محمد حقانی در گفت‌وگو با تیترشهر:
رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران معتقد است عملکرد شورای شهر تهران در دوره چهارم قابل قبول نبوده و نگاه سنتی به اداره شورا،این نهاد17ساله را متوقف کرده است.
کد خبر: ۴۳۹۷۴
تاریخ انتشار: ۴۵ : ۲۳ - ۱۵ خرداد ۱۳۹۶

محمد حقانی رییس کمیته محیط زیست شورای شــهر تهران از قدیمی ترین مدیران شهری است. او بیش از 4دهه سابقه ¬مدیریت بر بخشهای مختلف شهرداری را دارد.او نخستین معاون فرهنگی،اجتماعی شهر تهران است و سال ها در حوزه خدمات شهری معاون شهردار بوده است. او شورا نیز دغدغه های گذشته که حفظ فضای سبز وباغات است دنبال می کند. او یکی از پر تذکرترین اعضای شورای شهر تهران است. بارها در خصوص تخریب باغات،قطع درختان و فعالیت کارخانه های آلاینده در شهر به شهردار تهران تذکر داده است. یکی از پرحاشیه ترین تذکرهای وی ساخت وساز در بوستان مادر بوده است. هرچند این زمین هر گز به فضای سبز تبدیل نشد که بوستان  مادر نام گذاری شود اما زمانی به ساکنان این محله وعده داده بودند  زمین‌هایی که در این منطقه قرار گرفته به بوستان تبدیل می‌شود. او پس از 4سال کار شورایی چندان به تاثیرگذاری شورا در مسائل شهری امیدوار نیست. معتقد است زمانی تذکرها به نتیجه می رسد که همراهی و همدلی کل شورا را در پی داشته باشد و از نگاه سیاسی به مسایل شهری پرهیز شود. او معتقد است عملکرد شورای شهر تهران در دوره چهارم قابل قبول نبوده و نگاه سنتی به اداره شورا،این نهاد17ساله را متوقف کرده است.
فکر می کنید در روزهای پایانی  شورای شهر چهارم شوراها توانسته اندبه جایگاه واقعی خود برسند؟
موضوع شوراها موضوعی ملی اســت و تقویت این جایگاه باعث بالا بردن شــأن شوراها می شــود، ارتقای جایگاه شوراها زمینه ساز تحقق مردم ســالاری دینی است. حدود 18سال است که شورا داریم و اگر بخواهیم چهار دوره شــورا را از لحاظ عملکرد مثبت و منفی و تأثیری که در فرآیند مدیریت شهری داشتند را ارزیابی کنیم شورای اول و آغاز شورای چهارم عملکرد مناســب تری داشته اند. شورای اول، آغاز یک تجربه بود؛ تجربه ای نو و کم ســابقه پس از 20سال پیروزی انقلاب اســلامی. تحقق این شورا، تحقق بخشی از قانون اساسی بود. شورای اول بدون پیشــینه و در مقام تأســیس بوده است. به طور منطقی این شورا یکسری عوارض به خاطر همین نوپا بودن خواهد داشت. یکی از مهمترین عوارض شــورای اول از نگاه من تلاشی بود که اعضای این دوره برای انطباق مدل حکومت محلی دو پیوندش با حاکمیت ملی انجام داده اند. این تجربه را پیش از این به این گونه نداشتیم،این  که حکومت محلی چگونه در کنار حکومت ملی خودش را تطبیق دهد. بدون آنکه بخواهم از ضعف های رفتاری و عملکرد برخی از اعضا در دوره نخست چیزی بگویم، اما به نظر من این مشــکل، مشــکلات شورای اول در سراسر کشور بوده و تنها شورای تهران دچار مشکل نشده است. اما نباید فراموش کنیم بسیاری از مشکلاتی که شورای اول دچار آن شد، ناشی از عدم تطبیق حکومت محلی و حکومت ملی بود. شورای دوم و سوم  را نیز می توانیم مرحله تثبیت شوراها بدانیم واین دو شورا تلاش کردند یک باور عمومی نسبت به شوراها در جامعه ایجاد کنند. شورای اول به دلیل آنکه دچار مشکلات حاشیه ای شد، از جمله استیضاح شهردار و این که خود شورا هم بعد از مدتی منحل شد و نتوانست دوره مدیریتی خود را تمام کند بنابراین کمی در باورعمومی نسبت به شورا مشکل ایجاد شد. نقش شورای دوم و سوم در تثبیت و باور مردم به شوراها تأثیرگذار بود. همچنین خود اعضای شورای اول نیز نسبت به موضوع شورا به دلیل آنکه پیشینه ای در این زمینه وجود نداشت، ناآشنا و ناآگاه بودند و بسیاری از آنها در حوزه مدیریت شــهری کاری نکرده بودند و آنها هم در حین کار با موضوعات شــهری آشنا می شدند. شورای دوم و سوم با استفاده از تجربه شــورای اول متوجه شد که نباید به مسائل سیاسی بپردازد به همین دلیل از منازعات سیاسی پرهیز کرد.هرچند می توان گفت آرامش در شــورای دوم و سوم بیشتر برای  حاصل تعامل درون گروهی بود  تا اینکه بخواهند مطالبات مردم را مورد توجه قرار دهند.
شما می گویید شورای دوم از سیاسی کاری پرهیز کرد اما عملکرد شورای دوم نشان می دهد بعد از ورود این جریان، جایگاه شــورا و حتی شهردار به یک جایگاه سیاسی تبدیل شد.
شورای دوم و ســوم درواقع کار شورایی نکرده اند، به دنبال مطالبات و منویات مردم نبودند، ســعی کردند در دور خودشان یک پیله ای ایجاد کردنــد و زیاد از درون این پیله بیرون نیایند و تنها هدفشــان پرهیز از منازعات سیاسی بود. به دنبال آرامش و تقویت سیاسی جناح خودشان بودند. شورای چهارم فاز سوم فرآیند تشکیل شوراها در کشور بود. شورای اول را می شود فاز نخست تشکیل شوراها دانست، شورای دوم و سوم، فاز دوم این جریان بود که به دنبال تثبیت جایگاه شوراها بود و شورای  چهارم، فاز سوم این فرآیند محسوب می شود که اتفاقا اتفاقات خوبی نیز افتاد و تعداد افراد از 15نفر به 31نفر افزایش پیدا کرد.  هر چند من بسیار به این شورا نقد دارم اما به هر حال ما در سال ابتدایی کمیسیون ها و کمیته های تخصصی تشکیل دادیم و طرح ها و لوایح به صورت تخصصی در کمیسیون ها بررسی شود و تلاش می کردیم اعضا به صورت تخصصی به موضوعات ورود پیدا کنند. روند، روند خوبی در شورای چهارم بود، مسائل به صورت تخصصی بررسی می شد و اعضا به دنبال پاسخگویی نیازهای مردم و شهروندان بودند و تلاش می کردیم باور عمومی را نسبت به شوراها مثبت کنیم.

