کد خبر: ۵۳۰۸۵
تاریخ انتشار: ۲۷ : ۱۱ - ۱۵ مهر ۱۳۹۶

سید حسین میرزاده*

چند هفته ای از تصویب بافت تاریخی شهر یزد به عنوان یک عرصة ارزشمند بین المللی در چهل و یکمین اجلاس میراث جهانی یونسکو در کراکوف لهستان می گذرد. 194 هکتار از بافت تاریخی یزد پس از شهرهای پاریس، لندن، رم، استانبول و قاهره به عنوان یک میراث تاریخی و فرهنگی جهانی ثبت گردید. پس از این اتفاق مبارک، بسیاری از مدیران و اندیشمندان و متخصصان حوزه های مختلف به ویژه رشته های مرمت، شهرسازی و معماری این موضوع را تبریک گفته و به بررسی جوانب مختلف آن پرداخته اند.

اما در این بین باید به این نکته توجه نمود که شهر تاریخی یزد، نخستین تجربة جمهوری اسلامی ایران در ثبت شهرهای تاریخی است. این خود گذشته از آنکه نشان از جایگاه شهر یزد در زمینة شهرسازی و معماری در مقیاس ملی دارد، بیان می‌دارد که پیشگام بودن، به همان میزان که سرشار از تجربه و جذابیت است، خالی از خطر نیست. به همین دلیل پس از فروکش کردن تب و تاب اولیة موضوع، باید به پرسش ها و دغدغه های مختلف پیرامون این اقدام جهانی توجه نمود که از آن جمله می توان به جایگاه مردم محلی به عنوان اصلی ترین کنشگران، در برنامه های آیندة این عرصة فضایی حائز اهمیت اشاره کرد.

مردمانی سختکوش که کلیة ویژگی های ارزشمند کالبدی و فیزیکی بافت تاریخی حاصل تلاش های ایشان طی قرن های گذشته است. انسان هایی که طی ادوار گذشته تا کنون، در بنا نهادن شهری باشکوه کوشیدند. شهری که در گذر این سالیان، دسترنج پیوند اندیشه و تلاش آنها را نشان میدهد و نه تنها از گزند یغمای فراموشی روزگاران در امان مانده است، بلکه بر انباشت ارزش‌هایی افزوده که به پشتوانه آنها، امروز فرزندان همان مردمان در صدد شناساندن یادگار ماندگار گذشتگان خویش به جهانیان برآمده‌اند. گنجینه‌ای که هر رهگذری را شیفته و دلباخته زیبایی‌هایش می‌سازد. مردمی که حیات کنونی و اصالت بافت تاریخی شهر منوط به حضور و مشارکت مؤثر ایشان است. مردمی که به تأیید نمایندة کمیتة ایکوموس در اجلاس جهانی یونسکو، شهر تاریخی یزد را همچون نگینی در دل کویر مرکزی ایران و در اقلیم سخت گرم و خشک بیابانی با هوشمندی هرچه تمام تر شکل داده و آن را به عنوان نماد بارز معماری و شهرسازی همگون و با المان ها و ویژگی خاص در مقیاس جهانی حفظ نموده اند. اِلمان هایی خاص نظیر خانه های سنتی ، حمام ها ، بادگیرها، ساباط ها، مناره ها ، قنات ها و آب انبارها، کوچه های دوستی، باغات شهری، مساجد و حسینیه ها ، کنیسه ها و آتشکده ها، میدان ها، مدارس قدیمی و ... که شهر تاریخی یزد را از سایر شهرهای کشور و به اذعان نمایندگان کشورهای ترکیه، تونس، کویت و آذربایجان در جلسة مذکور، از شهرهایی در کشورهای دیگر منطقة خاورمیانه مجزا و منحصر به فرد می نماید.

برای تأکید مجدد بر اهمیت توجه ویژه به ساکنان بافت های تاریخی در هرگونه اقدام برنامه ریزی، باید به این موضوع اشاره گردد که در اسناد سازمان یونسکو، توجه و عبرت آموزی از گذشته و به کار بردن و تقویت شیوه های پایدار زندگی بشری اهمیتی خاص دارد و بر همگان مبرهن است که انتقال شیوه های پایدار زیست و ساخت و ساز در بافت های تاریخی به واسطة حضور ساکنان اصلی و مردمان محلی صورت گرفته است. بدین ترتیب یکی از مهم ترین ویژگی های بافت تاریخی یزد این است که بر خلاف سایر آثار میراثی ایرانی نظیر سازه های آبی شوشتر، ابنیة تاریخی تخت جمشید و پاسارگاد، باغات نه گانة ایرانی، قنات ها و ... که طی سال های گذشته ثبت جهانی شده، به دلیل قرارگیری در قلب شهر دارای ماهیتی پویا و حیات اجتماعی است. در واقع، می توان گفت که پویایی و حیات اجتماعی این بافت منوط به حضور مستمر و موثر ساکنان اصلی این عرصة تاریخی است و اینکه ارتباط همه روزة مردم ساکن با این کالبد جهانی شده منقطع نگردد. به همین دلیل، مدیران و برنامه ریزان شهر در نهادهای مختلف بایستی به صورت ویژه به این موضوع توجه داشته باشند.

