تیتر شهر برنامه های حجت میرزایی نامزد شهرداری تهران را بررسی می کند
آنطور که اعضای شورای شهر تهران درباره اجماع نظری که در مورد انتخاب 7 کاندیدا برای سمت شهردار تهران صحبت کرده بودند؛ تاکید داشتند که این کاندیداها به نوعی چکیده برترین مدیران حال حاضر کشور هستند که دست بر قضا تبحر ویژه ای نیز در اداره کلانشهرها به ویژه پایتخت دارند. اما اگر از انصراف شبانه انصاری لاری و محمود حجتی بگذریم، اما نمی توان به راحتی از برنامه های کاندیداهایی که ماندند تا شاید یک بار برای همیشه شانس خود را برای تکیه زدن بر صندلی داغ شهردار تهران امتحان کنند، گذشت.
کد خبر: ۶۸۴۵۳
تاریخ انتشار: ۱۲ : ۱۶ - ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
روایتگری آسان راهکار حل مشکلات پیچیده پایتخت
آنطور که اعضای شورای شهر تهران درباره اجماع نظری که در مورد انتخاب 7 کاندیدا برای سمت شهردار تهران صحبت کرده بودند؛ تاکید داشتند که این کاندیداها به نوعی چکیده برترین مدیران حال حاضر کشور هستند که دست بر قضا تبحر ویژه ای نیز در اداره کلانشهرها به ویژه پایتخت دارند. اما اگر از انصراف شبانه انصاری لاری و محمود حجتی بگذریم، اما نمی توان به راحتی از برنامه های کاندیداهایی که ماندند تا شاید یک بار برای همیشه شانس خود را برای تکیه زدن بر صندلی داغ شهردار تهران امتحان کنند، گذشت.

به گزارش تیتر شهر: حجت میرزایی بعد از انصراف انصاری لاری و محمود حجتی نخستین نامزد شهرداری تهران بود که صبح زود برنامه های خود را در 4 محور ارائه کرد. برنامه هایی که به نظر می رسید همان برنامه توسعه سوم شهر تهران است که در زمانی که محمد علی نجفی شهردار تهران بود، بخش هایی از آن در گفت و گو با رسانه ها و یا در صحن علنی شورا مطرح شده بود.

اما نکته قابل تامل در 4 محور برنامه های معاون توسعه و برنامه ریزی و امور شوراهای شهرداری تهران این است که وی به مانند کاری که محمد علی نجفی شهردار شانزدهم تهران کرد، تنها صورت مساله مدیریت شهر تهران و موانع و مشکلاتی که با آن روبه رو را مطرح کرد و هیچ راهکاری برای حل این معضلاتی که پایتخت نیشنان به آن آگاه هستند؛ نداشت.

آنطور که حجت میرزایی درباره برنامه های خود تفکر . تامل کرده بود؛ نخستین مشکل اداره شهر تهران فروش تراکم برای کسب درآمدهای نسبتا پایدار برای شهرداری است. به اعتقاد وی از سه دهه پيش ، فروش تراكم بعنوان يك ابزار ساده براى تامين منابع آغاز شد اما به يك مكانیسم جدى بدل شده است.

دومین مشکل شهر تهران از نگاه این کاندیدا ناپایداری اجتماعی و عدم تعلق شهروندان به پایتخت است. وی بر این باور است که تهران از فرصت هاى زيادى برخوردار است اما در معرض تهديد است و امروز براساس نظرات شهروندان و نخبگان با چند مساله از جمله ناپايدارى اجتماعى و عدم تعلق رو به روست كه ٨٦ درصد مردم از اين عدم انسجام و از تبعيض اجتماعى ناراحتند.

سومین محور برنامه های میرزایی ناپايداري محيطي و آلودگی های زیست محیطی در این کلانشهر است که در این باره نیز توضیح داد ناپايدارى محيطى و كالبدى باعث شده تهران در معرض مخاطرات زیادی  باشد. متاسفانه خطر مرگ و مير در اثر يك زلزله بزرگ در این شهر زیاد است. یکی دیگر از مشکلات تهران این است که این شهر بالاترين ريسك لغزش زمين در خاورميانه را دارد، این در حالی است که 300ساختمان شبيه پلاسكو در تهران داريم و نزديك٥٣ درصد بافت مسكوني تهران ناپايدار است و جمعيت سه ميليون نفر يا يك سوم تهراني ها در اين بافت هست.

