رییس انجمن مفاخر معماری ایران
کد خبر: ۴۳۲۹۰
تاریخ انتشار: ۳۴ : ۱۷ - ۰۸ خرداد ۱۳۹۶
بلند مرتبه های بی ضابطه
بی برنامگی در ضوابط توســعه شــهری از جمله ضوابط مربوط به بلند مرتبه سازی در شهر تهران در دهه های اخیر مهم ترین مشکلی است که شهرسازی امروز پایتخت و به تبع آن شهرهای بزرگ و در مرحله بعدی سایر شهرها را درگیر خود کرده است. کلان شهری همچون تهران که در دهه های اخیر رو به توسعه بوده است و امکان پیش بینی برای ضوابط مربوط و نیازهای موجود در حوزه شهرسازی آن هم وجود داشته است، بیشتر از بی برنامگی رنج می برد تا از اتفاقاتی که براســاس نیازهای روزمره و تشخیص مدیران شهری انجام شده است. در بسیاری موارد پس از انجام این اقدامات در طول زمان این تشخیص به وجود آمده که این فعالیت ها، اقداماتی بی ضابطه بوده اســت. ضمن اینکه در هر زمانی مدیران شهری و سایر مسوولان احساس کرده اند مطابق با نیازهای روزمره باید اقداماتی انجام شود، به ســرعت برای صدور مجوز این فعالیت ها برای آنها قانون و ضوابط وضع شــده است، بدون اینکه آثار احتمالــی مثبت و منفی آنهــا در مراجع ذی صلاح بررسی شــود.در واقع بعید به نظر می رسد که در ضوابط مربوط به بلند مرتبه سازی هیچ گاه از مهندسان شهرساز چه در قالب حقیقی و چه حقوقی نظرخواهی شده باشد. این در حالی است که اغلب همکاری ها و نظرخواهی ها از متخصصان شهرسازی در رابطه با ضوابط شهرسازی که بلند مرتبه سازی تنها یکی از وجوه آن محسوب می شود، در قالب عقد قرارداد با یک شرکت مهندس مشاور انجام شــده است و در واقع یک فراخوان عمومی برای بررسی نظرها و اطلاع از آرای کارشناســی جامعه شهرســازان صورت نگرفته است. در واقع اینکه برنامه ریزی جامعی برای تدوین ضوابط بلند مرتبه سازی وجود داشته باشد که در آن از نظرات کارشناسی جامعه مهندسان شهرسازی استفاده شــود تاکنون تجربه نشده است. این موضوع در طول دهه های گذشــته مورد غفلت واقع شده و بخش بسیار بزرگی از خسران و پشیمانی هایی که در نتیجه بی برنامگی در نظام شهرسازی در شهر با آن مواجهیم هم ناشی از همین عامل است. نکته جالب اینکه تاکنون پاسخ و اقدام مناســبی هم در این زمینه نه از سوی نهادهای عمومی ودولتی و نه از سوی نهادهای مرتبط با موضوع شهری در بخش خصوصی در این باره ارائه نشده است. در واقــع هیچ کس از ســوی نهادهای عمومی و دولتی و همچنین نهادهای بخــش خصوصی به صورت جدی به این دغدغه پاســخ نداده اســت که در فرآیند توسعه عمودی و افقی شهرها ممکن است بی برنامگی ها و بی ضابطگی های موجود منجر به آســیب و بروز بیماری در آن قسمت از شهر و سایر بخش های مرتبط با آن شود. در نتیجه می بینیم که در طول زمان عملا باغات و همچنین ارتفاعات شمال شهر تهران را از دست داده ایم چون هیچ کس در زمان بروز پدیده ســاخت و ســازهای گسترده عمودی در این مناطق به صورت جدی عارضه های این ساخت و ســازها برای مناطق ذکر شده را مورد بررسی قرار نداده و توجه نکرده که آن چیزی که در حال ساخت است فعالیتی بی ضابطه وبدون مطالعه کارشناسی است. هم اکنون به خصوص در محدوده های شــمال پایتخت با ســاختمان ها و معابر کم عرضی مواجه هســتیم که مشکلات عدیده ترافیکی و تراکمی را برای این مناطق ایجاد کرده است در حالی که هم اکنون نه قادر به تعریض این معابر هســتیم و نه می توان این ســاخت وسازها را تخریب یا از ارتفاع آن کم کرد. این در حالی اســت که از آنجا که معمولا شــهر تهران الگویی برای سایر شــهرهای کشور محسوب می شود، بی برنامگی از پایتخت به سایر شهرها هم سرایت می کند و در صورتــی که این برنامگی ها در نظام شهرســازی شهر تهران گســترش یابد سایر شهرها هم به تبعیت از پایتخت، با این بی ضابطگی شهری همراه خواهند شد. از سوی دیگر علاوه بر آثار منفی بی برنامگی و عدم وجود ضوابط مشخص برای بلند مرتبه سازی، حتی آثار مثبت بلندمرتبه ســازی ها و احداث ساختمان های بلندمرتبه در مکان های مناسب هم زیر سوال خواهد رفت. به این معنا که در کنار بی ضابطگی های موجود و مشــخص نبودن رویکردها برای صدور مجوز ساختمان های بلند مرتبه عملا می بینیم در برخی مکان های نامناسب برج های بلند مرتبه احداث شــده است این در حالی است که حساسیت های مقطعی و بدون ضابطه در برخی زمان ها هم می تواند از سوی دیگر منجر به عدم احداث ساختمان های بلند مرتبه و مورد نیاز در مکان های مناسب شود.
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار خودرو
متریال
۱۰ مورد از متریال های غیرمعمول برای استفاده در طراحی داخلی

۱۰ مورد از متریال های غیرمعمول برای استفاده در طراحی داخلی

استفاده از وسایل و متریال های غیرمعمول نه تنها جذاب است، بلکه می‌تواند در تبدیل‌شدن فضای خانه به یک فضای خاص خیلی کمک کند. برخی از این وسایل برای سال‌ها در اطراف ما بوده‌اند اما برای مقاصد دیگری استفاده می‌شدند. امروزه تکنیک‌های نوین تولید کمک شایانی برای دستیابی به طرح‌های پیچیده کرده‌اند.
مناطق
آرشیو
آخرین اخبار
ورزشی
سلامت
خودرو
استان ها
پربازدید
پربحث