از سوی دیگر، ادبیات جهانی رشتة شهرسازی نیز نشان دهندة جایگاه ارزشمند و بلندمرتبة مردم و ساکنان بومی هر محله و منطقه در برنامه ریزی و اجرای طرح های شهری است.

پژوهش های شهرسازان ترکیه ای مبین این نکته است که عدم توجه به ویژگی های خاص اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مردم شناسانه و سوابق تاریخی مردم ساکن در بافت تاریخی شهر استانبول به ویژه در برنامه های گردشگری سبب بروز مشکلات متعددی برای مردم ساکن در بافت تاریخی شهر شده است. به نحوی که بسیاری از ایشان تحت تأثیر جریان های گردشگری جهانی مجبور به ترک محل زندگی خود شده اند. همچنین به دلیل اجرای ناقص بعضی پروژه-های ساماندهی و عدم هماهنگی با گروه های ذی نفع و ذی نفوذ محلی، این پروژه ها نه تنها مسائل جامعة محلی را بر طرف نکرده بلکه بر مشکلات موجود افزوده شده است. از سویی دیگر، بی توجهی به مردم ساکن در بافت های تاریخی و عدم جلب مشارکت منسجم ایشان در پروژه‌هاي مختلف، به دلیل ماهیت آمرانه و غیرمردمی بودن آنها، یکی دیگر از عوامل شکست شناخته می شود.

مجموعه ویژگی های فوق الذکر در خصوص طرح ها و پروژه های ساماندهی و نوسازی بافت های تاریخی طی دهه-های گذشته، سبب شکل گیری سابقة تاریخی منفی دربارة این موضوع در اذهان مردم شده است. چرا که به دليل اقداماتی که در گذشته صرفاً با اهداف کالبدی (ظاهری) و اقتصادی از سوی شهرداری ها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته، به محض آن که صحبت از نوسازي، ساماندهي و بهسازی بافت های تاریخی و یا طرح های گردشگری به میان می آید، اقدامات تخريبی گسترده و ساخت مجدد بافت ساختمانی جديد در ذهن مردم تداعی می شود. به همین دلیل بسیاری از مردم محلی در نقش مخالف قد علم کرده تا از تخریب مکان هایی که خاطرات جمعي شان طی سال ها در آنها شکل گرفته، جلوگیری نمایند.

اما پرسشی که با محوریت دغدغة اصلی این نوشتار مطرح می شود این است که چگونه معماران، شهرسازان، کارشناسان و مدیران شهرداری، شورای اسلامی شهر، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، استانداری، ادارة راه و شهرسازی بایستی از ظرفیت موجود مشارکت نهادها و مردم محلی برای حفظ هرچه بیشتر هویت و حیات اجتماعی این میراث کهن استفاده نمایند؟ مشارکتی که واقعی بوده و می تواند موفقیت نسبی طرح ها و برنامه های موردنظر برای ساماندهی بافت تاریخی را تضمین نماید. مشارکتی که منجر به توسعه و ازتقای حیات اجتماعی بافت تاریخی شود و در نهایت، جایگاه بافت تاریخی را در اذهان کلیة مردمان شهر بهبود بخشد. زیرا جوهرة مفهوم مشارکت در شهرسازي خلق فضاهايي هرچه مطلوب‌تر و پايدارتر براي ساکنان محلي است. به همین دلیل، مشارکت در نظريات امروز و دستورالعمل‌هاي جهاني يکي از اصلي‌ترين و مقبول‌ترين راهبردها براي نيل به حداکثر مطلوبيت و پايداري محسوب می شود. از جمله متغيرهايي که براي ايجاد انگيزه برای افراد ساکن در محلات تاریخی جهت جلب مشارکت مهم‌ هستند، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. کسب اعتماد: اعتماد يک فاکتور کليدي براي جذب مشارکت شهروندان است، به‌طوري‌که عدم وجود آن باعث کاهش موفقيت در فرآيند ايجاد تغييرات در جهت بهبود مشارکت مردمي در تهيه و اجراي طرح‌ها مي‌گردد. مردم ساکن در محله‌هاي تاریخی وضعيت خود را با مناطق ديگر شهر که از زيرساخت‌ها و خدمات مناسب برخوردارند، مقايسه مي‌کنند. ایشان شهرداري و ساير سازمان‌هاي مسئول را به دليل عدم تأمين خدمات مناسب در محله خود مورد سرزنش قرار مي‌دهند و دولت را که نماد مديريت جامعه است، مسئول وضع خود مي‌دانند. برای اعتمادزایی در بین ساکنان محلی می توان از راهبردهای مشارکتی نظیر استفاده از تبلیغات رسانه ای، تشکیل جلسات و کارگروه های مشورتی و نیز مسابقات ایده ها اشاره کرد.