آلودگى زيست محيطى نيز بخش ديگري از سخنان ميرزايي بود وي با اشاره به اينكه آلودگي محيط زيستي همه مشكلات مدنظر اعضا شورااست گفت: تهران يكى از بزرگترين منابع الايندگى دنيا است.ماليه شهردارى به شدت ناپايدار، سنتى و مبتنى بر تخلفات ساخت و ساز استماليات ستاني ناكارمدي داريم كه تنها سه درصد منابع تهران را تامين مي كند.

بر اساس محور چهارم برنامه معاون شهردار شانزدهم، تهران سهمي از روش هاي تامين مالى نوين ندارد در حالي كه ساير كلانشهرها سهم زيادى دارندنه تنها اقتصاد تهران كلنگي است بلكه ماليه سنتى و پرر يسك است.

این در حالی است که تهران52 هزار ميليارد بدهي دارد اما با احتساب پروژه هاى نيمه تمام٧٨ هزار تومان مى رسد كه با محاسبه نرخ تورم  در يك افق ٥ ساله به ١٣٠ هزار ميليارد مى رسد و براى اجراى شبكه حمل و نقل عمومى و تكميل خطوط مترو نزديك به٣٠ هزار ميليارد تومان منابع لازم است و براى اجراى خطوط حمل و نقل مكمل اين منابع به٤٠ هزار ميليارد تومان با نرخ امروز مى رسد و بنابراين ما براي٥ ساله آينده نزديك به٢٠٠ هزار ميليارد تومان منابع نياز داريم تا مسايل مهم تهران را بهبود ببخشيم اما با كدام سازوكار بايد ايران را انجام دهيم ؟

بارائه برنامه هاي مديريتي نخستین كانديداي شهرداري مي توان گفت هر چند  آلودگي زيست محيطي در آمدناپايدار و بدهي هاي شهرداري سه محوري بودند كه حجت ميرزايي به آن پرداخته است، اما برايند نظرات افراد شورا نشان دهنده كلي گويي ميرزايي و عدم راهكار مشخص براي ارائه برنامه ها درسخنان اين كانديدا به طور واضح مشهود بود که این مساله سبب نارضايتي اعضاي شورا شد.

به گونه ای که محمد سالاري رييس كميسيون معماري وشهرسازي بعد از شنيدن برنامه ميرزايي به این نکته اشاره کردکه برنامه شما تنها حاوی چند فرمول نظري است که مربوط به  برنامه هاي بلند مدت است این در حالی است که در شرایط کنونی تهران نیاز به یک برنامه عملیاتی و اجرایی دارد که بتوان با توجه به شرایطی که اکنون اداره شهر تهران دچار آن شده است، مشکلات و موانع را یک به یک از سر راه برداشت.

عدم پرداختن به سامان دهي نيروهاي مازاد،مديريت زنان ،و قدرت چانه زني با نيروهاي بالا دستي بخش ديگري از پرسش هاي اعضاي شوراي شهر بود كه در برنامه هاي حجت ميرزايي جايي نداشت.

موضوع ترافيك تهران كه به باور مجيد فراهاني عضو ديگر  سالانه ٥٠٠ نفر قرباني مي گيرد ،در برنامه حجت ميرزايي جايي نداشت.

همچنين راهكارهايي براي تامين منابع مالي نيز كه از سوي محمد جواد حق شناس مطرح شد در برنامه هاي محمد معاون فعلي برنامه ريزي شهردار تهران جايي نداشت.

 در مقابل تمام ایراداتی که اعضای شورای شهر تهران از برنامه کلی و غیر عملیاتی حجت میرزایی گرفتند، معاون شهردار شانزدهم تنها به موضوع استفاده از نیروهای جوان و بانوان در اداره شهر تهران آن هم به صورت کاملا کلیشه ای اشاره کرد و گفت: به توان جوانان و زنان باور دارم و بايد از ظرفيت آنها در  جایگاه های  مختلف استفاده کرد. راه حل هاى جدى براى حل مشكلات دارم، هفتاد درصد شهرداران دنيا زير٦٠ سال دارند.

البته میرزایی مدعی است که نخستیم معاوني است كه از در اداره شهر تهران زنان استفاده كرده است.

درباره پاسخ هاي حجت ميرزايي  به انتقادات اعضاي شوراي شهر چند نكته قابل تامل است ابتدا اينكه بنا به نظر كارشناسان اينكه مشکل اصلی در مسیر هوشمند سازی تهران، نبود طرح و پیشنهاد نیست و مشکل اصلی نبود یک دیدگاه جامع و برنامه راهبردی است که این طرح ها در قالب آن معنا پیدا کنند و با یکدیگر یکپارچه و هماهنگ باشند و با توجه با محدویت های منابع، اولویت های آنها معلوم شود.

خلايي كه درباره طرح و ترافيك فعلي خودش را نشان داد و شهروندان را با سردرگمي روبه رو كرده است.

