با توجه به اینکه طرح ترافیک شهر تهران با تمام انتقادهایی که به نحوی اجرای آن از سوی منتقدان و حتی برخی از اعضای شورای شهر تهران اجرایی شد، این در حالی است که بعد از گذشت یک هفته از اجرای این طرح پر حاشیه نحوی محاسبه هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک به دلیل کامل نبودن زیر ساخت های لازم با اما و اگرهای زیادی روبه روست.
کد خبر: ۶۸۸۵۵
تعداد نظرات: ۷ نظر
تاریخ انتشار: ۵۰ : ۱۴ - ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
آیا هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک تهران دقیقا محاسبه می شود؟/ سرگردانی تهرانی ها به دلیل آماده نبودن زیرساخت های اجرای طرح ترافیک جدید
با توجه به اینکه طرح ترافیک شهر تهران با تمام انتقادهایی که به نحوی اجرای آن از سوی منتقدان و حتی برخی از اعضای شورای شهر تهران اجرایی شد، این در حالی است که بعد از گذشت یک هفته از اجرای این طرح پر حاشیه نحوی محاسبه هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک به دلیل کامل نبودن زیر ساخت های لازم با اما و اگرهای زیادی روبه روست.

به گزارش تیتر شهر
: زمانی که معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصمیم گرفت تا در نیمه اردیبهشت ماه امسال طرح پر حاشیه ترافیک را در تهران اجرایی کند، برخی از کارشناسان به ویژه پلیس راهور تهران بزرگ و اعضای شورای شهر تهران به تکمیل نبودن زیر ساخت های مورد نیاز برای اجرای درست آن هشدار داده بودند.

اما به رغم تمامی این انتقادها محسن پور سیدآقایی در آخرین نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران ادعا کرد که 15 اردیبهشت در شرایطی این شیوه جدید ورود به محدوده طرح ترافیک از سوی شهرداری تهران و با حمایت پلیس راهور تهرانبزرگ و سایر دستگاه های متولی اجرایی می شود که تمامی زیرساخت های مورد نیاز آن اعم از دوربین های کنترلی، نرم افزار محاسبه نرخ ورود به محدوده براساس ساعت و تخفیف های تعیین شده در مصوبه شورای شهر تهران به طور کامل آماده شده است.

معاون شهردار تهران حتی ادعا کرد که شهروندانی که اقدام به ثبت نام در سایت جدید طرح ترافیک کرده اند نیز بدون هیچ گونه مشکلی می توانند باقی مراحل ثبت نام و تکمیل مدارک خود را انجام دهند.

با تمام وعده هایی که معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به پایتخت نشینان در مورد اجرای درست و به موقع و محاسبه دقیق هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران داده بود، اما اکنون بعد از گذشت تنها یک هفته این شائبه بین تهرانی ها ایجاد شده است که هنوز شهرداری تهران زیرساخت های مورد نیاز برای محاسبه دقیق هزینه های ورود به محوده طرح ترافیک را ایجاد نکرده است.

برای بررسی این شائبه و انتقاد پایتخت نشینان کافی است تا یک بار با بررسی مصوبه شورای شهر تهران درمورد اجرای طرح ترافیک جدید شهر تهران وضعیت زیر ساخت های مورد نیاز این طرح را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

آیا هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک تهران دقیقا محاسبه می شود؟/ سرگردانی تهرانی ها به دلیل آماده نبودن زیرساخت های اجرای طرح ترافیک جدید

براساس مصوبه شورای شهر تهران نحوی محاسبه هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران به این صورت است که شهرداری تهران باید حاصل ضرب نرخ پایه به مبلغ 200 هزار ریال با احتساب 20 درصد عوارض توسعه حمل و نقل ریلی در ضریب مربوط به محدوده تردد، ضریب مربوط به ساعت تردد، ضریب مربوط به میزان آلایندگی وسیله نقلیه و ضریب مربوط به زمان پرداخت را به عنوان هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک برای متقاضیان محاسبه کند. اولین ساعت ورود به محدوده طرح ترافیک از 6:30 تا 10 و آخرین ساعت عوارض طرح ترافیک ساعت 19 است که طرح ترافیک در محدوده های مرکزی شهر تهران به اتمام می رسد.

البته در این میان البته شورای شهر تهران تخفیف های بین 20 تا 90 درصدی ای نیز برای سمیه بگیران و دارندگان طرح ترافیک برتر به عنوان مشوق در نظر گرفته است.

میزان تخفیفی که برای  ورود عوارض تردد وسايل نقليه جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان بیست و پنج درصد (25%) و ورود خبرنگاران به محدوده طرح ترافیک نیز 90 درصد در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که دارندگان معاینه فنی برتر نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک بر اساس ساعت ورودبا تخفیف 20 درصدی و دارندگان خودروهای هیبریدی نیز با تخفیف 10 درصدی روبه رو خواهند شد.