2. ارتقای آگاهی: ساکنان محلی براي شرکت کردن در فرآيند مشارکت داراي ظرفيت‌ها و آگاهي‌هاي متفاوتي‌اند؛ چنين تفاوت‌هايي مي‌تواند شناخت و درک آن‌ها نسبت به موضوعات را تحت تأثير قرار دهد. عدم آگاهي نسبت به مسائل شهري يکي از موانع اصلي در عدم حضور ساکنان مناطق اسکان غيررسمي در فرآيند مشارکت است. گفتگوهاي سازنده مشارکتي هنگامي اتفاق مي‌افتد که شهروندان به خوبي در مورد موضوعات مورد بحث آگاه شده باشند. نبايد از شهروندي که نسبت به موضوعي آگاهي ندارد، انتظار وارد شدن به فرآيند مشارکت را داشت. مسئولان برنامه‌ريز بايد در جهت آگاهي دادن در مورد طرح‌ها و برنامه‌ها به افراد تلاش کنند.

3. جذابیت موضوع: در اکثر موارد مردم دوست دارند در موضوعاتي مشارکت کنند که احساس مي‌کنند اين موضوعات از نظر آنها مهم است. عدم حضور شهروندان ممکن است به دليل جذاب نبودن مسائل شهري باشد. براي ايجاد علاقه در افراد نسبت به طرح‌ها مي‌توان از دو راهبرد تشويق و آگاهي استفاده کرد.

آنچه در حسن ختام این نوشتار بایستی تأکید گردد اینکه مشارکت مردمی تضمین کنندة حیات و اصالت بافت تاریخی شهر است. شهری که به واسطة حضور هیئت های مذهبی و مساجد فعال در سطح شهر، به ویژه بافت تاریخی از انسجام اجتماعی قابل توجهی برخوردار است. لازم به توضیح است که همین انسجام اجتماعی و عرق به فضاهای جمعی موجود در بافت تاریخی سبب گردید که در زمان دولت دهم، مسئولان وقت از طرح تخریب بافت تاریخی شهر یزد منصرف شده و طرح های موردنظر ایشان با اقبال عمومی همراه نشود. این در حالی است که طی سال های گذشته بافت تاریخی پیرامون بازار شهر نایین به واسطة پروژه های بازآفرینی شهری و یا با عنوان توسعة گردشگری مورد تخریب گسترده قرار گرفته است و به دلیل مهاجرت ساکنان اصلی محلة بازار، مرکز شهر خالی از سکنه شده است.

بدین ترتیب، مسئولان فعلی شهر بایستی با درس گرفتن از تجارب ناموفق گذشته، برای اجرایی شدن کلیة طرح ها و پروژه های پیشنهادی در بافت تاریخی شهر به ویژه برنامه های حوزة گردشگری، روابط فرهنگی و حیات اجتماعی محله های تاریخی را مدنظر داشته باشند. امید است با استفاده از ظرفیت کلیة نهادهای فعال در بافت تاریخی برای جلب مشارکت هدفمند مردم ساکن، توسعة پایدار کل شهر محقق گردد.

*پژوهشگر شهرسازی، کارشناس شرکت عمران شهرهای جدید


نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار خودرو
خطرناک‌ترین تویوتا پریوس تاریخ تولید شد

خطرناک‌ترین تویوتا پریوس تاریخ تولید شد

تیربار ولکان M61، یک تیربار دورانی است که قادر است 6600 گلوله 20 میلی‌متری را در یک دقیقه شلیک کند. برای نصب این سلاح مرگبار روی یک خودرو، اولین گزینه‌ای که به ذهنتان می‌رسد پیکاپ‌های غول پیکر آمریکایی مانند شورولت سیلورادو و فورد F-150 است.
هیولایی به نام SC18 بر پایه اونتادور تولید شد

هیولایی به نام SC18 بر پایه اونتادور تولید شد

شرکت خودروسازی لامبورگینی با عرضه SC18 گام رو به جلو دیگری در عرضه و طراحی مدل‌های منحصر به فرد محصولاتش برداشته است. این خودرو محصول تمام جدیدی از لامبورگینی نیست، همچنین طرح خارق العاده آن تنها از ذهن طراحان لامبورگینی بیرون نیامده است. بلکه این بار ذهن خلاق یک مشتری باعث خلق چنین ابرخودرویی شد که البته همکاری لامبورگینی نیز در خلق چنین هیولایی بی تاثیر نبوده است.
واردات خودرو در کنار آزادسازی قیمت‌ها

واردات خودرو در کنار آزادسازی قیمت‌ها

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: باید آزادسازی قیمت خودروهای تولید داخل و واردات آزاد خودرو در کنار یکدیگر دیده شوند، خودروسازان باید با سایر محصولات وارد رقابت شوند.
مشخصات نسخه پلاگ این هیبریدی ب‌ام‌و سری 3 منتشر شد