دومین نکته این است که وی درباره استفاده از جوانان روشن نكرد در چه فرايندي در حالي که بدنه مديريتي شهر تهران فربه و سرشار از مديران قبلي است، چگونه قرار است این تن تنومند شهرداری تهران سبك شود و آيا با وجود سهم خواهي احزاب و تشتت هاي دروني تخصص گرايي در اين فرايند چقدر جاي دارد؟

اما مهم ترين ضعف برنامه ميرزايي عدم بررسي مشكلات ترافيك تهران به طور اعم و طرح ترافيك جديد به طور اخص  بود. موضوعي كه به دليل عدم فرايند روشن در اجرا و ناهماهنگي دستگاه ها؛ اعتراضات بسياري را بر انگيخته  و در این میان مورد اعتراض محمد عليخاني رييس كميسيون حمل ونقل شورا قرار گرفته است .

ميرزايي در ارتباط با مشكلات محيط زيستي  با اينكه به درستي به معضل آلودگي هوا اشاره كرد اما به راهكارهاي عملياتي همچون  اجراي بندهاي طرح جامع آلودگي هواي تهران كه از سال ٧٩ تاكنون  سرگردان مانده است؛ اشاره نكرد. مساله ای که  موضوع تازه ای در تهران و كلانشهرها نیست.

 اما مشكل اصلي اينجاست كه تهران این روزها به دوزخی از آلودگی تبدیل شده كه هیچ‌كس را یارای مقابله با آن نیست و گه گاه متهمی از سوی مسئولان به عنوان مسبب اصلی آلودگی هوا عنوان می‌شود.

 اين در حالي است كه  عدم هماهنگي دستگاه هاي وسود اقتصادي و لابي برخي اقشار مانندخودروسازان با برخي وزارتخانه ها مانند وزارت صنعت، سد مهمي در حل اين معضل است و ابعاد اين مشمل را پيچيده تر كرده است. آقاي ميرزايي با اينكه به معضل بافت  فرسوده و ناپايدار شهري كرده ،اما هرگز در سخنان خود به راهكار جديدي برا حل معضل بافت فرسوده به خصوص در محلات محروم و كم در آمد كه به دليل ضعف فرهنگي ومالي دربرابر سياست هاي تجميعي نيز مقاومت كرده اند،اشاره نكرده وتنها به روايت موضوعي پرداخت كه گاه نسخه مشاركت بخش خصوصي و گاه مشاركت هاي دولتي براي آن تجويز مي شود .

تنها مبلغ سي هزار ميليارد براي تكميل خطوط مترو را لازم برشمرد اما جاي برنامه عملياتي براي جذب فايناس خارجي و يا جذب قراردادهاي بي .او .تي كه در همه جاي دنيا متدوال بوده كه از راهكارهاي مهم حل مشكل توسعه حمل ونقل عمومي است در برنامه هاي كانديداهاي شهردار تهران خالي بود و برنامه اقتصادي روشن مي توان گفت حجت ميرزايي امروز تنها روايت كننده مشكلات زيرساختي  شهر آسيب ديدت تهران بود كه بارها وبارها به آن اشاره شده بود .بنابراين ارائه اولين كانديداي شوراي شهر بدون نكته قابل بحث و بدون جلب نظر اعضاي شورا و اصحاب رسانه  در روز اول ارائه برنامه هاي شهرداري تهران به پايان رسيد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار خودرو
تاثر بازار خودرو از آغاز تحریم‌های جدید

تاثر بازار خودرو از آغاز تحریم‌های جدید

بازار خودرو و رکود این روزها تبدیل به دو همنشین جدا نشدنی شده‌اند. این بازار همچنان در رکود به سر می‌برد. نه خریداری به بازار مراجعه می‌کند، نه فروشندگان به‌دنبال فروش محصولات خود هستند.
ب‌ام‌و X7 رسما رونمایی شد

ب‌ام‌و X7 رسما رونمایی شد

با افزایش تقاضا برای خرید اس‌یووی‌ها، سرانجام ب‌ام‌و به فکر تولید یک اس‌یووی بزرگ هفت نفره افتاد و در نهایت این خودروساز آلمانی، ب‌ام‌و X7 را که یک اس‌یووی پریمیوم بزرگ هفت نفره است، رسما معرفی کرد. فروش این خودرو در سراسر نقاط دنیا از ماه مارس سال 2019 و همزمان با عرضه نسل جدید سری 3 با کد G20 آغاز می‌شود.
شرایط پيش فروش محصولات ایران خودرو اعلام شد