به نظر می آید باور درســتی در شهرداری و شورا نســبت به مسئولیت هایی که دارند وجود ندارد؟
 فعالیت های شــورا میزان و محک خوبی برای ســنجش فعالیت های مدیران شــهری اســت و به این معنا که مدیران شهری می توانند زیر چتر شورا که نمایندگان مردم هستند، مسئولیت های خود را انجام دهند. شهرداری ها اختیارات بسیار بالایی دارند و هم مسئولیت زیادی و وقتی که این اختیارات و مسئولیت ها را با یک مدیر دولتی مقایسه می کنیم، می بینیم که هم اختیارات بیشتری دارند و هم تکالیف بیشتری نسبت به نهادهای دولتی و اگر شهرداری و مدیریت شهری این فرآیند قانونی جایگاه شوراها را به عنوان یک نهاد بالادستی جدی نگیرند، از ریل قانون خارج شده و راه به جایی نخواهند برد و لطمات زیادی بر مدیریت شهر و رسیدگی به نیازهای مردم وارد می شود، زیرا شورا نقش واسط بین مردم و شهرداری ها را ایفا می کند؛ به این معنی که مطالبات مردم را احصاء کرده، کارشناسی کنند و به مدیریت شهری ارجاع می دهند. از طرفی مردم نیز باید اتکا و یک اعتمادی به اعضای شورا داشته باشند. نقش مدیریت فیزیکی شهر را بازی می کنند و در ً شهرداری ها معمولا اجرا هستند اما متاسفانه تصور برخی شوراها این است که باید سهمی از این مســئولیت بر عهده آنها باشد؛ در حالی که چنین چیزی نیست و ما بعد از انتخاب شــهردار باید بــه اصلی ترین وظیفه مان که نظارت است، بپردازیم. ورود به این عرصه ها ما را از ریل اصلی وظیفه مان خارج می کند و ما را به حاشیه می برد. نباید این نگاه در شوراها به وجود بیاید تا زمینه ساز یک دعوا و مناقشه باشد و شوراها را باید مدل رفتاری شان را در این حوزه اصلاح کنند. اگر شوراها بخواهند وارد فاز اجرایی شوند، مدیریت شهری زمین گیر می شود زیرا وظیفه اصلی شورا که وظیفه بسیار مهمی اســت، وظیفه نظارتی است و مهمتر از فیزیک شهر است. اداره شهر با شهرداری است؛ از آن سو شهرداری نیز باید چنین نگاهی به شورا داشته باشد، نگاهی که در حال حاضر وجود ندارد. البته شاید بخشی از این نگاه طبیعی باشد. همیشه مجری از دست ناظر فراری است و این خیلی بد است، اما در جایی که مدیریت شهری دستش به طور مستقیم در جیب مردم است و هزینه های شهر را مردم می پردازند، شهرداری باید به عنوان یک راهنمای دلســوز به شورا نگاه کند و دو طرف نباید ناظر خشــمگین تازیانه به هم باشند و شورا و شهرداری باید در کنار هم به دنبال حل مشکلات شهر باشند. این را هم نباید فراموش کنیم که شهر تهران به عنوان یک الگو برای سایر شهرها مطرح است و هر کاری هم که در شورای شهر تهران اتفاق بیفتد، سایر شهرها الگوبرداری می کنند و اگر ما نتوانیم عملکرد درستی داشته باشیم، الگوی مناسبی برای سایر شوراها نخواهیم بود. همچنین در شورا ما نباید وقت خود را درگیر مسائل  دقیق، ًجاری کنیم بلکه با یک تنظیم هوشمندانه و با یک نظم کاملا وقت خود را صرف فرآیندســازی های توسعه ای کنیم و از طرح مسائل کوچک گذر کنیم و به امور اساسی شهر متمرکز شویم.
الان میبینیم که شهرداری تهران مدعی است که 95درصد بزرگراه‌های شهر تهران را ساخته است. این در حالی است که این اولویت شهر تهران نیست. اولویت توسعه حمل و نقل عمومی است.
ما هر چه بزرگراه بسازیم، فرش قرمز برای خودروی شخصی پهن کرده ایم. بنابراین نیاز تهران، فراهم کردن زیرساخت های حمل و نقل عمومی است با اولویت مترو.  در حال حاضر هم که بحث ترانوا و lrt مطرح است. در حالی که دردنیا ابتدا شبکه متروی خود را تکمیل کردند و از این مدهای حمل و نقل در مســیرهای کوتاه استفاده می کنند. تهران باید بیش از هزار کیلومتر  مترو داشته باشد در حالی که ما تنها 15درصد برنامه ‌های شهر تهران در حوزه مترو محقق شده است در حالی که میبینیم در پروژه‌های بزرگراهی 95درصد پروژه‌ها انجام شده است در حالی که این دو باید با هم رشد پیدا کنند.

به نظر می آید در شورای چهارم یک همدلی برای افزایش نظــارت وجود نــدارد و تعداد محدودی از اعضا تــلاش دارند نظارت واقعی تحقق پیدا کند اما کلیت اعضای شورای چهارم این اعتقاد را ندارند.
این انتقاد را قبول دارم. ما تلاش کردیم در صحن شورا تصمیم گیری ها به تشنج کشیده نشــود، اما در رأی گیری ها اعضا کمتر به هم اعتماد می کنند و بیشتر سلیقه های فکری خودشــان را در نظر می گیرند. ما نمی گوییم شــوراها در مقابل شهرداری هســتند، ما شوراها را در کنار شــهرداری می دانیم اما برخی از اصول کوتاه می آیند و گاهی نظراتی می دهند که برخلاف کار کارشناسی است.
 