مشخصات نسخه پلاگ این هیبریدی ب‌ام‌و سری 3 منتشر شد

تمام خودروسازان دیر یا زود به سمت عرضه خودروهای هیبریدی، پلاگ این هیبریدی و الکتریکی حرکت خواهند کرد که ب‌ا‌م‌و نیز از آنها جدا نیست. یکی از محصولات هیبریدی ب‌ام‌و، نسخه پلاگ این هیبریدی سری 3 است که 330e iPerformance نام دارد که به یک باتری 12 کیلووات ساعتی مجهز است.
آخرین قیمت خودرو های وارداتی اعلام شد

آخرین قیمت خودرو های وارداتی اعلام شد

طی روز های اخیر قیمت طلا و دلار بنا به دلایل مختلف روند نزولی در پیش گرفته بودند و انتظار می رفت که بازار خودرو نیز مسیر نزولی در پیش بگیرد اما فعالان بازار خودرو یا به عبارت دیگر دلالانی که در این بازار جولان می دهند نشان دادند که تمایلی به کاهش قیمت ها نداشته و حتی با وجود نبود مشتری و رکود بازار حاضر به کاهش قیمت ها نیستند.
تقلب در معاینه فنی خودروهای سنگین

تقلب در معاینه فنی خودروهای سنگین

دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا گفت: معاینه فنی خودروهای سواری تحت مدیریت وزارت کشور، در قالب سیمفا (سامانه یکپارچه معاینه فنی) و بدون دخالت انسانی انجام می‌شود و طی دو، سه سال گذشته، اقداماتی برای ارتقای معاینه فنی، رفع تقلب‌ها و تخلفات در این کارگروه انجام شده است.
ورود دلالان به بازار مواد اولیه خودرو

ورود دلالان به بازار مواد اولیه خودرو

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: مشکلات صنعت خودرو و به تبع آن قطعه‌سازان، به‌صورت مشترک مرتبط با تامین مواد اولیه مورد نیاز با منشا داخلی یا خارجی است.
نسخه TRD کمری و آوالون رونمایی شد

نسخه TRD کمری و آوالون رونمایی شد

مدت‌ها پیش طرفداران تویوتا آرزوی عرضه نسخه‌های اسپرت و عملکردی کمری و آوالون را داشتند که این آرزوی آنها تا به امروز به عرضه تویوتا GT86 و بازگشت سوپرا ختم شده است. حال ظاهرا تویوتا بازخورد خوبی از خودروهای اسپرت خود داشته و به طور رسمی تریم TRD کمری و آوالون را رونمایی کرده است. کمری و آوالون TRD، دو سدان به ظاهر اسپرت هستند که قطعا چاشنی جذابیت را به محصولات سدان یکنواخت این خودروساز ژاپنی اضافه خواهند کرد.
افزایش قیمت چری تیگو 7 همزمان با عرضه مدل جدید این خودرو

افزایش قیمت چری تیگو 7 همزمان با عرضه مدل جدید این خودرو

این روزها بازار خودرو در تب و تاب افزایش قیمت خودرو، علی الخصوص خودروهای داخلی و چینی به عنوان تنها گزینه‌های موجود بازار ایران زیاد است و موج افزایش قیمت از خودروهای وارداتی به خودروهای داخلی نیز سرایت کرده است و هر روز بازار با نوسانات گوناگونی روبرو است.
سلامت
آخرین آمار ایدز در ایران و جهان

آخرین آمار ایدز در ایران و جهان

دبیر علمی کنگره بین المللی ایدز با بیان اینکه اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژی بیماری ایدز طی سال های اخیر از روش ابتلا از طریق اعتیاد تزریقی و سرنگ مشترک به راه انتقال جنسی تغییر یافته است، گفت: آمار مبتلایان به ایدز در ایران بیش از ۶۶ هزار نفر تخمین زده می‌شود.
عفونت عاملی که جان نوزادان را تهدید می‌کند

عفونت عاملی که جان نوزادان را تهدید می‌کند

رئیس پنجمین کنگره سلامت نوزادان ایران گفت: مرگ و میر نوزادان در اثر عفونت در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بالا بوده ولی خوشبختانه در کشور ما این آمار کاهش یافته و در حال حاضر عفونت علت پنجم مرگ و میر نوزادان است.
جراحی درمانِ مناسب برای آپاندیسیت

جراحی درمانِ مناسب برای آپاندیسیت

پزشکان در آمریکا با شاره به نتایج یک مطالعه جدید تاکید کردند: بهترین گزینه برای درمان فرد مبتلا به آپاندیسیت، جراحی است و برای معالجه این عارضه، درمان با آنتی‌بیوتیک توصیه نمی‌شود.
متریال
هویتی که خاکسترشد

هویتی که خاکسترشد

هفته ای که گذشت برای جامعه فرهنگ و معماری بی نهایت دشوار بود. آتش سوزی موزه ملی برزیل، مرکز فرهنگ و هنر 200 ساله ای که روز دوشنبه هفته گذشته در آتش سوخت، نه تنها مصنوعات تاریخی ارزشمند را نابود کرد،
مدرسه یا دهکده: مساله این است