شرایط پيش فروش محصولات ایران خودرو اعلام شد

ایران خودرو جدیدترین طرح مربوط به فروش و پیش فروش محصولات خود را اعلام کرده و مطابق با آن مصرف کنندگان می توانند از طریق سایت ایران خودرو ثبت نام اینترنتی خرید خودرو خود مدنظر خود را انجام دهند.
Castello نام انتخابی دومین شاسی بلند آلفارومئو

Castello نام انتخابی دومین شاسی بلند آلفارومئو

آلفارومئو بیان کرده دومین اس‌یووی‌ای که در دست توسعه دارد نسبت به استلویو ابعادی بزرگتر دارد و رندر تازه منتشر شده از آن، شکل و شمایل این اسیووی جذاب ایتالیایی را به ما نشان می‌دهد.
نسخه GTS پورشه پانامرا معرفی شد

نسخه GTS پورشه پانامرا معرفی شد

در ماه جولای بود که متوجه شدیم پورشه چندین نام تجاری جدید را برای برخی از مدل‌های خود به ثبت رسانده است. در بین این نام‌های تجاری، پورشه پانامرا GTS نیز به چشم می‌خورد و حال این خودروساز آلمانی رسما از این نسخه پانامرا پرده برداشته است.
سلامت
بیماری‌هایی که بیشتر برای زنان مرگ آور است

بیماری‌هایی که بیشتر برای زنان مرگ آور است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه علل مرگ و میر در زنان و مردان متفاوت است، گفت: سرطان، دیابت، فشارخون و چاقی در زنان بیداد می‌کند و هیچ چیز به اندازه تغذیه صحیح و فعالیت جسمانی نمی‌تواند به پیشگیری از این بیماری‌های مرگ‌آور کمک کند.
23.6 درصد افراد در جامعه مبتلا به اختلال روان هستند

23.6 درصد افراد در جامعه مبتلا به اختلال روان هستند

رئیس اداره سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، گفت: طبق آمار رسمی وزارت بهداشت کشور اعلام شده که 23.6 درصد افراد 15 تا 65 سال در جامعه مشکل اختلالات روانی و نیازمند مراجعه به روانپزشک و روانشناس هستند.
هشدار وزارت بهداشت به سوپر مارکت‌های داروفروش

هشدار وزارت بهداشت به سوپر مارکت‌های داروفروش

سخنگوی سازمان غذا و دارو نسبت به عرضه داروهای بدون نسخه و حتی برخی از داروهای اعصاب و روان در برخی سوپرمارکت‌ها هشدار داد و گفت: متاسفانه در برخی سوپرمارکت‌ها بویژه در محله‌هایی که از نظر تمکن مالی بالاترند، شاهد چنین مبحثی هستیم؛ چنین اقداماتی خلاف است و با خاطیان برخورد قضایی می‌شود.
آثار مخرب هندزفری بر سلامت گوش

آثار مخرب هندزفری بر سلامت گوش

مدیر گروه برنامه ملی سلامت گوش و شنوایی وزارت بهداشت، آثار بد استفاده غیرمتعارف از هدفون و هندزفری به ویژه میان نواجوانان و جوانان را تشریح کرد.
متریال
هویتی که خاکسترشد

هویتی که خاکسترشد

هفته ای که گذشت برای جامعه فرهنگ و معماری بی نهایت دشوار بود. آتش سوزی موزه ملی برزیل، مرکز فرهنگ و هنر 200 ساله ای که روز دوشنبه هفته گذشته در آتش سوخت، نه تنها مصنوعات تاریخی ارزشمند را نابود کرد،
مدرسه یا دهکده: مساله این است

مدرسه یا دهکده: مساله این است

طراحی ساختمان پیش دبستانی سن خوزه به دلیل برخی تفاوت های عمده نسبت به سایر ساختمان های آموزشی، مختص به کودکان بین 4 الی 6 سال بوده و از کالبد و شکل منحصربه فردی بهره می برد.
تاثیر استفاده از لوگو شرکت در طراحی داخلی فضای اداری

تاثیر استفاده از لوگو شرکت در طراحی داخلی فضای اداری

سبک های طراحی داخلی جدید و خلاقانه متنوعی ظهور کرده و طراحی منازل را دستخوش تغییر و تحول می کنند و اما دفاتر، شرکت ها و فضاهای اداری نیز از این تغییرات بی بهره نمانده اند؛ تغییراتی که صد البته مثبت و کاربردی هستند و بر اساس روانشناسی محیط کاری بدست آمده اند.
طراحی شهری نابرابر، تغییرات مدرن : بمبئی