 همین اتفاق باعث نمی شود شورای چهارم یک شورای ناکارآمد جلوه کند؟ من به عنوان فردی که بیش از چهار دهه در مدیریت شــهری فعالیت می کند، نمره خوبی به شــورای چهارم نمی دهم. در این شــورا لوایح شهرداری به شــورا می آید که کاربردی نیست و این لوایح تنها وقتی صحن شــورا را می گیرد و بعد از تصویب هم می رود به شــهرداری و کاری صورت نمی گیرد. قدرت نظارت شورا بسیار پایین است و از سویی طرح هایی مطرح می شود که در اولویت نیست و هیأت رئیسه طرح هایی را مطرح می کند که از اولویت های شهر نیست. ما وقتی می توانیم بگوییم پل طبیعت مان خیلی قشــنگ است یا خیلی بزرگراه در شهر داریم که معتاد نداشته باشیم. ما وقتی می توانیم از زیباسازی در شهر حرف بزنیم که کارتن خواب ها چهره شــهر را نازیبا نکرده باشند. ما وقتی می توانیم بگوییم مدیریت شهری قوی اســت که سد معبر و بساط  گستری در شهر نداشته باشیم که وجود این دستفروشان، نشان از فقر شهری است کــه دولت در این زمینه باید کمک کند. ما نباید انگیزه هایی در شــهر ایجاد کنیم که روستاها خالی شود و حاشیه نشینی در شهر افزایش پیدا کند. بیایند در بهاران بنشینند، بخورند و بخوابند و با همشهری های خود تماس بگیرند که شــما هم بیایید که چنین بحثی در تهران برپاست. ما نباید دستفروشان را ساماندهی کنیم، ساماندهی دستفروشان خلاف قانون است. متاسفانه ما بین دوراهی احساس و قانون گیر افتاده ایم. ما مدیران شهری با این نوع رفتار، بساطی را فراهم می کنیم که روستاییان به شــهرها بیایند زیرا این مهاجرت پذیری شهر را افزایش می دهد. در حال حاضــر ما بیش از دو میلیون حاشیه نشــین در تهران داریم. این حاشیه نشین ها مطالباتی دارند از جمله سلامت، کار، محیط سالم زندگی و... مقصر هم این مهاجران نیســتند مقصر مسئولانی هستند که این انگیزه ها را ایجاد می کنند.

فکر می کنید چقدر از این میزان مشکلاتی که وجود دارد، مربوط به نحوه اداره شوراست؟
 بسیار بســیار هیأت  رئیسه مؤثر است و ریاست شــورا کار پردردسر و پرزحمت است که نیاز به یک فکر توسعه گرا دارد که روز به روز توسعه پیدا کند. ما نباید زیر چتر شهرداری زندگی کنیم. ما باید به دنبال اصلاح امور باشیم.  متاسفانه مجلس موجود هم هر کاری توانست با این شورا کرد. هر چه توانســت سر و ته شــورا را زد. هنوز چهار سال از عمر  31نفره شورا نگذشته بود که رای به کاهش تعداد شورا به 21نفر داد.  ما 21نفره شــورا نگذشته بود ما به جای آنکه توسعه گرا فکر کنیم و شوراها را به سمت بلوغ ببریم، آن را در جای خود نگه داشــته ایم. من شورای اول را با توجه به شرایطی که وجود داشت، قوی  ترین شورا می دانم و تمام زیرساخت هایی که در حال حاضر داریم، مربوط به شورای اول است. شورای چهارم نیز حرکت خوبی را آغاز کرد که متوقف شد.معتقدم یک عده علاقه مندند شوراها وجود نداشته باشند. این فشارهای بیرونی جز تضعیف شوراها در سراسر کشور و بخصوص در شورای شهر تهران نتیجه ای نخواهد داشت. نمونه این سنگ اندازی ها آن است که عده ای می خواهند بودجه شورا را دولتی کنند. چه لزومی دارد که بودجه شــهرداری به خزانه دولت ریخته شود، ســپس دولت به صورت قطره چکانی به مدیریت شهری بودجه دهد؟ هر نفر تهرانی سالانه مبلغ شش میلیون تومان شارژ شهر را مستقیم و غیرمستقیم پرداخت می کند حال اگر این هزینه مستقیم به خزانه دولت برود، مگر به مردم این شهر چیزی می رسد. اشکالات زیادی در قانون شهرداری مرتبط با شوراها و در قانون شوراها داریم. متاسفانه شوراها به لحاظ مالی و حتی فیزیکی زیر سایه شهرداری ها قرار می گیرند. برای نمونه وقتی ذی حساب تعیین می کنیم، این افراد باید گزارش عملکرد شــهرداران را به شورا بدهند. اینها باید زیر نظر مستقیم شوراها باشند. متاسفانه ساختمان شورا از آن شهرداری است.

معتقدید مشــاورینی که  طــرح تفصیلی را تدوین کرده اند با  نگاه پول پایه این کار را انجام داده اند اما  برخی از مشاورین طرح تفصیلی از همدستی کمیسیون ماده 5 و مدیریت شهری در تغییر طرح تفصیلی گلایه داشتند. یعنی می گفتند اگر ما مشاور هستیم و طرح تفصیلی را در مناطق تهیه کردیم، کمیسیونی به نام ماده پنج چرا این طرح را تغییرمی دهد.
 صحبت های مشاوران را قبول دارم. این نگاه  محیط زیست محور باید   و 5به شورای شهر هم وجود داشته باشد  در قدم بعدی کمیسیون ماده شورای عالی معماری و شهرسازی هم باید تصمیم های خود را بر اساس این نگاه بگیرند. این نگاه ها دنباله دار و هدفگذاری شده و به طرف ارتقای کیفیت زندگی مردم می رود.
 همدســتی شــورای عالی شهرسازی در دوره های گذشــته یعنی دولــت و مدیریت شهرداری از سال 86تا 92باعث این تغییرات در طرح تفضیلی با طرح جامع شد؟
 باید این ســؤال از مدیران شــهرداری و کمیســیون ماده مسئولان شورای عالی معماری و شهرسازی وقت پرسیده شود که چرا فاصله بین تهیه طرح تفصیلی با طرح جامع پنج سال طول کشید.
یکی از تذکرهای شــما درباره ســاخت و سازها در اراضی عباس آباد بود و گفتید که اصل قانون را زیر سؤال برده اند. چه اتفاقاتی بعد از آن رخ داده و الان در چه نقطه ای هستیم؟
 متأســفانه زمین های عباس آباد از گذشــته  مورد ساخت و ساز قرار گرفت از ســاخت بانک سپه تا اســتانداری و وزارت راه. حدود یک میلیون از سه میلیون مترمکعب زمین های آنجا نیز به در اختیار مصلی قرار گرفت.خوشبختانه در یک مقطع رهبری به مسئله این زمین ها ورود کرده و اعلام کردند  «اینجا باید مجموعه فرهنگی با ســبقه فضای سبز شود» و از آن به بعد بود که برای آن طرح تدوین کردند ولی باز هم آن طرح مورد دست اندازی قرار گرفت وساخت و سازهایی صورت گرفته که نباید صورت می گرفت.  