مدرسه یا دهکده: مساله این است

طراحی ساختمان پیش دبستانی سن خوزه به دلیل برخی تفاوت های عمده نسبت به سایر ساختمان های آموزشی، مختص به کودکان بین 4 الی 6 سال بوده و از کالبد و شکل منحصربه فردی بهره می برد.
تاثیر استفاده از لوگو شرکت در طراحی داخلی فضای اداری

تاثیر استفاده از لوگو شرکت در طراحی داخلی فضای اداری

سبک های طراحی داخلی جدید و خلاقانه متنوعی ظهور کرده و طراحی منازل را دستخوش تغییر و تحول می کنند و اما دفاتر، شرکت ها و فضاهای اداری نیز از این تغییرات بی بهره نمانده اند؛ تغییراتی که صد البته مثبت و کاربردی هستند و بر اساس روانشناسی محیط کاری بدست آمده اند.
طراحی شهری نابرابر، تغییرات مدرن : بمبئی

طراحی شهری نابرابر، تغییرات مدرن : بمبئی

شهر بمبئی یکی از عجیب ترین شهرهای دنیا با جذاب ترین پلان های جامع شهری به شمار می رود. این شبه جزیره باریک و بلند به طور غیرممکنی از سه طرف توسط آب محصور شده است. شاید در گذشته دیدن زاغه های بمبئی یک امر طبیعی محسوب می شد.
ورزشی
تاج: به نامه‌های فیفا جواب ندادیم

تاج: به نامه‌های فیفا جواب ندادیم

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: از دو ماه قبل گفتند ما باید از فوتبال برویم و با همین حرف‌ها بی‌ثباتی ايجاد شد ولی ما تا زمانی که هستيم بايد ثبات ايجاد كنيم.
توهین به پیشکسوتان و بزرگان فوتبال ایران سنت ماندگار کی روش

توهین به پیشکسوتان و بزرگان فوتبال ایران سنت ماندگار کی روش

نحوه برخورد «اوسیانو کروز» دستیار سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با یکی از خبرنگاران در ورزشگاه آزادی، استمرار روند رفتارهای خاص «کی روش» و دستیاران او با فوتبال ایران و اهالی رسانه است که در شرایط کنونی دستاوردی جز دو دستگی برای تیم ملی ایران ندارد.
پرونده ویژه
برای ساخت و ساز در اراج هیچ‌گونه استعلامی از کمیسیون ماده ۷ نشده است / کمیسیون ماده 5 در خصوص باغ اراج تصمیم گیری می کند/ اعضای شورا تنها موفق به توقف کار شدند

برای ساخت و ساز در اراج هیچ‌گونه استعلامی از کمیسیون ماده ۷ نشده است / کمیسیون ماده 5 در خصوص باغ اراج تصمیم گیری می کند/ اعضای شورا تنها موفق به توقف کار شدند

ساخت و ساز در باغات لغو شده است اما ته مانده های این مصوبه خانمان سوز همچنان در شهر جولان می دهد و باغات پایتخت را در معرض خطر جدی قرار داده است. ماه های گذشته همه از تخریب باغ برره حرف می زدند و این روزها ساخت و ساز در باغ اراج بر سر زبان ها افتاده است؛ اما نقش مدیریت شهری در این میان چیست؟
برنامه اصلی طرح باز آفرینی در تهران توسعه فضاهای شهری است/ واگذاری اختیارات دولتی اراضی خط راه آهن تهران- تبریز به شهرداری تهران+فیلم

برنامه اصلی طرح باز آفرینی در تهران توسعه فضاهای شهری است/ واگذاری اختیارات دولتی اراضی خط راه آهن تهران- تبریز به شهرداری تهران+فیلم

بالاخره بعد از مناقشات بسیاری که بین شهرداری تهران و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی مبنی بر تعیین تکلیف اراضی بلااستفاده محدوده ریل راه اهن تهران – تبریز در دوره گذشته مدیریت شهری وجود داشت، با ورود معاون وزیر راه و شهرسازی به این ماجرا و اجرای طرح بازآفرینی شهری؛ مدیریت اراضی فوق با هدف توسعه فضاهای عمومی شهری در اختیار شهرداری تهران قرار گرفت. براساس این تصمیم گیری قرار است متخصصان در حوزه های مختلف شهری از محیط زیست، اجتماعی، شهرسازی، جامعه شناسی گرفته تا معماران و طراحان شهری، طرح های خود را با هدف استفاده بهینه از این اراضی در قالب یک مسابقه به دبیرخانه مسابقه طرح بازآفرینی شهری اراضی ریل تهران – تبریز ارائه دهند و بعد از بررسی هیات داوران طرح برتر اجرایی شود. همچنین در این رابطه تفاهم نامه مشترکی نیز میان شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، سازمان نوسازی شهر تهران و شرکت بازآفرینی شهری ایران منعقد شد تا طرح برتر این مسابقه با سرمایه گذاری بخش خصوصی در این محدوده اجرایی شود.
سازمانی مملو از موازی کاری و رانت نمی تواند به شهروندان خدمات ارائه دهد