طراحی شهری نابرابر، تغییرات مدرن : بمبئی

شهر بمبئی یکی از عجیب ترین شهرهای دنیا با جذاب ترین پلان های جامع شهری به شمار می رود. این شبه جزیره باریک و بلند به طور غیرممکنی از سه طرف توسط آب محصور شده است. شاید در گذشته دیدن زاغه های بمبئی یک امر طبیعی محسوب می شد.
ورزشی
حضور بانوان در بازی پرسپولیس و السد تکذیب شد

حضور بانوان در بازی پرسپولیس و السد تکذیب شد

مشاور رییس فدراسیون فوتبال در امور فرهنگی و اجتماعی می‌گوید مشکلاتی در ورزشگاه آزادی برای حضور بانوان وجود دارد که باید بر طرف شود و به همین دلیل از بازی ایران برابر بولیوی به عنوان یک آزمون استفاده شد.
باشگاه پرسپولیس به خودی‌ها هشدار داد

باشگاه پرسپولیس به خودی‌ها هشدار داد

باشگاه پرسپولیس درتلاش است تا تصور صعود این تیم به فینال لیگ‌ قهرمانان فوتبال آسیا در بین هواداران و بازیکنان را کم رنگ کند تا در دیدار برگشت اسیر تیم السد نشوند.
پرونده ویژه
چرا «شریعتمداری» نباید وزیر کار شود؟

چرا «شریعتمداری» نباید وزیر کار شود؟

دبیرکل جمعیت ایثارگران می‌گوید که عملکرد شریعتمداری در وزارت خانه صمت قابل دفاع نیست و نباید مجدادا او برای وزارت خانه کار که تجربه‌ای در آن ندارد انتخاب شود.
گام نخست شرکت واحد اتوبوسرانی برای راه اندازی اتوبوس مدارس در پایتخت/ راه اندازی 22 خط ویژه اتوبوس مدارس در تهران

گام نخست شرکت واحد اتوبوسرانی برای راه اندازی اتوبوس مدارس در پایتخت/ راه اندازی 22 خط ویژه اتوبوس مدارس در تهران

در تمام شهرهای مطرح دنیا اتوبوس مدرسه یا همان (SCHOOL BUS) به عنوان تنها سرویس ایمن مدارس فعالیت می کنند. هر چند در طول سال های اخیر یکی از ایده های شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران ایجاد اتوبوس مدارس در شهر تهران بوده است، اما به دلیل کمبود ناوگان از یک سو و از سوی دیگر استفاده از اتوبوس های ویژه و ایمن سازی شده ویژه دانش آموزان باعث شده تا این ایده اجرایی نشود. اما پیمان سنندجی اعلام کرده است که برای نخستین بار در شهر تهران با استفاده از ناوگان موجود اتوبوسرانی شهر تهران اقدام به راه اندازی اتوبوس مدرسه در مناطق 22گانه شهر تهران کرده است.
آیا مرگ شهروندان در کف خیابان تاثیری در  تغییر رفتار مدیران شهرداری منطقه 2 داشت؟/ نوش داروی شهرداری در مواجهه با مشکلات شهروند تاثیری ندارد

آیا مرگ شهروندان در کف خیابان تاثیری در تغییر رفتار مدیران شهرداری منطقه 2 داشت؟/ نوش داروی شهرداری در مواجهه با مشکلات شهروند تاثیری ندارد

ساعت 4 بامداد امروز بود که شهروندی که هفته گذشته در مقام ساختمان مرکزی شهرداری تهران اقدام به خود سوزی کرد؛ به دلیل درصد سوختگی بالا، عفونت و در نهایت ایست قلب جان خود را از دست داد. این در حالی است که در طول5 روز اخیر بعد از وقوع این حادثه تنها مجید فراهانی رئییس کمیته بودجه شورای شهر تهران از وی در بیمارستان صوانح سوختگی شهید مطهری عیادت کردند و همچنان این حادثه تغییر در نگاه بالا به پایین مدیران ارشد شهرداری منطقه 2 نداشت و حتی شهردار یا قائم مقام این منطقه برای دلجویی و عیادت از این شهروند به بیمارستان نرفتند.
جنگ قدرت در بالا؛ خودسوزی شهروندان در بهشت!/ آقای شهردار از اوضاع اداره شهر خبر دارید!

جنگ قدرت در بالا؛ خودسوزی شهروندان در بهشت!/ آقای شهردار از اوضاع اداره شهر خبر دارید!