بر مبنای این تقسمی بندی های انجام شده، امانحوی محاسبه این تخفیف ها به دلیل کامل نبودن نرم افزارهای متصل به دوربین های کنترلی و نظارتی که شهرداری تهران در مبادی ورودی و خروجی طرح ترافیک شهر تهران متصل کرده مشخص نیست.

دلیل این ادعا نیز تغییر نرم افزار قبلی محاسبه ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران است که به دوربین های کنترلی این محدوده متصل بود. در واقع با توجه به نرخ های متعددی که شهرداری تهران برای ورود شهروندان اعم از عادی و سهمیه بگیران برای ورود به این محدوده در نظر گرفته است، محسن پور سیدآقایی با صرف هزینه ای تصمیم گرفت تا نرم افزار دیگری را برای تعیین این هزینه ها طراحی کند.

آیا هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک تهران دقیقا محاسبه می شود؟/ سرگردانی تهرانی ها به دلیل آماده نبودن زیرساخت های اجرای طرح ترافیک جدید

اما بررسی ها نشان می دهد که هنوز این نرم افزار به طور کامل نمی تواند تخفیفاتی که براساس مصوبه شورای شهر تهران برای خودروهای دارای معاینه فنی برتر و یا خودروهای هیبریدی و تخفیف هایی که برای گروه های سهمیه بگیران در نظر گرفته است را محاسبه کند.

به زبان ساده تر در حال حاضر به نظر می رسد که تمامی شهروندان به صورت یک شکل  هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک را براساس ساعات ورود به این محدوده ها بدون در نظر گرفتن تخفیفات می پردازند و اگر این ادعا صحیح باشد سوال اینجاست که هزینه های مازادی که اکنون از حساب شهروندی متقاضیان هر روز کسر می شود، چگونه قرار است دوباره به این حساب بازگردانده شود آن هم در شرایطی که نرم افزار محاسبه هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک قدرت این تفکیک و محاسبه و بازگرداندن هزینه های مازاد را به حساب متقاضیان ندارد؟

بر این مبنا در یک هفته اخیر شهروندانی در ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران متضرر شده اند که قانونمند بوده و سعی کرده اند براساس مصوبه شورای شهر تهران عمل کنند.

با توجه به اینکه دوربین های ثبت تخلف ورود به محدوده طرح ترافیک نیز به دلیل ناقص بودن نرم افزار متصل به این ابزارها هنوز کامل نشده و نمی تواند محاسبه های دقیق و بدون نقصی را انجام دهد، تکلیف پولی که از جیب تهرانی ها به راحتی به جیب شهرداری تهران می رود چه خواهد شد؟

یکی دیگر ازنکاتی که باید در این میان بیشتربه آن توجه شود، عملکرد دوربین های کنترلی و نظارتی نصب شده در محدوده طرح ترافیک است. کارشناسان سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بر این باورند که تنها 5 درصداحتمال خطا در این دوربین ها در ثبت تخلف ورودبه محدوده طرح ترافیک و یا محاسبه هزینه آن با احتساب تخفیف ها وجود دارد.

اما با توجه به عدم تکمیل نرم افزار محاسبه گر به نظر می رسد که این میزان ضریب خطا را تا 70 درصد باید در نظر گرفت و اگر این ادعا نیز ثابت شود، شهرداری تهران درمقابل عدم تکمیل زیرساخت های مورد نیاز نیز مسئول خواهد بود.

یکی دیگر از مشکلاتی که اکنون در مورد طرح ترافیک جدید شهر تهران وجود دارد، در سایت ثبت نام اینطرح است. در حال حاضر بسیاری از خبرنگاران و یا شهروندان و یا سهمیه بگیران با وجود پیامک مربوط به تایید مدارک ارسالی در این سامانه  اقدام به ایجاد حساب شهروندی و یا ورود به محدوده طرح ترافیک کرده اند اما زمانی که وارد سایت می شوند، نام آنها مبنی بر متقاضیان تایید صلاحیت شده وجود ندارد. در این صورت چه زمانی قرار است که وضعیت این افراد برای ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران مشخص شود؟

آیا هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک تهران دقیقا محاسبه می شود؟/ سرگردانی تهرانی ها به دلیل آماده نبودن زیرساخت های اجرای طرح ترافیک جدید

زمانی که طرح عوارضی شدن ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران در کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران موردبرررسی قرار گرفت و متعاقب آن نیز در صحن علنی شورا به رای گیری گذاشته شد؛ معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران مدعی شده بود که تمامی زیرساخت های لازم برای این کار تامین شده است و به نظر می رسد که شورای شهر بر مبنای این ادعای آقای معاون اقدام به تصویب این طرح پر حاشیه کرده است. اما اگر این ادعای پور سیدآقایی تایید نشود، سوال اینجاست که شورای شهر در مقابل این ادعای دروغین معاون شهردار تهران چه رویکردی خواهد داشت؟