سازمانی مملو از موازی کاری و رانت نمی تواند به شهروندان خدمات ارائه دهد

رییس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه ابتدا استاندارد سازی را از ساختار و عملکرد مدیریت شهری باید آغاز کنیم افزود: سازمانی فربه، ناکارامد، آلوده به رانت و مملو از موازی کاری نمی تواند خدمتی مناسب را به شهروندان ارائه کند .
چرا «شریعتمداری» نباید وزیر کار شود؟

چرا «شریعتمداری» نباید وزیر کار شود؟

دبیرکل جمعیت ایثارگران می‌گوید که عملکرد شریعتمداری در وزارت خانه صمت قابل دفاع نیست و نباید مجدادا او برای وزارت خانه کار که تجربه‌ای در آن ندارد انتخاب شود.
گام نخست شرکت واحد اتوبوسرانی برای راه اندازی اتوبوس مدارس در پایتخت/ راه اندازی 22 خط ویژه اتوبوس مدارس در تهران

گام نخست شرکت واحد اتوبوسرانی برای راه اندازی اتوبوس مدارس در پایتخت/ راه اندازی 22 خط ویژه اتوبوس مدارس در تهران

در تمام شهرهای مطرح دنیا اتوبوس مدرسه یا همان (SCHOOL BUS) به عنوان تنها سرویس ایمن مدارس فعالیت می کنند. هر چند در طول سال های اخیر یکی از ایده های شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران ایجاد اتوبوس مدارس در شهر تهران بوده است، اما به دلیل کمبود ناوگان از یک سو و از سوی دیگر استفاده از اتوبوس های ویژه و ایمن سازی شده ویژه دانش آموزان باعث شده تا این ایده اجرایی نشود. اما پیمان سنندجی اعلام کرده است که برای نخستین بار در شهر تهران با استفاده از ناوگان موجود اتوبوسرانی شهر تهران اقدام به راه اندازی اتوبوس مدرسه در مناطق 22گانه شهر تهران کرده است.
آیا مرگ شهروندان در کف خیابان تاثیری در  تغییر رفتار مدیران شهرداری منطقه 2 داشت؟/ نوش داروی شهرداری در مواجهه با مشکلات شهروند تاثیری ندارد

آیا مرگ شهروندان در کف خیابان تاثیری در تغییر رفتار مدیران شهرداری منطقه 2 داشت؟/ نوش داروی شهرداری در مواجهه با مشکلات شهروند تاثیری ندارد

ساعت 4 بامداد امروز بود که شهروندی که هفته گذشته در مقام ساختمان مرکزی شهرداری تهران اقدام به خود سوزی کرد؛ به دلیل درصد سوختگی بالا، عفونت و در نهایت ایست قلب جان خود را از دست داد. این در حالی است که در طول5 روز اخیر بعد از وقوع این حادثه تنها مجید فراهانی رئییس کمیته بودجه شورای شهر تهران از وی در بیمارستان صوانح سوختگی شهید مطهری عیادت کردند و همچنان این حادثه تغییر در نگاه بالا به پایین مدیران ارشد شهرداری منطقه 2 نداشت و حتی شهردار یا قائم مقام این منطقه برای دلجویی و عیادت از این شهروند به بیمارستان نرفتند.
جنگ قدرت در بالا؛ خودسوزی شهروندان در بهشت!/ آقای شهردار از اوضاع اداره شهر خبر دارید!

جنگ قدرت در بالا؛ خودسوزی شهروندان در بهشت!/ آقای شهردار از اوضاع اداره شهر خبر دارید!

خبر خودسوزی یکی از شهروندان ساکن منطقه دو آن هم به دلیل بی توجهی شهردار منطقه به درخواست وی مبنی بر تعیین تکلیف ملک تجاری ای که در آن کار می کرد؛ در حالی به سرعت در شبکه های مجازی و رسانه ها منتشر شد که از همان ساعات نخستین مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران و متعاقب آن شهرداری منطقه 2 به دنبال توجیه کوتاهی خود در رسیدگی به مشکل این شهروند بودند تا رسیدگی به مشکل وی! اما سوال اینجاست که به رغم اقدام این شهروند به انجام خودسوزی آیا زمانی که صدای فریادهای وی در خیابان بهشت به گوش مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر تهران می رسید؛ به عنوان یک مدیر آگاه به مسائل روان شناسی نسبت به آرام کردن او اقدام کردند یا بی تفاوت در مقابل خواسته هایش از مقابلش رد شدند؟
چرا برخی از اعضای شورای شهر در مقابل تخلف آشکار سازمان حمل و نقل و ترافیک کوتاه می آیند!/ لابی قدرتمند معاون ترافیک برای حذف نام خود از گزارش عملکرد یک ساله شورای شهر

چرا برخی از اعضای شورای شهر در مقابل تخلف آشکار سازمان حمل و نقل و ترافیک کوتاه می آیند!/ لابی قدرتمند معاون ترافیک برای حذف نام خود از گزارش عملکرد یک ساله شورای شهر