اختلاف نظری داشتید با مدیران شهری در خصوص آمار درختان کاشته شده در پایتخت نتیجه این تذکر چه شد ؟
 مــن ســال ها در حوزه خدمات شــهری کار کردم . حداقل 9سال معاون خدمات شهری و پنج سال اولین معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری بوده‌ام بیــش از 4دهه در شهرداری سابقه مدیریت اجرایی داشته‌ام و بر اساس تجربه می گویم آمار و اعدادی که ارائه می شــود بسیار دور از واقعیت است. مشاهده کنید که این 10میلیون درخت چقدر زمین نیاز دارد. بنظر می‌رسد هر هکتار زمین 700درخت نیاز دارد. 10میلیون را تقسیم بر 700کنید و ببینید چندهکتار زمین نیاز دارد. اگر از گذشته تا حال این آمار و اعداد را به همین شکل جمع ببندیم خواهیم دید که چندبرابر تهران؛ در تهران درخت کاشتیم این آمار غلط است و طی تذکری این را اعلام کردم.

بسیاری از افراد منتقد عملکرد فعلی آقای قالیباف در بحث تراکم فروشی و تغییر کاربری معتقدند که این تغییــر کاربری از زمان آقای کرباســچی در تهران برای کسب درآمد رخ داده است. با توجه به شرایطی که کرباسچی مدیریت شــهر تهران را بر عهده گرفت و تهران نیاز به بودجه و آبادانی داشت. آیا قبول دارید که از زمان او تغییر کاربری ها و کســب درآمد از زمین در تهران باب شده و آیا شرایط آن زمان با فضای فعلی قابل مقایسه است؟ ً
سال 67جنگ تمام شد و بحث بود که پایتخت از تهران برود. ظاهرآنها به دنبال مدیری بودند که بتوانند تهران را از آن وضعیت نجات بدهند هر چند وزارت مســکن شدیدا به دنبال جانمایی برای انتقال  پایتخت از تهران بود. اما ما در مدیریت شهری قصد داشتیم تهران به عنوان پایتخت باقی بماند و شهری آباد و سبز هم باشد. این تصمیم در حالی بود که نباید انتظار کمکی هم از بودجه دولتی داشتیم. زیرا  در اوایل انقلاب تصمیم گرفته شــد دیگردولت  به شهرداری ها به خصوص شــهرداری های کلان شهرها کمکی نکند، حتی عوارض دروازه ای را هم حذف کردند  و گفتند شهرداری باید خودکفا باشد و خودش درآمد داشته باشد این یک منطق درست است که مردم یک شهر با توجه به خاستگاه و خواسته های خود پول بدهند و شهر را اداره کنند یعنی وقتی شما در یک خانه زندگی می کنید می خواهید آن خانه قشــنگ باشد اتاق آن را رنگ کنید باید پول خرج کنید، اگر هم این هزینه را ندارید باید با وضعیت قبلی بسازید. می خواهید باغچه پرگل و پردرخت داشته باشید باید پول بدهید. اگر این موضوع را به سطح شهر تعمیم دهید، پارک ها می شوند باغچه، در و دیوار و سطوح شهر همان چیزی می شوند که شما می بینید؛ پیاده راه های شهر، درخت های حاشیه خیابان ها.بعد گفته شد چطور باید درآمدزایی صورت گیرد. هر شــهردار به مذاق خودش این کار را انجام داد. یکی از شهرداران آن زمان کشمش می خرید و به کشورهای آسیانه میانه صادر می کرد که درآمد داشــته باشند. مگر کار شهرداری کشمش خریدن و فروختن است یا اینکه زمین می خرید و می فروخت. ما حق نداریم زمین مردم را بخریم و بعد دلالی و واسطه گری کردیم، بیشتر بفروشیم. از همه اینها راحت الحلقوم تر فروش تراکم است. هر زمانی که این کار صورت گرفته باشــد من به آن انتقاد دارم. این که طرح جامع و تفصیلی کتاب دعای شهرداری چی ها محسوب می شود را زیر پا می گذاریم و در کوچه های هشــت متری مجوزســا خت ساختمان 20طبقه می دهیم؛ نه رعایت مردم را می کنیم و نه دنبال پیاده راه برای مردم هستیم. وقتی  فضای باز و عمومی را به معرض فروش می گذاریم بدون اینکه در نظر داشته باشیم طرح جامع و تفصیلی چه می گوید...

نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار خودرو
نارضایتی مردم از عدم تحویل خودروها

نارضایتی مردم از عدم تحویل خودروها

این روزها متاسفانه تعدد شکایات مردم از فعالان خودرویی کشور همانند شیب قیمت ارز در تابستان، رو به افزایش است و حتی دیده شده که بعضی مردم اقدام به خودزنی در شوروم‌های واردکنندگان نیز کرده‌اند و بی‌چون و چرا خودرویشان را می‌خواهند!
آستون مارتین با DBX به دنیای اس‌یووی‌ها ورود کرد

آستون مارتین با DBX به دنیای اس‌یووی‌ها ورود کرد

آستون مارتین قصد دارد تا در سه ماهه چهارم سال آینده میلادی با اولین محصول اس‌یووی خود به این سگمنت پر طرفدار ورود کند. این اس‌یووی انگلیسی DBX نام دارد و فعلا در حال گذراندن تست‌های خود در شرایط مختلف است تا نقاط ضعف آن برطرف شود و پس از آن به خط تولید این کمپانی انگلیسی وارد می‌شود.
سبد محصولات خودروسازان آب رفت