اما سوال مهمتر از کمیسیون مربوطه یعنی عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران است که آیا تا کنون اقدامی نسبت به راستی آزمایی و نحوی عملکرد این طرح با بهره گیری از کارشناسان خود انجام داده است؟ و قرار نیست با توجه به حاشیه های پیش آمده در مورد اجرای این طرح ورود کند؟

آنچه مسلم است این است که در طول یک هفته اخیر بیشتر از آنکه شهرداری تهران بابت تاخیر در اجرای طرح ترافیک جدید شهر تهران آن هم به دلیل کامل نبودن زیر ساخت ها متضرر شده باشد، این شهروندان هستند که بسیار بیشتر از آنچه قانون به عنوان هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک برای آنها مشخص کرده از جیبشان رفته و متضرر شده اند و به نظر می رسد که زمان ورود کمیسیون مربوط به این طرح به عنوان نماینده شورای شهر تهران فرا رسیده است.

نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
0
2
من خواستم در سایت ثبت نام کنم ولی نمیشود . بارها و بارها تلاش کردم و نشد و هربار ایرادهایی میگیرد که اصلا وجود ندارد . وقتی برای یک ثبت نام ساده با چنین اشکالاتی مواجه میشوم چگونه میشود به این روش پیچیده محاسبات اطمینان کرد ؟
شهریار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
0
2
سلام. خوب یا بد این طرح مطرح نیست. مشکل از آنجا شروع می شود که راه حلی برای موارد خاص پیدا نمیکنند. یکی ازموارد مربوط به مستاجرانی است که در محدوه طرح ترافیک ساکن هستند و مالک حاضر به پرداخت عوارض شهرداری ملک خودش نیست، در صورتی که جهت تایید آدرس باید عوارض پرداخت شود. مشکل دوم سکونت بر اساس سند منزل تاید می شود، تکلیف آنهایی که مبایعه نامه دارند و مراحل تحویل سند چند ماه طول می کشد چیست؟
علي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
0
2
اين آقاي سيدي مكر به دليل ناكارآمدي مديريتي استعفاء نداده بود چطور شد دوباره در راس مديريتي قرار گرفت پس معلومه كه اصلا وابدا سلامتي انسانها براي مسئولان مهم نيست.
بيژن
|
United States
|
۱۱:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
0
2
با سلام. افزايش ساعت طرح ترافيك از ساعت 17 به 19 تنها باعث درد سر براي خانواده هاي داخل طرح شده ضمن اينكه براي انجام كارهاي ضروري در كل هفته هيچگونه امكان برقرار نشده است. در ضمن افزايش ساعت طرح ترافيك باعث تجمع وحشتناك خوردروها در بالاي محدوده طرح ( به ويژه در اتوبان شهيد مدرس) در ساعت 19 مي شود . در حاليكه قبلا بين 17 تا 19 بسياري از ماشينهايي كه امكان ورود به طرح داشتند از بار ترافيك ساعت 19 مي كاست و در حال حاضر ترافيك تا ساعت 20 به بعد هم ادامه دارد..
اونن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
0
2
متاسفانه برخلاف کل دنیا، در مملکت ما حل مشکل آلودگی هوا و ترافیک رها شده و به نام آن ، بر طرحی بی خاصیت بنام طرح ترافیک اصرار دارند و فقط از آن به عنوان بانکی برای کسب درامد از مردم بیدفاع استفاده میکنند بدون آنکه ریالی از آن برای اصلاح آلودگی هوا صرف شود.
مسئولین محترم!!؟؟
کاهش آلودگی و ترافیک چه شد؟ ول کنید این نوع کنترل ترافیک را.
منشا نارضایتیهای بزرگی دارید برای خودتان فراهم میکنید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
0
0
عوارض برای پل ها و تونل ها نشد حالا برای خیابان ها پول می گیرند!!
احتمالا می خواهند سال دیگر هم توسعه بدن محدوده را!!
سید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
0
1
واقعا متاسفم از این همه بی مدیریتی . یعنی در چند سال گذشته همه امکانات و همه تصمیم گیری ها اشتباه بود. و برنامه ریزی مدیران قبلی را باید زیر سوال برد . چرا مردم باید ضرر و زیان اشتباه مدیریت غلط را بدهند؟ لطفا یک بار هم که شده به اشتباه خودتون اعتراف کنید و این طرح رو به روال گذشته برگردونید تا مردم از سردرگمی نجات پیداکنن.
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار خودرو
هندلینگ برای تویوتا کرولا و نرمی سواری برای مزدا 3؛ داستان عجیب تعلیق عقب سدان های اقتصادی

هندلینگ برای تویوتا کرولا و نرمی سواری برای مزدا 3؛ داستان عجیب تعلیق عقب سدان های اقتصادی