صبح امروز رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران به تخلف آشکار سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران مبنی بر ممانعت در واریز درآمدهای خود به خزانه شهرداری تهران اعتراض کرد. این در حالی بود که محمد علیخانی حتی به همکاری برخی از اعضای شورای شهر مبنی بر سرپوش گذاشتن به این تخلف معاون شهردار تهران نیز گلایه مند بود و عنوان کرد که اگر این همکاری های پشت پرده همچنان از سوی برخی از اعضای شورای شهر تهران انجام شود؛ وی تمام حقایق را به خبرنگاران بازگو می کند.
از تخلف مالی 67 میلیارد تومانی شرکت عمرانی تا تبدیل سازمان بازنشستگی به حیات خلوت آقازاده ها

از تخلف مالی 67 میلیارد تومانی شرکت عمرانی تا تبدیل سازمان بازنشستگی به حیات خلوت آقازاده ها

بعد از جنجال خبری انتصابات ژن های خوب در سازمان بازنشستگی شهرداری تهران که برای مدتی در زمان شهردار شانزدهم یعنی محمد علی نجفی رسانه ها را درگیر خود کرده بود و با پا در میانی معاون منابع انسانی شهرداری تهران و توضیحاتی که وی در باره عزل و نصب های جدید در این سازمان بیان کرد، تا حدودی به فراموشی سپرده شد، اما اکنون تخلف مالی 67 میلیارد تومانی برخی از مدیران ارشد شهرداری در شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران که یکی از مجموعه های اقماری سازمان بازنشستگی این مجموعه به شمار می رود؛ دوباره ابعاد تازه ای از فساد مالی را در مدیریت شهری تهران نشان داد.
آرشیو
آخرین اخبار
ورزشی
سلامت
خودرو
استان ها
پربازدید
پربحث
پرطرفداترین اخبار
معرفی‌نرم افزارهای‌کاربردی
لانچر کاربردی و سریع برای اندروید

لانچر کاربردی و سریع برای اندروید

لانچر آرو با نام لاتین Arrow Launcher ، یک لانچر زیبا با امکانات زیاد برای سیستم عامل اندروید است که تجربه ای متفاوت را برای کاربران به ارمغان می آورد.
بهترین اپلیکیشن های سفر (3)

بهترین اپلیکیشن های سفر (3)

می‌خواهیم از یک شبکه اجتماعی واقعی مختص سفر برای‌تان بگوییم. کوچ‌سرفینگ که معنای تحت‌الفظی‌اش می‌شود کاناپه‌گردی از یک ایده ساده آغاز شد: یک مسافر، از اهالی مقصد مورد نظرش می‌پرسد آیا در خانه‌تان کاناپه اضافه برای یک مهمان دارید؟ تنها چیزی که قرار است در اختیارتان قرار گیرد همین تخت یا جای خواب است و اگر امکان استفاده از آشپزخانه برای آشپزی و یا چرخیدن در شهر به همراه میزبان‌تان فراهم شد لطف داوطلبانه او تلقی می‌شود.
نرم افزار مدیریت موبایل آیفون (برای ویندوز)

نرم افزار مدیریت موبایل آیفون (برای ویندوز)

کاربران گوشی های آیفون بدون ابزارهای جانبی نمیتوانند مانند دستگاه های اندرویدی گوشی خود را مدیریت کنند و با اتصال دستگاه به کامپیوتر، فولدرهای موجود در دستگاه را ببینند. اما نرم افزار iTools یکی از بهترین نرم افزار ها در زمینه مدیریت موبایل آیفون میباشد که از انواع گوشی های آیفون و بسیاری از برنامه های کاربردی که برای اتصال به دستگاه شما به ایتونز نیاز دارند، پشتیبانی میکند.
بهترین اپلیکیشن های سفر (2)

بهترین اپلیکیشن های سفر (2)

گوشی هوشمند بخشی جدانشدنی از زندگی امروز ما شده است. یک دستیار باهوش که ما را بیدار می‌کند، برنامه‌های‌مان را یادآوری می‌کند، ما را سر قرارهای کاری می‌فرستد و برای تولد دوست‌مان هدیه سفارش می‌دهد. آدم‌ها نه تنها دیگر در مسیرها و شهرهای غریبه گم نمی‌شوند بلکه همواره در دسترس دوستان و آشنایان و جمع بزرگی از فعالان مجازی قرار دارند.
بهترین اپلیکیشن های سفر (1)

بهترین اپلیکیشن های سفر (1)

گوشی هوشمند بخشی جدانشدنی از زندگی امروز ما شده است. یک دستیار باهوش که ما را بیدار می‌کند، برنامه‌های‌مان را یادآوری می‌کند، ما را سر قرارهای کاری می‌فرستد و برای تولد دوست‌مان هدیه سفارش می‌دهد. آدم‌ها نه تنها دیگر در مسیرها و شهرهای غریبه گم نمی‌شوند بلکه همواره در دسترس دوستان و آشنایان و جمع بزرگی از فعالان مجازی قرار دارند.
نرم افزار اندرویدی سلفی با صدای سوت و دست !

