد اما از مهم ترین دلایل کبد چرب در پی مصرف انرژی بیش از حد، چاقی، تنبلی و کم بودن ورزش و فعالیت است.
فیلم های دیگر
بین‌الملل
ایمیل عامل حمله را ۹ دقیقه قبل از حادثه دریافت کردم

ایمیل عامل حمله را ۹ دقیقه قبل از حادثه دریافت کردم

نخست وزیر نیوزیلند امروز (یکشنبه) اعلام کرد، دفترش روز جمعه ایمیل عامل حمله تروریستی به دو مسجد کرایست‌چرچ را تنها چند دقیقه قبل از وقوع حادثه تروریستی دریافت کرده بود. رئیس پلیس این کشور نیز از افزایش آمار قربانیان خبر داد.
درخواست مجدد برای ترور رهبران حماس

درخواست مجدد برای ترور رهبران حماس

با وجودی که جنبش حماس اعلام کرد، شلیک دو موشک از غزه به تل‌آویو اشتباه بوده و برای اثبات حسن نیت خود راهپیمایی‌های بازگشت در مرزها را لغو کرد، فرماندهی سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی ریسک نکرده و تصمیم گرفتند پیرامون شهرهای بزرگ اراضی اشغالی سامانه دفاعی گنبد آهنین نصب و ارتش را برای مقابله با حملات موشکی دیگر در حالت آماده باش کامل قرار دهند.
پاکستان یک موشک

پاکستان یک موشک "هوشمند" آزمایش کرد

نیروی هوایی پاکستان اعلام کرد که توسط یکی از جت‌های جنگنده این کشور با موفقیت، موشک توسعه یافته داخلی را که از آن به عنوان "سلاح هوشمند" یاد شده مورد آزمایش قرار داده است.
آرشیو
جدیدترین اخبار شهرداری تهران
آرشیو