مزدا در نمایشگاه خودرویی لس آنجلس 2018 نسل چهارم Mazda3 را معرفی نمود. Mazda3 که در کلاس C قرار دارد و پرفروش‌ترین خودرو شرکت مزدا است. تا کنون حدود 6 میلیون دستگاه Mazda3 در کل دنیا به فروش رفته است.
درباره مرسدس بنز بیشتر بدانید

درباره مرسدس بنز بیشتر بدانید

بنز همیشه خودروی لاکچری محسوب می‌شده که بسیاری از ما با دیدن آن در خیابان این سوال برایمان مطرح می‌شود که این مدل ماشین از چه زمانی وارد صنعت خودروسازی شد و به چه دلیل افراد تمایل به خرید بنز دارند. در این گزارش از این می‌گوییم که بنز چه زمانی پا به عرصه صنعت خودروسازی گذاشت و این برند چه ویژگی‌هایی دارد که برای مصرف کننده حائز اهمیت است.
برابوس 700 4x4² Final Edition معرفی شد؛ شاسی بلندی واقعا همه جا رو از آلمان

برابوس 700 4x4² Final Edition معرفی شد؛ شاسی بلندی واقعا همه جا رو از آلمان

با وجود ارایه نسل جدید مرسدس G کلاس، به نظر می رسد که برابوس کماکان علاقه زیادی به نسل قبلی این شاسی بلند نمادین دارد. تیونر مورد اعتماد اشتوتگارتی ها در یکی از آخرین پروژه های خود به سراغ مدل 2018 از G کلاس رفته و با بازنگری در بخش های مختلف، توانمندی های آن را تا حد زیادی ارتقا داده است.
چهره واقعی تویوتا سوپرا قبل از رونمایی رسمی لو رفت

چهره واقعی تویوتا سوپرا قبل از رونمایی رسمی لو رفت

هنوز چند ماهی تا رونمایی رسمی از نسل جدید تویوتا سوپرا باقی مانده است اما گویا دیگر نیازی نیست تا برای دیدن چهره ی این خودروی اسپرت تا نمایشگاه خودروی دیترویت سال 2019 صبر کنیم و تصاویری از طراحی سوپرای جدید به تازگی لو رفته و در اینترنت منتشر شده اند. با توجه به آنچه در تصاویر وجود دارد دیگر پوشش استتاری روی تویوتا سوپرا مشاهده نمی شود و همین یعنی این خودرو به نمونه ی نهایی و تولیدی بسیار شبیه خواهد بود.
مشخصات عجیب و غریب سانگ یانگ رکستون برای شرکت در رالی داکار 2019

مشخصات عجیب و غریب سانگ یانگ رکستون برای شرکت در رالی داکار 2019

یکی از جدیدترین خودروهایی که رالی داکار امسال شرکت خواهد کرد سانگ یانگ رکستون DKR است. طراحی و ساخت این خودروی مسابقه ای جدید در کشور اسپانیا انجام شده و طراحی آن همانند نسخه ای از رکستون است که در بازار اروپا به فروش می رسد.
خودروهایی که بیشترین طیف تنوع موتوری را دراختیار داشته اند!

خودروهایی که بیشترین طیف تنوع موتوری را دراختیار داشته اند!

در دنیای مدرن خودروها، بیشتر محصولاتی که تولید می‌شوند، درنهایت با دو یا سه موتور متفاوت و با خروجی‌های مختلف، تولید می‌شوند. بعضی از خودروها مانند بی ام و سری 3 جدید نیز موجود هستند که با یک موتور 2 لیتری و باقدرت 255 اسب بخار و گشتاور 400 نیوتون متر، تولید می شوند.
سلامت
بوسیدن این قسمت از صورت کودک ممنوع!

بوسیدن این قسمت از صورت کودک ممنوع!

نوزاد و کودک خردسال شما در مرحله ی مهمی از رشد قرار دارد برای همین هر بی دقتی در مراقبت از او عوارض جدی به دنبال خواهد داشت ، بوسیدن کودک هم یکی از این بی دقتی هاست.
دریافت وجه مکانیزاسیون دارویی در داروخانه‌ها قانونی است؟

دریافت وجه مکانیزاسیون دارویی در داروخانه‌ها قانونی است؟

مدیرکل سازمان بیمه سلامت استان تهران در واکنش به مباحثی مبنی بر دریافت وجه مکانیزاسیون دارویی در داروخانه‌ها تاکید کرد: هر تعرفه‌ای که قرار باشد از مردم یا بیمه شدگان دریافت شود و یا مراکز درمانی بر اساس آن اقدام کنند، باید مصوب شورای عالی بیمه و هیئت دولت باشد و بنابراین بیمه شده باید وجهی را که برای آن مصوبه وجود دارد، بپردازد.
فقیر شدن سالانه 100 میلیون انسان به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه های مراقبت و سلامت

فقیر شدن سالانه 100 میلیون انسان به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه های مراقبت و سلامت

دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت نخستین گرامی داشت روز جهانی پوشش سلامت، 12 دسامبر 2018 برابر با 21 آذر ماه جاری گفت هر سال، 100 میلیون انسان فقیر می شوند چرا که هزینه های مراقبت و سلامت بیشتر از آن چیزی است که توان پرداخت آن را دارند.
با بوی نفس می توان بیماری ها را تشخیص داد!