نرم افزار اندرویدی سلفی با صدای سوت و دست !

نرم افزار Self Camera HD Pro ، با استفاده از این نرم افزار می توانید سلفی های زیبایی را از خود و دوستانتان بگیرید اما با این تفاوت که این بار با زدن دکمه این کار را انجام نخواهید داد.همانطور که از عنوان مطلب پیداست شما قادر خواهید بود تا با کف زدن یا سوت زدن شات هایی را به عنوان سلفی بگیرید.
نرم افزار موبایل افکت گذاری بسیار زیبا بر روی تصاویر

نرم افزار موبایل افکت گذاری بسیار زیبا بر روی تصاویر

اگر به دنبال برنامه ای کاربردی در زمینه ویرایش و سازماندهی تصاویر خود در گوشی می باشید این برنامه بسیار جالب می تواند عکس های گوشی شما را به تصاویر جذاب و خیره کننده تبدیل کند. این برنامه امکانات مختلف و حرفه ای در زمینه ویرایش، مقایسه، سازماندهی، فهرست کردن و ... در اختیار شما قرار می دهد .
آرشیو
فیلم
۱
خبرنگاران خطاب به هاشمی؛ ما غافلگیر شدیم/هاشمی؛ سیاسی کاری در میان نیست+فیلم

خبرنگاران خطاب به هاشمی؛ ما غافلگیر شدیم/هاشمی؛ سیاسی کاری در میان نیست+فیلم

در حالی که خبرنگاران و تحلیلگران حوزه شهری بر این باورند که انتخاب عباس اخوندی وزیر مستعفی دولت دوازدهم با کسب 16 رای اعتماد از سوی اعضای شورای پنجم شهر تهران یک انتخاب کاملا سیاسی و حساب شده بوده است، اما رئیس شورای شهر تهران بر این باور است که سیاسی کاری ای در انتخاب آقای وزیر به عنوان کاندیدای اول پست شهرداری تهران در میان نبوده است.
لحظه نزدیک شدن قایق های تندرو ایران به ناو آمریکایی

لحظه نزدیک شدن قایق های تندرو ایران به ناو آمریکایی

فیلمی که خبرنگار دفاعی آسوشیتدپرس مدعی شده مربوط به لحظه نزدیک شدن قایق های تندرو ایران به ناو آمریکایی در خلیج فارس در روز جمعه است/ «جوزف ووتل» فرمانده آمریکایی: رویارویی قایق های ایران با ناو آمریکایی در خلیج فارس ایمن و حرفه ای بود.
فیلم های دیگر
نقد راهبردی
سیر تحول شهرسازی در ایران؛ از شکوفایی شهری تا تاب آوری

سیر تحول شهرسازی در ایران؛ از شکوفایی شهری تا تاب آوری

روز هفدهم آبان یا هشتم نوامبر که در تقویم های بین المللی از آن به عنوان روز شهرساز نام برده شده است، از جمله روزهای مهمی برای شهرداران، تصمیم گیران حوزه شهری، متخصصان، پژوهشگران و معماران است. اهمیت این روز به اندازه ای است که مجامع بین المللی دنیا با بزرگداشت این روز و تعیین شعارها و در نهایت بیانیه هایی توجه متخصصان و مدیران اجرایی در حوزه شهری را به نیاز شهرها و شهروندان جلب می کنند.
انتخاب شهردار و حرمت شهروندی

انتخاب شهردار و حرمت شهروندی

شورای شهر تهران در یک سال فعالیت خود وارد پنجمین انتخاب مدیریت شهر می شود. دو شهردار و دو سرپرست کارنامه شورای کم شانس تهران است.
بین‌الملل
فیلیپین طوفان زده؛ 100 کشته و مفقود

فیلیپین طوفان زده؛ 100 کشته و مفقود

در حالیکه سخنگوی دولت فیلیپین آمار قربانیان ابرطوفان منگخوت را در شمال و مرکز این کشور، تاکنون 100 نفر کشته و مفقود اعلام کرده تعداد زیادی از کشورها در جهان برای ارسال کمک های امدادی به طوفان زدگان فیلیپینی ابراز آمادگی کردند.
عزاداری حسینی بااعتراض به جنایات رژیم بحرین،درلندن برگزار شد

عزاداری حسینی بااعتراض به جنایات رژیم بحرین،درلندن برگزار شد

ده‌ها تن از شیفتگان و ارادتمندان اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) شامگاه شنبه در اعتراض به جنایت‌های رژیم آل خلیفه و اعلام همبستگی با یک فعال بحرینی که طی یک ماه و نیم گذشته دست به اعتصاب غذا زده است، مقابل سفارت بحرین در لندن تجمع کرده و به مناسبت فرارسیدن ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) سوگواری کردند.
آرشیو
مناطق
آرشیو