خبر خودسوزی یکی از شهروندان ساکن منطقه دو آن هم به دلیل بی توجهی شهردار منطقه به درخواست وی مبنی بر تعیین تکلیف ملک تجاری ای که در آن کار می کرد؛ در حالی به سرعت در شبکه های مجازی و رسانه ها منتشر شد که از همان ساعات نخستین مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران و متعاقب آن شهرداری منطقه 2 به دنبال توجیه کوتاهی خود در رسیدگی به مشکل این شهروند بودند تا رسیدگی به مشکل وی! اما سوال اینجاست که به رغم اقدام این شهروند به انجام خودسوزی آیا زمانی که صدای فریادهای وی در خیابان بهشت به گوش مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر تهران می رسید؛ به عنوان یک مدیر آگاه به مسائل روان شناسی نسبت به آرام کردن او اقدام کردند یا بی تفاوت در مقابل خواسته هایش از مقابلش رد شدند؟
چرا برخی از اعضای شورای شهر در مقابل تخلف آشکار سازمان حمل و نقل و ترافیک کوتاه می آیند!/ لابی قدرتمند معاون ترافیک برای حذف نام خود از گزارش عملکرد یک ساله شورای شهر

چرا برخی از اعضای شورای شهر در مقابل تخلف آشکار سازمان حمل و نقل و ترافیک کوتاه می آیند!/ لابی قدرتمند معاون ترافیک برای حذف نام خود از گزارش عملکرد یک ساله شورای شهر

صبح امروز رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران به تخلف آشکار سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران مبنی بر ممانعت در واریز درآمدهای خود به خزانه شهرداری تهران اعتراض کرد. این در حالی بود که محمد علیخانی حتی به همکاری برخی از اعضای شورای شهر مبنی بر سرپوش گذاشتن به این تخلف معاون شهردار تهران نیز گلایه مند بود و عنوان کرد که اگر این همکاری های پشت پرده همچنان از سوی برخی از اعضای شورای شهر تهران انجام شود؛ وی تمام حقایق را به خبرنگاران بازگو می کند.
از تخلف مالی 67 میلیارد تومانی شرکت عمرانی تا تبدیل سازمان بازنشستگی به حیات خلوت آقازاده ها

از تخلف مالی 67 میلیارد تومانی شرکت عمرانی تا تبدیل سازمان بازنشستگی به حیات خلوت آقازاده ها

بعد از جنجال خبری انتصابات ژن های خوب در سازمان بازنشستگی شهرداری تهران که برای مدتی در زمان شهردار شانزدهم یعنی محمد علی نجفی رسانه ها را درگیر خود کرده بود و با پا در میانی معاون منابع انسانی شهرداری تهران و توضیحاتی که وی در باره عزل و نصب های جدید در این سازمان بیان کرد، تا حدودی به فراموشی سپرده شد، اما اکنون تخلف مالی 67 میلیارد تومانی برخی از مدیران ارشد شهرداری در شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران که یکی از مجموعه های اقماری سازمان بازنشستگی این مجموعه به شمار می رود؛ دوباره ابعاد تازه ای از فساد مالی را در مدیریت شهری تهران نشان داد.
آیا درآمد طرح ترافیک به خزانه شهرداری تهران واریز شده است؟

آیا درآمد طرح ترافیک به خزانه شهرداری تهران واریز شده است؟

چگونگی هزینه کرد درآمد حاصل از طرح ترافیک شهر تهران یکی از موضوعاتی است که اکنون مورد سوال بسیاری از خبرنگاران و کارشناسان حوزه حمل و نقل قرار گرفته است. سوال اصلی اینجاست که خزانه دار شورای شهر مدعی است که درامد طرح ترافیک به خزانه شهرداری تهران واریز شده اما کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران مدعی است که گزارشی مبنی بر واریز شدن این درآمد به خزانه شهرداری به این کمیسیون ارسال نشده است. مهمتر از همه اینکه گزارش های معاونت مالی و اقتصاد شهرداری تهران نیز حکایت از عدم واریز شدن این پول به خزانه شهرداری تهران دارد. در این صورت این منبع درامدی تحت عنوان چه مکانیزمی از سوی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برداشت و هزینه می شود؟
درآمد پایدار شهروند، راهکار اقتصادی موثر برای کمک به شهرداری تهران/  زیان دهی، پیامد تعلل شهرداری در تغییر مدل اقتصادی شهروند

درآمد پایدار شهروند، راهکار اقتصادی موثر برای کمک به شهرداری تهران/ زیان دهی، پیامد تعلل شهرداری در تغییر مدل اقتصادی شهروند