سبد محصولات خودروسازان آب رفت

با نگاهی به لیست خودروهای ارائه شده در پیش فروش های یک سال گذشته خودروسازان مختلف متوجه خواهید شد که سبد محصولات آن ها روز به روز کوچک تر شده و تعداد خودروهای در دسترس ما در حال کمتر شدن است.
خودرو هفته بعد رسما گران می‌شود

خودرو هفته بعد رسما گران می‌شود

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: قیمت نهایی خودروها شنبه و یکشنبه هفته آینده (۲۶ و ۲۷ آبان) و با در نظر گرفتن همه جوانب کار از جمله قیمت‌های تمام‌شده خودروسازان و در نظر گرفتن حق و حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌شود.
آرامش به بازار خودرو تزریق شد

آرامش به بازار خودرو تزریق شد

در شرایطی که این روزها قیمت ارز و سکه روندی با ثبات و حتی نزولی به خود گرفته، بازار خودرو نیز روزهای نسبتا آرامی را پشت سر می‌گذارد، هرچند برخی محصولات خاص به‌دلیل کمبود عرضه با افزایش قیمت مواجه شده‌اند.
قیمت نجومی پژو ۲۰۷ در بازار

قیمت نجومی پژو ۲۰۷ در بازار

شرکت ایران خودرو ابتدای هفته قیمت پژو ۲۰۷ صندوقدار اتوماتیک را اعلام کرد و در تاریخ ۲۲ آبان ماه اولین سری این خودرو را به مشتریان خود تحویل داد.
تویوتا GT86 با چاشنی راکت بانی

تویوتا GT86 با چاشنی راکت بانی

شرکت ژاپنی Rocket Bunny متخصص ساخت کیت‌های بدنه از جمله فندرهای بزرگ برای انواع خودروهای دنیا است. این شرکت اقدام به طراحی یک بادی کیت فوق تهاجمی برای تویوتا GT 86 کرده و این خودرو را در نمایشگاه SEMA به نمایش گذاشت.
بیکاری شش هزار نفری واردکنندگان خودرو

بیکاری شش هزار نفری واردکنندگان خودرو

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مورد احتمال لغو ممنوعیت واردات خودرو در مجلس اظهار داشت: متاسفانه برای اتخاذ تصمیم در کشور برنامه ریزی وجود ندارد و تصمیمات نادرست باعث خسارت به برخی بخش ها از جمله صنف واردکنندگان خودرو شده است.
تداوم ترخیص خودروها از گمرک

تداوم ترخیص خودروها از گمرک

با وجود ممنوعیت ثبت‌سفارش و واردات انواع خودروهای سواری به کشور، ترخیص آن دسته از خودروهایی که در گذشته اظهار شده و تشریفات گمرکی خود را انجام داده‌اند، همچنان ادامه دارد و مهرماه امسال نیز ۷۸۱ خودروی سواری وارد شده است.
ثبت‌نام‌کنندگان رنو بر سر دوراهی قرار گرفتند

ثبت‌نام‌کنندگان رنو بر سر دوراهی قرار گرفتند

طرح جایگزینی خودروهای ثبت‌نامی رنو شامل خانواده تندر-۹۰ و ساندرو در حالی از سوی خودروساز داخلی، اختیاری اعلام شده که با توجه به خروج خودروساز فرانسوی از ایران، به‌نظر می‌رسد مشتریان راهی جز جایگزینی یا دریافت پول ثبت‌نام خود ندارند.
قیمت خودرو های داخلی در بازار تهران و کرج

قیمت خودرو های داخلی در بازار تهران و کرج

خودروسازان در تلاشند تا با افزایش 50 درصدی قیمت خودروها فاصله قیمت بازار و کارخانه را که طی چندماه گذشته به بیشترین حالت خود رسیده کم کرده و به گفته خود از حالت زیان دهی خارج شوند.
سلامت
برای مواجهه با سالمندی آماده باشیم

برای مواجهه با سالمندی آماده باشیم

معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت با بیان اینکه باید برای مواجهه با پدیده سالمندی آمادگی داشته باشیم، گفت: در این راستا در سیاست‌های کلی به اجتماعی شدن سلامت توجه اساسی شده است.
میوه‌ای که سرخوشتان می‌کند

میوه‌ای که سرخوشتان می‌کند

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: مصرف میوه‌ی «به»، شادی‌آور و مقوی معده است لذا مصرف آن برای افرادی که از رفلاکس معده یا به اصطلاح ترش کردن گلایه‌ دارند، به ویژه به صورت رب بسیار موثر است.
چه کسانی باید واکسن

چه کسانی باید واکسن "آنفلوآنزا" و "ذات‌الریه" بزنند؟

طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، بیماری‌های پنوموکوکی (عفونت ریه یا ذات الریه) بخش مهمی از عفونت‌های تنفسی و اولین بیماری عفونی کشنده در سراسر دنیا هستند؛ به گونه‌ای که سالانه بیش از یک میلیون کودک زیر پنج سال بر اثر ابتلا به این بیماری‌ها جان خود را از دست می‌دهند.
جزییات ذخایر دارویی ایران در

جزییات ذخایر دارویی ایران در "تحریم"

رییس سازمان غذا و دارو ضمن تشریح وضعیت بازار دارویی کشور بعد از اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا، گفت: در حال حاضر مشکل اصلی حوزه دارو در نقل و انتقال پول و کالا است.
متریال
هویتی که خاکسترشد

هویتی که خاکسترشد

هفته ای که گذشت برای جامعه فرهنگ و معماری بی نهایت دشوار بود. آتش سوزی موزه ملی برزیل، مرکز فرهنگ و هنر 200 ساله ای که روز دوشنبه هفته گذشته در آتش سوخت، نه تنها مصنوعات تاریخی ارزشمند را نابود کرد،
مدرسه یا دهکده: مساله این است

مدرسه یا دهکده: مساله این است

طراحی ساختمان پیش دبستانی سن خوزه به دلیل برخی تفاوت های عمده نسبت به سایر ساختمان های آموزشی، مختص به کودکان بین 4 الی 6 سال بوده و از کالبد و شکل منحصربه فردی بهره می برد.
تاثیر استفاده از لوگو شرکت در طراحی داخلی فضای اداری