با بوی نفس می توان بیماری ها را تشخیص داد!

بوی نفس و دهان برای برخی از بیماری ها به عنوان یکی از راههای تشخیص به کار گرفته می شود ، اگر دهان فرد بوی بد لاک ناخن یا آمونیاک بدهد یعنی بخشی از اعضای داخلی او دچار مشکل شده است.
متریال
هویتی که خاکسترشد

هویتی که خاکسترشد

هفته ای که گذشت برای جامعه فرهنگ و معماری بی نهایت دشوار بود. آتش سوزی موزه ملی برزیل، مرکز فرهنگ و هنر 200 ساله ای که روز دوشنبه هفته گذشته در آتش سوخت، نه تنها مصنوعات تاریخی ارزشمند را نابود کرد،
مدرسه یا دهکده: مساله این است

مدرسه یا دهکده: مساله این است

طراحی ساختمان پیش دبستانی سن خوزه به دلیل برخی تفاوت های عمده نسبت به سایر ساختمان های آموزشی، مختص به کودکان بین 4 الی 6 سال بوده و از کالبد و شکل منحصربه فردی بهره می برد.
تاثیر استفاده از لوگو شرکت در طراحی داخلی فضای اداری

تاثیر استفاده از لوگو شرکت در طراحی داخلی فضای اداری

سبک های طراحی داخلی جدید و خلاقانه متنوعی ظهور کرده و طراحی منازل را دستخوش تغییر و تحول می کنند و اما دفاتر، شرکت ها و فضاهای اداری نیز از این تغییرات بی بهره نمانده اند؛ تغییراتی که صد البته مثبت و کاربردی هستند و بر اساس روانشناسی محیط کاری بدست آمده اند.
طراحی شهری نابرابر، تغییرات مدرن : بمبئی

طراحی شهری نابرابر، تغییرات مدرن : بمبئی

شهر بمبئی یکی از عجیب ترین شهرهای دنیا با جذاب ترین پلان های جامع شهری به شمار می رود. این شبه جزیره باریک و بلند به طور غیرممکنی از سه طرف توسط آب محصور شده است. شاید در گذشته دیدن زاغه های بمبئی یک امر طبیعی محسوب می شد.
ورزشی
خبر خوب! لیگ قهرمانان کشته نداد

خبر خوب! لیگ قهرمانان کشته نداد

روز ششم و پایانی مرحله‌ی گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان با بازی‌های نفس‌گیر و خطاهای بسیاری همراه بود اما در این بازی‌ها سه خطا بیشتر از دیگر خطاهای انجام شده خشن و جنجالی بودند.
پرونده ویژه
حضور 120 تولید کننده داخلی در یازدهمین جشنواره ارگانیک تهران/ میوه شب یلدای تهرانی ها در میادین میوه و تره بار پایتخت تامین شد+فیلم

حضور 120 تولید کننده داخلی در یازدهمین جشنواره ارگانیک تهران/ میوه شب یلدای تهرانی ها در میادین میوه و تره بار پایتخت تامین شد+فیلم

یازدهمین جشنواره محصولات ارگانیک در حالی در محل دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران واقع در بوستان گفت و گو برگزار می شود که به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار پایتخت نشینان می توانند آئین شب یلدای خود را با تهیه میوه و محصولات خشکبار و آجیل صدردرصد ارگانیک برگزار کنند.
از جولان فروشندگان مرغ و خروس و گوسفند زنده در نظام آباد تا بساط صافکاری و نقاشی کنار اتوبان صیاد شیرازی

از جولان فروشندگان مرغ و خروس و گوسفند زنده در نظام آباد تا بساط صافکاری و نقاشی کنار اتوبان صیاد شیرازی

با توجه به اینکه محله های نظام آباد، سبلان، ارامنه جزو محله های قدیمی شهر تهران است، اما این روزها به محلی برای مشاغل مزاحم و آسیب های اجتماعی تبدیل شده است. رونق بازار خرید و فروش مرغ و خروس وگوسفند زنده در طول خیابان نظام آباد، میدان گرگان و خیابان سبلان معضلی است که این روزها حتی امکان زندگی را از ساکنان این محله ها گرفته است.
برای ساخت و ساز در اراج هیچ‌گونه استعلامی از کمیسیون ماده ۷ نشده است / کمیسیون ماده 5 در خصوص باغ اراج تصمیم گیری می کند/ اعضای شورا تنها موفق به توقف کار شدند