زمانی که شهرداری تهران تصمیم گرفت تا مجموعه فروشگاه های شهروند را در تهران راه اندازی کند، خدمات رسانی در تامین اقلام و کالاهای مورد نیاز شهروندان در یک فروشگاه زنجیره ای برای کاهش سفرهای روزانه در اولویت بود؛اما همان زمان نیز در کنار ارائ هاین خدمات به شهروندان سود ده بودن این بنگاه اقتصادی با رویکرد اجتماعی مد نظر شهردار وقت قرار داشت. عملکرد دو دهه اخیر این مجموعه نشان می دهد که کسب درآمد پایدار و سوددهی آن به پاشنه آشیل شهرداری در این حوزه تبدیل شده است.
کدام خیابان؟ کدام زندگی آقای نوذر پور!/ اجرای طرح های خلع الساعه شهردار منطقه 22 برای بازگشت زندگی به خیابان های شهر

کدام خیابان؟ کدام زندگی آقای نوذر پور!/ اجرای طرح های خلع الساعه شهردار منطقه 22 برای بازگشت زندگی به خیابان های شهر

روز چهارشنبه دهم مرداد ماه سال جاری در جستجو میان شبکه های تلویزیونی به صورت کاملا اتفاقی رنگ های شاد دکور صحنه و هیجان مجری و میهمان یک برنامه(عصر خانواده) آنچنان توجهم را جلب نمود که شبکه دو را برای تماشا انتخاب کردم. میهمان برنامه شهردار منطقه 22 پایتخت بود که در تاکید سخنان خانم مجری نوید از اجرای طرحی نو به نام«خیابان ، محلی برای زندگی» در منطقه 22 می داد. چنانچه دیگر زمان آنکه خیابان ها در تسلط و استیلای ماشین ها باشند به سر رسیده و باید مردم را با خیابان ها آشتی داد.
برنامه ریزی برای بهشت؛ افشانی می رود؛ هاشمی می آید

برنامه ریزی برای بهشت؛ افشانی می رود؛ هاشمی می آید

جشن یک سالگی مدیریت شهری اصلاح طلب چندی دیگر به پا خواهد شد اما در این مدت شاید خواب خوش بر چشمان مدیریت شهری نیامده چرا که هر شهرداری که می آید باید برود و داستان بدین جا می رسد که بالاخره یکی از اصولگرایان باید به سیستم مدیریت شهری وارد شود. اتفاقی که سایت های وابسته به اصولگرایی آن را نوید می دهند.
آرشیو
آخرین اخبار
ورزشی
سلامت
خودرو
استان ها
پربازدید
پربحث
پرطرفداترین اخبار
معرفی‌نرم افزارهای‌کاربردی
لانچر کاربردی و سریع برای اندروید

لانچر کاربردی و سریع برای اندروید

لانچر آرو با نام لاتین Arrow Launcher ، یک لانچر زیبا با امکانات زیاد برای سیستم عامل اندروید است که تجربه ای متفاوت را برای کاربران به ارمغان می آورد.
بهترین اپلیکیشن های سفر (3)

بهترین اپلیکیشن های سفر (3)

می‌خواهیم از یک شبکه اجتماعی واقعی مختص سفر برای‌تان بگوییم. کوچ‌سرفینگ که معنای تحت‌الفظی‌اش می‌شود کاناپه‌گردی از یک ایده ساده آغاز شد: یک مسافر، از اهالی مقصد مورد نظرش می‌پرسد آیا در خانه‌تان کاناپه اضافه برای یک مهمان دارید؟ تنها چیزی که قرار است در اختیارتان قرار گیرد همین تخت یا جای خواب است و اگر امکان استفاده از آشپزخانه برای آشپزی و یا چرخیدن در شهر به همراه میزبان‌تان فراهم شد لطف داوطلبانه او تلقی می‌شود.
نرم افزار مدیریت موبایل آیفون (برای ویندوز)

نرم افزار مدیریت موبایل آیفون (برای ویندوز)

کاربران گوشی های آیفون بدون ابزارهای جانبی نمیتوانند مانند دستگاه های اندرویدی گوشی خود را مدیریت کنند و با اتصال دستگاه به کامپیوتر، فولدرهای موجود در دستگاه را ببینند. اما نرم افزار iTools یکی از بهترین نرم افزار ها در زمینه مدیریت موبایل آیفون میباشد که از انواع گوشی های آیفون و بسیاری از برنامه های کاربردی که برای اتصال به دستگاه شما به ایتونز نیاز دارند، پشتیبانی میکند.
بهترین اپلیکیشن های سفر (2)

بهترین اپلیکیشن های سفر (2)