تاثیر استفاده از لوگو شرکت در طراحی داخلی فضای اداری

سبک های طراحی داخلی جدید و خلاقانه متنوعی ظهور کرده و طراحی منازل را دستخوش تغییر و تحول می کنند و اما دفاتر، شرکت ها و فضاهای اداری نیز از این تغییرات بی بهره نمانده اند؛ تغییراتی که صد البته مثبت و کاربردی هستند و بر اساس روانشناسی محیط کاری بدست آمده اند.
طراحی شهری نابرابر، تغییرات مدرن : بمبئی

طراحی شهری نابرابر، تغییرات مدرن : بمبئی

شهر بمبئی یکی از عجیب ترین شهرهای دنیا با جذاب ترین پلان های جامع شهری به شمار می رود. این شبه جزیره باریک و بلند به طور غیرممکنی از سه طرف توسط آب محصور شده است. شاید در گذشته دیدن زاغه های بمبئی یک امر طبیعی محسوب می شد.
ورزشی
مردی که خود را فراتر از قانون می‌داند

مردی که خود را فراتر از قانون می‌داند

بهانه جویی و چنگ زدن به راهکارهای قانون و فراقانونی در حالی این روزها در بین مدیران فدراسیون فوتبال در جریان است که آنان پیش از این شعار «هیچ کس فراتر از قانون نیست» سر می دادند، اما امروز در بزنگاه اجرای قانون رفتار متفاوتی دارند.
وقتی آقای سرمربی بازی را عوض می‌کند

وقتی آقای سرمربی بازی را عوض می‌کند

«کارلوس کی روش» سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در نشست خبری پیش از دیدار دوستانه با ترینیداد و توباگو که قرار است ظهر امروز برگزار شود، حاضر نخواهد شد تا پس از هجمه هایی که علیه او برای غیبتش در فینال لیگ قهرمانان آسیا ایجاد شده، به نوعی بازی را عوض کند.
پرونده ویژه
برنامه اصلی طرح باز آفرینی در تهران توسعه فضاهای شهری است/ واگذاری اختیارات دولتی اراضی خط راه آهن تهران- تبریز به شهرداری تهران+فیلم

برنامه اصلی طرح باز آفرینی در تهران توسعه فضاهای شهری است/ واگذاری اختیارات دولتی اراضی خط راه آهن تهران- تبریز به شهرداری تهران+فیلم

بالاخره بعد از مناقشات بسیاری که بین شهرداری تهران و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی مبنی بر تعیین تکلیف اراضی بلااستفاده محدوده ریل راه اهن تهران – تبریز در دوره گذشته مدیریت شهری وجود داشت، با ورود معاون وزیر راه و شهرسازی به این ماجرا و اجرای طرح بازآفرینی شهری؛ مدیریت اراضی فوق با هدف توسعه فضاهای عمومی شهری در اختیار شهرداری تهران قرار گرفت. براساس این تصمیم گیری قرار است متخصصان در حوزه های مختلف شهری از محیط زیست، اجتماعی، شهرسازی، جامعه شناسی گرفته تا معماران و طراحان شهری، طرح های خود را با هدف استفاده بهینه از این اراضی در قالب یک مسابقه به دبیرخانه مسابقه طرح بازآفرینی شهری اراضی ریل تهران – تبریز ارائه دهند و بعد از بررسی هیات داوران طرح برتر اجرایی شود. همچنین در این رابطه تفاهم نامه مشترکی نیز میان شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، سازمان نوسازی شهر تهران و شرکت بازآفرینی شهری ایران منعقد شد تا طرح برتر این مسابقه با سرمایه گذاری بخش خصوصی در این محدوده اجرایی شود.
سازمانی مملو از موازی کاری و رانت نمی تواند به شهروندان خدمات ارائه دهد

سازمانی مملو از موازی کاری و رانت نمی تواند به شهروندان خدمات ارائه دهد

رییس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه ابتدا استاندارد سازی را از ساختار و عملکرد مدیریت شهری باید آغاز کنیم افزود: سازمانی فربه، ناکارامد، آلوده به رانت و مملو از موازی کاری نمی تواند خدمتی مناسب را به شهروندان ارائه کند .
چرا «شریعتمداری» نباید وزیر کار شود؟

چرا «شریعتمداری» نباید وزیر کار شود؟

دبیرکل جمعیت ایثارگران می‌گوید که عملکرد شریعتمداری در وزارت خانه صمت قابل دفاع نیست و نباید مجدادا او برای وزارت خانه کار که تجربه‌ای در آن ندارد انتخاب شود.
گام نخست شرکت واحد اتوبوسرانی برای راه اندازی اتوبوس مدارس در پایتخت/ راه اندازی 22 خط ویژه اتوبوس مدارس در تهران

گام نخست شرکت واحد اتوبوسرانی برای راه اندازی اتوبوس مدارس در پایتخت/ راه اندازی 22 خط ویژه اتوبوس مدارس در تهران

در تمام شهرهای مطرح دنیا اتوبوس مدرسه یا همان (SCHOOL BUS) به عنوان تنها سرویس ایمن مدارس فعالیت می کنند. هر چند در طول سال های اخیر یکی از ایده های شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران ایجاد اتوبوس مدارس در شهر تهران بوده است، اما به دلیل کمبود ناوگان از یک سو و از سوی دیگر استفاده از اتوبوس های ویژه و ایمن سازی شده ویژه دانش آموزان باعث شده تا این ایده اجرایی نشود. اما پیمان سنندجی اعلام کرده است که برای نخستین بار در شهر تهران با استفاده از ناوگان موجود اتوبوسرانی شهر تهران اقدام به راه اندازی اتوبوس مدرسه در مناطق 22گانه شهر تهران کرده است.
آیا مرگ شهروندان در کف خیابان تاثیری در  تغییر رفتار مدیران شهرداری منطقه 2 داشت؟/ نوش داروی شهرداری در مواجهه با مشکلات شهروند تاثیری ندارد

آیا مرگ شهروندان در کف خیابان تاثیری در تغییر رفتار مدیران شهرداری منطقه 2 داشت؟/ نوش داروی شهرداری در مواجهه با مشکلات شهروند تاثیری ندارد

ساعت 4 بامداد امروز بود که شهروندی که هفته گذشته در مقام ساختمان مرکزی شهرداری تهران اقدام به خود سوزی کرد؛ به دلیل درصد سوختگی بالا، عفونت و در نهایت ایست قلب جان خود را از دست داد. این در حالی است که در طول5 روز اخیر بعد از وقوع این حادثه تنها مجید فراهانی رئییس کمیته بودجه شورای شهر تهران از وی در بیمارستان صوانح سوختگی شهید مطهری عیادت کردند و همچنان این حادثه تغییر در نگاه بالا به پایین مدیران ارشد شهرداری منطقه 2 نداشت و حتی شهردار یا قائم مقام این منطقه برای دلجویی و عیادت از این شهروند به بیمارستان نرفتند.
جنگ قدرت در بالا؛ خودسوزی شهروندان در بهشت!/ آقای شهردار از اوضاع اداره شهر خبر دارید!