برای ساخت و ساز در اراج هیچ‌گونه استعلامی از کمیسیون ماده ۷ نشده است / کمیسیون ماده 5 در خصوص باغ اراج تصمیم گیری می کند/ اعضای شورا تنها موفق به توقف کار شدند

ساخت و ساز در باغات لغو شده است اما ته مانده های این مصوبه خانمان سوز همچنان در شهر جولان می دهد و باغات پایتخت را در معرض خطر جدی قرار داده است. ماه های گذشته همه از تخریب باغ برره حرف می زدند و این روزها ساخت و ساز در باغ اراج بر سر زبان ها افتاده است؛ اما نقش مدیریت شهری در این میان چیست؟
برنامه اصلی طرح باز آفرینی در تهران توسعه فضاهای شهری است/ واگذاری اختیارات دولتی اراضی خط راه آهن تهران- تبریز به شهرداری تهران+فیلم

برنامه اصلی طرح باز آفرینی در تهران توسعه فضاهای شهری است/ واگذاری اختیارات دولتی اراضی خط راه آهن تهران- تبریز به شهرداری تهران+فیلم

بالاخره بعد از مناقشات بسیاری که بین شهرداری تهران و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی مبنی بر تعیین تکلیف اراضی بلااستفاده محدوده ریل راه اهن تهران – تبریز در دوره گذشته مدیریت شهری وجود داشت، با ورود معاون وزیر راه و شهرسازی به این ماجرا و اجرای طرح بازآفرینی شهری؛ مدیریت اراضی فوق با هدف توسعه فضاهای عمومی شهری در اختیار شهرداری تهران قرار گرفت. براساس این تصمیم گیری قرار است متخصصان در حوزه های مختلف شهری از محیط زیست، اجتماعی، شهرسازی، جامعه شناسی گرفته تا معماران و طراحان شهری، طرح های خود را با هدف استفاده بهینه از این اراضی در قالب یک مسابقه به دبیرخانه مسابقه طرح بازآفرینی شهری اراضی ریل تهران – تبریز ارائه دهند و بعد از بررسی هیات داوران طرح برتر اجرایی شود. همچنین در این رابطه تفاهم نامه مشترکی نیز میان شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، سازمان نوسازی شهر تهران و شرکت بازآفرینی شهری ایران منعقد شد تا طرح برتر این مسابقه با سرمایه گذاری بخش خصوصی در این محدوده اجرایی شود.
سازمانی مملو از موازی کاری و رانت نمی تواند به شهروندان خدمات ارائه دهد

سازمانی مملو از موازی کاری و رانت نمی تواند به شهروندان خدمات ارائه دهد

رییس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه ابتدا استاندارد سازی را از ساختار و عملکرد مدیریت شهری باید آغاز کنیم افزود: سازمانی فربه، ناکارامد، آلوده به رانت و مملو از موازی کاری نمی تواند خدمتی مناسب را به شهروندان ارائه کند .
چرا «شریعتمداری» نباید وزیر کار شود؟

چرا «شریعتمداری» نباید وزیر کار شود؟

دبیرکل جمعیت ایثارگران می‌گوید که عملکرد شریعتمداری در وزارت خانه صمت قابل دفاع نیست و نباید مجدادا او برای وزارت خانه کار که تجربه‌ای در آن ندارد انتخاب شود.
گام نخست شرکت واحد اتوبوسرانی برای راه اندازی اتوبوس مدارس در پایتخت/ راه اندازی 22 خط ویژه اتوبوس مدارس در تهران

گام نخست شرکت واحد اتوبوسرانی برای راه اندازی اتوبوس مدارس در پایتخت/ راه اندازی 22 خط ویژه اتوبوس مدارس در تهران

در تمام شهرهای مطرح دنیا اتوبوس مدرسه یا همان (SCHOOL BUS) به عنوان تنها سرویس ایمن مدارس فعالیت می کنند. هر چند در طول سال های اخیر یکی از ایده های شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران ایجاد اتوبوس مدارس در شهر تهران بوده است، اما به دلیل کمبود ناوگان از یک سو و از سوی دیگر استفاده از اتوبوس های ویژه و ایمن سازی شده ویژه دانش آموزان باعث شده تا این ایده اجرایی نشود. اما پیمان سنندجی اعلام کرده است که برای نخستین بار در شهر تهران با استفاده از ناوگان موجود اتوبوسرانی شهر تهران اقدام به راه اندازی اتوبوس مدرسه در مناطق 22گانه شهر تهران کرده است.
آیا مرگ شهروندان در کف خیابان تاثیری در  تغییر رفتار مدیران شهرداری منطقه 2 داشت؟/ نوش داروی شهرداری در مواجهه با مشکلات شهروند تاثیری ندارد

آیا مرگ شهروندان در کف خیابان تاثیری در تغییر رفتار مدیران شهرداری منطقه 2 داشت؟/ نوش داروی شهرداری در مواجهه با مشکلات شهروند تاثیری ندارد