گوشی هوشمند بخشی جدانشدنی از زندگی امروز ما شده است. یک دستیار باهوش که ما را بیدار می‌کند، برنامه‌های‌مان را یادآوری می‌کند، ما را سر قرارهای کاری می‌فرستد و برای تولد دوست‌مان هدیه سفارش می‌دهد. آدم‌ها نه تنها دیگر در مسیرها و شهرهای غریبه گم نمی‌شوند بلکه همواره در دسترس دوستان و آشنایان و جمع بزرگی از فعالان مجازی قرار دارند.
بهترین اپلیکیشن های سفر (1)

بهترین اپلیکیشن های سفر (1)

گوشی هوشمند بخشی جدانشدنی از زندگی امروز ما شده است. یک دستیار باهوش که ما را بیدار می‌کند، برنامه‌های‌مان را یادآوری می‌کند، ما را سر قرارهای کاری می‌فرستد و برای تولد دوست‌مان هدیه سفارش می‌دهد. آدم‌ها نه تنها دیگر در مسیرها و شهرهای غریبه گم نمی‌شوند بلکه همواره در دسترس دوستان و آشنایان و جمع بزرگی از فعالان مجازی قرار دارند.
نرم افزار اندرویدی سلفی با صدای سوت و دست !

نرم افزار اندرویدی سلفی با صدای سوت و دست !

نرم افزار Self Camera HD Pro ، با استفاده از این نرم افزار می توانید سلفی های زیبایی را از خود و دوستانتان بگیرید اما با این تفاوت که این بار با زدن دکمه این کار را انجام نخواهید داد.همانطور که از عنوان مطلب پیداست شما قادر خواهید بود تا با کف زدن یا سوت زدن شات هایی را به عنوان سلفی بگیرید.
نرم افزار موبایل افکت گذاری بسیار زیبا بر روی تصاویر

نرم افزار موبایل افکت گذاری بسیار زیبا بر روی تصاویر

اگر به دنبال برنامه ای کاربردی در زمینه ویرایش و سازماندهی تصاویر خود در گوشی می باشید این برنامه بسیار جالب می تواند عکس های گوشی شما را به تصاویر جذاب و خیره کننده تبدیل کند. این برنامه امکانات مختلف و حرفه ای در زمینه ویرایش، مقایسه، سازماندهی، فهرست کردن و ... در اختیار شما قرار می دهد .
آرشیو
فیلم
۱
فیلم های دیگر
نقد راهبردی
سوسک چوبخوار و موریانه خطری که موزه ارتباطات و ساختمان وزارت امور خارجه را تهدید می کند

سوسک چوبخوار و موریانه خطری که موزه ارتباطات و ساختمان وزارت امور خارجه را تهدید می کند

نشست تخصصی «معماری مارکوف، مدرنیسم ایرانیزه»، با حضور علی اکبر نصرآبادی رییس موزه ارتباطات، ویکتور دانیل پژوهشگر معماری دوران تحول و سیدامیر منصوری عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پژوهشکده منظر برگزار شد و ‌سبک و معماری مارکوف مورد بررسی قرار گرفت.
خندقی که هرگز پر نشد!

خندقی که هرگز پر نشد!

آیا می توان شهر و اندام های آن را چون مرزهایی ذهنی، تفکیک شده و یا حتی آمیخته ای از افکار مخاطبانش پنداشت؟ آیا خیابان انقلاب تهران برحسب تفکیک فیزیکی برای همگان صرفاً یک خیابان از یک شهر است؟ آیا مرکزی­ترین محور تهران از جهت جغرافیای این شهر می­تواند به عنوان یک «مرکز شهری» قلمداد شود؟ و آیا این مؤلفه در مورد شهر­های دیگر قابل تعمیم است؟
بین‌الملل
فیلیپین طوفان زده؛ 100 کشته و مفقود

فیلیپین طوفان زده؛ 100 کشته و مفقود

در حالیکه سخنگوی دولت فیلیپین آمار قربانیان ابرطوفان منگخوت را در شمال و مرکز این کشور، تاکنون 100 نفر کشته و مفقود اعلام کرده تعداد زیادی از کشورها در جهان برای ارسال کمک های امدادی به طوفان زدگان فیلیپینی ابراز آمادگی کردند.
عزاداری حسینی بااعتراض به جنایات رژیم بحرین،درلندن برگزار شد

عزاداری حسینی بااعتراض به جنایات رژیم بحرین،درلندن برگزار شد

ده‌ها تن از شیفتگان و ارادتمندان اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) شامگاه شنبه در اعتراض به جنایت‌های رژیم آل خلیفه و اعلام همبستگی با یک فعال بحرینی که طی یک ماه و نیم گذشته دست به اعتصاب غذا زده است، مقابل سفارت بحرین در لندن تجمع کرده و به مناسبت فرارسیدن ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) سوگواری کردند.
آرشیو
مناطق
آرشیو