جنگ قدرت در بالا؛ خودسوزی شهروندان در بهشت!/ آقای شهردار از اوضاع اداره شهر خبر دارید!

خبر خودسوزی یکی از شهروندان ساکن منطقه دو آن هم به دلیل بی توجهی شهردار منطقه به درخواست وی مبنی بر تعیین تکلیف ملک تجاری ای که در آن کار می کرد؛ در حالی به سرعت در شبکه های مجازی و رسانه ها منتشر شد که از همان ساعات نخستین مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران و متعاقب آن شهرداری منطقه 2 به دنبال توجیه کوتاهی خود در رسیدگی به مشکل این شهروند بودند تا رسیدگی به مشکل وی! اما سوال اینجاست که به رغم اقدام این شهروند به انجام خودسوزی آیا زمانی که صدای فریادهای وی در خیابان بهشت به گوش مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر تهران می رسید؛ به عنوان یک مدیر آگاه به مسائل روان شناسی نسبت به آرام کردن او اقدام کردند یا بی تفاوت در مقابل خواسته هایش از مقابلش رد شدند؟
چرا برخی از اعضای شورای شهر در مقابل تخلف آشکار سازمان حمل و نقل و ترافیک کوتاه می آیند!/ لابی قدرتمند معاون ترافیک برای حذف نام خود از گزارش عملکرد یک ساله شورای شهر

چرا برخی از اعضای شورای شهر در مقابل تخلف آشکار سازمان حمل و نقل و ترافیک کوتاه می آیند!/ لابی قدرتمند معاون ترافیک برای حذف نام خود از گزارش عملکرد یک ساله شورای شهر

صبح امروز رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران به تخلف آشکار سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران مبنی بر ممانعت در واریز درآمدهای خود به خزانه شهرداری تهران اعتراض کرد. این در حالی بود که محمد علیخانی حتی به همکاری برخی از اعضای شورای شهر مبنی بر سرپوش گذاشتن به این تخلف معاون شهردار تهران نیز گلایه مند بود و عنوان کرد که اگر این همکاری های پشت پرده همچنان از سوی برخی از اعضای شورای شهر تهران انجام شود؛ وی تمام حقایق را به خبرنگاران بازگو می کند.
از تخلف مالی 67 میلیارد تومانی شرکت عمرانی تا تبدیل سازمان بازنشستگی به حیات خلوت آقازاده ها

از تخلف مالی 67 میلیارد تومانی شرکت عمرانی تا تبدیل سازمان بازنشستگی به حیات خلوت آقازاده ها

بعد از جنجال خبری انتصابات ژن های خوب در سازمان بازنشستگی شهرداری تهران که برای مدتی در زمان شهردار شانزدهم یعنی محمد علی نجفی رسانه ها را درگیر خود کرده بود و با پا در میانی معاون منابع انسانی شهرداری تهران و توضیحاتی که وی در باره عزل و نصب های جدید در این سازمان بیان کرد، تا حدودی به فراموشی سپرده شد، اما اکنون تخلف مالی 67 میلیارد تومانی برخی از مدیران ارشد شهرداری در شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران که یکی از مجموعه های اقماری سازمان بازنشستگی این مجموعه به شمار می رود؛ دوباره ابعاد تازه ای از فساد مالی را در مدیریت شهری تهران نشان داد.
آیا درآمد طرح ترافیک به خزانه شهرداری تهران واریز شده است؟

آیا درآمد طرح ترافیک به خزانه شهرداری تهران واریز شده است؟

چگونگی هزینه کرد درآمد حاصل از طرح ترافیک شهر تهران یکی از موضوعاتی است که اکنون مورد سوال بسیاری از خبرنگاران و کارشناسان حوزه حمل و نقل قرار گرفته است. سوال اصلی اینجاست که خزانه دار شورای شهر مدعی است که درامد طرح ترافیک به خزانه شهرداری تهران واریز شده اما کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران مدعی است که گزارشی مبنی بر واریز شدن این درآمد به خزانه شهرداری به این کمیسیون ارسال نشده است. مهمتر از همه اینکه گزارش های معاونت مالی و اقتصاد شهرداری تهران نیز حکایت از عدم واریز شدن این پول به خزانه شهرداری تهران دارد. در این صورت این منبع درامدی تحت عنوان چه مکانیزمی از سوی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برداشت و هزینه می شود؟
آرشیو
آخرین اخبار
ورزشی
سلامت
خودرو
استان ها
پربازدید
پربحث
پرطرفداترین اخبار
معرفی‌نرم افزارهای‌کاربردی
لانچر کاربردی و سریع برای اندروید

لانچر کاربردی و سریع برای اندروید

لانچر آرو با نام لاتین Arrow Launcher ، یک لانچر زیبا با امکانات زیاد برای سیستم عامل اندروید است که تجربه ای متفاوت را برای کاربران به ارمغان می آورد.
بهترین اپلیکیشن های سفر (3)

بهترین اپلیکیشن های سفر (3)

می‌خواهیم از یک شبکه اجتماعی واقعی مختص سفر برای‌تان بگوییم. کوچ‌سرفینگ که معنای تحت‌الفظی‌اش می‌شود کاناپه‌گردی از یک ایده ساده آغاز شد: یک مسافر، از اهالی مقصد مورد نظرش می‌پرسد آیا در خانه‌تان کاناپه اضافه برای یک مهمان دارید؟ تنها چیزی که قرار است در اختیارتان قرار گیرد همین تخت یا جای خواب است و اگر امکان استفاده از آشپزخانه برای آشپزی و یا چرخیدن در شهر به همراه میزبان‌تان فراهم شد لطف داوطلبانه او تلقی می‌شود.
نرم افزار مدیریت موبایل آیفون (برای ویندوز)