ساعت 4 بامداد امروز بود که شهروندی که هفته گذشته در مقام ساختمان مرکزی شهرداری تهران اقدام به خود سوزی کرد؛ به دلیل درصد سوختگی بالا، عفونت و در نهایت ایست قلب جان خود را از دست داد. این در حالی است که در طول5 روز اخیر بعد از وقوع این حادثه تنها مجید فراهانی رئییس کمیته بودجه شورای شهر تهران از وی در بیمارستان صوانح سوختگی شهید مطهری عیادت کردند و همچنان این حادثه تغییر در نگاه بالا به پایین مدیران ارشد شهرداری منطقه 2 نداشت و حتی شهردار یا قائم مقام این منطقه برای دلجویی و عیادت از این شهروند به بیمارستان نرفتند.
آرشیو
آخرین اخبار
ورزشی
سلامت
خودرو
استان ها
پربازدید
پربحث
پرطرفداترین اخبار
تازه‌های شبکه‌های اجتماعی
آرشیو
معرفی‌نرم افزارهای‌کاربردی
لانچر کاربردی و سریع برای اندروید

لانچر کاربردی و سریع برای اندروید

لانچر آرو با نام لاتین Arrow Launcher ، یک لانچر زیبا با امکانات زیاد برای سیستم عامل اندروید است که تجربه ای متفاوت را برای کاربران به ارمغان می آورد.
بهترین اپلیکیشن های سفر (3)

بهترین اپلیکیشن های سفر (3)

می‌خواهیم از یک شبکه اجتماعی واقعی مختص سفر برای‌تان بگوییم. کوچ‌سرفینگ که معنای تحت‌الفظی‌اش می‌شود کاناپه‌گردی از یک ایده ساده آغاز شد: یک مسافر، از اهالی مقصد مورد نظرش می‌پرسد آیا در خانه‌تان کاناپه اضافه برای یک مهمان دارید؟ تنها چیزی که قرار است در اختیارتان قرار گیرد همین تخت یا جای خواب است و اگر امکان استفاده از آشپزخانه برای آشپزی و یا چرخیدن در شهر به همراه میزبان‌تان فراهم شد لطف داوطلبانه او تلقی می‌شود.
نرم افزار مدیریت موبایل آیفون (برای ویندوز)

نرم افزار مدیریت موبایل آیفون (برای ویندوز)

کاربران گوشی های آیفون بدون ابزارهای جانبی نمیتوانند مانند دستگاه های اندرویدی گوشی خود را مدیریت کنند و با اتصال دستگاه به کامپیوتر، فولدرهای موجود در دستگاه را ببینند. اما نرم افزار iTools یکی از بهترین نرم افزار ها در زمینه مدیریت موبایل آیفون میباشد که از انواع گوشی های آیفون و بسیاری از برنامه های کاربردی که برای اتصال به دستگاه شما به ایتونز نیاز دارند، پشتیبانی میکند.
بهترین اپلیکیشن های سفر (2)

بهترین اپلیکیشن های سفر (2)

گوشی هوشمند بخشی جدانشدنی از زندگی امروز ما شده است. یک دستیار باهوش که ما را بیدار می‌کند، برنامه‌های‌مان را یادآوری می‌کند، ما را سر قرارهای کاری می‌فرستد و برای تولد دوست‌مان هدیه سفارش می‌دهد. آدم‌ها نه تنها دیگر در مسیرها و شهرهای غریبه گم نمی‌شوند بلکه همواره در دسترس دوستان و آشنایان و جمع بزرگی از فعالان مجازی قرار دارند.
بهترین اپلیکیشن های سفر (1)

بهترین اپلیکیشن های سفر (1)

گوشی هوشمند بخشی جدانشدنی از زندگی امروز ما شده است. یک دستیار باهوش که ما را بیدار می‌کند، برنامه‌های‌مان را یادآوری می‌کند، ما را سر قرارهای کاری می‌فرستد و برای تولد دوست‌مان هدیه سفارش می‌دهد. آدم‌ها نه تنها دیگر در مسیرها و شهرهای غریبه گم نمی‌شوند بلکه همواره در دسترس دوستان و آشنایان و جمع بزرگی از فعالان مجازی قرار دارند.
نرم افزار اندرویدی سلفی با صدای سوت و دست !

نرم افزار اندرویدی سلفی با صدای سوت و دست !

نرم افزار Self Camera HD Pro ، با استفاده از این نرم افزار می توانید سلفی های زیبایی را از خود و دوستانتان بگیرید اما با این تفاوت که این بار با زدن دکمه این کار را انجام نخواهید داد.همانطور که از عنوان مطلب پیداست شما قادر خواهید بود تا با کف زدن یا سوت زدن شات هایی را به عنوان سلفی بگیرید.
نرم افزار موبایل افکت گذاری بسیار زیبا بر روی تصاویر

نرم افزار موبایل افکت گذاری بسیار زیبا بر روی تصاویر

اگر به دنبال برنامه ای کاربردی در زمینه ویرایش و سازماندهی تصاویر خود در گوشی می باشید این برنامه بسیار جالب می تواند عکس های گوشی شما را به تصاویر جذاب و خیره کننده تبدیل کند. این برنامه امکانات مختلف و حرفه ای در زمینه ویرایش، مقایسه، سازماندهی، فهرست کردن و ... در اختیار شما قرار می دهد .
آرشیو
فیلم
۱
بیانات رهبر معظم انقلاب درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان

بیانات رهبر معظم انقلاب درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان

حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز در ابتدای جلسه درس خارج فقه، ضمن تأکید بر اهمیت و لزوم اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، توضیحاتی در خصوص برخی خلأهای این قانون و درخواست های برخی مسئولان از ایشان برای کسب مجوزِ ابقاء تعداد معدودی از مدیران بازنشسته، بیان کردند.
فیلم های دیگر
نقد راهبردی
شورای شهر فرصتی برای سهم خواهی از شهردار تهران ندارد/ ارتقای کیفیت زندگی تهرانی ها از شهروند درجه دو به شهروند درجه یک

شورای شهر فرصتی برای سهم خواهی از شهردار تهران ندارد/ ارتقای کیفیت زندگی تهرانی ها از شهروند درجه دو به شهروند درجه یک

تعلل در صدور حکم پیروز حناچی به عنوان شهردار منتخب شورای پنجم شهر تهران به خوبی نشان داد که عادت کرده ایم بسیاری از مسائلی را که به راحتی و با تعامل بین دستگاهی قابل حل است را به گونه ای به چالش بکشانیم که گره ایجاد شده حتی با دندان نیز باز نشود.
تعامل گرایی؛ حلقه مفقود انتخاب شهردار سوم!

تعامل گرایی؛ حلقه مفقود انتخاب شهردار سوم!

بیش از ۱۵ ماه از روی کارآمدن شورای پنجم میگذرد و در این میان دغدغه انتخاب شهردار همچنان بزرگترین چالش ، برای شورایی است که با مخلوطی از جوانان و میان سالان لیست امید، آمده اند تا تکرار کننده ای برای فردای بهتر تهران باشند.
بین‌الملل
حکم دادگاه به جبران هزینه‌های حقوقی ترامپ در پرونده

حکم دادگاه به جبران هزینه‌های حقوقی ترامپ در پرونده "استورمی دنیلز"

طبق حکم یک قاضی، یک بازیگر فیلم‌های مستهجن که ادعا کرده بود با دونالد ترامپ روابط نامشروع داشته، باید بیش از ۲۹۰ هزار دلار برای جبران مبلغی که ترامپ برای دفاع از خود در پرونده شکایت این بازیگر هزینه کرده، پرداخت کند.
با آداب و رسوم مردم هند آشنا شوید

با آداب و رسوم مردم هند آشنا شوید

از آداب و رسوم مردم هند می‌توان به مردسالاری، عدم بروز احساسات در مکان‌های عمومی، سیستم‌های طبقه‌بندی اجتماعی،‌ جشنواره‌ها و تنوع فرهنگی این کشور اشاره کرد.
ترامپ: به حمایت از بن‌سلمان ادامه می‌دهم؛ درباره احتمال برکناری او چیزی نشنیده‌ام؛ جایگاه او مستحکم است / نباید فروش سلاح به سعودی را متوقف کرد؛ در غیر این صورت، این چند صد میلیارد دلار به روسیه و چین می‌رسد؛ صحبت از صدها هزار شغل است / برای رقص تانگو، به دو نفر نیاز دارید؛ می‌خواهم ایران هم از یمن خارج شود

ترامپ: به حمایت از بن‌سلمان ادامه می‌دهم؛ درباره احتمال برکناری او چیزی نشنیده‌ام؛ جایگاه او مستحکم است / نباید فروش سلاح به سعودی را متوقف کرد؛ در غیر این صورت، این چند صد میلیارد دلار به روسیه و چین می‌رسد؛ صحبت از صدها هزار شغل است / برای رقص تانگو، به دو نفر نیاز دارید؛ می‌خواهم ایران هم از یمن خارج شود

رئیس‌جمهور آمریکا گفت با وجود قتل «جمال خاشقچی» روزنامه‌نگار منتقد عربستانی، به حمایت از ولی‌عهد سعودی ادامه می‌دهد و معتقد است که نباید فروش سلاح به عربستان سعودی را متوقف کرد.
سی ان ان: ترامپ نگران استیضاح است

سی ان ان: ترامپ نگران استیضاح است

شبکه خبری 'سی ان ان' به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نگران استیضاح شدن است و این موضوع را یک احتمال واقعی می داند.
آرشیو
مناطق
آرشیو