نرم افزار مدیریت موبایل آیفون (برای ویندوز)

کاربران گوشی های آیفون بدون ابزارهای جانبی نمیتوانند مانند دستگاه های اندرویدی گوشی خود را مدیریت کنند و با اتصال دستگاه به کامپیوتر، فولدرهای موجود در دستگاه را ببینند. اما نرم افزار iTools یکی از بهترین نرم افزار ها در زمینه مدیریت موبایل آیفون میباشد که از انواع گوشی های آیفون و بسیاری از برنامه های کاربردی که برای اتصال به دستگاه شما به ایتونز نیاز دارند، پشتیبانی میکند.
بهترین اپلیکیشن های سفر (2)

بهترین اپلیکیشن های سفر (2)

گوشی هوشمند بخشی جدانشدنی از زندگی امروز ما شده است. یک دستیار باهوش که ما را بیدار می‌کند، برنامه‌های‌مان را یادآوری می‌کند، ما را سر قرارهای کاری می‌فرستد و برای تولد دوست‌مان هدیه سفارش می‌دهد. آدم‌ها نه تنها دیگر در مسیرها و شهرهای غریبه گم نمی‌شوند بلکه همواره در دسترس دوستان و آشنایان و جمع بزرگی از فعالان مجازی قرار دارند.
بهترین اپلیکیشن های سفر (1)

بهترین اپلیکیشن های سفر (1)

گوشی هوشمند بخشی جدانشدنی از زندگی امروز ما شده است. یک دستیار باهوش که ما را بیدار می‌کند، برنامه‌های‌مان را یادآوری می‌کند، ما را سر قرارهای کاری می‌فرستد و برای تولد دوست‌مان هدیه سفارش می‌دهد. آدم‌ها نه تنها دیگر در مسیرها و شهرهای غریبه گم نمی‌شوند بلکه همواره در دسترس دوستان و آشنایان و جمع بزرگی از فعالان مجازی قرار دارند.
نرم افزار اندرویدی سلفی با صدای سوت و دست !

نرم افزار اندرویدی سلفی با صدای سوت و دست !

نرم افزار Self Camera HD Pro ، با استفاده از این نرم افزار می توانید سلفی های زیبایی را از خود و دوستانتان بگیرید اما با این تفاوت که این بار با زدن دکمه این کار را انجام نخواهید داد.همانطور که از عنوان مطلب پیداست شما قادر خواهید بود تا با کف زدن یا سوت زدن شات هایی را به عنوان سلفی بگیرید.
نرم افزار موبایل افکت گذاری بسیار زیبا بر روی تصاویر

نرم افزار موبایل افکت گذاری بسیار زیبا بر روی تصاویر

اگر به دنبال برنامه ای کاربردی در زمینه ویرایش و سازماندهی تصاویر خود در گوشی می باشید این برنامه بسیار جالب می تواند عکس های گوشی شما را به تصاویر جذاب و خیره کننده تبدیل کند. این برنامه امکانات مختلف و حرفه ای در زمینه ویرایش، مقایسه، سازماندهی، فهرست کردن و ... در اختیار شما قرار می دهد .
آرشیو
فیلم
۱
لحظه نزدیک شدن قایق های تندرو ایران به ناو آمریکایی

لحظه نزدیک شدن قایق های تندرو ایران به ناو آمریکایی

فیلمی که خبرنگار دفاعی آسوشیتدپرس مدعی شده مربوط به لحظه نزدیک شدن قایق های تندرو ایران به ناو آمریکایی در خلیج فارس در روز جمعه است/ «جوزف ووتل» فرمانده آمریکایی: رویارویی قایق های ایران با ناو آمریکایی در خلیج فارس ایمن و حرفه ای بود.
معرفی مکلارن اسپیدتیل

معرفی مکلارن اسپیدتیل

بالاخره پس از کمپین تبلیغاتی گسترده، سرانجام مکلارن از جدیدترین سوپر اتومبیل خود رونمایی کرد. این خودروی فوق سریع که اسپیدتیل (Speedtail) نام دارد، جانشین مدل افسانه ای F1 محسوب می شود.
فیلم های دیگر
نقد راهبردی
سیر تحول شهرسازی در ایران؛ از شکوفایی شهری تا تاب آوری

سیر تحول شهرسازی در ایران؛ از شکوفایی شهری تا تاب آوری

روز هفدهم آبان یا هشتم نوامبر که در تقویم های بین المللی از آن به عنوان روز شهرساز نام برده شده است، از جمله روزهای مهمی برای شهرداران، تصمیم گیران حوزه شهری، متخصصان، پژوهشگران و معماران است. اهمیت این روز به اندازه ای است که مجامع بین المللی دنیا با بزرگداشت این روز و تعیین شعارها و در نهایت بیانیه هایی توجه متخصصان و مدیران اجرایی در حوزه شهری را به نیاز شهرها و شهروندان جلب می کنند.
انتخاب شهردار و حرمت شهروندی

انتخاب شهردار و حرمت شهروندی

شورای شهر تهران در یک سال فعالیت خود وارد پنجمین انتخاب مدیریت شهر می شود. دو شهردار و دو سرپرست کارنامه شورای کم شانس تهران است.
بین‌الملل
فیلیپین طوفان زده؛ 100 کشته و مفقود

فیلیپین طوفان زده؛ 100 کشته و مفقود

در حالیکه سخنگوی دولت فیلیپین آمار قربانیان ابرطوفان منگخوت را در شمال و مرکز این کشور، تاکنون 100 نفر کشته و مفقود اعلام کرده تعداد زیادی از کشورها در جهان برای ارسال کمک های امدادی به طوفان زدگان فیلیپینی ابراز آمادگی کردند.
عزاداری حسینی بااعتراض به جنایات رژیم بحرین،درلندن برگزار شد

عزاداری حسینی بااعتراض به جنایات رژیم بحرین،درلندن برگزار شد

ده‌ها تن از شیفتگان و ارادتمندان اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) شامگاه شنبه در اعتراض به جنایت‌های رژیم آل خلیفه و اعلام همبستگی با یک فعال بحرینی که طی یک ماه و نیم گذشته دست به اعتصاب غذا زده است، مقابل سفارت بحرین در لندن تجمع کرده و به مناسبت فرارسیدن ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) سوگواری کردند.
آرشیو
مناطق
آرشیو